lördag 12 december 2015

Om globalistagendan och Israel

Jag råkade hitta en sida på Internet som är mycket faktspäckad om globalisternas agenda, eller FN Agenda 2030 som den heter just nu. Sidan heter "The Globalist agenda" och du hittar den här.

Jag har tidigare skrivit om detta i många inlägg som du hittar här, här, här och här.

Roten till allt ont, alla krig, även det i Syrien, är ett fåtal mycket rika bankfamiljer som äger till och med staters riksbanker samt de politiker som har makten i staterna. Man har ett arbetsutskott som heter Bilderberggruppen dit politiker som man vill snärja bjuds in för att få känna sig viktiga och låta sig korrumperas.

Jag har valt en bild nedan av det enkla skälet att jag vill klarlägga min syn på det som många säger och skriver, nämligen att detta är en judisk konspiration mot resten av världen.
Även om bilden inte visar Davidstjärnan så inspirerade den mig i alla fall att skriva detta inlägg.

Min uppfattning är att detta är lika mycket en kollektiv relativisering mot judar som den mot muslimer jag skrev om här och följaktligen rent struntprat.

Globalistagendan har ingenting med det judiska folket, den judiska religionen eller staten Israel att göra. Det handlar om ett fåtal mycket rika familjer som aldrig kan få nog av pengar och makt. Om de är judar eller inte anser jag vara irrelevant. Jag är till och med ganska övertygad om att några av dem är araber, men det har jag inget belägg för.

De använder sin makt och sina pengar för att kontrollera allt som sägs i media, vilka som skall bli presidenter och premiärministrar och de drar sig inte för att starta krig och krossa stater om de känner sina intressen hotade.


Jerusalem har varit huvudstad i Israel i 3000 år.1996 firade staten Israel "The Trimillennium of Jerusalem, the city of David". 1939 såg Palestinas officiella flagga ut som på bilden nedan:


Denna artikel handlar om historien bakom Palestina och Israel och om 1939 års flagga.

Den 29 november 1947 antog FN:s generalförsamlings resolution 181 (även känd som The Partition Resolution) som skulle dela Storbritanniens före detta palestinska mandat i judiska och arabiska stater i maj 1948. Enligt resolutionen skulle ett område med stor religiös betydelse för världsreligionerna kring Jerusalem förbli under internationell kontroll och administreras av FN.

De palestinska araberna vägrade dock att erkänna detta arrangemang, som de betraktade som gynnsamma för judarna och orättvist mot den arabiska befolkningen som skulle förbli i judisk territorium under partitionen.

USA sökte en medelväg genom att stödja FN:s resolution, men uppmuntrande också till förhandlingar mellan araber och judar i Mellanöstern.

FN:s resolution utlöste konflikten mellan judiska och arabiska grupper inom Palestina. Strider började med attacker från irreguljära band av palestinska araber knutna till lokala enheter i den arabiska befrielsearmén bestående av frivilliga från Palestina och grannarabländerna.

Dessa grupper utförde sina attacker mot judiska städer, bosättningar, och väpnade styrkor.

De judiska styrkorna bestod av Haganah, den underjordiska milisen i det judiska samfundet i Palestina, och två små irreguljära grupper, Irgun och LEHI.

Målet för araberna var ursprungligen att blockera resolutionen och förhindra etableringen av den judiska staten Israel. Judarna, å andra sidan, hoppades att få kontroll över territoriet som tilldelats dem enligt delningsplanen.

Efter att Israel förklarade sig självständigt den 14 maj 1948 så intensifierades striderna då andra arabiska styrkor förenade sig med de palestinska araberna för att angripa territorium i det före detta palestinska mandatet.

På kvällen den 14 maj inledde araberna en flygattack mot Tel Aviv, som israelerna försvarade.

Denna attack följdes av en invasion av det tidigare palestinska mandatet av arabiska arméer från Libanon, Syrien, Irak och Egypten. Saudiarabien skickade en styrka som stred under den egyptiska kommandot.

Brittiska utbildade styrkor från Transjordanien (i stort sett liktydigt med dagens Jordanien) ingrep så småningom i konflikten, men bara i områden som hade utsetts som en del av den arabiska stat under FN:s delningsplan och corpus separatum Jerusalem. Efter intensiva strider kunde israeliska styrkor, nu under gemensam ledning, vinna offensiven.

Trots att  FN medlade fram två vapenvilor under konflikten, fortsatte striderna 1949. Israel och arabstaterna nådde inte några formella avtal om vapenstillestånd förrän i februari.

Under separata avtal mellan Israel och grannländerna Egypten, Libanon, Transjordanien och Syrien, enades man om formella vapenstilleståndslinjer.

Israel fick något territorium som tidigare beviljats ​​palestinska araber enligt FN:s resolution 1947.
Egypten och Jordanien fick behålla kontrollen över Gazaremsan och Västbanken respektive.

Dessa stilleståndslinjer fungerade fram till den 5:e juni 1967 då det s.k. sexdagarskriget startade.

USA blev aldrig direkt involverad i förhandlingarna om vapenstillestånd, men hoppades att instabiliteten i Mellanöstern inte skulle störa den internationella maktbalansen mellan Sovjetunionen och USA.

Givet det judiska folkets långa historia, som går tillbaka till biblisk tid, och givet det faktum att FN är en konstruktion av de angloamerikanska oligarkerna som jag benämner "globalisterna", så kan vi dra slutsatsen att västvärlden och de angloamerikanska oligarkerna skapade också denna till synes oändliga konflikt liksom de flesta andra konflikter för att manövrera geopolitiskt.

Om vissa av dessa oligarker är judar, så är det väl kanske så, men som sagt, jag är helt övertygad om att det även finns en och annan prins från Saudiarabien och Quatar bland dem också.

Det hela är alltså bara en fortsatt kamp mellan öst och väst som går tillbaka tusentals år i tiden. En kamp som väst kommer att förlora p.g.a. att allt är baserat på dollarhegemonin. Läs här.

Ett citat ur texten: "observera att det är en liten finanselit – inte USA:s befolkning som står bakom detta – USA befolkning är lika fördummade som vi i Sverige – troligen är de nog i snitt faktisk snäppet klokare och mindre naiva)". Detta är viktigt att komma ihåg.

Låt oss hoppas att dollarns död och västvärldens kollaps så småningom kan leda till en mänskligare och fredligare värld, men innan vi är där tvingas vi nog genomleva det tredje världskriget och genomlida implementeringen av FN Agenda 2030 som skall starta 2016-01-01.

Det finns ett litet hopp för Europa, och det är att de angloamerikanska oligarkernas andra skapelse EU bryter med dem och istället går ihop med The Eurasian Economic Union (EEU) och startar att samarbeta med BRICS-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) samt Shanghai Cooperation Organization (SCO). Det är där de reella tillgångarna finns idag. Kina t.ex. har köpt upp alla de gruvor som bryter sällsynta metaller som behövs för elektronikindustrin. De har skaffat sig monopol.

Något som för övrigt är de angloamerikanska oligarkernas värsta mardröm så de lär inte vika sig frivilligt. När dollarn kraschar i USA (vilket bara är en tidsfråga att så sker) och västvärldens ekonomiska system kollapsar så måste EU:s politiker agera snabbt och gå ihop med EEU.

För övrigt har den svenska regeringen fullständigt förstört relationerna med Israel genom sin politik. Den Israeliska nyhetssidan Arutz Sheva International News hävdar till och med att Sverige redan är i krig med Israel. Läs här.

Jag skäms och ber å en stor del av det svenska folkets vägnar det Israeliska folket om ursäkt för den naiva Israelfientliga politik som den rödgröna feministiska minoritetsregeringen för.

Slutligen, kom ihåg:

"Media är inte till för att beskriva sanningen – media är till för att dölja den bakom den gobeläng av lögner som Harold Pinter beskrev i sitt Nobeltal år 2005. Lyssna här.Media är penseln som Orwells sanningsministerium använder för att skyla sanningen med tjocka lager av lögner, sport och skådespel.

Politiker är strebers som är satta att skapa illusioner om en framtid där grundmålningen av lögner bakom fernissan fortfarande är intakt."

Media ägs och kontrolleras av de angloamerikanska oligarkerna genom ombud (Bilderberggruppen). Det är så de försöker styra vad du skall tycka och det ger bara den sanning som de tycker du skall ha.

Läs här om Bilderberggruppen - Det Största hotet mot den civiliserade demokratiska världen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar