tisdag 5 april 2016

Om en strategi för en konservativ seger - gästinlägg

Ännu ett gästinlägg av David Fredin:EN STRATEGI FÖR KONSERVATIV SEGER

I nedan video prisar en ministrar mångfald.


Vad han inte säger att han praktiserar Leninism för social omvandling. Jag har läst CIA-dokument, nu på nätet, där framgår hur social omvandling var realsocialisternas och kommunisternas främsta vapen mot nationalstaten redan på 1960-talets början.

UTMANA EU

Fick SD makten i Sverige borde vi rusta till tänderna och utmana EU militärt och diplomatiskt/politiskt, låta denna union krackelera inifrån, och befria EU-länderna från detta rovdjur med "mänskligt ansikte". Utopiskt, kanske det, men man bör ha höga mål och diskussions höjd.

EU-TANKEN, INGEN NATIONALISTM: TUSENÅRIG FRED?

Vi har att göra med något djupt ondskefullt men med en fasad av frihet. EU är värre än Tredje Riket, ur EN ASPEKT. Ondskan, expansionismen inom EU är inte uppenbar.

Man syftar till att ta död på nationalstaterna. Man tror, här och var inom EU, på fullt allvar att nationalismen var roten till National-Socialismen.

Får man bort nationalismen, eller i vissa EU-länder, rojalismen ur medlemsstaterna, blir det en tusenårig fred. Islam skall vara katalysatorn till påtvingad förändring.

BORGERLIGA PARTIER I REALITETEN SEKUNDÄRSOCIALISTER NÄR DET KOMMER TILL VARDAGSFRÅGOR OCH NATIONALISM

EU hotas ej militärt för EU är inte expansivt med militära medel som Nazityskland en gång var. EU-eliten är smartare än National-Socialisterna var.

Därför dessa EU-toppar, själva realsocialister, hjälps av borgerliga sekundärsocialister. Många i Brüsseleliten jobbar efter den av Lenin skissade taktiken, att med svek eller lögn ta bit för bit av nationalstaterna.

Fienden är slug. Man avser krossa konservativa värderingar genom att associera dessa värderingar med invandrarmotstånd, som brännmärks som rasism.

Målet är att anpassa de nya generationerna med hjälp av socialomvandling till nytt tänkesätt att acceptera Islam.

DEMOKRATN GER SEKUNDÄRSOCIALISTERNA MAKT ATT REGERA.

Våra EU-toppar vet att runt 80% av EU-befolkningen inte förstår Islam, eller falskheten i EU:s fasad av friheter, bakom finns ett Europol med legala maktbefogenheter som är större formellt än de KGB hade! Det gäller att komma med fakta och förstå helheten bakom EU.

Dissidenten Vladimir Bukovski, en ryss, har varnat för hur likt EU är med f.d Sovjetunionen. Sådana fakta måste sätta sig hos väljarna - upprepa vad Bukovski sagt och förklara sammanhangen. Så vinner man väljare bland de mer intelligenta.

GÖR OM STATSSKICKET!

Dessa onda mångkultarister inom EU kommer att lyckas, för än så länge tror Europén på demokratin, det system som gett dessa onda män makten. Vad ska vi ha istället för demokrati av den typ alla känner till?

VAD SKA VI HA ISTÄLLET?

Jag föreslår en brittisk modell, med över- och underhus. Allmänna val till underhuset. Men för överhuset en annan modell. En kammare där konservativa, fackspecialister och traditionalister får makten, och utses genom nomineringar. En övre kammare där medlemskapet medför personligt adelskap.

Så garanteras exklusiviteten och samtidigt markerar man mot all form av sekundärsocialism, som format Europa sedan 1945.

I denna andra kammare bör ledamöterna få makt över vissa begränsade områden, asylinvandring, kultur - så vi slipper kultur marxismen, o.s.v.

Detta överhus ska även ha full tillgång till egna nätsidor, tv och med folk i de nationella strukturerna, bland artister, militärer och lärare.

På så vis kan aldrig den opinion tystas som nu ligger under eld från mångkulturisterna. Det måste skapas balans för att nå väljarna och kunna folkbilda på lika villkor, det görs inte idag - demokratin ger de invanda partierna alla fördelar.

EU-ELITEN SYFTAR TILL ATT TA BORT EXEMPEL PÅ ANNAN SAMHÄLLSMODELL - DÄRFÖR ATTACKERNA MOT ATT ENGLAND LÄMNAR EU.

Varför vill EU-topparna att England stannar i EU? Skälen är flera. Jag skall nämna ett av dessa.

Dessa EU toppar önskar på sikt ta bort överhusets lorder i Storbritannien. Allt konservativt, nationellt arv, är ett hot mot deras egen EU-exklusivitet, med "höga representanter".

Konservativa England är en utmaning, mot EU:s gränslösa makthunger.

Konservativa traditioner, som engelska lorder har högt nationellt symbolvärde. Därför vill Europisterna, modernisterna, utplåna all inspiration till en annan, konservativ, samhällsmodell.

GÖR MÅNGKULTUR OCH SEKUNDÄRKOMMUNISM OLAGLIGT

EU-toppen Romano Prodi var enligt dokument Sovjet-agent. Han hade 9 kommunister i sin italienska regering, men SVT porträtterade Prodi som "konservativ".

Så ljuger vår svenska elit och skyddar EU-elitens maktbegär och rätta röda färg. Fler exempel kan ges på nationella hot.

Men för att summera, nationer, Sverige inräknat, behöver göra kommunistisk ideologi, och sekundärkommunism olaglig. På ett liknande sätt som fascism brännmärkts måste kommunismen "göras" ond.