fredag 27 mars 2015

Om att vara Sverigedemokrat

En Sverigedemokrat är en person som lärt sig tänka själv, oftast till följd av en inre kamp mellan motstridiga känslor orsakade av decenniers indoktrinering från vänstern och det faktiska mötet med verkligheten som säger att vårt land kommer att gå under snart. Att bli Sverigedemokrat är en inre process som tar viss tid att gå igenom. Men sen sitter det!

En Sverigedemokrat är stolt över sitt ställningstagande. Stolt över att våga stå upp mot en vänsterindoktrinerad omvärld och faktiskt säga att de har fel.

En Sverigedemokrat lever med och reflekterar över sitt ställningstagande dygnet runt och kommer ständigt fram till samma slutsats. Jag är viktig. Jag behövs för att rädda vårt land. 

En Sverigedemokrat tror inte på ett mångkulturellt samhället då han/hon är sunt nationalististisk och förstår att demokrati inte kan blandas med totalitära ideologier Som nazism, kommunism, Putinism, socialism och islamism.

Sverigedemokrater är demokrater i ordets rätta bemärkelse. Sverigedemokrater värnar det samhälle som våra förfäder byggt upp.

Värnar om att våra gemensamma tillgångar skall används på ett så klokt sätt som möjligt med hänsyn till att politik är konsten att kompromissa.

Dock utan att vår kultur baserad på vetenskap och upplysningstidens ideal inte skall korrumperas och ersättas av religiösa dogmer och religiösa influenser i vårt sekulära samhälle.

En Sverigedemokrat är en varm och mogen människa som inte använder hat och smutskastning i sin argumentation utan håller sig till fakta och är öppen för det demokratiska samtalet som måste råda i en demokrati.

En Sverigedemokrat har ett öppet sinne för invandrare och betraktar invandrare som en stor resurs för samhället, men vänder sig mot en migrationspolitik som raserar vår välfärd och som inte ställer krav på migranter som inte vill göra rätt för sig.

En Sverigedemokrat vill aktivt motarbeta inflytande från politisk islam i samhället och bekämpa förtryckande och totalitära ideologier enligt ovan.

En Sverigedemokrat älskar Sverige och vill bevara det land våra förfäder byggde upp med respekt för deras insatser och för kommande generationers behov av ett tryggt och fungerande samhälle. Därför kallar vi Sverigedemokrater oss för socialkonservativa.

En Sverigedemokrat är starkare än alla andra då han/hon lever mitt i en folkrörelse som visserligen leds av en omtyckt partiledning, men vars kraft de facto finns i folkrörelsens gemenskap.

En Sverigedemokrat är också starkare beroende på all mobbing och allt hat som riktas från sjuklövern och röd-grön media mot oss som är Sverigedemokrater. Vi är nu snart 1 miljon mobbade svenskar. Något som jag skrivit om här.

En Sverigedemokrat beundrar och tackar trots allt våra politiska motståndare då de är så duktiga att rekrytera nya medlemmar till vår folkrörelse.

En Sverigedemokrat tror på ett interkulturellt samhälle och vill bidra till att riva ner de murar som skapats i våra utanförskapsområden och som hindrar människor att leva och verka på lika villkor. 

I ett interkulturellt samhälle är det självklart att människor från olika kulturella bakgrunder har lika rättigheter och skyldigheter. Alla måste ställa upp på samma samhällskontrakt. Svensk lag och svensk kultur skall respekteras.

En Sverigedemokrat kritiserar en ansvarslös människo- och samhällsnedbrytande asylindustri där offer för islamistisk terror tvingas möta sina bödlar i den svenska asylindustrin som bara göder några få och samtidigt kraschar landets ekonomi och sociala välfärdssystem.

Jag avslutar med att referera till taxichauffören från Iran igen. Han berättade jag om här. Han är en av många som flydde hit från islamistisk terror för att bara upptäcka att det snart är lika illa här som i Iran. Han var självklart Sverigedemokrat. Och han ville inte se några moskéer i Sverige.

På dryga sju minuter -  här presenteras vår folkrörelse.