lördag 22 november 2014

Om sociala medier och gammelmedia

Svensk gammelmedia går inte att lita på längre. Rödgröna vinklingar är mer eller mindre regel, och till och med den tidigare läsvärda tidningen SvD har drabbats av smittan som många kallar politisk korrekthet (PK). Som i så många andra fall får smittan först fäste på kultursidorna där lögner som att SD är rasister basuneras ut. Istället för att kritiskt och opartiskt granska alla politiska partier har svensk media blivit en propagandakanal för den politiska makteliten, kallad sjuklövern, med klar vänsterbias. Även SvD som tidigare var den f.d. borgerlighetens flaggskepp.

Vad innebär detta för vår demokrati? För människor som inte söker andra källor som den fria pressen (t.ex. samtiden.nu och Dispatch International), bloggar eller utländsk media så innebär detta att man matas med vinklad information som förnekar medborgarna en sann bild av tillståndet i nationen. Människor blir lydiga marionetter åt den politiska adeln. Man nöjer sig med att läsa den smörja som skrivs utan att reflektera själv.

Min prognos är att sociala medier istället helt kommer att ta över nyhetsrapporteringen för de som vill tänka själva. Gammelmedia kommer att successivt krympa och gå i konkurs. Ett välförtjänt öde.

Människor som är politiskt intresserade delar nyheter från ett enormt utbud av källor genom sociala medier. Det blir ganska snart uppenbart hur mycket lögner, vinklingar och nedtystande som förekommer i gammelmedia om man söker sig till andra källor i sociala medier för att skaffa sig information.

Gammelmedia har på sikt ingen chans och kommer att förtvina och dö så länge man fortsätter att anställa journalister med rödgrön bias. Självklart ligger problemet på de högskolor där journalister utbildas. De är sanna nästen av vänsterextremister och dessa högskolor har inget med akademisk utbildning och kritiskt tänkande att göra.

Sociala media är ett framsteg för demokratin. I ett läge där 60% av journalistkåren är miljöpartister eller vänsterpartister så hotas demokratin genom att sanningen undertrycks av vänsterextremister.

De tidningar vars journalister inte är vänsterextremister går att läsa med behållning. Dessa är uteslutande webbtidningar, men vad gör det i dagens uppkopplade läge? Att läsa de krönikor som kloka personer, som inte är journalister, bjuds in att skriva görs med stor behållning. Vissa tidningar drabbas av t.o.m. cyberattacker därför att de för fram budskap som inte uppskattas av vänstern. Dispatch International har just lyckats återställa sin sida efter att varit nedslängda en längre tid p.g.a. cyberattacker.

Dispatch International får uttrycka vad jag anser vara fri press genom detta citat från deras sida:

"Dispatch International blir aldrig maktens megafon. Den är din tidning. Vi har inget annat syfte än att hålla allmänheten uppdaterad på nyheter. Inte bara de nyheter som mainstream-medierna anser passande att publicera, utan alla de nyheter som är ytterst viktiga men sällan publiceras."

Stöd den fria pressen och bojkotta gammelmedia. Läs istället fri media och utländsk.

Länkar:
http://www.samtiden.nu/
http://www.d-intl.com/ 
http://snaphanen.dk/- Posted using BlogPress from my iPad

tisdag 18 november 2014

Om förlorad "soft power" och brister i "hard power"

En stats basfunktioner för att fungera kan sägas vara:

1) En fungerande statsledning
2) Internationell verksamhet där statens intresse är i fokus
3) En trovärdig försvarsförmåga
4) Inre säkerhet
5) En stabil ekonomi med tillväxt som normaltillstånd
6) En fungerande och robust kritisk nationell infrastruktur
7) En fungerande och övad krishanteringsförmåga
8) En befolkning som känner sig tillräckligt nöjd och trygg inom ramen för ett välfärdssystem och delar en gemensam värdegrund baserad på sekularitet, åsiktsfrihet och demokrati

Soft power, som jag skrivit tidigare om i detta inlägg och detta, handlar både om statens attraktionskraft gentemot den egna befolkningen, som känner sig stolta att vara medborgare och har förtroende för politikerna, men också om trovärdighet och attraktionskraft internationellt. Som mina läsare vet är soft power aldrig trovärdig internationellt utan hard power (militära muskler).

Man skulle kunna reflektera över alla dessa uppräknade basfunktioner var och en, men det kan räcka med att konstatera att det finns brister i såväl försvaret, kustbevakningen, psykologiskt försvar, totalförsvarsberedskapsplanering, försörjning av förnödenheter under kris, robust infrastruktur, en fungerande polis, en fungerande välfärd i stort och förtroende för politisk ledning och dess politik som verkställs genom de statliga myndigheterna.

Jag skall inte utveckla detta mer utan överlåter till läsaren att reflektera över hur det egentligen ligger till idag. Fungerar statens basfunktioner?

Jag väljer att konstatera att den rödgröna regeringen sedan den tillträdde snart har tömt ladorna på Sveriges soft power både mot den egna befolkningen och internationellt. Vi får finna oss i att förnedras som medborgare genom de beslut som denna minoritetsregering fattar, 

Två huvudlösa beslut sticker ut:

1) Erkännandet av den icke existerande staten Palestina samt ekonomiskt stöd till islamistisk terror mot den enda existerande sekulära demokratin i Mellanöstern, Israel, om 1,5 miljarder skattekronor per år.

2) Att annonsera ut mot Putins Ryssland att Sveriges befolkning minsann är rädda för Ryssland som hon sade i en intervju i SvD nyligen. "Ryssland skrämmer svenska medborgare, säger utrikesminister Margot Wallström. Under Wallström ska Sverige bedriva en feministisk utrikespolitik, i ett skärpt världsläge".

Detta uttalande är häpnadsväckande. För det första vad är en "feministisk utrikespolitik"? En obegriplig signal till omvärlden. För det andra, uttalandet bevisar att hon inte förstår hur internationell politik skall bedrivas för att upprätthålla och stärka Sveriges soft power och anseende. Putin gnuggar händerna och skrattar sig harmynt samtidigt i Kreml. Hon agerar alltså nyttig idiot åt Putin som får hjälp av självaste utrikesministern att sprida fruktan för den ryska björnen hos Sveriges befolkning trots att hotet från politisk islam sannolikt är större.

Hon förstår uppenbarligen inte att inrikespolitik är en sak och utrikespolitik en annan. Floskler som "feministisk utrikespolitik" har inget i utrikespolitiken att göra. Det väcker bara löje över Sverige. Hon förstår uppenbarligen inte heller att hon nu inte längre kan uttala sig som Margot utan hon talar för 9,5 miljoner svenska medborgare i sin roll som företrädare för Sverige och Sveriges utrikespolitik.

Om den rödgröna historiskt svaga minoritetsregeringen förlorar all sin eventuella kvarvarande soft power hos den egna befolkningen är inget jag har något emot. Ju förr det blir nyval, desto bättre. 

Det allvarliga är att Sverige nu har det i närmaste tomt i ladorna vad gäller både soft power och hard power i en internationell betraktares ögon, vilket sätter Sverige i ett mycket farligt läge.

En soft power som förre utrikesministern Carl Bildt byggde upp på ett mycket professionellt modernt nätverkande sätt gentemot omvärlden. Ett proffs i sin roll som utrikesminister oavsett vad man tyckte om regeringen Reinfeldt i övrigt. "Slurp" sade det så blev det tomt i soft power-ladan när den slukades av ett rödgrönt slukhål som omintetgjorde Bildts arbete i ett ögonblick och skämde ut 9.5 miljoner medborgare i Sverige.

Det kommer ta lång tid att fylla igen hålet och bygga upp ladan igen. Arbetet kommer garanterat ligga nere helt under den rödgröna regeringens mandatperiod.

måndag 17 november 2014

Om en konspirationsteori eller en verklighet?

Har ni någonsin funderat över varför västvärlden verkar ha drabbats av ett självutplånande kollektivt vansinne samtidigt där man tillåter ett befolkningsutbyte där målet verkar vara att utplåna den egna befolkningen och västvärldens sekulära, liberala och demokratiska värderingar samt sänka den egna nationen och sin ekonomin fullständigt? Det har jag undrat över, och försökt att hitta ett mönster och en förklaring.

Sverige har tagit ledartröjan i detta synes vansinniga demografiska projekt. Men kan så många politiker och makthavare drabbas av samma vansinne samtidigt, eller är det så att allt följer en noga framtagen plan?

Det finns de som hävdar detta. Att vi är utsatta för en global konspiration av en ohelig allians mellan politiker, mediamoguler och mycket mäktiga industriledare, en mäktig samling oligarker med målet en total världsdominans där självklart de själva styr. Bilderberggruppen sägs ofta vara denna grupp som manipulerar allt av större politisk, ekonomisk och demografisk betydelse för att nå sitt mål. Medelklassen i västvärlden är ett hot mot deras planer på världsdominans och skall därför krossas

Alex Jones's webbsida infowars.com driver denna linje och säger att han har tillgång till läckt material från Bilderbergsgruppens möte 2014, t.ex. agendan inför mötet. På den sida som är länkad här till vänster (agendan) finns förutom text också en 43 minuter lång video där Daniel Estulin intervjuas, en författare som sägs vara expert på Bilderberggruppen och försedd med många trovärdiga källor i ryggen. Läs en recension av hans bok här.

Där sägs en massa skrämmande saker bl.a. att planen lyder att världen skall destabiliseras så till den milda grad att nationalstaterna och deras ekonomier kollapsar så att den tänkta eliten kan ta över och styra över de utblottade massorna i de kollapsade staterna.

Bilderbergsgruppen sägs lika bakom bl.a. bostadsbubblan i U.S.A., EU och eurons instiftande och till och med den senaste e-bolaepidemin med ett modifierad variant av det ursprungliga e-bolaviruset. Man sägs också planera en massiv cyberattack mot Internet för att kunna ta över och kontrollera Internet (genom att skylla på någon annan - kanske Kina?) och därmed kontrollera det fria ordet. Gruppen sägs till och med besluta vem som skall bli president och statsminister i allmänna val och mycket, mycket annat.

Låter det vansinnigt?  Som den värsta konspirationsteorin någonsin och som man bara kan skratta åt och inte kan ta på allvar? Daniel Estulin hävdar i alla fall att detta inte är någon konspirationsteori utan verklighet.

Jag säger inte att detta stämmer och att det är så, men tänk om det ändå ligger något i detta? Tänk om? Då ser framtiden verkligen mörk ut för de flesta av oss, utom de som vill ta över hela världen och skapa en autokrati som de kontrollerar globalt.

Kittlar er med ett citat från denna sida som påstås ha yttrats av ordföranden för Bilderbergsgruppen när 2014 års möte avslutades:

"Our main historic enemy to the implementation of our plan was obviously the national states. Globalization, globalization, European institutions, mass immigration were so many tools that we have used with great success for 30 years and now national identities and feelings of belonging were significantly reduced, as patriotic feelings. 

Money and ownership have become the core values ​​of many. The politicization of the masses has been significantly reduced, nations as we hoped, become fragile and can now be destabilized from within.

We thus have to pursue with constancy the immigration policy allowing to make considerable masses of poor people come from the South into impoverished countries of the North. We have to with constancy make rise the most radical Islam to instigate at the most the hatreds and the dissension in the peoples. 

When we will bring economic collapse, then the most absurd that we have developed in each country lead most of these countries to large-scale civil wars where each community will be responsible for us to kill the largest number communitarianism members of the other community.  

When we shall provoke the economic collapse, then the most absurd communitarianism which we have developed in every country will conduct the largest part of these countries towards large-scale civil wars where every community will take charge for our account to kill the largest number of the members of the opposite community.

Blacks against whites in the USA, Muslim against Christians in Europe, these civil wars will have the immense advantage to destroy the people without confrontations between degenerate countries into nuclear power world war . 

Finally, when the wars will destroy countries, we shall take advantage of it to amplify the distribution of viruses such as our project of e-bola 2.0 modified genetically which we test at present with efficiency because we obtain invaluable epidemiological, sociological data (behavior of the individuals in front of the disease) but we also visualize our capacity to saturate systems of care which will be already considerably degraded, in every case, by the civil wars which we shall have created on the example of the war between the two Ukraines."

Jag hoppas jag inte har förstört er nattsömn och jag överlåter till er läsare bilda sig er egen uppfattning om detta. Jag hoppas det finns en annan förklaring till det sönderfall som världen befinner sig i och det vansinne med att man tillåter det övertagande av islamister i flera regeringar som sker i hela västvärlden.

Kanske är syftet ett inbördeskrig mellan två oförenliga kulturer? Politisk islam mot demokratin. Ett medel mot ett mål, att krossa nationalstaterna och den välmående medelklass som är en förutsättning för en välmående demokrati?

Detta scenario är för hemskt för att ens föreställa sig och jag hoppas innerligt att detta bara är ytterligare en konspirationsteori bland många andra på Internet. Fullt bevisat är att Bilderberggruppen finns. De har till och med en egen hemsida. Frågan är bara vad de pratar om bakom stängda dörrar. Stämmer det som läcker ut? Det borde vi väljare kräva av de utvalda folkvalda som deltar på deras möten. Men de skulle ju ändå aldrig svara sanningsenligt antagligen.

Anders Jallai, författaren till de fem böckerna om Anton Modin, har skrivit en mycket spännande bok i denna serie som handlar om ett Bilderbergmöte i Sverige. Läs den, och de andra böckerna om Anton Modin där fakta och fiction blandas till en spännande mix. Låt oss hoppas att allt detta bara är fiction.

tisdag 11 november 2014

Om att vara ledsen, bitter och rädd

Nyligen har vi konstaterat att en av Sveriges kloka debattörer har känt sig så mordhotats och dragit slutsatserna att han måste lämna Sverige. 10 mordhot på en vecka är väl mer än de flesta av oss klarar av. Marcus Birro heter han. Hans brott? Han kritiserade Islam (egentligen islamisterna och vänsterextremisterna) och blev därmed utsatt för en massiv hatattack med mordhot.

Marcus är nybliven katolik då han beslöt att lämna den politiskt korrekta Svenska kyrkan för några månader sedan. 


Oavsett Marcus religiösa preferenser, vilka jag inte inte har några synpunkter på, så visar hans "case" att du inte kan kritisera politisk islam i Sverige idag utan att drabbas av flera mordhot. Se Marcus blogginlägg här: http://blogg.varldenidag.se/birros-blogg/hej-da/

Får man kritisera Islam idag i Sverige utan att vara direkt utsatt för hot? Nej det får du inte. Förutom akuta hot så blir du också stigmatiserad av det politiskt korrekta etablissemanget. Länk: 


Vill vi ha det så här? Jag är mycket bitter över att respekten för ett sekulärt samhälle och demokrati har eroderats och gått så här långt. Men jag är inte uppgiven. Om samhället samlar sig mot hotet så kan vi tillsammans förhindra att Sverige blir ett islamistiskt u-land som FN förutspår genom våra val i de allmänna valen? Eller är det försent? Jag har inte svaret.

Ditt svar är lika viktigt som mitt. All respekt åt de som vågar bryta igenom den politiskt korrekta våta filten om än med fara för eget liv. Som Marcus Birro och många andra som inte släpps fram i PK-media. Vad tycker du? Vilken ställning tar du?

onsdag 5 november 2014

Om flyktingar, bödlar och välfärdenInflödet av ”flyktingar” ökar mot ohanterliga mängder varje dag i Sverige. Vad är då en ”flykting” som massmedia felaktigt benämner flyktingar?

här definierar Migrationsverket en flykting:

”Flykting
Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU:regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av:
  • ras
  • nationalitet
  • religiös eller politisk uppfattning
  • kön
  • sexuell läggning eller
  • tillhörighet till viss samhällsgrupp.
Förföljelsen kan komma från hemlandets myndigheter. Det kan också vara så att svenska myndigheter inte kan eller vill ge skydd mot förföljelse från enskilda personer eller grupper."

Om en nation som Sverige tappar fullständigt kontrollen över de som väller över våra gränser genom att ge alla asyl till alla för att man påstår sig komma från t.ex. Syrien, trots att man är ”papperslös” d.v.s. saknar pass från det land man flydde ifrån, vad är det då som särskiljer bödlar från offer i det svenska asylmottagandet? 

Svaret är ingenting.Vi importerar islamister som vill krossa vårt land och är finansierade av islamistdiktaturer i Mellanöstern. Annars skulle de aldrig ha råd att ta sig hit. Svenska regeringen gör islamister som ministrar. Jag har tidigare skrivit om taxichauffören fråm Iran jag åkte med detta. Läs detta.


Svaret är att ”den humanitära stormakten” Sverige tillåter och uppmuntrar att bödlar och offer blandasi den Svenska asylindustrin där Bert Karlsson blir rikare och rikare dag för dag. 

Är det rätt att en person som har flytt från islamistdiktaturen Iran (som exempel) tvingas fortsätta leva under hot från islamister och deras underrättelsetjänster tillsammans med sina kvarvarande anhöriga i hemlandet? 

Är det konstigt att anse att det är fel att de människor och deras kvarvarande familjer som flytt från religiöst förtryck (politisk islam) i sina gamla hemländer tvingas leva med dödshot för att vänstern behöver valboskap och har ideologisk samhörighet med islamister och vi importerar dem hit? Jag tycker inte det. 
Sen alla anhöriginvandrare som väller in över gränserna och som bara vill snylta på vår nedåtgående välfärd medan våra gamla vanvårdas och svälter ihjäl trots att de betalat skatt hela livet. Är det rätt? Jag tycker inte det. Det är därför jag är Sverigedemokrat och socialkonservativ.