torsdag 5 maj 2016

Om brottsyndikatet Khazari-maffian

Detta är en översättning av ett inlägg vars original du hittar här.

Översättningen är gjord av Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Preston James Uppdatering

Khazar-Maffians Kartellsystem, 27 april 2016

Det styr praktiskt taget allt i Amerika

År 2014, avslöjade ordföranden, direktören och chefredaktören för Veterans Today offentligt för första gången, att det inte finns någon naturligt förekommande terrorism – det är bara våld och krig konstruerat av världens största organiserade brottssyndikat.

Således är vi nu medvetna om att det så kallade problemet med terrorism egentligen är ett problem med den organiserade brottsligheten som initierats och grupperats av världens största organiserade brottssyndikat.

Aldrig tidigare i historien har ett organiserat brottssyndikat blivit så stort med global räckvidd, och aldrig tidigare så kraftfullt och ondskefullt, som specialiserar sig på frekventa massmord på oskyldiga människor enbart för att öka dess makt och rikedom.

Det var Gordon Duff, ordförande på Veterans Todag (VT), som först, offentligt diskuterade denna olycksbådande verklighet på Damaskus-Konferensen mot Terrorism och Religiös Extremism under sitt inledningstal i december 2014.

VT:s finansiella redaktör och talkshow-värd (”Short End of the Stick”) Mike Harris påpekade, strax efter detta, för första gången att detta största globala organiserade brottssyndikat bäst kan identifieras som Khazarimaffian (KM).

Det här namnet är lämpligt eftersom dess ursprung går tillbaka i historien till perioden 700 – 1200 e.Kr. i nationen Khazarien, vilket idag är ungefär samma område som Ukraina.

Mike Harris avslöjade en ondskefull historia relaterad till denna Khazarimaffia – folkmord mot armenierna 1915, och massmord av över 100 miljoner oskyldiga ryska civila i den Bolsjevikiska Revolutionen.

KM massmördade också åtminstone lika många kineser under det Khazari-Maffia-styrda maoistiska övertagandet i Kina 1945.

Mike Harris avslöjade också den långvariga blodsfejden från Khazari-Maffian (även kända som bolsjeviker eller sionister) mot det ryska folket, för att ha förstört Khazarien under 1240 e.Kr.

Det är uppenbart att Khazarimaffian också har haft en lång blodsfejd mot Amerikas Konstitutionella Republik, för att ha brutit sig loss från deras City of London-etablissemang som KM hade infiltrerat och kapat via Rothschilds bankdirektörer.

Denna KM-blodsfejd mot Amerika har genomförts med de vanliga metoderna som involverar infiltration av nyckelinstitutioner, följt av dess kapning. Detta har gjorts inom var och en av de största amerikanska företagen, vilka vidare konsoliderats i flera större företag som samarbetar tillsammans, mot konsumenter och köpare av deras produkter och tjänster.

Tillämpningen av flera viktiga KM-processer har resulterat i kapning och konsolidering av de flesta amerikanska institutioner och stora företag.

Samma process av infiltration, kapning och konsolidering av stora institutioner, företag och även de flesta regeringar har upprepats om och om igen i många länder runt om i världen, vilket innebär att det stjäls stora mängder rikedom från människor, och resulterar i en världsomspännande KM-hierarki av kontroll, vilken i Amerika bäst beskrivs som Etablissemanghierarkin.

I huvudsak fungerar dessa samarbetande företag som en kartell eller ett illegalt monopol. Detta gör det ganska lätt för KM för att styra hela branscher och sektorer i samhället, eftersom de ser till att ledarna för företagen har upptagits som medlemmar i deras kontrollhierarki och har ett personligt intresse av att följa KM:s önskemål och direktiv.

Samma process har antagits i varje sektor av det amerikanska samhället efter 1913, och vi upptäcker att varje större institution hos regeringen och privata näringslivet liksom de flesta stora kyrkosystem, har blivit infiltrerade och helt kapade till att vara under förtrollningen och kontrollen av högsta ledningen av KM:s hierarki.

Här är en kort lista över de olika sammankopplade Karteller som Khazarimaffian har skapat, som styr Amerika och som har satts under kontroll av etablissemanghierarkin (och inte nödvändigtvis i prioritetsordning).

Var och en av dessa Karteller är organiserade i ett stort system som bäst kallas "Hierarkin", och det flertal skrynkliga gamla män i rullstolar som styr den kallas ”De Få Utvalda” av invigda.

Pengakartellen, även känd som Federal Reserve System (FRS), är ett bedrägligt, olagligt, okonstitutionellt system som trycker falska pengaskuldsedelar (eng. note) i stället för äkta guld- eller silvercertifikat.

Detta är ett typiskt exempel på RICO*-brott och bedrägerier.

Naturligtvis finns det ingen preskriptionstid på bedrägeri, och alla tillgångar som sålts olagligt kan krävas tillbaka en dag med hjälp av den amerikanska militären, om det behövs. (*RICO: Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act)

Energikartellen, även känd som Oljekartellen, är grundbulten i den amerikanska petrodollarn.

Kunskapskartellen, även känd som amerikanska Skolväsendet, inkluderar offentliga skolor, privata och offentliga universitet. Rigorösa kontroller har införts som förhindrar fria tankar och undersökningar eller undervisning om vissa förbjudna ämnen som Federal Reserve System eller alla i hemlighet drivna olagliga, okonstitutionella praxis av Etablissemanghierarkin.

Den militära och Intelkartellen som har fungerat som världens poliser och använder amerikanska soldater som engångskanonmat.

Detta i sig är en av de mest ondskefulla brott mot Amerika och är ett väl planerat försök att förstöra Gojim*-män (*icke-judar) och hindra dem från att försvara Amerika från KM:s ”slutliga lösning” och en sista hämnd för att ha lämnat England är massmordet på 90 % av alla amerikaner, en upprepning av vad de gjorde i Ryssland 1917 och Kina 1945.

Domstolsväsendet, Bestraffning- och Poliskartellen som används för att leda störningar och mörkläggning åt Etablissemanghierarkin. De är bemannade med mestadels israelisk-amerikanska ”Israel först”-Dubbelmedborgare och ex-JAG*-Officerare som tjänar Etablissemanghierarkin oavsett vad. (*Judge Advocate General’s Corps).

Den stora Medicinkartellen kontrollerar alla medicinska skolor, alla medicinska, dentala och vårdares grader, CDC (folkhälsomyndighet), FDC och all USG:s hälsopolitik. Liksom alla andra av Etablissemanghierarkikartellerna tjänar den hierarkins behov och bjuder på begränsad sanning om alla hälsoproblem och är inriktad på att göra människor sjuka för att få maximal vinst och kontroll av massorna genom att försvaga dem och plundra dem på deras tillgångar.

Den Stora Läkemedelskartellen har utformats för att arbeta nära den Stora Medicin-Kartellen i ett symbiotiskt arrangemang där båda göder varandra och förstorar affärslivet åt varandra. Detta är ett illavarslande resultat av vad som kunde vara en bra tillgång för amerikaner men som har blivit dåligt, blivit ett verktyg för att få stora vinster på bekostnad av hälsa och ekonomisk välfärd för amerikaner.

Jordbrukskartellen har skapats genom att infiltrera och kapa företag som köper, förhandlar och bearbetar spannmål och producerar. Den är ansluten till bankerna i olika finansieringssystem som är avsedda att leda till förlust för familjejordbruk, för att bli en del av stora företagsjordbruk.

Den större massmediakartellen beskrivs bäst som den kontrollerade större massmedia (KSMM).

Den använder en amerikansk privatägd Intel för att granska varenda nyhet som publiceras av de sex tv-bolagen vilket faktiskt fungerar som ett virtuellt och olagligt Monopol. Denna KM-egendom är en stor investeringfirma som påstår sig gå i spetsen för progressiva investeringar.

Underhållningskartellen grundar sig på sofistikerad hjärnkontroll som serveras av Hollywood, TV-näten och biografer. Den styr kulturen, värderingarna och sedvänjorna i det amerikanska kollektiva medvetandet och håller massorna nedsövda och övermätta.

När folk får uppleva frekventa ”skjut ihäl dem”-action-scenarion sittande framför storbilds-TV:n och i biografer och ofta ser det omöjliga, mättar detta deras förväntningar och uttömmer deras motivation att faktiskt förändra samhället till det bättre.

Många har blivit så ”programmerade” mentalt av TV och filmer att de har svårt att skilja mellan fantasi och verklighet, och enkelt accepterar sitt hjärnkontrollerade tillstånd.

Bröd- och skådespelkartellen. Denna handlar om stora sporter utformade för att hålla massorna blidkade så att de inte har tid att bli oroliga för hur etablissemanget rånar dem på varje nivå eller någon benägenhet att vara motiverade att stoppa dem från att göra det.

En stor del av våldet och oanständigheterna i Amerika kan direkt hänföras till detta kraftfulla hjärn-kontrollsystem (teknik som kan fjärrstyra människor) som gör verkan genom kraften i 60 Hz-betingad känslighet, hypnos för många.

Hollywoods superstjärnor betalas stora pengar eftersom det de gör är viktigt för etablissemanghierarkin när det gäller hjärnkontroll (mind control) av de amerikanska massorna och stora delar av världen.

Den religiösa kartellen. Sorgligt att säga att KM har infiltrerat och kapat nästan varje större religion i världen, inklusive Vatikanen och Katolicismen, Lutherdomen och alla de andra. Den illegala, okonstitutionella 501-3C-skattfrihetsregleringen för kyrkor har hållit dem i linje och begränsat dem från att engagera sig i politiken eller predika någon sanning om det onda på de högsta nivåerna av sina egna regeringar, lokala, statliga och federala.

Hemliga sällskapskartellen. KM har etablerat ett världsomspännande nätverk av hemliga ockult-baserade sällskap som bildar de hemliga föreningar som styr nästan alla stora amerikanska institutioner från toppnivåerna. Detta nätverk är nära anslutet till Intelgrupper och har faktiskt i hemlighet ryckt in som ombud för den Nationella säkerhetsmyndigheten vilket ger dem immunitet mot åtal.

Denna Kartell använder olika ockulta grupper i sitt nätverk, såsom sataniska kulter som The Process, för att göra deras smutsjobb, ofta lönnmord, gängförföljelse, hemliga inbrott och andra brott för Intel-byråer som vill ha avstånd och förnekande.

Det finns fall där vissa ockulta medlemmar, som har påbörjat uppdrag att mörda en targeted individual (TI – ett offer för hjärnkontroll), har blivit skjutna av en vältränad avsedd TI, och dessa händelser kommer aldrig ut i dagsljuset med vad som egentligen hände.

Eftersom fler och fler amerikaner blir beväpnade under den nya bära-dolt-vapen-”skall utfärda”-lagar (”shall issue”), är det inte så lätt längre för dessa ockulta grupper att mörda targeted individuals (TI) utan att bli skjutna i processen.

Regering- och politikkartellen. Denna innefattar ett samordnat system som styr all statsmakt i Amerika, lokal, statlig och federal. Olika manipulationer används för att bringa överensstämmelse med etablissemanghierarkins önskemål och påbud såsom politiska favörer, mutor, mänsklig kompromiss och även trakasserier, hot och mord, ofta maskerade som medicinska sjukdomar.

Vapenkartellen. Denna är en av de största kassakorna för de rika KM-familjerna som äger stora aktieblock i dessa försvarsindustrier, särskilt de med kontrakt utan förgående anbudsförfarande, som också är inblandade i kidnappning och sexslaveri.

Krig är extremt lönsamt för FRS-bankerna och dessa KM-investerar-familjer. Och det är därför hierarkin drar i så många trådar för att anställa legosoldater till att genomföra Gladio-liknande insides-jobb-, falsk flagg-attacker för att starta olagliga, okonstitutionella, oprovocerade, icke-förklarade, ovinnbara, ständiga utländska krig.

Eftersom den Ryska Republiken har gjort schackmatt i denna krigskapande process i Mellanöstern, är det troligt att KM planerar att omvandla Amerika till en stor GAZA2-krigszon och så småningom till världens största friluftsfångläger, medan de slutför sitt mål att avfolka Amerika med 90%.

Narkotikakartellen. Denna är den mest lönsamma KM-Kartellen av alla i Amerika, närmast Penga-Kartellen som är ”ormens huvud”. Pensionerade DEA-(liknande narkotikapolisen)-tjänstemän har privat uttalat sig och hävdat att de flesta av de stora Wall Street-bankerna skulle gå under på en månad, om de inte kunde tvätta de stora förmögenheter som erhållits från etablissemanget och deras internationella narkotikahandel, särskilt in till Amerika.

De rikaste topp-(KM)-familjerna i etablissemanghierarkin som befinner sig i överklassen klär sig med de dyraste kläderna, lever på stora herrgårdar, och deltar i välgörenhetsevenemang och ger symboliska belopp från deras stora skatteundantagna allmännyttiga stiftelser och låtsas vara omtänksam om folk, när de egentligen är de mest hycklande och onda av alla, och direkt tjänar på de enorma drogkartellvinster som de gömmer i dessa skattefria stiftelser och tar ut pengar som långfristiga lån och ”driftskostnader”.

Denna stora illegala drogintäkt delas med intelorganen, som använder den för finansiering av hemliga operationer och för personlig vinning.

Det finns några goda nyheter mot alla dessa dåliga nyheter

Nyligen har KM ställts inför fullständig schackmatt för allra första gången, och detta har åstadkommits i Syrien av Putin och den Ryska Federationen med dess användning av överlägsna toppmoderna flygstridskrafter, på dess allierade Syriens begäran.

Inte bara det, många nya ekonomiska, handel- och monetära koalitioner har utvecklats, vilket på sikt kommer att sänka den Amerikanska petrodollarn som världens reservvaluta, kanske tidigare än man tror.

Således ser vi BRICS Development Bank uppstå, följt av kinesiska AIIB-systemet och den kinesiska versionen av pengatransaktionssystemet Swift.

De flesta av världens regeringar (utom USA och Israel) har redan registrerat sig för BRICS eller skickat avsiktsförklaringar. Privata handelsavtal har förhandlats mellan Kina, Ryssland och andra länder, som för första gången bedriver handel utan användning av den amerikanska petrodollarn.

Även Saudiarabien börjar förhandla med kineserna om ömsesidiga nya handelsavtal utan att använda den amerikanska petrodollarn.

Tärningen har stannat, och oavsett hur mycket Federal Reserve System och dess partner i brott, USA:s Finansdepartement, tjänar pengar på den amerikanska utlandsskulden genom att köpa tillbaka den med nyemitterade men värdelösa skuldnoter, är det bara en tidsfråga innan hela FRS-systemet kommer att kollapsa under sitt eget massiva Pyramidspel av ekonomiska bedrägerier och falska pengar.

Slutsats

Jag får ofta frågan frågan om hur kan vi stoppa detta lömska monster KM och dess etablissemanghierarki som har kapat nästan alla amerikanska institutioner genom att använda den extrema kraften i sin skuldsedel-falska-pengar-magi.

De har gjort detta genom att köpa eller muta nästan varenda amerikansk federal regeringstjänsteman och amerikanska federala domare inklusive fem av de nu åtta domarna i Högsta domstolen?

Detta är utan tvivel en svår fråga. Det bästa sättet är den spontana uppkomsten av en storskalig massas populistiska medvetenhet över hela Amerika på varje nivå. Detta pågår nu tack vare den allt mer negativa ekonomiska situationen och de alternativa nyheterna på det globala Internet, världens nya Gutenberg-Press.

Allt eftersom fler och fler amerikaner får reda på om KM, Etablissemanghierarkin och de utvalda få som driver den, kommer fler och fler amerikaner bli motiverade att ta avstånd, protestera och arbeta hårt för att ändra detta på varje nivå, i stället för att slösa bort det mesta av sin fritid på TV-underhållning och bröd och skådespel.

Extrem sekretess är nödvändig för KM:s överlevnad och makt. Om man, fram tills nyligen, presenterade dessa realiteter till ens familj eller vänner resulterade det vanligtvis i anklagelsen att sådant var konspirationsteorier eller vansinnigt Internetstoff.

På senare tid med alla USG-lögner exponerade även i KSMM, särskilt när USG:s ekonomiska statistik redovisas som alla vet är klara lögner, fattar folk och börjar lyssna till sådana diskussioner och tro på det för första gången.

Det bästa sättet skulle förmodligen vara att en patriotisk fraktion av den amerikanska militärens överkommando vaknar upp och iscensätter en statskupp och skär huvudet av ormen genom att gripa alla hierarkins toppmedlemmar för förräderi, Upproriskhet och RICO (Korrumptions)-brott mot Amerika, speciellt de få utvalda.

Problemet är att Hierarkins kontroll över alla amerikanska institutioner har nått den punkt att vi förmodligen kommer att behöva se Hierarkin och KM förstöras av geopolitiska och geoekonomiska manipulationer i Ryssland, Kina och deras nya ekonomiska allierade runt hela världen.

När denna nya ombildning av monetära system och handelsnationer framträder, är den amerikanska petrodollarns död överhängande, och när det händer kommer makten kollapsa hos KM och dess etablissemanghierarki och system av sammankopplade karteller.

I själva verket är varenda en av KM-Kartellerna som anges ovan blottade och många håller på att ställas i schackmatt av oliktänkande amerikaner från alla samhällsskikt, inklusive pensionerade Intel, regeringstjänstemän och många av den nu välinformerade allmänheten.

Dessutom sår Ryssland, Kina och deras nya anknytningar med BRICS-nationer och AIIB-deltagare fröna till den totala maktlösheten och förstörelsen av KM och etablissemanghierarkin.

KM vet att deras slut verkar överhängande, och har byggt upp Malaysia och Kina till ekonomiska kraftpaket för att senare parasitera som deras nya värdar, efter att de har reducerat USA till spillror och döda kroppar.

Men kineserna har mycket gott minne och deras ledare har bundit ihop punkterna och är med på detta och samarbetar nära Putin och Ryssland för att förhindra detta. I en inte alltför avlägsen framtid kommer det sannolikt inte finnas någonstans att gömma sig för KM och deras etablissemanghierarki.

Håll ögonen öppna, för i en kommande artikel kommer det göras ett försök att förklara varför KM-medlemmar är så falska och så anmärkningsvärt omänskliga och onda. Vi måste ta reda på varför de kan beordra individuella mord och massmord av oskyldiga civila i krig utan vidare, helt samvetslöst.

Vi måste ta reda på varför de antagit extrema spelregler med oss, folket, medan de aldrig förväntar sig att samma spelregler en dag kan riktas tillbaka mot dem, systematiskt på alla nivåer.

Läs också dessa artiklar om den Khazarmaffians agenda för NWO:

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4

Del 1
Del 2

De kommer förhoppningsvis att falla. Läs här.

Mina egna avslutande kommentarer:

Vad vi bevittnar just nu är en kamp mellan två globala ekonomiska system. Det amerikanska systemet Federal Reserve System (som skapades som en följd av Federal Reserve Act 1913 och som förnyades 2013). Mot detta system står BRICS-länderna och deras Asian Infrastructure Investment Bank (AAIB).

Vem som kommer att vinna denna kamp är uppenbart då den kinesiska valutan Yuan är sedan 19/4 2016 inte växlingsbar mot dollarn. Läs här. Yuan uppbackad av reella tillgångar i form av guld och silver medans bankerna i västvärlden skapar egna pengar utifrån luft baserat på petrodollarn. Ett pyramidspel som snart kommer att krascha. Något Ann-Sofie tidigare har översatt en amerikansk artikel om som du hittar här.

Att lära sig språket mandarin kan därför vara ett hett tips om man är ung idag, Dollarn är snart historia som världsvaluta. Här kan du läsa mitt inlägg med titeln "om livet efter kollapsen".
2 kommentarer:

  1. Det finns en diagnos för sådana här resonemang: höggradig paranoia.

    SvaraRadera
  2. Mycket intressant läsning

    SvaraRadera