fredag 14 februari 2020

Om Illuminati musikindustrins lömska trick med frekvenser - Gästinlägg

En mycket vaken kvinna, Christin Ohlin, skriver här ett gästinlägg om en av alla organisationer som satan har för att förstöra oss människor som är skapade till Guds avbild. Den av illuminati kontrollerade kommersiella musikindustrin.

Lär dig mer om Illuminatis musikindustri i denna bok.

Om man tittar närmare pä musikindustrin är det tydligt att regeringar och olika säkerhetsapparater använder musik för att kontrollera massorna.

All västerländsk musik som använder 440 Hz sänker vibrationen inte bara hos den yngre generationen med iphones och mp3-spelare utan även för resten av oss. Dessa destruktiva frekvenser får våra tankebanor att röra sig disharmoniskt och skapar inre konflikter som är störande för oss. Dessutom påverkar det kroppens viktiga organ, och skapar ett schism mellan höger och vänster hjärnhalva där varje sida bedriver olika medvetna och omedvetna funktioner. vilket i slutändan skapar sjukdom och krig. 

Om man skulle vilja veta ifall ett konungarike styrs väl, om dess moral är bra eller dålig, kommer kvaliteten på musiken att ge dig svaret. - Confucius 

432 Hz är en harmoniserad Ijusfrekvens som "talar" direkt med våra celler i perfekt resonans. Alla celler kommunicerar med varandra via infrarött ljus och när de får 432-frekvensen till sig sprider de glädje omkring sig. Det medvetna sinnet kanske inte är medvetet om detta, men det mesta i våra kroppar sker undermedvetet, tack och lov! Klassisk musik som Beethoven, Chopin, Bach och Mozart skapade sina mästerverk genom att använda 432 hlz.

De var mer kreativa eftersom musiken även stimulerade den högra hjärnhalvan som inte är lika vetenskapligt orienterad.

Forskning visar att denna typ av musik hjälper växter att hålla sig friska och växer snabbare. Dessutom är musiken mycket behagligare att lyssna på, och innehåller ett mer dynamiskt spektrum som gör att musiken inte behöver spelas på hög volym.

För att musikaliska föreställningar skulle leta identiskt över hela världen krävdes en viss standardisering.

Redan 1885 förklarade Musikkommissionen för den italienska regeringen att alla instrument och orkestrar skulle använda en stämgaffel som vibrerade pä 440 Hz, vilket skiljer sig från den ursprungliga standarden på 432 Hz som användes i Frankrike och i större delen av världen.

1917 godkände American Federation of Musicians (AFM) italienarna, som följdes av ytterligare påtryckning för 440 Hz på 1940-talet.

1953 undertecknades ett världsomspännande avtal mellan alla nationer och blev ISO 16-standarden för alla musikinstrument.

Idag är 440 Hz tonstandard allmänt accepterad, varför ett piano i Sverige låter exakt likadant som ett piano i Kina.

440 Hz är en onaturlig frekvenston som avviker frän det symmetriska vibrationsmönstret, och har förklarat krig mot det undermedvetna sinnet hos den västerländska befolkningen.

I en tidsskrift med titeln "'Musical Cult Control" skriver Dr. Leonard Horowitz: Musikindustrin har denna pålagda frekvens som styr populationer till psykosocial stesss, ökad aggressivitet och känslomässigt lidande predisponerar människor för fysiska sjukdomar, och ekonomiska sanktioner tjänar agenter, artistförmedlingar och företag som är engagerade i monopolet. 

Det är uppenbarligen någonting lömskt med 440 Hz. 

Utan att gå alltför djupt in i konspirationen, gjorde man 440 Hz till ett militärt vapen när all musik ställdes om från 432 Hz.

440-frekvensen är bra för att fä människor att arbeta hårdare. det förhindrar kreativt tänkande och stänger av känslorna. Det är tydligt varför dessa drag var önskvärda i det tredje riket.

Det kan också förklara varför modern musik, som ändrades till 440-standarden år 1940, har haft en så negativ effekt på dagens kultur.

Man visste vad man gjorde när man ändrade det universella språket vars byggstenar är helt baserat på energi, frekvens och form.

Man ville inte att mänskligheten skulle vakna upp till sitt fulla medvetande att vi i själva verket är andliga varelser som har en mänsklig upplevelse och inte tvärtom.

Den ursprungliga frekvenstonen som 432 Hz sänder ut har potentialen att läka medvetandet, och detta kunde förstås inte dom mörka krafterna tillåta.

När varje individ läker, läker också planeten och det kollektiva medvetandet. 

"Om du vill hitta universums hemligheter, tänk då i termer av energi, frekvens och vibration." - Nikola Tesla et finns mycke som talar för att 432 Hz är en mer naturlig frekvens för ett korrekt mellan "A" (även känd som Verdis A).

En matematisk ren ton som är grundläggande för naturen och konstant med universum, vibrerar med Phi och Gylle snittet. Denna tonhöjd kan kopplas till allt från snäckskal till forntida verk, inklusive byggandet av de stora pyramiderna. Dessutom resonerar 432 Hz med 8 Hz (Schumannresonansen), som är den dokumenterat grundläggande elektromagnetiska "pulsen" eller rytmiska takten jorden har, och får oss att må bättre. 

Här är ett exempel pé 432 Hz där musik med rätt geometri helt enkelt känns bättre: Att räkna, mäta och dela upp saker om tolv verkar vara huvudregeln som anammats av mänskligheten och genomsyrar var kultur.

Vi har till exempel 12 timmar på klockan, 12 astrologiska stjärntecken, 12 toner på den kromatiska musikskalan, 12 ekrar i ett hjul, 12 ägg på ett dussin, tolvstegsprogrammet osv.

Med untantag för 440 Hz som är en styggelse mot naturen och skapar disharmoni hos människan. 

Så vad händer när man delar upp dagens musikstandard A = 440HZ med 12? 

440 Hz /12 = 36,66666666666667 

Som du ser är denna frekvenston inte på något sätt i harmoni med det geometriska mönstret i naturen, människan och universum. 

Så vad händer när man delar upp A = 432 Hz, känd som Verdis A en matematisk konstant som överensstämmer med universum med 12?

432Hz/12=36 

Som du ser får vi 36 som är ett helt och jämnt tal eller 3+6=9. Det finns två sätt att uttrycka samma sak. 432 Hz = 3, 6, 9 

Om du bara visste betydelsen för 3, 6 och 9, skulle du ha nyckeln till universum. - Nikola Tesla 

Här är ett experiment som visar skillnaden mellan 432 Hz & 440 Hz.


Denna apparat använder sand men liknande resultat går även att se i vatten. Argumentet görs att människokroppen är cirka 70% vatten och därför kan dessa harmoniska vågrörelser påverka våra celler. Pä samma sätt kan de inharmoniska vibrationerna på 440 Hz göra oss sjuka. 

Här är några mer exempel där musiken är inställd efter 432 Hz.

Så långt Christin.

Henning Witte har lagt följande kommentar på texten:

Ja,hon har helt rätt. Hon gör dock ett mycket allvarligt fel: "Alla celler kommunicerar med varandra via infrarött ljus". Nej, de använder skalärvågor:

http://whitetv.se/sv/mind-control-mk-ultra/1334-var-kropp-aer-en-biologisk-dator-som-arbetar-med-magnetiska-skalaervagor.html
Ett avslutande citat från en av alla artister som mördats av illuminati musikindustri.


Texten nedan förekommer som en fotnot i denna bok...

...och visar tydligt illuminatis självbild.

THE SECRET COVENANT. Full version, rated R !

An illusion it will be, so large, so vast it will escape their perception.

Those who will see it will be thought of as insane.

We will create separate fronts to prevent them from seeing the connection between us.

We will behave as if we are not connected to keep the illusion alive.

Our goal will be accomplished one drop at a time so as to never bring suspicion upon ourselves.

This will also prevent them from seeing the changes as they occur.

We will always stand above the relative field of their experience for we know the secrets of the absolute.

We will work together always and will remain bound by blood and secrecy. Death will come to he who speaks.

We will keep their lifespan short and their minds weak while pretending to do the opposite.

We will use our knowledge of science and technology in subtle ways so they will never see what is happening.

We will use soft metals, aging accelerators and sedatives in food and water, also in the air.

They will be blanketed by poisons everywhere they turn.

The soft metals will cause them to lose their minds. We will promise to find a cure from our many fronts, yet we will feed them more poison.

The poisons will be absorbed trough their skin and mouths, they will destroy their minds and reproductive systems.

From all this, their children will be born dead, and we will conceal this information.

The poisons will be hidden in everything that surrounds them, in what they drink, eat, breathe and wear.

We must be ingenious in dispensing the poisons for they can see far.

We will teach them that the poisons are good, with fun images and musical tones.

Those they look up to will help. We will enlist them to push our poisons.

They will see our products being used in film and will grow accustomed to them and will never know
their true effect.

When they give birth we will inject poisons into the blood of their children and convince them its for their help.

We will start early on, when their minds are young, we will target their children with what children love most, sweet things.

When their teeth decay we will fill them with metals that will kill their mind and steal their future.

When their ability to learn has been affected, we will create medicine that will make them sicker and cause other diseases for which we will create yet more medicine.

We will render them docile and weak before us by our power.

They will grow depressed, slow and obese, and when they come to us for help, we will give them more poison.

We will focus their attention toward money and material goods so they many never connect with their inner self. We will distract them with fornication, external pleasures and games so they may never be one with the oneness of it all.

Their minds will belong to us and they will do as we say.

If they refuse we shall find ways to implement mind-altering technology into their lives. We will use fear as our weapon.

We will establish their governments and establish opposites within.

We will own both sides.

We will always hide our objective but carry out our plan.

They will perform the labor for us and we shall prosper from their toil.

Our families will never mix with theirs. Our blood must be pure always, for it is the way.

We will make them kill each other when it suits us.

We will keep them separated from the oneness by dogma and religion.

We will control all aspects of their lives and tell them what to think and how.

We will guide them kindly and gently letting them think they are guiding themselves.

We will foment animosity between them through our factions.

When a light shall shine among them, we shall extinguish it by ridicule, or death, whichever suits us best.

We will make them rip each other's hearts apart and kill their own children.

We will accomplish this by using hate as our ally, anger as our friend.

The hate will blind them totally, and never shall they see that from their conflicts we emerge as their rulers. They will be busy killing each other.

They will bathe in their own blood and kill their neighbors for as long as we see fit.

We will benefit greatly from this, for they will not see us, for they cannot see us.

We will continue to prosper from their wars and their deaths.

We shall repeat this over and over until our ultimate goal is accomplished.

We will continue to make them live in fear and anger though images and sounds.

We will use all the tools we have to accomplish this.

The tools will be provided by their labor.

We will make them hate themselves and their neighbors.

We will always hide the divine truth from them, that we are all one. This they must never know!

They must never know that color is an illusion, they must always think they are not equal.

Drop by drop, drop by drop we will advance our goal.

We will take over their land, resources and wealth to exercise total control over them.

We will deceive them into accepting laws that will steal the little freedom they will have.

We will establish a money system that will imprison them forever, keeping them and their children in debt.

When they shall ban together, we shall accuse them of crimes and present a different story to the world for we shall own all the media.

We will use our media to control the flow of information and their sentiment in our favor.

When they shall rise up against us we will crush them like insects, for they are less than that.

They will be helpless to do anything for they will have no weapons.

We will recruit some of their own to carry out our plans, we will promise them eternal life, but eternal life they will never have for they are not of us.

The recruits will be called "initiates" and will be indoctrinated to believe false rites of passage to higher realms. Members of these groups will think they are one with us never knowing the truth.
They must never learn this truth for they will turn against us.

For their work they will be rewarded with earthly things and great titles, but never will they become immortal and join us, never will they receive the light and travel the stars.

They will never reach the higher realms, for the killing of their own kind will prevent passage to the realm of enlightenment. This they will never know.

The truth will be hidden in their face, so close they will not be able to focus on it until its too late.

Oh yes, so grand the illusion of freedom will be, that they will never know they are our slaves.

When all is in place, the reality we will have created for them will own them. This reality will be their prison. They will live in self-delusion.

When our goal is accomplished a new era of domination will begin.

Their minds will be bound by their beliefs, the beliefs we have established from time immemorial.

But if they ever find out they are our equal, we shall perish then. THIS THEY MUST NEVER KNOW.

If they ever find out that together they can vanquish us, they will take action.

They must never, ever find out what we have done, for if they do, we shall have no place to run, for it will be easy to see who we are once the veil has fallen. Our actions will have revealed who we are and they will hunt us down and no person shall give us shelter.

This is the secret covenant by which we shall live the rest of our present and future lives, for this reality will transcend many generations and life spans.

This covenant is sealed by blood, our blood. We, the ones who from heaven to earth came.

This covenant must NEVER, EVER be known to exist. It must NEVER, EVER be written or spoken of for if it is, the consciousness it will spawn will release the fury of the PRIME CREATOR upon us and we shall be cast to the depths from whence we came and remain there until the end time of infinity itself.

The Bankindex editorial staff thanks you for all your e-mails regarding this piece, but we do NOT know who he or she is. The piece came in through one of our forms and the Author left an unusable e-mail address. Thank you.

Written by UNKNOWN Author has submitted second version, Posted 6/21/2002