fredag 14 oktober 2016

Om bildning i politiken

Att den politiska adeln framstår som ett gäng lallande idioter är tydligt, och egenskapen att prata floskler och fladdra med läpparna är något jag måste erkänna att de är mycket duktiga på.

Det de saknar helt dock bildning, alltså goda allmänna kunskaper på många områden. Kombinerar man avsaknad av bildning med att i princip alla lever i en parallell verklighet långt från oss andra, så framträder en fruktansvärd bild.

Vi låter oss styras av ett gäng lallande idioter vars höga lön vi dessutom betalar.

Riksdagen är Sveriges lagstiftande församling med 349 ledamöter. Trots att Sverige har varit en del av EUs tyrraneri i över 20 år har inte denna siffra ändrats utan är densamma som före EU-medlemskapet.

Varför är då detta intressant?

Europaparlamentet består av 750 ledamöter. 20 av dessa är från Sverige (20/750= 2,7%) och kan inte lägga fram några lagförslag. Dock har de en stor roll i då de antar budgeten för EU och kan uppmana EU-kommissionen att lägga fram förslag.

Europeiska kommissionen (EU-kommissionen) motsvarar en regering och kan lägga lagförslag (förslag på förordningar, direktiv eller beslut) och lägga fram en budget för EU-parlamentet.

Europeiska unionens råd (ministerrådet) består av ministrar från EUs samtliga medlemsländer och ministrarna varierar utifrån vilket ärende som ska avhandlas. De har en lagstiftande funktion likt EU- parlamentet men kan inte lägga fram egna förslag, dock kan den uppmana EU-kommissionen om att göra det.

En förordning inom EU är bindande för alla medlemsstater och står över nationell lagstiftning samt har direkt effekt.

Ett direktiv inom EU är likt förordningar bindande dock är det upp till varje nationellt parlament att tolka intentionen och välja HUR man ska implementera dem varför de saknar direkt effekt.

Ett beslut inom EU är bindande och berör funktioner som att utse kommission och EUs gemensamma angelägenheter, t.ex. strategiska mål för unionen och internationella förehavanden.

En förordning i EU står alltså över nationell lagstiftning och innebär alltså att EU-kommissionen i praktiken stiftar alla våra viktiga lagar, inte riksdagen längre.

Riksdagen får istället granska direktiv från EU och välja HUR de skall implementeras i Sverige. ATT de skall implementeras har redan det överstatliga EU beslutat åt oss.

Kvar för riksdagen blir att stifta mindre viktiga lagar som det överstatliga EU inte finner vara viktiga nog att bry sig om.

Frågan är uppenbar. Vad skall vi med 349 riksdagsledamöter med som dessutom i många fall saknar bildning och verklighetsförankring?

Vore det inte bättre om riksdagens utskott bestod av bildade personer och specialister i en bra blandning, än av de floskelmaskiner vi kallar för politiker?

De skulle kunna granska de direktiv som EU kör ned i halsen på oss och fundera på HUR dessa skulle kunna implementeras på bästa sätt baserat på fakta och inte känslor och tyckande som icke bildade personer styrs av.

För övrigt anser jag att EU borde förstöras och utplånas.

Läs Lasse Wikmans krönika om det onda i ett söndrat EU här.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar