torsdag 1 december 2016

Om socialdemokraterna i Sverige - Gästinlägg

Ännu ett gästinlägg av min vän Gunnar Malmström. Över till Gunnar:

Grunden det svenska socialdemokratiska partiet vilar på är minst sagt solkig och förfärande.

Det går att vända på ett antal solkiga stinkande sanningar om Socialdemokraternas väg till maktens gyllene korridorer och rum i Sverige.

En del av er kommer kategoriskt att förneka de beslut och handlingar som fattats av den svenska riksdagen under nittonhundratalet och dess konsekvenser för nationen Sverige och även för stora delar av Europa.

Tyvärr är flera partier invävda i en härva av förfärande beslut och brott mot såväl enskilda som folkgrupper och nationer.

Socialdemokratiska partiet står främst i raden då det gäller ödeläggande beslut och genomförda handlingar.

Sammanfattningsvis visar dokument och handlingar att det svenska socialdemokratiska partiet i princip aldrig stått för en stabil och demokratisk grundsyn över för den egna nationen och medborgare.

Dokumenten visar tvärtom en skrämmande blandning av ideologiska lappkast mellan socialism, nazism, kommunism och från tid till annan en fullständig frånvaro av all form för demokrati i så mening att svenska folkets vilja i allmänna val fullständigt har åsidosatts och i många fall totalt nonchalerats.

Mot nämnda bakgrund kan det ses som mer eller mindre naturligt att galenskapens tankar omsattes i praktisk handling.

Svenska sällskapet för rashygien bildades 1909. Bakgrunden finns att finna i trendvetenskaperna, antropologi och genetik, före 1909 fanns det en rasbiologisk grupp av forskare och politiker som diskuterade förutsättningarna för att skapa övermänniskor.

1912 hölls en stor konferens i London där ämnet övermänniskan diskuterades.
1918 föreslog en professor vid karolinska institutet att ett nobelinstitut för rasbiologi borde inrättas.
1921 lades en motion undertecknad av samtliga riksdagspartier, beslut togs med stor majoritet i Sveriges riksdag.

Institutet för rasbiologi stod klart 1922 i Uppsala. Statens institut för rasbiologi. Som Chef utsågs Herman Lundberg.

Ett stort antal tyskar kom och studerade och föreläste. En viktig person var Hans F Günther som senare blev Nazisternas ideolog i och för rasfrågor.

1932 höll rasbiologiska sällskapet världskongress I New York. Hans Lundborg var där, tillsammans med delar av den Amerikanska överklassen, namn som Harriman, Kellogg Rosevelt i centrum med flera, ett antal dignitärer från Tyskland var närvarande.

Mötets ordförande var Ernst Rudin som inom en kort framtid skulle leda Hitlers gigantiska steriliseringsprogram.

Svenska statens institut för rasbiologi knoppades av till Kaiser Wilhelm institut für Rassenhygiene i Berlin.

Socialdemokraterna I Sverige förordade sterilisering av förståndshandikappade och som även genomfördes på grund av rashygieniska skäl. Herman Lundborg ersattes 1936 av Gunnar Dahlberg som ändrade institutets inriktning i vissa avseenden från rasbiologi till social ingenjörsteknik genom humangenetik, vilket ledde till tvångssterilisering av tusentals personer, så kallade förståndshandikappade.

I åtskilliga fall handlade det inte om förståndshandikappade, även politiska och andra minst sagt tvivelaktiga skäl låg till grund för tvångssterilisering.

Aftonbladets Torsten Kreuger en stark protysk och ägare av Aftonbladet stod även bakom Herman Lundborgs tes om att Judarna var biologiskt underlägsna individer.

För att bevisa sin tes användes Herman Lundborgs berömda skisser av människoprofiler av såväl barn, vuxna, män och kvinnor. Ett utslag av svensk socialdemokratis värderingar.

Kaiser Wilhelm institut für Rassenhygiene i Berlin var i sin tur en viktig förutsättning för förintelsen.

Institutet mottog med tacksamhet Herman Lundborgs berömda skisser av människoprofiler av såväl barn, vuxna, män och kvinnor.

Ett utslag av svensk socialdemokratis värderingar över rashygien och olämpliga individer, samt att judarna ansågs vara en underlägsen ras.

Svensk socialdemokrati menade på fullt allvar att pogromer mot och förföljelse av Judar var helt i sin ordning. Det var även ett diplomatiskt förslag från Sverige till Nazisterna att stämpla ett rött J i de judiska passen, förslaget godtogs av Nazisterna.

Till denna förfärande samling av galenskap skall även läggas Alva och Gunnar Myrdals program som stöds fullt ut av socialdemokraterna, när det gäller om att splittra kärnfamiljer för att på enklast möjliga sätt indoktrinera barnen i den rätta varierande politiska andan.

Även detta program av socialdemokratisk galenskap godtogs av Nazisterna och låg till grund för Hitlerjugend.

Av samtliga politiska partier i Sverige har socialdemokraterna genom tiderna en förfärande bakgrund. Allt från Marxister, Socialister, Kommunister, Nazister, socialdemokrater.

Lägg märke till att i princip hela det socialdemokratiska partiet stod enat bakom Adolf Hitler från 1927 och fram till att krigstillståndet vändes i förluster för Adolf Hitler och Nazismen.

Därefter ha socialdemokraterna i tur och ordning fördömt USA för att vara ett gemensamt hatobjekt under ca 60 år. För att plötsligt utse Ryssland till det förnämsta hatobjektet i nutid.

Glöm aldrig bort Socialdemokraternas främste ideolog Olof Palme som gång på gång upplyste världen och Sverige om det fredsälskande broderlandet Sovjetunionen så länge han levde.

Förtrycket mot Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern och Tjeckoslovakien ansågs helt i sin ordning.

Sveriges dåvarande utrikesminister Sten Andersson klargjorde med eftertryck att det inte förelåg någon grund i påståendet att nämnda länder var ockuperade av Sovjetstaten.

Är det någon som ställer sig frågande till att Socialdemokraterna i Sverige fulständigt tappat kontakten med verkligheten?

I brist på politiskt vägval söks i dag en ny lika galen ideologi som tidigare av Socialdemokraterna, nu tenderar pendeln svänga åt en avläggare till socialism och islamism.

Fast i verkligheten handlar det om en ny form av världsomspännande nazism som en del kallar för NWO.

Socialdemokraternas strateger har fortfarande inte förstått att kommunism, socialism, kapitalism, nazism, Islamism och NWO drivs av samma förfärande drivmotorer totalt och fullständigt herravälde.

Än mindre har socialdemokraterna förstått att korruption frodas allra bäst i en omgivning där föraktet mot den egna nationen är huvudspåret.

Det enda och minst onda är demokrati som utgår från nationens medborgare och att lika barn leka bäst.

Det går inte att blanda hipp som happ och tro att det kommer ut något positivt.

Denna enkla sanning har inte i något avseende lyckats tränga in på djupet av det socialdemokratiska partiet i Sverige.

I Sverige står en statsminister och skriker fascister och nazister i parti och minut, till trots för det egna partiets brunröda bakgrund och historiska beslut.
1 kommentar:

  1. Det enda som var rätt är det du skrev om Alva och Gunnar Myrdahl att de skrev om avhandlingar i frenelogi som det heter. Att de startade kastrationer av de som betecknades som dårar. Du är faktiskt själv ute i kanterna när du betecknar V som Nazister, de var faktiskt satta i läger av Socialdemokrater och övriga borerliga skalan med nazister som var vanligt här i Sverige. Vi kan säga att motståndsmännen mot Nazismen fanns bland APK:are och VPK;are Det är rena historiska felfakta. Moderater och Center höll på Hitler. Läs Södra Dalarnas Tidning med rapportering från kriget. Detta är bara för smutskasta Vänstern. V;s rötter är in Nazismen utan Sovjetkommunismen, Den som Räddade Världen och dödade Hitler det var de som bröt ner det tyska motståndet eftersom Amerika England kom in i ett senare läge och hade nästan inget motstånd på sin front.

    SvaraRadera