fredag 5 februari 2016

Om den av S, MP och V utsedde rikspolischefen - Gästinlägg

Ännu ett gästinlägg av min vän Gunnar Malmström. Vem skall man egentligen kritisera för kaoset i landet och kod 291?

Över till Gunnar:

Regeringen utsåg Dan Eliasson till rikspolischef på speciella grunder och en speciell målsättning.

Det ingår inte enligt ansvariga inom regeringen i rikspolischefens uppdrag att verka för att upprätthålla lag och ordning inom hela Sverige genom polisens rätt till våldsmonopolet.

Vad som till synes ingår i rikspolischefens uppdrag är tydligt och klart. Underminera poliskårens auktoritet, försvåra på alla sätt polisens förutsättningar att med alla till buds stående medel inom hela riket upprätthålla lag och ordning inklusive våldsmonopolet.

Därtill kommer rikspolischefens uppdrag att underminera polisens trovärdighet för det civila samhället och medborgaren. Regeringens direktiv går även ut på att den enskildes rätt att försvara och skydda eget liv och tillhörigheter i praktiken upphört att gälla.

En betydande nyans framkom under ett framträdande i Sveriges television, där rikspolischefen helt öppet demonstrerade regeringens inställning genom ord och tillrättaläggande.

Regeringens inställning är att våldsutsatta personer inte är att anse som brottsoffer om brottet begåtts av personer som är asylsökande eller personer med PUT, oavsett handlingens omfattning och konsekvens för brottsoffret och dess anhöriga.

Rikspolischefen har fullföljt regeringens uppdrag allt enligt plan och direktiv och kommer med största sannolikhet fullfölja ytterligare direktiv och inriktning från regeringens ansvariga oavsett konsekvenserna för det civila samhället och den enskilde individen.

Observera med eftertryck att regering och riksdag är totalt och fullständigt ansvariga för att Sverige av i dag brutit samman i kriminella och etniska områden. Områden där kriminaliteten, våldet och godtyckligheten härjar utan gränser.

Fler och fler områden tillkommer och räknas in som lokala kriminella områden, stadsdelar där svensk lag inte längre kan upprätthållas i dag lågt räknat ca 50-60 områden.

Tusentals personer har och är i dag offer för regeringens inställning till den enskildes rätt till liv och egendom.

Tusentals personer har fått se sin privatekonomi slås i spillror genom mer eller mindre av regeringen godkänt våld och härjningar.

Tusentals privata fordon har förstörts genom våld, brand och skadegörelse. Fastigheter förstörts genom brand och skadegörelse.

Våld, mord, förnedring och våldtäkter härjar som epidemier inom hela landet.

De som skall upprätthålla lag och ordning är fullständigt bakbundna av direktiv från regeringen genom rikspolischefen som i princip går ut på att blunda och håll för öronen.

Regeringens agerande stöds av Liberalerna och Centerpartiet. För centern gäller speciellt Annie Lööfs inställning till rättssamhället och upprätthållandet av svensk lag.

Rikta kritiken och trycket mot ansvariga politiker och högst ansvariga är Statsministern, Justitieministern, Inrikesministern och därefter i tur och ordning hela S, MP, V och regeringen.

Avslutningsvis, sluta gnälla på en underordnad andra klassens hantlangare - rikspolischefen.

Så långt Gunnar Malmström.

Ja, förtroendet för rikspolischefen, liksom regeringen, är verkligen slut. Läs denna artikel i SD-kuriren.1 kommentar:

 1. Jag håller med, inklusive sista meningen (även om jag anser att han omedelbart borde sparkas). Det stora problemet är förstås de som utnämnt honom samt det uppdrag han fått.

  Men, finns det dokumentation på vilka riktlinjer politruken Eliasson jobbar efter? Går det att få bekräftat på något sätt?

  Det är dock redan övertydligt att man politiserar polisväsendet till ett instrument i genomförandet av regeringens genus och multikulti-policys.

  Inom brandförsvaret har man redan kommit långt med detta, och oron sprider sig redan för konsekvenserna för de lägre prestations och kompetenskrav som krävs för att möjliggöra nya "kompetensprofiler" som har att göra med allt utom brandbekämpning. Sjukt är det.

  Polisväsendet måste omedelbart decentraliseras, ner till självständiga lokala kommun- eller länspolismyndigheter som samverkar med en central statspolis. I USA har man både federal och lokal polis.

  // Rolf Lampa

  SvaraRadera