tisdag 22 mars 2016

Om ett råd till SD - Gästinlägg

Ett gästinlägg av Göran Andersson omfattande ett råd till SD. Över till Göran:

SD har en gyllene chans att skärpa sin profil, få ökat stöd och som enda parti stå för den enda räddningen av Sverige: repatriering och reversering av senaste decenniers stollepolitik.

1. Totalt och omedelbart stopp för all “asylinvandring”.

2. Absolut ingenting annat än tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) för de som överhuvudtaget ska beviljas uppehållstillstånd.

3. Ingen anhöriginvandring/familjeåterförening för de som redan erhållit permanent uppehållstillstånd (PUT). Endast för ett mindre antal som erhållit flyktingstatus.

4. Omedelbar och snabb inventering av de tillstånd som utdelats de senaste 2–3 decennierna. Där detta skett på oriktiga grunder ska tillståndet återkallas och den fuskande repatrieras.

5. Brottslingar och kriminella ska omedelbart utvisas.

6. Återvandring för de som erhållit PUT genom att åberopa asylskäl, men sedan rest fram och tillbaka till sina hemländer. Likaså för de som är uppenbart ovilliga till egen hederlig försörjning.

7. Hjälp för hitkomna välutbildade – läkare och ingenjörer etc. – att åka tillbaka till sina hemländer för att där skapa drägliga förhållanden för de kvarlämnade många miljonerna kvinnor, barn, gamla och sjuka. Detta bland annat med bistånd av de många miljarder kronor som sedan länge utgått från Sverige, EU och UNHCR.

Det senare är absolut nödvändigt för att förebygga en fortsatt flykt/folkvandring från Mellanöstern och Afrika till Europa och Sverige. Det är också det enda realistiska och långsiktigt hållbara sättet att återupprätta samhällen som på den egna befolkningens villkor successivt kan utveckla de former av styre och demokrati som det finns förutsättningar för i de respektive kulturerna.

Det är samtidigt det absolut enda etiskt och moraliskt hållbara (något som Jimmie Åkesson naturligtvis skulle ha berättat också för Maria Ferm).

Ett sådant kungörande från Jimmie Åkessons sida skulle säkert medföra dramatiskt stigande siffror för SD i kommande opinionsundersökningar – och val.

Och detta till sjuklöverpolitikernas stora förskräckelse. Alla kan de knappast räkna med livslång inkomstgaranti för sina förlorade riksdagsplatser..." Läs här.Om en reflektion efter en mörk dag

Så är det nu bevisat. Decennier av misslyckad politik och det misslyckade bygget EU har visat att nu är det upp till var och en, alltså upp till nationalism i Europas nationalstater. Enda räddningen för Sverige och Europas stater är nationalism och konservatism, m.a.o. den politik mitt parti SD står för.

Allt annat betyder ovillkorligen undergång för vår Europeiska civilisation som kommer liksom USA ovillkorligen slitas sönder i inbördeskrig den dag västs ekonomi byggd på falskmynteri snart faller. Och det kommer att ske i år, till och med väldigt snart. Läs här.

Som soldat med 35 års tjänstgöring för att försvara Sverige och vår demokrati är jag mycket bedrövad och ledsen att jag inte kan göra mer för att försvara vår demokrati, och i slutändan vårt sekulära samhälle. Som officer med den erfarenhet jag har är jag utbildad att analysera skeenden.

Min analys just nu är allt annat än positiv för de värden jag står upp för. Värden jag uttryckte redan i September 2014 då jag startade min blogg. Läs här.

Vi officerare blev av med våra tjänstevapen under 90-talet som vi förvarade i hemmet under kalla kriget för att kunna försvara oss när vi tog oss till inställelseplatsen.

Jag har bett SD informellt att motionera för att återinföra detta. Både för officerare och den nationella skyddsstyrkan (som tidigare kallades för hemvärnet) som heller inte längre tillåts ha vapen hemma.

Vad är ett försvar värt om inte de som kommer att behövas i det allra tidigaste skedet ens har vapen för egenförsvar? Varför har vi försvaret?

Att hetsa mot en inbillad fiende (Ryssland) i en tid då hotet kommer inifrån och de onda krafter som styr svensk politik idag. Vad gör man då som officer?

Det finns ett ordspråk som säger "If the politics don't fly, the systems won't either" vilket väldigt väl sammanfattar läget idag. För mig är detta en fruktansvärd tragedi som ställer mig i ett mycket svårt etiskt dilemma.

Jag tolkar min soldated som den ed jag en gång svor som att jag svor att försvara mitt land, grundläggande värderingar och lagar, som demokrati, regeringsformen, åsiktsfrihet och yttrandefrihet.

Några grundläggande värden som idag är upphävda i praktisk politik. Men de kommer jag ändå att försvara till den dag jag dör.

Följaktligen lever jag farligt då jag står upp för dessa värden i en kulturmarxistisk diktatur som nu råder i Sverige.

Jag riskerar att förlora min försörjning för att jag klamrar fast vid den soldated jag en gång svor. Detta p.g.a. jag inte är "politiskt korrekt".

Men som ni som läser min blogg vet att jag inte viker mig för dessa antidemokratiska krafter utan kommer att försvara det jag en gång svor att försvara intill den dag jag drar mitt sista andetag. Mitt land och dess folk.

Ja, jag är rädd. Känner mig försvarslös. Inte för min egen skull, men för Sveriges skull.

Jag är oviktig men nationen Sverige är det inte. Jag är också bokstavligen försvarslös personligen trots att jag omfattas av statens våldsmonopol liksom våra poliser gör. Om ni alltså trodde att vi officerare eller de nationella skyddsstyrkorna är förberedda så trodde ni fel.

Vi inom försvaret har liksom ni andra inga vapen att försvara oss med. Skall vi få ut ett vapen är det en omfattande pappersexercis i system PRIO och vem har tid med sådant när det gäller?

Dessutom, är vi utbildade att möta en yttre fiende. Vad gör vi om fienden är inom nationen?

Jag har inget svar förutom att jag står fast vid min soldated. Att försvara Sverige, demokratin, regeringsformen, det sekulära samhället, åsiktsfrihet och yttrandefrihet.

Under kalla kriget hette den totalitära ideologin kommunism, idag heter den politisk islam och kulturmarxism (kommunism enligt Frankfurterskolan) vilka har tagit över hela landet inklusive Stockholmsbörsen. Evigt förenade som totalitära ideologier. Läs här.

Med syltryggar i regeringen, hur försvarar man sig emot sådant? Har ni svar kommentera gärna detta blogginlägg.
Om det civiliserade samhället - gästinlägg

Ännu ett gästinlägg av Daniel Larsson. Tre Facebookinlägg sammanförda till ett blogginlägg. Över till Daniel:

I natt jag tänkte

Under natten som gick så läste jag Anders Lindbergs ledare i Aftonbladet med anledning av EU och Turkiets uppgörelse i flyktingfrågan.

Som vanligt levererade Anders Lindberg en drypande historia om liknelser med andra världskriget med mera. Han upprepade även de bevingade orden "det ska aldrig få hända igen"

Det slog mig att Anders Lindberg effektivt, nästan maniskt upprepade vissa saker medan andra obestridbara fakta inte nämndes alls.

Jag håller med Anders Lindberg när han säger att det aldrig skulle få hända igen. Där är vi överens. Vad vi inte är överens om är vad det är som händer igen, vem som bär ansvaret och vad som behöver göras.

Anders Lindberg nämner att Europa nu bygget en "järnridå".

Jag undrar hur solid denna järnridå är mot ondska, hat, förtryck och våld eftersom denna "järnridå" i praktiken ger fullt inresetillstånd till Europa för vilken IS-krigare som helst från Turkiet.

Där vi alla vet att Islam hyllas, IS-hyllas och Kalifatet står mycket högt på agendan hos President Erdogan.

Det är då fråga vaknar till liv, det skulle aldrig få hända igen!?

Men det händer hela tiden, i hela Europa bedriver Islamska ledare förtryck, odlar hat, begår våldshandlingar och mord, allt i den heliga profetens namn och Europas ledare står och manar folket till tolerans och att Islam är fredens religion.

Samtidigt så står media bredvid och hyllar dessa ledare, bedriver sinnesjuk hetsjakt på de som kritiserar dessa politiker och begår justitiemord på dem som inte faller in i leden.

På vilket sätt skiljer det sig från den historia Anders Lindberg skriver att hela Europa lovade aldrig mer skulle få ske?

På vilket sätt är Islams hat, hot, våld, mördande och förtryck annorlunda än det hat, våld, mördande och förtryck som Nazismen stod för och som vi upprepar oavbrutet "aldrig mer ska få ske"?

Är hat annorlunda beroende på vem som utför det? Eller är det ett vedervärdigt argument från människor som inte vare sig vill eller vågar inse verkligheten?

Eller är det en konsekvens av att svenskarna är så trendkänsliga att de går med på vilka vidrigheter som helst bara det är "inne" att tycka så!?

Jag undrar när hat ska bedömas som hat och när allt hat ska likställas inför demokratins lagar?

Och när visst hat ska sluta skönmålas med utopiska beskrivningar om fred och frihet när verkligheten visar en vidrig bild, rakt under våra näsor men vi fortsätter att maniskt upprepa statens och medias mantra.

Jag undrar när Anders Lindberg ska skriva om det hat som sliter Europa i stycken och där vi verkligen skulle behöva en påminnelse om de gamla bevingade orden "Det ska aldrig få hända igen"

En sista påminnelse borde också vara att de främlingsfientliga krafter som har vaknat, har gjort det som ett direkt svar på den ondska och det hat vi alla vet finns, men som ingen riktar sitt fokus på att förgöra.

Europa famlar vilset och letar efter glasögonen när de egentligen hela tiden befinner sig på huvudet.

En tanke

Det är lika illa att vara en blind Kristen som en blind Muslim. Om inte utövarna av en religion kan acceptera det demokratiska samhället regler och lagar så anser jag att de ska hållas ansvariga för sina handlingar.

Jag har aldrig i mitt liv förnekat Kristna sin tro, inte heller Muslimer, Judar, Hinduer eller Buddhister.

Jag står för religionsfrihet och att varje individ ska få tro på vad de vill utan att någon går över gränsen med tvång, våld, hot eller hat.

Gör de det så ska samhället inte vara nådiga mot dessa individer!

Det är där vårt samhälle tappat greppet fullständigt! Vi som samhälle står inte upp för de demokratiska värdena utan faller till föga för de religiösa synsätten på människan.

Då blir det farligt på riktigt. Då tillåter vi samhället att kliva baklänges hundratals år i tiden.

Vi är också rädda för att se att vissa religioner har betydligt större negativ inverkan på vårt samhälle än andra vilket också betyder att vissa religioner måste övervakas mer noggrant. Och att vissa religioner acceperat att samverka med det demokratiska fria samhället.

När såg vi senast en Kristen terroristhandling? När såg vi senast Präster ute på gatorna och skanderade död åt demokratin?

När var senaste gången det Judiska folket startade en blodig konflikt!?

Så nej, samhället är inte svart eller vitt och alla religioner är inte lika, alla kulturer är inte lika och det finns en enorm uppgift i att förstå det och agera utifrån dessa obestridbara fakta för att rädda demokratin och dess lagar, friheter, skyldigheter och rättigheter.

Varför har vi så svårt att föra en sådan debatt i det svenska samhället?

Enligt min åsikt handlar det om psykologisk krigsföring från statsmakten under lång tid.

Där det kollektiva samhällets invånare som tidigare samlades kring tillhörighet och delaktighet i det demokratiska samhället, kände stolthet över den svenska nationen, över sina rötter och sitt ursprung.

Som värderade individer utifrån förmågan att samlas kring dessa gemensamma värden eller oförmågan att göra det samma. Att vara svensk handlade inte om att vara född här i alla lägen men att tillsammans värna om och efterleva de kulturella och demokratiska normer som utgör kärnan för det svenska samhället!

Dessa värden har effektivt splittrats och ersatts med individualism och mångkulturalism där vi tvingats på kulturella yttringar som är så långt bortom våra gemensamma värden och demokrati att det saknar motstycke.

Accepterar vi inte dessa yttringar så är vi per automatik främlingsfientliga och rasistiska.

Den svenska Nationen har snart lyckats radera alla kollektiva värden för att kunna bedriva sin mångkulturella politik.

Fortsätter det i den takten kommer vi förr eller senare att gå under. För alla kulturer är inte beredda på den självutplåning som Sverige sysslar med och de kommer att göra allt de kan för att implementera sina synsätt, normer och värden och då har vi förlorat mycket mer än våra rötter.

Vi har då förlorat rätten till våra liv i fred och frihet!

Det civiliserade samhället

Jag har aldrig dömt en individ utifrån dess etnicitet eller hudfärg. Det är bland det mest ointellektuella och vedervärdigaste man kan göra. Jag kommer aldrig heller att göra det!

När jag möter en individ som säger till mig att kvinnan är en lägre stående del av mänskligheten så reagerar jag. Jag säger att det är osmakligt och vidrigt att hysa en sådan människosyn och den hör inte hemma i vårt civiliserade samhälle.

När jag möter en individ som säger att Homosexuella ska dö för sin orenhet och sin smuts säger jag att det är ett brott mot vår Nations lag att hota någon med döden eller vilja döda någon för dess sexuella läggning. Det hör inte hemma i vårt civiliserade samhälle.

När jag möter en individ som säger mig att demokrai är satans verk och att religionen ska råda så svarar jag att det är satans verk att vilja förgöra demokratin och människans frihet. Det hör inte hemma i ett civiliserat samhälle.

När jag möter en individ som säger att förorten inte är Sverige så svarar jag att Sverige är det och svensk lag gäller även där. De hör inte hemma i ett civiliserat samhället att tro annat.

När jag möter en individ som säger att min religion är det enda rätta och alla andra är smutsiga och orena och förtjänar att dö så svarar jag att inget kunde vara mer fel och inget är mer fientligt mot människans frihet. Ett sådant uttalande hör inte hemma i ett civiliserat samhälle.

När jag möter en individ som säger att mina kulturella yttringar går före era smutsiga orena lagar så svarar jag att lagen är lika för alla och kulturella yttringar som bryter mot lagstiftningen har ingen plats i ett civiliserat samhälle.

Men märk väl att i Sverige anno domini 2016 är det jag som är rasisten, jag som är främlingsfientlig och hatisk.

Dagen har alltså kommit då försvarandet av det civiliserade samhället under demokratins styre är likställt med rasism och fientlighet gentemot främlingar.

Jag betackar mig denna inkompetens och fullständigt havererade hållning till det civiliserade samhällets fortsatta existens.

Jag är ingen rasist och jag är inte rädd för främlingar!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så långt Daniel. Läs även mitt blogginlägg om främlingsfientlighet här och mitt inlägg om terrorism och islam här.Om terrorism och islam

Dagens terrorattentat i Bryssel ställer frågan på sin spets, är det islam som ligger bakom dessa attacker eller är det någon annan?

Jag påstår inte att jag har svaret på denna fråga, men jag har i alla fall en uppfattning.

Ideologin islam är extremt våldsbenägen och saknar fullständigt spärrar när det gäller våldsutövande mot oskyldiga människor. Graden av fanatism är extrem hos bokstavstroende islamister. Mohammed leder stort som massmördare och sägs personligen ha mördat 400 människor och genom sina skrifter leder han stort genom att inspirera till fortsatt mördande.

Det sägs att ideologin islam genom historien mördat över över 270 miljoner människor då det mördas fortfarande i profetens namn. De flesta av dessa offer är andra muslimer,

Nummer 2 på listan av mördare är Mao Zedong som sägs ha mördat 78 miljoner människor.
Nummer 3 på listan av mördare är Josef Stalin som mördade 23 miljoner människor.
Nummer 4 på listan av mördare är Adolf Hitler som mördade 17 miljoner människor.

Dessa siffror visar tydligt att islam är den i särklass värsta mördarideologin mänskligheten någonsin har upplevt och förmodligen kommer att få uppleva.

Idag stöds IS av mellan 63 och 287 miljoner muslimer i bara 11 länder enligt denna undersökning från Pew Research Center. Resultatet av undersökningen visas grafiskt nedan.


Alltså finns det 100-tals miljoner IS-anhängare bland världens muslimer.

Ideologin islam har terroriserat mänskligheten i 1400 år. Lyssna och lär av Dr. Bill Warner när han berättar om islams terror genom århundraden nedan. Ta dig tid att lyssna på hela föredraget då det är mycket viktigt !


Men, vad ligger bakom de senaste decennierna av islamistisk terror? Är det bara islam som ännu en gång beslutat sig för att sprida sin Jihad helt plötsligt? Något eller någon verkar ha väckt lusten till Jihad även i så avlägsna och kalla länder som Sverige.

Självförtroendet är det inget fel på. Denne danske imam säger full av tillförsikt att islam kommer att erövra Europa. Sen är det så, och det vill jag understryka, att alla muslimer är inte terrorister men alla terrorister idag är muslimer.

Muslimer är också de som lider mest av islamisternas framfart så man skall inte relativisera alla muslimer till en grupp. Något jag skrivit om här.

Det är ett känt faktum att terrorism bara fungerar om man låter den fungera. Något som skrivs i denna artikel från The Clarion Project.

Terrorister är helt beroende av välvillig media som rapporterar om deras "stordåd" (som de själva ser det) annars får de ingen näring/payback för sitt mördande. Något jag tidigare skrivit om här.

Terrorism handlar om att sprida skräck och fruktan och dödandet är bara ett medel mot detta mål. Därför är rapporteringsvillig media helt avgörande för dem. Media som helt kontrolleras av de angloamerikanska bankoligarkerna som självfallet är väldigt angelägna att få rapportera.

Hur startade då denna våg av vår tids jihad vi nu genomlider? Jo, den startades av CIA i Afghanistan då USA utbildade och understödde föregångarna till Al Queada, mujahedin. Läs denna insiktsfulla artikel. Citat från artikeln:

"In fact, the CIA had been backing Afghan Islamists well before the Russians invaded the country in December 1979."

Motivet var då geopolitik och är detsamma idag. De västerländska bankoligarkerna (globalisterna) har startat, och betalat för, samtliga krig (genom att stödja båda sidor i konflikten) sedan Napoleonkrigen.

Idag är det regimen Assad i Syrien man vill krossa p.g.a. pengar och makt och för att det korrupta och kriminella västerländska banksystemet då och då behöver "startas om". Läs här.

Därför sker det som sker i Syrien idag. Lyssna på denna video med General Wesley Clark som berättar om globalisternas cyniska spel genom den statsbildning de styr, USA.

Planen 2003 var att erövra sju länder på fem år. Motivet är geopolitiskt och kretsar kring oljan, banksystemet och makt/personliga förmögenheter hos den globala eliten som drömmer om världsherravälde. Läs här.Vad är ett bättre vapen än fanatiska unga män från tredje världens mest dysfunktionella kulturer för att krossa Europas demokratier och välmående medelklass (som är förutsättningen för en demokrati)?

Dessa människor som helt saknar mänsklig empati och spärrar när det gäller våld är det perfekta vapnet att använda mot oss. Något jag skrivit om här, Och vi importerar dem villigt under en täckmantel som kallas "ensamkommande flyktingbarn" genom våra politiker i EU. Prognosen för Europa ser minst sagt mycket, mycket mörk ut. Läs här.

Men kom ihåg, invällarna hade inte kommit hit om det hela inte hade varit planerat och önskat av den globala eliten. George Soros är den person som leder invasionen av Europa på uppdrag av de övriga globalisterna.Så vår tids jihad är skapat av väst själva och främst USA, som är styrt av en frimurarelit. Läs denna artikel med titeln "Vestlige ledere fraskriver seg ansvaret for en terror de sjøl har skapt" från en bloggare i vårt västra grannland.

Sveriges säkerhetspolitik styrs idag helt av USA enligt denna artikel och vad USA gör i världen det stödjer även svenska regeringar fullt ut. Vilket gör dig och mig till medskyldiga i terroristernas ögon som varande svenskar.

Just nu pågår kampanjen om att vi skall in i en annan av globalisternas skapelser, NATO, som om det inte vore nog illa med EU och FN.

Läs också Lars Berns utmärkta artikel här med titeln "Vilka är de ansvariga?".

Det är dags att vakna upp Svensson innan problemet kommer till ditt kvarter. Du har röstat fram de politiker som har makten att ta tag i problemet. Kräv att de gör det eller följ med på resan som innebär vår civilisations undergång.

Idag styrs världens mest brutala terrornätverk från Sverige. Läs här. En av IS-terroristerna som dödades i Bryssel förra veckan satt i styrelsen för ett Hoforsföretag. Läs här. Förvånad? Inte jag. Svenska politiker har låtit politisk islam ta över hela det svenska samhället länge nu.

Något vår egna modiga liberala muslim Hanna Gadban väl beskriver i sin bok "Min Jihad". Köp den och läs den! Se här.

Detta har kunnat ske p.g.a. en sinnesjuk och ansvarslös migrationspolitik och politiker som låtit sig korrumperas på globalisternas Bilderbergmöten. Stefan Löfvén var på Bilderbergmöte år 2013. Läs även här.

Här är en upplysande artikel om Bilderberggruppen och de som egentligen styr världen.

Se här vad som hände ett team från Australienska 60 minutes när de besökte Rinkeby, en av Sveriges 55 no-gho-zoner. Snart är hela Sverige en enda stor no-go-zone.

Vårt lilla hopp står till Centraleuropas nationer som börjar vakna upp ur globalisternas kulturmarxistiska strypgrepp då de förstår och vet vad totalitärt förtryck innebär och vad som EGENTLIGEN sker i Europa.

Läs Mons Krabbes artikel om detta här och lyssna på Ungerns ledare Viktor Orbán via Tobias Lindbergs blogginlägg med titeln "Tiden för motstånd är kommen" här och här.

Det är precis en sådan ledare Europa behöver nu. En person som vågar stå upp för sitt folk och vår civilisation. Vi kommer säkert inte undan det kommande kriget, men om vi inte vill vinna det (om politisk vilja saknas), då är vi garanterat dömda till undergång och vår civilisation låter sig ersättas av den värsta mördarideologi som finns, politisk islam.

Läs min bloggranne statsmannens inlägg om vilka krav vi BORDE ställa på muslimer som kommer hit. Läs här.

Valet är ditt förbered dig, våga öppna munnen eller sov vidare. Läs här. Väljer du att vara tyst, så skall du veta att din tystnad dödar människor.

Jag avslutar med att citera "En arg blatte talar" i ett inlägg han postade på Facebook idag. Läs det och reflektera:

"Terrorattacker i Bryssel dödade 26 människor och skadade 136 stycken. Det hände på flygplatsen, tunnelbanan och centralstationen. De allmänna platser folk brukar vistas mest. Områden där varenda människa garanterat kommer ställa sig ett flertal gånger i livet.

Och folk är rädda. Vilket är förståeligt.

Sverige delar ut asyl till vem som helst. De som saknar ID-handlingar, har falska ID-handlingar, begår brott, saknar egentliga skyddsskäl, de som redan har uppehållstillstånd annanstans.

Säpo har redan bekräftat att det finns terrorister i Sverige bland flyktingarna men att de inte kan utvisas på grund av ”mänskliga rättigheter”, och vi har sett flera rapporter om IS-sympatisörer som trakasserar kristna asylsökare dom delar asylboende med.

Självklart blir dessa INTE utvisade med omedelbar verkan. I ett fall släpptes han på fri fot under pågående rättsprocess trots flera vittnesmål: Läs här.

Det finns säkert terrorister i Sverige. Trots detta, är det tveksamt om dom skulle vilja attackera Sverige. Med tanke på att detta är en fristad där dom får tillgång till gratis sjukvård och socialbidrag när dom inte halshugger och våldtar nere i Mellanöstern.

Så ni kan nog känna er trygga. Däremot ska ni inte känna er oskyldiga. De senaste 10 åren har ni röstat på samma människor som gjort det här landet till en tickande bomb. Politiker som finansierat Al-qaidas allierade i Syrien och hjälpt till att skapa flyktingkrisen: Läs här.

Jag ser dumma amerikaner som hatar muslimer och lägger skulden på Islam för terrorattackerna vi ser i världen, när det är deras egna folkvalda som hjälpte ISIS växa och bli ett seriöst hot: Lyssna här.

På 80-talet beskrev Ronald Reagan Bin Ladin som en ”frihetskämpe”. Varför då? För att USA trodde dom kunde använda militanta islamister som nyttiga idioter mot Ryssland: 
Jag tror inte jag behöver förklara hur pass snett den strategin gick, och hur det slog tillbaka på hela världen några år senare. Det otroliga är ju att dom inte lärde sig av det. Det vi ser i Mellanöstern just nu är bara en förlängning av konflikten under Kalla Kriget.

Samma människor västvärlden slåss mot idag har dom en gång i tiden finansierat. Att Saudiarabien och Turkiet älskar ISIS är knappast nån hemlighet vid det här laget, ändå är västerländska länder mån om att gulla med dom och fortsätta jobba tillsammans. Jag undrar varför: Läs här.

”När jag pratar med en man som just nu tjänstgör i Irak om detta och varför vi åker och fjäskar för Saudiarabien – ett land som styrs av världens värsta hatideologi wahabismen och som finansierar IS, ett land som halshugger och korsfäster folk på torget lika ofta som vi har fredagsmys – istället för att invadera dem, och övriga allierade i Gulfstaterna, i antiterrorism- och demokratiseringssyfte svarar han: ”De äger ju i princip Stockholmsbörsen som jag förstår det.” ”

Att döda ISIS och förbjuda rekrytering kanske löser problemet kortsiktigt, men inte långsiktigt, då systemen som skapar jihadister kommer finnas kvar även efter ISIS försvunnit.

Det riktiga kriget mot terrorn kan inte ske ute i allmänheten med ökad övervakning som resultat, och medborgares rättigheter till privathet som uppoffring. Det måste ske i maktens korridorer där man bestämmer sig för att skapa grogrund för extremister, endast för att man vill komma åt vissa länders rikedomar.

Terrorattackerna vi ser är helt enkelt resultatet av eliternas maktspel mot/med varandra. Och det är vi vanliga medborgare som får ta skiten.

Tänker du börja hata muslimer på grund av vad extremister gör så är du helt enkelt en nyttig idiot, det är precis vad dom vill att du ska göra. Vanliga muslimer stödjer inte ISIS men istället för att alliera er mot handen som drar i trådarna vill du peka fingret åt fel håll."