torsdag 28 maj 2020

Om depopulationsagendan utan personligt ansvar - Gästinlägg

Ulf Bittner skriver här ett gästinlägg om det fientliga övertagandet av Sverige:

DEPOPULATIONS AGENDA UTAN PERSONLIGT ANSVAR

Maktmissbrukarna UTAN PERSONLIGT ANSVAR, dessa samhällsfarliga kan inte ta ansvar, de är missbrukare av makt! 

GENERELL OCH SYSTEMATISK DEPOPULATIONS AGENDAN I SVERIGE DELGES OM I SVT AV PROFESSOR I GERIATRIK YNGVE GUSTAVSSON

Anmäl till åklagare om dessa generella och systematiska folkrättsbrott mot nationen Sveriges medborgare
TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Socialstyrelsen, SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

2020-05-28
Bästa Stefan Löfven, minister Lena Hallengren, regeringen, riksdagen, socialstyrelsen, folkhälsomyndigheten, SVT/SR och riksmedia, 
ÄR NI ALLA BESKYDDARE AV DEPOPULATIONS AGENDA MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE? 

Du förstår ännu mera om verkligheten av idag när du läst…..
Pia Hellertz skickade en World fil om Behind the Green Mask:  U.N. Agenda 21. Länk här.

I denna kan du bl.a. läsa, sidan 6, citat;
Panikstrategin är en av de strategier som Agenda 21 använder sig av.

Vi ska vara rädda, panikslagna, nervösa, ofokuserade, splittrade. Människor tänker inte logiskt och rationellt när de är rädda och förvirrade.

Sidan 8, citat;
Rosa Koire gör ibland jämförelser med historiska skeenden, exempelvis Hitlers Nazityskland. Där kom förändringen successivt i början. 

Sidan 9, citat;
Global totalitarism och fascism
Rosa Koire är inte den enda kritikern av Agenda 21 som talar om att det handlar om planer för en global totalitarism, global planekonomi och därmed global fascism, The New World Globalist Order
Du förstår ännu mera om verkligheten av idag när du läst ännu mera

Från Kalle Hellberg, citat
FN:s nya hemsida - 2050 ska vi alla bli fria och lyckliga....

Skickat: den 25 maj 2020 14:13
Till: Kalle Hellberg
Ämne: FN:s nya hemsida - 2050 ska vi alla bli fria och lyckliga....

The New World Order Project skyltar FN med helt öppet numera, vi behöver inte gissa eller misstänka längre om vart vi är på väg…

”FN: s nya världsordningsprojekt är ett globalt initiativ på hög nivå som grundades 2008 för att främja ett nytt ekonomiskt paradigm, en ny politisk ordning och mer allmänt en ny världsordning för mänskligheten, som uppnår FN: s globala mål för hållbar utveckling år 2030, och lycka, välbefinnande och fritt liv för allt liv på jorden år 2050.”
Fan tro´t!
Slut citat

The Truth Behind Bill Gates' Depopulation Agenda
SHOCKING! Historian Exposes Bill Gates' Ties To NAZIs And More


Måste ses, ca 7 minuter, borde sändas på bästa tittar tid i SVT, om SVT värnar om deras finansiärer nationen Sveriges medborgare

SE OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Dr.Tenpenny: "This is The Biggest Scam Ever Perpetrated on The Human Race".
SE OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK


Dr Mercola delger World Wide 2020-05-27, citat
Global Health Mafia Protection
A recent video blog by Canadian citizen journalist "Amazing Polly" reveals how global health companies use Mafia-like tactics such as extortion and protection to cripple nation states and enrich themselves
A Coronavirus Global Response pledging event hosted by European Commission President Ursula Von der Leyen extorted $8 billion of taxpayer money from "captured nation states," according to Amazing Polly

Läs hela artikeln och se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

Citerar lösryckta delar ur artikel av Mike Adams, Natural News, som delger World Wide, citat
mRNA vaccines, a primer: How they work, why they’re “cleaner” than traditional vaccines, and why they might prove catastrophic in a rushed coronavirus response

Overlooking the obvious: The human immune system already knows how to do this, without needing any injections

The (very) big picture in all this is often overlooked by everyone. They miss the forest for the trees because your body already possesses mRNA nanotechnology that can identify pathogens and destroy them. It’s part of the immune system with which you were born.

Your immune system is fully capable of astonishing feats of self preservation, but only if it is properly fueled with the nutrients and elements it needs to perform as designed. 

Vitamin D deficiency causes immune suppression, and a person who is vitamin D deficient likely won’t respond very well to an mRNA vaccine no matter how advanced the technology.

Zinc, selenium and magnesium are critical elements that tend to be deficient in those with poor immune function. Supplementation with these minerals allows the immune system to reach its full potential, rendering mRNA vaccines largely obsolete.

In effect, we might say that mRNA vaccines are the creation of a deluded society that has censored the truth about nutrition for so long that almost everyone believes we have to become medical mechanics to fix all the body’s problems using advanced nanotechnology and expensive breakthroughs. 

But in reality, your immune system functions for free… and you were born with it. 

Sadly, most people refuse to nourish their immune systems with the necessary components to support effective function.

And almost no one in any position of authority or power will dare recommend nutrition when there’s so much money to be made from vaccines and patented pharmaceuticals.

What if the answer to the coronavirus were as simple as recommending vitamin D and zinc? 

If we were only wise enough to allow our own internal nanotechnology to do its job, we wouldn’t have to try to hijack the body’s cells using elaborate, expensive and risky medical interventions.

In the same way that the lottery is a tax on people who can’t do math, vaccines are medicine for those who don’t understand nutrition.

Mike Adams delger mycket viktig artikel, läs den och se videos.


Citerar lösryckta delar ur artikel av dr Mercola 2020-05- 27

COVID Symptoms of Power: Tech Billionaires Harvest Humanity
Digital Health Passports Coming to 15 Nations

A lead-in to global totalitarianism, predicated on protecting public health and preventing another pandemic, is the issuance of “digital health passports.” 

According to the British tech magazine Verdict,25 coronavirus digital health passports are now being supplied to 15 nations.

The passport is “designed to make it easier for individuals to return to work after the Covid-19 coronavirus pandemic” — as if we’ve never been able to return to normal life after any other epidemic or pandemic scare. In a May 11, 2020, article Verdict reports:26

“These countries will include Italy, Portugal, France, Panama, India, the U.S., Canada, Sweden, Spain, South Africa, Mexico, United Arab Emirates and The Netherlands, with the goal of supplying 50 million digital health passports … The Covi-pass27 will work using a color system of green, amber, red to indicate whether the individual has tested positive or negative for Covid-19 and relevant health information.

Firstly, the user downloads the app and enters key information such as name, address, age and verifies their identity using their fingerprint or a facial scan.

They then take a Covid-19 test, administered by an authorized healthcare professional, and the results are scanned into the Covi-pass. They can then use the digital health passport to authenticate their health status to enable ‘a safe return to work, life, and safe travel.’”

According to Covipass.com,28 the app will display “your COVID-19 test history and immunoresponse and other relevant health information.”

As I’ve stated before, a RT-PCR (reverse transcription polymerase chain reaction) test result is basically worthless, since

a) it merely detects the presence of SARS-CoV-2 genetic material, not the actual virus, and 
b) you can get infected at any time after you get your test results, rendering the “verification” of your infection status null and void.

LÄS HELA ARTIKELN, SE VIDEOS OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK


GENERELL OCH SYSTEMATISK DEPOPULATIONS AGENDAN I SVERIGE DELGES OM I SVT AV PROFESSOR I GERIATRIK YNGVE GUSTAVSSON

”FULLSTÄNDIGT FÖRKASTLIGT”

Skadar och DÖDARVERKSAMHETEN inom skolmedicinen inser professor Yngve Gustavsson sker generellt och systematiskt och delger om SVERIGE VANSINNET i SVT AGENDA 2020-05-24
SE SJÄLV OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK


Citerar lösryckta delar ur artikel publicerad 2020-05-27, citat

Professor: Många äldre kunde räddats
Geriatrikprofessorn Yngve Gustafsson menar att det i Sverige finns en mycket hög överdödlighet på grund av allt för frikostig palliativ vård och att patienterna som dör i många fall hade kunnat räddas med rätt behandling.
Bakgrunden är att bara 10 procent av de 1739 åldringar som dött till följd av coronaviruset på svenska äldreboenden har fått någon sjukhusvård, enligt SVT Agenda.

– Tyvärr har flertalet anhöriga inte lyckats påverka behandlingen av sina närstående utan de har dött i palliativ vård. Alltså inte dött av covid-19-infektionen utan av den behandling som man valt att ge dem, menar han.

Gustafsson är också mycket upprörd över att läkare beslutar att en patient ska övergå i palliativ vård utan att ens träffa denne eller dess anhöriga.

– Fullständigt förkastligt, det är inte en rimlig läkaretik att bete sig på det sättet, dundrar han och konstaterar att man omedelbart ska åka och undersöka en svårt sjuk patient fysiskt.

Gustafsson menar vidare att Sverige varit allt för frikostiga med palliativ vård, ofta på mycket bristfälliga grunder och att många av de som nu dött egentligen haft potential att leva ganska många år om de skulle fått rätt sjukvård.

På frågan om hur missnöjda anhöriga ska göra om de misstänker att rätt behandling inte satts in så svarar Gustafsson att han nästan vill råda dem att polisanmäla eftersom det handlar om extrem vanvård, ofta utan att patienten undersökts noga.

LÄS HELA ARTIKELN

Anmäl till åklagare om dessa generella och systematiska folkrättsbrott mot nationen Sveriges medborgare
BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser
Brott mot mänskligheten
2 §  För brott mot mänskligheten döms, om gärningen utgör eller ingår som ett led i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en grupp civila, den som
1. dödar en person som ingår i gruppen,
2. tillfogar en person som ingår i gruppen allvarlig smärta eller skada eller utsätter denne för svårt lidande genom tortyr eller annan omänsklig behandling,
 Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid. 
https://lagen.nu/2014:406

SVARA DOKTORN delger sina läsare 27 maj, 2020, citat

En medicinsk "revolution"

År 2020 skulle bli det år då vi i Sverige införde aktiv dödshjälp på våra äldreboenden – genom att inte ge de gamla med Covid-19 syrgasbehandling och i stället utan individuell bedömning behandla dem som palliativa fall och ordinera morfin och andra andningshämmande medel. 

Det var också nu vi ”avskaffade” vårt immunförsvar, det biologiska system som gjort att vi människor under hela evolutionen utvecklats till en art som kunnat överleva ända fram till i dag.

Som av en händelse inträffar båda dessa företeelser samtidigt – och de hänger förstås ihop. 

På ett övergripande plan har två aktörer i samhället effektivt samverkat till denna märkliga ”revolution”. 
En är den medicinska ”vetenskapen”, som sedan Flexnerrapporten 1910 med stor framgång arbetat för att vi skall hålla oss lagom sjuka och erbjuda en extremt lönsam marknad för läkemedelsbranschen. 

Alla enkla och naturliga livsmedel och botemedel mot sjukdomar har effektivt undanröjts och ofta förbjudits. Om vi alla skulle hålla oss friska, så vore det förstås en katastrof för hela läkemedelsbranschen. Det får bara inte ske!
Den andra aktören är livsmedelsindustrin som också anpassat sig till situationen och s.a.s. lever i symbios med läkemedelsindustrin. 

Våra industriframställda livsmedel bidrar i hög grad till att vi blir metabolt sjuka – så att man kan motivera användningen av oerhörda mängder ”läkemedel”. 

Dessa är ofta så giftiga att de som inte konsumeras måste behandlas som ”riskavfall”. 

Inte att undra på, att ”godkända läkemedel” definitivt är en av de vanligaste dödsorsakerna i vår del av världen (möjligen den allra vanligaste, åtminstone bland äldre).

En ”indirekt aktör” är våra media, som en gång skulle vara en sorts garant för att inte ekonomisk och politisk makt får alltför stort inflytande.

De skulle utgöra en granskande ”tredje statsmakt” (mot de två övriga – riksdag och regering). Nu har sedan en tid vanliga media i stället blivit maktens medlöpare och kan närmast betraktas som megafoner för ”PK” (det politiskt korrekta).

Avvikande uppfattningar släpps inte in i tidningarnas spalter eller i TV och radio. Man ägnar där i stället stor kraft åt att håna och förlöjliga dem som pekar på orimligheter och motsägelser i den förda politiken – inte minst på det medicinska området.

Eftersom detta nu hela tiden sker också i sociala medier (Facebook, YouTube, Twitter etc.), så innebär det här en demokratisk katastrof, och en likriktning som annars bara förekommer i öppet totalitära stater.

Särskilt anmärkningsvärt i dagens läge är kanske, att man helt bortser från immunförsvarets absolut avgörande betydelse för vår hälsa – och därmed betydelsen av vår kost, som skall bidra med de näringsämnen som möjliggör just ett effektivt immunförsvar. 

Man har under många år känt till, att vitaminerna C och D3 är just sådana bokstavligen livsnödvändiga komponenter, som i högsta grad har avgörande betydelse för både psykisk och fysisk hälsa.

Både i förebyggande syfte och som behandling vid Covid-19 visar sig dessa ämnen (tillsammans med zink, jod, magnesium och några andra) vara effektiva, och detta använder man sig framgångsrikt av på flera håll numera. 

I Sverige kan man i stället höra ”framstående” forskare och läkare VARNA för dessa enkla och billiga medel!
Man varnar för ”överdosering” och förklarar, att vi i Sverige inte har någon C-vitaminbrist eller D-vitaminbrist! Fullkomligt häpnadsväckande och ovetenskapligt!

Sådana slutsatser beror delvis på, att man satt referensvärdena på extremt låga nivåer!

Livsmedelsverkets rekommenderade intag av C-vitamin är 75 mg om dagen för vuxna (75 tusendes gram!). 
Detta räcker precis för att undvika skörbjugg, den sjukdom som för något hundratal år sedan tog livet av tusentals sjömän, och som man vet beror på C-vitaminbrist. 

Makabert nog ger denna negligering av C-vitaminets betydelse att vi i dag varje år har fall av skörbjugg i Stockholm! Och i Australien tycks sjukdomen har återkommit i större omfattning!

Ett rimligt intag av C-vitamin ligger på åtskilliga GRAM per dag! 

Man borde ha åtminstone fem gram som riktvärde – och överdosering är i princip omöjlig. Noteras bör också, att behovet av C-vitamin ökar drastiskt vid sjukdom!

När det gäller vitamin D3 är det lika illa. 

Livsmedelsverket rekommenderar 300 – 400 IE (internationella enheter) per dag. Fullkomligt ovetenskapligt – och närmast farligt! 

Man borde rekommendera åtminstone 5 000 IE – framför allt vintertid – och hela året för dem som sällan kommer ut i solen, är mörkhyade eller utomhus har heltäckande klädsel. 

De som kan behöva vara uppmärksam på sitt intag av D-vitamin är de som fötts med den sällsynta genetiska sjukdomen Williams syndrom, där bl.a. kalciummetabolismen är störd (föds mindre än tio varje år i Sverige).
Vitamin D3 är egentligen ett hormon, som har betydelse för en mängd metabola processer i kroppen och bl.a. påverkar muskelstyrka och psykisk hälsa. Minskar t.ex. dramatiskt risken för depression. 

Och barn som föds av mammor med brist på vitamin D3 får en alldeles onödigt svår start i livet. Undersökningar har visat, att försenade kognitiva och motoriska färdigheter fortfarande kvarstår vid upp till tre års ålder.

Vid en undersökning i april i år beräknande man man att ca 98 % av Sveriges befolkning har brist på vitamin D 3.
De som bor på äldreboenden är ofta svårt ”misshandlade” av vården. 

Dels har de på sina boenden fått en av Livsmedelsverket rekommenderad näringsfattig (kolhydratrik och fettsnål) kost – ofta uppvärmd, så att t.ex. värmekänsliga C-vitaminer förstörts.

Dessutom är de mycket ofta utsatta för en ”cocktail” av läkemedel – som statiner, blodtryckssänkande och blodförtunnande medel, samt Alvedon eller andra smärtlindrande preparat, och ”lugnande” medel.

Självklart är de därför en ”riskgrupp” för Coronaviruset – och inte på grund av åldern i sig! Behandlingen av äldre är en skamfläck – och inte beroende på alla dem som arbetar inom äldrevården, utan på grund av de ansvarigas bristande kunskaper och närmast nonchalans! 

Detta är djupt upprörande, och geriatrikern Yngve Gustafsson, den läkare som länge kämpat för att motverka dessa missförhållanden, blir närmast oförskämt behandlad för sina försök att förändra detta. Några har anledning att skämmas!

Och Yngve Gustafsson bör hedras! Men han betraktas väl som så ”obekväm” att han i stället riskerar sin läkarlegitimation.

 Följande kan i sammanhanget vara intressant:
I sitt Remissvar på Livsmedelsverkets remiss Dnr 2018_02027
Kommentarer till Livsmedelsverkets konsekvensutredning skriver
 Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
Oberoende Senior Vetenskapare i Nutrition
 ”Som framgår av tidigare analys så är det stora problemet skador som orsakas av för låga nivåer av de essentiella mineralerna och vitaminerna, inte de skador som påstås orsakas av överdosering.”

Den som vill se den fullständiga texten har den här:
 
Den som ev. vill stödja min verksamhet med denna sida kan t.ex. köpa min bok - "Och cancern bara försvann" (Karneval Förlag). Den finns nu också som ljudbok. Eftersom jag enligt gängse vokabulär faktiskt uppfyller kriterierna för "fattigpensionär", så är varje krona välkommen. 

Om några skulle tycka ett ekonomiskt bidrag är OK, så finns möjligheten här:

Sidan är - och kommer att förbli - helt gratis, men frivilliga gåvor kan lämnas via Swish till nr 0730262198 eller till mitt bankkonto – 3021 22 82190
Slut citat

Källa till ovan citerat

Dangers of vaccines explained by Dr Sherri Tenpenny on Camelot TV Network

This clip is part of the second interview Dr Sherri Tenpenny did on Camelot TV Network hosted by John and Irina Mappin on 3rd of May 2020. 

VACCINES - UNDERSTAND THEM - MEET THE USA's TOP VACCINE  RESEARCHER 
Sherri Tenpenny was joining us LIVE from the USA Dr Sherri Tenpenny, DO, AOBNMM, AHBIM Cleveland, Ohio.


Dr Sherri Tenpenny is an osteopathic medical doctor, board-certified in three specialities. She was the full-time Emergency Medicine physician and Director of a Level II Trauma center from 1986 to 1998. She is the founder of Tenpenny Integrative Medical Center, a medical clinic located near Cleveland, Ohio. Opened in 1996, her company provides a natural, holistic approach to getting well and off prescription medications. 

Her approaches have attracted patients from all 50 states and 17 countries. Dr Tenpenny has invested nearly 20 years and more than 40,000 hours documenting and exposing the problems associated with vaccines. 
As an internationally known speaker and author, her many articles have been translated into at least 12 languages. She is a frequent guest on radio and TV to share her knowledge and educate parents on why they should just say no to vaccines.

SE OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK


Publicerat 2020-05-26, lång men mycket “matnyttigt” och allmänbildande i denna video intervju, citat
Experiece Dr Shiva interviewd by John and irina Mappin Camelot Castle
Se och sprid vidare i alla dina nätverk

Läs mer om dr Shiva

Publicerat av NewsVoice 2020-05-26, citat
Sverige Radio vit maktradio klarar inte av SwebbTV:s oberoende

NOTERAT. SwebbTV lägger ut samtalet mellan Mikael Willgert och en journalist som arbetar för SR Medierna. Samtalet som handlade om en ”mörk” ekonomisk agenda som styr Sverige blev underlag för ett program där SR Medierna anklagade SwebbTV för att vara ”vit makt”, men det är snarare SR som är ett vitt maktmedia.

NewsVoice gjorde en enkel granskning av Sverige Radios ledning som har ett ansvar för programmet om SwebbTV som SR Medierna publicerade. Det framkommer att ledningen enbart består av vita människor (i bild ovan) som gjort sig kända för att med andra vita maktmedier bedriva ett utdraget maktspel mot alternativa och nya nätmedier.

Dessa vita maktmedier skapar med sina angrepp mot de oberoende nätmedierna en splittring i samhället. 

Polariteten och misstänksamheten ökar. Försvarsmakten och NATO har i sammanhanget tagit tydlig ställning för de oberoende mediernas stora betydelse i samhället:

NewsVoice följer principerna för psykologiskt försvar enligt soldathandboken
NATO efterlyser oberoende medier för att mota ”coronadesinformation”

Mikael Willgert menar att ”den mörka agendan” handlar om pengar och makt och att motorn är den stora skattkista som Sverige har vilken kan användas till förändringsprojekt som inte ligger i skattebetalarnas intresse. 
Både denna ”mörka agenda” och statsmediernas försök att splittra samhället kan således vara olika hot mot rikets säkerhet och behöver därför utredas, vilket bla SwebbTV och NewsVoice gör.

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE OM SVERIGE VANSINNET INOM SVERIGES RADIO

SVT:s Bo-Göran Bodin skadar barnet i Dokument utifrån ”Att rädda ett barn”
Läs artikeln av Henning Witte och se videos

Läs också vad Henning Witte delgav 2020-03-01
Norge har saboterat Nils Melzers rapport om cyber torture mot mind control victims
Här kommer talet av den modige Prof. Nils Melzer, FN:s special rapporteur om tortyr, den 28. ferbruari 2020 kl 12:10. Han anklagar Norge för en i FN:s historia unik attack: världens rikaste land drog tillbaka ca 100 000 USD som de hade donerat för Melzers arbete med targeted individuals (ti), offer för mind control.

Magnus Olsson och Henning Witte från EUCACH var på plats för Alma Nova. Det var en historisk dag, då offer för mind control fick gehör och fokus inom ramen för FN för första gången i FN:s historia. Melzers tal blev dock kortare än den skriftliga versionen han lät dela ut till oss journalister på plats.

Här kan ni ladda ner hela Melzers rapport som grundar sig på över 4 000 ti's vittnesmål.

Annat om Nils Melzer på WTV:
FN:s Prof. Nils Melzer kallar mind control torture för cybertorture:
FN:s Prof. Nils Melzer bevisar svensk rättsskandal mot Assange från polis, åklagare och regeringen;
SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK
 
MÅSTE LÄSAS OCH SES OM BL.A. SVERIGE VANSINNET & GLOBALIST VANSINNET
MYCKET VIKTIGT OCH AV STORT ALLMÄNT INTRESSE, AV HENNING WITTE, MÅSTE LÄSAS OCH SES

Historiskt att FN tar targeted individuals under mind control på allvar

Här kommer mer info om Magnus Olssons och WTV:s Hening Wittes resa för EUCACH till FN i Geneve, för att lyssna på FN:s specielle sändebud, rapportör, om tortyr i samband med mind control. Han har döpt dessa lidanden till cyber torture.

Nils Melzers presskonferens från den 2 mars 2020 ligger under denna fil, som plötsligt kräver logg in, vilket inte är brukligt hos FN. Även här mörkläggning genom andra delar i FN.

SE VIDEON, LÄS MERA OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Se ännu mera om VACCIN VANSINNET
The Truth About Vaccines
https://www.youtube.com/channel/UCnZ_o5cpwkHJuEYjPtM0j5A/videos 
Se om CANCER VANSINNET
The Truth About Cancer


VARFÖR BESKYDDAS DEPOPULATIONS AGENDAN AV SVERIGES REGERING, RIKSDAGEN, SOCIALSTYRELSEN, FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN (ALLA UTAN PERSONLIGT ANSVAR), SVT/SR OCH RIKSMEDIA?

Kom särskilt ihåg
GLOBALISTERNA MOT MÄNSKLIGHETEN
AV MÄNNISKA PRODUCERAT DÖDLIGT BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN ÄR ORSAKEN TILL ATT WHO FÖRKLARADE CORONAVIRUS PANDEMI

Skolmedicinen EN SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET= folkrättsbrott mot mänskligheten och NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen 
VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN PERSONLIGT ANSVAR
Syltryggarnas paradis    
 
Enormt många svenska medborgare är uppenbart missnöjda i Sverige. Väldigt många har drabbats, bevisligen, och enormt många är såklart oroliga för sina nära och kära.
 
Sprid mycket gärna vidare i dina nätverk om du värnar demokrati, rättssäkerhet och de grundläggande mänskliga rättigheterna, för du kommer förmodligen inte få läsa eller höra om detta genom svensk main stream media eller av någon inom Sveriges Regering eller Sveriges riksdag, vi utgår från det tills motsatsen är bevisad
 
Undertecknad har för tydlighetens skull inga bindningar till någon annan gruppering, jag representerar endast mig själv och möjligen ett stort antal åldringar vilkas hälsa jag värnar framför allt annat.
 
Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

Sweden
e-post voulf56@gmail.com  
e-post eueeshealthcare@gmail.com 
telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)
SKYPE nr voulf56

För mer länkar, se beskrivningsfältet i denna video: 


Se även mitt inlägg om COVID-19 hoaxen här.


https://unnwo.org/