onsdag 15 oktober 2014

"Nu åker vi" - vågar vi bada tillsammans?


”Nu åker vi” yttrar idag Johan Westerholm i ett inlägg på ledarsidorna.se med titeln ”Bredsidan”. I detta inlägg hittar du förutom Johans inlägg också länkar till både en artikel i Expressen, signerad Johan Westerholm, och en artikel i Dagens Samhälle, signerad av några av Sveriges ledande bloggare.
Förutom Johan själv, hans socialdemokratiska bloggkollegor Peter Högberg och Brix Ski, min gammelmoderate broder Fredrik Antonsson (tokmoderaten/den sjätte mannen) och centerpartisten Edward Nordén.
Budskapet som de levererar är klarsynt och viktigt. Den svenska flykting- och invandringspolitiken står inför en systemkollaps och behöver reformeras i grunden. Och det kan inte vänta, det krävs omdedelbara åtgärder NU oavsett vilken regeringsbudget som går igenom.

Att denna probleminsikt tas upp av ledande politiska bloggare är förhoppningsvis ett första steg för att väcka den politiska ledningen och få bort beröringsskräcken att ta i dessa oerhört viktiga frågor. Inte bara ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, utan också ur ett mänskligt perspektiv. För i slutändan är det människor som drabbas av en sjuk politik.
Sliten mellan hopp och förtvivlan hoppas jag att detta utmärkta initiativ som dessa herrar har tagit kan leda till att den svenska demokratin kan börja läka sig själv genom att det politiska samtalet om dessa samhällskritiska frågor kan börja föras utan ömsesidig smutskastning och att ”rasistkortet” förpassas till den politiska soptippen på Södermalm där det hör hemma en gång för alla.

Ett demokratiskt samtal över blockgränserna där även Sverigedemokraterna och de nästan 1 miljon väljare som de företräder bjuds in att delta.

Westerholms inlägg på ledarsidorna.se med titeln ”Bredsidan” är förmodligen årets viktigaste blogginlägg, alla kategorier, där ni också hittar länkarna till de övriga två artiklarna jag nämnde i inledningen. Läs detta inlägg, och läs också på länkarna.
Jag hoppas också att man i politiken nu också äntligen kan börja se nyktert på islam vs islamism och muslimer vs islamister som jag tidigare har skrivit om på min blogg.

Att man vågar erkänna politisk islam som en ondskefull ideologi som en demokrati måste hålla tillbaka genom en sekulär politik och genom en tydlig och aktiv politik som en motkraft som står upp för mänskliga rättigheter för alla, HBQT-personer, barn, kvinnor och liberala och sekulära muslimer som lever under hot och förtryck från islamister och som de facto är mest utsatta för islamisternas terror. Också här pratar vi om ett mänskligt pris då såväl bödlar som offer möts i den svenska asylindustrin.

Vågar det politiska Sverige ta detta reningsbad i en gemensam badtunna? Ja då finns det hopp igen för Sverige och den politiska korrektheten, innebärande politisk handlingsförlamning samt osaklighet och därmed förödande energiförlust i den politiska debatten, kan också förpassas till den politiska soptippen på Södermalm och ersättas av ansvarstagande och sunt förnuft med Sveriges bästa i fokus.

En politiskt samtal där man istället för att smutskasta varandra med ”rasistkortet” och historiska och idag, utom för historiker, ointressanta företeelser som partiers smutsiga byk istället kan börja lägga dyrbar energi och dyrbar tid på viktiga saker istället för på käbbel.
Att man också kan börja diskutera viktiga politiska sakfrågor av strategisk och långsiktig natur som välfärden, nationell kritisk infrastruktur, ökad tillväxt och gemensamt säkerhetsbyggande, eller annorlunda uttryckt, nationell överlevnad, i en globaliserad värld som ett gemensamt tema. Ansvar för Sverige och vår befolkning, nuvarande generationer och kommande, men också ansvarsfull och riktad hjälp till de som verkligen behöver hjälp anpassad till vad Sverige förmår åstadkomma som en liten nation med begränsade resurser. Vår stormaktstid var mellan 1611-1721. Den är inte idag. 

Humanism, mänskliga rättigheter och ett sekulärt samhälle måste vara kärnvärden där religionsfrihet finns, men religion inte tillåts påverka politiken.

Läs också deras lika läsvärda inlägg i Dagens Samhälle från den 29:e september. Kanske var det då dialogen började? Må den fortsätta och inkludera fler: 

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/sd-fangade-en-verklighet-som-negligerats-10985