onsdag 12 december 2018

Om en julhälsning till de politiska landsförrädarna - Gästinlägg

En "Julhälsning" till Stefan Löfvén, Annie Lööf, Ulf Kristersson, Ebba Busch Thor, Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin, Jan Björklund, Isabella Lövin.

Självklart är detta mail inte avsett att hylla era goda gärningar eftersom ni inte utfört sådana utan den egentliga och sanna beskrivningen på dessa skall vara Illgärningar.

Jag har slutat att längre förvånas över er totala avsaknad av självkritik och ånger över era förbrytelser Jag har också slutat förvåna mig över hur ni agerar mot Sverigedemokraterna (SD).

Individer som så totalt förnekar sin skuld - som ni gör trots den katastrof ni orsakat oss svenska folket - kan helt enkelt inte vara friska mentalt.

Med den enorma brottsbelastning ni är bärare av, och ni trots detta behandlar SD som att detta parti och dess sympatisörer skulle vara sämre än ni, kan endast ha sin orsak i att ni är sjuka.

Alternativt att ni inser er enorma skuld men på alla sätt förnekar den för att överhuvudtaget kunna leva vidare.

För ert brott mot svenska folket är så ohyggligt att jag kan förstå att man skulle mista förståndet om man tog till sig detta och började fundera över sin skuld. Många individer skulle helt enkelt inte kunna leva med det.

Det gäller emellertid då sådana som ännu har kvar något av sin mentala hälsa.

När jag skriver detta kommer jag att tänka på hur Annie Lööf reagerade och också skrev om när hennes dotter var svårt sjuk. Självklart önskar man inte ens sin värste fiende de kval som hon då gav uttryck för.

Men samtidigt slår mig tanken. Hur kan hon och ni övriga visa ett så totalt avståndstagande och brist på medlidande mot alla de svenska kvinnor, män, flickor och pojkar som genom ert vållande fått sitt liv förstört för alltid.

Hur är det möjligt att Du Annie Lööf kan stå helt kallsinnig mot allt detta lidande som Du bl a är medskyldig till och inte någon gång ta kontakt med t ex pappan till den flicka som kördes ihjäl av en terrorist som befann sig i Sverige för att ni skulle betraktas som humanister.

Hur är det möjligt att ni inte på något sätt agerar för alla de våldtagna kvinnorna/flickorna och alla de oavsett kön som misshandlats ja även dödats!?

Hur kan ni begära att bli betraktade som mentalt hela människor med det ofantliga lidande ni orsakat, för att ni ensamma ska framstå som de goda!

För vi vet alla att detta var inte sund humanism utan sjuk egoism. Hur kan ni överhuvdtaget anse er stå för en högre moral när ni av ren egoism varit och är beredda att offra tusentals människor för att ute i världen betraktas som moraliskt mer högtstående än andra.

Jag kan inte se ert avståndstagande från SD som något annat en självbevarelsedrift för att kunna överleva era enorma brott.

Är det inte på det viset utan ni fortfarande anser er vara de goda och SD de onda kan jag inte förstå det på annat sätt än att ni är så mentalt skadade att inget tillfrisknande är möjligt.

Av denna anledning är det ju livsfarligt att vara svensk med er som innehavare av regeringsmakten och kanske därmed än en gång utsättas för era förbrytelser.

Det som gör att denna risk finns tyder ju ditt Annie Lööfs agerande på när det gäller de 9000 ensamkommande. Du insisterade på att dessa skulle få stanna.

Vi har redan sett vad det kommer att innebära!

Kommer 1000 av dem att leva inom lagens gränser?

Men de andra 8000 vad kommer de att innebära för oss svenska medborgare? Vågar du tänka tanken?

Vi har ju sett det redan genom polisens rapportering. Hur många svenska kvinnor, män, flickor och pojkar skall dödas och våldtas innan Du och ni andra inser att detta handlar inte om humanism utan om ren känslokyla från er sida.

Om vi ser på historiens värsta våldsmän som Hitler, Stalin etc. Så har dessa alltid pekat ut en grupp som man lägger skulden på för sin egen brottslighet.

Det ni gör mot SD och dess sympatisörer är ju precis samma sak.

Jag är helt övertygad om att ingen av er har tillnärmelsevis som jag själv under min levnad kämpat så för demokrati, mot rasism men också mot antisemitism etc. Ute på tidningsredaktionernas arkiv ligger sedan minst femtio år tillbaka artiklar om detta skrivna av mig.

Det ni alla gör när det gäller att peka ut SD och deras sympatisörer som varande sämre än ni, är ju vad folkförrädare alltid gjort. Nämligen att skapa syndabockar för att dölja och förringa sin egen brottsliga omänskliga verksamhet.

Nu visar det sig emellertid att det inte enbart är er omänskliga känslokyla mot landets invånare som skapat dagens katastrofala förhållanden i form av våld, våldtäkter, rån, misshandel, förstörelse av egendom etc etc .

Ett utmärkande drag för regeringarna sedan 2004 har varit, och är, nonchalansen vad gäller att följa regler för lagarnas utformning.

Riksrevisionen påtalar t ex att en regeringsproposition som överlämnas till riksdagen ska vara underbyggd med en noggrann analys av vilka konsekvenser förslaget kan få på olika områden, något man menar inte har skett på bl a det migrationspolitiska området.

Samtliga 26 migrationspolitiska propositioner som lagts mellan 2004 och 2015 har granskats med avseende på vilka konsekvensanalyser som gjorts och allvarliga brister har upptäckts.

Inte minst ett seriöst regeringsansvar skulle kunnat förhindrat mycket av det lidande Du Annie Lööf och resten av sjuklövern är skyldiga till.

Alla ni rubricerade är såväl kallhamrade förbrytare som icke ansvarstagande vad gäller regelsystemets utövande rörande regeringsmakten.

Detta sammantaget har orsakat välfärdssamhällets och därmed trygghetens kollaps för svenska folket.

Men ni har också med er oskicklighet och ansvarslöshet orsakat enorma skador för det svenska samhället som om ni följt grundlagen sannolikt inte skulle slagit lika hårt mot medborgarna.

Ni har sålunda inget att säga till ert försvar. Ni har genom er usla moral, genom er ansvarslöshet och med brott mot det regelverk som styr regeringens arbete gjort det svenska samhällets katastrof än större än om ni följt regelsystemet.

Att mot denna bakgrund ändå ha fräckheten och cynismen att anklaga ett annat parti och dess sympatisörer för att vara sämre än de själva är så sjukt och förljuget att vi måste ifrågasätta såväl er moral som hälsa.

Eftersom ni inte erkänner er skuld eller tar upp hur er "humanism" så till den grad kunnat förändra det svenska samhället till en av otrygghetens och brottslighetens i dag mest utpräglade stater måste ju något vara fel. Och det felet finns hos er.

Ingen kan t ex motsäga mig om jag påstår att med SD.s politik hade Sverige än i dag varit en ledande välfärdsstat med den trygghet som tidigare politiker skapat.

Därför får vi aldrig lämna tanken att ni en gång skall ställas till svars för era ogärningar. Den dagen kommer och med den en historieskrivning som kommer att visa att inga regimer tidigare har orsakat en sådan katastrof som ni.

Lika säkert som att det är jag, undertecknad Olle Ljungbeck, som skriver detta brevet, lika säkert är det att en stor del av de 9000 ensamkommande som framförallt du Annie Lööf gjort allt för att de skall få vara kvar i vårt land, lika säkert är det att en stor del av dessa redan och i framtiden kommer att  våldföra sig på svenska kvinnor/flickor, män/pojkar.

Hur förhindrar du och ni alla rubricerade detta? Om inte, är ni om möjligt än värre förbrytare än vad jag angett här. För då ser ni med öppna ögon och utan att agera den katastrof komma som är oundviklig.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävlesöndag 2 december 2018

Om mysteriet hos de svenska medborgarna - Gästinlägg


Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka. Jag skrev ett liknande inlägg för några dagar sedan med titeln Om det omänskliga landet Sverige som du hittar här. Över till Olle::

Hur kan medborgare som säger sig hävda reell demokrati, rättsstaten och allas likhet inför lagen - utan att protestera - än en gång låta de politiker (sjuklövern) som är de största förbrytarna någonsin i vårt land, sedan det blev en nation,  få styra Sverige?

De politiker som representerat/ar 7-klövern i Sveriges riksdag och regering sedan 2006 kan utan minsta tvivel fastslås som de värsta förbrytare vi någonsin haft. Hur är det möjligt att medborgarna inte gör uppror mot dem?

Ingen kan påstå att de är som tidigare politiker vad avser intellekt, moral, bildning, mognad, rättsmedvetande och omsorg om det egna landet och dess folk. Trots detta gör vi inte uppror! Med hänsyn till hur de agerar kan det inte vara svårt för varje medborgare att se att de istället för  ansvar och trofasta  sin uppgift är makten deras enda strävan även om de leder Sverige mot otrygghet, invandrarvåld, demokratiskt, kulturellt och rättsligt förfall.

Ett utmärkande särdrag för sjuklöverns regeringar har varit och är nonchalansen vad gäller att följa regler för lagarnas utformning. Riksrevisionen påtalar t ex att en regeringsproposition som överlämnas till riksdagen ska vara underbyggd med en noggrann analys av vilka konsekvenser förslaget kan få på olika områden, något man menar inte har skett på bl a det migrationspolitiska området. Samtliga 26 migrationspolitiska propositioner som lagts mellan 2004 och 2015 har granskats med avseende på vilka konsekvensanalyser som gjorts och allvarliga brister har upptäckts.

Ett så uselt "ledarskap" får ju följdverkningar inom hela den statliga och kommunala förvaltningen. Vi ser dagligen hur miljarder av medborgarnas bidrag i form av skatter försvinner genom uselt ledarskap i de statliga myndigheterna.

Dessa människors (sjuklöverns) bildningsnivå är så låg att de istället för att förbjuda spridning och tillämpning av islamsk primitivism, vidskeplighet, och kvinnoförakt de i stället accepterar denna.  Vi ser hur de mer och mer godtar islams kultur/religion och traditioner som är människofientliga ja rent ut sagt barbariska.

För faktum är att de accepterar könsstympning, barn- och tvångsäktenskap, månggifte, hedersvåld, att flickor och pojkar inte får bada, gymnastisera etc tillsammans. Att kvinnor/flickor skall ha heltäckande baddräkter etc. Män som begår våldtäkter utvisas inte utom i undantagsfall. Eftersom det jag här redovisar är verklighet går det inte att förneka att sjuklöverns politiker anser att det är rätt att kvinnor/flickor behandlas som djur.

Och därför måste de (politikerna) anses vara primitiva, vidskepliga och inte nå upp till vad som är nedre gräns för vad vi kallar den civiliserade människan.

Om vi studerar 7-klöverns ledare i dag i samband med utseende av statsminister märks deras primitiva personligheter tydligt. Ingen gång har vi t ex sett att deras mandat gäller Sverige och Sveriges folk. Endast strävan efter makt åt det egna partiet. En egenskap som humor - vilken får betraktas som ett sundhetstecken och närmast nödvändigt för att vara en fullödig människa saknas totalt hos dessa individer.

Jämför t ex dagens 7-klöver med de Erlanderska ministärerna avseende bl a denna egenskap och Du skall finna en torftighet som närmast för sjuklöverns del måste anses vara att jämföra med brister i personligheten.

Det är inte detta Sverige jag kämpat för sedan jag blev politisk medveten och genom mina skatter har stött och fortfarande stöder som pensionär.


 • Vi har största andelen analfabeter i EU ..
 • Vi har flest våldtäktsmän i Europa…
 • Vi har längsta vårdköerna i Europa…
 • Vi har också en av världens längsta bostadsköer…
 • Vi har flest bilbränder i Europa…
 • Vi har flest skolbränder i Europa…
 • Vi har det högsta antalet "självantändande" bilar och byggnader (främst skolor) i hela Världen…
 • Vi har flest barnäktenskap i Europa…
 • Vi har flest månggifte i Europa…
 • Vi har flest tvångsgifte i Europa…
 • Vi har mest återvända IS terrorist i Europa…
 • Vi har 2:a plats vad gäller kriminalitet i Europa…
 • Endast i Sverige kan våldtäktsmän få skadestånd och blir ytterst sällan utvisade trots brottets beskaffenhet.
Sverige är det enda land i hela världen där man kan få barnbidrag för sin egen fru!

Sjuklövern drar sig inte det minsta för att missbruka vetenskap och forskning om det kan tjäna egna syften. Sålunda används genusvetenskap och genuspedagogik för att omforma samhället så att det tjänar 7-klöverns intressen.

Men inte nog härmed.

Nu rekryteras en ojämförligt stor grupp av personer som avviker från normalfördelningen vad gäller   vissa speciella egenskaper till betydelsefulla tjänster inom stat och kommun.

Detta får helt klart till följd att barn och vuxna kan påverkas på ett sätt som gynnar "påverkarens" syften men missgynnar den påverkade.

Inte minst är risken för sådan påverkan stor i bl a  dagis, förskolor, grundskolor och gymnasier men även våra högskolor och universitet präglas mycket av kvasivetenskaplig genuspedagogik. Inte minst har vi där professorer som helt saknar vetenskaplig stringens för att inneha professurer eller överhuvudtaget vara lärare.

Vid dessa bedrivs helt klart en genuspedagogik som inte är vetenskaplig utan mer syftar till personlighets- och beteendeförändring i den riktning den påverkande önskar. Så det svenska folket - med öppna ögon  åser och låter ske - är att man stillatigande ser på hur ledarna för sjuklöverpartierna trots en katastrofal migrationspolitik men också i övrigt en katastrof åter ges möjlighet att regera Sverige.

Detta visar väl om något att hjärntvätten och manipulationen av medborgarna redan orsakat sådana skador att det är tveksamt om Sverige har en framtid som en civiliserad, kultiverad och utvecklad stat. En starkt bidragande sak - kanske orsaken - är massmedias och public services symbios med makten. Med en press som levt upp till sitt uppdragskulle sannolikt Sverige fortfarande varit en demokrati med en framtid vi alla kunnat se fram mot.

Till slut. Har någon innan Stefan Löfven blev politiker sett honom gå hand i hand med sin hustru vid deras närvaro vid olika evenemang etc. Nej ingen enda gång. Detta visar åter hans litenhet som person genom att så billigt efterapa dem han inte når upp till vare sig intellektuellt eller bildningsmässigt.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS Du som liksom jag själv inte ett ögonblick tror att människan skapat klimatförändringen föreslår jag att Du läser sjunde kapitlet "Isiga tider" i boken "En kortfattad historik över nästan allting", av Bill Bryson. DS

måndag 26 november 2018

Om det omänskliga landet Sverige och dess etablissemang

Jag är en av de lyckliga som har lämnat det omänskliga landet, eller snarare dårhuset, Sverige.

Tidigare har nordiska bedömare föreslagit att man kan kalla Sverige för "DDR light" eller kanske ett konsensussamhälle. Men enligt Pia Kjærsgaard är den typen av beskrivningar inte starka nog.

Pia Kjærsgaard tror inte att det rätta begreppet är uppfunnet ännu. Sverige är så sinnessjukt att det skiljer sig från alla andra samhällen i historien. Jag kan bara instämma. Läs här.

Jag blev officer 1984 och valde detta yrke därför att jag ansåg att Sverige var ett föredöme globalt och var värt att försvara. Idag är Sverige en skamfläck internationellt, en korrupt bananrepublik och en syndfull styggelse för Gud precis som Israel och Judah var en gång ca 600 BC.

Också OSSE utmålar Sverige som en bananrepublik. Läs här.

Att få uppleva att Sverige är under attack inifrån från en fiende som består av ett garnityr av högförrädare som hatar svenska folket och arbetar tillsammans för att krossa landet genom lagstiftning och politik samt har givit upp det egna territoriet till främmande makt och dessutom importerar fiendetruppen (och låter skattebetalarna betala för detta) var ett scenario som inte fanns i min sinnevärld då. Livet var enkelt då. Det var den goda västvärlden mot det elaka Ryssland. Det var det vi fick läras oss då som nu. Ack vad fel jag hade som lyssnade på denna propaganda.

Idag vet jag var världens ondska är koncentrerad och jag vet att västvärlden är den som står för ondskan, inte Ryssland.

Sverige, liksom Västeuropa i övrigt, är år 2018 en antikristlig diktatur, ett land styrt av demonkontrollerade dårar och där kulturmarxismens åsiktsförtryck och förföljelse av oliktänkande har satts i system av statsmakten i samarbete med zionistkontrollerad media som DN, Aftonbladet, Expressen, SvD m.fl. Läs här.

Sverige är idag, 34 år senare, en skrämmande stat där laglöshet genom lagstiftning, och politisk korrekthet (kulturmarxism) har blivit en dystopisk verklighet. Jag tackar min Herre för att Han tog mig därifrån i början av detta år.

FNs utskällda migrationsavtal är till stor del en svensk skapelse som tänktes ut av regeringen Reinfeldt och överlämnades till riksdagen 2014. Det kan Tidningen Svegot berätta om i dag. Att Moderaterna knorrat över att FNs ramverk inte behandlats i riksdagen ter sig aningen löjligt med tanke på att de själva tog fram det.

Läs här.


Kalergiplanen som jag skrev om här i mitt inlägg om Frankfurtskolan är snart genomförd. Sverige är en mönsterstat för Frankfurtskolan! Dödsstöten som krossade landet var organiserad migration. Ett citat från denna artikel:

In front of our eyes, through migration, the transformation of the society has begun, by the leading financial elite of the planet, equipped with billions of banknotes. Of course, the decisions of so-called „Global governments” were never democratic and legitimate.

The European continent faces a number of challenges, beginning with the 2008 economic crisis, which has continued to threaten to collapse the entire payment system, all the way to the migrant crisis, which escalates in 2015, triggering a storm of dissatisfaction and violence.

Only 1.2 million people arrived in Europe last year, according to unofficial data, which has already caused demographic, security, economic, political and social shocks.

The European Union’s policy on this issue is deeply divided, and many of its members have declared themselves and show that they do not want to accept refugees from Africa, Asia, and the Middle East.

The official Brussels has failed the exam and has no solution to overcome the crisis. Most European citizens feel that behind the refugee wave there is the conspiracy of world powers, in order to achieve higher goals. Among them is the German journalist and publicist, Friederike Beck, chairman of the Society for International Peace Policy. I

In her research work, she primarily deals with the role of NGO networks, foundations in politics and in the modern (hybrid) war.

Ändå har vi bara sett början på den antikristliga sionistiska diktaturen. Åsiktsbrott (hets mot folkgrupp/uppsägning) och inskränkningar i yttrandefriheten är bara början. 

Nattliga arresteringar och att dissidenter mördas eller "försvinner" är nästa steg. Vi som minns Bechir Rabanis död för ca ett år sedan har nog alla undrat över hans död någon gång.

Sovjetunionen var betaversionen, EU är den skarpa versionen, och Sverige som ett f.d. rikt land med en hjärntvättad och fredsskadad befolkning är pilotlandet. Läs här vad jag skrev sommaren 2016 om EU som det nya sovjetunionen.

Den afrikanske kardinalen Robert Sarah konstaterade i ett tal att Polens rätt att särskilja flyktingar från ekonomiska migranter är nödvändig, ett uttalande som går på tvärs emot påvens välkomnande av migranter. Den Afrikanska kardinalen säger att EU:s migrationspolitik förstör nationer (vilket också är avsikten med Kalergiplanen). Läs här.


Ni i etablissemanget har bestämt (utan att fråga folket) att vi skall bli en del av den globala satanistiska diktaturen "The New World Order", kontrollerad av Khazarmaffians bankirer och deras globala storföretag.

Ni i etablissemanget har också bestämt att vi skall ge upp vår nationella suveränitet i den skarpa versionen av Sovjetunionen, EU, precis som Angela Merkel anser.

Som jag ser det är ni högförrädare mot svenska folket och grova brottslingar då ni ständigt bryter mot den viktigaste grundlagen, regeringsformen. Peter Krabbe är inne på samma linje i detta inlägg. Ni är precis den fiende som jag svor att försvara Sverige mot när jag svor soldateden 1981. Tänk om jag då vetat att jag skulle jobba 35 år för fienden, som hela tiden fanns i landet. Inte på andra sidan Östersjön.

Ni i etablissemanget har också bestämt att sätta in dödsstöten mot Sverige genom att skriva på FN Migrationsavtal 2018-12-10 trots att det är brott mot regeringsformen och att Sverige saknar regering. Detta utan att ens informera folket. 

Invandrare har rätt att få svenska handlingar översatta till sitt eget språk – men det har inte svenskar som kan drabbas av internationella beslut. I ett regeringsbeslut underskrivet av utrikesminister Margot Wallström vägrar regeringen att översätta FNs migrationsramverk. Läs hela beslutet på länken i denna artikel!

En kvinna som heter Inger Strand sammanfattar det hela på ett mycket bra sätt:

Kom ihåg nu att detta avtal är en plan i Agenda 2030. År 2030 skall fattigdomen i världen vara så gott som utplånad. Låter fint men planen är att alla skall få ta del av västvärldens välfärd i de länder de själva väljer. Vi skall dela med oss så att ALLA BLIR LIKA FATTIGA. 

Detta är den världskommunism som skall styras av det pro-islamistiska FN. 

Glöm allt vad pensioner, sjukersättning, a-kassa, föräldraförsäkring, barnbidrag mm heter. Nu är det de nya invånarna i Sverige, som kommer att strömma in i miljontals, som genom alla förmåner kommer att få allt som vi skattat för.

Våra välfärdspengar, som redan nu skickas till deras hemländer i stora summor, kommer framledes innefatta ännu större summor. Det skall också göras enklare för alla nya kolonisatörer att överföra alla summor till sina hemländer.

Detta fattar inte svensken. De tror att vi kan fylla varje ledig kvadratmeter med folk från MENA utan att det påverkar oss. 

Svensken kan också säga adjö till all sjukvård i framtiden. MENA-folket har nämligen förtur enligt det avtal som skrivs under av Stefan Löfven i Marrakech den 10 december.

Svensken kan också glömma att kunna röra sig fritt ute. Sverige kommer att bli ett nytt Soweto där varje steg i frihet förvandlas till ett riskbeteende.

Glöm att våra döttrar någonsin mer kan vistas ensamma ens i en skolkorridor.
FN:s migrationsavtal stipulerar också att alla hitresta har rätt till gratis rättshjälp.

Sverige är redan utfattigt. Det som är kvar av vårt välfärdssystem kommer oavkortat att i första hand tilldelas till alla lycksökare som bjudits in av våra politiker.

Sverige upplöses den 10 december och kommer att bli ett nordens ghetto. Inom några år är vi i minoritet och vi har ett nytt Sydafrika här.

Detta är vad våra politiker serverar oss.

Detta är varför våra politiker till varje pris vill hålla Sverigedemokraterna borta. Med förevändning att de inte har rätt värdegrund.

Den rätta värdegrunden är att bli berövad på sitt land. Glömma sin kultur. Offra sig själv och sina medmänniskor på mångkulturens altare. Sugas ut ekonomiskt och inte ha tillgång till någon välfärd i framtiden.

Den rätta värdegrunden är att bannlysa kristendomen och implementera islam.Det är detta våra politiker har för avsikt med vårt land. Läs denna artikel.

Hon har helt rätt, FN-avtalet är inget annat än ett sionistiskt (globalistiskt) vapen att krossa västvärlden. Läs här. The New World Order, eller snarare "The Jew World Order" då det hela är en sionistisk konspiration mot den kristna världen.

Talmudisk Judendom är satanistisk! Här är ännu ett bevis:


Vad gör SÄPO????? Hallå!!! Här bjuder jag er på mer information i mitt inlägg med namnet Om socialismen som navet för den nya världsordningen.Ni lögnare i Rosenbad ljuger om att FN-avtalet om migration inte är bindande! Jaså?! Läs här och här. Citat:

Strikingly, Merkel removed all doubt about the notion that the Compact would be “non-binding”.

The legitimacy of these multilateral institutions and other responsible institutions is being questioned,” she said but added that the UN has “a very real legitimacy” which means that the Compact would be “binding”.”

She cited the right for migrants to access health services and get financial support from ...


Hade vi haft en politisk opposition i Sverige hade detta vansinne kunnat stoppas, men alla riksdagspartier jobbar för den satanistiska "The New World Order". Läs här. SD spelar sin roll som kontrollerad opposition i den politiska sandlådan. Syfte? Läs här.

Hade vi haft en fri och fungerande press hade mycket av all korruption kunnat stoppas. Alla bevis finns nämligen i olika handlingar men Sverige har bara en journalist som vill gräva i skiten (Janne Josefsson), resten arbetar åt sionistmedia som styrs av de anglosionistiska bankoligarkerna i Khazarmaffian, samma organiserade brottslighet som kontrollerar politiken.

Läs här där Katerina Janouch gör en verbal massaker på Anders Lindström som symboliserar mainstreammedias oförlåtliga hyckleri, ohederlighet och antiintellektualism.

Därför kommer etablissemanget undan hela tiden. Det finns ingen som granskar dem. Allt görs upp i olika frimurarsällskap bröder emellan. Det är så Sverige styrs i synarkin Sverige.

Resultatet av min två år gamla analys är att Sverige är en sviktande stat, balanserande på knivseggen från fullständigt statsförfall. Det enda som saknas är att medborgarna börjar ta rättvisan i egna händer. Sen är vi där.

Ett mycket litet hopp kring migrationsavtalet är att om det fortfarande är Stefan Löfvens expeditionsministär som styr 10 december, så blir det inget riktigt undertecknande – bara en principförklaring. Läs här.

Hittills har femton länder deklarerat att man drar sig ur FN:s migrationsavtal som ska skrivas under i Marocko - USA, Danmark, Österrike, Australien, PolenBulgarien, Ungern, Tjeckien, Schweiz, Kroatien, Slovakien, Belgien, Estland, Lettland och Israel. Även en tysk minister, Jens Spahn, gör uppror mot den satanistiska migrationspakten. Läs här.

Det finns trots allt hopp om att allt kollapsar till slut. Slovakien blev det trettonde landet som igår meddelade att de drar sig ur. Läs här. Trumps utrensningar av Khazarmaffian kommer att innebära att även Europa befrias från våra högförrädare i politik och i mainstreammedia.

Tack ledarskribent Carolin Dahlman på Kristianstadsbladet för att du gör det våra förljugna politiker är skyldiga att göra! Att informera svenska folket om viktiga beslut och följa folkviljan, vilket är vad de är valda och skyldiga att göra. Inte att driva sin egen förbannade förljugna övertygelse och PK-agenda!

Läs här.

Public service lär ha svarat på fråga om varför de inte följer sitt demokratiska medieuppdrag och informerar om detta. Svaret var att de ska göra det vid tiden för avtalets godkännande. Dvs, när det är för sent.

Våra POLITIKER och PK-MEDIA tänker köra över folkviljan igen! Man bryter mot grundlagen IGEN! För vilken gång i ordningen?

Man gjorde så t.ex 1994. En statskupp och ett grovt grundlagsbrott. Läs här.

Till er i etablissemanget, svenska folket dödligaste fiender, jag förstår att ni gjorde allt för att bli av mig i min anställning i Försvarsmakten då jag blev obekväm. Ni försökte knäcka mig genom mobbing på arbetsplatsen när jag jobbade på ÖB stab, ledningsstaben, men ni lyckades inte.

Jag ansåg mig vara anställd av svenska folket, betald av dem, och gjorde allt för att Försvarsmakten skulle bli effektivare och kostnadseffektivare. Men det var inte den politiska styrningens vilja. Wallenberg ville annat. 

För 8 år sedan förstod jag inte varför Försvarsmakten tog bort mitt anslag för utveckling av Försvarsmaktens Arkitekturramverk syftande till ett effektivare och mer kostnadseffektivt försvar. Vi ansågs av många vara ledande i världen inom Defence Enterprise Architecture, ändå drogs pengarna in. Jag själv fick hederstiteln "thought leader" av många internationella kollegor. Hemma var dock uppskattningen lika med noll.

Idag förstår jag varför. Jag arbetade för kriminella. Det jag arbetade med, att spara pengar, effektivitet och ordning och reda, gjorde inte den som egentligen styr Sverige, President Wallenberg, glad.

Det finns inget intresse hos Wallenberg, de angloamerikanska bankoligarkerna eller Bilderberggruppen att Försvarsmakten skall bli effektivare och kostnadseffektivare.

Nej, vapenindustrins hjul måste rulla. Något jag skev om för två år sedan här. Ju värre oordning i Försvarsmakten det är, desto bättre för dem. Att inte Försvarsmakten har någon kontroll på vilken materiel de har är ett drömläge för dem. Då köper Försvarsmakten ny materiel trots att man redan har den (fast inte har kontroll att man har den). Det var denna ordning och reda Försvarsmakten inte ville ha. Då var det obegripligt för mig, men idag förstår jag.

President Wallenberg drar i tråden, marionetten och globalistlakejen Stefan Löfvén sprattlar och den av Bilderbergruppen utsedde statsministern drar i ÖB:s trådar och får honom att sprattla. Detsamma gör försvarsindustrilobbyn. Det är så systemet fungerar. Officerare roterar mellan Försvarsmakten, FMV och industrin, och Wallenberg ler i synarkin Sverige. Läs här och här.

Byter man ut statsministern kommer en annan sprattelgubbe (eller gumma) från Bilderberggruppen. Valen riggas så att önskat resultat kan visas upp för folket.

Då beslutet om Annie Lööf som statsminister efter Löfvén togs på Bilderbergmötet sommaren 2017 kommer det att bli Annie Lööf som blir statsminister när den politiska cirkusen/teatern är över. Valet riggades perfekt för att det skulle bli så.

Läs mer om President Wallenberg i mitt blogginlägg om valfusket 2018 här.

Jag blev som "hög officer" "besvärlig" och "obekväm" då jag ansåg mig anställd av folket, att arbeta för folket som var mina uppdragsgivare. Generalerna i Högkvarteret ansåg sig dock inte ha samma uppdragsgivare, utan de var ju politiskt utnämnda och hade varit på många, många mutmiddagar.

Det hela kan sammanfattas med ett ord. Korruption.

Den ena bisarra nyheten efter den andra om våra barns luciafirande i förskolor rapporteras i alternativ media.

I Mellerud beslutade Åsens skola att bojkotta luciafirandet helt och hållet, på såväl lågstadiet som mellanstadiet, skriver journalisten Joakim Lamotte, efter att upprörda föräldrar kontaktat honom.

En av föräldrarna på skolan, Ingrid Stewart, svarar på varför luciafirandet är inställt.

– Det är lite luddigt. Vissa föräldrar har fått svaret att alla inte kan delta om de inte har råd med kläder. Men förra året lånade skolan ut till de som inte hade och vi är många som gladeligen ger bort det vi inte behöver.

... Ingrid Stewart tror att förbudet har med religion att göra.

– Jag misstänker det. Alla skulle inte känna sig välkomna med Luciafirande enligt skolan. Men i förra veckan firade skolan Muhammeds resa till himmelriket utan att ens informera oss.

Källa här.
-----------


Ronie Berggren:

Om det stämmer, vilket detta indikerar, att skolan valt bort det kristna Lucia-firandet för att inte stöta sig med muslimska elever (och föräldrar), samtidigt som man i tolerans för muslimska elever (och föräldrar) bara en vecka tidigare firade Muhammeds resa till paradiset, så har vi här ett solklart tecken på islamisering.

Just den form av islamisering som det svenska samhället, i sin naiva godhetstro och önskan till tolerans, är helt inkapabel att bemöta, eftersom vi inte kan och inte vågar ta konflikterna.

Svenska barns Luciafirande offras på förskola i Motala till förmån för politisk korrekthet

Det är slut med svenskt traditionellt Luciafirande på förskolan Kärrbacken i Motala. Detta är ett enväldigt utslag av den ansvariga förskolechefen Anna Karmskogs personliga värderingar kring så kallad genusforskning och kulturell likabehandling, vilket nu innebär att svenska barns Luciafirande offras på ännu en förskola i Sverige.

Många föräldrar är djupt upprörda över beslutet. Samtidigt vill inte ansvarig verksamhetschef för förskolorna i Motala kännas vid några specifika svenska traditioner överhuvudtaget, och Anna Karmskog, chef över bland annat den aktuella förskolan, har gjort sig totalt oanträffbar för både frågor och kritik från allmänheten.

Källa härHär är ytterligare ett exempel. Sverige är fullständigt sinnessjukt.

Luciafirande hör inte till julen enligt er, men betonghinder vid julmarknader är helt normalt enligt er.


Ni i etablissemanget anser att det är helt acceptabelt att våra gamla svälter ihjäl på äldreboenden eller fryser ihjäl på en parkbänk och att kriminella illegala invandrare lever lyxliv i fängelserna.


Citat från denna artikel: ”Det är faktiskt sjukt hur bra man har det här. Det är ju nästan så att man hellre är här än ute i det fria typ.”

Fråga den hemlöse fattigpensionären som arbetat hela livet för sin pension men som nu sover på en parkbänk om han/hon håller med.

Antalet äldre hemlösa i Sverige har ökat med drygt 23 procent på sex år. Det visar en undersökning från Socialstyrelsen, skriver svt.se. Och det sker över hela landet.

Agnieszka Wisniewska skriver på Facebook:

Kära Sverige. 

Det här är en av dina medborgare. 
En av många som du glömt bort. 
En av många som du inte vill prata om. 
En av många som kommer att frysa ihjäl i vinter.

Denna kvinna drömmer bara om ett stabilt och stort parasol som kan skydda henne mot vinden då det gamla gick sönder. 

Hon är blyg, hon vill inte störa eller skapa några problem, hon skäms lite över att hon är hemlös. 😞

Vem bryr sig om henne? 
Vilka tidningar skriver om hennes historia? 
Hur många som henne finns det på våra gator? 
Bortglömda och livrädda för kylan som kommer med vintern. 
Hon är en utbildad psykolog som har jobbat 40 år för att sen bli utslängd ut på gatan för att hennes pension inte räckte till hyran.

Snart blir det jul, många av oss kommer att lägga bilder på Facebook med bordet fullt av julmat, julklappar och mysiga bilder vid kaminen.

Medan kommunerna lägger miljoner av dina skattepengar på att köpa bostadsrätter åt nyanlända sitter hon och fryser i skogen. 

Hon drömmer bara om ett parasoll som skydd mot väder och vind.

Vi har svårt att njuta av vårt priviligerade liv här hemma när vi vet att hon fryser. 

Vi planerar för julen men kan inte slappna av. Vi har även ringt kommunen, polisen, socialen men ingen vill ställa upp. Alla skyller på att ansvaret ligger på någon annan myndighet än den egna. Polisen säger att det inte är tillräckligt kallt på nätterna för att dom ska göra något.

Hon använder inga droger eller alkohol utan är bara en människa som hamnat mellan stolarna där ingen bryr sig. 

Men att stifta en speciallag för att unga utländska män ska få gå i gymnaiset, då bryr sig regeringen.

Sverige, detta är en av dina medborgare. 😞

De akut hemlösa har på sex år ökat med mer än 30 procent – och matköer har blivit ett allt vanligare inslag i det svenska samhället.

Under första halvåret 2018 blev 231 barn hemlösa när deras föräldrar vräktes från sina hem.
– Vi trodde att vi hade det bäst här. Välfärdssamhället håller på att krackelera, säger Lotta Säfström, vd för Göteborgs kyrkliga stadsmission.

Källa: Här

Läs denna artikel, titta på bilden, och fundera på vad vi skall ha staten till? Staten är en ren plundringsorganisation syftande till att fylla fickorna på världens rikaste bankoligarker. Svenska staten är ren ondska. det finns inget annat namn förutom dårhus möjligen.

– För några år sedan var bostadsbristen främst ett storstadsfenomen men nu har majoriteten av Sveriges kommuner bostadsbrist, säger utredaren Charlotta Fondén till sajten. Läs här.

Här är maten på ett asylboende jämfört med maten på ett äldreboende. Källa 1. Källa 2.Citat från denna artikel:

While elderly swedes become homeless in an increasing rate. There is no housing enough for both swedes and immigrants, and immigrants are prioritized in every kind of way.

Now Sweden say they will accept FN:s immigration policy that make immigration free.

This is genocide of the Swedish people.

And the swedes can't stop them. In other countries the people have voted if they shall accept or not.

Sweden have no democracy, so the people have nothing to say.

They haven't even heard about what's going on. In Sweden Swedish hating politician rule..

The last election we had was a joke. There is no real election anymore. Sweden is a banana republic.

Ni i etablissemanget tvingar på alla skattebetalare att betala för sin egna marxistiska indoktrinering via skattsedeln, och det finns INGEN politisk opposition för detta i Sverige. Varför skall svensken tvingas betala till årets förvillare 2018? Betala för systematiska fake news!

Läs här om hur Sveriges Radio gör ett okritiskt inslag om privat åsiktregistrering där man kartlägger personer och hänger ut dem till familjer, arbetsgivare, i deras bostadsområde mm, och läs här där Lars Bern kommenterar SVT fake news om klimatet i Aktuellt. Läs vad Mats Dagerlind skriver här om hur skattefinansierad SVT släpper alla hämningar.
Det var INTE detta Sverige jag valde att ta anställning i Försvaret för 1984. Ett Sverige jag inte vill kännas vid längre:
 • Vi har största andelen analfabeter i EU !!!
 • Vi har flest våldtäktsmän i Europa…
 • Vi har längsta vårdköerna i Europa… 
 • Vi har också en av världens längsta bostadsköer…
 • Vi har flest bilbränder i Europa…
 • Vi har flest skolbränder i Europa…
 • Vi har det högsta antalet självantändande bilar och byggnader (främst skolor) i hela Världen…
 • Vi har flest barnäktenskap i Europa…
 • Vi har flest månggifte i Europa… 
 • Vi har flest tvångsgifte i Europa…
 • Vi har mest återvänt IS terrorist i Europa…
 • Vi har 2:a plats vad gäller kriminalitet i Europa…
 • Endast i Sverige kan våldtäktsmän få skadestånd som lurar rättsväsendet med lögner om sin ålder…
 • Sverige är det enda land i hela världen där man kan få barnbidrag för sin egen fru!
 • Sverige är det enda landet där ILLEGALA, BIDRAGSJAGANDE FLYKTINGAR har större rättigheter än medborgarna?
 • Sverige är det enda landet där levnadsvillkoren för pensionärer väsentligt sämre i det svenska samhället än ILLEGALA, BIDRAGSJAGANDE FLYKTINGAR.
Snart hela världen känner till att i Sverige döms bara svenska medborgare. Övriga nationaliteter behöver ej oroa sig.

Ockupera våra sommarstugor, stjäl och råna oss, kräv försörjning av oss och spotta på vår kultur. Allt är ju sanktionerat och till och med uppmuntrat av ”våra” ”folkvalda” politiker!

Att FÖRSVARA sig mot brottslingar är OLAGLIG i Sverige! Men begå brott är INTE STRAFFBART...

Problemet är inte de invandrare som lyckas att anpassa sig till Sverige, problemet är och förblir alla de invandrare som kräver att vi Svenskar skall anpassa oss till dem, och de är många!

Problemet är ”våra” politiker i riksdagen som alla är brottslingar och landsförrädare mot det hjärntvättade korkade folk som sägs rösta på dem (kan det verkligen vara sant?).

Jag tackar Gud att bildligt talat lyfte ur mig ur Försvarsmakten då jag inte hade kraft att lämna själv, och istället sände mig till frid, kärlek och lycka i ett fritt land på andra sidan Östersjön. Där har jag ingen annan chef än Jesus. 

Idag är jag fri och lever ett mycket lyckligt och bra liv på andra sidan Östersjön utan några planer på att någonsin återvända till dårhuset Sverige. 

Så, hur tror ni i etablissemanget att ni skall klara er ur detta? 

Förstår ni vilka brott ni gjort er skyldiga till? 

Förstår ni att ni är kollektivt skyldiga till brott mot rikets säkerhet? Högförräderi.

Sverige är sannolikt dömt och kommer gå under i kaos och anarki, men tro inte att ni kommer undan. 

Svensken är redan utplånad. Läs här.


Guds dom över er kommer, och den blir rättvis. Vad folket dömer er till återstår att se, men revolutionen har startat i Frankrike. Tro inte att ni kommer undan. Trumps utrensningar av Khazarmafffian och deras lakejer (ni) kommer att sprida sig till EU också och då blir det er tur.

Läs här och här.

Citat från den senare artikeln ovan: The people of France have already had enough of their pathetic new globalist President, with thousands taking to the streets to protest his leadership.

The people of Europe are fed up with their politicians, fed up with globalism and fed up with the EU.

Until the establishment accept that, these protests will only get bigger and bigger!Lögnens tid är förbi. Folket är vakna. Det är dags att göra upp räkningen med er högförrädare.

Även med Reinfeldt som står fast vid att pensionsåldern ska höjas till 75 år, men tar själv ut statsministerpension på 156.000 kr/mån trots att hans företag har miljonintäkter. Läs här.

Han kommer inte att komma undan folkets vrede heller tror jag.

Undrar vad fattigpensionären på parkbänken tycker om det som globalistlakejen Reinfeldt får ut?
Så här uttrycker sig Jan Björklund: Det allra viktigaste är globalism och farligt med partier som är emot globalism.

Annie Lööf hyllar en av världens mest ondskefulla män, George Soros. Läs här. Läs denna artikel av Julia Ceasar.

Citat: Annie Lööfs fixering vid politisk makt lamslår försöken att bilda en ny regering. Det är ingen tvekan om att hon agerar utifrån det allt överordnade målet att själv tillskansa sig statsministerposten, därtill uppblåst och uppumpad av den globala finanseliten.

Resterna av sosseregeringen i Sverige är desperata. Nu vill de lagstifta mot folkliga åsikter.

Inrikesminister Anders Ygeman och den regering han ingår i vill öka förföljelserna mot svenska folket.

Regeringen låter migranter från tredje världen välla in i Sverige för att underminera den tidigare etniska homogeniteten och söndra nationalstaten.

Att slå sönder vår nation är en del av en politik som har bedrivits i minst 30 år. Den kommer inte att upphöra förrän den siste svensken ligger sönderslagen i en rännsten och blöder till döds. Läs här.

De vill alltså lagstifta mot sådana som mig och dig som är populister (ett ord Löfvén inte begriper vad det betyder) och som anser att all makt utgår ifrån folket, precis som det står i regeringsformen.

Läs mitt inlägg om populism här. Jag är inte förvånad över denna totalitära syn. Sådan är socialismen. Något jag skrev om här.

De svenska högförrädarna kommer att ställas inför rätta. Planen att rädda världen från de sataniska globalisterna, som också tagit över Sverige, rullar på under Trumps ledarskap. Se denna video nedan och läs här för att få lite hopp.Trots att Stefan Löfvén organiserade om SÄPO så att han fick kontroll över dem genom att bryta loss dem från resten av polisen och underställa SÄPO direkt under regeringen så kanske det är SÄPO vi har att hoppas på när det gäller att arrestera de politiska förbrytarna? Läs denna artikel.

Medierna borde ha tusentals frågor kring varför Säpo vägrar ge viss information till regeringen, även om det faktiskt är fullt förståeligt att Säpo är återhållsamma. Regeringen har nämligen inte alltid rikets säkerhet för ögonen – ett faktum som sorgligt nog inte intresserar landets journalister.

Förhoppningsvis har SÄPO också ögonen på de andra politiska dårarna och högförrädarna som Liberalerna. Jag vet inte om Bengt Westerberg förtjänar epitetet extremliberal. Det kan räcka med att klassa honom som extremist, en politisk extremist som tillfogat landet stor skada. Läs här.

Kanske blir det SÄPO som räddar landet till slut och genomför massarresteringar av de högförrädare som begått brott mot rikets säkerhet genom att sälja bort landet till den sataniska The New World Order?

Aftonbladet konstaterar här att Lööfs kravlista är skadlig för Sverige. Självfallet glömmer sosse-pravda bort socialdemokraternas politik som är lika skadlig, om inte värre. Det gäller alla partier då alla jobbar för The New World Order. Vidare är ju både S och C djupt infiltrerade av islamister.

Jag hoppas att SÄPO agerar nu, annars finns det inte mycket hopp kvar. Då krävs förvisso en statskupp av dem men vad gör man inte då rikets säkerhet är extremt hotad och fienden sitter i riksdagshuset? Folket skulle älska dem i alla fall och Sverige skulle kunna börja processen att läka efter att ha varit kapat av organiserad brottslighet i decennier.

Jag vet att ni på SÄPO läser min blogg (och även min Linkedin-sida såg jag). Så gör skäl för er lön och gör något! Snart är det försent!

Jag hoppas att ni göt som franska polisen, tar parti för folket och inte etablissemanget. Se denna video där franska poliser tar av sig sina hjälmar och vägrar slåss mot folket i de gula västarna. Här är en annan video som visar samma sak. Lyssna på folkets jubel!

Läs här om hur fransk polis vägrar försvara regeringen.

Se denna video när franska brandmän vänder etablissemangets politiker ryggen i protest. Det råder inga tvivel om vad de anser om det politiska etablissemanget.

Bara Sverige har en kyrka som kallar sig kristen där präster arbetar som anser att vi skall släppa in imamer i skolan och anordnar koranstudier. Läs här och här. Inte konstigt att vår skapare har uttalat dom över kyrkan.

Detta "Guds hus" är satanistiskt! Den levande Guden i samma hus som en avgud! Och det är förstås svenska kyrkan som ligger bakom.

Jesus sade ”jag är vägen, sanningen och livet” och det är fortfarande så enkelt. 2000 år senare.

Alla religioner som judaismen, islam och katolicismen är lögner från satan för att förneka sanningen. De dyrkar alla människor och förnekar Jesus som Guds son.

Jesus Kristus är Guds son och vår frälsare. Han kom inte för att starta en religion. I själva verket avskydde han religiösa och kallade dem hycklare.

Herren själv kommer att döma de religiösa en dag som avfallit till satan. Vi som lever i sanning och i ljuset behöver inte göra detta. Vår uppgift är att leda fler till ljuset och sanningen så att de kan räddas till evigt liv.

Herre förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.

På 1950-talet har den fackligt aktive prästen Karl-Manfred Olsson kommit på att Svenska kyrkan endast kunde förkunna lag och evangelium rätt om hon får fatt på vanligt folks värderingar. Det är först när arbetarrörelsens män och kvinnor, med samveten fria och oförstörda av kyrkans traditioner, det är först med sekulariserade folkvalda vid kyrkans roder för lära och liv, som Svenska kyrkan kan bli sann mot sig själv och angelägen.

Så löd den teologiska ursäkten för det fientliga övertagandet, som var lika radikalt, lika främmande men långt mera långsiktigt och effektivt än det försök som nu SSU utsätts för.

”Jesus Kristus, såsom han omvittnas för oss i den heliga skrift, är det enda Guds Ord som vi måste höra till, som vi måste lita på och lyda i liv och död.”

”Vi förkastar den falska lära, som om kyrkan i mänsklig maktfullkomlighet kunde ställa Herrens ord och verk i tjänst åt några godtyckligt valda önskningar, ändamål och planer.”

”Vi förkastar den falska lära, som om kyrkan fick överlämna formen på sitt budskap och ordning till sitt eget godtycke eller till växlingar i gällande härskande ideologiska och politiska övertygelser.”

Så som ovan kan det låta när den kristna kyrkan samlar sig till motstånd mot fientligt maktövertagande inifrån. Att ”förkasta” och bekänna, är inte detta perfekta exempel på svartrockars språkbruk? Ser vi inte i citaten ovan en bra anledning till att öppna och moderna människor ska ta över – man ser ju hur stelbent och föråldrad, ja, livsfientlig den traditionella kristna tron är.

Varifrån kommer egentligen de där citaten ovan? Är det från Kyrklig samlings ”Sjutton punkter”? Nej, det är från Barmen-deklarationen där de evangeliska kyrkorna i Tyskland samlade sig till motstånd mot de nazistiska ”Deutsche Christens” försök till fientligt maktövertagande av kyrkorna redan 1934. Källa: Här.

Svenska psalmbokens innehåll har inte alltid varit detsamma. Nya psalmer och lovsånger har tillkommit medan andra har rensats ut. En av psalmerna som rensats ut genom åren är Fädernas kyrka som skrevs av biskopen Johan Alfred Eklund (1863-1945) år 1909. Denna psalm kom med i 1937 års psalmbok, men vid kyrkomötet år 1986 beslutades att den skulle rensas ut ur psalmboken då den ansågs vara för nationalistisk. Försök att återinföra den igen har genomförts, men dessa har ännu inte lyckats. Källa: Här.


Min erfarenhet av officerskåren är att den är den mest politiskt korrekta och hjärntvättade yrkeskåren som finns i Sverige. Karriärsystemet går långt före försvar av Sverige för de flesta officerare, något som forskaren och officeren Karl Ydén skrev om år 2008 i avhandlingen Kriget och karriärsystemet.

Jag mötte under alla år ingen officerskollega som såg vad som hände med Sverige och vilka som egentligen ligger bakom det som händer. Ingen brydde sig ett skvatt om vad som hände med landet. 

För dem var det bara Ryssland som var hotet. De trivdes att leva i en bubbla, långt från verkligheten. Karriärsystemet kräver politisk korrekthet, annars blir man inte befordrad. Generalerna är ju politiskt utnämnda. Dessa i sin tur befordrar ”de sina”, alltså de som är lojala mot den rådande ordningen och ”slickar uppåt”. På så sätt sprider sig korruptionen nedåt i organisationen.

Jag förstår varför hjärntvätten om Ryssland är så effektiv då jag jobbat 3 1/2 år på Försvarshögskolan som lärare och dessutom studerat där i nästan 5 år, och därför sett med egna ögon hur systemet med officersindoktrinering fungerar. 

Jag var sannerligen en udda fågel som de verkligen ville bli av med. Så förvänta er inget stöd från Försvarsmakten. De står på etablissemangets sida. De ÄR etablissemangets försvar.  Jag bedömer att det är samma sak med SÄPO och polismyndigheten liksom hela rättsväsendet med domstolarna.

Allt tillsammans, etablissemanget, kan kallas för den djupa staten. Marcus Ljunggren förklarar begreppet här:

Den svenska Djupa staten är en verklig, men informell, struktur som har uppstått till inte bara för att dra nytta av, utan för att kontrollera, staten.

Den djupa staten syftar till sin egen materiella nyttomaximering och den styrs av individer som vi kan kalla för materiellt intelligenta gangsters.

Den Djupa staten har haft ett eget liv, som regeringen själv. Den består – fortfarande – även av utvalda toppanställda i ett dussin närmast Praetorianska byråer, som Säpo, RPS och FRA – för kontrollen … de bästa generalerna, amiralerna och andra militära agenter … långsiktiga riksdagsledamöter och departementsråd … och generaldirektörer för viktiga reglerande verk. 

Alla dessa funktioner i den Djupa statens styrs och kontrolleras av det lilla fåtal individer som i någon varierande mån verkligen kan styra och påverka den cirkulerande mängd betalningsmedel som styr den ekonomi som kontrollerar politiken som därför inte alls i verkligheten har någonting att göra med begreppet demokrati i någon mer allmänt vedertagen, egentlig, betydelse.

Men denna djupa stat är också mycket bredare än bara denna styrande nivå. 

Den omfattar cheferna för stora företag, som alla är starkt engagerade i att sälja till staten och som gör det. Det inkluderar absolut Försvarsindustrin, trots att dessa killar åtminstone har ett sinne för humor, vilket framgår av deras ”Gör inget ont” motto. 

Det innehåller också alla de så kallat ”bästa” människorna i Riksbanken, och cheferna för alla större banker, mäklare och försäkringsbolag. 

Lägg till ministrar och många professorer vid universitet, som fungerar som Djupa statens rekryterings centra … alla med de bästa mediala ryktet, naturligtvis – de kallas för mer verklighetsbeskrivande för belästa busar … och många stamgästerna på saker som Bilderbergmötet och Council on Foreign Relations. 

De sammanfattar alla status quo, de hålls samman av makt, pengar och propaganda , allt paketerat i deras kognitiva formatering. 

Så det är en slags glidande skala – dynamik – även ur ett vertikalt maktperspektiv – makt är kraft att bryta motstånd. Alla är inte helt igenom egennyttiga och alla är definitivt inte altruistiska.

Sammantaget, antar jag att dessa människor numreras till kanske tusen eller så. Du kan göra analogi av strukturen för den Djupa staten med en stor flock hundar. 

De människor jag just har beskrivit är de bästa hundarna – för just den här typen av system – det som nu alltså havererar mot deras vilja och de kan inte förstå vad det är som händer, eftersom just det skulle tvinga dem att ifrågasätta sig själva och sina egna värderingsmässiga grunder. Där slår den kognitiva dissonansen till.

Men det finns hundratusentals fler som inte är direktkopplade, men som är indirekt beroende av den Djupa staten, som har stor tyngd, och vilja att stödja den djupa staten eftersom den stöder dem indirekt. 

Detta inkluderar många av de rika, särskilt de som fick på det sättet tack vare sina indirekta statliga anslutningar … de många människor som har topphemliga spelrum för planering – mutor som med Telia i Uzbekistan, Iran, Vitryssland, Mongoliet etc. (det är möjligen en chockerande, men exakt, beskrivning) … plus då också därför naturligtvis de bästa spelarna i den organiserade brottsligheten i övrigt, särskilt den cirkusen som innebär illegal drogverksamhet som i Afghanistan enter HSBC, som ovillkorligen behövs för att finansiera utvinningskoncessioner, i mer eller mindre exotiska länder där det sker freds och demokratiutveckling till exempel, lite av vad som inte skulle kunna existera alls utan statens benägna bistånd någonstans mer eller mindre långt bakom skynket. 

Plus därför också hela mellanskiktet inom polisen och militären, företag och icke-statliga organisationer.

Dessa människor förstår visserligen inte särskilt ofta vad som egentligen händer ur det större perspektivet men medverkar ändå, för sitt eget livspussels skull, och är därför vad man kan kalla för nyttiga idioter. 

Problemet för den Djupa staten nu med de nyttiga idioterna, är att den nya informationsrörlighetsriktningen med internet och social interaktivitet leder till en förändrad och alltmer ökande transparens, vilket leder till att förtroendet för systemet faller allt snabbare, både nyttigheten och idiotin hos människor börjar att förtvina – lösas upp – för systemet. 

Det allmänna medvetna medvetande växer när människor vågar släppa sina föreställningar.

Slutligen, en uppmaning till alla läsare av detta inlägg.

NU KAN DU VARA MED OCH PROTESTERA
Skicka ett email till:
justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Bäst är om du skriver en protest med egna ord. Om du inte kan eller hinner det kan du istället låna texten längre ner i detta inlägg.

Glöm inte att du skall begära en bekräftelse på att departementet fått ditt e-mail, samt att du vill bli informerad om vilket diarienummer det tilldelats.

För förfrågningar kan du även kontakta:
Registrator, Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Telefon (växel) 08-405 10 00

------------------------------------------------------------
Förslag till text att kopiera och klistra in i ditt email
------------------------------------------------------------

Jag protesterar härmed mot att Sveriges regering avser att skriva på ramverket/avtalet
”Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration”

Enligt uppgift kommer detta att ske vid ett möte i Marocko den 10–11 december i år.

Allt fler länder med USA i spetsen börjar nu dra sig ur och meddelar att man inte tänker underteckna avtalet. Orsaken är att man anser att ett undertecknade kan få oanade och långtgående konsekvenser för den egna nationen.

Regeringen Löfven tycks ha hållit förhandlingar om detta avtal i stort sett hemliga. Vare sig svenska folket eller den politiska oppositionen har fått någon vetskap om det förrän de senaste dagarna. Någon politisk enhet om avtalet råder därför inte.

Jag kräver därför att även Sverige skall dra sig ur och inte underteckna avtalet.

Jag vill dessutom påpeka att Sverige idag styrs av en expeditionsministär som inte har rätt att vidtaga annat än löpande förvaltningsåtgärder. Detta är inte en sådan. Om expeditionsministären ändå väljer att skriva på begås ett grundlagsbrott. Detta måste i så fall få juridiska konsekvenser för såväl avtalets giltighet som för alla inblandade personligen.

Hälsningar,
xxxx xxxxxx (ditt namn)

------------------------------------------------------------

Mera information hittar du på:
http://flygbladet.com/dokument/migavtal/måndag 19 november 2018

Om de moraliskt och intellektuellt undermåliga men också respektlösa - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka:

I en färsk granskningsrapport från Riksrevisionen kritiseras denna och tidigare regeringar för att ha gjort gravt bristfälliga konsekvensanalyser som underlag för sin migrationspolitik.

Regeringen har enligt granskningen underlåtit att göra ekonomiska analyser av invandringens kostnader, inte på ett trovärdigt sätt gjort prognoser om antalet asylsökande och inte heller tagit hänsyn till vilka konsekvenser den förda migrationspolitiken får för medborgare, myndigheter, kommuner och landsting.

Riksrevisionen påtalar att en regeringsproposition som överlämnas till riksdagen ska vara underbyggd med en noggrann analys av vilka konsekvenser förslaget kan få på olika områden, något man menar inte har skett på det migrationspolitiska området.

Samtliga 26 migrationspolitiska propositioner som lagts mellan 2004 och 2015 har granskats med avseende på vilka konsekvensanalyser som gjorts och allvarliga brister har upptäckts.

Ovanstående är inte en engångshändelse utan snarare ett av flera bevis på regeringen Löfvéns men också Reinfeldts generella respekt- och ansvarslöshet vad gäller ansvar för folkets välfärd och trygghet.

Det Riksrevisionen säger i klartext och anklagar regeringen för är genom denna granskningsrapport solklart. Regeringen är skyldig till den enorma katastrof massinvandringen inneburit för Sverige och Sveriges folk.

Konsekvenserna av detta har blivit att ett av världens främsta och tryggaste välfärdsländer nu hamnat i en situation där mord, våldtäkter, rån, terror, förstörelse av allmän och enskild egendom har blivit dagligt förekommande.

I nästan inget annat land i världen har otryggheten för kvinnor - från att tidigare ha varit det tryggaste i världen - nu blivit ett land där kvinnor aldrig mera kan gå ut ensamma  med risk för att de våldtages eller på annat sätt utsätts för fara. Detta talar varken regeringen eller övriga sjuklövern om utan söker på alla sätt förminska den katastrof de skapat genom tillåtelse till invandring av flera hundratusen utomeuropeiska individer.

En konsekvensanalys skulle bland mycket annat visat att dessa individer kommer från stater/kulturer/religioner där mannen i stort sett kan behandla kvinnor hur vidrigt som helst. Inte minst är kvinnan i dessa stater en andraklassens medborgare och knappt detta.

Men det skulle också framgått om regeringarna inte kände till detta (i så fall på bristande bildning), visat att värdegrunden i dessa stater är den motsatta mot den vi lagfäst.

Därför kan varken regeringen eller övriga sjuklövern - som godkände massinvandringen - svära sig fria från att ha förstört vårt land och gjort medborgarna skyddslösa. Likväl skall de än en gång få bilda regering!

När man nu ser hur den socialdemokratiska regeringen och dess ungdomsförbund rekryterar radikala muslimer som salafister, islamister, jihadister och även antisemiter enbart för att kunna förstärka sitt valunderlag förstår varje medborgare att de är skyldiga till ett snart framtida sammanbrott i det svenska samhället.

Därför är varje svensk som lägger sin röst på eller stöder socialdemokratin medansvarig till sammanbrottet som kommer. Och då handlar det inte om det kommer utan när det kommer.

Som vi ser - inte minst av de pågående regeringssonderingarna - är även de 6 övriga sjuklöverpartierna skyldiga till dagens katastrof liksom den kommande.

Även om det gäller samtliga så är två partier mer skyldiga - C och L - eftersom de tydligare än dessa driver Sverige mot stupet och detta enbart av maktbegär.

Det märkliga är att den värsta - därtill medlem i en antidemokratisk och närmast en internationell nazistorganisation Annie Lööf - har av sina medlemmar och väljare uppfattas som att hon står för stabilitet.

Men inte nog med detta. I denna organisation finns en person - en av de mera inflytelserika medlemmarna - som enligt några av USA.s mest aktade jurister organiserade störtandet av Allende en folkvald president!

Dessa har givit ut en bok om detta, som ingen kunnat förneka sanningshalten i.

I själva verket handlar inte hennes agerande om stabilitet. Steget mellan stabilitet och halsstarrighet är för övrigt inte långt och det är i själva verket detta senare hon representerar.

Genom att envist hävda att hon varken samarbetar eller talar med Jimmie Åkesson/Sverigedemokraterna/SD tror hon sig vara en klok politiker.

Motsatsen är ju vad det är. Ingen klok politiker som vill nå framgång kan vägra att erkänna verkligheten. Verkligheten är ju den att Jimmie Åkesson representerar ett parti på ca tjugo procent vilket ger det en styrka som aldrig går att förneka.

En realpolitiker men framförallt den som är lojal mot sitt land och folk agerar ju främst för dessas välgång inte efter egna sympatier eller antipatier gentemot en annan person eller parti. Av en sådan politik kommer inte något positivt.

Sedan har vi den andre personen (Jan Björklund), som mer och mer börjar likna en tragisk person ur någon opera. Som före detta major är han mest känd för att han när han övade beväringar - med stort mod inom kasernens stängsel höjde stridsropet - fram nu med era stridskukar .

Denne modige man ger dock numera när han visar sig på TV - snörvlande och näst intill tårar - när han berättar om vilket enormt hat han utsätts för, intrycket av en stackare som gör sin person mer betydelsefull än han är.

Det kan för övrigt här också nämnas om ett annat av hans enorma modiga initiativ. Denne man är nämligen så modig att han kan tänka sig att förbjuda nya religiösa skolor i vilka flickor alltid förtrycks och lär sig underkastelse mannen.

Hans mod och humanitet sträcker sig emellertid inte så långt att han kan tänka sig förbjuda de nuvarande skolorna. Detta innebär att han - trots sitt självförhärligande - är beredd att offra alla de flickor som i framtiden av sina föräldrar tvingas gå i nuvarande religiösa skolor!

Dessa båda personer uppvisar sålunda, när de själva får säga det, en enastående osjälviskhet och människokärlek trots att de medverkat till massinvandringskatastrofen - enligt Riksrevisionen - som orsakat död, våldtäkter, rån, terror mot tusentals svenska kvinnor, flickor, pojkar och män.

Trots dessa fruktansvärda brott har de oförskämdheten och fräckheten att påstå att de är bättre människor än sverigedemokrater.

Att de också tillsammans med övriga sjuklövern genom "Decemberöverenskommelsen" brutit mot såväl demokratin som grundlagen medan SD däremot hävdat demokratin kan självklart inte göra dem till bättre människor än Sverigedemokraterna.

Bristen på demokratisk övertygelse, avsaknaden av bildning, respektlösheten mot det egna folket, fegheten att inte vilja erkänna att de och inga andra under historiens gång orsakat en större katastrof för sitt land och folk än någon annan, liksom att hela tiden ge sken av att de är de goda och de som inte delar deras åsikter är de onda är precis samma påståenden som Hitler/nazisterna och Stalin/kommunisterna stod för innan sanningen kom i fatt verkligheten.

Med andra ord. Den självgodhet och de anklagelser som inte minst Annie Lööf och Jan Björklund riktar inte endast mot SD utan alla vi andra som har en annan åsikt än de själva, har alltid varit kännetecknande för ickedemokrater och ensidiga maktmänniskor. Tydligare att så är fallet kan inte vara mer obestridligt än vad dessa båda gör det genom sitt närmast patologiska agerande.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS Flatheten, fegheten etc kan beträffande den svenska sjuklövern inte bättre illustreras med hur man låter Jean Claude Junker, EU.s högste ledare får snurra omkring så gott som berusad vid varje sammanträde han deltar.

Senast med olika skor på fötterna. Se här. Detta kan ses som en detalj men visar inte minst ett  förakt mot det egna folket som endast synnerligen moraliskt lågtstående individer visar.. DS

Så långt Olle. Hur djävulskt ondskefulla duon Lööf och Björklund är bevisas av denna artikel som är ännu ett bevis på att båda jobbar för den satanistiska konspirationen mot mänskligheten - The New World Order (NWO). Något de förvisso inte är ensamma om då det gäller samtliga riksdagspartier...


Här gör Annie Lööf frimurhälsningen med riksdagens talman Andreas Norlén.


Hur frimureriet arbetar för NWO har jag skrivit om i mina blogginlägg om Frankfurtskolan och om socialismen som navet för den nya världsordningen.