söndag 6 mars 2016

Om politikens falska framsida och solkiga baksida - Gästinlägg

I stort varje opinionsundersökning talar uteslutande om politisk inriktning och förhållandet mellan de olika politiska partierna. Dessutom tillkommer men syns inte i statiska uppgifter, avogheten och den mer eller mindre öppna bilden av politisk kartellbildning.

Den ena kartellen kallar sig för alliansen, den andra för de röd/gröna.

Men det finns ytterligare en kartell som kan benämnas alla mot en, tidigare kallad för decemberuppgörelsen.

Kartellen alla mot en har ytterligare en dold egenhet. Egenheten grundar sig dessvärre inte på den politiska arenan utan uteslutande på status och ekonomiskt och sociala personliga fördelar.

Självfallet är Sverigedemokraterna en minst sagt bitter kalk för etablerade politiker, byråkrater och tjänstemän, som genom politiska bindningar och mer eller mindre godtagbara meriter i det personliga Cv:t. har den politiska arenan som levebröd, med därtill hörande status och framtida generösa pension från skattebetalarna och svensk företagsamhet.

Sverigedemokraternas framfart på den politiska arenan får i allra högsta grad konsekvenser för tusentals enskilda personers framtid och status inom den politiska sfären. Inom denna sfär har det vuxit fram kollegialitet och vänskapsband för att inte tala om mindre trivsamma företeelser.

Tänk på följande skisserade scenario. Sverigedemokraterna kom in i riksdagen på x antal mandat. Det betydde att ett antal riksdagsledamöter tvingades lämna sitt uppdrag med vidhörande förlust av social stats och ekonomiska konsekvenser.

Men det slutar inte vid Sveriges riksdag. Konsekvenserna av förskjutningen i mandat inom Sveriges riksdag löper genom hela det administrativa och politiska samhället ned på kommunal nivå i förhållande till de olika procenttal som Sverigedemokraterna genom allmänna val tillerkändes.

Till bilden skall läggas alla personer som på ett eller annat sätt var tillsatta på partipolitiska grunder och som genom valet tvingades lämna sina uppdrag och eventuella ekonomiska fördelar. Samma sak sker givetvis i samma förhållande mellan övriga politiska partier, men med den skillnaden att de tillhör kartellen alla mot en.

Näst på följande riksdagsval kommer att få enorma konsekvenser för kartellen alla mot en genom hela Sveriges politiska system. Det har aldrig förekommit en situation av sådan magnitud inom den politiska och definitivt inte inom kartellen alla mot en som nu är under uppsegling. Minst 20 sannolikt upp mot 30-40% av landets politiska självutnämnda adel, med vidhängande svansar står inför den uppenbara risken att åka ut i kylan.

Kylan består av den selektering som kommer att träda i funktion omedelbart efter fastställt valresultat inom kartellen alla mot en.

Alla som inte längre får vara med i dansen runt guldkalven hamnar i ett iskallt läge. Alla former av fula knep kommer att tillgripas för att slå ut eventuella hot mot den egna kandidaturen.

I princip exakt detsamma som Sverigedemokraterna utsätts för i dag.

Det handlar inte om ideologisk uppfattning och politisk inriktning.

Det handlar om personlig status, ekonomiska och sociala fördelar. Inom den politiska hierarkin och kartellen alla mot en finns mängder av strålande exempel på fullständigt avkall från den politiska linjen i förhållande till en högre social, ekonomisk och politisk status.

Sverigedemokraternas politiska framgångar utgör ett enormt hot mot de etablerade personer som i dag har sin utkomst från politiken oavsett nivå.

Därmed ställs allt på sin spets, är det den politiska uppfattningen och ambitionen som är drivande. Sanningen ligger förmodligen mellan politisk ambition kombinerat med social status och ekonomiska fördelar. Att ekonomin är en drivande beståndsdel är ofrånkomligt.

Ett större antal personer förlänas ekonomiskt välbetalda tjänster som tack för väl genomförda uppdrag och andra för att köpa tystnaden över mindre lyckade politiska projekt som solkats av betydande grumligheter.

Sverige har för övrigt åtskilliga hundra personer i arbetsför ålder som helt kallt försörjer sig på riksdags pensioner under livstidsbetingelser, utan att göra minsta ansträngning att söka ett eget arbete.

Som kuriosa kan nämnas att huvuddelen kommer ur de mindre politiska grupperingarna som enligt det politiska budskapet borde agerat annorlunda enligt egen politisk hemvist. Därmed står det utom allt tvivel att ekonomiska fördelar går framför politikens innehåll. Beklagligt men tyvärr en bild av verkligheten.

Politiken i Sverige av i dag har förskjutits till att vara så inflammerad och solkig att personer med rak rygg och heder betackar sig för att blandas in i det politiska systemet.

Denna sanning gäller i allra högsta grad inom kartellen alla mot en. Konsekvensen av agerandet har renderat i att den kunskapsnivå som krävs för att styra och leda landet är totalt körd i botten.

Huvuddelen av landets politiska beslutsfattare inom kartellen alla mot en når inte på långa vägar fram till ett godkänt resultat.

I princip är allt en politisk härdsmälta inom kartellen alla mot en. I dag är det så illa ställt att inget politiskt parti inom kartellen alla mot en vare sig vill eller har kapacitet att klara ut de problem politikerna inom kartellen alla mot en genom total och fullständig inkompetens och högmod ställt till med.

Alliansen består i princip uteslutande av en samling inkompetenta korkskallar, väl i klass med den röd/gröna röran. Den politiska Röran, kartellen alla mot en är totalt vanvett.

Om ett märkligt land - Gästinlägg

Daniel Larsson har tidigare gjort gästinlägg på min blogg. Se här. Nu är det dags för ytterligare ett gästinlägg av Daniel Larsson. Över till Daniel:

I Sverige har fövirrade politiker och deras hantlangare journalisterna länge nu hävdat asylrättens okränkbarhet och att vi måste lyda den på grund av att det är en konvention från FN.

Inget kunde vara mer fel eftersom asylrätten av FN självt är inskränkt till att enbart gälla vissa definitioner och att den då är kränkbar, inte vem som helst kan ange asylskäl och tro att det ska fungera!

Inte heller är FN något allsmäktigt maktsamfund som står över Nationers självbestämmanderätt på något sätt. Alla länder är fria att forma sin egna politik oavsett vad FN säger. Så nog om det!

Men nu till det intressanta.

Asylrätten används som sagt av politiker och media för att hjärntvätta folket i det här landet till att acceptera en helt och hållet vansinnig asyl/flyktingpolitik som bryter mot FN egna definitioner av vad asylrätten är.

Det verkar vara en sinnesförvirring av episka mått som pågår i Rosenbad och på de flesta stora tidningars redaktioner. Folket ska luras att tro att det skulle vara rasism eller främlingsfientligt att neka "flyktingar" asylrätt när till och med FN:s egna definitioner pekar ut de skäl som ska gälla för att hävda just asylrätten. Sedan är det ändå varje nation som avgör om dessa asylskäl är berättigade eller ej, inte FN!

Men i spåren av denna oerhört skadliga politik så har religionen Islam fått mer och mer fäste i Nationen Sverige och med den har också de antidemokratiska Islamska lagarna kommit. Barnäktenskap, Könsstympningar, Kvinnoförtryck, Hat mot andra religioner, Hat mot homosexuella, Hat mot demokratin och brott mot demokratiska lagar och regler med mera.

Eftersom Svenska politiker och media upphöjer FN och dess konventioner till skyarna så vill jag passa på att påpeka att Sverige också skrivit på FN:s Barnkonvention!

Min stilla undran är nu varför vare sig politiker eller media slår upp stora rubriker om detta när det avslöjas det ena Islamska barnäktenskapet efter det andra?

Vart är då våra politiker och medias vurmande för konventioner skrivna av FN?

Eller är det så att det är Islam som bestämmer vilka konventioner som det är okej att felaktigt referera till när folket ska indoktrineras in i tolerans mot det intoleranta och lägga grunden till den demokratiska nationen Sveriges undergång?

Är det så att en enda religion plötsligt dikterar villkoren för hur en demokratisk sekulär stat ska förhålla sig till grundläggande rättigheter kopplade till demokrati?

Att barn ska skyddas från att bli bortgifta till vuxna med en minst sagt vidrig människosyn är inte bara skyddat av FN:s barnkonvention utan även skyddat enligt demokratisk svensk grundlag!

Men här är det tyst i de annars så högljudda leden om att konventioner från FN är okränkbara!

Okränkbara är tydligen bara FN:s konventioner när det gäller att släppa in vem som helst in i nationen Sverige och påverka den så att den glömmer bort sitt demokratiska sekulära ansvar!


Om islam som det utvalda vapnet mot oss

Vi upplever att Islam håller på att ta över hela västvärlden. Islam är dock bara ett verktyg vars destruktiva kraft är synnerligen lämpligt för globalisternas mål att krossa Europas nationer. Läs här.

Har du sett den mycket viktiga video jag länkade till här så vet du att nazisterna vann andra världskriget och att de angloamerikanska bankoligarkerna finansierade Nazityskland och valde ut psykopaten Adolf Hitler att leda Nazityskland. I själva verket är det nazister som styr USA idag varför man kan påstå att de verkligen vann andra världskriget.

Dödslägren finansierades också av bankoligarkerna och den ökända järnvägen in i Birkenaulägret byggdes med amerikansk järnvägsräls får du också lära dig i videon.

Deras huvudsakliga organisation för att terrorisera världen heter CIA som ständigt ägnar sig åt smutsiga "black ops". Det är också CIA som används för att starta krig och senaste exemplet är Syrien. Läs Tobias Lindbergs utmärkta analys av kriget i Syrien här. ,

Islam, som är oförenligt med demokrati, är det verktyg som nazisterna/globalisterna i USA har valt för att krossa oss. Likheten med uppbyggandet av Nazityskland är slående. Alla vettiga människor förstår att om det inte fanns en agenda bakom så skulle ideologin Islam aldrig tillåtas att få fäste i Europa. Nu är ju planen att krossa västs demokratier så vad är bättre att göra detta än islam?


Det finns många videos och bilder som visar galna muslimer. En del är äkta men många är också fejkade för att piska upp ett hat mot muslimer. 

Den mest välkända galna muslimbilden är denna:
Mannen på bilden som du säkert sett många gånger är en riktig kändis och en legend som går under namnet "Rage boy". Läs här. Hans riktiga namn är Shakheel Bhat och han är en aktivist i Kashmir's Peoples Poltical Party (PPP) . Denna mening som du kan läsa här säger det mesta:

"These street-parading Muslims are not genuinely mad at the West. They are mad at what their puppetmasters tell them to be mad at".

Läs denna mening en gång till. 

Det handlar alltså om att någon använder människor som vapen för sina egna syften. Något jag skrev om här.

Det är dessa manipulatörer som är det verkliga hotet mot oss. Återigen är det globalistagendan vi ser.

Den demografiska utvecklingen i världen visar att om inte något stort inträffar, t.ex. ett tredje världskrig så kommer hela världen att islamiseras. Läs här. Jag är övertygad om att nästa folkgrupp som kommer att massutrotas är just muslimerna. Just nu förbereder man det hela genom att manipulera oss att hata muslimer.

Motiven är geopolitiska som vanlig och i själva verket är det allra största hotet mot världen globalisterna som tyvärr helt kontrollerar USA. De som styr USA är i själva verket ett ganstersyndikat. Med rötter i nazismen. Donald Trump är dock en riktig utmanare och hatad av makteliten i USA. Varför? Lyssna här: