onsdag 12 oktober 2016

Om återinförande av demokrati i Sverige - Gästinlägg

Ännu ett gästinlägg av Roland Salomonsson. Denna gång om vad som krävs för att återinföra vår förlorade demokrati i Sverige. Idag tillåts vi svenskar endast att få välja vem som skall bli vår nästa diktator. Över till Roland:

Nästa politiska mål för svenska folket måste bli att ÅTERINFÖRA DEMOKRATI i Sverige.

Att vart 4:e år tillåtas avge röster på ett urval av kandidater till Riksdagen, vilka man f.ö. inte har minsta inflytande över vilka de är, har inget med "demokrati" att göra.

Även Sovjet och DDR var "demokratier" i den meningen, men normalt funtade människor visste att de var diktaturer.

Jämför med Sverige av idag.

Demokrati inträder först när svenska folket medges att i BINDANDE FOLKOMRÖSTNING uttala sig i viktiga sakfrågor.

När skedde detta i Sverige senast?

ALDRIG, eller hur!

När skedde detta senast i t ex grannländerna?

Kontinuerligt, eller hur!

Vilka nordiska länder är således att anse som demokratiska?

För att kunna återinföra demokrati i Sverige, så måste även GRUNDLAGARNA revideras och ÅTERFÖRAS TILL CA 1975 års läge.

Ett krav är att en regering skall stå under tvång att genomföra en årlig bindande folkomröstning i sakfråga.

Genomförs detta inte före årsskiftet, så skall regeringen automatiskt vara upplöst och nyval genomföras senast januari månads utgång.

Ett tillstånd av DÖ skall givetvis enligt grundlagarna aldrig kunna ske.

Partierna skall få ministerposter i förhållande till sina erhållna mandat i Riksdagsvalet.

Riksdagens viktigaste uppgift är att övervaka att Regeringarna verkställer de bindande beslut som folket avgett i folkomröstningar (och inga andra påhitt).

I en demokrati skulle inte land som Sverige bara anta alla beslut som t ex EU antar.

Självklart skall Sveriges folk besluta över sådana överstatliga pålagor i bindande folkomröstningar.

I ett demokratiskt Sverige, så skulle vi haft massor av folkomröstningar, t ex om invandring, "vad är flykting resp vad är arbetskraftinvandrare", "gränskontroll", ålderskontroll av "ensamkommande", snyltande på svensk social lagstiftning (t.ex. tiggarnas uppehåll), likhet inför lagar, vad är diskriminering, vilka skall särbehandlas och inte, följa internationella konventioners bokstav.

Försvarsfrågan är en alldeles för viktig fråga att överlåta på riksdagspolitiker, NATO-frågan, av samma skäl.

Vad värre är, att EU beslutar om sådana frågor som hotar Sveriges nationella fortbestånd, vilket svenska folket inte tillfrågas om man accepterar.

Jag tänker på TTIP resp CETA (som allra minst har med "Fri handel att göra), underskrift av COP 21 (som allra minst har med klimatfrågor att göra), genmanipulerad gröda, tillstånd för spridning av gifter i samband med dessa (kuriosa är att ÖKAR vi CO2-halten i atmosfären med ca 0,01%, så erhålls vida överlägsna skördar mot genmanipulerat - enkla labförsök visar detta).

Det som nu sker är ALLVARLIGT och har att göra med att Sverige under hela efterkrigstiden varit ett experimentland för globalisterna.

Detta påbörjades strax efter kriget av makarna Myrdal, som under krigsåren vistats i USA och förberett den "sociala ingenjörskonst" som konsekvent drivits av BÅDA politiska blocken och FORTFARANDE PÅGÅR utan att den stora allmänheten haft en aning om vad som hela tiden skett bakom ryggen på medborgarna.

Saken är den att "världskommunismen" aldrig har slutat med sina subversioner.

Man har misslyckats upprepade gånger under årens lopp, men har aldrig upphört.

När en ansatts har misslyckats, så har man reviderat sin politik och startat om på nytt (t ex Frankfurterskolan).

S har t.ex. blivit så infiltrerat av kulturmarxister, så det "sociala" inom S i praktiken blivit i minoritét, liksom det "demokratiska".

Men även resten av sjuklövern är illa ute, varav t ex F! samlat de mest fanatiska av de indoktrineringsbara.

Kulturmarxisterna har nu i egenskap av "nyttiga idioter" infiltrerat (kapat) majoritéten av inhemska NGO:s liksom internationella sådana, vilket innebär att man samlat numera styr en stor del av världens aktivitéter.

Här finns en "ohelig" allians med de internationella finansiella instituten inkl de globala finansfurstarna (ledda från USA).

Men samtidigt som de "samarbetar" så bekämpar de varandra.

Runt dessa cirkulerar sedan krafter som bl a världens "islamism" och mängder med nationalstater av vilka de sistnämndas långsiktiga överlevnad hänger på en tråd.

F.n. verkar BRICS och dess nya internationella finansinstitut (konkurrent till IMF) vara vad som skiljer frihet från kulturmarxistisk världsdiktatur.

Världen har på 50 år "blivit ideologiskt upp och ned"!

Det är dags att ta tillbaka makten till folket!

Rolands förra gästinlägg om en kulturmarxistisk statskupp i Sverige hittar du här.1 kommentar:

  1. Fler som argumenterar för "återinförande av demokrati" i Sverige!

    https://youtu.be/W7MiX708YAo

    SvaraRadera