onsdag 5 november 2014

Om flyktingar, bödlar och välfärdenInflödet av ”flyktingar” ökar mot ohanterliga mängder varje dag i Sverige. Vad är då en ”flykting” som massmedia felaktigt benämner flyktingar?

här definierar Migrationsverket en flykting:

”Flykting
Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU:regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av:
  • ras
  • nationalitet
  • religiös eller politisk uppfattning
  • kön
  • sexuell läggning eller
  • tillhörighet till viss samhällsgrupp.
Förföljelsen kan komma från hemlandets myndigheter. Det kan också vara så att svenska myndigheter inte kan eller vill ge skydd mot förföljelse från enskilda personer eller grupper."

Om en nation som Sverige tappar fullständigt kontrollen över de som väller över våra gränser genom att ge alla asyl till alla för att man påstår sig komma från t.ex. Syrien, trots att man är ”papperslös” d.v.s. saknar pass från det land man flydde ifrån, vad är det då som särskiljer bödlar från offer i det svenska asylmottagandet? 

Svaret är ingenting.Vi importerar islamister som vill krossa vårt land och är finansierade av islamistdiktaturer i Mellanöstern. Annars skulle de aldrig ha råd att ta sig hit. Svenska regeringen gör islamister som ministrar. Jag har tidigare skrivit om taxichauffören fråm Iran jag åkte med detta. Läs detta.


Svaret är att ”den humanitära stormakten” Sverige tillåter och uppmuntrar att bödlar och offer blandasi den Svenska asylindustrin där Bert Karlsson blir rikare och rikare dag för dag. 

Är det rätt att en person som har flytt från islamistdiktaturen Iran (som exempel) tvingas fortsätta leva under hot från islamister och deras underrättelsetjänster tillsammans med sina kvarvarande anhöriga i hemlandet? 

Är det konstigt att anse att det är fel att de människor och deras kvarvarande familjer som flytt från religiöst förtryck (politisk islam) i sina gamla hemländer tvingas leva med dödshot för att vänstern behöver valboskap och har ideologisk samhörighet med islamister och vi importerar dem hit? Jag tycker inte det. 
Sen alla anhöriginvandrare som väller in över gränserna och som bara vill snylta på vår nedåtgående välfärd medan våra gamla vanvårdas och svälter ihjäl trots att de betalat skatt hela livet. Är det rätt? Jag tycker inte det. Det är därför jag är Sverigedemokrat och socialkonservativ.