måndag 6 juni 2016

Om GMO - vilka folk blir förgiftade och vilka blir det inte?

En sammanställning av Lara Isthmusyard som visar vilka länder som förgiftar sin befolkning, och vilka som inte gör det:

Where are GMOs grown and banned?

Please read here.

Here’s a rundown of nations with GMO bans:

Algeria: Cultivation banned. Imports banned.
Austria: Cultivation banned. Imports allowed.
Azerbaijan: Cultivation banned. Imports allowed.
Belize: Cultivation banned. Imports allowed.
Bhutan: Cultivation banned. Imports banned.
Bosnia and Herzegovina: Cultivation banned. Imports allowed.
Bulgaria: Cultivation banned. Imports allowed.
Croatia: Cultivation banned. Imports allowed.
Cyprus: Cultivation banned. Imports allowed.
Denmark: Cultivation banned. Imports allowed.
Ecuador: Cultivation banned. Imports allowed.
France: Cultivation banned. Imports allowed.
Germany: Cultivation banned. Imports allowed.
Greece: Cultivation banned. Imports allowed.
Hungary: Cultivation banned. Imports allowed.
Italy: Cultivation banned. Imports allowed.
Kyrgyzstan: Cultivation banned. Imports banned.
Latvia: Cultivation banned. Imports allowed.
Lithuania: Cultivation banned. Imports allowed.
Luxembourg: Cultivation banned. Imports allowed.
Madagascar: Cultivation banned. Imports banned.
Malta: Cultivation banned. Imports allowed.
Moldova: Cultivation banned. Imports allowed.
Netherlands: Cultivation banned. Imports allowed.
Northern Ireland, Scotland, Wales (United Kingdom) : Cultivation banned. Imports allowed.
Norway: Cultivation banned. Imports allowed.
Peru: Cultivation banned. Imports banned.
Poland: Cultivation banned. Imports allowed.
Russia: Cultivation banned. Imports banned.
Saudi Arabia: Cultivation banned. Imports allowed.
Serbia: Cultivation banned. Imports allowed.
Slovenia: Cultivation banned. Imports allowed.
Switzerland: Cultivation banned. Imports allowed.
Turkey: Cultivation banned. Imports allowed.
Ukraine: Cultivation banned (though laws are widely ignored). Imports allowed.
Venezuela: Cultivation banned. Imports banned.
Wallonian Region (Belgium): Cultivation banned. Imports allowed.

The Takeaway

When nations ban the importation or cultivation of GMO products, such moves are generally driven not by science, as the independent science organizations in every major country have come out with public statements that GM products are safe. 

Other factors are trade protectionism, pressure from activists, public uneasiness or a desire to protect a country’s image—such as the French belief that genetic crops could “contaminate” the country’s reputation as a world food capital. 

As is often the case with GMOs, the situation in the European Union suggests how divisive and political this issue has become. 

The EU has witnessed numerous skirmishes between scientists and politically-based opposition. Scottish leaders, for example, admitted that their decision to opt out of GMO cultivation was based on marketing concerns, rather than science. 

And when the European Commission’s science adviser, Anne Glover, spoke in favor of the science of genetic engineering, she found herself out of a job following intense lobbying by opposition groups. 

Bans almost always run counter to the advice of scientists and agricultural experts in the nations where they are implemented.

Och Sverige då? Ja, vi är rödmarkerade på kartan nedan. Här är det fritt fram att förgifta oss med genmanipulerade organismer (GMO). Du deltar som medborgare i ett gigantiskt cyniskt experiment och våra politiker går lydigt i de angloamerikanska bankoligarkernas ledband vars enda intresse är egen vinstmaximering. Cancer och andra hemska sjukdomar är högst sannolikt någon gång i livet.

Vad gäller våra barn, som tvingas äta skiten, är det nog fråga om förr framför senare.


Om det korrupta pyramidspelsnätverket som kallas banker

Marcus Ljunggren ger oss en snabblektion hur västvärldens korrupta banksystem fungerar i detta gästinlägg.

Banker är företag som skapar pengar, vårt betalningsmedel i vinstmaximeringssyfte.

Banker skapar alltså pengar i syfte av att själva tjäna så mycket pengar som möjligt oavsett vad det får för negativa konsekvenser för samhället.

Vi har alltså privata banker som skapar pengar för sitt egna höga nöjes skull.
Pengarna skapas genom att vi, företag, kommun och stat tar lån- sätter sig i skuld.

Bankerna har inte pengarna dem lånar ut.

Pengarna skapas genom att någon skriver på en skuldhandling. Banken bokför den som en inlåning- som om någon lånat in pengar i banken. "Någon" får sin summa på sitt konto. Klart.

Det banken lånar ut är inte kronor utan sina egna skulder eller rättare sagt bankens skulder till dig.

Den enda aktör som får ge ut kronor är Riksbanken. Alla pengar som bankerna skapar är alltså skulder. Du kan få ut kronor i bankomaten så länge som allt för många inte får för sig samma sak eftersom kontanterna bara utgör ca 2% av den totala penningmängden-kontanterna räcker alltså inte till alla.

Det är också anledningen till varför kontanterna håller på att fasas ut.

Bankmaffian är livrädd att det ska bli bankrusningar, att folk ska plocka ut sina pengar ur banken för då välter hela pyramidspelet. Kom i håg det är bankernas pengar som styr ekonomin som kontrollerar politiken.

Tillbaka till skapandet av bankernas pengar- som egentligen är skulder.

När pengarna skapas genom att någon skuldsätter sig tillkommer en räntekostnad.

Pengarna till räntan skapas aldrig samtidigt som lånet togs varvid det alltid kommer fattas pengar i ekonomin.

Tänk er alla lån som tas hela tiden och att systemet även är globalt så blir det rätt mycket ränta, en ränta som ackumuleras med tiden.

Detta gör att det hela tiden måste tas nya lån för att täcka kostnaden för tidigare lån.

Det är därför vi har tillväxtkravet. Evig tillväxt på en ändlig planet.

Det blir Lyxfällan deluxe.

Vi har nu sedan en tid nått skuldmättnad och då går mer än hälften av varje ny peng åt till att betala för tidigare skapade pengar och snart går ALLA nya pengar åt för att betala för gamla.

Vi har nu realekonomisk stagnation som bottnar i deflation. Realekonomin krymper på grund av ett utflöde av pengar- och finansiell tillgångsinflation. Den finansiella delen ökar på grund av inflöde av pengar typ bankernas vinster.

Vad en minskad penningmängd i realekonomin får för konsekvenser borde ju inte vara så svårt att lista ut och detta går inte att gör något åt så länge våra banker tillåts skapa pengarna på det här sättet.

Det går alltså inte all spara sig ur situationen som våra politiker- korruptiker- försöker göra gällande. Detta leder till samhällets förfall.

Tack för dessa ord Marcus. Illustreras bäst med detta bokomslag. Du kan ladda ner boken här.

Läs också Michael Delavantes artikelserie "hur oligarkerna blåser massorna" nedan:

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5
Del 6
Del 7
Del 8
Del 9
Del 10

Läs också hans guide till hur världen styrs här.

Missa inte heller att läsa den döende 76-årige bankmannen från SEB bekännelsebrev som du hittar länkat här.

Läs även min bloggranne bohuslänningens inlägg med titeln "Räntevapnet mer ödeläggande än kärnvapen" här.

Tror du Sverige är en demokrati styrd av riksdag och regering? Tänk om! Sverige är en synarki, kontrollerad av banker och storfinansen, och har alltid varit, Läs här,

Söker du mer kunskap? Läs Peter Krabbes och Lars Berns artiklar länkade här.

Reflektera också över vilket tillstånd Sverige befinner sig i tack vare korrumperade politiker som vi tror vi väljer vart fjärde år. Läs här.

Slutligen några filmer som jag tycker du skall se:


Här är en hel serie med titeln "Gold & Silver - The Hidden Secrets of Money - FULL SERIES"Om nationaldagen 2016

Det Sverige jag växte upp i finns inte längre. Det är förlorat. Läs här. Sverige är idag ett mångkulturellt helvete som riskerar att falla samman i våld och terror. Den svenska nationen har ersatts av parallella samhällen som Sohelia Fors skriver nedan:

Älskade Sverige

För 23 år sedan så kom jag till dig. Du hade blivit presenterad för mig genom Pippi böckerna. Ändå slogs jag av hur främmande du var. Du var som sås hälld på ett bord. Inga gränser verkade finnas. Jag kom från Mellanöstern så jag visste vad gränser var och hur gränser kändes. Här rörde inte min hand vid väggar och låsta dörrar. Här nådde inte min hand ett tak. Jag höll på att kvävas av frihet och gränslöshet. Vad skulle jag ge för namn åt det främmande? 

Jag gav det namn religionen lärt mig. Det här var annorlunda, därför måste det måste vara smuts och orenhet.

Så småningom började jag se. Jag började se godhet och ärlighet, jag började se trofasthet och vänlighet. Med språket började jag att förstå dig. Försiktigt försiktigt närmade jag mig dig, jag vågade mig ut från det trånga, trygga, mörka ut på dina vidder, ett försiktigt steg åt gången. Jag tog in ditt land och ditt land tog in mig. Dina skogar och sjöar flöt i mina ådror och mitt blod flöt i dina bäckar. Till och med kylan och snön och isen blev en del av mig för när man älskar måste man ju älska allt.

Tiden gick och jag kände efterhand att något höll på att gå fel. Det var fler än jag som känt obehag över friheten men istället för att lära sig leva i den började de bygga burar, för ofrihet är trygghetens pris. Kära svenskar! Era ögon är så barnablå och oskyldiga! 

Ni ser inte att er frihet håller på att tas ifrån er. Burarna de bygger är inte mångfald , de är ofrihet. Den stora vidden av frihet och rättighet håller långsamt på att inhägnas och svenskar som tror att de gör något gott hjälper att gräva hålen för stolparna. Du förstår inte hur dyrbar den gåva är som tidigare generationer gett dig!

Jag föddes på en plats där friheten inte fanns. Den frihet vi drömde om och kämpade för med vapen i hand håller på att glida ur din hand därför att du inte förstår gåvans värde. Tror det alltid kommer att vara såhär? Tror du att demokrati och frihet är för evigt? 

Nej friheten måste vinnas på nytt varje dag annars förlorar man den. När du slutat kämpa för att vinna den så glider den ur dina händer.

Det heter att det är vår nationaldag, en minnesdag över hur Sverige blev en nation men det är lika mycket en dag av uppdrag för framtiden, att fortsätta bygga ett land utan murar men med ryggrad och framtid.

~ Soheila Fors ~

Invandrare är en bättre investering än svenska barn säger Olle Thorell från socialdemokraterna. Läs här. Detta är sosselogik. Helt utan empati och känsla för oss som bor här. Människor är bara valboskap som man kan mjölka på skatt för en sosse.

Sure, these kids will cost a lot of money the coming years. But these kids are much more profitable than a Swedish baby. They can start paying taxes after 5-8 years, while it would take a Swedish baby 25-30 years.

Citat från denna artikel:

Vänstern har ändrat karaktär. Vänstern före 1968 bestod av vanliga familjer som följde många goda traditioner och sedvänjor. De friade till sina blivande fruar, de bildade familj, uppfostrade sina barn och de gjorde vad de förmådde trots små omständigheter. 

Men många som hade det svårt ekonomiskt blev vänsterväljare av rättviseskäl. Den tidiga socialdemokratin rättade till många djupa orättvisor i samhället och skapade bättre villkor för vanliga arbetare som blev betraktade som människor istället för slavar i någon industri. 

Vänsterns framgångar hade med industrisamhällets utveckling att göra och hur storföretagare behandlade sina anställda. 

Det blev självklart för arbetare som levde under svåra förhållanden att söka sig till organisationer som ville ge dem bättre villkor. 

Men när marxismens internationalism började sprida sitt gift tappade de som angreps av giftet orienteringen. De blev vilsna själar som hamnade i ett politiskt träsk av förnekelse av sitt kulturella, etniska och historiska arv. 

Allt det som var en del av deras band med sina familjer, andra medborgare eller sina förfäder blev oviktigt. Att ansluta sig till en ideologi blev viktigare. Marxismens uppgift blev att ta död på människans naturliga konservatism. Den blev gökungen i våra bon.

Vi är inte ens ett folk och har ingen egen kultur får vi höra av oikofober i den politiska adeln.

Vi förtjänar alltså ingen nationaldag och den politiska adeln har sett till att Ramadans början trycks i våra almanackor den 6/6 så att vi skall påminnas om den nya tidens ordning.

Högförrädare och oikofober från den politiska adeln som vi trodde var historia visar återigen upp sitt fula tryne igen och gör nya utspel för att fortsätta att banka in i skallen på oss vilka miserabla värdelösa kräk vi svenskar är. Vi skall dessutom få jobba till vi är 75 tycker den värste av dem alla, Fredrik Reinfeldt. Läs här.

Men som Sohelia Fors skriver i artikel länkad ovan så är nationaldagen lika mycket ett uppdrag för framtiden och det är så jag väljer att betrakta nationaldagen 2016.

Vi skall tillsammans återta Sverige igen. De högförrädare i den politiska adeln som försökt utplåna oss svenskar och nationen Sverige skall en dag ställas inför rätta och dömas för sina brott. Allt vi vanliga svenskar behöver göra är att gå samman och organisera oss. Som tur är finns den folkrörelse som behövs för detta redan, Sverigedemokraterna.

SD är inget perfekt parti. Som i alla andra partier manövrerar individer för att försöka nå maktpositioner genom intriger och fulspel för att komma uppåt på den politiska karriärstegen. Detta är dock ett fenomen som finns i alla partier med politiska broilers, och är inte unikt för SD.

SD politik är också omogen och naiv i en del frågor av strategisk vikt och betydelse som globalistagendan, TTIP och GMO. Något jag skrivit om här.

Längtan att komma in i maktens korrupta korridorer frestar vissa individer i SD att göra avkall på även sådana saker som är fastslagna i SD principprogram, t.ex. synen på NATO. Läs här. Citat från artikeln:

SD:s starke man i Malmö Magnus Olsson vill att partiet ska verka för att Sverige överger alliansfriheten. – Jag lutar åt att vi ska säga ja till Nato, säger han. Tunga SD-politiker vill ompröva politiken i syfte att bädda för ett samarbete med den borgerliga alliansen.

Till Magnus Olsson, Josef Fransson (som är positiv till GMO) och andra karriärsugna SD-politiker vill jag påminna om att kraften i SD finns i medlemmarna och i vår folkrörelse. Inte i partiledningen som vi har valt för endast en enda sak. Att företräda oss medlemmar i riksdagen. Eller hos förtroendevalda på kommunal nivå, som vi har valt av samma skäl. Att företräda oss i kommunfullmäktige.

Vi låter oss inte köras över i strategiskt viktiga frågor som hotar vår säkerhet och vår hälsa. Går ni mot medlemmarnas vilja och önskemål, ja då har vi makten att göra er arbetslösa.

Så några ord för framtiden som jag väljer att illustrera genom att länka till ett tidigare blogginlägg.

Det går inte att förändra någonting alls i Sverige utan en totalreform av banksystemet. Det är där man måste börja. Börja denna process så skall ni få se på tillväxt i partiet. Många medlemmar idag förstår agendan bakom allt som sker i världen och i lilla Sverige. Politiken måste utformas för att bemöta dessa ondskefulla geopolitiska krafter. Läs även här.

För att citera Tom Nylund som skriver om en av SDs nyaste medlemmar, den kloka Nasrin Sjögren:

Det finns människor som ser faror och problem i samhället, men som väljer att inte göra något. Och så finns det människor som analyserar situationen, fattar ett beslut och börjar agera. 

Nasrin Sjögren tillhör den senare kategorin.

Och så måste jag säga att de finns många i Sverige som... ja... borde skämmas. 

Ärligt talat, fattar inte folk hur allvarligt läget är i det landet? 

Som jag skrivit tidigare om t.ex. Nasrin Sjögren: hon ser det som händer genom en erfarenhetens lins, precis som alla andra som upplevt det förtryck som finns inom islam. 

Det som utspelar sig i Sverige och Västeuropa påminner om när människor flydde från Sovjet och stötte på intellektuella här i vårt fina demokratiska väst som hyllade och var förälskade i det sovjetiska systemet.

Heja, Nasrin! Du har mitt stöd till 100 %! Jag har följt dig i åratal och jag vet precis var du står och var du inte står.

Här kan du läsa varför Nasrin lämnade sitt gamla parti Kristna värdepartiet och tog steget över till SD. Som Nasrin också skrev den 30/5 nu är det "tid för Sverige". Läs här. Hög tid skulle jag vilja säga.

SD video med Jimmie Åkesson med titeln "Tid för Sverige" bidrog till Nasrins beslut att söka medlemskap i SD. Det är en mycket stark video som manar till eftertanke om vilket ansvar vi har, vi som lever just nu. Det går inte att sitta tyst längre och inte göra någonting utan vi måste förenas i folkrörelsen SD.

Så låt oss förenas i denna kamp nu på nationaldagen 2016. Det är hög tid att återta Sverige. Det finns bara ett sätt, genom folkrörelsen Sverigedemokraterna.

Jag låter Sohelia Fors avsluta med ytterligare några tänkvärda ord. Det krävs nog människor med invandrarbakgrund för att se det vi är på väg att förlora och som vi etniska svenskar tar för givet. Vårt land.

"Du förstår inte hur dyrbar den gåva är som tidigare generationer gett dig! Jag föddes på en plats där friheten inte fanns. Den frihet vi drömde om och kämpade för med vapen i hand håller på att glida ur din hand därför att du inte förstår gåvans värde. Tror det alltid kommer att vara såhär? Tror du att demokrati och frihet är för evigt? Nej friheten måste vinnas på nytt varje dag annars förlorar man den. När du slutat kämpa för att vinna den så glider den ur dina händer."