onsdag 18 mars 2020

Corona 17.3 - Den svenska modellen - Gästinlägg


Läser att "Sverige präglas av försiktighet" enligt ledningen i bemötandet av Corona (SvD 17.3).

Ordet försiktighet tycks användas för att få ledning framstå som god och omtänksam.
Sveriges "corona-ledning" präglas dock inte av större försiktighet utan av kall medveten oförsiktighet. 

Pandemiska siffror och åtgärder blir till politiska instrument för makt, hälsoskyddet tycks sekundärt.

Tegnell menar att hans åtgärder sänkt spridningen. Det kunde varit så mycket bättre. Hur kan man uttala sig så medan pandemin ökar? (SvD 18.3).

ECDCs huvudkontor som ska förebygga smittspridning ligger i Stockholm. Siffror som skulle kunna motivera till större personliga åtgärder att skydda sig själv och sin omgivning avviker från andra internationella källor. 

Den 17e publicerades sänkt siffra (tvärtemot andra), efter kraftigt ökande siffror starx innan, först mycket sent på eftermiddagen och till skillnad från tidigare dagar som publicerats strax efter klockan 8 på morgonarna. Manipulerar man siffrorna? 

Det har gått utmärkt att stänga skolor i grannländerna. Detta bidrar mot spridning, då barn faktiskt  är latenta smittbärare. En viral spridning gynnar sig självt - genom att slå ut äldre i första hand.

Ju tidigare insatser dess effektivare bekämpning. En brittisk källa visar på att en 3 veckors tidigareläggning av åtgärder drar ner konsekvenserna med 95%. Trots brsit på exakt siffra visar det ändå vad det handlar om.

Skolor kan hållas öppna för dem som ansöker och behöver, övriga barn kan ha tillfällig läroplikt istället för skolplikt. Det fungerar i andra länder. 

Allt tal om mänskors lika värde och fina humanism som rödgrönrosa menar sig stå för, är nu som bortblåst. 

Cynismen florerar. Gamla dör ändå av influenser. Ja, men inte i samma omfattning och inte under detta hemska sjukdomsförlopp. 

"Sköt dig själv och skit i andra", man åker på semester med sin coronasmitta, stoltserar med det och bryr sig inte om medmänskornas smittbenägenhet man möter.

Behovet av att skapa vacciner och mota tillbaka svåra utbrott får vi se mera utav med ökad mobilitet, resande och ökade riskbeteenden. 

Naturen är inte gjord för snabba omflyttningar - biologin sätter emot och det har inte alls med politiska ideologier att göra.

Nu siktar "coronaledningen"  istället in sig på bortförklaringar och att hitta syndabockar (17.3). 

Undrar om "corona-ledningen" även kommer fortsätta belöna och förhärliga sig själva? 

Vad säger vårdpersonal om detta, anhöriga till bortgångna? 

Det vore angeläget att sluta helt med jakten på politiska poänger (de lyser igenom) och istället försöka tillsätta en opolitisk, vetenskapligt kunnig expertgrupp omgående.  

/Inger (utbildad inom epidemiologi)