söndag 28 december 2014

Om diktatur och väljarförakt


En diktatur (av latin dictatura, "en diktators ämbete; en diktators makt och myndighet") är en stat som styrs auktoritärt, styrd av en diktator eller en mindre krets människor, som inte behöver ta hänsyn till befolkningsmajoritetens önskningar i allmänna val.
Diktaturen kännetecknas av maktkoncentration, men till skillnad från absolutism, envälde och tyranni betraktas diktaturen i regel som provisorisk. Ofta uppstår diktaturen i demokratier, där man samlar makten till en liten grupp, och upphäver den personliga friheten.[1]
Diktaturer hamnar nästan alltid längst ner i demokratiindexet (en rankning som skapas av brittiska tidningen The Economist vartannat år). (Ref: Wikipedia).

Så hände det då. Sverige blev en diktatur genom den s.k. decemberöverenskommelsen. Vi gick från demokratur till diktatur den 27:e December 2014. Något jag har skrivit tidigare om här. Partiledarna i sjuklövern är så blinda av sin iver att köra Sverige i botten och sitt hat mot Sveriges enda kvarvarande demokratiska parti, Sverigedemokraterna, att de inte förstår att de skrivit under sin egen politiska dödsdom.

Alliansens väljare är rasande över att en röst på alliansen i praktiken visade sig vara en röst på socialism och vänsterextremism (mp). Vi kommer att få se vissa allianspartier utplånas och andra rasa i opinionsundersökningar samtidigt som SD-stapeln bara blir högre och högre.

Personligen är jag övertygad om att den Sverigehatande Fredrik Reinfeldt är arkitekten bakom uppgörelsen. Han har jobbat i kulisserna med detta sedan han klev av podiet på valnatten. Han har sett till att få en gruppledare i nya moderaterna som han kan kontrollera som en marionett. Fredrik Reinfeldt är en farlig man, av många ansedd som en landsförrädare även om detta begrepp inte är tillämpligt i denna situation. Läs här.

Det finns nu bara två alternativ för svenskarna. Det första alternativet är att man finner sig att leva i en diktatur, det andra är en folklig resning mot den politiska adelns diktaturfasoner. Jag tror på det senare alternativet.

Den folkrörelse som behövs som samlande kraft finns lyckligtvis redan, Sverigedemokraterna och det lär inte dröja länge innan SD är Sveriges största parti.

Det vansinne vi ser nu kan inte leva för evigt. Frågan är bara om nationen Sverige överlever den tid av politisk vanskötsel som nu kommer att följa. Det är min största oro.

Frågan kvarstår, vem håller i trådarna utanför Sverige? Är det Bilderberggruppen eller någon annan mäktig organisation. Något jag har spekulerat över tidigare på denna blogg.

Jag är övertygad om att det finns en ondskefull dold agenda bakom allt som sker nu, och jag hoppas innerligt att såväl statsvetare som journalister med integritet, som Janne Josefsson, börjar gräva i detta. Alternativet till en dold ondskefull agenda är att sjuklöverns politiker utgör gräddan av de mest korkade vi har i detta land. Något som så klart är fullt möjligt också.

Sjuklövern har kört över alla väljare som finns i Sverige. Väljarsveket är monumentalt, och enda vägen tillbaka mot demokrati går via folkrörelsen Sverigedemokraterna. Det är dock inte självklart att det kommer att hållas fler allmänna val nu när diktaturen etablerat sig i Sverige.


- Posted using BlogPress from my iPad

fredag 19 december 2014

Om den politiska värdegrundenJag fick en så klok kommentar av en person om ett inlägg på denna blogg som jag så gärna vill återge här på min blogg. Många undrar hur den politiska situationen har kunnat bli som den blivit. Läs denna bok, "fostra folket" skriven av en norrman som betraktar Sverige Från andra sidan kölen. Mycket läsvärd.

Vi har idag ett socialkonservativt parti, Sverigedemokraterna (SD), mot resten, ofta kallat sjuklövern. Lägger man ihop gamla socialdemokratin (innan extremvänstern tog över) med KD så får man SD.

Polariseringen ökar liksom spänningen. Den politiska debatten har avvecklats, grunden för en fungerande demokrati, och sjuklövern väljer att smutskasta SD med lögner och osakliga argument samt vägrar ta det politiska samtalet. 

Det är det samma som att vägra lyssna på gissningsvis 1 000 000 svenska väljare som röstar på SD. Enskilda personer som avviker avvikande åsikter, som Marcus Birro, fryses ut och blir av med jobbet. Hur har det blivit så här? Jag släpper nu in Fredrik som han heter och låter honom redogöra för sin analys:

”Konservatismen är den mest frihetliga ideologin av de tre stora socialism - liberalism - konservatism. Menat frihet utan statlig påverkan. Konservatismen delar många av liberalismens grundtankar om att t.ex. marknaden bör vara så fri som möjligt utan statlig inverkan.

Men till skillnad från liberalismen så anser konservatismen att inte bara den ekonomiska sfärens frågor skall vara fria från statlig inverkan och påverkan, utan även kulturella frågor, värderingsfrågorna.

Socialismen och liberalismen är mer utopiska ideologier än konservatismen, dessa båda vill skapa ett nytt samhälle med nya människor och använder politiken att styra i "rätt" ideologisk riktning. Detta innebär att även människor måste fostras och staten måste ta i anspråk att skapa nya människor med "rätt" normer, åsikter och "attityder" etc. Staten måste lägga sig i hur människor lever familjeliv, hur de uppfostrar sina barn och uttrycker könsroller etc. 

Lika många politiska förslag och reformer och andra norm och värdegrundsbildande åtgärder som skall påverka och fostra människor i en utpekat "rätt" riktning kommer idag från de svenska liberalerna som från vänstern.

I och med viljan att skapa ett nytt samhälle med nya människor följer också ett förakt hos båda dessa ideologier till det förflutna, arvet, kulturarvet, traditioner etc., som man anser är arv som helst bör elimineras och glömmas för att på ett blankt papper utan något bagage bakåt kunna skapa ett nytt samhälle med nya "rätta" människor.

Konservatismen besitter inga visioner om att skapa ett nytt samhälle och kan därför låta människor själva utan statlig påverkan bestämma hur de vill leva familjeliv, uppfostra sina barn eller uttrycker könsroller etc. Staten behöver heller inte ta sig in i människors hjärnor och ta i anspråk på att skapa nya "rätta" människor med "rätt" normer, värderingar och "attityder".

Vad jag vill komma med detta är att i Sverige bedrivs en omfattande statlig normbildning och "värdegrundsfostran" via de statsbärande ideologierna socialism och liberalism.

I denna är sådant som t.ex. kampen mot den s.k. "islamofobin" central medan kristendomen anses som ett konservativt arv som helst bör elimineras vilket gör att det är fritt fram att förlöjliga och förakta kristendomen och dess troende, så ses istället all kritik och förakt mot islam och dess troende som föraktfullt och "islamofobiskt".

Detta gör att svenska socialister och liberala politiker i praktiken inte kan kritisera t.ex. islam då detta skulle gå i polemik med dess egna värderingsgods och dess arbete med att skapa "rätt" värderingar och normer hos befolkningen.

I Sverige kommer vi således aldrig kunna höra varken en vänsterpolitiker eller liberal politiker eller andra opinionsbildare offentligt kritisera eller fördöma t.ex. islam. Snarare tvärtom kommer dessa alltid att medverka till att ta den i försvar med syftet att befästa "värdegrunden" och skapa "rätt" normer hos befolkningen.
.
Konservatismen som anser att även värderingsfrågorna bör vara så fria som möjligt utan statlig påverkan, och som inte besitter ett ideologiskt uppdrag att påverka människors värderingar, normer och attityder etc., kan därför kritisera t.ex. islam på samma sätt som t.ex. kristendomen kan kritiseras.

Jag skulle därför vilja påstå att det inte är en slump att det är konservativa Angela Merkel som är först ut att fördöma politisk islam, eller att t.ex. konservativa David Cameron i Storbritannien öppet deklarerat att mångkulturen är ett misslyckande osv.

Utspel som för en vänster eller liberal politiker framstår som oerhört föraktfulla då de riskerar att skapa "fel" normer och värderingar hos folket..."

Att vänstern behöver nya "utsatta" grupper att värna stämmer nog bra och kan anges som ett motiv till en extrem och omfattande välfärdsmigration. Borgerlighetens motiv är mer diffusa. Billig arbetskraft till industrin, i all ära. Men är inte hela förklaringen.

Skulle snarare vilja hävda att borgerligheten har anpassat sig till vänsterns samhällsanalys i alla värderingsfrågor. Man har mer eller mindre blivit tvingade till detta eftersom det är vänstern som äger hela tolkningsföreträdet i alla värderings och kulturella frågor.

Alla måste i dagens samhällsklimat med noggrannhet följa den utpekade värdegrunden.

Idag dubbar borgerligheten den marxistiska vänsterns samhällsanalys till sanning, när man beskriver Sverige som ett land där kvinnor, hbtq-personer och ”rasifierade” är förtryckta och underordnade genom de maktordningar, normer och strukturer som upprätthålls av de överordnade; vita, heterosexuella män.

Antirasism, feminism, queeraktivism, kollektivistiskt uppdelande maktstrukturer i över och underordnade grupper, - "utsatta" och "privilegierade" -, positiv särbehandling av utpekat underordnade grupper, porösa gränser och närmast obegränsad invandring etc., är bärande delar i såväl den postmarxistiska vänstern som den svenska värdegrunden.

Lägger man till en oro för miljön som liknar religiös fruktan för världens undergång, samt det normkritiska paradigm som förkunnar att alla gamla normer, värden och traditioner måste rivas ned och dekonstrueras så är bilden komplett. Den svenska värdegrunden är nästan identisk med den svenska postmarxistiska vänsterns ideologi, minus specifika uppfattningar om hur den ekonomiska politiken bör utformas.

Till allt detta har idag borgerligheten anpassat sig och går idag hand i hand med den radikala vänsterns ideologi.

Att följa denna utpekade värdegrund har blivit något oerhört centralt i Sverige.

Att med noggrannhet följa värdegrunden har närmast blivit en religiös dogm som alla representanter för det s.k. "etablissemanget" i praktiken måste förhålla sig till för att inte riskera att fullständigt skjutas i sank.

Den som inte förhåller sig till värdegrunden anses rättfärdigt och legitimt att på olika sätt demonisera, utestänga och tysta.

Alla måste således förhålla sig till den radikala vänsters ideologi minus uppfattningar hur den ekonomiska politiken skall utformas. "Värdegrunden" är ännu så länge neutral kring frågor rörande jobbskatteavdrag, rut-avdrag och statlig ekonomisk fördelningspolitik etc.

Som jag belyste i mitt tidigare inlägg så kan inte liberala eller socialistiska politiker i Sverige problematisera kring känsliga frågor som rör värdegrunden såsom; islam, invandring, migration, feminism etc. Detta är frågor som värdegrunden kräver konsensus kring, och priset att gå i polemik med värdegrunden är för högt.

SD är det enda politiska parti i Sveriges riksdag som inte i alla lägen förhåller sig till värdegrunden i ett antal av frågor. För detta blir det också avskydda och bespottade.

När SD kom in i riksdagen 2010 så markerade Fredrik Reinfeldt genom att istället öka alla nivåer av invandring och göra upp med MP i migrationsfrågorna. Inte för att industrin just då behövde mer billig arbetskraft, utan för att markera och värna den "rätta" värdegrunden.

Över hälften av Moderaternas väljare och kommunpolitiker anser att migrationen måste begränsas mer. Det hade varit ett självklart val för en ny partiledare att följa vad partiets väljare och dess kommunpolitiker tycker. Men värdegrunden och viljan att göra journalistkåren nöjda är viktigare, och något sådant kommer inte att ske.

Borgerligheten har också accepterat klassiskt kommunistiska metoder för att rasera gamla maktordningar och för att värna den post-marxistiska värdegrunden: inskränkt yttrandefrihet, propaganda, angiverikultur, nidbilder av oliktänkande, indoktrinering, åsiktskontroll, samt en ambitiös plan för att skapa den nya "rätta" människan.

Till allt detta är idag borgerligheten, dvs. liberalerna, i Sverige anpassad och går numera hand i hand med vänstern.

Den främsta risken till ett framtida samhälle som du beskriver i din text på din blogg är den konsensus som råder från både vänster och höger att likt en religiös dogm till varje pris följa landets utpekat "rätta" "värdegrund".

Landets konsensuskultur är så stark att det i dagsläget är svårt att se att något skall kunna bryta mot denna och plötsligt börja problematisera samhällsutvecklingen med t.ex. en kontinuerligt omfattande välfärdsmigration, oavsett vilka konsekvenser den än må skapa. Har svårt att se att detta ens är möjligt.

Massmedia håller under tiden medborgarna i schack genom att villkora dess tankefrihet genom propaganda och genom att tilldela fruktade etiketter på alla som tycker "fel".

Den konservative f.d. ledarskribenten Marika Formgren, som själv drabbades av skrivförbud från sina chefer eftersom hon vill uttrycka åsikter som inte helt och hållet omfamnade värdegrunden, skriver idag texter som frilansjournalist och belyser ofta de stora problemen med konsensuskulturen som kräver att alla förhåller sig till värdegrunden. Och vilka demokratiska och framtida problem detta riskerar att få.

Några texter av M Formgren som belyser detta ämne som kan rekommenderas:


"Värdegrundsdemokrati eller "åsiktsfrihetdemokrati i Sverige"
Magasinet "Neo": http://magasinetneo.se/…/demokrater-for-asiktsfrihet-och-…/…


Och inte minst på hennes blogg:
http://www.marikaformgren.se/

måndag 15 december 2014

Om den nationella tryckkokaren

Mons Krabbe publicerar idag ett mycket insiktsfullt inlägg om de mångkulturella teoretikernas fullständiga misslyckade experiment. Läs Mons inlägg här. Misslyckandet i det mångkulturella experimentet har skapat inte bara många mänskliga tragedier i form av föräldrar som förlorar sina barn till islamonazismen utan också ett hopplöst utanförskap i segregerade förorter som kommer att ta generationer att bryta (om det ens går).

Dessutom har de åstadkommit ett hot mot Sverige som saknar motstycke då dessa ungdomar uppfostras att hata oss genom moskéer och muslimska föreningar som bedriver hatpredrikningar mot oss genom islamistiska imamer.

Att försöka komma tillrätta med problemet med islamistimamer som verktyg är precis som Mons skriver som att hälla bensin på en eld.

Hur vårt land kan komma utvecklas framöver kan ni läsa i denna rapport från SÄPO som klassar islamistisk terror som det största hotet mot Sverige idag.

Till detta skall läggas den frustration och ilska som byggs upp av etniska svenskar som upplever att Sverige "islamiseras" i en accelererande takt genom den förda naiva och aningslösa politiken. Sverige är en tryckkokare som förr eller senare kommer att explodera. Folk kommer sannolikt också att beväpna sig.

Förutom våld och motsättningar mellan militanta muslimska grupper och spontant organiserade "motståndsgrupper" kan vi vänta oss att några galningar också vänder sig mot de politiker som de upplever bär skulden. I Norge debatteras denna fråga, men i Sverige är det tvärtyst. Se här. Läs också Lennart Bengtssons läsvärda artikel här.

Kontentan av det som tillåts ske är ett Sverige som inte blir en behaglig plats att leva i utan ett land som sönderfaller i våld, raserad välfärd och terror. Ett Sverige i ett inbördeskrigsliknande tillstånd.

Tryckkokaren är tillsluten. Värmen är uppvriden på plattan. Frånvaron av debatt avseende denna förmodligen viktigaste framtidsfråga och att medborgares oro inte respekteras och helt ignoreras av politikerna gör att trycket byggs upp hela tiden och kommer sannolikt att innebära att vi en dag vaknar upp i ett Sverige som vi inte ens kan föreställa oss då tryckkokaren exploderar.

Ett Sverige där den politiska adeln fullständigt ignorerar och bekämpar ca 1 000 000 väljare och deras åsikter på ett odemokratiskt sätt. Ett Sverige som redan lämnat demokratin bakom sig för nästa steg, demokratur, med siktet inställt på slutmålet. Diktatur.

Ett Sverige där man absolut inte vill låta sina barn växa upp i och som bara är ett minne för oss som fått uppleva Sverige som det var innan vansinnet och masspsykosen kring invandring och migration tog överhanden. Som aktiv i sociala medier ser jag dag från dag hur tonen hårdnar i olika trådar på Facebook.  Det är ingen rolig läsning

Detta blir priset vi kommer att få betala för de två blockens makthunger och behov av valboskap. Socialismen behöver en underklass för sin ideologi. Alliansen behöver billig arbetskraft till industrin. Sveriges minsta vänsterextrema parti , miljöpartiet, hade den migrationspolitik de båda tidigare blocken behövde och tilläts därför staka ut vägen mot kaos och sönderfall.

Skulden till allt ligger dock tyngst på oss väljare som varande politiskt ointresserade och fostrade av den politiska adeln att lyda vad de säger, och inte tänka själva, har röstat fram de politiker som orsakar vad som nu sker. Jag bidrar med en video som borde mana till eftertanke.

Dystopi? Nej oro. Stor oro från min sida. Varför lyssnar inte våra politiker på personer som borde veta och ha därmed ha tolkningsföreträde som Nasrin Sjögren, bördig från Iran. Läs hennes vädjan om uppvaknande här.

Jag är inte religiös, men Gud välsigne vårt land!
söndag 14 december 2014

Om demokrati som en illusion

Jag har tidigare skrivit inlägg om demokrati, demokratur och spekulerat över vilka det egentligen är som styr världen. Jag har många intressanta vänner, och vid ett möte med en vän häromdagen, som har många högt uppsatta kontakter, kom vi in på detta samtalsämne.

Det och de som styr världen gör det utifrån ett enda perspektiv. Att tjäna pengar. Vårt liv och vårt samhälle är bara "business" för dem. De gör allt för att tjäna pengar utan moraliska och etiska överväganden. Ett exempel är fågelinfluensan, som inte var annat än ett virus bland andra som skickligt orkestrerades att skapa global panik. Vem stod bakom? USA's vice president Dick Cheney och Don Rumsfeld är två möjliga arkitekter som gjorde en rejäl hacka åt sig själva:

F. William Engdahl: Tamiflu — a Worthless Drug

"He [Rumsfeld] stands to make a fortune on royalties as a panicked world population scrambles to buy a drug worthless in curing effects of alleged Avian Flu. The model suggests the parallel to the brazen corruption of Halliburton Corporation whose former CEO is Vice President Dick Cheney. Cheney's company has so far gotten billions worth of US construction contracts in Iraq and elsewhere. Coincidence that Cheney's closest political friend is Defense Secretary and Avian Flu beneficiary Don Rumsfeld?". 

Källa här

Det är möjligt att även paniken kring 2014 års ebolautbrott är orkestrerat av dessa mäktiga män. Syfte förutom att tjäna pengar? Tja, kanske att drastiskt minska befolkningen globalt med början i Afrika? Läs här och bilda dig en egen uppfattning. Det kan dock vara en konsprationsteori bland många andra. Själv lutar jag åt att detta är en konspirationsteori och inget annat.

En vän boende i USA skrev detta: "Well there is a concentration of wealth that unprecedented. About 80 people control half the worlds wealth of about 220 trillion usd. They are pitching cheap labor against the middle class and making enormous profits through mega corporations like IBM and many others. Sweden to them is nice little defenceless country with no concequence in world affairs. For example in order to neutralize russia they have lowered oil prices so that russia wont be a threat."

80 personer kontrollerar hälften av världens tillgångar! De utövar just nu ekonomisk krigföring mot Ryssland så att Putins regim skall kollapsa. 

Mycket mäktiga män styr världen. Styr vad som skrivs i media och vad som sänds i TV. Inget som går emot deras intressen publiceras i media eller sänds ut i TV och radio. De har total kontroll då de även äger mediekoncernerna. De fattar beslut som upplevs gå emot folkets bästa. Här är ett exempel från USA. Glöm inte att läsa kommentarerna på inlägget.

Forskning är beroende av forskningsanslag och man kan på goda grunder anta att de även där styr vilken forskning som släpps fram. Tänk om det är så att det finns ett enkelt och billigt botemedel mot cancer inlåst i ett kassaskåp någonstans? Jag har läst om detta vid flera tillfällen, men det finns så mycket pengar i cancermedicin att detta tystas ner. Läs här. Det finns inget intresse av att minska lidandet hos människor eller att förhindra för tidig död. De, vilka de än nu må vara, är bara intresserade av "big business" och att omfördela mer av världens tillgångar till dem själva.

Politik skall också ses ur detta perspektiv. De tillåter fortfarande demokratiska val, men utfallet av dessa val är bara en illusion. Det är fortfarande de som styr i bakgrunden. Vem som vinner i ett val spelar ingen roll. Demokratiska val är lite av pärlor till svinen. Låt vanliga medborgare leva i en illusion av demokrati så de håller sig lugna och tysta. 

I Sverige har det dock hänt något. Det har vuxit fram en folkrörelse som kommer från gräsrötterna och inte kontrolleras uppifrån som de andra partierna i sjuklövern. Detta parti heter Sverigedemokraterna och utmanar den politiska adeln och de krafter som styr den. SD är ett reellt hot mot dem då de vill ha lydiga och tysta slavar åt dem och som är nöjda att leva i en illusion av demokrati och som inte tänker och reflekterar själva.

Den massiva hatkampanj som SD tvingats utstå från etablissemanget är baserat på rädsla från den politiska adeln, som i sin tur kontrolleras av de som egentligen har makten, att människor skall börja se och tänka själva. Då kan deras makt plötsligt vara hotad. Vilka är då dessa? Det har jag spekulerat om här

Vi får sannolikt snart se deras nästa drag. Då Sverige går från demokratur till diktatur per definition. Något jag har skrivit om här. Och käre läsare, om vi skall hålla oss fast vid den demokratiska illusionen så är det faktiskt inte riksdagsvalet som är det viktigaste utan valet till EU-parlamentet. Det är där de stora och viktiga besluten fattas i en illusion av demokrati. Detta är anledningen till att SD är kritiska mot EU. Europeiska unionen är nämligen odemokratisk. Vi vanliga medborgare har inte en chans att påverka de beslut som fattas över våra huvuden och som påverkar oss och våra liv.

Det är samma mäktiga elit som styr vilka beslut som fattas i EU. Inte vi, som lever vidare i vår illusion av demokrati.
 

fredag 5 december 2014

Om Global Awakining, New world order och globalisering

Jag har funderat mycket på vad och vilka som egentligen styr världen. Några tankar har jag återgivit i detta inlägg.

Frågan kvarstår, finns det en plan, en strategi, för att införa en ny världsordning som arkitektekteras av några mäktiga organisationer/personer?  Jag tillhandahåller fyra länkar för egen läsning.

Länk 1
Länk 2
Länk 3 
Länk 4

Det finns mycket mer att läsa så jag överlåter till intresserade läsare att googla själva. Lämpligt sökord är: "Global Political Awakening". I vissa sammanhang förekommer även begreppet "New world order".

Efter att idag ha lyssnat på en föreläsning av professor Michael Miklaucic från National Defence University i USA har många nya tankar väckts.

Jag återger därför mina egna slutsatser här i detta inlägg, och inte nödvändigtvis vad han sade.

Föreläsningen handlade om "wicked problems" och globaliseringen och gav ytterligare några pusselbitar om vad som händer utan att vi förstår varför. Framtiden, främst för Europa, ser inte ljus ut kan det hela sammanfattas med. Kanske är allt som sker, även i Sverige med massinvandringen, en del av en större "Grand Strategy" utvecklad av "några" vilket var vad mitt förra inlägg handlade om.

Mina slutsatser är ungefär så här. De westfaliska statsbildningarna med sina traditionella byråkratiska hierarkier står inför ett stort hot från nätverksorganiserad organiserad brottslighet och terrorism som man är mycket  illa rustade att möta då byråkratier inte klarar av det snabba beslutsfattandet som krävs för att möta agila (lättrörliga) hot som är organiserade i lösa nätverk.

Det är också dessa som sitter på de stora tillgångarna i form av pengar och deras nätverk är globalt. Hizbollah och Al Queda (kanske även IS) är mycket ekonomiskt starka, förmodligen mer ekonomiskt starkare än vissa nationalstater i Europa. Det handlar om trillioner av dollar i tillgångar.


Folkförflyttningar i form av massimigration ökar exponentiellt och gör läget ännu farligare för Europa. Vi kanske har max 10 år på oss innan allt rasar. Kanske tidigare. Kanske senare. Ingen vet.

Händelserna i Ukraina och Syrien med IS kan mycket väl vara orkestrerade och kontrollerade för att underlätta införandet av den nya världsordningen. Jag överlåter researchen åt er då jag inte vill plantera några slutsatser i era sinnen om detta "wicked problem" och vad som sker. Jag ger er två böcker att läsa istället. Böckerna nedan, och länkarna ovan, kan ge er tankegods.

Bok 1 
Bok 2 

Observera att dessa böcker har vetenskaplig status då deras "editor" är professor på National Defence University i USA: Dra era egna slutsatser. Ingen enskild sitter inne med sanningen (förutom några få utvalda strateger för NWO möjligen).

Mot denna bakgrund ter sig debatten i den svenska ankdammen om SD är rasister eller inte allt mer patetisk och irrelevant och visar med all önskvärd tydlighet att våra politiker inte har fokus på rätt saker. Eller så är de en del av strategin - att vi inte skall ha fokus på rätt saker? Eller så är de de nyttiga idioter för globala krafter som de verkar vara!

Det kanske inte är önskvärt att folken i Europa reser sig, börjar tänka själva och ifrågasätter vad den politiska adeln säger och har beslutat åt dem? Det kan hota "the grand strategy" (mina egna tankar). Kanske är debatten om Fi, mp, eller vilket politiskt parti som helst, bara en avledningsmanöver "just to keeep os busy" med käbbel så processen med NWO kan fortsätta utan störningar?

 Nu blev jag konspiratorisk igen. Böckerna ovan är i alla fall vetenskapliga.

"Happy reading" och "may the force be with us"! Jag är medveten om att detta inlägg kan ta flera dagar, veckor eller månader av er tid om ni vill läsa allt, men bättre att vara förberedd för det som komma skall än inte alls. För det kommer. Like it or not. Trösta er med att böckerna är gratis. Jag är bekymrad för Europa och Sverige. Jag hoppas jag har fel.


torsdag 4 december 2014

Om 13 mot 13

Vi har nu ett helt nytt läge i svensk politik. Blockpolitiken är död och kampen står nu mellan 13% väljare  i extremvänstern och 13% väljare ur SD. De gamla trötta partierna som fullständigt förlorat allt sans och vett är nu inte ens döda fiskar som flyter i PK-strömmen. De är döda fiskar som sjunker mot botten. De leker som kivande barn i sin sandlåda. Läs Mats Dagerlinds mycket läsvärda krönika om sjuklövern som vägrade kliva upp ur sandlådan här.


Skall det bli någon mångfald och ett vettigt demokratisk samtal i den svenska politiken igen måste de gamla trötta partierna byta ut hela den politiska ledningen i sjuklövern som fullständigt har förlorat förståndet. Det är kris i konsensuslandet som Mons Krabbe skriver om här.

Några valaffisher hjälper inte denna gång då folk börjar vakna ur sin slummer tack vare sociala medier. Varje idiotiskt utspel som en sjuklöverpolitiker gör fångas blixtsnabbt upp i sociala medier och delas direkt. Varje gång detta sker får sannolikt SD ett tiotal nya väljare, eller fler.

Den gamla politiska indoktrineringskanalen, Sveriges gammelmedia, fortsätter att hamra ut sina lögner om SD som om ingenting har hänt. Förtroendet för gammelmedia rasar och deras intäkter minskar hela tiden. De är på väg mot konkurs. Ingen vill snart läsa eller se skiten längre.

Sociala medier kommer att forma framtiden. Den gamla tiden är historia. Industrisamhället är borta och ersatt av kunskapssamhället som möjliggjort av Internet. Sjuklöverns politiska adel lever kvar i 70-talet och är blinda för denna utveckling.

De okunniga och vänsterindoktrinerade kulturmarxisterna/kulturrelativisterna, som förlorat förmågan till eget kritiskt tänkande genom decennier av vänsterindoktrinering, står mot de medborgare som börjat tänka själva och ser verkligheten som den är. Sveriges klokaste och mest ansvarskännande människor samlas i SD och får en helt ny personlig upplevelse genom detta. En upplevelse av bekräftelse och gemenskap. Man är inte längre rädd och ensam. Man delar något som är en del av ens inre. Ens själ.

Att sossar och gammelmoderater, som tidigare stod som politiska motpoler mot varandra, nu upplever själarnas gemenskap i SD är inte så konstigt då SD socialkonservativa politik mycket liknar socialdemokraternas politik som den såg ut på 80-talet då välfärd och ansvarstagande mot medborgarna och landet var deras trademark. Gamla moderaterna var ett konservativt parti så konservatismen och kärleken till Sverige och vår nationella värdegrund förenar oss.

Vänstern (nu även alliansen sen de lät mp påverka migrationspolitiken) gör allt för att försöka rädda sin sjunkande vänsterideologi genom att importera en ny underklass som skall hamna i utanförskap och elände. Man måste desperat skaffa sig valboskap som kan rösta på dem. Där är förklaringen till massinvandringspolitiken som jag tidigare skrivit om i denna blogg bl.a. här. Så cyniskt resonerar den politiska adeln. Vad som händer med landet är egalt. Bara de får behålla makten.

Vi Sverigedemokrater kommer inte låta detta ske. Vi kommer att ta tillbaka makten till medborgarna igen och sätta Sveriges bästa i fokus. Vi behöver inte rekrytera valboskap via korrumperad massmedia och valaffisher. Folk kommer till oss ändå för att de vill, av egen fri vilja. Vi är opåverkbara vad gäller sjuklöverns propagandaapparat helt enkelt därför att de öppnat ögonen och börjat tänka själva. Vi bara skrattar åt deras sandlådepolitk och är tacksamma att de håller på och hjälper oss rekrytera fler väljare. De kallar oss rasister för att vi är systemkritiska. Låt de fortsätta med det. de gör sig själva bara till åtlöje.Det politiska landskapet är för alltid förändrat och vi som delar gemenskapen och värmen i SD njuter av värmen som blir en följd av själarnas gemenskap. Vi bygger vänskapsrelationer och kanske även i vissa fall kärleksrelationer för att känslan av gemenskap förenar oss. Ute i mörkret och kylan står sjuklövern och fryser och tjurar. Låt de fortsätta med det. Ni som tröttnat på att frysa och på mörkret är välkomna in i SD och vår gemenskap. Ni kommer inte att ångra er.

Snart är vi Sveriges största parti och det enda partiet för de medborgare som älskar sitt land och vill ta tillbaka makten till folket och återinföra demokratin som sedan länge är ersatt av demokratur, som jag också skrivit om i denna blogg.

Fortsätt att dela klokheter på era FB-sidor och på Twitter. Det skrivs så mycket kloka saker av Sverigedemokrater som är tusen gånger mer läsvärt än lögnerna som den politiskt kontrollerade massmedian delar ut. Ju fler som delar och engagerar sig, desto fortare uppnår vi vår dröm, att få den ende statsmannen i svensk politik, Jimmie Åkesson, som statsminister. Det måste gå fort innan vårt älskade Sverige är ohjälpligt förlorat och våra barn kommer att få växa upp i ett helvetshål, det som en gång kallades Sverige innan det blev en del av det nordiska kalifatet.

Alla kan säkert inte väckas då de inte har den intellektuella kapaciteten att kunna reflektera och tänka själva, men många till kan fortfarande väckas ur dvalan.

Läs också Nima Gholam Ali Pour's mycket läsvärda krönika om hur svensk politik förändras på riktigt här.