lördag 14 november 2015

Om nationell samhörighet och mångkultur - Gästinlägg

Dags för ett nytt gästinlägg. Denna gång från en person som heter Daniel Larsson.

En nation är en social konstruktion som man väljer att tillhöra för att man delar värderingar, kultur, traditioner och en syn på hur samhället skall fungera med andra. Därför är mångkultur en omöjlig konstruktion i ett samhällen ofrånkomligen leder till ett samhälles sönderfall i våld. Att Sverige skulle bli mångkulturellt beslutades redan 1975 av en enig riksdag. Något jag skrivit om bl.a. här. Nu över till Daniel Larsson:

"Nu dagen efter terroristattackerna i Paris måste vi enas på nationell nivå, kring nationella värderingar. 

Demokratin och dessa friheter som demokratin ger oss i våra samhällen är de värden som vi nu måste se Europas nationer ena sina folk kring. 

Vi kan inte längre sitta och försvara mångkultur som inte fungerar för även Islamistisk extremism är en kultur och ingår alltså med svensk definitioner i det mångkulturella samhället. 

Mångkulturen är död, det har den varit redan från början och det är bara att se sig om i våra hårt segregerade förorter för att förstå att denna oerhört blandande mix av uppfattningar om hur ett samhälles värderingar ska vara. 

Det är denna politik, den mångkulturella mixen av hat mot olika grupper sinsemellan och hat mot vårt demokratiska samhälle som nu måste brytas och ersättas med ett tydligt budskap om nationell samling kring våra demokratiska grundvärden, lagar och regelverk. 

Hela Europa har under lång tid fört en politik som grundats på att individer kan samsas oavsett sina kulturella och religiösa grundvärden bara de får komma till Europa och befinna sig på demokratisk mark. 

De flesta av de som kommer vill också vara enade och leva tillsammans i fred och frihet men det finns också stora grupper som inte vill det. 

I Sverige så finns det moskéer runt om i vårt land som predikar hat och uppmanar till våld och död mot det demokratiska samhället och dess medborgare. 

Dessa har obehindrat kunnat utöva sitt religiöst underbyggda hat och predikat det till muslimer som lyssnat och tagit till sig budskapen. De extrema grupperna växer nämligen även i Sverige och muslimerna som sållar sig till dem blir allt fler. 

Mona Walters besök i Rinkeby är ett tydligt exempel på hur stora dessa grupper växt sig och vilken syn de har på det öppna fria demokratiska samhället. De drev bort en somalisk kvinna från Rinkeby med hat och slagord och talade om att hennes kritik mot Islam var en skymf och att Rinkeby inte var en del av Sverige. 

Orsaken till att det blivit så här polariserat är naturligtvis den att vi saknar nationell samhörighet och att vi haft ett samhällsklimat där vänsterextrema rörelser och mediala krafter bedrivit ett öppet krig mot dem som vill att medborgare ska samlas kring nationell tillhörighet och samhörighet kring demokratiska grunder. 

De har kallats rasister, nazister och fascister och ordet Islamofobi har figurerat mycket frekvent. 

Men aldrig har debatten handlat om mångkulturens andra sida, det Islamska hatet och det Islamska hotet mot dessa grundvärderingar för det har ansetts vara rasism att kritisera Islam och det mångkulturella samhället. 

Aldrig har debatten fått handla om vad mångkultur ställer till med och vilka oerhört stora polariseringar den skapar i samhället. 

Det hela Europa nu måste göra är att påbörja arbetet med att samla sina länders medborgare under ett och samma tak, nämligen det demokratiska taket och under alla de lagar och regler som reglerar den frihet som vi arbetat fram. 

Alla samhällen måste samlas kring ett enda värde, det demokratiska, är nu enda skölden och det enda som kan råda bot på extremism oavsett vart den kommer från. 

Mångkulturen skapar bara mer slitningar, större gap och mer frustration och hat riktat mot allt fler grupper i samhället! Det är ett gigantiskt misslyckande som måste repareras snabbt!

Sedan är det upp till Europa att också enas om den militära kraft som måste sättas in för att slutligen förgöra IS och deras framfart. 

Vi är samtliga medborgare i demokratiska nationer och det är de som inte vill vara det som vi tillsammans måste stå upp emot och som vi måste våga adressera och agera emot utan att rasism eller nazismen dras in i debatten. 

Vi måste enas som en enda demokratisk nation där medborgare inte ses på som mångkulturella individer utan som en del av en demokratisk enhet med gemensamma värden och respekt för demokratin och de demokratiska lagarna."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar