lördag 28 maj 2016

Om NATO ett bygge för konflikt och krig - Gästinlägg

Några tänkvärda ord av Christer Brandt:

NATO ETT BYGGE FÖR KONFLIKT OCH KRIG?

Den tidigare biträdande chefen för Nato, den tidigare brittiska general Sir Alexander Richard Shirreff tjänstgjorde mellan 2011 och 2014 tjänstgjorde som vice SACEUR i Europa har har dragit slutsatsen att nästa år I maj 2017 kommer Ryssland att invadera Lettland, Estland, Litauen och Ukraina.

SACEUR en av de högsta militära befälhavarna inom NATO som leder Allied Command Operations (ACO), m.a.o. de allierades militära operationer

I en bok som publiceras 24 maj hävdar Shirreff att händelserna i Krim har förstört efter det kalla krigets uppgörelse och lagt grunden för konflikten, med början nästa år.

Vi behöver komma ihåg att USA, EU och NATO i operation Gladio banade väg för en högerfacistisk regering i Ukraina. USA bedriver en destabiliseringspolitik i Mellanöstern sedan 9/11.

Ryssland söker undkomma vad de anser vara inringning av Nato och kommer därför att ta territorium i östra Ukraina, öppna upp en landkorridor till Krim och invadera Baltikum.

Det började som en dragkamp mellan Ryssland och EU om vem Ukraina skulle gå in i ett mer intimt ekonomiskt samarbete med. När Ukraina valde Ryssland protesterade en stor del av befolkningen på Självständighetstorget i Kiev. Efter tre månader den 20 februari 2014 fick det en våldsam upplösning med minst 60 döda och många skadade genom krypskyttar på taket.

Operation Gladio ingår NATO och verkar ”stay behind network” för att framtvinga konflikter för att gynna USA. 

Gladio blev ett verktyg som NATO kunde utnyttja för att manipulera den etablerade politiken i Skandinavien, Beneluxländerna, Brittiska Öarna, Alpländerna, Italien, Frankrike och Tyskland i detta kalla kriget. Ubåten i Hårsfjärden 1982 fick Sverige att svänga höger.

När Sovjet föll, kunde NATO flytta in sin operation in i Östeuropa, Kaukasus och Centralasien. Före detta Sovjet-stater blev de nya områden där Gladio kunde operera. Och som vi ser är Ukraina inget undantag.

Shirreffs bok lanserades på Londons Royal United Services Institute.

För att undvika invasion av Baltikum vill Nato vidtaga nödvändiga åtgärder för att förpositionera krafter i tillräckligt stort antal i Baltikum.

Nato planerar att göra en start på just en sådan åtgärd i en Nato-toppmötet i Warszawa i juli.

Detta bemöts av skepsis från journalister om ryskt agerande Baltikum.

Shirreff säger att vår historia var full av irrationella beslut av ledare.

USA har både skapat och ridit på konflikter världen som sprider rädslans politik Konflikten mellan sunni och shia har gett terrorgrupper och proxykrigare för USA:s räkning

Shirreff säger dock att Putin kunde invadera Baltikum och sedan hota med kärnvapen om Nato hotade att ingripa.

Shirreffs varning om faran med Ryssland återspeglas i förordet av amerikansk amiral James Stavridis, tidigare Saceur Europa, som skriver:

"Under president Putin har Ryssland kart en farlig kurs som, om det är tillåtet att fortsätta, kan leda obönhörligen till en konflikt med Nato. Och det kommer att innebära ett krig som så lätt kan leda kärnvapen"

Galningar i världen har verkligen tagit över konfliktlösning. Bästa sättet att förhindra WW3 är att skicka en massa Nato-trupper in i Baltikum och göra Ryssland än mycket mer nervös.

En antiutveckling som rider på mänsklig svaghet och frestelser att föra krig mot sin nästa att nå makten.

Jordens skapelse var aldrig till för detta.

KÄLLOR:

http://whatsupic.com/news-politics-usa/1464098982.html
http://detopaverkadesinnet.blogspot.se/2014/03/svps-kopplingar-till-natos-operation_26.html

Så långt Christer Brandt. Vem hotar vem egentligen? Krigshetsarna i USAs federala regering hotar hela världen. Illuminati som infiltrerat hela US Governmernt. De är hotet mot världsfreden. Inte Putin. Och nu har riksdagen beslutat den 25/5 att  vi skall stödja detta. Vem hotar vem egentligen? Bilden nedan säger allt. Vad kan jag säga? Sorg.

Paul Craig Roberts ställer en berättigad fråga här:

How Much Did Washington Pay the Stupid And Corrupt Swedish Government To Give Up Neutrality And Make Its Population A Nuclear Target?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar