söndag 5 oktober 2014

Om -ismer och den rödgröna regeringen.

För att förstå galenskaperna i den nya rödgröna regeringen som erkänner ett terroriststyrt land som ännu inte finns och på köpet skämmer ut 9 miljoner medborgare genom att erkänna islamisterna i Hamas och placerar Sverige på utvisningsbänken internationellt så kanske man måste förstå hur vänstern tänker och resonerar.

Vänsterns ideologiska bakgrund är socialism. Just det, en -ism som nazism och islamism. Om man studerar dessa -ismer så ser man ganska snart att de delar mycket gemensamt. Väldigt mycket. Läs här och här.

Nazismen (nationalSOCIALISMEN) är en vänsterideologi som än idag förvägras sin rättmätiga plats på den politiska kartan. Vänstern i framför allt Västeuropa skyr denna sanning. De ideologiska skaparna av Deutsche Arbeiterpartei, DAP, som senare bytte namn till Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP, visste vad de gjorde. Nazismen föddes ur en populistisk vilja att fånga upp starka nationalistiska strömningar från den tyska arbetarklassen. 

De flesta av nazismens grundare var socialister och Adolf Hitler själv var inte fientlig mot den politiska vänstern, så länge de vurmade för den nationalistiska saken såklart. Nationalismen var en effekt av den ur tyska ögon förnedrande Versaillesfreden efter VK 1 och påföljande svåra tider p.g.a. krigsskadestånd. Nazisterna konkurrerade med socialister och kommunister, inte i första hand kamp mot dem, utan i konkurrens med dem.

Adolf Hitler skrev själv i "mein kampf" om den nazistiska fanan: "Det röda representerar naziströrelsen samhällsideal, det vita den nationalistiska ideologin och den svarta svastikan, använd av ariska kulturer i årtusenden, representerar kampen hos den ariska människan, samt på samma vis, det kreativa arbetets seger."

Islamism skulle aldrig ha uppstått utan kombinationen av Hassan al-Banna and Haj Amin Husseini i slutet av 30-talet. De mottog finansiellt och ideologiskt stöd från nazi-Tyskland. Efter VK 2 så fortsatte stödet från tyska nazister som fördes till Egypten där det muslimska brödraskapet hade grundats redan 1928 av just Hassan al-Banna. Muslimska brödraskapet blev islamismens ideologiska plattform och är det än idag.

Se till att bli upplyst, för svensk media lär aldrig hjälpa dig med det.
Läs därför denna artikel på Lars Wilderängs blogg Curnocopia? Läs också Mons Krabbes artikel här!

Se också denna videodokumentär: https://m.youtube.com/watch?v=VjARZPAcATM

Den säkerhetspolitiske analytikern och bloggaren Mons Krabbe skrev i början av 2014 en utmärkt talande artikel med titeln "Den oheliga alliansen mellan extremvänstern och islamismen". Jag skall inte citera Mons här utan uppmanar er att själva läsa Mons mycket läsvärda artikel.


Så för den historiskt intresserade är det uppenbart att de -ismer som skadat mänskligheten så oerhört och mördat så många genom i historien är ideologiskt förenade. Minsta gemensamma nämnare är antisemitismen, eller judehat.

Idag gör den svenska vänstern exakt det som Adolf Hitler gjorde genom sin populism. Man kritiserar inte politisk islam (islamism) då de känner sin ideologiska samhörighet med islamisterna. Istället gör man en islamist till minister i den svenska regeringen. Hatet mot imperialismen, företrädd av den "store satan", U.S.A. delar de. Antisemitismen och förakt mot den enda sekulära demokratin i Mellanöstern, Israel, delar de. Den rödgröna regeringen bedriver en öppen antisemitisk politik.

Detta är sannolikt förklaringen till att vi nu har en islamist som minister i svenska regeringen. Någon annan förklaring förutom makalös historielöshet och naivism går inte att finna.

Läs gärna Michael Kohns artikel om nationalsocialismens koppling till islamismen. Det finns ytterligare länkar i denna artikel. Se även denna video.


Läs också vad Mons Krabbe skriver om islamism:

http://monskrabbe.wordpress.com/2014/04/04/vad-ar-egentligen-islamism-2/

3 kommentarer: