lördag 30 april 2016

Om yttrandefrihet och demonstrationsfrihet - Gästinlägg

Ännu ett gästinlägg av Stefan Torssell. Över till Stefan:

Yttrandefriheten begränsas. Vi är tillbaka i medeltidens skråväsende. Då avlade man ett gesällprov inför ett samfund av yrkesmän för att få utföra yrket. Journalisterna har blivit ett skrå, men istället för kunskaper så baseras tillhörigheten på släktskap, nätverk och åsikter. Jag är frustrerad.

I ett öppet samhälle ska åsiktsmarknaden vara fri. Ägarna kan ha en monopolsituation, men det fria åsiktsutbytet måste vara helt fritt. Så är det inte i Sverige.

Jag bryr mig inte just nu om att fundera kring ägandet inom media: statligt, stiftelser eller privat. Det handlar om åsiktsutbytet.

Ett exempel är Folkets Demonstration (FD) som började lovande. Första gången 200 deltagare, nästa omkring 700. Tredje gången meddelade polisen att de tog över organisationen. Vi trängdes ihop på en ny plats, Norrmalmstorg, och 200 skrikande motdemonstranterna som inte funnits tidigare placerades 20 meter från åhörarna.

Då kom också AB, Expr, DN, SVD, SVT, radion och TV 4 och alla gjorde samma vinkling. Nazism, fascism och rasism. Mona Sahlins myndighet skrev ”Det är nazism”.

Allt var iscensatt.

Självklart blir vanliga människor oroliga när de ser kravallstaket, vrålande vänstermänniskor som skyler sina ansikten och tidningar som beskriver talare och åhörare som extremister. Vid senaste demonstrationen hade antalet åhörare minskat till 150 stycken.

FD vänder sig mot riksdagens sätt att arbeta. Vi har en permanent parlamentarisk kris och vi kräver att den ska lösas, annars nyval.

Jag har ingen aning om vilka åhörarna är, men gissar att omkring 80-90 % tillhör SD. Av dem så röstade nog samtliga på ett annat riksdagsparti i valen 2002 och 2006. Det är alltså tidigare Socialdemokrater, Centerpartister, Miljöpartister och Moderater som är förtvivlade över utvecklingen i landet. FD vänder sig till alla, även de som fortfarande röstar på de traditionella partierna.

Vi som deltar som arrangörer eller talare har ingen enhetlig linje. Vi vill skapa en röst mot att demokratin i landet håller på att åsidosättas. Jag för min del vurmar för följande frågor:

- Landsbygden
- Återbetalning av försnillade medel ur pensionsfonderna
- En sansad migrationspolitik i enlighet med Invandrarutredningens förslag 1974 (Palmes regering)
- Bostäder till ungdomar
- Kontroll över banksystemet
- Dela Sveriges radio i två bolag
- Nej till EU och Nato

Man skulle kunna beteckna denna rörelse som en mittenradikalism. Den är helt ny i Sverige.

Ingen journalist har ännu lyckats förstå. Jag upptäckte i morse att en journalist hade åkt fast för knarkinnehav. (Vem är förvånad?) Denne har tidigare kallat FD för nazism. En i hans bekantskapskrets, som dessutom är släkting, har skrivit i blaskorna att FD ingår i ett nazistiskt nätverk.

SVT får miljarder i stöd och licensavgifter på en monopolmarknad. SVT kröker inte ett finger för att förmedla sanningen.

Vad har då jag för chans mot dessa pyramidala mediekoncerner?

Detta är inte David mot Goliat. Obalansen är ännu större. Vi är några få enskilda människor i kamp mot en armé av illvilliga som saknar omdöme och heder som gör tjänst åt makten. Det var sådana som Olof Palme en gång kallade diktaturens kreatur.

I Göteborg medgav representanter för vrålvänstern att de inte tagit del av vad FD står för. En närvarande reporter från Göteborgsposten förmedlade ingenting från själva demonstrationen. Redaktionschefen uppgav som motiv att han inte kunde veta vad som skulle sägas och därför valde att inte förmedla någonting. Rent nonsens.

När jag tidigare erbjöd mitt manuskript till SVT ville man inte ta emot.

Det är alltså en ytterst ojämn kamp. Media gör allt för att försvåra yttrandefriheten. De skickar fram de journalister som har böjligast ryggar att beljuga vad Folkets Demonstration är för något.

Du som har heder i kroppen och vill vårt land väl – ställ upp nästa gång det är Folkets Demonstration söndagen den 22 maj klockan 13.00 – 15.00 på Norrmalms torg i Stockholm. Det är du som skapar förändringen.

Jag är innerligt trött på de störande inslagen från våldsvänstern som förekommit vid Folkets Demonstration.

I stora grupper har våldsvänstern skanderat: ”Var rädda! Var rädda!”. Det är uppenbara hot som fått passera av närvarande poliser.

Vidare skriker våldsvänstern förklenande slagord utan hänsyn till talen. När arrangörerna för demonstration har hållit en inledande parentation över människor som dödats har dessa akter störts av vrålande talkörer. Likaså när mötena avslutas med den svenska nationalsången.

Ingen hänsyn tas till de närvarande deltagarnas önskan av ett högtidlighållande och att mötet därmed förlorar delar av sin värdighet. Sedan polisen tillät dessa mötesstörare så har antalet deltagare i Folkets Demonstration minskat.

Vid en demonstration har motdemonstranter rätt att föra fram sin ståndpunkt, men det är arrangörerna för mötet (alltså Folkets demonstration) som ansvarar för mötet. Därmed har arrangörerna rätt att ställa krav på hur en sammankomst ska kunna genomföras.

Enligt Brottsbalken 1962:700, 16 kap 4 § (SFS2009:1281) så regleras störande av sådana möten.

”16 kap. 4 § Om någon genom våldshandling eller oljud eller på annat dylikt sätt stör eller söker hindra allmän gudstjänst, annan allmän andaktsövning, vigsel eller begravning eller dylik akt, domstols förhandling eller annan statlig eller kommunal förrättning eller allmän sammankomst för överläggning, undervisning eller åhörande av föredrag, döms för störande av förrättning eller av allmän sammankomst till böter eller fängelse i högst sex månader. För störande av förrättning eller av allmän sammankomst döms också den som genom våldshandling eller oljud eller på annat dylikt sätt stör eller söker hindra förhandling vid Internationella brottmålsdomstolen.”

Paragrafen anger alltså att den som stör en allmän andaktsutövning (vilket arrangören alltid inlett med vid hågkomst av avlidna eller våldsutsatta medborgare) samt störande av allmän sammankomst för föredrag (Vid varje demonstration har en eller flera talare genomfört sina tal i föredragets form).

Varje demonstration avslutas med att den svenska nationalsången sjunges unisont. Även de inslagen störs å det kraftigaste av motdemonstranterna.

Straffsatsen för störande av möten är böter eller fängelse i högst sex månader.

Detta bör Folkets Demonstration snarast meddela ansvarig polismyndighet. Så fort talkörer, hot eller störande oljud påverkar folkets demonstration så att mötet får en annan karaktär än den avsedda bör polisen omedelbart ta hand om fridsstörarna och låta dem stå till svars inför domstol.

Bedömer polisen att de inte kan ta hand om fridsstörarna under pågående sammankomst bör polisen se till att fridsstörarna innan sammankomsten placeras på lämpligt avstånd från Folkets Demonstration.

Det bör vara färdigdaltat. Sverige har grundlagar om rätten till yttrandefrihet vid allmänna sammankomster och lagar som straffbelägger mötesstörare.

Om bröd och skådespel

Dick Harrison skrev i SvD den 11/9 2014 följande:

Varifrån kommer den berömda termen ”bröd och skådespel”? Dessa två ting lär, enligt ett berömt talesätt, ha varit det enda som invånarna i det antika Rom brydde sig om. Vet vi vem som hävdade det, eller rör det sig om ett anonymt citat?

Uttrycket lyder på latin, i den sedvanliga ackusativformen, panem et circenses. Den bakomliggande betydelsen, när citatet används idag, är att Roms herrar kunde hålla sina undersåtar på gott humör på konstgjord väg, genom att förse dem med mat och nöjen, exempelvis spannmålsutdelningar och gladiatorspel. Om befolkningen blidkades på detta sätt kunde politikerna göra som de ville, till exempel låta sig korrumperas och föra krig för egen vinnings skull. I överförd bemärkelse har citatet använts om många samhällen där politiker utnyttjat samma taktik.

Detta förfaringssätt har sjuklöverns politiker och globalisterna (Khazarmaffian) adopterat fullt ut. Ständigt matas via den media som Khazarmaffian äger med "nyheter" som skall hålla oss upptagna i sociala medier och vid fikaborden så vi missar det som INTE rapporteras i media och som vi egentligen borde lägga energin på att diskutera.

Nämligen hur vi skall stoppa införandet av Khazarmaffians New World Order och hur vi skall kunna stoppa deras planer på en totalitär global kommunistdiktatur, förslavande av världens befolkning och folkmord på större delen av världens befolkning. Slavar är vi ju redan under banksystemet och därmed också under Khazarmaffian. Läs Michael Thudéns utmärkta inlägg med titeln "Ett nytt penningsystem" här och ladda ner och läs den pedagogiska pdf-fil som Michael sammanställt från denna sida.

Den globala eliten (inkluderande vår politiska adel) har själva sett till att de kommer att klara sig bra när världen kollapsar i våld, förföljelse, interneringar och organiserat massmord.

För att vi inte skall förstå och se vad som egentligen pågår bakom kulisserna så håller de oss sysselsatta att debattera trams som krav på Stefan Löfvéns avgång och SD opinionssiffror.

Hade vi levt i en demokrati hade detta varit relevant att diskutera och engagera sig i, men nu lever vi de facto i en begynnande totalitär kulturmarxistisk diktatur.

Allmänna val har inte längre en funktion utan den globala makteliten bestämmer allt på sina Bilderbergmöten och andra möten. Även vem som skall bli statsminister i Sverige bestämmer de, sedan riggas valsystemet genom valfusk så att vi skall tro att det är folket som valt statsminister.

De flesta är inte ens medvetna om detta då de bara läser och tittar på mainstreammedia.

Vi som utsätts för deras bröd och skådespel skall invaggas i en illusion av demokrati där vi skall förledas att tro att vi kan påverka vår framtid genom allmänna val. Hoppas på valet 2018 för en förändring som inte kommer att komma. Allt är bara bröd och skådespel åt folket.

Vi kan inte påverka ett smack om vi inte först genom folkligt uppror krossar deras planer på att förslava oss alla. För att detta skall vara möjligt krävs att människor blir medvetna. Vad gäller EU börjar människor vakna vilket är mycket glädjande. Medborgarna i UK visar kanske vägen? Läs här.

EUs överstatlighet innebär att vi inte ens kan bestämma över vår egen lagstiftning. Inte ens kan värna våra gränser. EU tillkomst och skeenden i Europa följer helt Kalergiplanen och de flesta svenskar har ingen aning om vad detta kommer innebära för deras egen framtid och framför allt för deras barn och barn-barns framtid. Konsekvenserna är så fruktansvärda att man överhuvudtaget inte kan prata om en framtid.

Nej, bröd och skådespel räcker gott för Svensson just nu. Idol på TV 4, Melodifestivalen och annat fördummande trams från mainstreammedia räcker gott.

En dag, väldigt snart, kommer illusionen att spricka och vi får alla uppleva den nya världsordningen som de planerat åt oss. De som överlever kommer nog att ångra att de inte förstod bättre vad Kalergiplanen och Khazarmaffians globalistagenda innebar när det fortfarande fanns en chans att stoppa processen, utan istället var upptagna med maktelitens bröd och skådespel.


fredag 29 april 2016

Om att nå våra äldre

Socialdemokraterna lever på gamla meriter och gamla väljare som alltid har röstat på socialdemokraterna. Dessa kärnväljare är idag gamla och de som lider mest av den rödgröna regeringens vanstyre. Socialdemokraterna tillsamman med LO lever kvar i ett samhälle som sedan länge är borta. Industrisamhället.

Våra fattigpensionärer tvingas leva på småsmulor trots att de jobbat hela livet och själva tjänat in sin pension. Summor på 5000-7500 kr i månaden är mer regel än undantag. Speciellt för äldre kvinnor,

De har ingen chans att uppdatera sig via Internet eller sociala medier. De röstar likadant som de gjorde 1972, för de har alltid gjort så. De är uppfostrade i Per-Albins socialdemokrati och därmed indoktrinerade utan att förstå att det är just som de röstar på som är orsaken till att de lever i misär.

Samtidigt så dör dessa gamla människor av och sossarna behöver ny valboskap. Folk som inte förstår, som är vana att lyda auktoriteter och inte tänka själva. Vad är bättre än muslimer som kommer från länder med totalitära regimer? Som aldrig har tänkt själva, som inte ens vet vad hur man gör!

Detta är den gamla sjuklöverns enda hopp, och speciellt vänsterns, enda hopp att hålla sig kvar vid makten. För det är det som är det viktiga för dem, inte landets bästa, folkets bästa och framför allt inte pensionärernas bästa. Det bevisar praktiskt politik.

Jag har tidigare skrivit om att socialdemokraterna har förvandlats från en folkrörelse till ett direkt samhällsförstörande parti och att de balanserar på den tunna röda linjen mellan galenskap och diktatur här.

Idag är det enda parti som värnar de grupper som sossarna tidigare värnade Sverigedemokraterna. SD är dessutom det enda parti som värnar svenskhet, nationens överlevnad och har en sund nationalistisk grundsyn. Jag nämner inte ens de tokliberala partierna i alliansen som L, C, KD  och M. De är alla galningar (och det syns ju på opinionssiffrorna).

Ni som är pensionärer och äldre. Ni har en mycket viktig uppgift. Ni måste tala med era vänner som inte har tillgång till FB eller Internet!

Försök att prata med era vänner. Få dem att förstå hur samhället ser ut idag. Med sin livserfarenhet så krävs det inte mycket för att de skall förstå. Gör ditt för att rädda Sverige. 

I detta blogginlägg har ni länkar i texten som ni kan använda vid ett sådant samtal. Skriv ut på papper och tala med era äldre vänner. För framtida generationers skull, och deras.

tisdag 26 april 2016

Om ett brev till Åsa

Hej Åsa, jag vet inte om du läser detta, men nu skriver jag till dig precis som jag skrivit till Stefan några gånger tidigare. Här är ett brev jag skrev som heter "om en politikers ansvar. Här ett annat. Här ytterligare ett med titeln "om makt och förtroende" som du också kan få läsa Åsa.

Det är så här förstår du, att majoriteten av de som gör att du och de 23 andra ministrarna får er höga lön är mycket, mycket trötta på hur ni förvaltar vårt land. Många av oss tycker faktiskt att ni för en politik som är direkt farlig och skadlig för Sverige. Förstår du? 

Som representant för den styrelse som bestämmer över dig, Stefan och Gustav, så vill jag framföra att vi önskar att du och Gustav går in till Stefan och berättar för honom att det där med politik, var nog inte er grej och berättar för Stefan att ert parti lämnar regeringssamarbetet och rekommenderar Stefan att utlysa extraval så vi i styrelsen får säga vad vi anser om vilka skall styra landet.

Stefan har ju inte tidigare lyssnat på mig jag skrivit till honom, men han vet ju inte vem jag är, så han kanske lyssnar mer på dig?

Skulle du vilja göra detta skyndsamt, gärna idag, vore vi mycket tacksamma. 

Och du! Tänk vad mycket tid du och din man kan få att fixa med båten nu när båtsäsongen närmar sig. Jag lovar att sponsra med lite båtfärg om du tycker det är för dyrt. Och du, det där med politik var ju inget kul, utan bara jobbigt, eller hur? Böljan den blå i en nymålad båt, det är grejor det!

Du kan hälsa Gustav att jag köper en färgskrapa till honom också så att han kan hjälpa till! Bra va!

Tack för att du tog dig tid att läsa Åsa, och kom ihåg att jag representerar styrelsen så ta mitt lilla korta brev för vad det är. En uppmaning att göra vad vi i styrelsen vill, men också en möjlighet att få båten fräsch och nymålad innan sommaren utan att du behöver betala färgen! Att åka båt är ju mycket lugnare, skönare och säkrare än att åka nedför en brant backe i en kundvagn utan bromsar, eller hur?

Ett klassiskt vinna-vinna förhållande alltså.

Segla lugnt

Hälsningar Mikael


måndag 25 april 2016

Om kritik av totalitära ideologier och vad man får göra och inte göra

Att gå ut och hylla Nationalsocialismen är med rätta ett socialt tabu i Sverige. Detta trots att Hitler och hans lakejer var amatörer vad gäller massmord jämfört med två andra totalitära ideologier, kommunismen och politisk islam. Läs här, Kritiserar du dessa ideologier så är du "rasist", "islamofob" eller "fascist" och en ond människa som bör stigmatiseras och socialt frysas ut från samhället.

Varför är det så?

Ni som läst min blogg vet att Olof Palme värvades som KGB-agent redan 1962 och att socialdemokratin sponsrar islamisterna i muslimska brödraskapet precis som Nazityskland gjorde. Läs här.

Sedan dess har den kommunistiska ideologin närts och vårdats av det politiska etablissemanget samt svensk massmedia. Inte så konstigt att förstå om man lyssnat på Stefan Torssells tal om hur kommunismen tagit greppet om svensk massmedia.Förstår man också att islamism och kommunism är två närbesläktade ideologier som har väldigt mycket gemensamt så börjar bitarna falla på plats. Läs Mons Krabbes inlägg med titeln "Den oheliga alliansen mellan extremvänstern och islamismen" här.

Om man dessutom förstår att socialdemokratin sedan minst 1994 aktivt arbetat för att islamisera Sverige och släppa fram de mest extrema islamisterna på ledande befattningar i samhället så börjar man förstå varför det ser ut som det gör i Sverige idag. Det råkar vara samma år som diktaturen etablerades i Sverige. Läs här.

Jag lämnar över till Johan Widén för en tankeväckande text:

"VAKNA! ISLAMISERINGEN KNACKAR PÅ DÖRREN

Sedan 1994 har Socialdemokraterna (S) samarbetat med Muslimska Brödraskapet (MB)
Man har lovat dom bland annat att ge muslimer förtroendeposter i landsting och kommuner. 

Vad vill MB?
Införa islam i hela världen. 

Att Socialdemokraterna hjälper dom med detta är glasklart och här följer några tydliga bevis på detta. 

Punkterna med kommentarer är hämtade från Muslimska brödraskapets hemsida, länk nedan,
där jag valt ut dom som är lätta att koppla samman med regeringens agerande som ett led i bevisningen. 

(jag använder Google translate för att göra det enklare att förstå, därför blir en del formuleringar och ord fel men läs gärna sidan på engelska)

"2. Undvik öppna allianser med kända terroristorganisationer och privatpersoner för att bibehålla utseendet av "moderation"
📍BEVIS: Det gjorde Mehmet Kaplan tills media avslöjade honom. 

"5. Undvik sociala konflikter med västerlänningar lokalt, nationellt eller globalt, som kan skada den långsiktiga förmåga att expandera den islamistiska maktbas i västvärlden, inklusive stöd heltids administratörer och arbetare"
📍BEVIS: Alla som avslöjas som islamister avgår istället för att ta konflikten, 4 avhopp på en vecka, två i S och två i MP. 

"11. Bygg omfattande sociala nätverk av skolor, sjukhus och välgörenhetsorganisationer tillägnad islamistiska ideal så att kontakt med rörelsen för muslimer i väst är konstant"
📍BEVIS: Det finns redan islamska friskolor i Sverige och fler är på väg. 

"12. Involvera ideologiskt engagerade muslimer i demokratiskt valda institutioner på alla nivåer i västvärlden, inklusive regeringen, icke-statliga organisationer, privata organisationer och fackföreningar"
📍BEVIS: Mehmet Kaplan är det enklaste exemplet. Bostadsministern som rest till Turkiet 17 gånger sen september 2014. Bygger vi mycket bostäder i Turkiet?
Minns också att Turkiet just nu släpper in massor av muslimska "flyktingar" till Europa. 
Mehmet Kaplan gav Bolagsverket direkt order att hitta bostäder åt "flyktingar". 
Varför tror du att dessa flyktingar med kommande anhöriga, som inte ens ännu finns i landet, får gå före i bostadskön?

"13. instrumentellt använda befintliga västerländska institutioner tills de kan omvandlas och tas i bruk av islam"
📍BEVIS: Vilka är det idag som jobbar som handläggare på Migrationsverket?

"19. Stöd Jihad rörelser över hela Muslim världen genom predikan, propaganda, personal, finansiering och tekniskt och operativt stöd"
📍BEVIS: Återvändande får bostäder, bidrag och jobb. 
Samt, viktigast av allt, den lagstiftning mot "terrorresor" som regeringen tagit fram tog flera år att hosta upp och den är helt tandlös. 

"20. Gör Palestinafrågan en global kil orsak för muslimer"
📍BEVIS: Det första S och MP regeringen gjorde när dom tillträde var att erkänna Palestina. 

21. Anta totala befrielsen av Palestina från Israel och skapandet av en islamisk stat som en hörnsten i den plan för global islamisk dominans"
📍BEVIS: Det första S och MP regeringen gjorde när dom tillträde var att erkänna Palestina.

22. inleda ett konstant kampanj för att väcka hat av muslimer mot judar och avvisa alla diskussioner om förlikning eller samexistens med dem"
📍BEVIS: Medan Margot Wallström kramar om förintelseöverlevare och mumlar om att vi inte ska glömma, så pågår judeförföljelsen i Malmö, av just muslimer (minns Uppdrag Granskning 2015)

"23. Aktivt skapa Jihad terrorceller i Palestina"
📍BEVIS: Det första S och MP regeringen gjorde när dom tillträde var att erkänna Palestina.

"25. Samla tillräckliga medel för att på obestämd tid bevara och stödja Jihad runt om i världen"
📍BEVIS: Återigen, Mehmet Kaplan, han undertecknar att Husbymoskéns konto ska tömmas på sina tillgångar. Hundratals medlemmar kräver svar från ministern om vart 1,3 miljoner kronor försvunnit.

Av 25 punkter så pågår minst 11 av dom rätt framför näsan på oss. 
Flera av dom andra punkterna kan man också styrka men vi tar dom som är så uppenbara att till och med en sovande svensk kan förstå. 

Medan vi är upptagna med att skjutsa barn till fritids, kolla på Let's Dance och käka chips så pågår islamiseringen så uppenbart att Löfven som högsta regeringschef borde åtalas för landsförräderi. 

Med tanke på att den här så kallade "flyktingpolitiken" ska bibehållas oavsett vilket parti som sitter vid makten så är det tydligt att 7-klövern är överens om islamiseringen. 
Kom dock ihåg att det är MP, med Mehmet Kaplan, som tvingat igenom i princip fri invandring. 

Så vi har faktiskt bara två val:

1 Konvertera nu så att det är klart. 
Eller
2 Frånta främst S och MP deras makt. Ut ur riksdagen med dom!

Vad väljer du?

Så långt Johan Widén. En annan text, kopierad från Facebook av en okänd skribent ger ytterligare kött på benen om socialdemokratin, miljöpartiet och islamismen:

"Sosseregeringen 1999, under Göran Persson, valde att begå landsförräderi genom att skriva ett skriftligt avtal med Muslimska brödraskapet med löftet att hjälpa dem till makten på alla nivåer i det svenska samhället och spendera miljarder med skattekronor på att bedriva propaganda för deras tolkning av islam (minns t.ex. handskakardiskussionen när SVT, statens propagandakanal, bedrev just en sådan propagandakampanj med sin serie Halal-TV), samt förfölja alla kritiker mot det (alla kampanjer mot "islamofobi", "rasism" o.s.v., samt även smetande av tillmälen som "rasist" och "islamofob" på alla kritiker, inklusive mot många icke-vita invandrare med muslimsk bakgrund), i utbyte mot att brödraskapet värvar muslimska röster åt sossarna. 

Därefter har landsförräderiet fortsatt med varje ny regering. Kan det vara så att de nuvarande och forna regeringspartierna, inklusive myndigheter, större delen av det svenska etablissemanget m.m., inte är så sugna att få en diskussion om att de har begått det största landsförräderiet i Europas historia genom att under fredstid - utan att landet är ockuperat - hjälpa en fientligt sinnad, främmande makt få makt över det egna landet och det egna folket?

Muslimska brödraskapets paraplyorganisation för Sverige är Sveriges muslimska råd (SMR), som i sin tur har en rad organisationer under sig. 

Brödraskapets europeiska paraplyorganisation är Federation of Islamic Organizations in Europe (FIOE). Om du ser på alla mer omtalade islamister på nationell nivå, så lär du märka att samtliga har varit verksamma inom dessa organisationer. Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) är både en del av SMR ochFIOE. 

Dess ordförande, Omar Mustafa, valdes av sossarna in i partistyrelsen 2013, men partistyrelsen fick ge vika för den utomstående kritiken mot att välja in en islamist och Mustafa fick avgå. Innan dess var Mustafa verksamhetschef på studieförbundet Ibn Rushd och Sveriges Unga Muslimer och dess europeiska motsvarighet Forum for European Muslim Youth and Student Organisations (FEMYSO), även samtliga dessa Muslimska brödraskapetsorganisationer under SMR respektive FIOE.

Innan Mustafa tog över, så var Abdirizak Waberi ordförande för IFiS. Waberi är idag vice president för FIOE. Under Alliansregeringen satt han i Försvarsutskottet som moderat riksdagsledamot.

Sossarnas huvudsakliga kontaktman när man genomförde landsförräderiet var Mahmoud Aldebe, som var ordförande för Sveriges muslimska förbund, som på den tiden var en del avSMR (de uteslöts 2010). Han kandiderade även till Riksdagen som centerpartist, men misslyckades ta sig in. 

Bättre gick det för hans ideologiskt likasinnade fru, Ebtisam Aldebe, som är en centerpartistisk politiker och tidigare ersättare i Riksdagen samt nämndeman i Förvaltningsrätten i Stockholm.

Mehmet Kaplan har varit både sekreterare och ordförande för brödraskapsorganisationen Sveriges unga muslimer, samt har även varit presstalesman för brödraskapet svenska huvudorganisation SMR. 

Han startade även organisationen Svenska muslimer för fred och rättvisa (SMFR) tillsammans med Yasri Khan, 

SMFR hade i sin tur bakgrund i brödraskapets tidigare nämnda studieförbund Ibn Rushd. Utöver det har Kaplan varit ledamot i Miljöpartiets partistyrelse (2003-2011), blev miljöpartistisk riksdagsman 2006 och miljöpartistisk minister i den nuvarande regeringen.

Värt att notera är att ordförande för brödraskapets europeiska paraplyorganisation FIOE är den svenske medborgaren Chakib Ben Makhlouf, som 2008 fick tala i Sveriges Riksdag under ett möte initierat av Mehmet Kaplan.

Om ni granskar fler islamister i maktens korridorer i Sverige, som t.ex. Yasri Khan, så lär ni med god sannolikhet finna kopplingar mellan dem och Muslimska brödraskapets organisationer. Det är inte alls något svårt. 

All information jag skrev här ovan om organisationerna och de nämnda islamisterna går att finna på svenska och/eller engelska Wikipedia, så det är inte några statshemligheter vi talar om. Det är ingen slump att det är så, utan beror på att sjuklöverister valde att förråda sitt land och sitt folk".

Läs även här om den tunna röda linjen mellan galenskap och diktatur.

Så summa summarum, kritisera nazismen ryms inom åsiktskorridoren. Kritisera islamism och kommunism, aja baja, det får man INTE göra. Då är man nazist, fascist och/eller islamofob.

Varför röstar människor fortfarande på dessa politiskt korrekta partier? Vill man förslavas och förtryckas i sitt eget land? Avskyr man sig själv och sina barn så mycket? Jag förstår inte.

Själv skulle jag aldrig låta mitt barn gå i svensk kulturmarxistisk skola. Nedanstående video ironiserar om politisk korrekthet i skolan, men så ofta förr överträffas verkligheten av dikten. Dina barn och barnbarn kommer aldrig att få lära sig tänka självständigt och kritiskt. De blir lätta offer för totalitära ideologier, precis som sjuklövern vill.

Svensk skola har alltså inte förfallit, allt följer en plan. Globalistagendan med Kalergiplanen. Läs här och här.Om du inte vill se denna framtid så är det hög tid att vända vreden åt rätt håll. Vi har bara tre valmöjligheter just nu; underkastelse under islam, repatriering eller inbördeskrig. Det är tre partier i Sveriges riksdag som öppet stödjer Sharia. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, här från en säker källa i form av imamen i Gävle moské Sheikh Abu Raad (imamen i den moské som spridit islamism som Gävle Dagblad granskat så ingående). Läs här, här, här, här och här.

Varför tillåter vi islamister att använda till synes legitima riksdagspartier son kanaler för sin vidriga ideologi? De värvar människor som inte ens kan svenska. Varför förråder sjukövern Sveriges folk på detta sätt och tillåter detta? Vad har dessa sju partier emot oss svenskar?

För mig är de alla högförrädare och jag hoppas att någon gång skall de alla i vänstern stå till svars inför folket tillsammans med övriga högförrädare i alliansens partiledningar som hatar och föraktar Sverige och svenskarna. De är alla oikofober, Läs här.

Läs också  här och här. Börja tänk själv och sluta indoktrineras av mainstreammedia! Du har ett ansvar, liksom jag, att skrika ut "nu räcker det!"

Läs också Daniel Larssons gästinlägg här med titeln "Om Islams övertagande av Sverige".

  

torsdag 21 april 2016

Om att vända vreden åt rätt håll

IS är en terroristorganisation skapad av väst och understödd och utrustad av väst. Vi känner alla till NATO-landet Turkiets affärer med IS. Det är viktigt att komma ihåg att många muslimer, förmodligen de flesta, bara vill leva sitt liv i lugn och ro liksom vi.

Islamism skulle aldrig ha uppstått utan kombinationen av Hassan al-Banna and Haj Amin Husseini i slutet av 30-talet.

De mottog finansiellt och ideologiskt stöd från nazi-Tyskland. Efter VK 2 så fortsatte stödet från tyska nazister som fördes till Egypten där det muslimska brödraskapet hade grundats redan 1928 av just Hassan al-Banna.

Muslimska brödraskapet blev islamismens ideologiska plattform och är det än idag. Något jag skrivit om här.

Vi borde aktivt stödja alla de muslimer som själva är förföljda och hotade av islamister och som vill modernisera Islam utan islamisternas ideologi, utan bara har islam som en personlig tro.

Här är några lärda muslimer som riktar stark kritik mot IS ideologi. De sänder ett budskap till IS att de inte förstår Islam.

Låt oss hoppas att det finns fler som dessa och att de kan organisera sig mot islamismen. Annars kommer världen att gå under i kaos och våld.

Det är Saudisk Wahhabism, som grundades av Muhammad ibn Abd al Wahhab på Arabiska halvön på 1700-talet, som hotar oss.

Muhammad ibn Abd al Wahhab (1703-1792) har gett namn åt wahhabismen och företräder en sträng syn på hur islam ska utövas. Wahhabismen som finns bland annat i Saudiarabien som statsideologi kan ses som en del av salafismen och anhängare brukar även kalla sig muwahhidun (bekännare av Guds enhet) och betraktar alla andra muslimer som avgudadyrkare.

Salafismen är en riktning inom islam som vill gå tillbaka till religionen så som de själva uppfattar att den lärdes och praktiserades av de tre första generationerna av muslimer efter profeten Muhammed.

Gemensamt för salafisterna är deras idealbild av hur de första muslimska samfunden såg ut och de försöker följa Muhammed och hans följeslagare så mycket som möjligt i sina handlingar.

Giltigheten av sann salafism erkänns av Ammanbudskapet som är ett internationellt dokument med syfte att fastställa islamska normer och att klargöra islams sanna natur och naturen hos sann islam.

Jag avskyr islam som ideologi manifesterad i salafismen, men hur jag betraktar muslimer, det beror på den aktuella muslimen eller muslimerna.

Jag anser det vara mycket viktigt att inte generalisera om muslimer att alla är potentiella mördare och terrorister, för de flesta är helt vanliga människor.

Min vän Hanna Gadban, liberal muslim, har skrivit en bok som heter "Min Jihad" som du bara måste läsa. Läs här. i sin bok beskriver hon tydligt i vilket grepp salafisterna har om det svenska samhället.

Tyvärr är det en regel, utan i princip några undantag, att vi i väst generaliserar Islam till bara "ett Islam" när vi egentligen borde helt fokusera på salfister och wahhabister. Läs här.

Det är de som hotar och terroriserar oss och som understöds av stater som har islam som statssystem och vars rättssystem (om man kan kalla det så) är sharia.

Se detta inlägg där jag skrev just om hur farligt det är att relativisera alla muslimer till en enda homogen grupp.

Dessa militanta fanatiker används sedan av globalisterna som ett vapen mot oss för att krossa västs demokratier enligt Kalergiplanen och FN Agenda 2030. Läs här

Så min uppmaning är att rikta vreden åt rätt håll. Utan globalistagendan och sossarnas avtal med Saudiarabien i samband med oljekrisen 1973 hade vi inte varit där vi är idag.

Då hade vi kanske fortfarande haft vårt trygga land kvar. Vår vrede bör helt riktas mot den politiska adeln och alla regeringar sedan 70-talet. Allt började med Olof Palme. Allt kretsar kring socialdemokratin och Saudi-Arabien.

Läs vad Aje Carlbom, docent i socialantropologi och lärare i religionsfrågor vid Malmö Högskola, skriver här i en artikel med titeln "Så vill Saudiarabien omvända Sverige till den islamiska läran".

Det är de, och endast de, som försatt oss i den situation vi befinner oss idag. Hade den politiska viljan funnits hade Sverige fortfarande varit ett tryggt land att leva i. Det är ju inte så att muslimska brödraskapet hymlar med sina planer.

Muslimska brödraskapet berättar själva om sin strategi för att ta över Europa som du kan se här i en norsk dokumentär från 2008. Denna information finns tillgänglig även för den politiska adeln, men då deras agenda är en annan, och mycket ondsintare, så bortser de helt från denna information som vem som helst kan hitta på Internet.

De vill krossa Sverige och Europa, någon annan förklaring finns inte. Salafismen är ypperligt att använda för detta syfte. Många s.k. "muslimska terrodåd" är dock False Flag Operations syftande till att piska upp hat mot ALLA muslimer och regisserade av globalisterna och deras lakejer. Läs här.

Och glöm aldrig att islam grundades år 691 som ett verktyg för arabisk imperialism, inget annat.

Något du kan läsa om här och även se en video om. Se till att upplysa dig så du kan hjälpa till att få en sakligare debatt om islam. Det är ditt ansvar i hela denna soppa förutom att rösta bort den politiska sjuklövern i nästa val (om det blir något).

Allah bestämmer inte i Sverige och skall så aldrig göra heller som Nima Gholam Ali Pour skriver här.

Läs även Mons Krabbes inlägg med titeln "Miljöpartiet har förvandlats till en politisk rötkammare" här.
onsdag 20 april 2016

Om repatriering av "flyktingar" - Gästinlägg

Ännu ett gästinlägg av Göran Andersson:

Bra SD.

Man bygger inte välstånd, trygghet och välfärd med utökat utanförskap.

Man hjälper inte flyktingar genom särbehandling av 1-2 promille. Det är ett brott mot likavärdesprincipen.

Alla icke självförsörjande som beviljats PUT måste likabehandlas med nyanlända och få TUT i max tre år.

Repatriering av bidragsmigranter är Sveriges enda räddning - och verkliga flyktingars enda räddning.

Kära politiker, public service. Kära maktetablissemang och inbillat goda:

Vi som betalar notan via skattsedeln för ert missbrukade ansvar förfäras dagligen. Vi - folket som läser fakta bortom era styrda politiskt korrekta vinklade medier.

Igår kväll kunde vi se i SVTs Agenda - hjärtat av sk public service - höra Göran Persson säga att senaste decenniers flyktinginvandring har behövts. Helt oifrågasatt. Med sedvanlig propaganda i globalismens hjärntvätt ska public service forma vad svensken ska tycka - styrda av eliten inom Bilderberggruppen (Reinfeldt, Bildt, Soros) m.fl ska nationalstaternas identitet förintas - men bara de västerländska.

Att Sverige redan har 800.000 st i permanent utanförskap tycks vara bortglömt av public service. Detta är enligt de politiskt korrekta alltså ett "nödvändigt" resultat av den "nödvändiga" invandringen. No go zoner med shariastyre är alltså "nödvändiga" och vi ska göra dessa större...

Börja bearbeta dessa innan ni släpper in fler!

Multiplicera inte era misslyckanden och inse era begränsningar och misstag!

Invandring behövs i förhållande till efterfrågan och integrationsförmåga - JA!

Blanda inte ihop arbetskraftsinvandring med flyktingpolitik!

För halva Sveriges flyktingkostnader hade vi kunnat hjälpa samtliga 60 miljoner flyktingar istället för de två promille vi särbehandlar. Läs här.

Men sanningen och Rosling är inte populär i PK media längre - globalisternas agenda ska vinna - så länge folket väljer dess representanter (S, M, FP, MP, V, C).

Lär er detta någon gång alla PK journalister!

När ska ni granska makten åt folket?

Integrationen som PK vurmar för och jobbat med i 40 år - ska vi summera denna strategi?

34% av flyktingar har heltidsjobb efter 15 år.

Wow!

Vilken succé! Detta tycker PK-etablissemanget vi ska försvara! Detta tycker Göran Persson är nödvändigt. Detta propagerar alla public service journalister ut som en sanning. Denna vansinnespolitik vill M, C och FP återgå till efter "flyktingpausen".

Vilka ger dessa partier sitt förnyade förtroende? Sannolikt de som hjärntvättas med den felaktiga propagandan.

Och statistiken blir säkert bättre framöver med tiodubblat inflöde som 2015 eller hur?

PK älskar tydligen utanförskap och diskriminering av majoriteten flyktingar och fattiga svenskar. Läs här.

Maggan lånar till asyl- och flyktingpolitik - utöver att stjäla från biståndet som skulle hjälpt svältande barn.

Enligt SSB är nettokostnaden per MENA flykting ca 7-10 MSEK.

Vi har snart 500.000 st sådana i Sverige.

Orkar Maggan (S) räkna på hur stor den negativa bördan blir?

PS: Lehmankraschen var 3.800 miljarder.

Känns 5.000 miljarder bra för dig Maggan?

Maggan - känns det som att sanningen ryms i framförd statistik när du talar om att budgethålet krymper?

Utvisa och repatriera alla som inte är självförsörjande som fått PUT.

Dessa människor som efter 5,10,15 eller 20 år inte kan ett ord svenska och fostrar söner inom islams lära tvärsemot svenska värderingar har förbrukat sitt kontrakt.

De reser till sina länder på semester med fickorna fyllda av bidragspengar ämnade till sina familjer eller lokala husbyggen - det land de påstår sig ha flytt ifrån.

Så långe Makteliten förordar integration istället för repatriering så har de ingen lösning.

Reversering av PUT för icke självförsörjande måste vara linjen.

Vi kan inte ha en miljon i konstant utanförskap som kostar hundratals miljarder varje år - vi kan inte motivera det för alla svältande barn och verkliga flyktingar. Inte heller för vår egen välfärd och trygghet. Det finns INGET som försvarar integration.

Integration med svindyra diskriminerande bidragslösningar fungerar inte och är därför inhumant för det stora kollektivet - vare sig flyktingpolitik eller mänskligt eller rättvist.

Homogena hjälpinsatser i kostnadseffektiva länder är enda lösningen på flyktingkrisen.

Det kommer svenska folket bli varse i takt med att flera mord, våldtäkter, attentat kombinerat med skattehöjningar och sämre välfärd och trygghet blir ett faktum.

Vi ska alltså bygga svindyra bostäder åt en promille av flyktingar som ska flytta in där när kriget sannolikt är slut?

Vansinne.

Reversera vansinnet.

Låt flyktingar få effektiv och human hjälp. Bidragsmigranter attraheras av push-effekter pga icke homogena bidragssystem.

PK är passé.

Man bygger inte välstånd, trygghet och välfärd med utökat utanförskap.

Man hjälper inte flyktingar genom särbehandling av 1-2 promille. Det är ett brott mot likavärdesprincipen.

Alla icke självförsörjande som beviljats PUT måste likabehandlas med nyanlända och få TUT i max tre år.

Tål att repeteras:
Med ett negativt nettobidrag på 10 MSEK per flykting kan Löfvén snabbt räkna ut vad alla de ca 500.000st som fått PUT och befinner sig i utanförskap kommer att kosta...

Mer än hela Lehmankraschen på 3.800 miljarder.

Bortom pengar...

Kostnaden i människoliv och våldtagna tjejer som den värnade asylrätten lett till är ovärderlig. Och det lär inte bli bättre framöver...

Bortom svenska människoliv...

Värna åtminstone flyktingars likavärde. Likabehandling till alla enligt FNs nivåer. 30kr/dag.

Det sker inte effektivt i ett högkostnadsland som Sverige.

Rationell humanism.

Flyktingpolitik är inte integrationspolitik och arbetsmarknadspolitik.

Debatten är helt vilsen i Sverige.söndag 17 april 2016

Om ett delat Europa - Gästinlägg

Ännu ett gästinlägg av Daniel Larsson:

Ett delat Europa!?

Idag sjösätter SVT en kraftsamling, som de kallar det, med en rad debatter, artiklar och annat i SVT och på webben.

Man behöver inte fundera speciellt länge vad som är agendan med detta och vi minns alla Sveriges exploatering av Alan Kurdi när SVT skulle "kraftsamla" för att skapa en opinion för en vansinnig flyktingpolitk.

Nu är vi där igen.

Jag vill hävda att det inte finns ett delat Europa eller ett Europa där onda karfter ska ställas mot goda. Eller där viljan att hjälpa ska ställas mot vilja att överleva eller att forstätta leva i ett land man känner igen.

Nej Europa är inte delat, Europa är sönderslaget av utopiska förblindade politiker med en självgodhet och arrogans i förhållande till folket de styr över och deras vilja som är häpnadsväckande.

I Sverige är det mer påtaligt än på många andra ställen där vår Statsminister åker utomlands och beklagar sig över att folket "gnäller".

Europa har slagits i spillor i ett mångkulturellt projekt som var dömt att misslyckas från början. Vurmandet för mångkulturen med Tyskland och Sverige i spetsen har lett till kulturella yttringar i vårt Europa som nu gör att lag och ordningsmakten står handfallna inför politikernas domedagsbygge.

Politikerna i sin tur skyller på "högerextremism" och "främlingsfientlighet" som inte fanns där innan detta vansinniga projekt inleddes och dessa krafter som nu trots allt vaknat, för de finns där men inte i den utsträckning media och politiker på vänsterkanten vill ha det till, dessa har vaknat som en direkt konsekvens av det hot främmande kulturer riktar mot oss, våra medmänniskor och vårt öppna fria samhälle!

Europa är inte delat, Europa är slaktat och under hot från en ideologi/religion som har hatet som livsnerv och där demokratin och dess öppna fria samhälle är den röda mittpunkten som det gäller att träffa med så många skott som möjligt.

Samtidigt som detta sker så kraftsamlar svenska medier till förmån för denna ideologi, tar den i försvar och hävdar att dess kritiker är hatiska och rasistiska. Sedan undrar de varför Europa reagerar som det gör?

Sätt stopp för religiösa makter i det offentliga samhället, utvisa kriminella asylsökare/flyktingar/Invandrare, upprätta ett gediget och kontrollerat gränsbevakningssystem och se till att värna om Europas demokrati, öppenhet och frihet så kan jag lova att vi inte bara kommer se ett starkare, mer solidariskt Europa men också kommer vi frigöra resuser för att kunna hjälpa långt fler i nöd, på plats i första hand men också här i Europa genom ett fungerande asylsystem där brott, kriminalitet och religiös fanatism inte är välkommet.

Stärk Europa genom att deklarera ett hundarprocentigt stöd till det sekulära demokratiska Europa och låt därmed göra klart för Islamisterna en gång för alla att Europa är och förblir demokratiskt vare sig ni vill det eller ej och här gäller våra lagar och inte religiösa regleverk.

Det första som förlorar sin livsgnista i ett gemensamt Europa är högerextremismen och sedan faller också Islamismen i samma andetag eftersom de båda delar samma grund att stå på.

Europa har kraftsamlat under två världskrig och kommit ur dessa än mer demokratiska, öppnare och friare.

Låt oss även göra det denna gång och låt oss stå enade i denna prövning!

lördag 16 april 2016

Om tisdagen den 19 april 2016

Jag har tidigare skrivit ett inlägg med titeln "Om ett möjligt slut på globalisternas imperium" som du hittar här, ett inlägg med titeln "Om att födas in i ett mentalt fängelse" som du hittar här, ett inlägg med titeln "Om globalisternas planer att mörda oss med hårda och mjuka metoder" som du hittar här, ett inlägg med titeln "Om att stå upp för vår kultur" som du hittar här, ett inlägg med titeln "Om enda möjligheten att rädda Sverige - och en uppmaning till Sverigedemokraterna" som du hittar här, ett inlägg med titeln "Om en allvarlig uppmaning till alla svenskar" som du hittar här och slutligen ett inlägg med titeln "Om drömmen om världsherravälde" som du hittar här.

I alla dessa inlägg har jag redogjort för mina egna tankar och farhågor om hur situationen i världen ser ut. Jag påstår inte att jag har rätt, men som min bloggs namn indikerar är det just mina tankar.

Alla dessa inlägg är rika på länkar till olika källor. Till sådant andra har skrivit så det finns hur mycket som helst att läsa för den som önskar.

I mitt grävande och analyserande över vilka krafter som EGENTLIGEN styr världen har jag funnit många värdefulla källor som ser samma sak som jag. Jag brukar ofta länka till Lars Bern och Peter Krabbe, men det finns många fler jag läser och även diskuterar med

Idag har fler artiklar dykt upp som pekar på att en ödesdiger händelse tisdagen den 19/4 2016. På sista tiden har det varit en ström av artiklar i utländsk media och bloggar som säger samma sak.

Västvärldens banksystem står inför ett gigantiskt sammanbrott. Att säga när detta skall ske har varit svårt, men att det kommer att ske har inte varit svårt att lista ut när man väl förstår hur korrupt västvärldens banksystem och politiska system är.

En kollaps av det finansiella systemet har olika faser. Efter en bankkollaps. vilket man kan se hur det gick till på 30 talet, blir folk desperata och plundrar butiker och varudepåer. När sedan maten börjar att ta slut så börjar plundringen av bostäder och annat.

Kriminaliteten exploderar och arbetslösheten. Sedan börjar små inbördeskrig. The survival of the fittest. Det är bara titta på Mellanöstern. Storstäderna är mest utsatta. Säkraste ställena är i glesbygden.

Bunkrar kan bli fällor istället för skydd. Något att försvara sig och sin familj med samt livsmedelsreserver blir nödvändiga. Många människor som är beroende av medicin kommer inte klara sig. Så kan det gå, och detta är ett fullt möjligt scenario.

Jag kommer inte göra analysen åt er denna gång. Den får ni göra själva. Vad jag gör, är att samla ett antal länkar åt er nedan för er egen analys. Nästa helg vet vi kanske hur det gick. Förhoppningsvis hände ingenting.

"In a shocking move likely to crush the US economy overnight, China is refusing to make its new gold-backed Yuan, convertible from or to US Dollars.  The new Yuan will be introduced next Tuesday, April 19."

NWO Soros – To Save EU Must Destroy Europe, Western Civilization,

President Killary: Would the World Survive Hillary Clinton?

What in the World is Going on with Banks this Week? Emergency meetings, banker summits, and more

Shanghai Shock April 19, 2016: Yuan Based Gold Standard.

China Refuses to make its new gold-backed Yuan convertible to or from US Dollars

After Emergency Federal Reserve Meeting TODAY, Obama and Biden to Meet with Yellen! Rumor: Martial Law Discussions for Banking Failure

Nomi Prins Just Issued A Dire Warning About What Is Going To Trigger Total Global Collapse

Nomi Prins Reveals A Shocking Private Conversation About The Fed’s Manipulation Of The World

CHINA SAYS "NO DOLLARS" FOR NEW YUAN

What in the World is Going on with Banks? Emergency meetings, banker summits, crashing European banks, and the worst bank reports since the Great Recession

Anders Thoren skriver på Lars Berns blogg: Hur ser Sveriges framtid ut i jämförelse med Kinas?

Min trendanalys är solklar. Frågan är vad din analys ger för resultat?

Utifrån vad du kommer fram till så är det upp till dig att vidta åtgärder efter bästa förmåga. Du har inte fått lära dig mycket i skolan om hur världen egentligen fungerar, något du förstår om du läser denna artikel och andra inlägg om NWO på min blogg. Därför är det omöjligt att göra en egen analys innan man lärt sig mer.

Vi får för mänsklighetens och planetens bästa hoppas att USA väljer alternativ 2 enligt denna artikel. Då finns det hopp för en blomstrande framtid till skillnad från alternativ 1 som innebär ingen framtid alls.

Hur det än blir kommer Kina att ta över det som finns kvar av världen. Det står bortom allt tvivel. Läs här.


fredag 15 april 2016

Om ondskan i politiken och goda krafter

Svensk politik idag behärskas av ren ondska. Sjuklöverns politiker har smittats av makthunger och förmodligen också av rena mutor från den globala eliten, globalisterna.

Samtliga partier i riksdagen, utom Sverigedemokraterna, har helt tappat den moraliska kompassen. Vad regeringsformens skrivningar betyder struntar man högaktningsfullt i. Eget maktbegär och att bli evigt försörjd av valboskapen som karriärpolitiker betyder allt.

Allvarligt talat, vi kan inte låta detta fortsätta. Vi måste protestera ofta och högljutt. Blogga, skriva insändare och demonstrera på folkets demonstration och vid andra demonstrationer som anordnas.

Ju mer man avslöjar deras ondskefulla agenda, desto svagare blir deras ömkliga totalitära bygge.

Vi sover inte längre. Vi har vaknat. Vi har förstått att er politiska agenda är en del av den ondskefulla globalistagendan. Ni skall bort! Ni har helt förrått det folk som gav er förtroendet i sin naivitet och okunskap.

Det finns bra politiker i de andra partierna, som nu MÅSTE rensa i sina partiledningar. Oftast lokalpolitiker som ännu inte har blivit korrumperade på Bilderbergmöten.

Ni har alla ett enormt ansvar för att kliva fram nu och göra ert tillsammans med oss i SD för att försöka rädda det som är kvar av Sverige.

Det går inte att manövrera längre och "vänta", ni måste kliva fram nu och berätta om vad som egentligen pågår. Få era partikamrater att förstå globalistagendan och den ondska som den innebär. På min blogg har ni massor att läsa.

Läs dock inte för länge, utan GÖR NÅGOT NU!

Här är lite inspiration från medborgare i Spånga! Notera det totala föraktet från politikerna mot de rent ut sagt förbannade medborgarna.Det är ingen konspirationsteori. Det är en djävulsk och högst reell konspiration där de planerar att mörda 90% av jordens befolkning och starta ett tredje världskrig med kärnvapen om de inte stoppas. Det är allvar nu! Inse det!

Allt jag kan göra är att vädja till er att upplysa er och framför allt, AGERA!

Jag avslutar med några tänkvärda ord från min Facebookvän Gunnar Olofsson:

Det är en förbannat märklig situation vi svenskar befinner oss i. Vi anställer ett antal politiker och tjänstemän för att freda vår nation och vårt folks intressen. Dessa anställningar används sen till att kriga MOT oss svenskar, vi som betalar lönen och är de egentliga uppdragsgivarna. Ställer man dem mot väggen ljuger dem. De har media på sin sida varför man inte heller där, som svensk, kan påräkna uppbackning.

Det finns inte ett enda hållbart argument till varför detta vansinne ska fortsätta. Inte ett enda. Att importera miljoner ID lösa, obildade, bidragstagare från några av världens värsta och mest våldspräglade regioner kommer driva vårt enda hemland ner i ett evigt mörker. Det enda vi har att hoppas på är att slippa krig. Bättre blir det inte.

Det är dags att inte låta kretinerna som driver detta mot vårt bästa slippa undan. Det ska inte vara enkelt för en politiker att hänvisa till "regler" eller en egenkomponerad "värdegrund" när dom mot vårt, våra barn och barnbarns bästa för all framtid förstör vårt enda hemland.

1. Stäng gränsen
2. Lägg ner migrationsverket till förmån för ett nytt verk, "utvisningsverket"
3. Skicka hem migranterna
4. Ompröva vansinnet retroaktivt
5. Nu, inte 2018, då är det för sent.

Läs också vad Stefan Torssell skriver här.torsdag 14 april 2016

Om att inse problemet - Gästinlägg

Ännu ett gästinlägg på min blogg av en av Sveriges bästa talare, Stefan Torssell. Lika klarsynt i sitt skrivande är han som när han talar. Över till Stefan:

Bästa sättet att lösa ett problem är att inse det. Sverige håller på att gå åt fanders. Vi lånar pengar för att inte ekonomin ska krascha. Utbildningsväsendet har kraschat.

Bostadsmarknaden har havererat så att företag inte kan anställa och ungdomar inte kan börja studera. Turistnäringen kan inte ta emot sommargäster. Där bor migranter. Istället för att turistanläggningarna ger inkomster åt Sverige så drivs de med skattepengar.

Många har ännu inte insett att institutionerna har korrumperats. Det blir nästa smärtsamma chock.

Regeringen är den sämsta vi någonsin haft. Utrikespolitiken är en fara för landet. Oppositionen kan inte få ihop en budget som visar vad de vill istället.

I kommunerna bryter tjänstemännen mot landets lagar eftersom arbetsuppgifterna överstiger vad man klarar av personellt och ekonomiskt.

Underhåll av byggnader, vägar, järnvägar är eftersatt.

Polisen vågar sig inte in i 55 områden i Sverige. Enligt brottsstatistiken är de områdena de minst brottsbelastade. Myndigheterna utmanar därmed med sådana redovisningar människors sunda förnuft.

Antalet mord ökar. Antalet överfallsvåldtäkter och gruppvåldtäkter ökar. Statsskulden ökar.

De närmast fem åren kommer statens kostnader för migrationspolitiken att gå på 80 miljarder kronor/år. Kommunernas ökade kostnader för migrationspolitiken redovisas däremot inte.

Allt ska betalas genom skatter, men mycket betalas genom lån. Alltså försämras Sveriges läge för varje år som går.

Antalet välutbildade och kunniga svenskar som lämnar landet har ökat under de senaste tio åren. Omkring trettiotusen per år. Siffran är stigande. Det handlar alltså om svenskar, födda i Sverige av svenska föräldrar. Ytterligare tjugotusen med invandrarbakgrund utvandrar också per år.

Samtidigt antas mellan 60000 - 140000 per år komma till Sverige.

Om tio år är landet helt oigenkännligt. Det handlar om ett folkutbyte av stora mått, men framförallt om ett kulturellt och kunskapsmässigt utbyte.

Men vad är grundproblemet. En del kan förledas att tro att det är invandringen som är problemet. Nej, det är ett symptom på något mycket värre.
Sverige har ett intellektuellt problem.

För 40 år sedan började journalistkåren ta över debatten i landet. De hade tillgång till mikrofoner och tidningspressar. Man förväntade sig att de skulle sköta sitt jobb som alla andra, men de svek landet.

De har motat undan alla andra grupper från den offentliga arenan. Nivån har sjunkit värre än ett Pisaresultat. Journalister intervjuar varandra. Professorer klipps in i små snuttar i tevesändningar för att bekräfta journalisternas rätt så infantila tankar.
Det är den yrkesgruppens stora egon och lilla förmåga som har satt Sverige i detta svåra läge.

De svåra och stora frågorna har aldrig kunnat diskuteras. Istället har journalistkårens fördumningar och döljanden gjort att landet gradvis förfallit. Politikerna har anpassat sig och ställt sig i medieskuggan, där de har fått vara ifred.

De som skriver på bloggar och som inte håller med om journalistkårens naiviteter har hängts ut med smädesord. De i Sverige som har gått i fällan har hjälpts fram om de pekat finger åt människor.

Journalisterna har gjort en stor skada för Sverige, när de har förvägrat människor med andra insikter att delta i debatten.

Nu har de förlorat debatten och äntligen har de börjat rapportera.

Men eftersom oduglighet blivit en yrkessjukdom har de ännu inte insett hur man ska bära sig åt för att höja nivån.

Och allt fler flyttar ur landet och statsskulden ökar och verksamhet efter verksamhet kraschar.

Vi måste ta en gemensam kamp mot detta fåtalsvälde.

Som bonus får ni en intervju med Stefan som White TV gjorde på Norrmalmstorg 2016-03-19.


Tidigare inlägg här och här.


Om att vara svensk - gästinlägg

Ett nytt gästinlägg av Daniel Larsson:

Att vara Svensk!

Har fått frågan ibland, av olika människor, vad är att vara svensk?

Nu ska jag svara vad jag anser vara att vara svensk, eller Europé och medborgare i en demokratisk nation!

Att vara Svensk är att försvara demokratin och dess lagar

Att vara Svensk är att respektera jämställdhet mellan könen

Att vara Svensk är att respektera sexuella läggningar

Att vara Svensk är att respektera sina medmänniskor och kräva samma respekt tillbaka

Att vara Svensk är att arbeta, studera och betala skatt till en gemensam välfärd till vårt land

Att vara Svensk är att vilja bistå med hjälp i mån av möjlighet till dem i andra nationer som behöver hjälp

Att vara Svensk är att hjälpa människor som hotas och förföljs av antidemokratiska ideologier eller religioner i mån av förmåga, plats och möjlighet

Att vara Svensk är att behandla alla lika under våra gemensamma lagar och regler oavsett etnicitet, hudfärg, sexualitet eller religiös tillhörighet

Att vara Svensk är att stå upp för vårt land, älska vårt land och hylla det land vi lever i utan att känna skam eller skuld

Att vara Svensk är att fira midsommar, jul, påsk, pingst och valborg utan att känna skuld eller skam för det

Att vara Svensk är att inte tolerera kulturella eller religiösa yttringar som hotar frihet och fred, trygghet och säkerhet i vårt samhälle oavsett vilken falang det är som riktar dessa hot mot oss

Att vara Svensk är att inte döma någon utifrån etnicitet, hudfärg, sexualitet eller religiös tillhörighet utan efter deras agernade och respekt för det gemensamma samhället

Att vara Svensk är att inte tolerera splittrande lagar som "Hets mot folkgrupper" eller söndrande begrepp som "minoritet" som enbart bygger murar och skapar grupper där inga andra grupper än människan ska finnas.

Det är att vara Svensk för mig.

Svenskhet eller Europeisk samhörighet är Nationernas förmåga att samla sina medborgare under Nationella värden, skydda dessa och upprätthålla demokratin.

Att vara svensk eller Europeisk är att skydda sina nationer mot dem som hotar att förgöra dem.

Vi missar det fullständigt i Sverige och stora delar av Europa då vi demoniserat Nationalstolthet och Nationella värden till att vara rasism, fascism och nazism!?

Inget kunde vara mer fel och inget är så antirasistisk som att ge samtliga individer i ett samhälle samma skyldigheter och rättigheter och helt eliminera debatten om hudfärg eller härkoms.

Inget skrämmer vänsteridealisterna mer än ett jämlikt samhälle där alla, oavsett hudfärg och härkomst behandlas lika. Det eftersom vänsteridealisterna älskar rasism och lever av att rasism frodas. De är själv med och skapar den.

Så var Svensk, med stolthet och glöm aldrig bort att vara Svensk inte beror på din härkomst eller hudfärg utan på din förmåga att leva ett respektfullt liv inom de svenska samhällets lagar och regler.
Om ett möjligt slut på globalisternas imperium

En kvinna som heter Ann-Sofie Forsberg har gjort ett heroiskt arbete att översätta denna text av Benjamin Fulford, skriven den 12 april 2016. Den är relaterad till ett tidigare inlägg som du hittar här men också till flera andra inlägg du hittar på min blogg om den nya världsordningen. De är verkligen rädda nu, och de förstår att deras tid är kommen. Läs här.

Över till Ann-Sofies översättning av Benjamin Fulfords artikel:

Federal Reserve Board och USA-dollarn kommer att drabbas av finansiellt Armageddon om det asiatiska gulderbjudandet avslås.

Den asiatiska Draken-Familjen har erbjudit ägarna av Federal Reserve Board svindlande mängder guld med 13% rabatt från marknadspriset.

Tanken är att 10% av dessa pengar ska spenderas på en massiv kampanj för att utrota fattigdomen, stoppa miljöförstöringen och sätta mänskligheten på en bana för exponentiell expansion in i universum.

Bollen finns nu hos domstolen för den amerikanska regimen i Washington DC.

Det är anledningen till att USA:s president och vicepresident har ett krismöte den 11 april med Federal Reserve Boards ordförande Janet Yellen. En medlem av Draken-Familjen kommer också att vara med på detta möte, säger CIA-källor i Asien.

Om FRB tillbakavisar asiaterna, kommer BRICS-nationerna och européerna tillkännage en ny internationell guld-backad valuta som kan bytas ut mot USA-dollarn under en tremånadersperiod.

Efter denna period kommer den amerikanska dollarn inte längre accepteras av åtminstone 188 länder, vilket lämnar Washington-regimen isolerad och bankrutt.

I detta fall, för att undvika krig, kommer den amerikanska militärens operationer utanför USA fortsätta att finansieras med den nya valutan.

Den nya regimen som oundvikligen kommer att ersätta den bankrutta FRS i USA kommer att vara fria att utfärda sin egen valuta med obegränsad köpkraft inne i USA.

Förutom de ekonomiska sanktionerna mot FRS, kommer världens kampsportssällskap mobiliseras för att tillintetgöra folkmords-fraktionen av Khazarmaffian.

Chodoin Daikaku, den påstådda chefen för många av världens kampsportsfraktioner, är befriad från sitt uppdrag och kommer att ersättas av Masaaki Hatsumi, chef för Bujinkan Dojo.

Anledningen till detta är att Daikaku, vars riktiga namn är Ryosuke Matsuura, har vägrat att mobilisera kampsportsällskapen under hans förmodade ledning trots att han fått gott om bevis på att Khazarmaffian aktivt har försökt mörda mer än 90% av världens befolkning.

Med andra ord har många motgångar slagits mot den mänskliga rasen och trots ett legitimt behov av självförsvar, gör han ingenting.

Bevisen han ignorerar innehåller flera försök att starta ett tredje världskrig, spridningen av biologiska vapen som ebola, HIV och SARS, försök att orsaka massvält genom att betala bönder för att odla bränsle, inte mat och mycket mer.

Inte bara det, efter att ha misslyckats i dessa försök att döda miljarderna som satanisterna aviserade att de skulle döda, verkar det som om de gör sig redo för några massiva offerhändelse: åtminstone tusen tempel för Baal byggs runt om i världen.

I forna tider brändes barn traditionellt som offer till Baal, även känd som Molok och senare Set och slutligen nu Satan. Läs här och här.

Faktum kvarstår att regimen Barack Obama i USA inte har gripit någon av förövarna eller planerarna av dessa grymheter.

Detta innebär att alla medlemmar av militären, polisen, myndigheter och kampsportsamfund måste gå uppför befälsordningen och insistera på att åtgärder vidtas innan fler dödsfall inträffar.

Lyckligtvis finns det bevis för att åtminstone några allvarliga åtgärder vidtas. Ett exempel är att hela den schweiziska grenen av familjen Rothschild är eftersökt av polisen, enligt Pentagonkällor.

Den schweiziska Rothschild-grenen som kontrollerar BIS (Bank for International Settlements – ett samarbetsorgan för många centralbanker, däribland Sveriges riksbank – Översättarens kommentar) anses vara huvudet på bläckfisken, av många informerade utredare.

Detta är bara början av nedmonteringen, lovar de.

En viktig sak att inse är att ”Panamadokumenten”-operationen som får stor uppmärksamhet nu i företagsstyrd media inte är vad den verkar vara, vilket flera källor är överens om.

Det faktum att det främst är ledarna för länder som är associerade med den nazistiska fraktion av Khazar-maffian, liksom cheferna för Ukraina, Förenade Arabemiraten, Qatar, Georgien och Saudiarabien, som har exponerats ger en antydan om den större planen.

I verkligheten är Panamadokumenten en jättestor fälla för att locka världens $ 31 biljoner i offshorepengar in i USA, säger CIA och andra källor.

Det är här de kommer att beslagtas för att hjälpa till att täppa igen det gigantiska svarta hålet i den amerikanska regeringens konto säger källorna.

Det är därför företagsstyrda medier som Bloomberg och Wall Street Journal kör stora artiklar som säger att Reno, Nevada är den enda säkra platsen i världen för heta pengar.

Det är också därför de rapporterar att Rothschilds har etablerat sig i Reno och uppmuntrar kunder att hantera sina pengar där.

Ännu viktigare är att Panamadokument-operationen är del av en större kampanj för att stänga all världens skatteparadis.

De brittiska skatteparadisen som Caymanöarna har redan förlorat förmågan att dölja pengar eller hjälpa människor att undvika skatter, på grund av nya flaggningsregler.

En tjänsteman vid USA:s militära underrättelsetjänst sa att ”Panama var en underrättelseoperation som syftade till att exponera korruption och inducera ett regimskifte [bland annat i USA]”.

Operationen är också utformad för att ”utpressa eller åtala kabalens medlemmar som gömmer sitt stulna byte offshore”, fortsatte han.

Några av namnen i Panamadokumenten som inte har offentliggjorts inkluderar Hillary Clintons ”team”, Bush:arna och många amerikanska oligarker, politiker och domare, tillägger han.
onsdag 13 april 2016

Om att födas in i ett mentalt fängelse

Oavsett när du föddes så föddes du i ett mentalt fängelse. Dina föräldrar likaså. Vi tror vi föds fria, men det är bara en illusion. Vi socialiseras in i ett samhälle som mest kan liknas vid filmen "The Matrix" där det vi uppfattar som en verklighet är en skapad verklighet, alltså en illusion, som skapats av den globala makteliten (globalisterna).

Vår historia som vi känner den, är inte sann så som den berättats för oss i skolan, i böcker och i Hollywoodfilmer. Vi har matats med en historiebeskrivning som i många delar är falsk och i andra delar stämmer om denna beskrivning passar globalisternas syfte. Alla är vi utsatta av "mind control" av den globala elitens lakejer, politiker, musikindustrin, filmindustrin, spelindustrin, massmedia o.s.v.

Idag är det uppenbart att det är så om man börjar vakna och förstå. Ta rapporteringen i media om folkets demonstration t.ex. För oss som varit där och sett och hört med egna ögon vad som hände, och inte hände, så förstår vi hur manipulerade vi dagligen blir av den massmedia som till 100% ägs av den globala makteliten. Har man tittat på filmen Hellstorm så kommer man se en Hollywoodproduktion om andra världskriget med helt andra ögon efteråt.


Inget av det som den politiska adeln matar oss med är heller sant. Det enda de ägnar sig åt är "mind control" av massorna på uppdrag av globalisterna. Är man inte politiskt intresserad och följer alternativ media sväljer man allt med hull och hår.

Detta är förklaringen till att Sverige idag är så polariserat som det är. I ena ringhörnan står de som vaknat och förstått och känner att något är riktigt fel i världen och söker förklaringar, i den andra ringhörnan står de som fortfarande är under "mind control" och sover vidare.

Alla är vi dock nyttiga idioter åt makteliten. Vi har socialiserats in i ett beteende precis som den globala makteliten vill. Alla är vi deras fångar, sitter i deras fängelse och kommer aldrig att bli fria. All förändring kommer inifrån oss själva, så vill vi försöka bli fria så måste vi börja med oss själva.

Fängelset heter banksystemet. Den som har lån på banken är livegen och ägs av bankerna. Så länge du har lån är du slav åt globalisterna.

Från den 1/2 2016 har bankerna rätt att konfiskera de tillgångar du har i banken för att kompensera för de skuldebrev du skrivit på när banksystemet kraschar. Observera att jag skrev när, inte om. Läs och lyssna här, här och här.

Har du nyss fått lön och pengarna finns på ditt konto så kan de omedelbart konfiskeras av banken. Det är nämligen inga riktiga tillgångar du har, bara så kallade fiatpengar, skapade ur ingenting av bankerna. Då gäller det att du har lagrat mat och mediciner du behöver för lång tid själv. Du kommer inte kunna köpa något.

De människor som har möjlighet, och de är ganska få, kan bli fria. Men då måste man tömma sina bankkonton och istället investera i reella tillgångar som t.ex. guld (som man inte skall förvara i bankfack). Å andra sidan är globalisternas plan enligt FN Agenda 2030 att utplåna största delen av världens befolkning och guld kan man ju inte äta. Men någon form av handel kommer säkert uppstå, där guld kan vara bra att ha.

Men som sagt, de flesta är dömda att bli slavar för evigt, också våra barn och barn-barn, till något mycket stort och radikalt händer med världen då vi kanske kan bli fria igen. Ju fler som vaknar och börjar förstå hur världen egentligen fungerar, desto fler bli immuna mot den "mind control" och fördumning som eliten använder mot oss för att kunna behålla oss i slaveri.

tisdag 12 april 2016

Om Sverige - De blindas rike - Gästinlägg

Ännu ett gästinlägg av Daniel Larsson:

Sverige, de blindas rike

Läser nu på SVT-Text att det finns 100 IS-sympatisörer i bara Borås. Enligt SÄPO och Polisen ser det ut såhär i varje svensk stad av lite större storlek.

Så med andra ord håller Sverige på att förvandlas till ett Paradis för Islamister och de som vill bygga ett nytt Kalifat med ond bråd död till alla som vill annat, till alla homosexuella, till alla handikappade, till alla av annan religiös tro och med en vedrvärdig syn på kvinnan.

Hur har det blivit så?

Jo för att i Sverige har vi i under en lång tid nu haft politiker och media som drivit en hetsjakt på dem som kritiserat Islam, på dem som velat ha en annan politik kring flyktigmottagande o.s.v.

För låt oss nu för en gångs skull vara helt ärliga med att det är den oansvariga flyktingpolitiken som möjliggjort för denna lavinartade ökning av Islamskt synsätt.

Lägg därtill den mer eller mindre sinnesjuka synen på att rasism och hatbrott inte kan begås av människor med viss hudfärg eller etnicitet och vi har den kompletta bilden av hur en demokrati plötsligt blivit förespråkare för samma vedervärdiga synsätt på människa och samhälle som Adolf Hitler tvingade på Europa i den mörkaste delen av vår historia.

Imamer runt om i landet ser med glädje på hur vanliga svenskar går man ur huse och skanderar om rasism och hets mot folkgrupp när varje uns av kritik riktad mot Islam kommer fram.

Imamerna gnuggar glatt händerna och känner att det här var inga större problem att utrota demokratin i den här lilla staten. Invånarna praktiskt taget gör jobbet åt oss och inte anar de heller vad som väntar dem!
Allauh Akbar....

Hur kunde ett av världens mest jämställda länder hamna i en feminism som klär sig i ett av världens mest kvinnofientliga plagg frivilligt och påstår att de står upp för kvinnliga rättigheter?

Hur kunde ett av världens friaste länders Gaylobby öppet gå ut på gator och torg för att visa sitt stöd för en ideologi som vill mörda dem, och som inte tvekar att visa dessa åsikter öppet?

Hur kunde ett av världens mest demokratiska länder plötsligt bli en åsiktsdiktatur där politiska justitiemord begås av befolkningen varje dag, där hets och hat mot politiska motståndare numer är norm snarare än något vi kraftfullt ska motarbeta?

Och till sist, hur kunde ett land som så öppet visar sitt hat och sin avsky mot Nazismen, hylla både en religiös ideologi vars likheter med Nazismen är svindlande och ett eget politiskt klimat där likheterna med Nazisternas åsiktsförtryck är slående?

Sverige, en nations dödsdans på bästa sändningstid!
Om den tunna röda linjen

Idag har det stormat rejält kring partiledaren för Sveriges antisemitiska islamiseringsparti Socialdemokraterna. Löfvén är ju tillika statsminister (hur gick det till?), och hans uttalande i Financial Times om sina uppdragsgivare, svenska folket, är häpnadsväckande av en statsminister. Läs här och här

Antisemitismen i den muslimska staden Malmö är nu så allvarlig att judar ombedes lämna staden. Läs här. Helt enligt sossarnas politik. Träff i målet i Malmö alltså!

Vadå islamiseringsparti undrar kanske vissa? Jo, SAP har sedan 15 år tillbaka samarbetat med det islamistiska muslimska brödraskapet och lobbat för att islamister skall få mer inflytande i samhället. Läs här och här.

Och visst är det en lyckad jakt på den valboskap som socialismen så väl behöver i form av en förtryckt underklass. Läs här.

Samtidigt vill partiet införa rasbiologi igen. I Botkyrka kommun har den socialdemokratiska kommunstyrelsens ordförande lagt ett förslag på att påbörja rasräkning av kommunens medborgare.

Man kallar det hela för “jämlikhetsdata”. Genom enkäter till boende i kommunen ska invånarna identifiera sin hudfärg, grupptillhörighet och ras. Läs här.

Det är nu hög tid att bekämpa det landsförstörande samhällssystem som socialdemokraterna har byggt upp.

Läs Tobias Lindbergs blogginlägg här med titeln "Systemet bekämpas bäst genom att du vågar säga sanningen".

Det är nämligen bara folket som kan, och skall kunna, avsätta en statsminister vars förtroende är förbrukat. Men då får man inte vara rädd att säga vad man tycker om man vill kunna titta sig själv i badrumsspegeln utan att skämmas. Folkets demonstration är ett sätt att göra det på.

Stefan Löfvén lär nog inte ha det omdöme eller den moral som krävs för att göra det enda rätta. Avgå och utlysa extraval. Då kan folket få säga sitt om islamisering, antisemitism och det återuppväckta intresset för rasbiologi. Och tänk om svenska folket är emot allt detta!?

Vilken sida om den tunna röda linjen är socialdemokraterna på? Galenskap eller diktatur? Du avgör själv.