måndag 25 januari 2016

Om mordet på Olof Palme

Här är ännu ett gästinlägg av David Fredin. Denna gång om mordet på Olof Palme. Ett annat inlägg om Palme och ubåtar hittar du här.

Över till David:

PALME MORDET LÖST STRAX EFTER DEN 28 FEBRUARI 1986, MORDDAGEN - MEDIA MÖRKAR.

Dagens Expressen har idag den 25 januari ånyo en artikel där man blottlägger citat: ”ett nätverk byggt på extremism och Palmehat”. Texten låter som det texter jag läst de gångna 29 åren, nu skriver Expressen: ”här sågs walkie talkiemän lura”. Men de var inte mördarna. Det uteslöt heller inte den kompetente och erfarne polismannen Gösta Söderström, som jag privat talat med, han intygade att det fanns en övervakning av Olof Palme, Walkietalkiemän runt om Sveavägen.

PALME I KONSPIRATIVT MÖTE MED UNDERRÄTTELSETJÄNST, DÄRAV ÖVERVAKNING MORDDAGEN

Palme övervakades in på mordnatten för att han hade haft konspirativa möten med ryska underrättelsetjänsten GRU, med GRU-generalen Michael Milstein’s män.

Uppgifterna kom till Operationsledning 5’s kännedom på försvarsstaben. Palme sköts framför de män som skuggade honom in på Sveavägen, men givetvis ingrep ingen av dessa. Svaret är inte svårt att gissa.

Palme var landsförrädaren med stort L. Allt sedan dess har svenska media underlåtit att rapportera om orsaken för övervakningen. Palme var Sovjetisk agent - långt värre än spionöversten Stig Wennerström som delat arbetsplats med den unge Palme i kanslihuset en tid.

FÖRBEREDDE MÖJLIGT ÅTAL MOT PALME

Under sommaren 1985 samlades patrioter i England för att se om det fanns legala medel att åtala Olof Palme för spioneri för Sovjetunionens räkning.

Klarsynta män, som greve Carl Magnus Armfelt, satt inne med information redan 1972. Han menande att bevis för att Olof Palme lät sig styras av Kreml.

Som exempel fanns då att några av Palmes mest viktiga tal, som det om en nordisk försvarsunion 1968, fanns tryckta i Moskva innan Palme hållit talet. Möjligen för att slutgiltigt godkännande av Kreml innan de kom i tryck, respektive Palme höll dem.

PALME BEGÄRDE IN HEMLIG HANDLING AV STÖRSTA VIKT!

Under åren kom mer information till Palme-ärendet. Palme beställde av försvaret att se vårt befästningsregister i Norrbotten, en speciell anläggning, han ville veta alla detaljer.

På grund av detta ansåg vår militära ledning att Olof Palme inte enbart var potentiell säkerhetsrisk, utan en utan tvekan en Sovjetisk agent. Palme hade därtill visade det sig konspirativa möten med GRU inte enbart i den så kallade nedrustningskommissionen.

FÖBEREDDE FÖR MÖJLIGT ÅTAL

I England diskuterade en grupp ett möjligt åtal mot Palme, men informationen läckt ut och informationen nådde Sovjet – därför ter det sig naturligt att ryssarna i syfte att begränsa skadan av att Palme åtalades (deras svenska och internationella agentnät blottlades) måste de döda sin egen agent, Olof Palme.

INTERNATIONELLT KONTAKTNÄT

Palme hade som sin KGB-förbindelse i Sverige en dr. Emma Rothschild, som var dotter till lord Victor, som då levde, han var en aktiv KGB-agent sedan 1940-talet.

Att avslöja Emma och hennes fader vid en Palmerättegång hade skakat hela GRU och KGB:s nät. Det var risker som ryssarna inte kunde ta, kan man sluta sig till. Därför måste Palme dö.

ÄLSKARINNA I FINLAND

Var inte en förlust av Palme för stor?

Ryssarna hade kvar sitt ideologiska grepp runt Sverige och agenter som Pierre Schori och medhjälpare som utrikesminister Sten Andersson. Inte minst, misstänkte vår sida, hade ryssarna sannolikt kännedom om Palmes efterträdare Ingvar Carlssons älskarinna i Finland. Det skapade möjligheter för Kreml vid behov.

RYSSARNA HADE SVARET FÄRDIGT – SVENSKA MEDIA FÖLJER LINJEN "HÖGEREXTREAMA SKÖT PALME"!

Palmemordet blev snart kommenterat av Sovjetiska myndigheter, de skrev ungefär så här: ”Vi vet inte vem som sköt, men vi vet vart vi skall hitta de skyldiga, bland svenska högerextremister”.

Detta har även varit melodin i svensk media sedan Palmemordet den 28 februari 1986. Efter mordet gav Sovjet ut ett minnesfrimärke med bild på Palme, enbart några andra utlänska medborgare hade hedrats så, däribland mästerspionen Kim Philby.

Detta tyckte många visade på att Palme varit KGBs man i Sverige och internationellt.

DET RIKTIGA ”KURDSPÅRET” VAR SOVJETISKT

Men hos polisen fanns svaren – de svar som allmänheten förvägrats höra allt sedan dess. En kurd vid namn Mohamed Latiff Abtil Rachim, enligt uppgift född den 8 mars 1947 i Syrien, men det visade sig i själva verket att kom han från Irak. (Med vilket land Sovjet hade en underrättelseallians).

Kurden Latiff var Sovjetisk medborgare, han hade bott tio år i Sovjet men kom till Sverige i Januari 1986. Han blev Sovjetambassadens hjälp inkvarterad hos en kvinna Natalja Topinskaja på Trondheimsgatan 144.

Bostaden som ordnats via Sovjetiska Ambassaden var ingen ovanlighet, ambassaden bistod ständigt sin maffia i Stockholm, ledd av Alexander Balmagesh.

Socialdemokratin och på chefsnivå inom polisen hade gemensamt sett till att cirka 300 brottslingar etablerades i Stockholm, totalt cirka 1000 stycken för hela riket, fördelade på Malmö och Göteborg.

Massinvandringen var inte först med att först med att bryta ned Sverige, den fanns i minformat redan 1984-1988.

OPERATION FÖR ATT TA HIT MUSLIMER OCH SOVJETKRIMINELLA

Operationen som socialdemokratins toppar deltog deltog i gick ut på att etablera en rysk maffia i Sverige. En del av dessa kriminella fick svenska pass och uppehållstillstånd på förhand – via Kubanska Havanna, berättade en i exil varande Latinamerikan jag personligen intervjuat. Det fanns fler källor till den lömska svenska elitens beteende.

”Sveriges (s)-regering” hade enligt en FBI-man jag lyssnat till ”troligen gjort upp med först PLO att låta terrorister vila ut i Sverige, i motprestation skulle inga terrorhandlingar ske på svensk mark”.

OMBUDSMAN MEDGAV PALMEORDER FÖR INVANDRING

En socialdemokratisk ombudsman medgav även runt 1978, pekande på en rad Palestinska muslimer, ” det kommer komma hit många fler av dessa (muslimer) för det har Olof Palme bestämt”!

Så det var bestämt på förhand. Vår maktelit har sedan dess varit indoktrinerad på sånt sätt att det gått lätt att få hit 100.000-tals muslimer bland vilka operatörer för Islamska stater, eller Ryssland, gömmer sig idag.

Som exempel var rektorn för Borås Högskola, Irondust agent för Iran, tills han avslöjades av den Iranska oppositionen i Borås och tvangs fly.

LATIFF MÖTTE TERRORCELL FICK FALSKT ALIBI

Latiff betalade hyran, 1.400 kronor i förskott, han medtog då han lämnade bostaden en liten handledsväska – som en revolver kunde rymmas i?

Latif gick ofta till en lägenhet på Oslogatan i Spånga där terorister samanträffade för möten. Männen nämnde vid ett tillfälle ”Gamla Stan” på svenska. Samma dag som Palme mördades gick Latiff från sin lägenhet i en blå träningsoverall, men han hade andra kläder under dessa enligt uppgifter till polisen.

DEN HEMLIGA KARTSKISSEN VISAR MORDPLATSEN INRINGAD SVENSKA JOURNALISTER TYSTA

Latifs värdinna gick till polisen efter mordet på Palme, hennes hyresgäst liknande fantomen-bilden polisen lagt upp i flera svenska tidningar.

Fru Topinskaja hade även hittat en kartskiss i Latifs rum då hon städade det, kartan föreställde Sveavägen, en markering fanns på mordplatsen och även biografen Grand var utmärkt!

Skissen, markeringarna var gjorda med Latifs egen handstil. Topinskaja hittade skissen före Palmemordet. Hon blev sedan våldsamt rädd efter mordet och kontaktade en socialdemokratisk väninna, som i sin tur kontaktade polismästaren i Stockholm Hans Holmér.

Men Holmér utredde spåret för att sedan låta allt falla ihop. Möjligen på grund av utpressning? Han avgick efter att statsministern Ingvar Carlsson krävt det. Orsak, Holmer hade, eller någon med Holmérs kod, (som han hade uppe på sin polisdator) tagit ut datautskrifter med Olof Palms personakt och akten över dr. Alf Enerström!. ( dr. Enerström var den störste krititkern av Palme, med sina betalda anonser sedan 1970-talets mitt. Doktorn var alltid i pressen kallad "Palme-hatare o.s.v. av de simpla journalister som aldrig kunde erkänna Palmes gigantiska skuld.)

SVENSKA MEDIA OCH REGERINGSKRETSEN SKYDDADE SOVJET.

Vid polisförhör med Latiff hävdade denne att han rest till en kurdkonferens över mordagen och några dagar därefter. Vid ett sammanträffande jag hade med Ebbe Carlsson sade denne till mig att ”allt för många alibin inte undersöktes”.

RIKSDAGSMÄN FÅT VETA

Vad som hände var att i media lades kurdspåret ut som enbart kretsen på Oslogatan i Spånga, inte ett ljud om Latiff utom i Riksdagsmännens eget interna nyhetsblad där hela byken tvättades vintern eller våren 1986!

Sedan dess har åren gått och rädslan för att visa på verkligheten har bestått bland svenska journalister i Expressen på Aftonbladet eller inom SVD eller DN – de ohederligaste journalisterna i en formell demokrati.

TYSTNAD PÅ GRUND AV SOVJET

De privatpersoner som velat lösa mordet så långt det gått, och pekat ut Sovjet, har avvisats av svenska myndigheter med ord som: ”att din information kommer aldrig tas emot av någon svensk myndighet, det skulle skada Sveriges förhållande till främmande makt Sovjet. Sveriges själsäkra journalister skryter över vår mediafrihet – jag har enbart förakt för denna simpla, i känsliga ämnen, så lögnaktiga och inte minst indoktrinerade yrkeskår.

Skulle Palmes spioneri bli känt genom ett uppklarat Palmemord, skulle Sveriges S-elit inte kunna sälja Sverige som världens samvete och moraliska supermakt som Löfvén kallat "oss".

Palmelinjen, den utrikespolitiska Sverigelinjen skulle ju visa sig vara ett verk av Sovjetiska KGB, 1000-tals arbetstimmar för att förföra världen med svensk hjälp.

Sverige mot Grek-juntan, Sverige mot Agusto Pinoché, Sverige för PLO, Sverige för jämlikhet mellan könen, Sverige för nedrustning, inte minst blottlägga vår eget försvar - allt Sovjet-producerat med svenska quislingar medhjälp.

Så största möjliga tystnad råder som i circusvärlden.

STIEG LARSSON DEN SKAMLIGE KOMMUNISTISKE LÖGNAREN

Under åren som gått sedan 1986 har ibland medias värsta journalister tagit sig an att desinformera kring Palmemordet. Inte minst har det så kallade Sydafrika spåret har lagts ut av vissa journalister vid bland annat Svenska Dagbladet.

Expressen kommer granska detta slitna ”spår” i kommande artiklar. Men ”spåret” härstammar från yrkeskommunisten Stieg Larsson, Millenieboksförfattaren som höjt till skyarna av hela media-Sverige.

"EXPO-SPÅRET"

Stig Larssons ”Sydafrikaspår” förmedlades till honom via Expos systerorganisation brittiska Searchligt.

Det var författade lögner av en alkoholiserad brittisk militär som misstänkte använda Searchlight för att förmedla uppgifter till Sovjetiska militära underrättelsetjänsten GRU.

Via Stieg Larsson gick informationen även till Justitiedepartementet och andra myndigheter utan frågetecken. Dessa fiktiva uppgifter har dock sedermera avvisats som fabricerade.

Men vissa svenska godtrogna eller illvilliga journalister fortsätter att skänka ut denna GRU-produkten fullspäckad med lögner.

Expo har idag inte officiellt visade förbindelser till Stieg Larssons falska änka, Eva Gabrielsson, paret var sambo, men det finns journalister som ”utreder” detta spår och som har som mål att likt GRU smutskasta konservativa kretsar och inte minst dölja sanningen för svenska folket; Palme var Sovjetisk spion och det var hans arbetsgivare som lät honom dö på Sveavägen.

Det återstår bara att skriva på FaceBook och i denna blogg då vi inte har tryckfrihet i Sverige när det kommer till väsentliga saker.

Om hur RFSU riskerar att hetsa våldtäktsmän - Gästinlägg

Här följer ett nytt gästinlägg av Lotten Ekström. Ett inlägg som visar hur sinnessjukt bisarrt det kulturmarxistiska Sverige är. Man kan tro att det är designat för bara en sak, att hetsa invällare från dysfunktionella kulturer att våldta fler av våra kvinnor och flickor.

Nu över till Lotten:

Vi har lärt oss att männen som väller in i landet har en syn på kvinnor som inte direkt är som svenska mäns.

För att lugna befolkningen har man nu gått ut med att man ska utbilda dessa män så att de inte begår sexuella övergrepp och våldtäkter mot oss kvinnor i landet.

Jag har hittat RFSU:s utbildningsmaterial i ämnet. Läs här.

Det tog mig ett par dagar att samla ihop mig tillräckligt för att läsa igenom allt och skriva om det.

Jag trodde i min enfald att jag hade sett det mesta av vad det här sjuka landet hittar på och att ingenting skulle förvåna mig längre. Jag hade fel. Jag hade väldigt fel.

För mig är detta droppen. Detta material som ska föreställa en utbildning som syftar till att lära dessa medeltidsmän att respektera kvinnor och inte se på dem som sexobjekt eller våldtäktsoffer liknar mest av allt något slags porrbok.

224 sidor. 70 vaginor och säkert lika många erigerade penisar, samlagsbilder, sida upp och sida ned. Ett vulgärt språk.

Detta är det ultimata sveket från regeringen mot alla oss kvinnor i Sverige.

Att ge dessa män ca 150 närbilder på könsorgan, sperma som sprutar och bilder på samlag tillsammans med den mest vulgära, groteska text är horribelt bortom all sans och leder inte till att de visar större respekt för oss kvinnor.

Att presentera detta material för dessa män med sin redan sjuka kvinnosyn, kan leda till att de blir ännu farligare.

De här männen kommer från en kultur där det anses att lite naken hud på en arm eller en hals är upphetsande och då får kvinnan skylla sig själv om hon blir våldtagen. De signaler detta material skickar är att i detta land är vi alla lösaktiga. Detta kan sannolikt BIDRA till att öka antalet våldtäkter.

Här är några exempel ur texten:

"Freja har tittat på sin fitta i en spegel. Den är inte som andra fittor som hon har sett på bild. Hur kan fittor vara olika?

Josef onanerar ganska ofta. Han vill veta om olika sätt att onanera på. Hur kan tjejer och killar onanera? Vad vill ni säga till Josef?

Axel och hans flickvän har sex ibland. De vill prova att ha sex med finger i analen. De vill veta vad som är viktigt att tänka på för att det ska bli bra. Vad vill ni säga till dem?

Man kan bli gravid om man har sex med penis i slida även om det inte kommer utlösning i slidan. Det kommer ofta lite vått (försats) ur penis när man blir kåt. I försatsen kan det finnas spermier.

Robert betalar pengar för att ha sex med andra. Får Robert köpa sex?"

Det är denna perversa utbildning som nyanlända får och som Barn- och äldreminister Åsa Regnér (S) vill stärka. Läs här. Hur sjuka och störda dessa asylsökande män är kan du läsa om i denna ocensurerade artikel från Danmark. Naiviteten i vänstern är episk.