onsdag 30 november 2016

Om Sverige versus Albanien - Gästinlägg

Ännu ett gästinlägg av Stefan Torssell. Över till Stefan:

Inte endast Sverige nationellt vansinne haver.

Även Albanien har en gång legat i samma världsklass där ett helt folk blev bedraget.

Albanien ingick i det ottomanska riket och styrdes från Istanbul. Regionen var en muslimsk lilleputt, men många albaner hade höga ställningar i det muslimska väldet.

Efter första världskriget föll Ottomanska riket samman. Ett dussintal områden blev självständiga länder: Egypten, Saudiarabien, Syrien, Libanon med flera och – Albanien.

Efter 1914 provade landet på nästan vartenda styrelseskick som statsvetenskapen kan beskriva för att 1944 sluta som en kommunistisk diktatur under stalinisten Enver Hoxha, sedan maoism därefter isolerades landet helt.

Landet uppfattades som ett drömrike av kommunistiska virrpannor i Sverige. Så föll Berlinmuren. Landet blev fritt, nåja, för nu tog statstjänstemännen över. De utlovade hög avkastning på insatt kapital. Räntorna uppgick till 10 – 20 % , ända till 30 % på investeringarna.

Den som sålde sitt hem och investerade, låt oss säga 200.000 kronor, skulle efter 7 år få ut 1,25 miljoner, alltså ha tjänat en miljon i runda slängar.

Efter tio år skulle den optimistiske investeraren få tillbaka 2, 7 miljoner kronor och kunna leva bekymmerslös resten av livet.

Konkurrensen om investerarna, alltså det albanska folket, blev stenhård så en del investeringsfonder utlovade 30 % ränta i månaden!

När investeringsviljan var som hetast omkring 1996 så deltog två tredjedelar av albanerna i det alltmer vansinniga statstjänstemannabedrägeriet. De belånade allt de kunde och investerade sedan för ännu bättre villkor.

Folket var ju sedan århundraden vana att ha sin tilltro till överheten. Först Sultanen, därefter Stalin, efter det Mao och sedan Mammon.

Givetvis sprack bubblan. Från att i tankevärlden ha tillhört landet med de allra bästa framtidsplanerna föll albanerna ner i ett bottenlöst träsk av ekonomisk misär.

Landet hamnade i inbördeskrig. Men några tjänade på detta. Det visade sig att topparna i det Demokratiska partiet som regerat landet hade gjort sig stora privata förmögenheter.

Demokratiska partiet ingår i den Kristdemokratiska Internationalen där Ebba Bush Thors Kristdemokraterna och Angela Merkels CDU ingår.

Det genom århundradena grundlurade albanska folket, som nu också lurats med i NATO, är ett av Europas fattigaste folk. Folkmängden minskar. Folket flyttar till andra länder.

En tredjedel behöll sitt sunda förnuft. De deltog inte i de ekonomiska spekulationerna, en del kanske för att de inget hade att investera.

Albanien är ett bevis på att ett helt folk kan luras av sina makthavare.

Trots att sunda förnuftet säger att man inte kan låna pengar till 10 % ränta och sedan sätta in samma pengar på en annan bank och få dubbla räntan så går en del människor, ungefär 65 % av befolkningen på sådana omöjliga löften.

Låt oss titta på Sverige.

En flyktingsmugglare kan ta upp till 100.000 kronor för att smuggla en människa till Sverige. Låt oss säga att 200.000 flyktingar nappar på erbjudandet. Det blir 20 miljarder kronor till smugglarna. Än så länge bara småsummor.

När de väl har kommit till Sverige så har flyktingarna fram till nu haft rätt att i stor utsträckning få ta hit sina anhöriga. Anhöriginvandringen är lika stor som flyktingmottagandet. (Att bara en i familjen är flykting är en gåta som ännu inte är utredd).

De ska ha bostäder och får gå före i bostadskön. Så har det varit sedan 1990-talet i en del kommuner. Den nuvarande regeringen har infört regler att kommunerna är skyldiga att låta flyktingar få företräde i bostadsköerna.

Svenska folket byts långsamt ut i bostadsområde efter bostadsområde av människor med en annan bakgrund. De nyinflyttade har små förutsättningar att kunna bekosta sitt uppehälle.

Svenska folket får låna pengar i bankerna för att kunna köpa sig en bostad. Nu börjar det handla om pengar, stora pengar.

Varje år lånar de svenska hushållen 200 miljarder kronor från banker som inte har dessa pengar. Det är en form av albansk kapitalhantering. Banken trycker bara på en knapp och vips har en familj lyckats låna sig upp över öronen, men det är ingen fara för bostäderna stiger ständigt i pris så egentligen har låntagaren blivit ännu förmögnare efter bara några månader.

Ju mer det enskilda hushållet lånar, om man inte mot förmodan skulle ha fem miljoner i en byrålåda som ligger och skräpar, desto förmögnare blir låntagarna. Bostadspriserna stiger ju hela tiden så det kan aldrig bli förlust.

Staten i sin tur lånar också 100 miljarder kronor per år för att bekosta vård, skolor, ökade kostnader och försörjningsstöd till alla nyanlända. Det sätter fart på ekonomin.
Nu står inte två personer i kön på ICA för att köpa cigaretter. Nu är de tre.

En av de tre handlar för de andras pengar som dessa betalat in i skatt, men affären ICA ökar sin omsättning. Matvaruaffären ICA har till och med ordnat så att den blivit en bank. Alla flyktingar sedan ett par år tillbaka, får som asylsökande ett eget konto där deras uppehållsstöd utbetalas.

Varje gång en asylsökande gör ett kontantuttag på sitt ICA-konto, av de pengar de har fått från skattebetalarna genom Migrationsverket, så tar ICA 15 kronor i uttagsavgift.

Dessutom har ICA tagit 175 kronor i en uppläggningsavgift för varje nytt ICA-kort. Det finns mer än 200.000 sådana kort i omlopp bland asylsökande. Sammanlagt bara i hanteringsavgifter och uppläggningskostnader får ICA nära 100 miljoner kronor om året. Svenska folket betalar genom Migrationsverket.

Börjar situationen kännas igen?

I Albanien var det två tredjedelar av befolkningen som trodde på vad makthavarna sa. De är nu utblottade och de har NATO-trupper på sin mark.

I Sverige är det omkring två tredjedelar som tror att det är en vinst för Sverige att människor kommer och slår sig ner i bostäder och blir försörjda. Ja, det är en vinst, precis som i Albanien, men inte för landets medborgare.

En del som läser detta tror att denna jämförelse mellan Albanien och Sverige i första jämförelsen är kritisk mot makthavarna i Albanien och i den andra delen är kritisk mot asylsökare som kommer till Sverige.

Så är det givetvis inte.

I båda fallen är jag kritisk till makthavarna i såväl Albanien som Sverige som lurar sitt folk.

I båda fallen är jag dessutom förundrad över att två tredjedelar av albanerna och två tredjedelar av svenskarna saknar förnuft att inse när en situation är ohållbar.

Albanien klappade ihop och blev sedan ett NATO-land. Landet är utfattigt och folk flyttar därifrån.

Jag har aldrig diskuterat detta med en alban, men däremot med många svenskar. En del verkar synnerligen blåsta.Om den pågående konflikten

Tidigare, innan jag förstod vad jag förstår idag, var livet mycket enklare. Det var vår demokrati mot Sovjetunionens kommunistdiktatur. Livet var enkelt och svart eller vitt. Jag slogs för den goda sidan och levde i en demokrati styrd av folkvalda politiker.

Det var inte svårt att välja sida, valet var självklart. Men jag levde i en illusion. Hjärntvättad som alla andra av MSM.

Idag när inte höger och vänster längre existerar i politiken står kampen mellan oss (folket) och det korrumperade etablissemanget. Vi lever inte, och har aldrig gjort, i en demokrati utan i en synarki. Något jag skrev om igår här.

Etablissemanget står för det som kallas "Thesis" och folket för det som kallas "Antithesis" i konfliktteorin. Det är vi mot dem idag.

Skulle konflikten eskalera ytterligare, och etablissemanget börja jaga och lagföra dissidenter, då kommer Sverige att kastas in i ett inbördeskrig. Läs vad Stefan Torssell skriver om detta här.

Ta er tid att läsa denna text i två delar som handlar om hur oliktänkande förföljs och vilka effekter det kan få för mänskligheten. Bloggaren lyfter även fram dem grandiosa narcissistiska läggningen en del personer uppvisar med sin överlägsna och föraktfulla uttryck mot en person som har en annan åsikt.

Så långt har etablissemanget kommit i sin kamp mot folket. Så kraftiga är spänningarna i samhället tyvärr.

Om vi stannar kvar i konfliktteorins värld så kommer ett tillstånd att uppstå som kallas "Synthesis", alltså ett nytt tillstånd som är en effekt av kampen.

Etablissemanget gör allt för att projicera hat mot Ryssland för att avleda vår uppmärksamhet mot deras egna manövrar. Det krävs bara att man vaknat "lite" och har basala kunskaper i geopolitik för att förstå hur absurt detta är.

Vi lever idag i ett feodalsamhälle där feodala rättigheter endast innehas av vasaller och adel i detta feodala samhälle. Vasallerna är den politiska adeln och mainstreammedias journalister och adeln är bankoligarkerna som kontrollerar sina vasaller, den politiska adeln och journalisterna, fullständigt.

Vi går mot en totalitär socialistisk diktatur som NWO innebär. Något jag skrev om här.

Frågan är bara, hur kommer vi ur detta? Hur får vi demokrati? Den demokrati jag har svurit att försvara.

Hur tar vi makten från dem som stulit den från oss för sina egna egoistiska syften utan att det skall behöva gå så långt som inbördeskrig mellan dem och oss? Hur kommer "synthesis" att se ut och vad kommer att leda till detta nya tillstånd?tisdag 29 november 2016

Om Sverige och vår synarkistiska modell

Vi lever inte i en demokrati, inte i en demokratur och inte i en diktatur.

Vi lever i en synarki och har så gjort länge. I sekler faktiskt.

Synarki kommer från grekiskans "syn" tillsammans och "arkhe" herravälde, regering, alltså "samregering" eller "samlingsregering".

Ett totalitärt styre under bankintressens överinseende.

En professor vid universitetet i Chicago, Leo Strauss (1899-1973), lärde upp en hel generation av amerikanska statsvetare med utgångspunkt i Thomas Hobbes' lära att människan är i grunden ond och behöver styras av en överhet som skapar ordning i samhället.

Strauss var också en anhängare av Carl Schmitt, den jurist som stod för Nazidiktaturens juridiska konstruktion: ett styre genom undantagstillstånd motiverat av "terrordådet" mot Riksdagshuset i Berlin 1933.

Det gröna folkhemmet, eller rättare sagt det gröna dårhuset, är en politik som det Europeiska Arbetarpartiet (EAP), som är La Roucherörelsens politiska parti i Sverige, har bekämpat under sin drygt fyrtioåriga existens. Ur denna politiska kamp har en konkret förståelse växt fram av vilka krafter som står bakom det postindustriella samhällets aristokratiska utopi.

Det handlar om finansiella nätverk som ytterst drivs av en synarkistisk ideologi, synarkism.

Sverige har under två sekler styrts av en självutnämnd synarkistisk maktelit i strid med den svenska ingenjörs- och uppfinnartradition som med det "amerikanska" systemet i ryggen skapade förutsättningarna för vårt lands industriella framåtskridande: man behöver bara nämna namn som John Ericson, Ludvig Nobel och Ivar Kreuger.

Hur oförsonlig striden har varit mellan dessa motsatta synsätt visas skarpast av mordet på Ivar Kreuger år 1932 i Paris - den absoluta vattendelaren i 1900-talets svenska ekonomiska modell.

Tore Fredin gör i sin bok "Sverige en synarkistisk modell" från år 2006 en genomgång över hur den svenska modellen formats med många källor som referens.

Fredins genomgång visar att det hos högt uppsatta personer som Bank of Englands chef Montagu Collet Norman (1871-1950), den f.d. tyske riksbankschefen och Hitlers blivande finansminister Hjalmar Schacht (1877-1970), den amerikanske finansmannen Morgan och till sist men inte minst Wallenbergdynastins egen Marcus sr fanns en strävan att till varje pris eliminera Kreuger.

Följderna i Sverige blev en ohotad Wallenbergdynasti i samverkan med en nästan lika ohotad socialdemokrati, med en nöjd monark skymtande i bakgrunden.

Det var en industri- och utvecklingsfientlig synarkistisk ordning.

Under det andra världskriget skötte den utrikespolitiken, med Wallenbergbröderna om framträdande operatörer; efter kriget bar den fram Olof Palme och hans gröna nolltillväxtvision till regeringsmakten.

Idag har vi fått Margot Wallström som fortsätter att leka Palme och nedmontera vår välfärd. När regeringen Löfvén lånar pengar till "investeringar" innebär det att låna pengar till bidrag. Inte investeringar för nationell tillväxt i realekonomin.

Lär dig mer här om vår historia. Denna artikel är viktig! Så läs den! Du får också reda på i artikeln hur du beställer Fredins bok.

Boken är en av de bästa böcker som finns som beskriver hur Sverige tidigt började formas inför den nyfeodala stat som vi nu allt mer växer in i. Författaren hann lyckligtvis slutföra forskningen som låg till grund för denna bok innan han tyvärr avled för några år sedan.

Boken är en lättfattlig beskrivning av hur den svenska "modellen" tog gestalt redan i början av förra seklet och innehåller mängder av uppgifter som systematiskt har utelämnats i historieböcker både för bruk i skolor och akademiska studier.

Frimureriet har spelat en stor roll i händelseutvecklingen (inte bara i Sverige, utan i de flesta länder) och ett antal av bokens gestalter var aktiva inom dessa kretsar. De grundläggande synarkisterna tog hand om organiserandet av den s.k. arbetarrörelsen och pennningväsendet samt stora delar av näringslivet.

Sedan började andra ta vid och skapa "den nya människan" som skulle platsa i detta föga demokratiska system. Makarna Myrdal (Gunnar M. som hög frimurare) formade efter åratal av planläggning - i USA under 2. världskriget - den sociala ingenjörskonst som sedermera har urholkat traditionellt familjeliv genom att skattevägen tvinga fram två förvärvsinkomster för att kunna försörja en familj.

Detta skedde för att familjerna via den sortens tvång måste lämna barnen redan från späd ålder i statens händer för uppfostran och formandet av normer. Man kallade dock detta för samhällets barnomsorg för att dölja det faktum att STATEN här fick en utmärkt möjlighet att påverka unga sinnen under de första mottagliga åren före den obligatoriska skolan.

Dagens föräldrageneration har vuxit upp i detta och har förståeligt nog svårt att inse varifrån deras "värdegrunder" har kommit. Nu har de flesta accepterat att begreppet familj har ersatts av relation eller förhållande; föräldrar benämns numera som vårdnadshavare och barnen kallades för den moderna kvinnans förvärvshinder(!) i socialdemokraternas bok "Familjen i framtiden - en socialistisk familjepolitik" på 1980-talet.

Under 1980-talet hade man dessutom en av den sovjetiske "pedagogen" A.S. Makarenkos böcker som kurslitteratur för blivande förskollärare. Sverige har alltså i många år varit ett övningsfält för en smygande revolution/statskupp i intim samverkan mellan de båda nuvarande politiska blocken OCH svenska media.

Dessa senare befolkas numera både i ledande positioner och brödskrivande dito av sådana som redan i början av 1970-talet selektivt rekryterades till landets journalistutbildningar utifrån sina uttalade vänstersympatier.

Mediebranschen är alltså nära knuten till den politiska agenda som aldrig nämns för massorna, och biter alltså inte den hand som föder den. Resultatet är att den stora allmänheten inte har en aning om vad som sker i det som synes ske, vilket skapar allmän osäkerhet och oro.

Boken som jag rekommenderar är alltså en ögonöppnare för alla som orkar sticka upp skallen ovanför "lådans" begränsning, och därigenom kan få en klarare bild av sin samtid.

Kunskap är Styrka! Ju mer kunskap man skaffar, desto starkare blir man!

Köp Tore Fredins bok "Sverige en synarkistisk modell" som källa (ISBN 91-971665-3-7). Förlag: Ny Solidaritet.

Citat från länkad artikel ovan:

Sveriges framtid – Synarkism eller republikanism?

För första gången läggs sanningen om Sveriges nutidshistoria på bordet i en tydlig exposé. Det är Tore Fredin, medlem i EAP och LaRoucherörelsen sedan början av 1970-talet, som står för den bedriften, med boken "Sverige, en synarkistisk modell".

Det är också första gången som en politisk rörelse tar på sig ansvaret att sprida denna sanning i en bred politisk kampanj.

Syftet med att låta Ny Solidaritets läsare ta del av viktiga avsnitt i boken är att blåsa liv i det döda politiska klimatet i landet. Sveriges potential att bidra till utveckling och fred i världen är stor. Men den är begraven under två hundra år av intellektuellt, politiskt och socialt förtryck.

Om vi lyckas med denna politiska kampanj, kommer historien att berätta att det var här som det första seriösa steget till befrielsen av den svenska individen och nationen togs.

Att förstå historien är nyckeln till att förstå samtiden och ha förmåga baserad på kunskap att förändra den.

Vår historia skrivs för att passa maktelitens syften att kontrollera oss och för att maximera bankoligarkernas vinster. Det innebär att vår historiebeskrivning bara till delar är sann, resten är friserat eller uppdiktat. Speciellt gäller detta världsomstörtande händelser som världskrig där historien skrivs av segrarna. Dessa händelser riggas och startas av bankoligarkerna som också kontrollerar historieskrivningen efteråt.

Har du läst om detta i historieböckerna (citat från länkad artikel ovan)?

Kring Kreugers stora lån till Tyskland utspelades den politiska strid på kniven som slutade tragiskt i Kreugers död och Hitlers maktövertagande med hjälp av de bankirer som ville sätta stopp för Kreuger. Kreuger organiserade kreditflöden oberoende av bankerna, och använde dessa kreditflöden för att stärka de utsatta nationalstaternas försvarsmöjligheter mot Versaillessystemets överstatlighet.

Kreugers plan att ge ett lån till Tyskland på 125 miljoner dollar, det största statslånet någonsin, offentliggjordes i oktober 1929. Tanken med detta lån var att lösa krisen kring krigsskulderna, så att dessa inte kunde utnyttjas för missnöjesagitation av nazister och andra.

Problemet var att Kreugers plan motarbetades av de mäktiga finansintressen som ville ha Hitlerdiktaturen i Tyskland, främst företrädda av den brittiske centralbankschefen Montagu Norman, Morganintressena och den tyske riksbankschefen Hjalmar Schacht med benäget bistånd från Marcus Wallenberg sr. 

De bestämde att all utlåning skulle upphöra. Det skedde genom en massiv nedvärdering av den amerikanska aktiemarknaden, som utlöstes av att europeiska och amerikanska finanskretsar drog bort mängder av kapital från den amerikanska aktiemarknaden samtidigt som räntan höjdes - ett agerande som på en sönderspekulerad Wall Street-börs bidrog till den stora krasch som inträffade den 29 oktober 1929.

Just den dagen hade Kreuger planerat en stor emission för att få in kapital till Tysklandslånet. Kreugerpapperna föll i värde, men de föll bara med hälften jämfört med andra aktier. Kreuger kunde därför få in de pengar han behövde för Tysklandslånet. Förtroendet för Kreuger hade därigenom stärkts.

Med detta bakslag var Hjalmar Schachts möjligheter att fortsätta "verka inom systemet" begränsade. Han avgick som tysk riksbankschef, och började i stället resa runt och propagera för att Hitlers nazistparti skulle komma till makten i Tyskland.

Bankerna ville genomdriva en hårdare åtstramning och behövde Hitlers diktatur för detta. Den åtstramning av det tyska folkets levnadsstandard som Schacht genomfört under sin tid som riksbankschef räckte inte för bankerna. Med hjälp av Hitler skulle Schacht kunna upprätta en slavekonomi - en politik som skulle driva fram en krigspolitik.

Den 2 oktober 1930 anlände Schacht till New York. Temat för de 40 föreläsningar han höll under sitt besök i USA var att Tyskland var opålitligt som låntagare. Alltså borde man under inga omständigheter ge några krediter till Tyskland. Trots Schachts massiva ansträngningar, så betalade Kreuger, genom Lee, Higginson & Co, ut den resterande delen av lånet till Tyskland. Kreuger gäckade därigenom återigen Schachts och Normans planer på en finansdiktatur med Hitler vid spakarna.


Men Kreuger och hans amerikanska och franska bankallierade var fast beslutna att fortsätta långivningen till Tyskland. Ända fram till morddagen den 12 mars 1932 stod Kreuger och hans allierade för en sådan lösning. Först efter mordet lyckades man. När Wallenberg drev igenom konkursförklaringen av Kreugerföretagen bidrog det till att skapa det finansiella kaos som den nazistiska agitationen kunde utnyttja.

Efter att Ivar Kreuger undanröjts av mäktiga internationella finansintressen så slaktades hans stora industrigrupp i samverkan mellan Wallenbergklanen och Hugo Ste(i)nbeck. Familjen Kreuger nekades att låta obducera Ivar Kreugers kropp och en massiv insats av ruffel bakom kulisserna iscensattes för att gamarna skulle kunna lägga beslag på en rad livskraftiga företag.

Ivar Kreuger var under 1920-talet i USA och fick i princip order av de amerikanska bankirerna att upphöra med sina lån till olika länder eftersom han tog lägre ränta än USA-bankirernas slavräntor och därför saboterade de senares vinstmarginaler.


Kreuger ansåg dock att hans koncessioner ifråga om tändstickstillverkning i de länder han gav lån gjorde att han behövde inte lägga sina lån på samma höga nivåer som Wall Street-bankerna.

Wallenbergs brittiska dans med Hitler

Den 28 januari 1933 utnämndes Hitler till rikskansler. Han utsåg sin kungamakare Schacht till riksbankschef. Fredins bok är en väl underbyggd "anklagelseakt" mot Wallenbergdynastin och dess allierade i kungahuset och socialdemokratin för deras ideologiska och materiella stöd för Nazitysklands folkmordspolitik, inte bara den föregående inblandningen i synarkins operation att föra Hitler till makten.


Några av de lysande exempel som Fredin ger är Wallenbergs vapenhandel med Hitlers industrier, bröderna Jacob och Marcus jr.s underrättelseoperationer som gynnade både Hitlers överlevnad fram till 1945 och britternas strategiska mål att förlänga kriget tills Tyskland som nation hade krossats totalt. Sveriges och socialdemokratins totala stöd för "rashygien" och "rasbiologi" gav nazismen den "vetenskapliga" grunden för att genomföra en av historiens grymmaste utrotningar av judar, zigenare, handikappade och mentalt sjuka personer och andra "underlägsna och främmande element" i samhället. Det "neutrala Sverige" var ett hån mot mänskligheten.

Socialdemokratin har en väldigt smutsig byk att tvätta. Så smutsig att den inte går att få ren igen. Man sitter i knät på storfinansen (globalisterna) och myten om ett "arbetarparti" är just bara en myt.

Läs också Lars Berns artikel med titeln "Ser vi slutet på Sveriges historia närma sig?" här och Marcus Birros krönika med titeln "Eliten lyssnar inte på den lilla människan längre" här.

Fullt klart är att Sverige måste startas om från grunden och att den "humanitära stormakten" stället framstår som en av Europas mest tvivelaktiga och korrupta stater. En inhumanitär stormakt snarare. Om det är möjligt att göra denna omstart d.v.s.


söndag 27 november 2016

Om Folkets Demonstration 2016-11-26 - Tankar dagen efter

Ännu en Folkets Demonstration genomförd i ett kallt och blåsigt Stockholm. Men vad gjorde den externa kylan mot den värme man kände inombords? Ingenting.

Ca 500 människor hade slutit upp för att visa sin kärlek till vårt land och vårt missnöje mot makteliten och för att lyssna på de fantastiska talarna förstås.

Polisen gjorde sitt jobb, trots rådande förhållanden under Dan Eliasson som chef, och de var också mycket nöjda med hur demonstrationen genomfördes. "Så här borde alla demonstrationer vara" som en polis sade.

Denna gång behövdes inget kravallstaket då polisen visste om att vänsterpöbeln var på ett socialistiskt konvent och hade blivit tillsagda att åka dit istället för att störa Folkets Demonstration som de brukar göra.

I detta inlägg kommer jag inte kommentera talen med mer än att våra återkommande talare verkligen är fantastiska. Jag återkommer till talen i ett senare inlägg.

Även denna gång hade vi långväga gäster. En person som jag känner till hade åkt ända från Landskrona för att få stå och frysa 1 timma och 15 minuter på mynttorget i Stockholm. En annan person hade åkt ända från Kalmar. En hade åkt från Malmö.

Det fanns säkert fler långväga gäster som jag inte känner till. Varför gör människor sådana uppoffringar för att få lyssna på några talare som man lika gärna kan lyssna på över Internet?

Förklaringen är enkel. Det är inte talarna som är Folkets Demonstrations behållning. De är "bara" kloka människor som har något att berätta.

Den stora behållningen är istället känslan av sammanhållning och gemenskap hos oss som var där. Unga, medelålders och gamla människor, till och med med rullator som verkligen får kämpa för att ta sig dit.

Det som förenar oss alla är känslan av kärlek till vårt land och avsky mot etablissemanget, som gör allt för att förstöra Sverige så fort de kan. Vi är folket och det är vi som har makten enligt vår viktigaste grundlag, regeringsformen.

För att orka med att kämpa för Sverige behöver man få energipåfyllnad ibland från andra människor som inspirerar en och knyta nya vänskapsband med andra engagerade Sverigevänner.

Folkets demonstration slutar inte när polisens demonstrationstillstånd löper ut, utan fortsätter för de som så önskar på någon lämplig lokal efteråt.

Med så mycket kloka människor samlade blir det många intressanta nya bekantskaper att prata med över en plankstek eller någon annan bit mat.

Så Folkets Demonstration kan verkligen vara ett heldagsevent för de som så önskar.

Min känsla är att jag skulle vilja ha en demonstration varje helg helst.

Den energipåfyllning man får är så skön att uppleva att Folkets Demonstration faktiskt kan betraktad som beroendeframkallande. Låter det märkligt? Det är det inte.

Kom dit nästa gång själv och upplev känslan. Skaffa dig 10 nya goda vänner på köpet. Bilda dig en egen uppfattning genom att känna stämningen på plats. Vem vill inte äta en plankstek tillsammans med Stefan Torssell efteråt som jag fick äran att göra igår.

Vi kommer att ta tillbaka Sverige, och vi gör det med kärlek och respekt för vårt land, vår demokrati och varandra, inte våld. Våldet tillhör vänsterpöbeln och det kan de behålla för sig själva.

Kramarna var många igår också och det hela är verkligen en hotspot för positiv energi som jag skrev om här efter förra demonstrationen i september.

Gud välsigne alla som var där igår. Arrangörer, talare, funktionärer och framför allt, publiken!

Nästa demonstration blir i Trelleborg 2017-03-04. Så kom igen nu skåningar, blekingebor och smålänningar. Nu är det er tur!

Vi ses!


Foto: Maud Hemberg

fredag 25 november 2016

Om kärlek

Från att ha levt ett liv i ensamhet under ett halvår med bara mig själv som sällskap har jag nu ett liv fullt av kärlek. Så mycket kärlek att jag knappast kan begära mer. Jag föddes på nytt den 5:e november 2016 kl 15:14 när jag fick ta emot frälsningen.

Mina tidigare inaktiverade tårkanaler, som inte använts på många år, används nu regelbundet när jag lyssnar på musik, ber och tänker på min älskade.

Jag har fått en gåva av Gud genom min frälsning. Ren kärlek, och det är fantastiskt, ja faktiskt magiskt.

Jag har alltså återigen fått ta emot kärleken av en kvinna i mitt liv. En kvinna som jag känner djup kärlek för. En kärlek där våra odödliga själar är förenade med den helige ande.

Till detta kommer mina nya vänner som jag träffat under det senaste halvåret sedan mitt tidigare förhållande tog slut. De flesta kristna som jag.

Vad kan en man mer begära av livet? Jag kan inte komma på något mer som är av betydelse. Jag förstår att det är först nu jag förstår vad äkta kärlek verkligen är.

Materiella ting gör en inte lycklig, snarare skapar de problem, om man har så mycket prylar som jag har, och som jag samlat på mig under mitt liv.

Ett stort hus med många kvadratmeter eller en ny bil gör en heller inte lycklig. Lycka kommer av kärlek och kärlek är en gåva av Gud.

Trots att jag fortfarande är fysiskt ensam i min lägenhet är jag ändå inte det. Det är en märklig känsla, att inte känna sig ensam trots att man är fysiskt ensam. Har man tagit emot Jesus i sitt liv känner man aldrig mer ensam, för han finns där, hela tiden.

Min älskade kvinna bor i ett annat land, på andra sidan Östersjön, men vad gör det?

Hon är inte längre bort än drygt en timmas flygtur. Jag kommer att träffa henne så ofta jag kan, och i år får jag fira jul och nyår med henne i hennes land, Lettland, och träffa hennes familj. En välsignad lycka.

Någon gång hoppas jag få förenas med henne och flytta till Lettland. Om Gud vill, blir det så.

Tack gode Gud för dina gåva. Den här sången är till dig min älskade Irina.
måndag 21 november 2016

Om globalisering och global awareness

Världen kontrolleras idag av den angloamerikanska vapenindustrin som jag skrev om här.

Om de tretton familjer som håller i trådarna i toppen hade stoppats mycket tidigare hade världen sett mycket annorlunda ut. Att de fått fortsätta sedan Napoleonkrigen att mörda människor genom att starta krig kan tyckas obegripligt, men är det det?

Alla människor har i sig en önskan om makt och rikedom och varje individ besitter mer eller mindre av de av katolska kyrkan identifierade sju dödssynderna, även så kallade kardinalsynderna och huvudsynderna, i sin själ; Högmod, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede och lättja.

Alltså egenskaper som inte är förknippade med moral och etik utan dess motsatser.

Inom kristendomen, speciellt katolicismen, har alla synder en motsats. Dessa motsatser kallas för dygder, som inom katolicismen kallas för de sju heliga dygderna, som alla har en spegelmotsats till dödssynderna.

De sju heliga dygderna är följande:

Ödmjukhet – motsats till Högmod, generositet – motsats till Girighet, kyskhet – motsats till Vällust, medmänsklighet – motsats till avund, avhållsamhet – motsats till frosseri, tålamod – motsats till Vrede och flit – motsats till Lättja.

Så människor som besitter dessa egenskaper kan lättare identifieras som moraliska och etiska.

Här hittar vi vanliga människor som bara vill leva sitt liv i trygghet och inte drivs av kraften att aldrig få nog och följaktligen inte är beredda att bokstavligen kliva över lik för att nå sina mål.

I kombination med ett korrupt banksystem, och avsaknad av empati och moral, så var receptet för mänskliga katastrofer utskrivet då dessa företrädare för dödssynderna lätt kunde vinna över dygdiga människor.

Vi vanliga människor, som nöjer sig med att hoppas på en storvinst på triss, och har empati och moral, kan inte föreställa sig att det finns sådan mänsklig ondska som det finns hos de som sedan decennier arbetat för en ny världsordning (NWO).

Därför har de kunnat fortsätta, då det finns andra ondskefulla människor under dem i hierarkin som vill stiga i graderna. "Man biter inte den hand som föder en" heter det i ordspråket och det är egentligen anledningen att de har kunnat fortsätta.

Andra människor besatta av synd har velat få sin del av kakan på bekostnad av vanliga dygdiga människor och skyr inga medel för att få detta.

Där har vi vår politiska adel som låtit sig korrumperas av globalisterna och svikit folket som gett dem förtroendet att styra landet. För dem är det bara egen vinning och makt som lockar och man måste vara blind för att inte se detta uppenbara faktum.

Precis som de sju dödssynderna har en motkraft i de sju dygderna så har globalisternas NWO en motkraft som betraktar globalisering ur ett mer etiskt och moraliskt högstående perspektiv.

Denna kraft kallas för "global awareness" och lägger till ett försiktigt perspektiv på globaliseringen, det som normalt kallas konservatism, alltså att skynda långsamt och inte gå fortare fram än vad samhället och människorna hinner med.

Definitionen av "global awareness" enligt denna sida är:

Global awareness promotes sensitivity to the impact of globalization, a better cross-cultural understanding and better partnerships among educational institutions, government organizations and businesses in an effort to solve global issues.

Global diversity includes the dimensions of race, ethnicity, religion, culture, age, family situations, gender, life experiences, sexual orientation and cognitive ability. Rising planetary challenges, such as poverty, health epidemics and economic recessions call for an interconnected awareness and efforts toward global peace.

Så detta är vår uppgift som konservativa, att inte vika oss för globalisterna som har råkapitalismens glasögon på sig.

Glädjande nog ser vi idag en konservativ motkraft manifesterad genom BREXIT och valet av Donald Trump som USA:s 45:e president i världen.

Globalisterna i EU är livrädda då utvecklingen nu har vänt då Marie La Pen tycks kunna vinna presidentvalet i Frankrike. Läs här och här. Det händer saker i världen just nu som är mycket positiva. Läs här och här. Kanske har världen till och med befriats från George Soros? Läs här och här.

Vi lever i uppvaknandets tid (global awakening) och lägger vi på kristna värderingar och en tro på Gud i det vi gör, och det vi säger, så har vi receptet för att kunna vända utvecklingen mot katastrof i världen till något positivt för hela planeten och dess innevånare.

Skulle inte det monetära systemet, som vi alla är slavar under idag, finnas, och de 13 familjer som kontrollerar det fråntas sin makt, så hade vi kunnat fördela planetens resurser mellan oss på ett etiskt och moraliskt sätt och sluppit krig, svält och elände. För detta skall ske krävs frälsning.

Det som dessa 13 familjer och deras lakejer samlat på sig (stulit av alla andra) av de tillgångar som alla behöver skulle lätt räcka till att stoppa samtliga av de hot som idag hotar oss alla, där det största hoten kanske är överbefolkning och hoten mot planetens miljö och ekosystem.

Vi har nu en Trump-effekt och har chansen till verklig förändring i Europa. Socialismen är navet för NWO. Något jag skrivit om här. Socialismen och nyliberalismen är de ideologier som måste tryckas ned genom att människor väcks och förstår vikten av konservatism. Viktigast av allt är att trycka ned socialismen då den är navet i NWO.

Läs vad Peter Krabbe skriver här i inlägget med titeln "Ett Europa i förändring. Får vi en Trump-effekt till hjälp mot NWO?"

Så låt oss hjälpas åt att rädda världen. Jag skriver nu ut ett recept på konservatism och kristna värderingar. Vänligen lös in det.


söndag 20 november 2016

Om att vandra livets väg i den yttersta tiden

Tidigare försökte jag vandra livets väg ensam. Jag trodde jag själv var bäste dräng. Mitt intellekt räcker bra tillsammans med min intuition resonerade jag. Jag behöver ingen hjälp.

Även i tidigare förhållanden gick jag min egen väg. Ibland gick jag för fort, ibland gick jag framför istället för bredvid som jag borde ha gjort. Aldrig gick jag bakom, övertygad om min egen förträfflighet att leda och visa vägen.

Ibland gick jag helt vilse och hamnade fel i livet. Jag hamnade i förhållanden som aldrig borde blivit, och valde stanna kvar med tanken "det löser sig nog" eller "det går över". Förhållanden som blev destruktiva inte p.g.a. av att det var fel på mig eller min partner, utan att det var kombinationen av oss som inte fungerade i ett förhållande.

Idag har jag blivit klokare och förstår att jag vet inte alltid bäst utan det finns någon jag kan fråga om råd genom bön. Svaren kanske inte alltid kommer när jag önskar att de skall komma, men de kommer när jag är redo för dem.

Jag har också lärt mig att mitt nästa förhållande, om det blir något, skall vara med en frälst kvinna som jag kan be tillsammans med och träffa andra kristna tillsammans med. Min kristna tro har blivit så viktig för mig att det idag känns som ett kriterium för en relation.

Alternativet är en ännu ej frälst kvinna som i alla fall accepterar min kristna tro och gärna vill pröva på att själv ta emot frälsning. Jag vet att prövningarnas tid väntar och då är inte ensam stark.

Vi lever alla i den yttersta tiden där det är försent med politik. I själva verket är politik som var så viktigt för mig tidigare numera helt ointressant. Satan styr politiken i världen idag genom FN, EU, City of London, Vatikanstaten, Hollywood och Washington DC.


Vägen mot en ny världsordning (NWO) där dyrkandet av Lucifer skall bli världsreligion är utstakad och förberedd. Allt sker framför våra ögon om vi bara förstår vad vi ser.

Det finns därför i denna tid bara ett ställe att vända sig till och det är Jesus, vår frälsare. Något jag skrev om i detta inlägg från den 20:e Juli.

För mig är det viktigt att ha en partner som förstår varför det som händer faktiskt händer och att allt är förutspått i Bibeln.

Vår uppgift, i denna tid, är att hjälpa fler till frälsning genom bön och väckelse. Jag vill därför bilda ett kristet team med min partner som kan arbeta tillsammans med andra kristna med samma mission. Att bygga en ark tillsammans. Varje frälst själ är en räddad själ.

Då äntligen får jag något som känns meningsfullt att göra, och vi är tillsammans skyddade mot de onda krafter som kommer att släppas loss i den yttersta tidens prövningar. Vår kärlek tillsammans, tillsammans med Guds kärlek ger oss den kraft som vi kommer att behöva.

Gud kommer att vägleda oss, och vi kommer att gå tillsammans i hans namn mot den framtid som komma skall. Jag hoppas också få med min son och hans mor på denna vandring och jag kommer att be för det. Beslutet är dock deras.

Gud kommer att visa vägen, även till den kvinna han vill skall bli min partner, i den yttersta tiden. Genom bönen kommer vi båda få den vägledning och de svar vi behöver.


- Posted using BlogPress from my iPad

lördag 19 november 2016

Om behovet av en fredlig revolution och uppvaknande

Vi lever alla i en brytningstid där mänsklighetens framtida öde avgörs. Vi befinner oss i slutfasen av den globala elitens etablerande av en ny världsordning, New World Order.

Denna video av Anonymous sammanfattar på ett utmärkt sätt elitens plan för världen där vi alla skall bli slavar i ett system som bara gynnar dem. Se den!


Vi som har vaknat ser deras agenda verkställas överallt. Särskilt tydligt är det i skolans värld som inte längre ägnar sig åt förmedling av kunskap för livet och mentorskap för att utveckla självständigt kritiskt tänkande individer.

Skolan idag handlar enbart om kulturmarxistisk indoktrinering där barnen inte tillåts tänka utanför boxen utan bara får upprepa den "rätta värdegrunden" som de får sig serverat av de som kallar sig "lärare" i skolan.

Detta var bara ett exempel på hur skrämmande världen, och framför allt Sverige, har blivit.

Om vi inte gör något åt detta så kommer den globala eliten, 1% av jordens befolkning, att vinna. Av dessa 1% är det 13 familjer som kontrollerar allt i toppen. De utgör 1% av de 1% som utgör den globala eliten. Vilka de är, framgår av videon.

65% av svenska politiker är lojala till den värsta av de värsta av globalisterna, George Soros, säger denna artikel. Skrämmande siffror som bevisar hur illa ute Sverige är vad gäller demokrati.

"Leaked documents reveal that Swedish politicians have been found to be the most loyal allies George Soros and the Open Society Foundation."

Om folket, som redan är löneslavar, bara var medvetna om deras agenda så skulle dessa få det hett om öronen.Just nu pågår en upprensning i USA av den s.k. Khazarmaffian som är ett brottssyndikat, världens största och mäktigaste, som under lång tid kontrollerat USA. President Kennedy mördades 1963 för att han vågade gå emot deras intressen, vilket också framgår av videon ovan.

Upprensningen görs av goda krafter i USA under Donald Trumps ledning. Läs här.

Donald Trump vill ha denna upprensning genomförd innan han svärs in som USAs 45:e president 2017-01-20.

När Clintons, Obama och Buscharna så småningom arresteras för sina brott mot mänskligheten så tappar också deras lakejer i form av Europeiska politiker sina tidigare mäktiga beskyddare.

Då kommer hela den politiska adeln stå där med brallorna nerdragna och panik kommer att utbryta bland dem. EU bedömer jag kommer att kollapsa första kvartalet 2017. Vi lär få se åtskilliga politiker, men och också journalister, försöka fly Europas länder undan folkets vrede.

Folket ja, det är nu eller aldrig som vi måste göra något för att återta makten.

Vi måste göra detta genom en fredlig revolution, utan våld, baserat på kristna värderingar.

Vår styrka att vara de 99 procenten är allt som behövs och att vi alla vågar visar vårt missnöje. En folkets demonstration i Stockholm med 10 000-tals deltagare som lamslår Stockholmstrafiken skulle märkas. Det lovar jag.

Men ännu sover allt för många, blinda för verkligheten, och helt omedvetna om de dramatiska förändringar som just nu sker i världen. Hjälp därför till att prata med släkt och vänner om vad som just nu sker i världen. Jag har hur mycket som helst på min blogg om NWO men de bästa källorna till kunskap hittar ni på Lars Berns och Peter Krabbes bloggar.

Dela i sociala medier, t.ex. detta blogginlägg, så fler nås av informationen och ges möjlighet att vakna ur sin indoktrineringsdvala som de hamnar i p.g.a. skolan och mainstreammedia.

Låt oss ta tillbaka vårt land och omhulda kärleken till allt levande istället för att absorbera hat och mörker som bara gör ondskan ännu starkare.

Gud är med oss, men det är vi som måste genomföra denna fredliga revolution.

Som Peter Krabbe skriver här; globalism eller nationalism? Det är nu det avgörs. Och det är du som måste själv agera tillsammans med tusentals andra.

Jag avslutar med att citera Lars Bern;

Ja kära FB-vänner så ser hon ut bakom det politiska sminket. 

Valet stod mellan nationalisten Trump och globalisten Soros. Hillary är bara en sorglig korrumperad marionett. 

Om man inte begriper det har man inte besvärat sig att tränga in i bakgrunden till det politiska spelet.

Vänster och höger har spelat ut sin roll i politiken, nu gäller det att välja mellan globalism/eliters diktatur och nationalism/folkstyre.


torsdag 17 november 2016

Om populism

Populism (latin "populus" - folk) är en politisk riktning som säger sig i särskilt hög grad företräda (små)folkets intressen gentemot eliten och ofta kanaliserar folkligt missnöje med förd politik.

Självfallet sågar Sveriges statsminister Stefan Löfvén populism, alltså folkets intressen gentemot eliten, kraftfullt i denna artikel på MSN.

Jag tror inte han själv är medveten om vad han säger när han pratar om "högerpopulism". Vad han dock säger är att han ger uttryck för förakt mot småfolkets, alltså vanliga medborgares, intressen.

Då höger och vänster inte existerar längre i svensk politik då alla partier trängs i den trånga kulturmarxistiska åsiktskorridoren så undrar jag vad Löfvén egentligen menar med "högerpopulism"?

Han tycks helt ha missat att han företräder det som kallas "globalism" och att kampen idag står mellan globalister och nationalister, inte mellan höger och vänster.

Eller om man så vill, mellan demokrati och diktatur eller att vara slavar under de angloamerikanska bankoligarkerna där EU är deras instrument för att utplåna nationalstaterna. Läs här.

Stefan Löfvén är alltså fullständigt obegriplig i sina utsagor och bevisar än en gång att allt han kan leverera är politiska floskler blandade med sedvanliga lögner som har blivit hans främsta varumärke.

Om karln hade någon heder i kroppen hade han avgått och låtit folket säga sitt i ett extraval, men det kommer han självklart inte att göra då han mer och mer uppträder som en ren diktator.

Detta är anledningen till att Folkets Demonstration, som per definition är en populistisk rörelse från folket, smutskastas så av det politiska etablissemanget, framför allt socialdemokraterna, som utan undantag är globalister i USAs ledband.

För detta används politiskt styrd media som t.ex. Aftonbladet, Expressen och DN.

Vi minns alla Mona Sahlins vidriga och lögnaktiga attack mot folkets demonstration i partitidningen Aftonbladet. Något jag skrev om här.

Socialdemokraterna avskyr det faktum att de enligt regeringsformen företräder folket och arbetar på folkets uppdrag i regeringsställning.

Idag är socialdemokratin Sveriges största landsförstörande parti som sedan länge vänt folket ryggen för globalisterna. Något jag skrev om här.

Media ägs och kontrolleras av de angloamerikanska oligarkerna genom ombud (Bilderberggruppen).

Det är så de försöker styra vad du skall tycka och det ger bara den sanning som de tycker du skall ha.
Man har för att kunna kontrollera folkets åsikter återupprättat IB igen, fast under annat namn.

Idag är namnet expo istället och de är långt mer effektiva än vad IB någonsin var att förfölja och åsiktsregistrera enskilda medborgare som avviker från den kulturmarxistiska värdegrunden som är dagens socialdemokrati.

Man får gärna ha åsikter om politiken i Sverige bara dessa överensstämmer med det politiska etablissemangets "värdegrundsdemokrati" som Marita Formgren kallar den. Läs och lyssna här.

Nej Stefan Löfvén, kampen står mellan det politiska etablissemanget och folket som vill ha en rejäl förändring inom i princip alla politikområden.

Vi vill bli fria från den globala makteliten vilken du bara är en marionett för.

Svensk politik är idag ett dårhus och så långt från folkets önskan så du kan inte ana då du styrs av andra krafter. Något jag skrev om här och här.

Det amerikanska folket har bevisat att det går att välja när de valde Donald Trump som president, men du kanske är rädd att folket röstar "fel" i valet 2018 och därför kommer att ställa in det med någon luddig hänvisning till dina favorituttryck "fascism" och "nazism"?

Vi kan förmodligen förvänta oss en ny ohelig och odemokratisk uppgörelse med de övriga partierna, en decemberöverenskommelse version 2.0, som kommer att fortsätta den landsförstörande politiken som alliansen påbörjade och du tog över med din feministiska regering.

Att folket skulle få säga sitt är ju din värsta mardröm, för du vet att du kommer att förlora den kampen om folket tillåts säga sitt.

Om du läser detta Stefan Löfvén, läs också vad Lars Bern har att säga om klimathysterin. Med miljöpartiet i regeringen är du lika vilseledd som resten av folket. Eller är du en del av problemet?

Artikelserien heter "Vilken betydelse får Paris-avtalet för klimatet på lång sikt?"

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5
Del 6

Ni har blåst oss, och frågan är om ni inte är mer blåsta själva i er feministiska regering?onsdag 16 november 2016

Om själens väg genom dimensionerna

Jag är inne i en andlig resa i mitt liv och söker svar på de stora frågorna i livet. Varför är jag här och vad skall jag göra härnäst?

Jag ställer mig frågan om vad Gud har för plan för mig i den yttersta tiden som vi lever i just nu. Något jag skrev om igår i inlägget om att inte tillåta sig känna hat och att leva i den yttersta tiden och som jag också tidigare skrivit om i inlägget med titeln om själslig vilsenhet.

I hela mitt liv har jag levt med en känsla att inte riktigt passa in och att vara lite malplacerad och "udda".

I somras fick jag kontakt med en vän som heter Raisa Uotila som kom in i mitt liv när jag som bäst behövde det. Hon kom in i mitt liv i Juli, strax efter mitt tidigare förhållande hade tagit slut och jag tror inte det var av en slump.

Hon gav mig råd om hur att kunna fortsätta min andliga utveckling, och sakta men säkert har hennes budskap börjat sjunka in. Hon talade om 3D och vägen mot 5D, vilket var grekiska för mig just då.

Idag förstår jag bättre och jag förstår idag vad som var anledningen till att mitt tidigare förhållande tog slut.

Det kan vara så att jag är en 5D-själ som fötts i denna 3D-värld för någon uppgift som jag så småningom kommer att bli varse? Detta är anledningen till att jag aldrig riktigt har känt mig hemma i denna värld och haft svårt att hitta min väg.

Vad är det jag pratar om undrar ni?

Jag har översatt en text från engelska av Vera Ingeborg som förklarar våra själars resa mellan dimensionerna. Veras engelska originaltext hittar du här. Det finns ingen konflikt med kristen tro i detta anser jag, utan allt hänger ihop på ett plan som vi människor inte förstår. Denna text verkar styrka denna tes.

I och med att jag tog emot den Helige Ande, och andra saker som hänt och händer i mitt liv, börjar jag få insikter som jag tidigare inte hade. Jag hoppas att du också kan finna något i denna text, liksom jag gjorde när jag läste den. Nu lämnar jag över till Vera:

När du går igenom processs av andligt uppvaknande, förr eller senare är vi konfronteras med det faktum att det verkar finnas fler dimensioner än den verklighet vi lever i och som vi känner så väl.

Vi börjar ifrågasätta vårt liv och vad som brukade vara sant för oss alla plötsligt börjar brytas sönder.

Vi är inte så säker längre om vi verkligen lever i en verklighet eller om den inte är så verklig trots allt. De högre dimensionella energier ringer oss. Vi börjar resonera med dem och gå på vår strävan att ta reda på mer om vilka vi verkligen är.

Vi lär oss om universella energier och olika frekvenser och vad uppstigning verkligen betyder: En energisk övergång från 3D till 5D genom att höja våra frekvenser till en mycket högre nivå och transmutera låga frekvenser av skräck i villkorslös kärlek upp till en punkt där ingen rädsla kvar.

Vi stöter på en hel del information och lär oss mycket om oss själva, universum och mänskligheten. En fråga som ofta håller oss sysselsatta är hur man skilja mellan dimensionerna.

För att förstå de olika dimensionerna och hur de känner bättre, låt oss ta en titt på dem individuellt.

Den tredje dimensionen - den materiella världen av skräck

"Eftersom vi lever i en materiell värld och jag är en Material Girl ..." Madonna illustrerar den tredje dimensionen ganska perfekt i sin sång.

Hon beskriver hur hon bara kommer att gå ut med killar som har pengar att köpa hennes saker och hur hon fruktar att förlora sina pengar när hon kom in detta tillstånd av ägodelar.

Den tredje dimensionen handlar om materia, samla tillhörigheter och leva i rädsla för att förlora dem igen. Vi är rädda för att förlora kontrollen. Vi är rädda för att inte vara säker och inte vara tillräckligt bra.

Vi litar inte på människor, eftersom de kan ta vår rikedom ifrån oss. Så vi försöker att få makt över andra för att vara i en starkare position.

Vi definierar oss själva på detta plan av vad vi har och vad vi gör för en levande. Vi tror att skiljas från Gud och från allt och alla. Så länge vi inte är ett med källan, kan vi inte uppleva enhet med allt som är.

Vi tror att döden är något smärtsamt, mörkt och slutgiltigt. Vi tror att vi lever ett liv och det är det enda. Vi tror att denna värld är en plats för brist. Därför tror vi att vi måste kämpa hårt för vårt välbefinnande, eftersom det inte finns tillräckligt för alla.

Vi tror att livet är tänkt att vara en tävling med vinnare och förlorare. Vi tror att det är okej att ljuga, eftersom alla gör det i detta spel. Vi är övertygade om att vi måste vara rätt om saker.

Vi tror på vissa roller för män och kvinnor. Män fostras att bli starka och kämpar, kvinnor är de svagare uppassarna. Detta har förändrats med resningen av den feministiska rörelsen under de senaste årtiondena, men den sanna naturen av manligt och kvinnligt ännu inte har förstått.

När det gäller relationer och kön, tror vi att vi inte kan vara helt utan en annan person. Vi tror att vi behöver någon annan att göra oss lyckliga och helhet. Vi upplever glädje i mycket sällsynta fall.

I situationer med en otrolig skönhet, kan vara i naturen eller under en sexuell orgasm.

Dessa är de sällsynta stunder som tar oss in i nuet. Det enda stället där det inte existerar ett ego. Vi är så vana vid egot som vi inte ifrågasätter om det är normalt att vi tillbringar all vår tid i det förflutna eller i framtiden.

Egot spelar "bör ha skulle ha skulle ha - spelet" i det förflutna eller hoppar in i framtiden spela "låt oss skapa scenarier" -spel att vara förberedd för eventuella möjligheter. Vi ser inte att den enda verkliga stället att vara i är nuet.

Människor i den tredje dimensionen eftertraktar fysisk sex så mycket eftersom det är den enda möjligheten för dem att uppleva en sammanslagning av maskulina och feminina energier i perfekt balans.

Som är den grundläggande orsaken till denna önskan.

I den tredje dimensionen, förstår vi inte att det är där den längtan efter en partner kommer ifrån.

Vi förstår inte att vi kan skapa denna helhet för oss själva. Men: Vi inte bara kan utan måste behärska det att få tillgång till de högre dimensionerna.

Vi kan inte föreställa sig att sexuella önskningar kan förändras från behov till en delning. I den tredje dimensionen, har vi aldrig lärt sig att älska oss själva. Tvärtom, vi lärt att tro att detta är egoistiskt. Motsatsen är fallet. Inte älska dig själv är egoistiskt tänkande och är det som håller dig från att vara helt och håller tomrummet inom dig levande.

Energimässigt är den tredje dimensionen en plats för mycket låga vibrationer och förbättrar illusionen av separation, dualitet och fri vilja.

Vårt högre jag är inte integrerad i den fysiska kroppen, eftersom den inte kan hantera densitet och låg frekvens. Det hänger samman med oss genom vår andliga kroppen, men när våra chakran är blockerade , det knappast kan nå fram till oss.

Det gör att tro, att vi är separerade från Gud. I 3D, vi tror faktiskt att vårt liv bygger på tillfälligheter och att det inte finns något öde, eftersom vi inte är medvetna om vår sanna identitet - en andlig varelse i en fysisk kropp, som lider av minnesförlust.

Som vi inkarnera i den 3:e dimensionen, glömmer vi vilka vi verkligen är och blir utrustade med ett ego-sinne som endast tjänstgör för denna inkarnation.

Det kan inte komma ihåg någon av våra tidigare liv, eftersom det inte har varit där med oss.

Endast vår cellstruktur och DNA bär minnen från vår familjs härstamning, och vår själ / högre själv vet om våra egna erfarenheter i tidigare liv.

Så länge ego-sinnet är i ledningen och vårt hjärta är stängt, är anslutningen till vår själ blockerad för det mesta.

Kommunikationen med vårt högre jag och de högre sfärerna kan bara bli kännbara, inte förstådda med det rationella sinnet.

Egot sinnet kan inte bearbeta denna mängd energi. Så länge vi är avskurna, kan vi inte känna sanningen, tror vi vårt ego-sinne är tänkt att vara i ledningen när det är ack så smart.

Och ja, är det - att hålla oss borta från vårt sanna jag och upprätthålla illusioner.

Varje gång vår intuition bryter igenom och uttrycker vår sanning, ropar egot sinnet ut: "Bevisa det!" Så vi stänger igen, eftersom vi inte kan bevisa vad vi känner.

Vi fortsätter att springa runt blinda, försöka lista ut hur livet fungerar och vad vi faktiskt gör. Vi tror att vi hittar svar på vår strävan efter lycka externt, utanför oss. Vi anpassar oss till spelet och accepterar 3D-illusioner som vår verklighet, eftersom alla andra gör så.

Vi undertrycker frågor om vårt syfte, vår sanna ursprung och våra talanger och gåvor. Vi måste ha fel att ha dessa frågor, eftersom alla andra lever enligt samma regler.

Om vi skulle tala högt våra tvivel och våra verkliga önskningar, skulle vi bara betraktas som galen och en orealistisk drömmare. Så vi bara hålla med systemet, utan att inse att vi har förslavat som vårt ego sinne har programmerats med alla typer av falska föreställningar.

Vi ser inte att hela systemet är en falsk matris baserad på rädsla. Så länge människor är rädda, kan du hålla dem under kontroll och tjäna pengar på dem.

Mycket pengar. Försäkringar, läkemedel och mode är bara ett par exempel på hur mycket pengar görs med våra rädslor.

Och vi måste tjäna mer och mer pengar för att kunna kompensera för dessa farhågor.

Vi tror att vi måste förbättra vår status. Om och om igen - att vara tillräckligt bra och vinna respekt. Vi vet inte ens, och inser inte, hur mycket den materiella världen och våra ägodelar styr oss och håller oss i beroende.

Vi måste skydda vad vi har uppnått och göra det ännu mer att vara förberedd på sämre tider. I den tredje dimensionen, tänker vi negativa tankar och vi misstror allt och alla.

"Illusionen av dualitet i den tredje dimensionen tillåter oss att uppleva ljus och mörker, gott och ont, glädje och förtvivlan, bättre och sämre. Vi kan välja att agera som helgon eller demoner. Det är faktiskt det enda valet vi har: Kärlek eller rädsla."

Illusionen av dualitet i den tredje dimensionen tillåter oss att uppleva ljus och mörker, gott och ont, glädje och förtvivlan, bättre och sämre.

Vi kan välja att agera som helgon eller demoner. Det är faktiskt det enda valet vi har på detta plan: Kärlek eller rädsla. Ljus eller mörker. Det är vad fri vilja tillåter oss.

Så länge vi väljer rädsla, upprepar vi våra erfarenheter och mönster tills vi lär oss att välja kärleken. Det är skönheten i den tredje dimensionen.

När vi lär oss att välja kärleken permanent, kommer vi till upplysning som vår frekvens ökar avsevärt. På så sätt kan vi övervinna vår ego-sinnets gränser.

Vi lär oss att låta vårt hjärta och själ ta över ledningen i att omvandla vårt ego till en fri ande. Vi lär oss hur universell energi fungerar och hur vi kan skapa vår verklighet.

Vi förstår att vi hade ratten framför oss hela tiden. Vi kunde bara inte se det. Vi lär oss att det inte finns några offer eller förövare. Det finns bara lärare som hjälper oss att växa. Vi behöver inte vänta tills vi dör att gå in i ljuset. Vi kan göra det samtidigt som i en mänsklig kropp.

Den fjärde dimensionen - den magiska drömvärlden

Den fjärde dimensionen är en drömvärld. Den är också kallad astralplanet.

Det är en dimension som är mindre tät och mycket mer flytande än den tredje dimensionen, men ändå kan illusionen av dualitet och egot existera även här.

Det är tidsdimensionen. Föreställa sig att det är en ström av energi värd alla händelser av en särskild tidslinje. Vi brukar besöka detta plan naturligtvis under natten.

Här, i våra drömtillstånd, är allt möjligt. En mus kan förvandlas till ett lejon, kan vi flyga eller andas under vatten, kan vi vara på många ställen samtidigt och ha samtal med de konstigaste varelser.

Erfarna astralresenärer har möjlighet att få tillgång till detta plan även under dagen.

Detta kan bli så verklig att de faktiskt upplever utanför kroppen äventyr eller intensiva sexuella möten.

Detta är det plan som shamaner och forntida civilisationer reste till att ta reda på mer och ansluta till de andliga världarna.

Dessa resor gav dem tillgång till underjorden och den övre världen. Många av dem använde droger och speciella trance ceremonier för att komma dit.

Beroende på den energiska vibration människor kan uppleva genom att resa i astralplanet så kan det vara en mycket kärleksfull och spännande eller en mycket skrämmande upplevelse.

Andliga läkemedel kommer aldrig att ta oss över den fjärde dimensionen. Ändå kan astrala resenärer vara mycket insiktsfulla för att lära sig mer om oss själva, om vårt syfte och även om våra farhågor som vi kan komma in nära utbyte med vårt högre jag här.

Oavsett hur långt vi reser i den här dimensionen, vi alltid stanna i denna tidslinje.

På detta plan är det också möjligt att utnyttja det kollektiva medvetandet och lära sig mer därifrån. Det astral riket är en plats där ljus och mörker komma i konflikt lätt.

Mörk magi har sin plats här, sömngångare till exempel kan påverka oss på detta plan lätt när vi är fortfarande full av rädsla och har inte lärt sig ännu att ställa sunda energiska gränser, det vill säga när vi kan skapa vårt eget ljus och upprätthålla det så att det absorberar helt enkelt mörkret.

De flesta människor minns inte sina astrala erfarenheter med medvetetandet, vilket gör det ännu svårare att upptäcka energiska manipulationer.

"Den fjärde dimensionen ansluter mörker och ljus. På detta plan, kan vi skydda oss bara genom att tillämpa de energiska universella lagarna, eftersom det är inga mänskliga lagar eller regler för kontroll.

Den fjärde dimensionen ansluter mörker och ljus. På detta plan, kan vi skydda oss bara genom att tillämpa de energiska universella lagar , eftersom det inte finns några mänskliga lagar eller regler för kontroll.

På en sidonotis: Människor i högre frekvens upplever inte astralplanet medvetet alls.

Det är därför de ofta känner sig ensamma eller tror att de föreställer deras uppvaknande och uppstigning, eftersom de inte har alla dessa galna upplevelser andra människor bli så upphetsad om.

Dessa människors kroppsliga frekvens är redan högre än den fjärde dimensionella frekvensen från födseln.

Högre frekvens människor upplever ofta en oförklarlig trötthet under hela sin 3D existens, eftersom skillnaden mellan de täta 3D frekvenser och mycket lättare 5D frekvenser orsakar en permanent friktion och kroppen har svårt att ta itu med det.

De går igenom 3D-programmering precis som alla, även om de har ofta en mycket starkare känsla av "det här är inte rätt vad som händer här" och ifrågasätter och sabotera systemet ofta.

En hel del av högre frekvens människor ser tillbaka på alkohol- och drog karriärer eftersom de inte klarar av densiteten väl och de förnekar sina andliga gåvor och talanger.

De vill bara vara normala och passa in i ett tidigare skede av sitt liv.

Problemet: Droger och alkohol är av mycket lägre frekvens än deras kroppar, som kan orsaka permanenta oro och depression.

Högre frekvens människor upplever inte mardrömmar. De kan ha panikattacker och tanke spiraler innan du somnar eller när de är halvvaken schaktning, men deras drömmar, om de kommer ihåg dem alls, äger rum i 5D och ovan.

Dessa drömmar kan inte innehålla rädsla eller mörker, eftersom de är planen för villkorslös kärlek.

De upplever sin uppstigning på olika sätt, på ett mycket mer subtilt, uppriktigt sätt.

När deras uppvaknande initieras och de öppnar upp till sin andlighet, processen inträffar oftast snabbare än genomsnittet, och de rena 3D programmering ganska snabbt som deras system vill återvända till sin naturliga frekvens så snabbt som möjligt, en gång initierade.

De är oftast klärvoajanta - vilket innebär att plötsligt de vet saker utan att veta varför.

Det beror på att de har tillgång till andra tidslinjer och dimensioner. Vanligtvis det händer detta omedvetet. De förlorar helt enkelt ett par minuter och fryser och förvirrad efter en sådan upplevelse.

Det finns inget bättre eller sämre av att vara av hög frekvens eller inte. Erfarenheterna är helt enkelt olika.

Det femte dimensionen - planet of Light

Den femte dimensionen är den sista av rent ljus och ovillkorlig kärlek, det vill säga källenergi på vägen ner, innan sfärerna av begränsningar och dualitet.

Detta är den dimension bortom linjär tid, vilket innebär att många olika tidslinjer finns att komma åt. Fysisk existens är fortfarande möjligt på detta plan, även om kroppen är lättare och en annan cellstruktur.

När den fysiska kroppen är helt omvandlas till denna struktur, finns ingen smärta. Vidare finns det ingen rädsla. Det är planet för villkorslös kärlek och överflöd, manifesterat i det fysiska.

Vårt högre jag har blivit helt integrerad i vår fysiska kropp och har tagit över vägledningen.

Detta känns mycket annorlunda än bara kanalisera det högre jaget. Första gången ditt högre jag flyttar in den fysiska kroppen helt är helt överväldigande.

Det är en intensiv energisk flöde av villkorslös kärlek och allt känns lätt och tillfreds.

Innan det högre jaget kan bli helt förankrat i den fysiska kroppen, måste läkning av alla kroppar (den mentala, det känslomässiga och fysiska) vara genomförda.

Därför kommer ditt högre jag glida in och ut för ett tag tills det kan röra sig i permanent.

Du kommer att veta när ditt högre själv är integrerat, när du inte ifrågasätter den universella flödet och helt enkelt kan lita på din resa.

Du behöver inte, och känner inte behov av, att störa eller kontrollera flödet längre.

I den femte dimensionen, är alla våra åtgärder grundade på kärlek.

Det är planet för samstämmighet, där vi känner anslutningen till alla och allt omkring oss, inklusive energin från den helige ande.

I den femte dimensionen lever vi i helhetlig medvetenhet, men kan ändå känna igen oss som individer som en del av helheten.

På detta plan, minns vi oss som vi verkligen är och är medvetna om vår eviga själ.

Manifestationen är lätt och livet i våra drömmar är vår verklighet.

I 5D allt kommer utan ansträngning då vi har återupptäckt att den allmänna energiflödet styr alltid oss perfekt. Det finns inga gränser.

Vi lever i fullständig frihet och äkthet. Eftersom det inte finns någon rädsla, det finns ingen åldrande och inga sjukdomar. Vi lever så länge vi vill, tills vi beslutar att lämna kroppen. Detta sker smidigt och utan smärta.

Att leva i 5D innebär att leva från hjärtat. Vi ansluter via våra hjärtan och kan känna anslutningen och kärleken direkt.

I den femte dimensionen har våra sexuella begär förändrats när vi har nått vår inre balans mellan maskulina och feminina energier.

Vi har blivit androgynt energiska. Sexuella energier kan upplevas utan fysisk kontakt med andra. De kan skapas av individen. Därför händer inte sex utifrån behov eller lust längre, utan handlar om två människor som svänger med samma resonansfrekvens på samma energinivå.

Eller det upplevs i ensamhet och är då lika vackert.

Dessutom, den gudomliga energin, den tredje energin, är en del av denna upplevelse och sexualitet blir den heliga Treenigheten i perfekt jämvikt.

Det är den mest kraftfulla energin av skapelsen. Därför är det inte förvånande att sex i 3D definierades som något skamligt och syndig. För att hålla folk från att upptäcka sin sanna skaparkraft.

När någon har höjt egen frekvens på en 5D nivå, är en återgång till de lägre dimensionerna inte längre möjligt, såvida inte själen väljer det medvetet.

Detta var valet en många stjärnfrön och änglar gjorde för att hjälpa mänskligheten att stiga.

Människor i 5D är immuna mot låga frekvenser som det finns ingen resonans.

De attraherar inte något mörker och kan leva exklusivt i ljuset. De kan inte ses av människor i 3D om de inte redan har startat eget uppstigningsprocess och är öppna för de högre frekvenserna.

Det är när dualitet och linjär tid att löses upp och allt som finns kvar är ett liv i nuet.

Alla erfarenheter omfamnas med tacksamhet, eftersom själen vet att allting har sitt syfte för egen tillväxt och expansion av medvetandet.

Kontakta med utomjordingar och änglar blir enkelt och är integrerat i de dagliga upplevelserna.

Vi får information direkt från andevärlden och telepati, teleportation och telekinesi blir möjligt.

Den femte dimensionen är den dimension av djup tillit och en inre vetskap om att allt som händer perfekt.

På detta plan, har vi lärt oss att flyta med strömmen och låt källan arbeta genom oss och skapa mirakel.

Det finns ingen anledning att ha rätt i 5D, eftersom det inte finns inget ego.

Vårt ego har korsat in i en fri ande och arbetar hand i hand med kropp och själ.

I den femte dimensionen, tar vi inte något personligt längre från människor som inte har nått detta plan ännu.

Vi är medvetna om deras eget bagage och resa och dömer dem inte eller klandrar dem, utan älskar dem villkorslöst, eftersom vi vet att de är en del av helheten.

Vi vet att det inte finns någon fara, så vi vet att det inte finns något behov av skydd.

Vi vet att vårt ljus lyser så starkt, att det absorberar mörkret automatiskt.

I 5D lever vi i enlighet med de universella energilagarna, och vi vet att vi skapar vad vi tänker.

Det finns inga av människor skapade regler eller lagar, eftersom människor helt litar på energiflödet och dit där det tar och vägleder dem till.

Det finns inget behov av ägodelar eller status, eftersom det inte finns någon konkurrens och inget att jämföra.

Allt blir en delning. Vi är bara.

Vi älskar oss själva och uppskattar vår individualitet som en del av helheten.

Vi vet att våra behov alltid uppfylls och vi är alltid tas om hand.

Tacksamhet är alltid närvarande.

När vi lever i 5D permanent vi har nått ett tillstånd av upplysning. Inte undra på att det kallas himmelriket på jorden.tisdag 15 november 2016

Om en förlorad kamp och att förstå att det är dags att ge upp

Den politiska adeln och kontrollerad mainstreammedia har inte förstått ett enkelt faktum, nämligen det faktum att de redan har förlorat kampen om det talade och skrivna ordet.

De har inte längre tolkningsföreträde, och få lyssnar från och med nu vad som skrivs och sägs av dem. Människor väljer andra källor som sociala medier, talare vid Folkets Demonstration, bloggar och alternativ eller utländsk media.

Faktiskt var det Facebook och dess vanliga användare som avgjorde presidentvalet i USA och ansedd mainstreammedia fick krypa till korset och deras prenumeranter rasade när människor sade upp sina prenumerationer när de förstod att de blivit vilseledda. Läs här.

Ja, vad var det egentligen som hände i det amerikanska presidentvalet? Läs här.

Patetiska försök görs av etablissemanget i Sverige att beskylla Ryssland för detta (som allt annat). Läs här vad min bloggranne Tommy Norum skriver.

Presidentvalet i USA satte den agenda som kommer att gälla framöver nämligen att människor vänder sig till andra källor än det avskydda etablissemanget som har förlorat allt förtroende och anseende som källor till trovärdig information eller för all del att leda ett land. Donald Trump lurade skjortan av hela det västliga etablissemanget som Lars Bern skriver här.

Etablissemanget har själva satt sig i denna sits, så jag har ingen medömkan med dem. Tvärtom hoppas jag att de dör sotdöden och att de en gång ställs till svars för att ha försökt vilseleda ett helt folk.

En efter en faller de tidigare etablerade partierna under 4%-strecket. Miljöpartiet, kristdemokraterna och förmodligen snart liberalerna är bara början.

Det är idag pinsamt uppenbart att de har förlorat kampen om ordet och att förtroendet för både den politiska adeln och mainstreammedia är fullständigt borta hos vanliga tänkande människor. Ni har inte lyckats att hjärntvätta oss alla.

Ändå fortsätter etablissemanget med sina lögner och sin propaganda som om ingenting har hänt.

Snacka om att sakna probleminsikt och självinsikt.

Så avskydda etablissemang. Det är dags att ge upp. Ni har redan förlorat kampen om ordet genom att ljuga, skönmåla, vinkla och dölja information för folket.

Dessutom är det uppenbart att den politiska adeln vid flera tillfällen fattat beslut ovan huvudet på människor som inte är förankrade hos folket under former som kan liknas vid en statskupp. Jag har skrivit om detta bl.a. här.

Media har varit medskyldiga då de svikit sitt uppdrag att granska makten och idag istället granskar enskilda som mig själv med syfte att få mig avskedad från mitt jobb. Något jag skrivit om här och här.

Men vi som slåss för vårt land vi viker oss inte. Vi organiserar oss istället i nätverk och stöttar och hjälper varandra. Vi ordnar också vår egen media.

Ni kan rasiststämpla, fasciststämpla, islamofobstämpla och antisemitstämpla bäst ni vill. Sanningen kommer ändå att komma fram, och då blir det ni som får ta konsekvenserna av ert handlande.

Folket har fått nog och lyssnar inte längre på er. Ni har redan förlorat men ni har inte förstått det.

Vi lär oss av andra folk som vägrar kuva sig, som det polska folket. Tack vare sociala medier som ni inte behärskar lär vi oss och låter oss inspireras.

Även om de flesta av oss inte behärskar polska så lyssnar vi mer på dessa okända människor än på er.

Professor Stefan Hedlund skriver i Expressen "dags att etablissemanget börjar lyssna på "vanligt folk". Jag säger, sorry, det är försent. Det skulle ni tänkt på tidigare. Ert förtroende är borta.

Vi har nu vår egna medborgarmedia som granskning Sverige och dem lyssnar vi på.

Granskning Sverige ställer i video nedan frågor om otydliga formuleringar i den nya medieutredningen. Regeringens egen utredare kan inte förklara!Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Som sammanfattar svensk mainstreammedia idag och även svensk politik.Om att inte tillåta sig känna hat och att leva i den yttersta tiden

Det är lätt att känna hat i dagens Sverige. Hat mot etablissemanget som förstör vårt land. Dock är det inte mer hat och mörker som Sverige behöver allra mest nu, utan mer ljus och kärlek.

En FB-vän som heter Agneta kommenterade mitt tidigare inlägg om energi med följande ord:

Det du beskriver som mörka energier, är egentligen s.k. shadow people. Dessa är en parasiterande ras från en dimension nära vår, och livnär sig på energier som genereras via känslor som hat, vrede, avundsjuka, ånger, suget efter alkohol och även frosseri som vi alla vet, ger oss ånger och illamående.

Man kan väl säga att alkoholism inte är någon sjukdom, utan en besatthet, och människan är ofta benägen till att ta den för stunden lättate vägen.

Forntida människor visste detta, men vi är så bortkollrade, att vi skäms för att tänka, och tala om detta.

Dessa skuggvarelser har precis som oss en samhällsstruktur med olika hierarkier.

Gnostikerna kallade dem för Arcons, I arabvärlden kallades dessa för Djinn, afrikanerna kallade dem chitauri.

Vad dessa kallades i östländerna, det har jag glömt.

I ren okunskap om varför folk inte mår bra, så matas vi med medikamenter som enbart dövar symptomen, men lämnar ursprunget till symptomen obehandlade vilket inte leder till någon som helst förbättring, utan kräver allt större doser för att hålla synptomen på en acceptabel nivå.

Dessa vareler lockar och triggar vårt medvetande tills de uppnår det önskade resultatet, sedan lämnas offret kvar som ett mänsklig vrak, och ingen förstår hur det kunde gå så illa för just den människan.

Människor som aldrig vågar gå utanför ramarna, eller någonsin använder sitt eget intellekt för att lära något nytt, utan fullt och fast tror att allt i världen redan är fixt och färdigt, ja hela pkismen kan nog sägas styrs av shadow people.

Dessa väljer sina offer utifrån offrets mentalitet, men skräms av individer med stark självkänsla och rättspatos.

Dessa ser rakt in i vårt innersta, och vet t.ex. vem dom kan driva till alkoholism för att få så lång energiförsörjning som möjligt. Inte enbart av offret, utan även av offrets omgivning som även de mår dåligt av det som sker.

Det är så mycket vi inte förstår angående den omgivning vi existerar inom, så de flesta orkar inte ens bry sin hjärna med att ens forska kring alternativen. Men skall den mänskliga rasen ha ett uns av chans till överlevnad, då måste vi ta oss i kragen, och det brådskar.

Så långt Agnetas kloka ord.

Jag har kommit till slutsatsen att vi just nu genomgår en tid av stor förändring där krafter samlar sig för slutstriden som den beskrivs i Bibelns uppenbarelsebok. Krafter som är osynliga för människan men som ändå påverkar oss alla. Våra förfäder kände till dem och var öppna för dess påverkan.

Man kan tala om dessa mörka krafter som kallas "shadow people", Arcons, Djinn, Chitauri eller vad som helst men att de påverkar oss, därom råder inget tvivel.

Mitt förra förhållande tog slut p.g.a. dessa krafter vann trots att kärleken ändå fanns där mellan mig och min dåvarande partner.

Jag kände också kraften av den helige ande när jag mottog frälsningen i Riga för några veckor sedan, och denna upplevelse är inte något som någon kan ta ifrån mig. Den var verklig och fyllde mig med glädje, trygghet och ljus energi. Guds kärlek strömmade in i mig.

Shadow people förlorade där och då kampen om min själ.

Jag läste också följande text i en Facebookgrupp:

Vila i frid XXX!

Du orkade inte mer!

Du ville väldigt gärna vara med och patrullera för att bidra till mer trygghet för oss alla i allmänhet och för våra kvinnor i synnerhet.

Du var frustrerad över den samhällsutveckling vi alla såg och du var ivrig att få vara med och bekämpa den.

Du är nu med och bevakar oss alla från himlen istället.
Tack för ditt engagemang!

Vila i frid! 😢💞

Jag har medvetet anonymiserat personens namn, men han valde att ta sitt liv trots att han hade små barn och familj p.g.a. den hopplöshet han kände över samhällsutvecklingen.

Detta är det svenska samhället idag, styrt av ondskefulla krafter, och med ett folk som tappat tron på framtiden, förlorat sin kristna tro och kontakten med den den heliga treenigheten och andlighet.

Vi skall vara rationella och tror oss veta bäst. Vi tror på det vi ser, inget annat.

Många vänder sitt hopp till SD och Jimmie Åkesson utan att förstå att det vi ser nu inte är en politisk kamp, utan en kamp mellan gott och ont i en helt annan dimension än den vi lever i.

Jimmie är den bästa partiledare och politiker vi har i Sverige, en briljant retoriker dessutom, men trots detta bara en vanlig människa som också kan bränna ut sig som så många andra gör i Sverige idag.

Vi måste alla som individer nu individuellt tala om detta med oss själva och med vår familj.

Det är dags att damma av den gamla Bibel vi fick när vi konfirmerades för länge sedan och öppna den igen. Det är dags att reflektera över större och djupare frågor än hur många procent SD fick i den senaste opinionsmätningen.

Det är dags att återta kontakten med Gud och ta emot den helige ande inom oss. Då förlorar de mörka krafterna makten över oss och vi uppnår frälsning.

Att nå dit kräver ständig reflektion och bön.

SD eller politiken kommer aldrig kunna frälsa oss utan detta kan bara Jesus göra som dog för våra synder på korset. Det är i Hans trygga famn vi kan finna frälsning i den yttersta tiden, inte hos Jimmie eller för all del Trump.

Det är försent för politik nu.

Som Agneta skrev: Men skall den mänskliga rasen ha ett uns av chans till överlevnad, då måste vi ta oss i kragen, och det brådskar.

Sant förvisso, men detta gäller främst dig som den odödliga själ du är. Född i Guds kärlek och det är aldrig försent att återkomma dit. Han väntar på dig.

Bejaka kärleken till alla levande varelser och välj bort hatet. Det förstör dig bara.lördag 12 november 2016

Om medias oförmåga att beskriva vad som sker i Sverige - Gästinlägg

Ännu ett gästinlägg av den briljanta skribenten och hedersmannen Stefan Torssell:

Ibland blir jag överraskad, negativt överraskad.

I dag har en nationalsocialistisk demonstration genomförts i Stockholm.

Jag trodde kanske fyra, fem skulle dyka upp förutom ett dussin organisatörer.

Enligt uppgifter ska de ha varit omkring 500 stycken. Jag hade alltså fullständigt fel, matematiskt med 1 till 100.

Det bevisar möjligtvis något annat: jag är fruktansvärt dåligt orienterad vad gäller nazistiska och fascistiska grupperingar.

Enligt Aftonbladet och Mona Sahlin ingår jag däremot i deras nätverk. Uppgifter därifrån måste man alltid vikta med sitt eget sunda förnuft.

Det finns tre opinionsrörelser i landet.

En är en latent missnöjesgruppering med stort stöd bland vanligt folk och offentliganställda, företrädesvis i norra Sverige.

De demonstrerar på olika platser mot skolnedläggningar, nerdragningar inom sjukvården och nerläggningar av postkontor, tingsrätter och skattekontor. De saknar en gemensam organisation.

Tusentals människor samlas under fackeltåg, men eftersom det sker utanför Stockholm och berör vanliga människors vardag så är svenska medier totalt ointresserade.

I Norrland flyttar de hela Kiruna från en plats till en annan utan särskild uppståndelse i rikspressen, men en ombyggnad av en rondell på Södermalm i Stockholm vid namn Slussen anser mediafolket vara en riksangelägenhet av megaformat.

Den andra folkopinionen är Folkets demonstration som demonstrerar varannan månad. Jag har talat vid ett flertal möten.

Folkets demonstration riktar sig mot etablissemanget för ett försvar för landsbygdens folk, fattigpensionärerna, arbetarklass och lägre tjänstemän. Kritiken riktas mot riksdagen.

Folkes demonstration består av ungefär samma deltagare som de stora, spontana demonstrationerna i norra Sverige.

Båda vilar på demokratins grundvalar.

Den tredje folkopinionen är alltså nationalsocialisterna. De vänder sig mot invandrarna och är för ett fascistiskt styrelseskick.

Att jag skriver detta beror på att media saknar förmåga att beskriva vad som sker i Sverige.

Fler människor hämtar sin information från sociala medier och alternativa medier än från journalistkåren.

Mediafolket har resurserna men saknar kunskaperna och dessutom förmågan eller kanske viljan att skildra korrekt.

Jag bedömer det som totalt uteslutet att nationalsocialisterna någonsin kommer att få något som helst inflytande i Sverige. Om så vore kommer jag att göra allt för att bekämpa dem.

När Folkets demonstration startade så var det en spontan manifestation mot riksdagens dysfunktionella beteende.

Decemberöverenskommelsen och oförskämda uttalanden mot folket fick mig och många andra att reagera.

Bland åhörarna har det funnits en del nationalsocialister har jag läst. Några av dem ville omorganisera Folkets demonstration.

Vid ett tillfälle talade jag över en timme i telefon med en av de nationalsocialistiska företrädarna utan att jag då visste hans bakgrund. Hans argumentation var inte glasklar och jag hade inga som helst problem med att bedöma att han inte passade in i Folkets demonstration.

”Starta din egen demonstration” sa jag.

För två dagar sedan fick jag reda på 12 november-demonstrationen, alltså dagens demonstration. Han stod som en av organisatörerna.

Varför har jag inte nämnt vänstern som en folklig opinion?

Förklaringen är enkel. Vänstern är död.

De demonstrerar aldrig för någonting, alltid emot.

De har sällan tillstånd för sina demonstrationer. De dyker upp och skränar vid andras demonstrationer. På så vis, och endast på det viset, kan de bli bekräftade.

Jag har lyssnat på Expressens live-rapportering. Fem personer har gripits och tjugo avlägsnats. Rapporteringen sker alltså i passiv sats. Det kastades, de kördes bort, några greps.

Den som är en vaken mediekonsument vet att när en nyhetsreporter går över till passiv sats så är avsikten att lyssnarna ska missförstå.

”Under den nazistiska demonstrationen avlägsnades tjugo personer” säger de.

Det betyder att de tjugo kom från vänstern.

De avlägsnades därför att de försökte ta sig över ett par avspärrningar och nå den nationalsocialistiska demonstrationen.

Av alla folkliga opinioner så sympatiserar jag med de spontana demonstrationerna i norra Sverige samt Folkets demonstration.

Den enda opinionsyttring som även har positiva budskap för Sverige är Folkets demonstration.

Kraven handlar då om att den svenska modellen ska bevaras, fattigpensionärerna ska garanteras högre pensioner och stöd till landsbygdens folk.

Avslutningsvis:
Det enda ställe där vi sedan flera år inte har hört några som helst opinionsyttringar är från Sveriges riksdag.

Min gissning är att 2018 kommer majoriteten av dagens riksdagsledamöter att bli bortvalda – och med all rätt.

Nästa Folkets demonstration kommer att vara lördagen den 26 november klockan 13.00 på Mynttorget i Stockholm.

Det är området mellan Slottet och Riksdagshuset. Jag kommer att vara där.