torsdag 14 april 2016

Om att inse problemet - Gästinlägg

Ännu ett gästinlägg på min blogg av en av Sveriges bästa talare, Stefan Torssell. Lika klarsynt i sitt skrivande är han som när han talar. Över till Stefan:

Bästa sättet att lösa ett problem är att inse det. Sverige håller på att gå åt fanders. Vi lånar pengar för att inte ekonomin ska krascha. Utbildningsväsendet har kraschat.

Bostadsmarknaden har havererat så att företag inte kan anställa och ungdomar inte kan börja studera. Turistnäringen kan inte ta emot sommargäster. Där bor migranter. Istället för att turistanläggningarna ger inkomster åt Sverige så drivs de med skattepengar.

Många har ännu inte insett att institutionerna har korrumperats. Det blir nästa smärtsamma chock.

Regeringen är den sämsta vi någonsin haft. Utrikespolitiken är en fara för landet. Oppositionen kan inte få ihop en budget som visar vad de vill istället.

I kommunerna bryter tjänstemännen mot landets lagar eftersom arbetsuppgifterna överstiger vad man klarar av personellt och ekonomiskt.

Underhåll av byggnader, vägar, järnvägar är eftersatt.

Polisen vågar sig inte in i 55 områden i Sverige. Enligt brottsstatistiken är de områdena de minst brottsbelastade. Myndigheterna utmanar därmed med sådana redovisningar människors sunda förnuft.

Antalet mord ökar. Antalet överfallsvåldtäkter och gruppvåldtäkter ökar. Statsskulden ökar.

De närmast fem åren kommer statens kostnader för migrationspolitiken att gå på 80 miljarder kronor/år. Kommunernas ökade kostnader för migrationspolitiken redovisas däremot inte.

Allt ska betalas genom skatter, men mycket betalas genom lån. Alltså försämras Sveriges läge för varje år som går.

Antalet välutbildade och kunniga svenskar som lämnar landet har ökat under de senaste tio åren. Omkring trettiotusen per år. Siffran är stigande. Det handlar alltså om svenskar, födda i Sverige av svenska föräldrar. Ytterligare tjugotusen med invandrarbakgrund utvandrar också per år.

Samtidigt antas mellan 60000 - 140000 per år komma till Sverige.

Om tio år är landet helt oigenkännligt. Det handlar om ett folkutbyte av stora mått, men framförallt om ett kulturellt och kunskapsmässigt utbyte.

Men vad är grundproblemet. En del kan förledas att tro att det är invandringen som är problemet. Nej, det är ett symptom på något mycket värre.
Sverige har ett intellektuellt problem.

För 40 år sedan började journalistkåren ta över debatten i landet. De hade tillgång till mikrofoner och tidningspressar. Man förväntade sig att de skulle sköta sitt jobb som alla andra, men de svek landet.

De har motat undan alla andra grupper från den offentliga arenan. Nivån har sjunkit värre än ett Pisaresultat. Journalister intervjuar varandra. Professorer klipps in i små snuttar i tevesändningar för att bekräfta journalisternas rätt så infantila tankar.
Det är den yrkesgruppens stora egon och lilla förmåga som har satt Sverige i detta svåra läge.

De svåra och stora frågorna har aldrig kunnat diskuteras. Istället har journalistkårens fördumningar och döljanden gjort att landet gradvis förfallit. Politikerna har anpassat sig och ställt sig i medieskuggan, där de har fått vara ifred.

De som skriver på bloggar och som inte håller med om journalistkårens naiviteter har hängts ut med smädesord. De i Sverige som har gått i fällan har hjälpts fram om de pekat finger åt människor.

Journalisterna har gjort en stor skada för Sverige, när de har förvägrat människor med andra insikter att delta i debatten.

Nu har de förlorat debatten och äntligen har de börjat rapportera.

Men eftersom oduglighet blivit en yrkessjukdom har de ännu inte insett hur man ska bära sig åt för att höja nivån.

Och allt fler flyttar ur landet och statsskulden ökar och verksamhet efter verksamhet kraschar.

Vi måste ta en gemensam kamp mot detta fåtalsvälde.

Som bonus får ni en intervju med Stefan som White TV gjorde på Norrmalmstorg 2016-03-19.


Tidigare inlägg här och här.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar