lördag 25 juni 2016

Om behovet av ansvarsfull politik och förändring - Gästinlägg

Ännu ett tänkvärt gästinlägg av min vän Gunnar Malmström:

USA, EU, FN, NATO, de stora drakarna har i årtionden suttit knäppstysta och sett på den ena mordvågen efter den andra inom MENA länderna.

De har med berått mod startat tre falska krig (False Flag Operations) vars konsekvenser är det vi ser i dag.

Vidare har de tillsammans lagt grunden för bildandet av Daesh och ett antal andra terrororganisationer som fritt fått härja i mer än 20 år. Bistått med vapen och utbildning till galningar.

Självklart är det så att det i dag förekommer en absolut tystnad från samtliga inblandade parter USA, EU, FN, NATO samt samtliga länder som bidragit med vapen teknisk utrustning och allt annat djävulskap som nu släppts lös i sin fulla frihet.

NU försöker samma länders representanter komma undan skiten genom att skapa ytterligare ännu värre skit genom NWO och FN Agenda 2030.

I sista änden handlar det om att sitta kvar på de guldflödande stolarna. Med andra ord blunda och inte bry sig.

Om det nu är så att ingen reagerar på denna drapa över västvärldens fullständiga inkompetens på ledarnivå. Ja då kan vi lägga ned hela verksamheten.

Gnugga geniknölarna och visa att det finns resurser och inte bara fullständig tystnad så fort det börjar bränna till ordentligt.

Analysera och fastställ orsakerna. Först därefter föreligger chansen för en framåtriktad kritik och fördömande av de delar som Sverige varit delaktiga i på det internationella planet, och det mina vänner är inte småsaker det kan jag garantera.

Det har suttit och sitter riktiga skitstövlar från Sverige i FN skrapan. I Sverige har vi OPC (Olof Palmes Center) som bestå av de mest socialistiska dårar som finns att uppbringa. De är faktiskt mångdubbelt galnare än hela Mijöpartiet.

Det fanns en person som totalt avslöjade vad som pågott och pågick inom FN, med mutor och fullständig korruption och som var omutbar. Hennes namn är Alenius i efternamn.

Den kritik som riktas slår inte på enskild person, den riktas mot de skrytbyggen som heter FN-skrapan och EU-borgen samt mot USA och Nato och samtliga nationers ledare och organisationer som medvetet varit med om att leverera medel som möjlig gjort ett ofattbart lidande och död inom MENA länderna (Middel East and North Africa).

FN-skrapan och EU borgen är de direkta verktyg som lånat ut sig för att dölja aktörerna bakom.

Till EU, i dagens nyhetsflöde, framkommer med absolut klarhet att de flesta nationerna inom EU är av den åsikten att EU-byråkratin är en belastning för de enskilda nationerna och att EU ledningen i princip inte lyckats med att fatta beslut som leder framåt för Europa.

Sammantaget menar en majoritet av nationerna inom EU att EU-byråkraterna ställt till med ett fullständigt kaos på alla plan inom Europa.

Att Eu-ledningens dolda agenda är att bilda ett Europas Förenta stater, på bekostnad av de ensklida nationers suveränitet.

För att uttrycka det milt, det är en politisk jordbävning på gång oavsett resultatet av omröstningen i England.

I denna webb av katastrofala felbedömningar, inkompetens och naivitet seglar Sverige och Tyskland fram som de mest inkompetenta på planet konsekvensanalys och framtidsperspektiv.

Har någon funderat på orden som tutas ut från 7-partiklanen. Sverige är en stormakt i humanitet !!!!!

I dag är Sverige en nation i kaos och förfall, långt från allt vad stormakt heter.

Var så goda och ta för er, jag är allt för väl medveten om att det förekommer personer som inte ser med blida ögon på vare sig kritik mot rådande oordning och absolut inte tillhör Sverigedemokraterna, men det spelar mindre roll sanningen är tyvärr ändå densamma.

Vår värld och framtid ser inte bra ut, den är sjuk och bankrutt.

För att rädda Sverige som nationalstat och återta en demokratisk kontroll av landet finns endast en väg att. Fortsätt att agitera i öppna media och på Facebook.

Se till att göra allt som står i er makt för att få fler och fler att förstå att demokratins vara eller inte vara är direkt avhängigt av att SD som politiskt parti är det enda parti som står för demokratiska värderingar och en nationell framtidssyn som i första hand riktas för svenska medborgare.

Det talas i tid och otid över 60-65 miljoner flyktingar. Men det förekommer inte med ett ord att det är korrupta regimer och nationer som står för uppgifterna.

Därutöver är det faktiskt så att majoriteten av de som sägs fly, flyr inte till ett annat land de flyr inom det egna landet.

Jämför uppgifterna med hur många flyktingar som finns vid gränserna till Europa. Ni kommer att häpna, sanningen är den att det rör sig om ett antal hundratusen.

Resterande miljoner är bluff och bedrägeri. Allt i syfte att försöka svindla till sig ekonomiska fördelar via FN och internationella bidragsorganisationer.

Det finns nationer inom MENA länderna som på regeringsnivå satt i system att uppge totalt falska uppgifter.

Det finns länder som exempelvis Gambia. Gambias islamistiska diktator ser till via egna organisationer sända så kallade flyktingar till Europa med uppgiften att sända huvuddelen av de ekonomiska understöd de får inom Europeiska länder direkt in till den Gambianska diktatorns konton.

För övrigt är det så att andra länder inte i något avseende har någon som helst skyldighet att understöda korrupta nationer som pinar, torterar, plundrar och svälter sina medborgare till döds.

Däremot har det internationella samfundet en skyldighet att via FN och andra organisationer utverka så pass starka medel att korrupta nationers ledare tvingas ta hand om de egna medborgarna och inte stoppa pengar i egna fickor och på egna bankkonton.

Har någon av ER någonsin hört talas om att den eller den nationens ledare genom FN:s eller genom internationella organisationers försorg har förstått att de ekonomiska tiilgångarna som produceras inom nationen skall fördeles inom landet för att förhindra svält och umbäranden och att internationellt bistånd skall behandlas på samma sätt?

Det har aldrig förekommit och kommer aldrig att förekomma på grund av den struktur som råder inom FN-organisationerna.

Allt som sker i den byggnaden är klubben för inbördes beundrans lyx och överflödsmiddagar och väl friserade ord och ryggdunkning.

Lägg hela er själ och tid till att stärka SD i Sverige, för om vi gemensamt lyckas fälla 7-partiklanen genom demokratiska aktioner har vi samtidigt visat att det går inte att svindla en nation hur länge som helst.

Internationellt kommer det att innebära enorma reaktioner i positiv riktning.

Nonchalans blandad med Naivitet och fullständig verklighetsfrånvaro innebär att fler och fler lämnar Sverige trots legitimerad utbildning och välbehövlig kompetens för samhällets frontlinjer.

Detta sker parallellt med att "White flight" breder ut sig inom vissa områden inom storstäderna.

Om "White flight" fortsätter på inslagen linje kommer stora delar av städer och kommuner att mer eller mindre dräneras fullständigt på personer med skatteunderlag och legitimerad utbildning.

Kvar kommer att finnas bidragstagare och arbetslösa.

Resultatet kommer att vara förödande över tid, personalbristen kommer att öka under åren framöver.

Rikspolitikernas fullständigt samhällsfrånvända uppfattning och naiva inställning till verkligheten är bedövande och skrämmande.

Rikspolitikerna har under de sista 30 åren fullständigt ignorerat de kloka varningsord och inlägg som med ökad styrka borde fått en konsekvens i rätt riktning.

Tvärtom har rikspolitikerna nonchalerat och förödmjukat samtliga budbärare av den faktiska verkligheten.

Inom den offentliga sektorn föreligger rekordhöga bristtal.

Ministrar och rikspolitikerna blundar och försöker dölja den fullständiga inkompetens och naiva inställning som är verkligheten inom Sveriges riksdag och departement.

Under tiden faller hela den sociala sektorn samman som ett korthus inom landet.

Det föreligger en överhängande risk att även de privata företagen kommer att drabbas lika illa på grund av politikernas totala brist på verklighets förankring och framåtriktad analys och åtgärdsprogram för att kompensera och rätta till bristerna.

Nedanstående uppgifter visar det faktiska förhållandet.

- Läkare och kirurger lämnar sjukhusen
- Sjuksköterskorna lämnar sjukhusen.
- Poliser lämnar statsmonopolet eller slutar i yttre tjänst.
- Socionomerna flyr från socialkontoren

SCB:s utvärdering visar en skämmande bild under de närmaste 10 åren.

Det kommer att saknas tusentals läkare inom den offentliga sjukvården. Bristen har varit uppenbar under de sista 10 till 15 åren och ökar år efter år.

Det kommer att saknas elva tusen speciallistsjuksköterskor inom sjukvården fram till 2025.

Samma sak gäller för sjuksköterskor men där är bristerna ännu större.

Behovet av utbildade lärare upp går i närtid 2015-2019 till ca nittiotusen. Hur bilden kommer att se ut 2025 är okänt.

Inom såväl det offentliga som inom de privata verksamheterna är bilden den samma, brister inom i stort alla verksamhetsområden.

Civilingenjörer, ingenjörer och tekniker utbildas inte i tillräcklig omfattning. Bristen uppgår till tiotusentals.

Bristen på hantverkare och specialist utbildade inom alla kategorier är förödande.

Bristerna är i många avseenden fullständiga.

Tillverkningsindustrin kan i många fall inte öka sin produktion på grund av brist på rätt utbildad personal.

Förfrågningar till företagen om utökade order renderar i att företagen tvingas avstå.

De ekonomiska konsekvenserna och de verkliga utmaningarna ligger framför allt till åren 2016 och framåt.

Kostnadsansvaret för den över de sista tio åren ansamlingen av asylsökande och migranter flyttas efter hand över på landstingens och kommunernas ekonomier.

För att möta anstormningen och de ekonomiska konsekvenserna för kommunerna borde politikerna förstått att i tid agerat förebyggande.

Dessvärre är sanningen den att inga som helst förebyggande åtgärder genomförts och det saknas fullständigt alla former för framtida planering att möta de ekonomiska och sociala spänningar som kommer att uppstå i landet.

Fakta är att verklighetens bild har varit känd under minst tio år utan åtgärd från regeringarna under perioden.

Alla organisationer och enskilda som varnat har möts med hån och förlöjligande från politiker och media som agerar och uppför sig som absolut bandhund till regeringarna.

SKL:s tillträdande chefsekonom Annika Wallenskog konstaterar att den ekonomiska situationen för kommunernas ekonomi kommer att bli värre och värre efter år 2018.

SKL har flaggat för skattehöjningar omkring två kronor fram till 2019, därefter föreligger ingen bestämd uppfattning över hur höga skattehöjningarna kommer att vara efter 2019, men allt tyder på att det kommer att röra sig om minst lika stora belopp de närmsta åren efter 2019 och därefter öka år från år.
.
Resultatet kommer att vara följande, kommunernas skatter och övriga skatter kommer att höjas, utan att det kommer att utväxlas i social välfärd.

Tvärtom kommer gapet mellan social välfärd och inbetalda skatter och pålagda avgifter att öka dramatiskt.

Samhällskontraktet mellan skatter och social välfärd kommer att bryta samman.

Politikerna har fullständigt blundat för den rådande och kommande situationen.

Landets styrande politiker måste på allvar tänka strukturellt och planera för hur de tänker värna om samhällskontraktets totala verklighet.

Om politikerna inte inser att kompensera och rensa upp i den kriminalitet som breder ut sig i en allt ökande hastighet bryter de sociala systemen samman, det är oerhört mycket som står på spel.

Det finns inga genvägar och det går inte att blunda sig ut från verkligheten.
En attityd som är närmast standard av undermåliga svenska politiker inom alla nivåer.

Som det nu förhåller sig hotas skatteviljan och skatteinkomsterna, när välfärdskriminalitet och utanförskapet fortsätter växa utan att politikerna på riksnivå agerar i syfte att stoppa en förödande kriminell verksamhet som på sikt hotar hela landets sociala jämvikt.

Ekobrottsmyndigheterna varnar för att ekonomiska förbrytarligor sänder in så kallade målvakter från EU och MENA länder för att manipulera och dränera allt från leverantörer, företag, sociala system som A-kassa och statliga ekonomiska bidrag.

Välfärden i Sverige har blivit en lukrativ verksamhet och brottsplatsen för kriminella ligor och enskilda med flera falska ID handlingar och blufföretag används som verktyg och medel för svindlerier och stölder.

Inom landet Sverige av i dag finns minst åttio till hundrafemtio tusen personer utan rätt att vistas i landet.

Regeringens paroll att de skall utvisas är inget annat än skådebröd.

Det finns inte vare sig resurser eller personal till denna uppgift. Inte någon som helst plan för genomförandet av uppdraget föreligger.

Därutöver gäller följande, i praktiken är 7-partiklanens agerande fullt medvetet att låta tiden gå utan att prestera en enda rad av åtgärdsprogram för att lösa ut de mängder av problem som hopar sig inom i stort alla områden ekonomiskt och socialt.

Total nonchalans råder från 7partiklanen mot svenska folket.
1 kommentar:

  1. Tack, en mycket bra artikel och sanningsenlig analys. Ett plus för att Alenius omnämndes. Har hör henne ett flertal gånger, en kvinna med knivskarp intelligens, hon är min favorit

    SvaraRadera