måndag 11 april 2016

Om globalisternas planer att mörda oss med hårda och mjuka metoder

Jag fann denna artikel vara så bra att jag valde att översätta den för de som har svårt med engelska. Jag ber därför om överseende för brister i översättningen.
Joachim Hagopian is a West Point graduate and former US Army officer. He has written a manuscript based on his unique military experience entitled “Don’t Let The Bastards Getcha Down.” It examines and focuses on US international relations, leadership and national security issues. After the military, Joachim earned a master’s degree in Clinical Psychology and worked as a licensed therapist in the mental health field for more than a quarter century. He now concentrates on his writing and has a blog site at http://empireexposed. blogspot. com/. He is also a regular contributor to Global Research and a syndicated columnist at Veterans Today.
Originalartikel av Joachim Hagopian på engelska här.
En okänd och osäker framtid väntar oss då dagens händelser och utvecklingen vi ser avslöjar en myriad av varningstecken som pekar på jämmer och elände av apokalyptiska mått som väntar oss. De sista dagarna som många kristna tror på har vi redan kommit in i. 


Miljontals människor lever med en daglig oro för dessa föraningar innebär slutet av världen och att livet som vi känner det är på väg att radikalt förändras för alltid, och inte till det bättre. 

Kanske ännu fler människor hävdar att så länge som människor har bebott jorden har det har alltid funnits "domedagsprofeter" som ständigt påminner oss om att "himlen faller ner" och att slutet drar allt närmare. Många religiösa ledare och religioner genom åren har förutspått slutet för världen.Varje år har dock kommit och gått och världen tog inte slut, och livet gick vidare.
Men i de senaste åren har vi gått igenom ett liknande mönster av hyper om jämmer och elände runt Y2K och 2012-profetian i Mayakalendern. Fiaskon som profetior då livet på planeten fortsatte, om än destruktivt.

Men med den senaste Jade Helm vurmen och en oroande utveckling i hela världen, verkar 2015 vara något extra, ett år som inget annat. Och kören av oroliga domedagsprofeter har bara blivit större och starkare, och det är inte heller bara marginella element från det kristna spektrat eller den växande skaran av Internets konspirationsteoretiker som sjunger i total disharmoni.
Utan tvekan har en nivå av både intensitet och instabilitet under de senaste månaderna har stadigt ökat runt om i världen. Den globala ekonomin är mellan kvävningstillstånd till stillestånd som kan uttryckas som att den befinner sig på väg mot kollaps.

Dagarna är räknade för den amerikanska dollarn, den internationella standardvalutan. Förutom för kringresande profitörer i maktposition har alla utsikter till ett välstånd att återuppstå i västvärldens länder sedan länge framstått som dött och borta, och nu när räntor och obligationsräntorna till och med är negativa så är det ett tydligt tecken.

Även världens framväxande främsta ekonomiska makt Kinas ekonomi stagnerar och börjar vackla. Bakom kulisserna är ett globalt maktskifte som har pågått under en längre tid och som rör sig med hög fart från väst till öst. Men allt eftersom denna övergång utvecklar sig, verkar världen stå inför stora ödesdigra förändringar omfattande globala uppror och kaossituationer.
Den globaliserade centrala banksystemet skapat av väst är som ett pyramidspel som har härskat under århundraden på jorden genom att skuldsätta och förslava världens befolkning genom oöverstigliga skulder är på gränsen till kollaps.

Västvärldens bankoligarker svarar bara med att bara skriva ut mer värdelösa fiatpengar skapade ur tomma luften som deras plåsterstrategi för att fördröja den oundvikliga kraschen. De försöker desperat hålla ett dömt trasigt system flytande som är på sin dödsbädd på väg att avslutas av fordringsägare som Kina.
Detta rovdjurssystem, grundat i empirisk imperialism, drivs av en global elit av onda psykopater som saknar mänsklig empati, och därmed aldrig har en antydan av dåligt samvete för att ha mördat i kallt blod miljoner och miljarder oskyldiga människor genom århundraden. Även om de är mentalt handikappade har det inte hindrat dem från att förbereda sig för detta ödesdigra ögonblick i tiden.

De har utnyttjat modern teknik till fullo i sitt brutna korrupta system för att pressa fram vad som finns kvar av den globala massornas livsnerv i sin strävan att utöva absolut makt och auktoritet för sin nya världsordning (NWO).

De har för sig själva utvecklat beredskapsplaner för att överleva även en nukleär förintelse på jorden. 

De har byggt underjordiska bunkrar, städer och tvärkontinentala tunnlar i hemlighet efter världskriget under decennier för att garantera en fortsatt överlevnad för den globala eliten som omfattar bara 0,025% av världens befolkning - de kontrollerande oligarkerna har tillsammans med sina nyttiga springpojkar och flickor, som kör mega-företag och nationella regeringar på jorden arbetat med detta.
För mer än ett sekel har dessa globalister arbetat för att främja deras NWO-plan för rashygien och för en hållbar befolkning på jorden om cirka en halv miljard människor. FN Agenda 2021 visar allt i grafisk detalj. Detta innebär att inom de närmaste åren så planerar de att döda 13 av 14 av oss 7,2 miljarder människor som för närvarande bor och andas på den här planeten.

I årtionden har de varit ivriga att utveckla både långsammare, "mjuka" metoder samt deras snabbare, "hårda" metoder för dödande för att drastiskt kunna minska världens befolkning och mörda människor.

Det hårda dödandet manifesteras genom krig och både konstgjorda inducerad naturkatastrofer samt naturligt förekommande naturkatastrofer som nyligen märkbara crescendon av aktiviteten hos alla dessa omvälvande händelser.
2015 redan ser ut att vara episkt både vad gäller så kallade naturkatastrofer genom ökande frekvenser och storlekar på jordbävningar, tsunamis, vulkanutbrott och extrema väderfenomen som orkaner, tornados, översvämningar, bränder, snöstormar och torka.

Under täckmanteln av "black ops" har den amerikanska militären varit inblandade i stor utsträckning genom geoengineering, modifiering av vädret och klimatkontroll, som alla spelat en enorm, mestadels dold, faktor i alla dessa så kallade "naturkatastrofer".

Den HAAP-teknologi som använder högfrekventa elektromagnetiska strålar och elektromagnetisk puls (EMP)-teknik är helt enkelt den det senaste av amerikanska militära vapen som de har till sitt djävulska förfogande.
Naturkatastrofer är inte så naturliga när allt kommer omkring eftersom det är destruktiva mänskliga krafter som alltmer orsakat dem, även genom att göra dem mer förödande och extrema samt ger upphov till deras frekvensförekomst.

Den dödliga jordbävningen och tsunamin som drabbade Japans år 2011, bl.a. Fukushimas kärnkraftverk verkar faktiskt verkar vara av konstgjort ursprung genom EMP-teknik. Mellan dessa monumentala händelser, och ökande geopolitiska konflikter, manifesteras ett skyhögt globalt våld och ökande antal hotspots med krig (Syrien, Jemen, Irak, Afghanistan, Libyen, Gaza, Ukraina) som kan, eller inte, utlösa nukleära detonationer som praktiskt taget kommer att utplåna allt liv på planeten.

Det är mycket troligt att under de kommande apokalyptiska kriserna och omtumlande omvälvningar som orsakas av mänskliga konflikter, och "naturliga" katastrofer, miljontals om inte miljarder människor på jorden kommer att förgås inom de närmaste åren. Dessa är de hårda folkmordstaktiken som globalisterna räknar med att snabbt kunna avfolka vår enda planet.
En verklig militär ammunitionshandelshemsida som heter Deagel.com publicerar årligen sin prognos avseende befolkningsutvecklingen i 182 nationer. Den mest betydande nedgången i en enda nation blir i USA från nuvarande (2014) antalet nära 319 miljoner människor till knappt 65 miljoner år 2025. 

Med andra ord, denna webbplats som spårar förtjänsterna för vapenindustrin hävdar att 78% av oss amerikaner kommer antingen dödas eller tvingas leva någon annanstans på jorden inom tio år.

Likaså är alla västländerna noterade att även de lida stora förluster i sina nationella populationer. Intressant nog förväntas USA:s granne i norr, Kanada, endast minska sin befolkning med lite mer än tio miljoner till drygt 24 och en halv miljon människor.
Deagel förklarar kortfattat att dess planerade siffror har tagits fram i enlighet med gällande statistisk och offentlig information från varje nations regeringar samt viktiga trender som kommer att analyseras under de kommande åren, såsom stora mänskliga migreringsströmmar till mestadels Asien och Sydamerika.

Några av de nationer som förväntas öka i befolkning lider mycket mindre ekonomiska förluster, faktiskt är det så att några av dem kommer att öka sin bruttonationalprodukt.

Men enligt Deagel kommer de allra flesta av de 182 nationerna lida både betydande befolkningsförlust samt sänkt BNP och Power Purchase Parity (PPP) (vilket ungefär motsvarar hushållens inkomster).

Denna årliga rapport avspeglar uppenbarligen en ödesdiger global utblick för det kommande årtiondet, med en dramatisk ökning av storkrig, ekonomisk kollaps, livsmedelsbrist, sjukdomar, klimatförändringar och naturkatastrofer.
Kinas befolkning väntas öka något med lite mer än tio miljoner människor från sina 3350 miljoner (2014) med ungefär samma köpkraft index. Rysslands befolkning beräknas att minska med en liten mängd av ca 5,5 miljoner människor till knappt 137 miljoner människor år 2025. 

Men dess PPP är planerad att stiga något från strax under $ 25.000 till drygt $ 27.000, den enda nation där en betydande regional makt visar ökande köpkraft .
Minns att strax efter Sovjetunionens välde kollapsade för ett kvarts sekel sedan, har den ryska ekonomin svajat rejält under flera år, men så småningom börjat komma tillbaka. Denna krasch var inte alls lika allvarlig som den förväntade amerikanska kraschen kommer att bli.

Med mycket större lokala jordbruksekonomier, har ryska medborgare klarat att göra strama justeringar på ett mycket mindre smärtsamt sätt än vad USA kommer att kunna göra. Till skillnad från Ryssland, är den den amerikanska befolkningen i stort sett helt beroende av stora multinationella företag för sin försörjning. Således kommer en alltför beroende amerikansk befolkning sannolikt att drabbas ännu värre än de gjorde under den stora depressionen på 1930-talet.
Enligt Deagel, så kommer andra nationella ekonomier som förväntas öka vara lokaliserade i främst Sydamerika, Asien och Afrika.

I motsats, och i kölvattnet av den kommande kraschen, kommer köpkraften för amerikaner sjunka från nära $ 55.000 för närvarande till drygt $ 9000 inom tio år. Kanadas PPP kommer att sänkas från $ 44.500 till nära $ 17.500, och bli nästan dubbelt så stor som den amerikanska. Andra västländer kommer också att uppleva en parallell trend nedåt men inte vara så extremt som i USA.
Denna presentation kommer att fortsätta med att undersöka de många mjuka metoder för att döda som över tiden är mest sannolika att spela en allt större roll i att leverera dödliga konsekvenser för människor.

De omfattar de toxiska effekterna från tungmetaller som global har regnat ner på oss genom geoengineering i form av aerosol besprutning under årtionden. Aerosoler som innehåller aluminium, barium, strontium, kvicksilver bland annat i en långsamt dödlig cocktail. Har du gått utanför nyligen under dagtid och tittat upp på himlen?

De fasta klarblå himmel dagar vi en gång tog för givet är nu nästan obefintlig över stora delar av planeten. Istället genomkorsas himlen av lager av falska konstgjorda silvermoln som har täppt till vår atmosfär överallt på jorden. Och vi är långt förbi det slitna argumentet att det vi ser bara är kondensstrimmor av flygplan. De är det uppenbarligen inte.
Globalisterna arbetar dygnet runt för att för att förgifta oss och planeten under välvilligt falska förespeglingar att dämpande av vädermönster påstås minska de ohälsosamma effekterna av uppbyggnaden av växthusgaser som det enda hotet som den vetenskapliga dogmen om politisk korrekthet vill få oss att tro. 

Att det är jordens stigande CO2-nivåer, som hotar oss, trots att långt mer dödliga metangasnivåer läcker ut från arktiska glaciärer när isen smälter. Men globalistagendan är långt mer ondskefull än denna vilseledande propaganda. Mätningar av giftiga metaller på olika geografiska platser har samlats in och avslöjats.
Tung giftiga metaller sprids avsiktligen från både militära och civila plan flugna av inhyrda företag som stör växtrikets naturliga fotosyntes och dödar stora mängder skog och träd över hela jorden samt säkerställer långsam död för människor och djur.

Spridningen av dessa tungmetaller orsakar också extrema väderhändelser. Enligt den ledande vetenskapliga aktivisten Dane Wigington kan den senaste tidens rekordvärme i väst och rekordkyla i öst tillskrivas denna rosa elefant som kallas geoengineering.
Naturligtvis har industriföroreningar spelat en pågående viktig roll i att förkorta livet och döda människor i synnerhet i stadsmiljö under en mycket lång tid nu.

Den globala luftföroreningarna av mark och vatten förvärras och påskyndas av bland andra Monsantos kemikalier som tillsammans med Fukushimas strålning utplånar över 200 djurarter varje dag, för att inte tala om att eliminera viktiga pollenerare som fjärilar och bin som är avgörande för att producera en tredjedel av våra livsmedel.

På grund av överanvändning av Monsantos bekämpningsmedel glyfosat, förutspår en MIT-forskare att hälften av våra barn kommer att vara autistiska år 2025. Fracking har även visat sig att injicera kärnavfall som förorenar sötvattensbassänger och grundvatten.

Naturligtvis under åren ackumulerande toxinnivåerna från dessa långsiktigt påverkande källor av industriavfall som sipprar in vår jord, luft och vatten varit förödande för att skada vår fysiska och psykiska hälsa.

I USA är stora företagsvinster mycket viktigare än allmänhetens hälsa och välbefinnande, som bevisades av president Obamas undertecknande av kongressens lagstiftning som skyddar Monsanto från rättstvister.
Andra mjuka metoder att döda är allt från giftiga halter av flour som diaboliskt blandas i vår kommunala vattenförsörjning samt även vara en standardingrediens i de flesta tandkrämsprodukter.

Det är olagligt att dumpa fluor i sjöar och vattendrag men tydligen okej att dumpa det i de flesta kommunala vattenreningssystem i Amerika.

Även en kloramin, en ammoniakblandning, som används för att desinficera vatten finns nu i vårt offentliga kranvatten. Dessa kända gifter har visat sig orsaka förhöjda nivåer av autism, demens och hjärnskador samt cancer och hjärt-/kärlsjukdomar. Men då de är alla helt enkelt en del av elitens "fördumnings"- och rashygienplan.
Andra alarmerande globala vapen som används för att fördumma och döda oss är de giftiga vacciner som härjar och ödelägger liv genom Bill och Melinda Gates Foundation och dess likar som används mot en försvarslös befolkning och barn. Indiens domstolar söker nu juridisk rättvisa för Gates vaccinbrott där. Ett stort antal vacciner har visat sig faktiskt orsaka mycket mer sjukdom än de sägs förhindra.

Andra exempel, är mässlingsvaccinet som faktiskt dödar fler människor än vad mässling självt gör. 

Obestridliga bevis finnas att bevisa att dessa vacciner innehåller kvicksilver och andra kända orenheter som driver hastigheten av hjärnskador och autism genom taket.

På grund av de onda krafterna inom Big Pharma, inte olikt Monsanto, drabbas många människor, särskilt barn av en allvarlig risk för bestående skador och även dödsfall från giftiga vacciner.

Dessutom, spridningen av drakoniska NWO-lagar är på gång i hela västvärlden som mandaterar att dessa mycket skadliga vacciner ges till alla vuxna även mot sin vilja.
En lång historia av rashygienisk sterilisering innebärande att ofrivilligt påtvingats kirurgi på mestadels afrikanska och indianska kvinnor i många stater över hela Amerika praktiserades ända fram till 1970-talet. Den globala eliten som anser sig ha makt och rätt att spela Gud för att bestämma vem som ska leva och vem ska dö har funnits under lång tid.

Helt klart har en demonisk agenda att slakta den mänskliga populationen har varit verksam på den här planeten genom alla de olika mjuka källor att döda som använts. Om det någonsin har funnits en politisk och ekonomisk vilja att gemensamt minska och slutligen eliminera alla dessa farliga gifter som alltmer utgör en växande risk för vår hälsa och vårt välbefinnande, skulle det ha skett för länge sedan.
Men en handfull övermänniskor som just nu har kontroll på denna planet vill uppenbarligen inte att den stora andelen människor som lever idag skall förbli levande så mycket längre till, så försåtlig och avsiktlig försämring och förstörelse av vår livsmiljö har förekommit i en obeveklig attack under modern tid utan någon samordnad global insats för att stoppa det hela.

Som en utmärkt politisk exempel, de tre största förorenarna av planeten - USA och Kina, saboterar (i USA under George Bush) Kyotoprotokollet från att någonsin kunna träda i kraft genom vägran att skriva på.

Samtidigt är halten av giftiga luftföroreningar så extrema i Kinas större städer som Peking att de så småningom blir obeboeliga. Genom Jetströmmar sprids dessa giftiga partiklar så småningom över jorden och sprids från att gå från regionala föroreningar i atmosfären till hela världen vilket skapar en mer toxisk effekt för oss alla jordbor.
GMO-förstörelse som Monsanto har orsakat på vår planet genom högförädlade, giftiga livsmedel som saknar näst allt näringsvärde är också de väl dokumenterade. 

Men precis som United States Environmental Protection Agency (EPA) ger federala licenser till industriella förorenare så tillåter Food and Drug Administration (FDA) kvicksilver och andra gifter i vår mat och mediciner.

En färsk undersökning visar att bara äta en diet från en McDonalds meny tio dagar i sträck dödar kritiska nivåer av bra tarmbakterier som behövs för att metabolisera näringsämnen och optimalt upprätthålla immunförsvaret.

Är det konstigt att generationer av människor som konsumerar massa mängder snabbmatsgifter i dessa dagar är så sjuklig feta (en av tre amerikanska vuxna) och dör i förtid av hjärtsjukdomar och cancer?

Ändå genom miljarder dollar som spenderas på aggressiv reklam för produkter som innehåller socker och gifter till stor del är skyldiga att tillsammans med andra mjuka metoder för att döda orsakar kroniska sjukdomar och livslängden för amerikaner att planar ut.

Trots alla medicinska framsteg, så släpar USA efter nästan alla andra industriländer i livslängd. Och USA är inte ensamt. Även Japan känt för sin äldsta åldrande befolkning börjar nu plana ut på grund av det globala angrepp av transnationella mördare som McDonalds. Fetma sprider sig globalt tack vare USA:s livsmedelsindustri.
Hjärntvättsmetoder som syftar till att fördumma världens befolkning börjar också att ta ut sin rätt. Subtila metoder för att kontrollera sinnen och påverka sinnen mättar dagens medieutbud från skärmar som dataspel till TV, film och populärmusik som särskilt riktar sig mot yngre generationer.

De överdrivet långa timmar som människor interagerar med sina datorskärmar och mobiltelefoner skapar outsägliga skador, särskilt hos barn. Dessa metoder syftar till att ändra hjärnvågsmönster hos utsatta människor för att göra dem beroende, oförmögna att tänka kritiskt, tysta ner dem och vara alltför upptagna och distraherade att inse att de används som försökskaniner i ett djävulskt mänsklig experiment som kallas social ingenjörskonst.

Dessa ondskefulla taktik till att döda mjukt påverkar både den fysiska och psykiska hälsan hos miljarder människor runt om i världen.
Med ökande risk för ett tredje världskrig som innefattar även massförstörelsevapen som kärnvapen, för att inte nämna de potentiella massförstörelsevapnen dold biologisk och kemisk krigföring, massiva solfläckar och solstormar, EMP-vapen och/eller cyberoperationer som allvarligt kan skada nödvändig infrastruktur för att hålla de ekonomiska och energisystem på planeten drift.

Skadorna kan bli katastrofala där bensinpumpar och bankomater inte längre fungerar, där det elektriska kraftnätet över stora delar av USA eller i något annat land kan förstöras över en natt och placera miljoner, kanske till och med miljarder människor i mörker i månader eller år.

Trots detta saknar den federala regeringen återigen politiska viljan att reparera nätet för en relativt låg kostnad, oändligt låg jämfört med kostnaden efter nätets förstörs.
Sedan finns det mycket kontroversiell mystik som den så kallade tionde Planeten X (ibland även kallad Hircolubus eller Nibiru) som närmar sig vårt solsystem med potentiella katastrofala följder.

Washington Post publicerade en artikel redan 1983 rörande upptäckten av planeten som beräknas vara fem gånger större än jorden och som kretsar kring solen i en 3600 årscykel.

År 1990 intervjuade forskaren och författaren Zecharia Sitchin (The End of Days) chefsastronomen vid US Naval Observatory, Robert S. Harrington där de diskuterade Harringtons senaste upptäckt av den röda planeten X. När den rör sig närmare, har det spekulerats om, kan den göra en oceanisk kontakt inkluderande stora meteorer som kan skapa en tillräckligt stark kraft för att ändra lutningen av jordens axel.  

Något som skulle innebära att i kombination med stigande havsnivåer kan skapa mördartsunamier som kan dränka en stor del av världens befolkning som lever vid jordens kuster. Nästan hälften av USA:s befolkning bor kustnära. Den 14:e januari 2014 sändes tidigt på morgonen en bild ut från en TV-station knuten till NBC Sacramento som visade att man oavsiktligt kan ha fångat en ofullständig bild av Planet X i siluett av Venus.Forskare/aktivisten John Moore hävdar att ett antal av hans kontakter oberoende av varandra bekräftat att en topphemlig möte ägde rum för decennier sedan i New Orleans där ett rum fullt av amiraler från US Navy informerades om den kommande oundvikliga katastrofen.

Som ett svar på denna potentiellt omskakande händelse, har akuta beredskapsplaner i hemlighet tagits fram att flytta landets huvudstad från Washington DC till Denver. Som förberedelse flyttar även finansiella centrum från New York City tyst sina tillgångar inåt landet till högre mark.

Eliten har påstås i hemlighet förberett sig för denna möjlighet under en lång tid. Och som vanligt allmänheten är alltid den sista att få veta utan har avsiktligt hållits i mörker.
Så många potentiella domedagsscenarier kan bokstavligen överväldiga även den friskaste och starkaste av oss. Återigen, detta kan också vara en del av globalistagendan för att avsiktligt läcka sannolikheterna för dessa katastrofer, med hjälp av dessa risker som härrör från vetenskap och geopolitik och mätta allmänheten med en obegränsad källa av faror som över tiden exponeras för oss, så de verkar bedövande och fördummande på oss så vi kan fortsätta att vara självbelåtna, passiva och alltför fogliga utan att fästa någon uppmärksamhet åt alla faror som hotar vår oroliga planet.
Bara för att klara av den ångest som denna nya hårda, nyktra verklighet tar upp, så kommer ofta människor att använda sådant försvar som förnekelse och undertryckande av genom att förneka och krossa sin överväldigande rädsla från medvetandet för helt enkelt kunna fungera i det dagliga livet.

Med kortsiktigt överlevande i fokus, som bara krävs för varje år som värdet av vår dollar bara går ner, är utmaningen att få ihop livet och betala för tak över våra huvuden och kunna föda våra familjer. Den bördan blir allt så svårare att bära.

Redan djupt skuldsatta, är ett chockerande antal amerikaner (62%) bara en utebliven löneutbetalning från hemlöshet. Med basala dagliga krav blir så skrämmande verkliga, kan en majoritet av den amerikanska befolkningen befinna sig i en situation av mental överbelastning där de bara försöker möta de mest grundläggande livsförnödenheterna.

Därför blir det aktuella tillståndet av globala alarmerande signaler och fara helt enkelt för mycket för dem att ens tänka på, än mindre ta till förberedande åtgärder.

Det är allt människor kan göra, för att bara ekonomiskt hålla sig flytande, än att acceptera tron ​​att världens ände närmar sig snabbt. Så genom nödvändighet, kan en stor del av befolkningen inte förstå den nuvarande mörka verkligheten som råder på jorden i dag. Bankoligarkerna verkar ha fått världens befolkning så maktlösa och hjälplösa, av ren rädda och desperata att de helt enkelt kommer att göra allt vad deras patriarkala mästare genom den federala regeringen talar om för dem.
Jag inser att detta skildring av den nuvarande situationen i världen verkar mycket dyster och hopplös, och att mänsklig förtvivlan och lidande på den här planeten är redan på höga nivåer. Om en person eller landets befolkning eller ens världens befolkning anser att endast död och förstörelse är i deras nära framtid, kommer deras fullkomliga känsla av maktlöshet och panik bara driva människor till djupare depression och ångest.

Vår trossystem formar och i slutändan bestämmer vår verklighet. Det kan liknas vid de olyckliga rådjur som frysta och oförmögna att röra sig fångade i strålkastarljuset av en en annalkande lastbil eller tankbil. Utan tron ​​att vi kan vidta omedelbara åtgärder för att avvärja katastrofen genom livräddande navigering i detta överväldigande mörkret in i ljuset av fred, säkerhet och lugn, är vi alla dömda.

Därför så farligt negativt som det kan tyckas vara att så många av oss just nu måste möta de mörka krafter som rör sig mot oss, så finns det individuella och kollektiva åtgärder vi kan vidta tillsammans som kommer att ge oss som medborgare i världen att tro att vi kan i faktum är att göra en skillnad, kanske skillnaden mellan vårt liv eller vår död, och i slutändan överlevnad den mänskliga arten eller dess utrotning.
Att arbeta på sig själv andligt kan ge oss styrka och mod att övervinna de farligaste motgångar i livet. Hitta din skapare, högre makt, eller din Gud är den största anpassningstrategi och skicklighet som någon av oss människor någonsin kan ha.

Strävan efter att skapa en balans och fortfarande hitta glädje och kärlek i vårt dagliga liv med dem vi bryr oss mest om på jorden medan samtidigt vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda och försvara oss från några omedelbara eller uppenbara hot och faror är extremt viktig.

Visst, det är lättare sagt än gjort. Men att ha en egen beredskapsplan för att maximalt skydda sin familj och hem, är också avgörande våra stadsdelar och samhällen. Den mänskliga anden och förmåga att segra även i de mest förtvivlade stunder och villkor kan vara otroligt stark och kraftfull. Och bara de som vet och upplever smärta och lidande kan även omfatta lika höjder av glädje och lycka.

Konsten att leva lever varje dag som helt och glatt som är mänskligt möjligt. Svåra tider kan underlätta gåvan av insikt och medvetenhet som i sin tur främjar större visdom och lycka. Vissheten att förändring oftast börjar inifrån och skiftar utåt till sin närmiljö hemifrån till lokala och regionala samhällsnivåer.
Även om det verkar som om federala representanter nästan alltid ger efter för särintressen som bankoligarkerna har som äger dem står över allmänna intressen, ha fortfarande kontakt med era respektive kongressledamöter att rösta mot förnyelsen av och andra drakoniska lagar som är uppe för omröstning, kan vara ett påtagligt sätt det är fortfarande möjligt att begränsa invasiv makt som National Security Agency (NSA) och den federala regeringen har. Staters rättigheter kommer att vara stödpunkten mot makttyranni från de federal myndigheterna.
Att nå ut till vänner och familj i både våra brottsbekämpande och militära samhällen är också viktigt. Dessa personer kan snart komma att beordras att öppna eld och döda oss som sina landsmän. Betona juridiska och moraliska betydelser som ger dem möjlighet att fatta det hårda beslutet att välja att inte lyda deras kriminella befälhavares order kan möjligen rädda liv.
Maximera lokalsamhället uppfinningsrikedom är en behörighetsgrundande försvarslinje mot förtryck och tyranni. Så mycket som möjligt, att bojkotta gigantiska megaföretag och använda lokala produkter och tjänster kan vara andra effektiva sätt att växla från globala till lokala företag som förbättrar vårt samhälle.

Byteshandel och även utveckla lokala och regionala valutor är faktiskt framgångsrikt och förekommer i samhällen över hela nationen. Med hjälp av lokalt ägda banker och kreditinstitut i motsats till det större centraliserade banksystemet är en annan viktig åtgärd som vi bör vidta. North Dakotas lednings beslut att etablera en egen statsbank är en nyskapande milstolpe som kan kopieras över hela USA.
Anslutning, med många etablerade organisationer och enade som aktivister och medlemmar för fred och rättvisa på global nivå kan mobilisera en kollektiv kraft som kan vara överväldigande.

Det behöver inte nödvändigtvis komma ner till som har de största kanonerna om tillräckligt många av oss förenas i okrossbar solidaritet och medvetenhet, där modiga och engagerade medborgare i världen över kräver att vi människor kan hitta sätt att civilrättsligt lösa våra konflikter och leva i fred.

Vi är skyldiga både oss själva och våra barn samt planeten för att djärvt stå upp och göra vad som är rätt.