fredag 28 oktober 2016

Om att härska genom att söndra - Gästinlägg

En ung begåvad man, Robin Lundin, skriver här om kulturmarxism. Hans analys är mycket läsvärd.

Över till Robin:

Den kulturmarxistiska eliten påstår att Sverige är ett av världens mest demokratiska länder.

Samtidigt ser vi hur denna elit gör allt i sin makt för att upprätthålla det nytotalitära systemet.

Systemmedia hand i hand med regeringen.

Vår socialistiska regering utsåg nyligen marxisten Anette Novak att ansvara för vilka medier som skall äga rätten till presstöd.

Samtidigt beviljade staten nyligen en hel uppsjö med rena kommunistiska propagandaskrifter en hel förmögenhet (11 miljoner kr) i så kallad "utvecklingsstöd", för att "bredda mångfalden", vilket snarare rör sig om att förstärka det rådande kulturmarxistiska åsiktsmonopolet.

Som exempel på hur myndigheterna, media och regeringen är ett och samma, kan vi nämna bruket av ordet "hen", en typisk feministisk åtgärd i syfte att successivt förgöra kärnfamiljen.

Detta ordet "hen" vilket ska ersätta "han" och "hon" har flitigt anammats av såväl etablerad media, myndighetsorgan samt regering och delar av riksdagen.

Att uppfinna ord, samt ge gamla ord en helt ny innebörd är något som både vänstermedia som etablerade kommunistpolitiker varit särskilt framgångsrika på.

Att värna sina medborgare är dom däremot inte lika framgångsrika på.

George Orwells syn på ett totalitärt samhälle var en likformig enpartistat som folkuppfostrade medborgarna genom att förändra språket. Det nya språket var tänkt att passa bättre in i den pågående hjärntvätten över folket.

Sverige uppfyller inte kraven för de mänskliga fri och rättigheterna, eftersom staten inte har något intresse i att garantera dessa för sina medborgare.

Medborgarna håller man som gisslan, fjättrade i åsiktsdiktaturens bojor.

Den som höjer rösten för högt, blir tystad med ett varningens finger, i värsta fall tystad för gott.

Domstolsväsendet, skolväsendet, polisen, försvarsmakten, näringslivet, public service, kyrkan, för att nämna några få, är exempel på statliga organ som totalt domineras av regimens "värdegrund", vilken innebär kulturmarxism, globalism och multikulturalism.

Som exempel kan nämnas brottsstatistiken, som BRÅ allt sedan 2006, lydigt censurerat enligt centralkommitténs (7-klövern) order.

År 2005 framgick att invandrares enorma överrepresentation i brottsstatistiken kunde skapa rasism hos svenskarna, varför denna order kom.

Vad menas då med kulturmarxism? Kulturmarxismen är en akademisk förfinad variant på marxismen, vars syfte är att med taktiska medel infiltrera ett samhälles samtliga befintliga offentliga inrättningar, såsom myndigheter, media, parlament, etc.

Denna infiltration syftar till att på sikt införa den renodlade varianten, marxismen.

Kulturmarxismen tror således på att till en början uppnå sina mål med enbart fredliga metoder, framför våld såsom den renodlade marxismen förespråkar.

Allt eftersom man slutligen nalkas sina mål, kommer kulturmarxismen och marxismen att åter förenas till samma ursprungskälla.

Fördelningen av makten i Sverige är långt ifrån demokratisk.

Med enbart ett val vart fjärde år och därutöver ett nästintill statiskt åsiktsklimat, så är det föga förvånande om valresultatet så sällan skiftar.

Media, myndigheterna, regeringen, är en och samma regim, vilka tillsammans idag utgör "folket" och därifrån utgår i praktiken all makt, från början till slut.

För Sveriges del har detta inneburit att vi har fått en stor och stark socialistisk prägel på vår politiska kultur och dess civilisation.

Sverige påminner om en soft variant på DDR. Detta har både på gott och ont skapat en enorm offentlig sektor (internationellt sett) vilket skapat ett ohälsosamt medberoende gentemot staten.

Talesättet att härska genom att söndra, rimmar inte så illa i detta sammanhang.

Så långt Robin.

Läs även mitt inlägg om socialismen som navet för den nya världsordningen här. Där finns även Peter Krabbes inlägg om Fabianismen länkade. Allt är viktigt för att förstå dagens Sverige.
2 kommentarer:

 1. Det som beskrivs är helt korrekt.
  Men kulturmarxismen liksom marxismen är judisk.
  Vänstersocialismen är judisk, högersocialismen är en reaktion på judiskt mord på gojer.
  Sovjetunionen var en judisk av USA judarna skapad stat som föll medans usa förblir i judisk kontroll.
  Därav rysshetsen.
  Sverige och alla dess institutioner som nämns är judiskt kontrollerade.
  Chutzpah att påstå att media kontrolleras av judar, det är ju en våldsam underdrift.
  Rättsväsendet är frimureriet som är judiskt.
  Det var detta förhållande som Hitler reagerade på men han förmådde inte stå upp mot judarna.
  Allt ont kommer från Kaifas och hans trappar.

  SvaraRadera
 2. Det som beskrivs är helt korrekt.
  Men kulturmarxismen liksom marxismen är judisk.
  Vänstersocialismen är judisk, högersocialismen är en reaktion på judiskt mord på gojer.
  Sovjetunionen var en judisk av USA judarna skapad stat som föll medans usa förblir i judisk kontroll.
  Därav rysshetsen.
  Sverige och alla dess institutioner som nämns är judiskt kontrollerade.
  Chutzpah att påstå att media kontrolleras av judar, det är ju en våldsam underdrift.
  Rättsväsendet är frimureriet som är judiskt.
  Det var detta förhållande som Hitler reagerade på men han förmådde inte stå upp mot judarna.
  Allt ont kommer från Kaifas och hans trappar.

  SvaraRadera