söndag 15 mars 2020

Om att preppa för det som är och det som kommer

Detta blogginlägg vänder sig till kristna bröder och systrar - och till er som verkligen söker Jesus med ert hjärta och känner att det är dags att ta emot Jesus Krist som er frälsare.

För er som saknar tro, eller som valt bort att ta emot Jesus Krist som er frälsare och inte vänt om ert liv, för er spelar innehållet i detta blogginlägg ingen roll. Ni har redan valt vägen mot evig död i elden så budskapet i detta blogginlägg berör inte er.

Ni som är kristna bröder och systrar, ni måste vika av erforderlig tid som det tar att ta sig igenom detta inlägg.

Jag bedömer att det krävs minst en halv dag att ta sig igenom den första videon.

Detta inkluderar tid att pausa videon för att skriva ned de bibelcitat som ges, för att möjliggöra egen meditation efteråt. Alltså, ta er tid att ta er igenom denna video, med penna och papper:


Doomsday Prepper's of CHRIST (URGENT)


Det går intressant nog inte att googla sig fram till denna video, eller till youtubesidan för utgivaren "REVELATIONS OF JESUS CHRIST" vilket bevisar att världens härskare är livrädd att ni får ta del av detta budskap.

Jag har tidigare postat ett blogginlägg därifrån som jag beskrev som det viktigaste som jag någonsin skrivit - "The image of the beast revealed (Revelation 13)". Ta er igenom det också om ni inte har gjort det.

I videon ovan nämns också en video som togs ned av Youtube, och den hittar ni nedan:

IS ANOINTING OIL THE KEY?!




Det finns ingenting viktigare för er just nu bröder och systrar än just detta. Glöm inte bibelstudier, bön, praise and workship som bygger er tro och ger er skydd mot Corona-viruset och de andra farsoter som kommer efteråt. Lämna världen och gå in i er bönekommare.

För oss som är makar och fäder är detta än viktigare p.g.a. det ansvar vi har för vår hustru och våra barn.

Gud sover inte. Gud arbetar för fullt nu men Han behöver arbetare!

Skörden är mycken, men arbetarna äro få. Bedjen fördenskull skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd (Lukas 10:2).

En broder som heter Daniel Dahlberg skriver till mig i ett e-mail:

Edet pappersbruk brinner just nu. Något jag tolkar som en röksignal mellan de sataniska konstellationerna efter den toalettpappershysterin (länk) tidigare i veckan i Amerika detta kan ju inte ha skett av en slump då vi båda känner Gud vet vi att sådant inte finns som tillfälligheter. 

Gud visade mig omedelbart att han inte uppskattade Svenska Cellulosa's logotyp och efter en snabbkoll på google ledde till denna upptäckt av Norse mytologi och falsk avgudadyrkan.

Jag skriver att något sådant som tillfälligheter inte finns. Resmué's artikel (bild nedan) skrevs den 15e mars 2013 och dagens datum är den 15e mars 2020. 

365/100 = 0.27397%


Om det är en slump är det 0,27% chans att det just var så


Så långt Daniel.


Allt som sker just nu, ALLT!!!, har en andlig dimension. Saker sker inte av en slump.

Siffran sju är ett bibliskt nummer. Det här talet används ofta för att beteckna fullständighet eller att ett arbete fullgörs helt.

Till exempel uppmanade Gud israeliterna att marschera runt Jeriko sju dagar i följd och att på den sjunde dagen marschera runt staden sju gånger, och sedan rasade murarna samman. (Josua 6:15 - 15 I gryningen den sjunde dagen började de sin vandring som vanligt, men nu gick de runt staden sju gånger.).

Bibeln innehåller många liknande exempel på att talet sju används på ett sådant sätt. (3 Moseboken 4:6 - 6 doppa sitt finger i blodet och stänka det sju gånger inför Herren, framför förhänget i helgedomen.; 25:8 - 8 Du ska räkna sju gånger sju sabbatsår, alltså fyrtionio år.; 26:18 - 18 Om ni då fortfarande är olydiga mot mig, ska jag straffa er sju gånger värre för era synder.; Psalm 119:164 - 164 Jag prisar dig sju gånger om dagen för dina rättfärdiga bestämmelser.; Uppenbarelseboken 1:20 - 20 Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du såg i min högra hand, och de sju lampställen av guld: de sju stjärnorna är de sju församlingarnas budbärare[a], och de sju lampställen är de sju församlingarna; 13:1 - 13 Jag såg nu ett odjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn.; 17:1 - 17 En av de sju änglarna som hade de sju skålarna kom nu fram och talade till mig. Han sa: ”Kom, så ska jag visa dig domen som ska drabba den stora prostituerade kvinnan som sitter vid många vatten;).

När Jesus sa till Petrus att han skulle förlåta sin broder ”inte ända till sju gånger, utan ända till sjuttiosju gånger”, betydde upprepningen av talet sju ”utan gräns”. (Matteus 18:21, 22 - 21 Då kom Petrus fram till honom och frågade: ”Herre, hur många gånger måste jag förlåta en människa som syndar mot mig? Räcker det med sju gånger?” 22 ”Nej”, svarade Jesus, ”inte sju gånger, utan sjuttio gånger sju[a] gånger.).

Det är exakt på dagen idag sju år sedan artikeln skrevs och branden. Slump? Avgör själv.