lördag 25 juli 2015

Om att förstöra ett land - Gästinlägg

Detta är ett gästinlägg av Lotten Ekström. Över till Lotten:

Jag har i åratal undrat vad det är som händer i vårt kära fosterland. Det land jag alltid varit så stolt över att tillhöra, att ha fått växa upp i, att lämna vidare till mina barn och barnbarn. Jag har så länge funderat på hur det kunnat bli såhär.

Hur kommer det sig att det är bilbränder varje natt i flera förorter till Stockholm, Göteborg och Malmö? Hur kommer det sig att många, många småflickor reser tillbaks med sina föräldrar till föräldrarnas ursprungsland, för att låta någon skära bort könsdelar och sy ihop vaginan, så att endast en liten, liten droppe mensblod kan sippra ut och till följd av en ofta livslång smärta.

Allt detta i syfte att kvinnan inte ska känna någon njutning vid samlag, utan detta ska endast vara en gåva för mannen. Hur kan vi se genom fingrarna med att detta händer så många flickor, födda i vårt land?

Jag ställde mig dessa frågor och många, många fler, men de ska jag inte rada upp nu.

Jag har jobbat på skola och förskola i dessa hårt segregerade förorter i kanske 17 år. Jag har sett det mesta. Jag har hört föräldrar enbart prata om kriget i Irak och visat sina skottskador under utvecklingssamtal, och när man påpekat att, jaha, det var ju tråkigt, men nu skulle vi ju prata om din dotter, så har man fått till svar att, ja hon ja, hon får absolut inte leka med de där turkungarna.

Jag har sagt till föreståndaren på en förskola i Rinkeby att du; Jag tror att den där flickan får stryk hemma. Jaha, sa hon. Vad då jaha, sa jag, vi måste ju anmäla! Jaha du, sa hon, ska vi anmäla hela Rinkeby då?

Jag kan ge många fler exempel, men det ska jag inte. Jag ska berätta hur jag tror det ligger till istället.

Jag tror att man har en plan för att förstöra Sverige.

Det låter naturligtvis helt befängt. Om man då betraktar dagens politik så finner man att den är, just helt befängd. Det rimmar, det går ihop. I alla fall för mig.

Jag har hämtat stora delar av mina slutsatser från etnologen och f.d. professorn i etnologi vid Stockholms Universitet, tillika författare och debattör Karl-Olof Arnstbergs "Min plan för att förstöra ett land" som beskrivs i hans och Gunnar Sandelins utmärkta bok "Invandring och mörkläggning".

Där beskriver han hur man kan gå tillväga för att förstöra ett land.  Det Karl-Olov Arnstberg beskriver är en sammanfattning av det som står i boken "Mexifornia. A State of becoming", skriven av den amerikanska f.d. professorn, tillika amerikanska militärhistorikern och politisk debattören, Victor Davis Hanson.

Det här är vad jag tror ligger bakom dagens förryckta politik:

Det finns en hemlig plan för att förgöra Sverige. Historien visar att alla nationer är mer ömtåliga än medborgarna förstår. Planen för att förstöra Sverige ser ut på detta sätt tror jag:

Jag skulle tillsätta politiker som alltid riktade sig till medborgarna som individer. De skulle bygga upp ett finansiellt trygghetssystem som gjorde det möjligt för unga människor att kapa banden till sina familjer, gjorde ensamboende attraktivt och skilsmässor enkla.

Därefter jag skulle bygga upp ett stort och starkt nät av myndigheter som fostrade och tog hand om medborgarna. Detta system skulle ha som mål att befria medborgarna från ansvar för sina egna handlingar. Folket måste fostras.

Jag skulle se till att det vid högskolor och universitet infördes normkritik och en relativistisk syn på vad som är sanning. Studenterna och lärarna skulle läras inse att det inte finns oberoende sanningar.

Nu är det dags för den största av reformer, men jag skulle smyga in den så att ingen ens fattade att den ägde rum. In med det mångkulturella samhället. Jag skulle låta riksdagen rösta fram ett nytt slags samhälle som prioriterade mångfald och inte satte etniska svenskar i första rummet. Ett samhälle som genom kvoteringar och särskilda hänsyn förde fram minoriteterna och deras behov.

Jag skulle kalla den glesa skaran av protesterande medborgare för fascister, nazister, rasister, främlingsfientliga och islamofober.

Jag skulle upplysa de medborgare som var kritiskt inställda om att Sverige numera inte bara är ett mångkulturellt land utan också en humanitär stormakt.

Jag skulle inte tillåta begreppet massinvandring men jag skulle försvara fenomenet i sig, med motiveringen att invandring är lönsam därför att det har den ju tidigare visat sig vara.

Jag skulle prioritera asylsökande som aldrig levt i en demokrati, är lågutbildade (helst analfabeter) och själva misslyckats med att bygga upp fungerande samhällen. Jag skulle hävda att det är viktigt att vi ger de svagaste, mest förtryckta och lidande människorna i världen en chans. På så sätt får vi ett nytt och vitalt skikt av en undre underklass.

Skolan skulle jag förstöra genom att ösa reformer över den och utsätta den för ständigt nya förändringar och läroplaner. Jag skulle kämpa mot betyg och hemläxor. Lärarna skulle få släpa efter i löneutvecklingen och jag skulle ta ifrån dem deras auktoritet och sanktionsmöjligheter mot elever som saboterar undervisningen. Deras klasser skulle ständigt fyllas på med ”nysvenska barn” som inte kan svenska och inte har förutsättningar för att hänga med i undervisningen.

När ändå en liten skara av kritiker protesterar – det blir inte så många eftersom förtroendet för staten är så stort och svenskarna endast agerar individuellt – skulle jag bygga upp system för repression och folkfostran.

Jag skulle ge kontroll- och informationsorgan som Expo en schysst budget och instruera medierna, i synnerhet kvällspressen, att hålla vakt och skända de medborgare som visade sig oförmögna inte bara till att tänka korrekt utan också att hålla tungan rätt i mun.

Jag skulle kalla dem som inte förstått fördelarna med mångkultur för bondläppar och ”white trash”. Samtidigt skulle jag tala om hur berikande mångkulturen är genom alla de sorters mat och musik som Sverige får del av.

För att få människor att överge sina hem på landsbygden och flytta in till städerna, så att staten kan få mer land och bättre kunna styra över folket skulle jag införa en rovdjurspolitik som syftade till detta.

Jag skulle göra det omöjligt att bedriva fäbodbruk, jag skulle låta samernas renar dö i antal ca 50 000-60 000 per år så att de förstår att det är dags att lägga ned verksamheten.

Jag skulle fortsätta med "Projekt Varg" som togs fram av Naturskyddsföreningen på 70-talet men aldrig genomfördes, åtminstone inte lagligt, men däremot olagligt.

Jag skulle nära "Re-wilding Europe" för att få landsortsborna att inse att det var dags att lämna sina gårdar och flytta in till stan.

När jag lyckats förvandla Sverige till ett land utan bildningsideal och utan tillit mellan medborgarna, ett land med utbredd fattigdom, hög arbetslöshet, fortsatt höga skatter men usel välfärd, med många och svåra konflikter mellan svenskar och olika grupperingar, med muslimska terrordåd som en del av vardagen, med hög kriminalitet, ja då är processen fullbordad. Jag har lyckats förstöra Sverige.

Tack för ordet
Lotten Ekström