fredag 12 september 2014

Om politisk integritet och åsiktskorridoren

Jag är i första hand demokrat - i andra hand sverigedemokrat. Läs detta inlägg i ljuset av detta.

Statsvetaren Henrik Ekengren Oscarsson myntade i slutet av förra året begreppet åsiktskorridoren, d.v.s. "Den buffertzon där du fortfarande har visst svängrum att yttra en åsikt utan att behöva ta emot en dagsfärsk diagnos av ditt mentala tillstånd".

Han har själv skrivit om detta på bloggen "politologerna - statsvetenskaplig analys av svensk politik" i ett mycket läsvärt inlägg med rubriken "väljare är inga dumbommar" Som jag rekommenderar att du läser. Alice Teodorescu skrev i Augusti i år en ledare i SvD med namnet "fri rörlighet i åsiktskorridoren" som jag också rekommenderar dig att läsa.

Jag brukar säga att inom alliansen är åsiktskorridoren lika bred som en planka i en spång i en mosse, alltså inte ens lika bred som hela spången.

Kliver du utanför alliansens åsiktskorridor blir du kall om foten och är ute i kylan rejält. Detta var precis vad en lokalpolitiker i Olofström gjorde i somras. Hon uteslöts omgående ur folkpartiet liberalerna.

Vad gjorde hon sig då skyldig till? Förnekade förintelsen eller något liknande? Nej allt hon gjorde vara att ge uttryck för sitt sunda förnuft och reagera på statsministerns berömda "öppna-ditt-hjärta-tal.

Innan jag fortsätter låter jag Erika Nagy, för det är så hon heter, själv få berätta om uteslutningen och sitt överklagande:

"Begäran om omprövning av beslut om uteslutning ur Folkpartiet Liberalerna.

Jag är invandrare, kvinna och flykting. Jag har kolsvart hår och bryter när jag talar. Jag vet alltför väl, av egen erfarenhet, hur det känns att bli diskriminerad på grund av etnicitet eller av att vara kvinna.

Jag har varit gift med en muslim, min systers man är rom, jag är katolik, jag döpte min dotter till protestant, min bästa vän är jude. Jag älskar att gå i kyrkor, moskéer och synagogor.

Jag vet hur det är att leva under kommunistiskt förtryck i ett land där jag blivit våldtagen, blivit mobbad och relegerad från skolan för några förflugna ord om Lenin. Jag var ett ensamkommande flyktingbarn långt innan det blev ett begrepp.

Jag är svensk, av ungersk härkomst, och jag älskar Sverige, som gett mig så mycket. Detta brev skriver jag för att jag älskar Sverige och anser att det är min plikt att ställa upp för vårt land och säga ifrån när jag tycker att något är på tok.

Länsförbundet i Blekinge har uteslutit mig ur Folkpartiet Liberalerna. Fram till uteslutningen var jag gruppledare i Olofström, en kommun med många invandrare som jag.

I beslutet lämnas en lång redogörelse för partiets värderingar. Men motiveringen för uteslutningen av mig är mycket kort, den lyder:
”Erika Nagy har vid upprepade tillfällen uttalat stöd för stängda gränser. En kraftig inskränkning av asylrätten på det sätt som Nagy förespråkat innebär i praktiken att medmänniskor skickas tillbaka till krig och förföljelse. Nagy har även uttalat sig positivt till att samarbeta med ett främlingsfientligt parti.”

Styrelsen drar sedan följande slutsats:
”Vi i styrelsen för Folkpartiet Liberalerna Blekinge finner att Erika Nagys agerande visar att hon inte delar den liberala samhällsåskådningen. Det föreligger därför särskilda skäl för att utesluta Erika Nagy.”

Jag vill här klargöra följande:
Jag har aldrig uttalat stöd för stängda gränser. Jag har aldrig uttalat eller ansett att asylrätten ska inskränkas. Jag har inte uttalat mig positivt till att samarbeta med ett främlingsfientligt parti.
Samtliga påståenden från länsförbundets styrelse är helt felaktiga; de är lögner och förtal.

Den direkta orsaken till uteslutningen av mig är en insändare i Sydöstran den 12 augusti 2014, två dagar före uteslutningen. Jag bifogar insändaren. Jag ber Er att läsa den noga.

Min insändare skrevs som en reaktion på statsministerns uttalande för en tid sedan om de stora kostnaderna för asylmottagandet. 48 miljarder under fyra år, som läggs till de 32 miljarder per år som Migrationsverket redan får, blir 44 miljarder om året (32 plus 12). Kostnaderna för vår asylpolitik är alltså i nivå med budgeten för hela vårt lands försvar!

Veckan innan min artikel rapporterade media om att många av våra åldringar svälter för att man inte har tid att mata dem. Jag möter dagligen människor som arbetar i vården och som kan berätta hur resurserna inte räcker.

Jag möter även arbetslösa, sjuka, invandrare, hemlösa och gamla som drabbats av neddragningar i välfärden. Många av dessa uppger sig överväga att rösta på Sverigedemokraterna i stället för på ”personer med liberal åskådning”. Varför? Jo, man upplever att det endast är det partiet som pratar om flyktingpolitiken. Mina gamla väljare undrar varför Sverige tar emot 10 – 20 gånger fler asylsökande än andra EU-länder, asylsökande som i många fall har rest genom hela Europa på sin väg hit.

Jag är själv arbetslös. Jag lever och umgås med vanliga invånare; infödda svenskar och invandrare. Väldigt många är oroliga för framtiden för vårt land. Det är då min plikt som politiker att lyfta och synliggöra deras oro.

Mellan infödda svenskar och invandrare finns en skillnad: svenskarna är rädda att prata om flyktingpolitiken, de är rädda att bli beskyllda för att vara rasister, medan vi invandrare pratar mer öppet om problemen. Detta märks även i Folkpartiet: samtliga i styrelsen om uteslöt mig är etniska svenskar. De är rädda att prata om flyktfrågan och blundar hellre än riskerar att beskyllas för att vara rasister.

Jag är själv flykting, som sagt, ett ensamkommande flyktingbarn. Jag flydde från en kommunistdiktatur. Att jag skulle förespråka stängda gränser och ifrågasätta asylrätten är absurt, och en grov förolämpning.

Men Sverige har, som vi alla vet, gått mycket längre än andra länder och har gått mycket längre än vad som krävs i internationella konventioner. Vi ger till exempel regelmässigt permanenta uppehållstillstånd i stället för tillfälligt skydd och är mycket generösa vad gäller anhöriginvandring; vi ställer inte försörjningskrav på de anhöriga, som andra länder gör. Vi ger uppehållstillstånd till människor som kastat sina pass och inte kan bevisa vilka de är.

Talet om att vi är tvungna att ta emot alla dessa människor som kommer till Sverige stämmer inte, och det vet våra väljare.

De aktuella problemen med svenska medborgare som åker till Irak och Syrien för att begå vidriga handlingar gör inte saken bättre.

Svenska folket – och dit räknar jag och många invandrare oss - vet att man inte kan ta in flera hundratusen människor som inte jobbar utan att välfärden försämras. De som har det svårast är invandrarna, och det är främst invandrarna som vill prata om massinvandringen och få en förändring av nuvarande politik.

95 procent av politikerna håller med mig, bakom stängda dörrar, det vet ni, man de är rädda att själva bli kallade rasister om de yttrar sig öppet.

Ni politiker sitter med fina löner och bestämmer över det svenska folket utan att ta hänsyn till vad folket vill.

Det svenska folket är väldigt generöst, men idag kan vi inte försvara den massinvandring vi har i Sverige när vi måste skära ner på allt annat.

Jag har uttalat en gång i en intervju 2010 att alla demokratiskt valda partier måste samarbeta för invånarnas bästa. Det är självklart i min värld att man jobbar för väljarna.

Mitt uttalande gillades inte av partitoppen; jag kallades till ett möte med fem herrar som krävde att jag skulle ta timeout. Jag fick ingen möjlighet att förklara mig. De hade bestämt hur det skulle vara. Och nu började trakasserierna mot mig och mot Olofström.

I provvalet 2013 till riksdagen fick jag lika många ettor som länsordföranden, Anna Ekström. Jag sattes på tredje plats av valberedningen, inför årsmötet. Men årsmötet stoppades i sista stund, och en ny lista togs fram helt utan mitt namn.

Jag står helt och fullt bakom Folkpartiet Liberalernas värderingar. Att påstå eller antyda att jag skulle acceptera att människor skickas tillbaka till krig och förföljelser är fullständigt absurt, orimligt och kränkande.

Men som svenska politiker är det vår främsta plikt att värna vårt land och vår befolkning, värna får välfärd och vår framtid. Om Sverige inte är ett rikt och välmående land så kommer vi inte längre att kunna göra positiv skillnad i världen.

Jag ville, med min insändare, uppmärksamma hur det är i vårt land och att många människor har det svårt. Jag kopplade detta till statsministerns uttalande.

Jag har inte brutit mot Folkpartiets stadgar, jag har tvärtom försökt ”att väcka intresse för samhällsfrågor, att främja en demokratisk utveckling samt att verka för val av personer med liberal åskådning till politiska förtroendeuppdrag”.

Jag begär härmed att Partistyrelsen upphäver länsförbundets beslut om uteslutning.

Olofström den 11 september 2014
Erika Nagy"

Hoppas du kände både sorg och glädje när du tog del av Erikas egna ord, för det gjorde jag. Sorg över hur vårt land förändrats till det sämre, och över att vi låter det ske. Glädje över att det fortfarande finns politiker som Erika som visar politisk och personlig integritet och vågar stå upp för sina åsikter.

Ett av skälen till uteslutandet ur folkpartiet liberalerna var att Erika uttryckt att hon kunde tänka sig samarbeta med "ett främlingsfientligt parti". Ett parti alltså som är avståndstagande och fientligt mot främlingar. När jag reflekterar över detta, vilket parti som avses, så tänker jag på svenskarnas parti.

Men eftersom Erika är en klok kvinna och själv invandrare så skulle hon aldrig ens tänka tanken att samarbeta med svenskarnas parti som är ett nazistiskt parti som vill utvisa alla invandrare.

Vad man förmodligen avsåg var nog sverigedemokraterna.

Men hallå! Sverigedemokraterna är ju inte främlingsfientligt utan ett parti som kritiserar förd invandringspolitik och inte invandrare! Ett parti som har många väljare och medlemmar som är just invandrare!

Men i den politiskt korrekta alliansen, och i den rödgröna röran (tillsammans sjuklövern) så klistras denna etikett ständigt på SD vid sidan om klassikern "rasister".

Sjuklövern är livrädda för en sak. Att svenskarna börjar tänka kritiskt själva och ha åsikter som inte överensstämmer med makt- och mediaelitens. Då kan de ju förlora sin maktposition som de alltid tagit för given. Man vill att deras valboskap fortsätter att gå in i antingen röd eller blå fålla som de alltid har gjort utan att närmare reflektera över detta.

Det vilar ett stort ansvar på oss väljare i detta val och stor eftertanke över var vi lägger vår röst. Jag har redan förtidsröstat på det parti jag är medlem i, Sverigedemokraterna, och Erika kommer nog trots allt lägga sin röst på folkpartiet liberalerna då hon är liberal i själen, liksom jag är socialkonservativ i själen.

Hur du röstar är upp till dig. Rösta och rösta med eftertanke. Det är det viktiga.

Än så länge har vi demokrati, men kanske inte så länge till i ett land där 10-15 % av väljarna uttalat i sjuklövern kommer att utestängas från politiskt inflytande genom oheliga allianser mellan blocken som inte har Sveriges bästa i tanke, utan just att hindra 10-15 % av väljarna att få politiskt inflytande.

All lycka och all respekt till dig Erika i din fortsatta politiska karriär. Hur det väljer att utforma den är upp till dig, men nu vet fler att i Olofström finns en politiker som har modet att kliva utanför den smala plankan och inte är rädd att bli kall om foten. En kvinna med stor livserfarenhet och personlig integritet. En kvinna och politiker värd all beundran.
- Posted using BlogPress from my iPad

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar