onsdag 29 april 2020

Om HAARP - Gästinlägg

Christin Ohlin skriver om HAARP:

Storskalig teknisk manipulering av klimatet och naturen är en fråga som så många andra faller under täckmanteln av att minska effekterna av de "klimatförändringar" tidigare kallat för "global uppvärmning" och bluffen orsakad av människan. Vädermodifiering, eller "geomanipulation", har pågått sedan åtminstone första hälften av 1900-talet, och ursprungsfolket höll på med detta i form av regndanser och mässande sånger (vibration och frekvens) långt innan dess.

Geomanipulation och väderkrigföring kom in i en ny fas med den Haarp-baserade teknologi som kan värma och manipulera jonosfären i den övre atmosfären (60 till 1000 kilometer ovanför jordytan). Jonosfären är ett elektriskt laddat skikt som reflekterar bland annat radiovågor, och består av joniserande strålning som är dödlig för människor. Haarp-installationer som det finns gott om runtom i världen, värmer atmosfären, och låter radiovågor med hög energi studsa mot jonosfären och återvända till Jorden.

Teknologin har förmågan att kunna åstadkomma allt från vädermanipulation till jordbävningar och beteendemodifikation, och på ett röntgenliknande sätt genomsöka Jorden efter naturresurser. Ingen som letar efter olja, gas, metaller etcetera har någon chans att konkurrera med företag som har tillgång till denna teknologi.

I Sverige har vi HAARP-installationen LOIS i Småland-Öland-Gotland med över 10 000 antenner som till ytan är störst i världen, LOFAR-stationen vid Onsala i Halland, och EISCAT i norra Sverige. Man lurar allmänheten att anläggningarna är stora "radioteleskop" för studier av Solen och Universum.

Anläggningarna är anslutna med Blue Gene superdatorer från IBM som donerats av USA till de medlemsländer som är med i väderstyrningsprojektet. Alla på högre poster i regering, riksdag, myndigheter och försvar är inblandade och har full vetskap. Svenskt Näringsliv, SAAB, Ericsson, m.fl.är djupt involverade i projektet, men även försvaret och NATO.

Detta vansinne kostar oss alla en sämre hälsa, döende fisk, fågel och djur, utrotade insekter, en förstörd natur och i framtiden kommer även odlingsmark samt grundvattnet att förstöras.

Haarp-teknologin bygger på det arbete som Nikola Tesla gjorde kallat cyklotronresonans, vilken Bernard J. Eastlund nämner i sina hundratals väderpatent som han skrev åt sina herrar inom företagsvärlden.

Tesla kunde skapa blixtnedslag över sitt laboratorium i New York och få marken att våldsamt skaka likt en jordbävning med teknologi han utvecklade under första hälften av 1900-talet. Vad kan de då inte göra i dag?

De extrema väderförhållandena under de senaste årtiondena har bland annat orsakats av Haarp-teknologi som kan styra jetströmmarna och skapa stora förändringar i hela vädersystemet. Exempel på detta är jordbävningen och tsunamin som bidrog till Fukushima-olyckan 2011, orkanen Katrina 2005, och långvariga köldknäppar på östkusten och torkan i Kalifornien. I Sverige hade vi stormen Gudrun 2005, och stormen Per 2007 som kom på beställning efter att Ericsson skulle bygga ut sitt militära 4G-vapensystem, och flera våldsamma skogsbränder runtom i landet.

Ett dokument från det amerikanska flygvapnet, AF 2025 final report, offentliggjordes 1996 och uppgav att vädermodifiering "erbjuder den som bedriver kriget ett brett spektrum av möjliga alternativ för att besegra eller betvinga en motsåndare", vilka omfattar konstgjorda översvämningar, orkaner, torka och jordbävningar. USA:s luft och rymdstyrkor "[skulle] äga vädret" genom att dra fördel av ny teknik: "Från att förbättra civila operationer eller störa fiendens [operationer] via småskalig anpassning av naturliga vädermönster, till fullständig dominans av globala kommunikationer och kontroll över rymden genom motåtgärder..."

Dokument från Nasa från 1966 bekräftar existensen av ett geomanipulationsprogram i USA med en budget på hundratals miljoner dollar.

En av huvudägarna till Haarp är Wallenbergfamiljen, som missbrukar denna teknologi för att begå globalt folkmord, plundra jorden och stjäla naturresurser från tredje världen genom att veta var de befinner sig.

Vädret modifieras hela tiden och finansieras av skattebetalarna för att passa bankfamiljernas intressen, och detta inbegriper väderkrigföring mot både den inhemska befolkningen och mot utländska befolkningar genom torka, översvämningar, skogsbränder, monsunregn, orkaner och tromber.

De vill att vi ska tro att allt är "naturligt", så att de kan göra vad de vill utan att bli utmanade, och återigen är "klimatförändringarna" ett mycket användbart sätt att avleda uppmärksamheten på. FN-fördrag förbjuder vädermanipulation vars syfte är illvilligt eller militärt, och varför skulle de förbjuda något som är omöjligt att genomföra? De kommer att erkänna det när det passar dem, men sanningen är att vädermanipulation har pågått under en lång tid med allt större effektivitet och förfining.

Extrema väderförhållanden och torka tjänar Agenda 21 och Agenda 2030 när det gäller att ödelägga oberoende jordbruk och tvinga bort människor från landområden till stortstäderna. Torka är lätt att generera med hjälp av teknologi för vädermanipulation och möjliggör kontroll över och dränering av vattentäkter.

Man kan inte överleva utan vatten, och därför måste man flytta till ett ställe där man kan hitta det. Extrema regnmängder eller uteblivet regn leder till samma slutresultat: Människor drivs bort från landområden och bankfamiljernas stora företag kan då köpa upp landområdet för regeringens räkning.

Efter stora naturkatastrofer kan länder råka ut för "regimskiften" eller helt enkelt tas över, och det finns flera exempel på betydande reserver av naturresurser som har "hittats" när väl USA:s regering och militär har tagit kontrollen under sken av humanitärt stöd - FN Agenda 21-2030 för "hållbar utveckling" och "biologisk mångfald". Detta är den osynliga fienden som verkar inom den djupa staten i respektive land, och som om det är sant som det påstås  att   Trump nu kallar ut men Svensk media gör allt för att tysta.

Haarp kan också användas för beteendemodifikation på större skala eller i lokala bostadsområden genom att leverera ELF-vågor (Extremt Låga Frekvenser) från 2G, 3G, 4G-master som är sammankopplat med Haarp och inbyggt i ett och samma antennsystem. Allting i denna verklighet är energi, vibration och frekvens inklusive tankar, känslor och e-motioner (energi i rörelse).

Om du sänder på dessa frekvenser och synkar dem med människans hjärnaktivitet och energifält kan du utlösa dessa tankar, känslor och olika sinnestillstånd. För mer än sextio år sedan identifierade en amerikansk forskare och parapsykolog Dr. Andrija Puharich, vissa frekvenser och deras psykiska och emotionella konsekvenser.

Han kom fram till att 10,80 Hertz producerar "upproriskt beteende" och 6,6 Hz gör människor deprimerade, medan medium arbetar på 8 Hz när de kanaliserar eller jobbar med andevärlden "där ute".

Militären bland andra har utvecklat sådan teknologi för att bryta ner fiendens psyke genom mental och känslomässig frekvensteknologi. Han ändrade också DNA genom att använda frekvenser, som också är ett annat mål med HAARP. Teknologi som kan manipulera fiendetrupper mentalt och känslomässigt för att ge upp och kapitulera har funnits länge, men HAARP har potential att undergräva ett lands hela befolkning.

Geomanipulation med hjälp av Haarp-baserad teknologi i kombination med kemspår (chemtrails) är ännu ett problem-reaktion-lösning scenario (bara på större skala), där man styr jetströmmar och skapar naturkatastrofer så att kulten kring den "globala uppvärmningen" kan skrika "klimatförändringar" och stödas av de okritiska medierna när man passar på att slå två flugor i en smäll.

Klimatforskaren Jennifer Francis vid Rutgers University i New Jersey förklarade: "Ett starkt böljande jetströmsmönster har allt oftare uppkommit sedan 1990-talet och påverkar nu vädret runt hela norra halvklotet". Haarp-teknologin som kan flytta jetströmmar och manipulera vädret - aktiverades på 1990-talet.

Kontrollera vädret och du kontrollerar människorna, och det är precis vad man gör. Människan är som en fisk i ett elektromagnetiskt hav, och det som händer med havet händer självklart också med människan som badar i denna soppa.

"Den dag vetenskapen börjar studera icke-fysiska fenomen, kommer den att göra större framsteg på ett decennium än under alla tidigare århundraden av dess existens.” - Nikola Tesla


Länk till Vad Är HAARP?:


Länk till Holes in Heaven:


Länk till Patent för HAARP

Länk till Lista med Väderpatent

Länk till Beteendemodifikation:


tisdag 28 april 2020

How to learn to hear the voice of God

Attached are 10 teachings with Dr. Mark Virkler where he shares his knowledge on how to learn to establish a dialogue and a personal relationship with the living God.

So far from dead religion as you can get is such a warm and loving relationship with the living God, our creator.

Learn how to do just that by listening to Mark’s teachings. Language: English plus Russian interpretation.

Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5
Part 6
Part 7
Part 8
Part 9
Part 10tisdag 21 april 2020

Om min självpresentation som pånyttfödd i Jesus Kristus

Nedan följer min självpresentation. Ja, detta är jag. Och inte bara jag, denna självpresentation gäller också alla bröder och systrar i Jesus Kristus.

Uttala dessa proklameringar en gång om dagen så skall du se att du hittar din sanna identitet snabbare än du kunde ana...

Jag är accepterad. Jag duger som jag är

Jag är inte av denna världen

Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.
Romarbrevet 12:2

Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er.
Johannesevangeliet 15:19

Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. 16 De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. 17 Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. (Johannes 17:15–17.)

Jesus svarade: ”Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen.”
Johannes 18:36

Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. (1 Johannes 5:19)

Jag är Guds barn.

”Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.”
‭‭Johannesevangeliet‬ ‭1:12‬‬‬‬‬‬‬

Jag är Kristus vän

”Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag hört av min Far.”
‭‭Johannesevangeliet‬ ‭15:15‬ ‭‬‬‬‬‬‬‬‬

Jag är rättfärdig

”När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.”
‭‭Romarbrevet‬ ‭5:1‬ ‬‬‬‬‬‬

Jag är förenad med Herren och jag är en ande med honom

”Men den som är förenad med Herren är en ande med honom.”
1 Korintierbrevet 6:17

Jag har köpts till ett pris.  Jag tillhör Gud.

ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp!
1 Korintierbrevet 6:20

Jag är medlem i Kristi kropp.

Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den.
1 Korintierbrevet 12:27

Jag är ett helgon.

Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel. Till de heliga som bor i Efesos och tror på Kristus Jesus.
Efesierbrevet 1: 1

Jag har adopterats som Guds barn.

I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut,[a]
Efesierbrevet 1: 5

Jag har direkt tillgång till Gud genom den Helige Ande.

Genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern.
Efesierbrevet 2:18

Jag har löst in och fått alla mina synder förlåtna.

I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder.
Kolosserna 1:14

Jag är fullständig i Kristus.
Jag är säker

och i honom är ni uppfyllda[c], han som är huvudet över alla härskare och makter.
Kolosserna 2:10

Jag är fri från fördömelse.

Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. 2  Livets Andes lag har i Kristus Jesus[a] gjort mig fri från syndens och dödens lag.
Romare 8: 1,2

Jag är säker på att allting i mitt liv samverkar tillsammans för mitt bästa.

Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut.
Romarbrevet 8:28

Jag är fri från alla fördömande anklagelser mot mig.

Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? 32  Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom?
33  Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. 34  Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss.
Romarbrevet 8: 31-34

Jag kan inte separeras från Guds kärlek.

35 Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? 36  Det står ju skrivet: För din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår.[a]
37  Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. 38  För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, 39 höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.
Romare 8: 35-39

Jag har blivit etablerad, smord och förseglad av Gud.

Det är Gud som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss. 22  Han har även satt sitt sigill[l] på oss och gett oss Anden som en garant[m] i våra hjärtan.
2 Korinterbrevet 1: 21,22

Jag är övertygad om att det goda verk som Gud har börjat i mig kommer att bli perfekt.

Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag.
Filipperbrevet  1: 6

Jag är medborgare i himlen

20  Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.
Filipperbrevet 3:20

Jag är dold med Kristus i Gud.

3  Ni har ju dött, och ert liv är dolt med Kristus i Gud.
Kolosserna 3: 3

Jag har inte fått en ande av rädsla, utan av kraft, kärlek och ett sunt sinne.

Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.
2 Timoteusbrevet 1:7

Jag kan hitta nåd och barmhärtighet när jag behöver

16  Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.
 Hebreerbrevet 4:16

Jag är född av Gud och den onda kan inte röra mig.

18  Vi vet att ingen som är född av Gud syndar[a]. Han som är född av Gud bevarar honom[b] så att den onde inte kan röra honom.
1 Johannesbrevet 5:18

Jag är jordens salt och ljus.

13  Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna.
14  Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas
Matteusevangeliet 5:13-14

Jag är en gren av den sanna vinstocken, en kanal i hans liv.

Jag är den sanna vinstocken, och min Far är vinodlaren. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra.
Johannesevangeliet 15: 1,5

Jag har blivit utvald och utsett för att bära frukt.

16  Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.
Johannesevangeliet 15:16

Jag är ett personligt vittne om Kristus.

8  Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns."
Apostlagärningarna 1: 8

Jag är Guds tempel.

16  Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er?
1 Korintierbrevet 3:16

Jag är en försoningsminister för Gud.

Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. 18  Och allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. 19  Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord.
20 Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud! 21  Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud
2 Korintierbrevet 55: 17-21

Jag är Guds medarbetare 

Vi är Guds medarbetare, och ni är Guds åker, Guds byggnad.
1 Korintierbrevet 3:9

Som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta.
2 Korintierbrevet 6:1

Jag sitter med Kristus i det himmelska området.

 6  Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus,
Efesierbrevet 2:6

Jag är Guds hantverk.

10  Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.
 Efesierbrevet 2:10

Jag kan komma till Gud med frihet och självförtroende.

12  I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud.
Efesierbrevet 3:12

Jag kan göra allt genom Kristus som stärker mig.
 Eftersom jag är i Kristus

Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.
Filipperbrevet 4:13

Eftersom jag är i Kristus, av Guds nåd.  .  .
Jag har rättfärdigats – jag är helt förlåten och gjorts rättfärdig 

När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.
Romarbrevet 5:1

Jag dog med Kristus och dog till syndens styrka över mitt liv

Vet ni inte att om ni ställer er som slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder: antingen synden, vilket leder till död, eller lydnaden vilket leder till rättfärdighet?
Romarbrevet 6:16

Jag är för evigt fri från fördömelse

Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.
 Romarbrevet 8:1

Jag har placerats i Kristus 

Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning, 1 Korintierbrevet 1:30

Jag har fått Guds Ande in i mitt liv så att jag känner till det som fritt gav mig av Gud 

Men vi har inte fått världens ande utan Anden som är från Gud, för att vi ska veta vad vi fått av Gud.
1 Korintierbrevet 2:12

Jag har fått Kristi sinne 

För vem har lärt känna Herrens sinne? Vem kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne[a].
1 Korintierbrevet 2:16

 Jag har köpts till ett pris;  Jag är inte min egen;  Jag tillhör Gud 

Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva, ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp!
1 Korintierbrevet 6:19-20

Jag har blivit etablerad, smord och förseglad av Gud i Kristus, och jag har fått den Helige Ande som ett löfte som garanterar vår kommande arv

Det är Gud som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss. Han har även satt sitt sigill[a] på oss och gett oss Anden som en garant[b] i våra hjärtan.
2 Korintierbrevet 1: 21,22

I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill. 14  Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias, till hans ära och pris.
Efesierbrevet 1:13-14

Sedan jag har dött lever jag inte längre för mig själv utan för Kristus

Jag har blivit rättfärdig 

Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud.
2 Korintierbrevet 5:21

Jag har korsfästs med Kristus och det är inte längre jag som lever utan Kristus bor i mig.  Det liv jag nu lever är Kristi liv 

och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son som har älskat mig och utgett sig för mig.
Galaterbrevet 2:20

Jag har välsignats med varje andlig välsignelse

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen!
Efesierbrevet 1:3

Jag var utvald i Kristus innan världen grundades för att vara helig och är utan skuld inför honom 

Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom.
Efesierbrevet 1:4

Jag var förutbestämd - bestämd av Gud - att adopteras som Guds son

I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut
Efesierbrevet 1:5

 Jag har blivit inlöst och förlåten, och jag är mottagare av hans påkostade nåd

I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd 8  som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Efesierbrevet 1:7-8

Jag har blivit levande tillsammans med Kristus 

även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta!
Efesierbrevet 2:5

Jag är uppväckt från andlig död och sitter med Kristus i himlen 

Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus
Efesierbrevet 2:6

Jag har direkt tillgång till Gud genom Anden

 Genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern.
Efesierbrevet 2:18

Kristus själv är i mig 

Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna: Kristus i er, härlighetens hopp.
Kolosserbrevet 1:27

 Jag är fast förankrad i Kristus och byggs nu upp i honom 

rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Och låt er tacksamhet flöda över. Kolosserbrevet 2:7

 Jag har blivit fullständig och andligt omskuren i Kristus

I honom blev ni också omskurna, inte med människohand utan med Kristi omskärelse, när ni avkläddes er syndiga natur Kolosserbrevet 2:11

Jag är begravd, uppvuxen och återupplivad med Kristus

och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft[a], han som uppväckte honom från de döda. 13  Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur, men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser
Kolosserbrevet 2:12-13

Jag dog med Kristus och jag är uppvuxen med Kristus.  Mitt liv är nu gömt med Kristus i Gud.  Kristus är nu mitt liv 

Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. 2  Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. 3  Ni har ju dött, och ert liv är dolt med Kristus i Gud. 4  När Kristus träder fram, han som är vårt liv[a], då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.
Kolosserbrevet 3:1-4

Jag har fått en anda av kraft, kärlek och självdisciplin 

Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.
2 Timoteusbrevet 1:7

Jag har blivit frälst och avskild enligt Guds gör

Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet.
2 Timoteusbrevet 1: 9;

frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande,
Titus 3: 5.

Jag har fått mycket stora och dyrbara löften av Gud genom vilken jag är en del av Guds gudomliga natur

Genom dessa har han gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni genom dem ska få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen.
2 Petrusbrevet 1:4


torsdag 9 april 2020

Om Jew World Order - Gästinlägg

Lasse Wilhelmsons analys, videor och intervjuer - 30 mars 2020

Jag förstår verkligen alla som i det längsta vill klamra sig fast vid hoppet att det finns en "Räddare i nöden" bland de som, liksom sina föregångare, är utsedda av globalisterna till att delta i deras teater.

Men varför gör Trump allt han kan för att stärka globalisternas centrum för sin NWO i Israel/Jerusalem?

Och varför är hela hans familj nerbäddad i chabadjudarnas säng i deras arbete med Noahid Laws som är ett "End Game for Gentiles"? Läs här och här.

Jo, dessa saker är Trumps uppgift. Soros uppgift är att med massmigrationen som krigsvapen försvaga nationalstaterna i det vita Väst, samt att utplåna de etniskt vita människorna.


Trump och Soros är motståndare till varandra, men bara i den teater som styrs av Rotschildkoncernen med flera i Den djupa staten/bland globalisterna. Deras olika agendor kompletterar varandra och leder mot samma mål.

Det behövdes två av globalisterna arrangerade världskrig, inklusive Balfourdeklarationen och Transfer Agreement, för att krossa den vita civilisationens centrum i Europa och bilda Den judiska staten i Palestina med fördrivning och folkmord på palestinierna, för att bädda för dagens situation. Vi är alla palestinier nu.

Helt oavsett om coronaviruset är ett krigsvapen som läckt eller planterats, eller en psyop, så har det blivit ett startskott för en kombination av olika samverkande agendor, som länge funnits förberedda, för att globalisterna skall kunna ta ännu ett steg i sitt arbete för en NWO.

Vi ser oproportionaliteten mellan coronavirusets dödlighet och de vidtagna åtgärderna inte minst i jämförelsen med andra virussjukdomar, men även på grund av avsaknaden av ett dugligt test för att differentiera mellan olika virussjukdomar.

Vi ser mer centralstyrning och kontroll och Medias roll som panikskapare, samt överförandet av pengar till banker i stället för till folket etc.

Det som nu sker kan vara globalisternas End Game, men vi har inte sett slutet än, eftersom de pågående processerna är många och komplicerade att styra. De kan även komma att genomföras i flera steg.

Vi bör därför behålla lugnet, förbereda oss tillsamman med familj och fränder för överlevnad. Det innebär att vi måste ändra inriktningen av våra liv så att vi blir alltmer oberoende av alla de system som binder oss vid dem som vill göra oss illa. De behöver oss, men vi behöver inte dem.

För den som närmare vill veta hur jag tänker, finns intervjuer, tal och föreläsningar, samt mina skrifter att tillgå. ‬‬‬‬‬‬

‪Tidigare radiointervjuer med Granskning Sverige och Radio Nordfront med mera verkar vara borttaget från nätet.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‪1. Från judisk marxist till svensk nationalist, filmad intervju av Jonas Nilsson Palestra Media, 1 mars 2018.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Intervju med gammal universitetslärare i pedagogik som även arbetat med jämställdhetsfrågor om hans livsvandring.

Palaestra Media beskriver videon:

I vår serie om yttrandefrihet så har vi träffat Lasse Wilhelmson som var en av förgrundsfigurerna inom Vietnamrörelsen och 68-vänstern, men under tidigt 2000-tal reviderade han sitt tidigare politiska engagemang. Jonas Nilsson intervjuar Lasse om hans uppvaknande och vikten av att sträva efter att uttrycka det man uppfattar som sanning.

https://www.brighteon.com/6048165068001‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‪2. Så kapas den fria tanken, filmad föreläsning, Cui Bono, april 2018.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Förfallet av Sverige har de senaste åren gått i expressfart. Alla kan se det varje dag när de går utanför sin ytterdörr men likväl fortsätter makthavarna att hävda att allt är som det ska och bara vi höjer dosen av den medicin som lett oss till den punkt vi är idag, så kommer allt att ordna sig till slut. De som vill belysa problemen och dess bakomliggande faktorer stämplas med epitet och förtalas då makthavarna vet att de inte har en chans i en saklig och ärlig debatt.

Lasse Wilhelmson kommer under föredraget att ge en historisk återblick och belysa olika faktorer som i dag begränsar vårt tänkande. Hur kan dessa minimeras, vilka lösningar finns? Hur kan vi ändra inriktningen av våra liv för att överleva och rädda Sverige?

Föredraget arrangerades av Föreningen Cui Bono den 15 april 2018.

‪Del 1: https://www.brighteon.com/4a02c3fc-d560-469c-9ded-5623a48e4a1a?fbclid=IwAR2pKnsh7xwEfx2bEzNnu3_Jjek3kKGEx_UJTrXWgVub9oWyfkHS9jpV7hw
‪Del 2: https://www.brighteon.com/c565e94a-b136-405e-b373-2f60a132bcba?fbclid=IwAR2zhmUeB5YZ9dyA8e0EmRoR9JiDaV_6Y078sjcpckpMnPUgsb7k7sFp4Q8

‪3. Vilka är globalisterna? - Sveriges sönderfall i globaliseringsprocessen, filmad föreläsning, Cui Bono, 3 februari 2019.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Förfallet av Sverige har de senaste åren gått i expressfart. Alla kan se det varje dag när de går utanför sin ytterdörr, men likväl fortsätter makthavarna att hävda att allt är som det ska och bara vi höjer dosen av den medicin som lett oss till den punkt vi är idag, så kommer allt att ordna sig till slut. De som vill belysa problemen och dess bakomliggande orsaker stämplas med epitet och förtalas då makthavarna vet att de inte har en chans i en saklig och ärlig debatt.
Vilka organisationer och intressen ligger bakom Globalisterna mot bakgrund av deras historia, framväxt och planer? Finns det olika fraktioner och motsättningar dem emellan när det gäller metoder, tidsperspektiv och mål? Vilka är de viktigaste spelarna, deras lakejer och relation till Den djupa staten? På vad sätt återspeglas detta i Sverige?
Det är svåra frågor med delvis dolda agendor och deltagare får gärna bistå med synpunkter. Lasses två böcker kommer att finnas till försäljning.
Då föreningen den senaste tiden blivit utsatt för ett flera sena lokalavbokningar till följd av tips från åsiktspolisen Expo så kommer vi denna gång att ses vid nedanstående samlingspunkt.
 https://www.brighteon.com/c565e94a-b136-405e-b373-2f60a132bcba?fbclid=IwAR1_nzFinXKSjGi9shJ_6BmUnCr6NFs2hCATT8HDej9lFmT1tx8Kg1RK_pI

‪4. Nu spränger vi åsiktskorridorerna, Lasse Wilhelmsons tal på Mynttorget 10 mars 2019. (Video + utskrift av talet) https://lassewilhelmson.wordpress.com/2019/03/11/lasse-wilhelmsons-tal-pa-mynttorget-den-10-mars-2019-nu-spranger-vi-asiktskorridorerna/?fbclid=IwAR3yfsotv2kzv3w9-dPUHvXJ-LkCj5aH3Mg4j7CP-Ta04DVAS9WaOnX7qvA

‪5. Dokumentären om Bechir Rabani, med bl.a. Lasse Wilhelmson, Lodjur Produktion, 14 augusti 2019.

Låt oss presentera dokumentären om Bechir Rabani…

En berättelse om yttrandefrihet, orättvisa, vänskap och kärlek. Efter drygt 1,5 års arbete, mycket slit och många timmars jobb känns det nästan overkligt att vår film är klar och att ni där hemma äntligen ska få ta del av den. Att jobba med våra vanliga arbeten och samtidigt producera en dokumentär från grunden - utan någon tidigare erfarenhet - har varit en stor utmaning. Inte minst på grund av en mycket tight budget som tvingat oss att gräva fram flera tusen från våra egna fickor. Vi vill därför be om er hänsyn och överseende med den oplanerat långa väntan och att filmen är något utav en “oslipad diamant” - även om vi trots detta är mycket nöjda med de förmedlade budskapen och känslorna som filmen väcker hos oss. Förhoppningsvis även hos er! :)


‪6. Om de hemliga protokollen, filmad föreläsning, Cui Bono, 8 december 2019.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Få dokument har haft så stort inflytande på 1900-talets historia som ”De hemliga protokollen”. Ändå är det inte många som läst dem. De flesta har läst OM dem och hänvisningar TILL dem i historieböckerna men inte läst själva dokumenten. 

Fram tills nu har så även varit fallet för Lasse Wilhelmson men nu har han äntligen gjort slag i saken och införskaffat sig några exemplar vilket visade sig inte var det lättaste. Lasse kommer under detta föredrag ge sina synpunkter på dokumenten och se om han kan dra några paralleller till sin tidigare forskning angående hur världen styrs bakom kulisserna.

 https://www.brighteon.com/23e0cbe9-d144-4857-88ac-242f856c8cde?fbclid=IwAR2TLquMhzmmNEW5AVB8KFjs1_PXKo9N8jTrBfqZ0hd_ldEdKkqZkzkOKwY

‪7. Lasse Wilhelmson berättar om världens stora problem och dess orsaker, Radio Cui Bono, 5 februari 2020.

Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin och Lasse Wilhelmson.

1) Barbara Spectre berättar om varför Europa måste bli en mångkulturell kontinent.

2) Vi intervjuar Lasse Wilhelmson som ger sin analys av världens problem av idag och vad som ligger bakom dem. Allt färre av dem som säger sig jobba för det svenska folkets överlevnad bjuder numera in Lasse till att marknadsföra sig på derasplattformar. 

Man talar allt mer om själva symptomen och inte grundproblematiken bakom den samhällsutveckling vi kan se. Människors önskan om att få göra skillnad under sin livstid på jorden utnyttjas och den används till att få dem att verka för precis det motsatta mot vad de egentligen vill uppnå. 

Detta och mycket mer berättar Lasse om i detta podavsnitt.

3) Björn Afzelius- Under Sions kalla stjärna
https://www.spreaker.com/user/10042798/50rcb-lasse-wilhelmson-beraettar-om-vaer?fbclid=IwAR0_XALgqrg4E0wOBIfJFjVum-qChp81HjLhmhxWabBNfm9-tAGWM-M5Pa8

8. Röda Pillret #11: Intervju med Lasse Wilhelmson om ”de onämnbara”

Så långt Lasse. Läs gärna mitt blogginlägg ”Om den okända judendomen” som du hittar här för mer kunskap i ämnet.


lördag 4 april 2020

Om den s.k. pandemin" Corona

Genom historien har totalitära regeringar varit de största massmördarna.  Först mördades friheten och sedan människor.  I dag ser vi en oroväckande ökning av totalitarism i alla länder, inte minst i Sverige.

Nu förbereds det slutliga folkmordet av satanisterna i ”The New World Order”. Det vaccin- och 5G-inducerade globala folkmordet baserat på en politisk och massmedial lögn om ett ”virus”/pandemi.

The truth about vaccines. Please share so the world can wake up. They hide videos like these for a reason, they do not want you to know what vaccines are doing to your health and your children's health.

A Shot in the Dark - (2020 Documentary) (Länkad rubrik)


The truth about vaccines. Please share so the world can wake up. They hide videos like these for a reason, they do not want you to know what vaccines are doing to your health and your children's health.

There is no evidence for a new scary 'virus'. You been fooled

Deep State Tactics.

A toxin creates a disease.

The toxin might be pesticides or industrial pollution or wireless technology radiation. The toxin damages millions of people and their communities.

Companies or their insurance provider may be liable for civil or criminal violations. Then a ”virus” is blamed. A "cure" is found in a "vaccine."
   
The pesticide or other toxic exposure is halted just as the vaccine is introduced, and presto, the sickness goes away.

The vaccine is declared a success, and the inventor is declared a hero.

A potential financial catastrophe has been converted to a profit, including for investors and pension funds. I admit it has been a brilliant trick and likely has protected the insurance industry from the bankrupting losses it would experience if it had to fairly compensate the people and families destroyed.
Läs här.

Läs här:
The Japanese government has concluded that COVID-19 does not exist.  If you still find this hard to believe look at the chart below showing a steep drop off of pneumonia deaths in 2020.  Statistics show the drop in pneumonia deaths is roughly equal to the so-called COVID-19 death rate.  That is why Japan canceled its scamdemic response as of June 1st.  The rest of the world should follow.
However, the Japanese have concluded that electromagnetic attacks using 5G low-level microwave beams did cause a lot of damage, especially in Wuhan, China.  Imagine something much weaker than the defrost setting in your microwave but taking place 24 hours a day and you get the picture.  That is why Japan’s government is asking all independent administrative corporations and government-designated corporations to consider security risks when purchasing telecommunication equipment.  Again, other countries please take note.
Overall, the plot being uncovered dates back to at least 1975 and involves using a pandemic to reduce the population.  It was also to be an excuse to force the vaccination of the survivors with microchips that were to be connected to a digital wallet and 5G mind control.  
This was the system of total slavery the Cabal (Cabal (Ka (spirit) ballah (of the god Ba’al)=Set=Satan) was trying to impose.  
It sounds crazy but fact-checking will confirm this to be true.  You can start your confirmation with these links and then look at Jared Kushner and his 666 Fifth Avenue “Lucent technologies” human micro-chipping project. 

Dr. Andrew Kaufman drives a steak in the heart of Rockefeller virology. Want to publish a scientific article showing you found a new virus but really haven't? It's childsplay when the basic rules of virology are ignored.

Dr. Robert O. Young expertly walks us through the phantom virus in this article. If you find what he has written interesting, I suggest looking further...

Denna video nedan sammanfattar på 10 minuter hela sanningen om det s.k. ”viruset”:

Is Coronavirus/Covid-19 caused by 5G? Dr. Thomas Cowan, M.D. hypothesizes that Coronavirus may be history repeating itself. This video is from the Health And Human Rights Summit in Tucson, Arizona on March 12, 2020. Video här.

Ungefär 20 000 satelliter kommer att skickas upp i rymden och sända ut stark strålning till en stor del av jordens yta i utbyggnaden av det nya 5G-nätverket. Med cirka 1 000 gånger så hög hastighet som 4G, håller detta på att bli en radioaktiv mardröm för människan. Men hur skadligt kan det vara för vår hälsa?

Enligt Martin L. Pall, professor emeritus i biokemi och medicinsk vetenskap vid Washington State University, finns det fyra skäl till att strålning från 5G-nätverket kan vara farligt för människor: ett mycket stort antal antenner krävs, höga uteffekter behövs för penetrering, pulsnivåerna kommer att vara mycket höga, vilket påverkar den mänskliga kroppens cellulära elektriska fält.
Pulserande strålning, eller pulserande elektromagnetiska fält (EMF), vilket används av 5G-satelliter, påverkar oss på en biologisk nivå och kan ge strålningseffekter djupt in i människors kroppar. Pall berättar hur strålningskänsliga de mänskliga cellernas spänningssensorer är, och när celler utsätts för strålning flödar ett överskott av laddade joner in i cellen. Några biverkningar är sänkt fertilitet, neurologiska skador, apoptos (programmerad celldöd), DNA-skador, oxidativ stress och cellskador av fria radikaler, hormonella effekter, överskott av kalcium i celler och cancer. Läs här.

A meeting convened by Chief Minister K. Chandrasekhar Rao with senior health officials on Monday took the stand that 95 % of coronavirus fatalities in the State were for reasons other than the virus.

“Nearly 95 % of patients who died had ailments like kidney, heart, liver, respiratory, cancer, diabetes and blood pressure. Their death was identified with coronavirus though co-morbidities was the cause. This was an unscientific understanding and misleading campaign which led to alarm among public,” the officials told Mr. Chandrasekhar Rao.


A release said the officials informed Mr. Chandrasekhar Rao that there was a conspiracy behind the campaign run by vested interests and the media. This affected the medical services to patients at hospitals. Läs här.

Läs denna vetenskapliga rapport om riskerna med 5G här.

INDEPENDENT SCIENCE ON WIRELESS RADIATION AND HEALTH: Robert Young, DSc, PhD, ND, provides an extensive package of information in one of his latest articles. I think it's worth your time! Link here.


All viruses DO NOT EXIST and therefore do NOT cause infections. Läs här.


The globalists are trying to use CV19 as an excuse to advance their agendas. This is a very dangerous time for liberty. Be aware and fight back. Läs här.

Rockefeller Foundation Paper Published in 2010 Predicted How a Pandemic Can be Used as an Excuse to Establish Global Authoritarian Power. Läs här.

Inom Sovjetunionen ver. 2.0 (EU) förbereds massvaccineringen just nu:

ROADMAP FOR THE IMPLEMENTATION OF ACTIONS BY THE EUROPEAN COMMISSION BASED ON THE COMMISSION COMMUNICATION AND THE COUNCIL RECOMMENDATION ON STRENGTHENING COOPERATION AGAINST VACCINE PREVENTABLE DISEASES. Läs här.

Som en person skrev på Linkedin:

This is the year that everything has gone to hell in a hand basket because these people underestimated human instinct to protect their own personal interests over the constant drum of 24/7 terror news.  Democrat Mafia governors really thought they could go back to 1979 East Germany in policy under the Covid19 umbrella and now we are on the verge of worldwide revolutions.  This is part Trump Coup 3.0 and  Bill Gates, Dr. Fauci, the whole lot is in big trouble.  We are faced with a global conflict now on multiple levels and those governments that can remain level headed and address the issues will survive.  But some will begin falling apart very soon.

En annan person skriver på Linkedin:

Fascist Controlled States/Cities Continue on their Path to Destroy America

The States Controlled by Corporate Medical Fascism and the DEEP STATE are on their last-ditch efforts to Destroy America. These continued Lockdowns just demonstrate their Totalitarian Dictatorial PREVIEW of how they are Destroying AMERICA. Nothing more to do with Health at all; IT NEVER WAS.

Cops are arresting mothers taking their kids to the park; sunshine and heat is PROVEN TO DEFEAT THE COVID-19 but the Nazi-like Gestapo enforcers arrest them while releasing CRIMINALS back onto Your Streets.

Citizens are jailed for simply conducting business and fined ridiculous amounts just for opening their doors and providing MUCH WANTED services to their communities.

The Continued ‘Testing’ a precursor to Forced Vaccination and “Show Me Your Papers”? COVID-19 = CERTIFICATE OF VACCINATION IDENTIFICATION

Forced Vaccination will be the next criteria to CONTROL YOU. Big-Pharma IS THE DEEP STATE and that is how they plan to exercise a Totalitarian Dictatorship in the USA: FORCED VACCINATIONS for EVERYONE. 

If you refuse, you won’t be able to leave your home, go to a mall, a concert or to school. You will be FORCED to show your Vaccination Papers BEFORE YOU CAN VOTE! THINK ABOUT THAT.

The Devils Pushing Communism For America Have A Hard Time Understanding That Fact. The freedom and liberty that we have enjoyed in our country have been done away with by a single stroke of a coronavirus that could not be foreseen. The American people are starting to understand that the reaction to the pandemic was overdone and in the numbers being shown, totally wrong.
As of May 1st, 2020, the total coronavirus deaths in the country were moved down to 37,308. The Center for Disease Control promulgated this number. Dr. Fauci and Dr. Birx, by using false estimates, brought fear to this country and an unwanted, unneeded lockdown of all aspects of the American economy. If these correct numbers had been foreseen, we would not have to spend trillions of dollars to keep small businesses afloat and untold millions in unemployment. Läs här.

Du skall inte ha en chans att undkomma din död. Vaccinet + 5G kommer att göra jobbet, att döda dig och din familj.
Pivotal Commware, one of several metamaterials startups backed by Microsoft co-founder Bill Gates, says it has secured $10 million in convertible-debt financing to help it roll out signal repeater systems for 5G wireless data services. Läs här och se video.Covid-19 appears to be a biological weapon that is being used by the globalists to take over countries. (Now I am not saying it was designed to be a weapon, just that it is being used as one. A brick can be used as a weapon even though it wasn’t designed as such). The goal of the coronavirus is to control your money and control your movement. Läs här.

Denna artikel visar vår framtid i NWO-teknokratin:

Requirement #6 of the original 1934 Technocracy Study Course stated, “Provide specific registration of the consumption of each individual, plus a record and description of the individual.” Thanks to the Great Panic of 2020, this is being railroaded through. 

This article by TN’s European contributor, Jacob Nordangård, PhD, is a must-read to understand the globalist intent to implement full-blown Sustainable Development, aka Technocracy. 

This is the clear and present danger to the world economic system: total control over all physical resources, including human beings. ⁃ TN Editor”

I recommend 6 videos from several experts in their fields who all seem to be pointing in the same direction. They and I comment on the scamdemic, the proposed vaccines, the overthrow of our financial system & the Marxist riots. This is - without a doubt - the attempted imposition of the Technofascists' dreamed of Digital Gulag called the 4th Industrial Revolution.

Today on TruNews we share the widely censored “Plandemic Movie” and an exclusive interview with the documentary’s subject, biomedical research scientist Dr. Judy Mikovits, who blew the whistle on Dr. Anthony Fauci back in 1983, and now has smoking gun evidence on the true story behind the 2020 coronavirus pandemic. Rick Wiles, Edward Szall. Airdate: 05/07/20. Länk här.


Watch Banned David Icke 5G Interview In Full: Länk här.


COVID19: Globalism's Perfect Storm
Källa: https://globalnews-ca.cdn.ampproject.org/c/s/globalnews.ca/news/6799110/coronavirus-covid-19-vaccine-return-to-normality-trudeau/amp/

Both Bill Gates and the Prime Minister of Canada Justin Trudeau have been saying that life will not return back to normal until the majority of the population is vaccinated leaving many Canadians left to wonder if the two have colluded to push the same message!

The dots have been connected and yes indeed Bill Gates has been lobbying the Canadian Government through proxies to push the vaccine agenda.

In this video Dan Dicks of Press For Truth connects the dots between the Gates Foundation, Gavi, Crestview Strategy and the Canadian government to prove that there is an agenda being pushed on countries like Canada to fall in line with the mass vaccination program!Covid-19 the most expensive vaccine marketing campaign in history.Amazing Polly breaks down some key Covid-19 players and connections. This is the wrap up of her presentation.
Full video:


How will you answer this question ?Masks and respirators do not work. There have been extensive randomized controlled trial (RCT) studies, and meta-analysis reviews of RCT studies, which all show that masks and respirators do not work to prevent respiratory influenza-like illnesses, or respiratory illnesses believed to be transmitted by droplets and aerosol particles.
Furthermore, the relevant known physics and biology, which I review, are such that masks and
respirators should not work. It would be a paradox if masks and respirators worked, given what
we know about viral respiratory diseases: The main transmission path is long-residence-time
aerosol particles (< 2.5 μm), which are too fine to be blocked, and the minimum-infective-dose
is smaller than one aerosol particle.
Läs här (Written by Denis G. Rancourt, PhD)
Food-banks across the country have stated their warehouses are emptying-out at an unprecedented rate. Sources that once could be depended on to replenish those stocks are no longer donating food and other essentials. As supplies run dangerously low, many food-banks are warning their warehouse shelves will be empty in a few short weeks. Without federal assistance, they’ll be forced to shut-down.
Americans hit hardest by the lock-down measures, almost immediately turned to their local food-banks to help feed their families. As I reported earlier this week, lines of cars, some miles-long begin forming hours before food distribution begins.
With each passing day on lock-down, more and more people are willing to do just about anything to return to some sense of normalcy. 

Dr. Tony Fauci and Dr. Deborah Birx used the Imperial College Model to persuade President Trump to lock down the ENTIRE US ECONOMY.


The fraudulent model predicted 2.2 million American deaths from the coronavirus pandemic


The authors of the Imperial College Model shared their findings with the White House Coronavirus task force in early March


Dr. Fauci and Dr. Birx then met with President Trump privately and urged him to shut down the US economy and destroy the record Trump economy


A new critique of the Imperial College Model finds the study is “completely unusable for scientific purposes” — The study is a sham


Dr. Fauci and Dr. Birx pushed a garbage model on the White House and the American public and destroyed the US economy.

Läs här.

Should “death science” operatives like Dr. Fauci face the DEATH SENTENCE if found guilty of collaborating to build the Wuhan coronavirus bioweapon? Läs här.

"It's in the air”, what do you think?

With each passing day our collective reality continues to be pushed ever further into uncharted territory.

The true origins of the current pandemic are beginning to come to light, as are some of the agendas and objectives behind it. The paradigm we have all previously known is gone, where do we go from here?

Many are beginning to wake up to the conduct of our government, but we are late in the game.

All are needed in the critical battle to wake populations to what is coming, we must make every day count.

Share credible data from a credible source, make your voice heard. Awareness raising efforts can be carried out from your own home computer.

Dane Wigington


What is the COVID 19 agenda? What is Dr Fauci hiding and what's the corruption behind the scenes

Will You Take the Mark? (Video)

All this Shit going on with the DEEP STATE CABAL and Bill Gates is NOT New. They have and continue to plan for their genocide and world domination. They are NOTHING but an EVIL CABAL. Note I have circled Pharma-Fauci and Scarf-Birx in the lower right picture.


COVID=Certificate of Vaccination ID


Då de politiker som styr länderna tjänar världens härskare, satan, så blir den naturliga effekten bottenlös ondska. De som styr och kontrollerar politikerna är ockulta sällskap som frimurarna. Det är genom dessa ockulta sällskap samt religioner som Talmudisk/Kabbalistisk Judendom, islam och Romersk katolicism som satan utövar sin styrning av världen.


Aaron Russo var en regissör som jobbade bl.a. med Eddie Murphy. Lyssna på honom ovan. Deras mål är att kontrollera och chippa alla människor (med vacciner) och droga ned oss till lydiga slavar åt dem.

Coronahysterin är en jättelik påverkansoperation som efter många decenniers föreberedelser nu kulminerar. Syftet är att skrämma oss alla till underkastelse och ställa oss i kö för vaccinet.

In the face of a novel virus threat, China clamped down on its citizens. Academics used faulty information to build faulty models. Leaders relied on these faulty models. Dissenting views were suppressed. The media flamed fears and the world panicked.

That is the story of what may eventually be known as one of the biggest medical and economic blunders of all time. The collective failure of every Western nation, except one, to question groupthink will surely be studied by economists, doctors, and psychologists for decades to come.


To put things in perspective, the virus is now known to have an infection fatality rate for most people under 65 that is no more dangerous than driving 13 to 101 miles per day. Even by conservative estimates, the odds of COVID-19 death are roughly in line with existing baseline odds of dying in any given year. Läs här.

Denna intervju med Aajonus Vonderplanitz är riktigt informativ kring överföring av virus mellan djur och människor men han hänvisar också till de otal läkare som varnat för att vaccinen är farligare för människor än de gör nytta. Det finns inga som helst vetenskapliga belägg med data som stödjer påståendet att vaccin skulle fungera preventivt mot något virus. Vaccinen skapar problemen, inte tvärtom.

History tells us that the 1918 Spanish Flu killed between 50 – 100 million people. At the time, medical and pharmaceutical sources described it as THE MOST horrific disease process since the Black Plague of 1347, which killed an estimated 25-30 million people.

VACCINATION: “THE ELEPHANT IN THE ROOM”

𝗧𝗵𝗶𝗻𝗴𝘀 𝘆𝗼𝘂 𝗮𝗿𝗲 𝗺𝗼𝗿𝗲 𝗹𝗶𝗸𝗲𝗹𝘆 𝘁𝗼 𝗱𝗶𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗮𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗿𝗼𝗻𝗮 𝘃𝗶𝗿𝘂𝘀 ...

* Cardiovascular disease - approx 17.8 million deaths a year

* Cancer - approx 9.6 million deaths a year

* Respiratory diseases and infections - approx 6.5 million deaths a year

* High blood pressure - approx 10.4 million deaths a year

* Smoking - approx 7.1 million deaths a year

* High blood sugar - approx 6.53 million deaths a year

* Air pollution - approx 4.9 million deaths a year

* Obesity - approx 4.7 million deaths a year

* Road Accidents-  approx 1.24 million deaths a year

* Suicide - approx 800,000 deaths a year

* Homicides - approx 464,000 deaths a year

* Seasonal influenza - up to 650,000 deaths a year

In fact, you are only a fraction more likely to die of corona virus than you are to drown.

Yet we haven’t shut down the world for these deadly diseases or fatalities, but we have for a virus with a 0.000046% fatality rate? And yes, when they toe tag every death as covid, the fatality rate actually is that low.

It doesn’t make sense.

And before you say, “because these diseases etc are not contagious”, ... please read up on terrain theory vs. germ theory.

Most people are more likely to wind up six feet under because of almost anything else under the sun other than COVID-19.

The CDC just came out with a report that should be earth-shattering to the narrative of the political class, yet it will go into the thick pile of vital data and information about the virus that is not getting out to the public. 

For the first time, the CDC has attempted to offer a real estimate of the overall death rate for COVID-19, and under its most likely scenario, the number is 0.26%. 

Officials estimate a 0.4% fatality rate among those who are symptomatic and project a 35% rate of asymptomatic cases among those infected, which drops the overall infection fatality rate (IFR) to just 0.26% — almost exactly where Stanford researchers pegged it a month ago. Läs här.


Fler och fler människor vaknar upp för att coronaviruset som används för att begränsa friheter runt om i världen – är falskt. Läs om False Flag-attacker här.

A comparison of an exosome vs. a coronavirus: The exosome is a vital-to-human-health inflammatory mechanism common to all humans.Media hyped the ”virus” and alarmed Americans to the point of shutting down the economy

by Joseph Curl, The Washington Times

When the postmortem is done on the media’s coverage of COVID-19 (and it will be), it will be clear that the virus was no Black Plague — it’s not even the flu on a bad year. Läs här.
...

Dr. Deborah Birx allegedly criticized the Centers for Disease Control and Prevention last week. During a coronavirus meeting on Wednesday with Robert Redfield, the director of CDC, Birx, said, "there is nothing from the CDC that I can trust," The Washington Post reported.

Birx, who is the White House coronavirus task force response coordinator, reportedly said that the CDC was inflating COVID-19 statistics by up to 25%.

"Birx and others were frustrated with the CDC's antiquated system for tracking virus data, which they worried was inflating some statistics — such as mortality rate and case count — by as much as 25 percent, according to four people present for the discussion or later briefed on it. Two senior administration officials said the discussion was not heated," the newspaper reported. Läs här.

Italian Member of Parliament for Rome delivers an impassioned speech to fellow parliamentarians denouncing billionaire, Bill Gates as a “vaccine criminal” who must be charged with “crimes against humanity.
In an extraordinary seven-minute speech met with wide applause, Sara Cunial MP said that Italy had been subjected to a “Holy Inquisition of false science.”
The Rome MP roundly derided the unnecessary lockdown imposed on her fellow Italians in the service of a globalist agenda. She urged fellow political leaders to desist in any plans to compel citizens to surrender themselves to compulsory COVID19 vaccination at the hands of the corrupt elite.
Sara Cunial declared:
We, the people, will build the fires of resistance to such an extent it will not be possible to repress all of us. I ask you, leader (of parliament), to be our spokesperson who will give advice to President Conte: Next time you receive a phone call from the “philanthropist” Bill Gates, forward it directly to the International Criminal Court for crimes against humanity.
If you won’t do this for us, tell us how we should define you, the ‘friendly lawyer’ who takes orders from a criminal,” said Cunial.
Watch the video of the full speech hereDr. Scott Jensen,till exempel en republikansk statlig senator från Minnesota, säger att läkare har beordrats av den amerikanska regeringen att märka alla dödsfall som kommer från ”coronavirus.” — ”Jag arbetar inom sjukvården. När patienter på två sjukhus jag arbetar vid dör, om de har några luftvägsbesvär, är vi beordrade att sätta COVID på dödscertifikatet. Dessa patienter testades aldrig ens för viruset. Cancer, trauma, dödsfall i blodförlust är nu alla dödsfall i COVID. Om du är sjuk får nästan alla syre. Så om du dör placeras COVID på ditt dödsintyg! Detta är en bluff! Allt är lögner!” — Asiaterna håller också på att knäcka rädslan för coronaviruset. 

Det är därför som ”Minst 266 personer har arresterats efter att ha publicerat information om coronaviruset i 10 asiatiska länder, från Thailand till Indien och Mongoliet, enligt en AFP-rapport baserad på polisrapporter.”
Asian Secret Society källor säger att deras sällskap har nu räknar ut att coronaviruset är falskt. Men 5G-elektromagnetiska attacker är det verkliga hotet, då de har att göra med det. För dig som fortfarande inte förstår att 5G-hotet inte är ”falska nyheter”, vänligen titta på den här artikeln med stöd av cirka 100 vetenskapliga citat.
Läs här.
What I find terribly disturbing is how everyone seems to be in on the propaganda assuming that all people are just stupid. Here were have Stanford University stating that the entire reason and the benefits of “flattening the curve” were to stay below a fixed healthcare capacity! Yet hospitals are empty. I personally drove to one to look near my house and there was nobody there. This [propaganda that we had to destroy the world economy all because the “peak of the epidemic so that healthcare capacity can be expanded to support patients” is total nonsense. First of all, the definition of an “epidemic” is when more than 7.7% of the population is sick.
“We don’t want to squash a flea with a sledgehammer and bring the house down,” says Auckland University epidemiologist Dr. Simon Thornley, has come out as many doctors are now criticizing this entire debacle. He said: “Lockdown was appropriate when there was so little data…but the data is now clear, this is not the disaster we feared and prepared for. Elimination of this virus is likely not achievable and is not necessary,” Thornley says.
These people justifying the destruction of people’s livelihoods and creating food lines because they can no longer feed their families taking society back to the days of the Great Depression is absolutely criminal. What are they doing? Are they this cold-hearted that they only care about their own narrative? In Florida, three times as many people die in car accidents each year than have died of this coronavirus. New Jersey figures have shown the 40% of the death takes place in nursing homes.
Läs här ”Social Distancing & the Propaganda”
“Coronavirus simulation ran by World Heath Organisation using the pandemic simulation experts, fake doctors and actors to deceive the world and destroy small businesses on behalf of big business. The people who make the coronavirus test kits also are appearing on the MSM as coronavirus victims. We will win in the end.“Världens demokratier håller på att duka under för ett bedrägeri som vetenskapliga och dokumenterade fakta för länge sedan har avslöjat men där politiker och beslutsfattare antingen har drabbats av mental kollaps eller ingått i en global konspiration (plandemic) som genom spridande av rädsla orsakat masshysteri, röjt undan mänskliga rättigheter och punkterat samhällets livsviktiga funktioner. Läs här.

Fact checking the victims on this list, so far, at least one of the names published here (Jordan Driver Haynes, since removed) as an explicit attack on Trump is revealed to be a homicide victim, which, of course, is entirely consistent with not only The New York Times brand of fake news and gotcha journalism in the Trump era, but also reflects the new standard practice of attaching causes of death as COVID-19 to those who have passed on for clearly other reasons. Läs här.

A fundamental flaw of government is its inability to properly analyze tradeoffs. The narrative of the COVID-19 lockdown is that it is a tradeoff between saving lives and the economy. This is erroneous. The reality is a conflict between emotion against common sense, economics, and science. Läs här.


COVID-19 has directly claimed tens of thousands of U.S. lives, but conditions stemming from the novel coronavirus — rampant unemployment, isolation and an uncertain future — could lead to 75,000 deaths from drug or alcohol abuse and suicide, new research suggests.

Deaths from these causes are known as "deaths of despair." And the COVID-19 pandemic may be accelerating conditions that lead to such deaths.

"Deaths of despair are tied to multiple factors, like unemploymentfear and dread, and isolation. Prior to the COVID-19 pandemic, there were already an unprecedented number of deaths of despair. We wanted to estimate how this pandemic would change that number moving forward," said one of the study's authors, Benjamin Miller. He's chief strategy officer for the Well Being Trust in Oakland, Calif. Läs r
Is Coronavirus Contagious?
This is the sixty-four-thousand-dollar question. The premise that coronavirus is highly contagious and can cause disease provides the justification for putting entire nations on lockdown, destroying the global economy and throwing hundreds of thousands out of work. But is it contagious? Does it even cause disease? Läs här

Resultatet kan sluta i allt från en fascistisk världsregering eller en helt annan planet, styrd av dem som befolkar den i ett samförstånd. Hur det blir vet vi. Det står i Bibeln.

Allt finns att se i realtid på https://intelligence.weforum.org/ Man kan följa de olika delprojekten via numerologi genom att kolla vilka siffror som publiceras i pressen och på alt-news sidor.The reason "they" are getting away with this, is, "they" got away with that...


Ex CIA Robert David - CONVID-19 is a False Flag (5G, Bill Gates Mandatory Vaccination With ID Chips)Hela bluffen är ett Luciferianskt skådespel för att ha något att skylla på det pågående införandet av 5G som kommer att rendera i miljontals döda på planeten. Vidare den diaboliska agendan med massvaccination/ID2020. 7,3 miljarder människor skall mördas. Allt står skrivet i sten på Georgia guidestones.

Bill and Melinda Gates to “design blueprint” for post-pandemic education in New York

Basically admitting that the Wuhan coronavirus (COVID-19) pandemic is being used to force New York – and the rest of the world, for that matter – into the New World Order, Cuomo outlined how things will change as his state transitions out of lockdown and into the “new normal.”

Along with keeping children at home basically forever, technology will replace pretty much all of the old methods of teaching and learning that required actual human interaction. Teachers will stay in their homes and teach children through screens, and “ongoing social distancing rules” when children do meet in actual buildings will be perpetuated.
Eugenicists Bill and Melinda Gates will also be given the keys to “design a blueprint for post-pandemic education in New York,” Cuomo revealed, which more than likely means that all children will be forcibly vaccinated and given mark of the beast quantum dot tattoos as part of their reentry back into the educational system.
Läs här.


"They" think that you're so medicated, flouridated and distracted with meaningless entertainment that you can't connect the dots?!. ... In this outtake, a former Colonel of the Russian Military Intelligence service states that the current Coronavirus pandemic (or lack of?) is serving 4 main purposes:
1) Depopulation initiative 2) Political control over the remaining population 3) Deflation of the current financial bubble 4) Liquidation of geo-economic competitors


Ett annat motiv är att skapa fruktan då satans demoner behöver fruktan för att kunna verka. De livnär sig på rädsla. Rädsla är falska bevis som verkar verkliga.

Självmordsfrekvensen rusar i höjden. Effekten av den demoniska fruktan som människor känner är den värsta effekten av detta vansinne.

THE TRUTH WILL ALWAYS BE REVEALED We Have To Speak Up & Not Let Fear Takeover |Dr Rashid Buttar|
Sayer Ji Interviews Dr Rashid A Buttar Part 1 of 3

Sayer Ji Interviews Dr Rashid A Buttar Part 2 of 3

Sayer Ji Interviews Dr Rashid A Buttar Part 3 of 3


Action needed now!’: Suicide rates to exceed coronavirus deaths in AustraliaEtt tredje motiv är att Antikrist övertagande av världen (The New (Jew) World Order/FN Agenda 2030) kräver en polisstat med en kontrollerad fördummad, förtryckt och skräckslagen befolkning.Lyssna på min Youtubevideo om det som detta blogginlägg handlar om nedan:


The COVID-19 Trojan Horse Is Pushing Us Towards A One World Government


Antikrist kommer att ha blivit så berusad av makten att han kommer att använda ett system för att tvinga varje person på jorden att pantsätta sin trohet till honom.

Det kommer att beslutas att varje individ måste svära troskap mot Antikrist och hans envärldsregering eller bojkottas ekonomiskt.

Varje person på jorden kommer att få ett globalt ID-nummer som absolut måste ha för ett jobb eller för att få ett jobb.

Den som anställer en person utan global ID kommer att märkas som en subversiv och en fiende av staten.

När en person inte kan hitta ett jobb kommer han inte längre att kunna "köpa eller sälja".  Han kommer att behöva böja knäet för den nya världsordningen eller annars...

Och vad menas med "eller annat"?

Bibeln säger att de som motsätter sig Antikrist och hans system för global styrning till och med kommer att dödas.  Livet kommer att att bli värre än livet under Stalin, Hitler och Mao Tse-tung tillsammans!


What in the world is actually going on? Document reveals plans, step by step.


"Scare the people with a plannedemic, then poison them with vaccine. This is a goal of Bill Gates and Dr. Fauci to reduce the population by 50%. This is feeling more like a test of obedience to authoritarianism than anything about a virus."

Covid-19 — Navigating the Uncharted

List of authors.
 • Anthony S. Fauci, M.D., 
 • H. Clifford Lane, M.D., 
 • and Robert R. Redfield, M.D.

AGENDA "PLANDEMIC" - 50 YEARS IN THE MAKING!PLANDEMIC DOCUMENTARY: THE HIDDEN AGENDA BEHIND COVID-19


Dr. Rashid ButtarBanned from YouTube for his views

Dr. Rashid Buttar is the osteopathic physician and author best known for his views on Coronavirus and its management.
His first book, “The 9 Steps to Keep the Doctor Away” became a Wall Street Journal, USA Today and Amazon INTERNATIONAL BEST SELLER and has now been translated into multiple languages.

The current global threat under the guise of COVID-19

He is appearing on London Real April 27 at 5pm UK time to raise awareness and share truth regarding the current global threat we are facing under the guise of COVID-19.

This video reveals Dr. Fauci's long-time links to China (WHO and Bill and Melinda Gates)  - For The Sake of Humanity

There was no autism in Vietnam before Bill Gates brought his vaccines | Dr Anthony Phan, MD

Vaccines and Autism and more Bill Gates psychopathy. The CDC has covered-up the evidence for decades.


A new peer-reviewed study in the journal SAGE Open Medicine details the health outcomes of vaccinated versus unvaccinated children from three pediatric practices in the United States concludes that unvaccinated children have better health outcomes than their vaccinated peers. 

FOR IMMEDIATE RELEASE – May 28, 2020
Contact:
Unvaccinated children are less likely to be diagnosed with developmental delays, asthma, and ear infections.

Läs här.

ROSE / ICKE IIITHE LIVESTREAM: MAY 3, 2020

Was SARS CoV-2 Bioengineered?


In these two sources, look for the 4 genetic code piece splicing from HIV seen clearly in the SARS-CoV-2 virus genome. This information comes from credible sources describing the researched genetic structure of the virus itself revealing that indeed it is a genetic concoction mixing multiple corona viruses and HIV components also. We must pass a world law against genetic tampering.


It has been discovered that human beings  are about to be exposed to a frequency that the human ear has previously been unable to detect; it is called the TRUTH.


"New Normal" is repeated over and over again - almost as if they are all reading from the same script.


Läs här om Teknokrati. Citat från länkad artikel:

In a feature article on Eagle Forum website, Dr. Ileana Johnson Paugh cites Agenda 21 and Alexandra Ocasio-Cortez, concluding that the greatest threat to humanity is Socialism/Communism 2.0.


First, let me plainly state that I have corresponded with Dr. Paugh and have the utmost respect for her.  She is a very well studied and worthy patriot, but in this case, she has fallen into the trap of identifying all of this as Communism rather than Technocracy.
This is not unusual, either, because we have been well-conditioned that Communism is the only choice to make when we need an enemy to blame for society’s dysfunction. Further, having lived under Communism for 20 years in her native Romania, she has every reason to point to Communism as the enemy.
Admittedly, Technocracy and Communism have some surface commonalities. For instance, they both manifest collectivism and both are autocratic as far as subjects are concerned. Technocracy is far worse, however, because it will result in a dystopian Scientific Dictatorship from which there is no escape.
Philosophically, Technocracy is rooted in Scientism that was originally expressed by the French philosopher, Henri de Saint Simon. Communism sprang from Karl Marx, et. al: Different roots and different outcomes.The NWO is a luciferian agenda to implement a technology slave society according to William Cooper in an interview already from the 1990's. Listen to Him!


Se denna film:

Microsoft Cryptocurrency Agenda and the Mark of the Beast 666

Gates’ Globalist Vaccine Agenda: A Win-Win for Pharma and Mandatory Vaccination
Vaccines, for Bill Gates, are a strategic philanthropy that feed his many vaccine-related businesses (including Microsoft’s ambition to control a global vaccination ID enterprise) and give him dictatorial control of global health policy. Läs här

Martin Borin:

Ännu fler bevis på att Corona är en påhittad pandemi. Inget tyder på att det finns en pandemi om man börjar undersöka statistiken och hur de får fram statistiken. 

Detta är en pandemi som är skapad av fake news i mainstream media. Det finns ingen riktig pandemi. Dessutom manipulerade myndigheterna 2009 vad en pandemi är för att en vanlig förkylning skulle klassas som en pandemi. Det vi ser över världen nu är alltså en vanlig influensa som återkommer årligen i ungefär samma omfattning. 

Detta har alltså korrupta myndigheter och fake news medierna ljugit ihop till en pandemi och stängt ner halva världen för. 

Den verkliga katastrofen är alltså skapad av myndigheter och regeringar världen över. 

Dags för folket att vakna !! Hoho, är det någon hemma?????


Men var är dödstalen?
USA: More data that lockdown makes no sense at all:

Läs här om hur man höjer dödstalen så att det passar in i deras plan för att få människor att tro vad det egentligen inte var! Man orsakar en hype för att få fåren att följa kommandot och hålla dem i ett skräckslaget tillstånd.

This Italian politician is one of the sheep that woke up and realised the illusory nature of this pandemic when he checked the facts and found out that the so-called coronavirus deaths were nothing of the sort.

Se detta klipp om hur läkare får information för hur dödsattesten skall fyllas i för att öka antalet döda av Coronaviruset.

“To be honest with you, all the death certificates, they’re writing COVID on all the death certificates whether they had a positive test, whether they didn’t, ... they’re looking for federal funding and, the more they put COVID on the death certificate the more they can ask for federal funds,” Funeral Director Michael Lanza said; “So I think it’s political.”

This is what Real Journalism on the plandemic looks like.

Medierna bombarderar amerikaner dygnet runt med uppdateringar om dödsräkningen (precis som i Sverige), belyser dödstalen med dödskartor och skrämmer människor att fortsätta att stanna hemma.

Läs John Noltes artiklar nedan om medias lögner:

Del 1: America’s deeply unserious but very corrupt and unreliable establishment media have no intention of changing their dangerous ways in the age of the Wuhan coronavirus.

Watching the media spread lies and unnecessary panic over the last few weeks reminds me of the CNN Race Riots of 2014.

Del 2: It was only three weeks ago that Breitbart News first compiled all the fake news media’s dangerous coronavirus lies. But already we have another massive pile of media lies, so it’s time to go back in for round two.

Guvernörer tvingar små företag att stänga ned och hotar att fängsla alla som bryter mot deras auktoritära sociala distansorder.

Mediehysterien är baserad på en Bill Gates-finansierad IHME Coronavirus-modell som har visat sig vara långt från verkligheten.

Det blir värre…

Mängden amerikaner som rapporteras ha dött av Coronavirus är baserat på ett CDC-kodningssystem som "resulterar i att COVID-19 är den underliggande dödsorsaken oftare än inte."

En ny ICD-kod upprättades för att hålla reda på Coronavirus-dödsfall. U07.1-koden kommer att användas för dödsfall av Coronavirus-infektion.

Det finns emellertid en annan sekundär kod, U07.2, "för klinisk eller epidemiologisk diagnos av COVID-19 där en laboratoriebekräftelse är oöverträffad eller inte tillgänglig", läs CDC-riktlinjerna.

"Eftersom laboratorietestresultat inte vanligtvis rapporteras om dödscertifikat i USA planerar inte NCHS att implementera U07.2 för dödlighetstatistik."

Detta är ett enormt problem.

”Den underliggande orsaken beror på vad och var förhållandena rapporteras på dödscertifikatet.  Reglerna för kodning och val av den underliggande dödsorsaken förväntas emellertid resultera i att COVID-19 ofta än inte är den underliggande orsaken, ”lyder riktlinjerna.

"COVID-19 bör rapporteras på dödscertifikatet för alla avlidna där sjukdomen orsakade eller antas ha orsakat eller bidragit till döden," säger riktlinjer för CDC utfärdade den 24 mars.  ”Certifierare bör innehålla så mycket detaljer som möjligt baserat på deras kunskap om fallet, medicinska journaler, laboratorietester osv.”, Fortsatte vägledningen.


 "Om den avlidne hade andra kroniska tillstånd som KOL eller astma som också kan ha bidragit, kan dessa tillstånd rapporteras i del II."

Läs här om hur "den som arresterats för brott mot isolering eller karantänbeslut som utfärdats av Florida Department of Health kommer att hållas utan bindning, enligt högsta domstolen i Florida."

USA: s konstitution är mindre värd än toalettpapper.

De förklarar öppet att de har för avsikt att använda detta #scamdemic som ett påskott för att vaccinera och chippa hela världen! 

Får, vakna.  De vill döda dig och dina nära och kära! Och tjäna pengar på att göra det.

Läs här!

EU VILL HA KOMBINERAT PASS/VACCINKORT

EU jobbar på att varje EU-medborgare ska ha ett kombinerat pass/vaccinkort. I detta kort kommer din vaccineringsstatus att vara registrerad.

https://t.co/9IRCipNBxY

The wealthy Bill & Melinda Gates Foundation called Wednesday for global cooperation to ready COVID-19 vaccines for 7 billion people, while offering an additional US$150 million toward developing therapeutics and treatments for the virus.

Läs det ... Läs det igen ...


This is the BIG FOOT of the STATES and Big Pharma manufacturers and Health Care stepping on the constitutional rights of the American people by forcing them to wear a PINK wristband even if they're healthy which is the first Orwellian and NWO step that Gates and Dr. Fauci have been pushing so that no one can work, operate a business, leave their homes, travel, buy or sell as they ration food and water to only those who comply which in my opinion is totalitarianism and unconstitutional and above their pay grades.

MSM är inget annat än en propagandamaskin för kommunisterna i the New World Order.

En rysktalande kristen syster berättar sanningen om vad som händer i USA.

Mainstreammedia rapporterar om kaos på sjukhusen och en enorm mängd människor som dör. Allt är fake.  En massiv installation av 5G pågår medan människor är i hemmakarantän.  Detta händer utan att ett demokratiskt beslut har fattats.  Det amerikanska folket har bara 40 dagar kvar för att stoppa detta lagligt.  20 dagar av 60 har redan gått (språk: ryska)

Every Karen on Facebook is shaming her neighbors for not wearing a face mask. We are being told by governors that if we don’t wear masks we are selfish, horrible human beings with no souls who want Grandma to die a horrible death.
Police are tackling people who don’t wear face masks properly in the subway. Grocery stores are throwing maskless people out and denying them service.
But now, there’s another doctor weighing in—besides Dr. Fauci, bonafide sex god and ruler of us all, who also said face masks are largely security theater and of no use to the healthy. Dr. Russell Blaylock, a neurosurgeon, has written an editorial saying that “masks pose serious risks to the healthy.” Läs här.
FAKE FAKE FAKE!!! Läs här (rubrikerna är hyperlänkar)!

Dr. Birx: Gov't Is Counting Death of Anyone with Coronavirus as a COVID-19 Death, Regardless of Other Conditions

Third time’s the charm: CBS News caught spreading fake news three times about COVID-19My work now backed up on Brighteon.com. (more below) Is this truly Viral or is to do with the fact that F.I.V.E.-G? 

C.H.I.N.A has unleashed 60 Ghz all throughout the country with WU-HAN as the PILOT CITY. 

Unbelievable comparisons to symptoms 'showing' as a V-Irus compared vs what happens when one is hit with 60GHz waves, and it's impact on the uptake of oxygen via the hemoglobin. 

This specific frequency is absorbed by oxygen. 60GHz causes the rotation of the electrons around the oxygen molecule to spin, thus inhibiting the ability of hemoglobin to properly uptake these oxygen molecules. What would be the ultimate 'solution' to such a problem as this "V.I.Rus"?

Let me know if you'd like emails from me to receive notifications of video uploads in future. Email me at DanaAshlie@protonmail.com ; just say "Notify me" in the subject heading. :) Getting this together now...Blessings!


The BEST NEWS re CΟRΟNΑ VΙrus you've heard all month! Kinda.
Reserv: https://www.brighteon.com/42d3cd7d-ac25-443e-b071-742f04c7b72c

5G LED VIRUS GENOCIDE CRIME- WE ARE WINNING THE INFORMATION BATTLE- SHARE THIS BREAK THE MACHINE


Fixed Wireless Communications at 60GHz Unique Oxygen Absorption Properties


5G Can Destroy The Oxygen We BreatheAllt det här kommer att få folket att inse hur effektiv propagandan i TV och mainstream medierna har blivit och hur farligt det är för samhället när folket tittar blint på dessa fake news medier.


Som det är i danmark just nu kommer det bedömt att bli i hela världen. Läs här.

Jeg trækker mig fra den offentlige oplysning og debat om corona fra nu af.

Årsagen er, at Folketinget i dag har vedtaget en ny hastelov (L 157), der gør det muligt at lukke hjemmesider samt idømme bøde- og fængselsstraffe til personer, der kommunikerer information om COVID-19, der ikke stemmer overens med de officielle udmeldinger fra myndighederne.

Da man nu kan risikere fængselsstraf i op til 8 mdr for at ytre sig kritisk om COVID-19 (og om myndighederne i det hele taget i forbindelse med corona), så vælger jeg at trække mig fra den offentlige oplysning og debat fra nu af.

Det var interessant, så længe det varede. Jeg vil fortsat følge coronasagen, men jeg vil holde min viden for mig selv.

Det er en trist dag for folkestyre, ytringsfrihed, demokrati og Danmark.

I UK fick en man både fängelse och böter för att han avslöjade mainstreammedias myt om överfulla sjukhus genom att besöka ett av sjukhusen och dokumentera hur det egentligen såg ut. Läs här.
Detsamma har gjorts i USA av medborgarjournalister. Se här:

IS THERE REALLY A PANDEMIC? Why There Are Reports Of Empty Hospitals Around The World | Dr. Kaufman:
Dr. Andrew Kaufman: They Want To Genetically Modify Us With The COVID-19 Vaccine


Läs här. Så absorberar syre 90% av energin vid 60 GHz, och detta är en "bra" sak eftersom det betyder att vi kan ha fler sändare i ett mindre område!  Är jag den enda som tycker att detta låter sinnessjukt? Men sån är telekomindustrin, t.ex. Wallenbergs Ericsson. Massmördare!

Why did Melinda and Bill Gates add 5,332,900 shares of Crown Castle International Corp. (valued at $627.5 million at the time of writing) to their holding of 19 equities? It all has to do with Crown Castle’s communication infrastructure and the rollout of 5G technology. Läs här. OBS! Denna artikel skrevs februari 2019. Månader innan COVID-19.


If heavy scientific papers on the effects of electromagnetic radiation on human tissue isn't your thing, this might be:


This was back in 2019


5G EMFs At Glastonbury Music Festival Site Causing Nose Bleeds, Headaches, Stomach Problems


https://christiansfortruth.com/5g-emfs-at-glastonbury-music-festival-site-causing-nose-bleeds-headaches-digestive-disorders/


The following citizen scientist is a genius in electromagnetism. He discusses how the coming cellular technology can impact the water molecule at the atomic level.

DR. ROBERT O. YOUNG: 5G AND CORONA: WHAT IS A VIRUS?

Excellent info on why Covid19 is not a virus and is not contagious.


ΑNΟNΥMOUS lNSIDΕR shares what we all may face...AND HOW to PRΕPARΕ. ΕX-DΕPΑRTMENT of HΟMΕLΑND SΕC. ΕMPLOYΕΕ TΕLLS ΑLL she experienced with HΕR DΕCLINING health working next to FIVΕ GEE TΕCH! Shocking INTΕRVIΕW on RΕAL WORLD lMPACTS of ΤΗIS CΟMING TΕCΗNΟLΟGΥ.


Samma frekvenser som används vid 5G testades av rysk militär 1972, 1977 och 1997 på människor och djur, med förödande testresultat. Läs här.

Läs denna artikel. BioAcoustics expert & Attorney, Robert O’Leary, joins the program to discuss his findings on 5G’s potential interference with Iron and Oxygen. His research was published last fall before the effects were starting to be questioned. We discuss frequency and how the 5G band could do much more than just block oxygen by means of iron. The entire periodic table and much of our DNA could interfere with 5G depending on the frequencies used for 5G transmission. 

Den så kallade coronavirus-pandemin har nu definitivt spårats till 5G elektromagnetiska attacker, bekräftar flera källor. För att stoppa de hårdföra och för att helt förhindra ett krig, har en aktiv jakt inletts på alla branschledare och oligarker som är inblandade i 5G-utbyggnaden, uppger västerländska och asiatiska hemliga underrättelseskällor. Målen inkluderar den nu utrotade familjen Bush och den kinesiska Soong-familjen, säger källorna.
Jakten är nödvändig för att stoppa ett fullskaligt termonukleärt krig eftersom ”vår analys av kriminaltekniken visar på en provokation med krig … det vill säga, vi ser ett fullständigt krig som mycket troligt,” säger MI6 källor. Kinesiska hårdföra, pressar på för sin del, för att förstöra New York och för att hämnas på attacken mot Wuhan, något som också kan leda till ett världsförstörande krig, säger asiatiska hemliga sällskapskällor.

5G elektromagnetisk strålning skadar humant cellulärt DNA. De exponerade cellerna (av alla slag inom det mänskliga målet) svarar genom att producera en kaskad av immunologiska skyddsämnen. Dessa ämnen förpackas i en intracellulär struktur som kallas en endosom. Endosomen förvisas från cellen och blir en exosom. 

Exosomen cirkulerar och binder till ACE 2-receptorema i lungorna, tarmen och hjärtat. Det exponerade cellresponset är detsamma om exponeringen är 50 eller COVID-19 (influensan). 

De immunologiska kemikalierna i exosomförpackningen attackerar ACE 2 som har celler som producerar effekten av 5G-strålningsexponering eller influensa, som täckas upp som COVID-19. 

Fallet på COVID-19 är 96% i 50-områden och endast 4% i 40 eller lägre områden. 5G distribueras i välbefolkade områden, så vi kan förvänta oss fler fall där. MEN dödligheten för kända resultat (dödsfall/(död + återhämtning)) är över två gånger högre i 5G-områdena. 

Detta kan inte bara bero på COVID-19 och vi har statistiska bevis för detta i över 1,9 miljoner fall! 

Läs här.

Is there an association between covid-19 cases/deaths and 5G in the United States?

April 22, 2020.  People are questioning whether there is a relationship between the rollout of 5G and the number and severity of covid-19 cases in various countries.  Claims have been made that the highest number of deaths attributed to covid-19 are in those places that deployed 5G during the past 2 years.  So I decided to look into the matter but found it difficult to get accurate and consistent data about 5G globally so I decided to narrow my range to the United States
Läs vad Dr. Magda Havas, PhD skriver här.

How 5G alters blood cell permeability, amplifying Corona Virus fatalities. Läs här.

US Senator Blumenthal Raises Concerns on 5G Wireless Technology Health Risks at Senate Hearing


MIKE ADAMS – HOW 5G ALTERS BLOOD CELL PERMEABILITY, AMPLIFYING CORONA VIRUS FATALITIES


Effects of 5G wireless communication on human health. Briefing från Europaparlamentet. Läs här.

Parents: for the health of your children, please inspect your child's school for new and existing cell towers before classes resume. Not all transmitters look alike...

Some may look like the one in this video.

6-7 miljoner människor lämnade Wuhan i panik innan staden stängdes. Ändå knappt 10 döda i multimiljonstäder som Bejing och Shanghai? Men i västvärlden dör de tydligen som flugor?

Min fru deltog idag i ett webinar idag med bl.a. en rysk kvinna boende i Kina. Hon berättade att hon inte hört talas om någon som känner någon som dött i Corona. Vad man gör däremot är att låsa in folk i sina lägenheter och i vissa fall även svetsa igen dörren till lägenheten så de inte kan ta sig ut.

Som kommunistland har Kina jättelika ”gated communities” där folk trängs ihop i höghus. Det finns i varje sådant community en politruck som ser till att meningslösa och diaboliska påbud från regeringen följs. Som utlänning är man extra utsatt berättade hon.

Så detta att tränga ihop folk i städer är vad vi har att vänta oss i EU också. FN Agenda 2021/2030 syftar just till detta, att tränga ihop folk i städerna så att eventuella överlevande ”Goyim” från det pågående folkmordet med vaccin och 5G kan kontrolleras med hjälp av chippning och drönare.

Det är av denna anledning, tvinga folk in i städerna, som det svenska jordbruket har tvingats stänga ned och bördig jordbruksmark har förstörts genom husbyggnation.

Läs här hur brittisk polis använder drönare för att övervaka människor som går ut med hunden i avlägsna delar under Corona-karantän.

“It’s fake! It’s fake!” residents high up in an apartment complex in the central Chinese city of Wuhan shouted down as a senior government official led an inspection tour below of how people were coping during the coronavirus lockdown. Läs här och lyssna på folk som skriker från sina fängelser (hem).

Hela världen är i ”lockdown” för något som kan betraktas som en vanlig influensa eller förkylning. Ett talande bevis över vilken makt satan genom sina kanaler (mainstreammedia) har över världens regeringar, militär och polis.

UPDATE: 'The People' are speaking and overcoming YouTube/Vimeo David Icke 'virus' video ban by sharing the link - now FOUR MILLION have watched it and counting. We shall overcome ... AND YOU CAN DOWNLOAD IT NO COPYRIGHT PROBLEMS

Se den video med David Icke, och som Youtube raderade här. Han redogör där för hela Corona-hoaxen i en lång intervju på ett mycket initierat sätt.

The Rockefeller Foundation is the organization responsible for creating a “blueprint” or prototype for the WHO (World Health Organization) it was called the: International Health Division. Anyone who has studied world history in earnest and is worth their salt knows that the Rockefeller family is the controlling arm of the Rothschild family in the USA. David Rockefeller’s book “Memoirs” admits secretly conspiring for a New World Order. Läs här.
Lyssna på denna nyhet om WHO och deras ledare, en kommunistisk akademiker utan medicinsk kompetens.

Ska man i påstådda Corona-kris-tider lita på institutioner och myndigheter som överhuvudtaget hänvisar till WHO’s rekommendationer? 

Har du klart för dig, vilken slags person WHO’s styrelse valt till sin generalsekreterare.?

Denne marxist var aktiv i inlåsning och tortyr, och hör och häpna även av svenska medborgare, men han har även sysslat med kidnappning av landsmän som flytt Etiopien. Läs här.


"The coronavirus pandemic has revealed how the Chinese Communist Party (CCP) has corrupted the World Health Organization (WHO), under the leadership of Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus. The WHO pursued politics over public health by helping Beijing spread disinformation about the outbreak and excluding Taiwan and its wealth of knowledge about the disease. American decision-makers should respond by either pushing China out of any serious role at the WHO or constructing a new agency to take its place.


A mass of evidence shows that Beijing became aware of the danger of the coronavirus outbreak in December 2019, if not earlier. The regime did not react by notifying the WHO and other nations of the potential for an outbreak of a highly communicable disease. Instead, it silenced the brave Chinese doctors who raised the alarm, shut down laboratories investigating the virus' origins and suppressed Chinese reporters and writers publicizing the events. The CCP further proceeded to falsify information about the spread of the disease and the lives lost, provided spurious reassurances to world leaders and blocked foreign scientists and officials from access to Wuhan." Läs här.

The WHO has been handling the COVID-19 outbreak in a specific matter. It went from downplaying the virus and lobbying against travel bans from China to pushing for the constant lockdown of the world and its economy. There’s a method behind the madness: The WHO is using the pandemic to move towards a New World Order that is modeled after China’s oppressive regime. Läs här.

Celeste Solum ~ The WHO's Hostile Takeover For One World Government – Update


Dr Rashid A Buttar Live - HUGE NEWS! Surgeon General Jerome Adams DROPS Gates/CDC/WHO model!!!

[URGENT] " This Video Will Be DELETED Within 24 HOURS!" Dr. Rashid Buttar


URGENT! Full Disclosure from 'INSIDE’ Dr Rashid Buttar

EXKLUSIVE: Dr. Rashid Buttar BLASTS Gates, Fauci, EXPOSES Fake Pandemic Numbers As Economy CollapsesEXCLUSIVE Dr Rashid Buttar BLASTS Gates, Fauci, EXPOSES Fake Pandemic Numbers As Economy Collapses
What They Don’t Want You To Know About Covid-19. Dropping Bombs (Ep 264) | Dr. Rashid Buttar


Dr. Rashid A. Buttar, is the Medical Director for the Center for Advanced Medicine in Mooresville, NC. He trained in General Surgery and Emergency Medicine and served as Brigade Surgeon and Director of Emergency Medicine while serving in the U.S. Army. During the coronavirus pandemic, a series of videos featuring Dr. Buttar were posted to YouTube in which Buttar advanced a theory claiming that NIAID director Anthony Fauci's research helped create COVID-19, as well as numerous other claims, such as that 5G cell phone networks and “chemtrails" cause COVID-19. YouTube has subsequently removed several of his videos, replacing it with a message saying, “This video has been removed for violating YouTube’s Community Guidelines.” Dr. Buttar has been featured in The Wall Street Journal, 20/20, PBS, Time Magazine, NBC, CBS, FOX, ESPN as well as several prominent podcasts, blogs and websites discussing his beliefs on the COVID-19 pandemic. Brad sat down with Dr. Buttar to talk about what’s coming if people don’t educate themselves on the real dangers ahead.


URGENT! Full Disclosure from 'INSIDE’ - Dr


BREAKING! This ER Doctor Just NUKED Fauci's Pandemic Fraud Straight to Hell!
Time to quarantine fruit and goats! Especially goats. So if true this would actually raise the nominator, worsening mortality stats?. Läs här.

President of Tanzania Proves the COVID-19 Test Kits of Gates Test Positive on Fruits and Goats Should they be Locked-down?


VERY FEW PEOPLE realize that the worst epidemic ever to hit America, the Spanish Influenza of 1918 was the after effect of the massive nation-wide vaccine campaign.

The Vaccine that Killed 50,000,000

Läs här.

Here you can see the real causes of death of the so called ”Corona virus”, which are mostly heart attacks and cancer:

https://infogram.com/top-10-causes-of-death-striking-down-americans-1h7j4dpgnxod4nr

Just nu planeras massvaccinering i Chicago.


Förstår du vart världen är på väg?

Everyone will be vaccinated according to Gates

Bill Gates speaking to The Financial Times on April 8, 2020 about the Covid-19 vaccine: You Don't Have A Choice "But you don't have a choice. People act like you have a choice. People don't feel like going to the stadium when they might get infected. You know, it's not the government who's saying OK, just ignore this disease, and people are deeply affected by seeing these deaths, by knowing they could be part of the transmission chain, and old people, their parents, their grandparents could be affected by this. And so you don't get to say, ignore what's going on here. There will be the ability, particularly in rich countries, to open up if things are done well over the next few months. But for the world at large, normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire global population."

FOX EXPOSES BILL GATES AND ACTUALLY GETS IT RIGHT?


In January of 2010, Bill and Melinda Gates announced a $10 billion pledge to usher in a decade of vaccines. But far from an unalloyed good, the truth is that this attempt to reorient the global health economy was part of a much bigger agenda. An agenda that would ultimately lead to greater profits for big pharma companies, greater control for the Gates Foundation over the field of global health, and greater power for Bill Gates to shape the course of the future for billions of people around the planet.Jag tycker att ni skall titta på denna video nedan också om det kommande ANTIKRISTLIGA kontrollsystemet.

Det handlar om Bill Gates och has onda planer. Rockefeller ligger bakom allt. Men vi vet också vems som styr Rockefeller, jo nämligen Rothschild familjen.


Jag är ingen medicinsk expert så därför låter jag här de som är medicinska experter komma till tals. Jag har en uppfattning dock, och den är att Coronaviruset är det största bedrägeri som satan utsatt mänskligheten för någonsin. Munskydd, handsprit, karantän och 2 meters separationsavstånd - varför då? ALLT ÄR FAKE!

Nu låter jag experterna tala (men som inte släpps fram i mainstreammmedia):


Lyssna på den här läkaren från New York och Dana Ashlie i video nedan. Frekvenserna för 5G (60 GHz) hämmar kroppens syreupptagningsförmåga och orsakar exakt de symptom som COVID-19 har.

Respiratorerna är skapade för att hjälpa patienter att andas när deras muskler inte längre orkar? Problemet med mikrovågsskadorna från 5G är att blodets förmåga att transportera syre blockeras.
Mot detta hjälper inte en respirator. I själva verket skadas lungorna på en sådan patient av respiratorn ännu värre. Backup:

Här är Dana Ashlies video som raderades av Youtube: https://www.brighteon.com/42d3cd7d-ac25-443e-b071-742f04c7b72c

"This Nurse’s video has gone viral and has been picked up around the world. As I stated, my first son who was born prematurely died on a ventilator because it forced too much air into his lungs and caused them to burst."

Läs här.

En explosiv intervju med läkare och alternativbehandlare Mikael Nordfors kring den korruption som följer i spåren av Corona pandemin.
Fler och fler länder väljer att använda alternativa läkemedel för att behandla patienter med Covid-19. Även president Trump i USA har beställt 28 miljoner doser klorokin som tillsammans med zink och c-vitamin är en effektiv behandlingsmetod. Men i Sverige går myndigheterna och media ut och varnar för klorokin och hydroxiklorokin. Frågan blir naturligtvis varför? Vi ser samtidigt att våra rättigheter begränsas med utökad övervakning, förbud mot folksamlingar samt alltmer prat om vaccin. Men varför all denna övervakning och vad är riskerna med ett obeprövat vaccin? Många länder inklusive Danmark beslutar om tvångsvaccinering och stora aktörer som WHO och Bill & Melinda Gates Foundation pratar om att människor som inte vaccinerar sig skall få begränsade friheter. I Norge pratar man om att begränsa folksamlingar året ut. Men vad är den egentliga agendan? Frågorna är många och Mikael Nordfors säger med kraftfulla ord det han ser i allt som sker. Han lämnar också tips på hur man kan förebygga Covid-19 med enkla alternativa metoder. 


Se här hur kartorna över det s.k. Coronavirusets utbredning och 5G-utbyggnaden. Perfect match!

Dr. Magda Havas Associate Professor of Environmental & Resource Studies at Trent University presents at Symposium on Health Issues Associated with the Exposure to Electromagnetic Fields and Microwave Radiation


Humanity is not a virus. Covid-19 is an attack on humanity.


Dr. Mikovitis, former virologist at the U.S. Biological Warfare Lab, explains some startling truths:
 • Wearing  a mask will make you sicker by forcing you to re-breathe the bacteria and viruses already in your respiratory system.
 • COVID-19 strain used in winter flu vaccines throughout the world since 2013
 • No test for COVID-19 is worthy of credence without at least another confirmatory results by a different kind of test
 • The only criteria for immunity is having the antibodies.
 • Never accept the COVID-19 vaccine.
 • You cannot catch a virus from coughing, it live no more than 1 hour on surfaces.
 • COVID-19 is not lethal enough to cause any more than 0.8% of those infected seriously sick.
 • The Pandemic is a complete hoax being used to enslave humanity.
 • All vaccines will make some of those who receive them sick with the disease against which it was developed to prevent.
 • COVID-19 does not come from animal to human transfer, it was grown in a lab.
 • Winter flu vaccines is the only plausible explanation for world wide spread of COVID-19.
 • Being infected does not mean you are sick or infectious to others.
 • Symptoms are not a scientific way of diagnosing COVID-19.
 • Dr. Anthony Fauci has intervened to cover up study which proved that vaccinations cause cancer and other cancer causing viruses, in addition to Autism.
 • Polio vaccines transmitted cancer causing SIV & Sv40 virus.
 • The immunity granted by the U.S. Government in 1986 at the insistence of Dr. Anthony Fauci, to Vaccine manufacturers has made them dangerous, dirty and unsafe.
 • Every vaccine can cause in some persons a lethal immune response which can kill them.
 • The FDA is a criminal organization.
 • Korea responded by using the correct tests.
 • The USA is suffering from a plague of corruption in the Vaccine industry.
 • Vaccine Industry is systematically ending the production of safer medicines which would cure or prevent infection, because there is no money in preventing and curing disease.
Läs här.

Dr Judy Mikovits Exposes Dark Secret Behind COVID19 & Vaccines

Cellular and molecular biology expert Judy Mikovits, Ph.D. believes COVID-19 — the disease — is not caused by SARS-CoV-2 alone, but rather that it is the result of a combination of SARS-CoV-2 and XMRVs (cancer-causing human gammaretroviruses).
As a former insider of Big Pharma, she reveals that chemical cocktails of pathogens may be intentionally developed as bio weapons to cull unwanted sections of the populations (e.g. the elderly, the sick and ‘unproductive’).
Dr. Mikovits is a renowned expert in molecular biology and biochemistry with over 30 years of experience. She has directed programs on HIV, cancer, epigenetics and neuroimmune disease with a focus on the development of novel drug and diagnostic technologies.
Jailed for Blowing the Whistle on the Big Pharma Vaccine Scam
In 2011 Dr. Mikovits made a horrifying discovery that there are contaminants in all vaccines. When she presented her data to government officials she was threatened and told to destroy all her data. When she refused, she was jailed and her career destroyed.
The COVID-19 pandemic is the horrific outcome she feared may have been planned all along.  Mikovits has blown the whistle on how vaccines are manipulated to impose population control by intentionally infecting humans with cumulative and debilitating pathogens that eventually overwhelm the immune system causing death.
The video interview below is her detailed explanation of a chronic misuse of science. Läs här.

Här är hennes videos samlade på Vimeo.

Dr Judy Michowitz’s Video was censored from YouTube as expected. This is a copy to allow her freedom of speech to be heard. Link here.

AI Take Over - URGENT WARNING! Mass Awakening Crucial! 
Cyrus A. Parsa, is the Founder and CEO of The AI Organization, where he is also Director of Creative Analysis & Defensive Innovations.

He has researched and investigated more than 1,000 AI, Robotics, 5G, Cybernetic and Big Tech companies.

He warned of the Coronavirus (MBT-AI Engineered Disease From China) with the publication of AI, Trump, China and the Weaponization of Robotics with 5G and Artificial Intelligence Dangers to Humanity.

Cyrus’s mission is to help safeguard humanity first, and prevent disasters to people from China, Big Tech and the misuse of AI and bio-technology.


Everyone in America can test positive for Covid-19 assuming they have an immune system.

What they're calling a test is not a test - its a scarlet letter.

Could there be a link between the Coronavirus and 5G? Researcher and building biologist Paul Doyon has just spent the last 18 months in China. He’s written a brilliant article laying out the evidence. And how you can protect yourself—an EMF based protection strategy. 
 
Warning: this is a heavy science-based article with nearly 100 references to studies—neither Paul or myself want to be accused of fear-mongering.
 
My heart goes out to China and to all its people who have suffered so much due to this new “novel” Wuhan coronavirus outbreak (COVID-19).
 
However, as someone who had become very sick and had his immune system break down and was sick for six months looking for answers before even suspecting that living in close vicinity to several cell phone towers was actually what was causing the problem and making him sick, I feel I cannot in good conscience remain silent, and I strongly suspect that China and the rest of the world are looking under the wrong stone for what is actually the problem here.
The coronavirus is the body's exosomes.

These are secreted by the cells under numerous conditions.

Duke-trained Doctor Andrew Kaufman explains it all in a concise 30-minute presentation.

After, you hear laymen like myself ask questions.


PowerPoint presentation: https://www.jtrue.com/av/zoom_0.pptx

Bild ur powerpointpresentation. Vad inducerar exosomer?


If this doesn't settle the matter on most of our minds, I'm not sure what will. For more on this topic, see a brief talk by Tom Cowan, MD...

The exosome (aka corona virus) is a vital-to-human-health immune mechanism common to all of us. If you are tested, all that can possibly be surmised is that, to one degree or another, you have an activated immune system. The PCR test is meaningless. It is impossible to show a virus has infected someone when the virus isn't a virus. For 99.9% of us, this realization causes substantial cognitive dissonance. I get it. Don't make yourself feel bad. It's not your fault. Comprehension on this scale requires a profound philosophical shift from years and years of corrupt indoctrination. I hope you can succeed in this regard.

If you think this information is valuable, re-share it with those you care for, care about, and love.


Celler frigör konstitutivt små (40–100 nm) vehiklar kända som exosomer, men deras sammansättning och funktion förändras som svar på olika fysiologiska utmaningar, såsom skada, infektion och sjukdom.

Forskningen har gjort framsteg i förståelsen av exosomers immunologiska relevans, men få studier har undersökt deras roll i stressfysiologi.

Exponering för olika akuta stressfaktorer underlättar effektiviteten hos vårt medfödda immunförsvar, men mekanismerna för dessa effekter är inte fullt ut förstådda.

Eftersom exosomer dyker upp som viktiga inflammatoriska mediatorer uppvisar de sannolikt en liknande roll när en organism utsätts för en akut stressfaktor.

Alltså; VACCIN+STRESSFAKTOR -> EXOSOMER = CORONASYMPTOM

[1] https://www.jtrue.com/av/zoom_0.pptx

[2] https://www.youtube.com/channel/UCV7v2cvSnrJ9Qyz36cW1Ftw

[3] https://www.youtube.com/channel/UCz-F6KZwlIs7SzopBj7L8cg?view_as=subscriber

[4] https://www.youtube.com/channel/UCxHL2tz_BYsxJo2uYI-MdLA

[5] https://www.youtube.com/user/secretsofsaturn

[6] https://www.cancer.gov/news-events/cancer-currents-blog/2018/exosomes-tumors-evade-immune-system

[7] https://www.earthfiles.com/2020/02/26/700-am-mtn-feb-19th-update-75216-covid-19-cases-2011-deaths-diamond-princess-quarantined-american-ship-passengers-were-evacuated-on-chartered-flight-with-14-americans-confirmed-positive-with/

[8] https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/wuhan-virus-assay-v1991527e5122341d99287a1b17c111902.pdf?sfvrsn=d381fc88_2

[9] https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/cloning/cloning-learning-center/invitrogen-school-of-molecular-biology/pcr-education/pcr-reagents-enzymes/pcr-cycling-considerations.html

[10] http://virological.org/t/novel-2019-coronavirus-genome/319

[11] https://academic.oup.com/toxsci/article/158/1/3/3827743

[12] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1044532313001565

[13] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3155154/

[14] https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2012.00145/full

[15] https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.115.015687

[16] https://science.sciencemag.org/content/367/6485/1444.full

[17] https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.22.914952v2.full.pdf

[18] https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2001017?url_ver=Z39.88-2003%26rfr_id=ori:rid:crossref.org%26rfr_dat=cr_pub%253dwww.ncbi.nlm.nih.gov

[19] https://finance.yahoo.com/news/newfound-cell-defense-system-features-160000044.html

[20] https://www.bangkokpost.com/world/1842104/why-wild-animals-are-a-key-ingredient-in-chinas-coronavirus-outbreak

[21] https://www.mdpi.com/2072-6694/11/6/888

[22] https://www.patreon.com/user?u=13609517

[23] https://www.jtrue.com

[24] https://www.amazon.com/James-True/e/B07JYHYZ3K/ref=dp_byline_cont_book_1

[25] https://protonmail.com “Thin-section electron micrograph of 2019 novel coronavirus grown in cells at the University of Hong Kong. “Each infected cell produces thousands of new infectious virus particles, which can go on to infect new cells.” Image from John Nicholls, Leo Poon and Malik Peiris, Univ. of Hong Kong, February 3, 2020.”

[26] Found at: https://www.earthfiles.com/2020/02/26/700-am-mtn-feb-19th-update-75216-covid-19-cases-2011-deaths-diamond-princess-quarantined-american-ship-passengers-were-evacuated-on-chartered-flight-with-14-americans-confirmed-positive-with/ 

[27] COVID-19 test: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/wuhan-virus-assay-v1991527e5122341d99287a1b17c111902.pdf?sfvrsn=d381fc88_2 

[28] PCR figure: https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/cloning/cloning-learning-center/invitrogen-school-of-molecular-biology/pcr-education/pcr-reagents-enzymes/pcr-cycling-considerations.html 

[29] COVID-19 gene sequence: http://virological.org/t/novel-2019-coronavirus-genome/319 

[30] Exosomes in Toxicology: Relevance to Chemical Exposure and Pathogenesis of Environmentally Linked Diseases https://academic.oup.com/toxsci/article/158/1/3/3827743 

[31] Exosomes and stress: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1044532313001565 

[32] Exosomes and communication: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3155154/ 

[33] Multivesicular Endosome: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2012.00145/full 

[34] Exosomes with ACE2 receptor https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.115.015687 

[35] COVID-19 with ACE2 receptor: https://science.sciencemag.org/content/367/6485/1444.full

[36] Discovery of a Novel Coronavirus: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.22.914952v2.full.pdf 

[37] Identification of Novel Coronavirus: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2001017?url_ver=Z39.88-2003%26rfr_id=ori:rid:crossref.org%26rfr_dat=cr_pub%253dwww.ncbi.nlm.nih.gov 

[38] Exosomes remove toxins: https://finance.yahoo.com/news/newfound-cell-defense-system-features-160000044.html 

[39] When is a Virus an Exosome? The Journal of Cell Biology. Volume 162(6), 2003:p.960

[40] https://www.bangkokpost.com/world/1842104/why-wild-animals-are-a-key-ingredient-in-chinas-coronavirus-outbreak

[41] Exo-miRNAs as a New Tool for Liquid Biopsy in Lung Cancer: https://www.mdpi.com/2072-6694/11/6/888

Please share, steal, reupload, monetize, condense, and spread as you see fit. You are the land's immune system. This video is everything you need to spread the word.

Call out the Minutemen who will still listen. Tell them we need them now more than ever.

Video Panel:

Dr. Andrew Kaufman: https://www.youtube.com/channel/UCV7v2cvSnrJ9Qyz36cW1Ftw

James True: https://www.youtube.com/channel/UCz-F6KZwlIs7SzopBj7L8cg?view_as=subscriber

Rogue Ways: https://www.youtube.com/channel/UCxHL2tz_BYsxJo2uYI-MdLA

Steve Mercer: https://www.youtube.com/user/Freemantv

Richie From Boston: https://www.youtube.com/user/27TUBGUY

Jason Lindgren: https://www.youtube.com/user/secretsofsaturn

”Följande rapport publiceras som” Information av intresse ”. Det anges inte specifika källor, länkar eller namn. Men rapporten ger rimliga förklaringar att överväga. Läs här.

Italienska patologer: Hundratals obduktioner visar COVID-19 är spridd lungtrombos


NY TOP-INTERVJU från Age Of Truth TV med Dr. ANDREW KAUFMAN om den nuvarande världskrisen och den globala lockdownen på grund av Covid-19 Coronavirus – och hälsotips. Se här.

UNREAL: Orange County Doctor Breaks His Silence on COVID-19


PLEASE SHARE THIS VIDEO! This might be the most important episode of Fleccas Talks: THE SHOW by far! This week Kez and I spoke with Dr. Jeff Barke (30 year board certified MD). He blows a hole in the MSM's fake Corona Virus narrative and explains why it's so important to get the country open as quickly and safely as possible. Dr. Barke receives a lot of flack for coming out and saying these things. His patriotism is greatly appreciated!Dr. ANDREW KAUFMAN ~ "A DOCTOR SPEAKS OUT: Secrets, Lies, Fake News & Coronavirus" 

Dr. SHIVA Ayyadurai, MIT PhD Crushes Dr. Fauci Exposes Birx, Clintons, Bill Gates, And The W.H.O#COVID19 being logically reviewed by two immunology and microbiology specialists, in California but based on nationwide statistics. PLEASE WATCH. Dr Erickson COVID19 briefing (press link)

EXCLUSIVE: 'It's a horror movie.' Nurse working on coronavirus frontline in New York claims the city is 'murdering' COVID-19 patients by putting them on ventilators and causing trauma to the lungs. Läs här.

Does isolation, sheltering in home still make sense? "The hospitals, the ICUs are empty..they are shutting down floors.." "When I talk to ER physicians around the country, what is happening - well because Covid has become the focus, people with heart disease, people with cancer, hypertension and various things that are critical are choosing not to come in, based on fear" "So, what that is doing is forcing the health system to focus on Covid and not focus on a myriad of other things that are critical." "There are a lot of secondary effects to Covid that are not being talked about" Two months ago the response was based on fear not facts "Typically you quarantine the sick. We have never seen where we quarantine the healthy, where you take those without disease and without symptoms and lock them in your home" "Over the last couple of months we have gained a lot of data." "A widespread viral infection similar to flu" "California numbers from yesterday - [..] 12% of Californians were positive for Covid. The initial models were woefully inaccurate, they predicted millions of cases of death, not of prevalence or incidence but death. That is not materialising." "What is materialising in the State of California is 12% positives." "You have a 0.03 chance of dying *from* Covid19 in the state of California" "0.03 chance of dying of Covid in the state of California. Does that necessitate sheltering in place? Does that necessitate shutting down medical systems? Does that necessitate people being out of work?" "96% of people in California who get Covid, RECOVER with no significant continuing medical problems" "We are sharing our own data. This is not data filtered by someone, this is our own data"


Dr. Erickson COVID-19 Briefing Video 4.29.2020


In this explosive interview, Spiro Skouras is joined by Dr. Sherri Tenpenny. The two discuss the latest developments regarding the coronavirus situation which was declared a global health pandemic, by the Gates funded World Health Organization, as more information comes to light questioning the need for a global lockdown.

Dr. Tenpenny and Spiro examine and explore, the motives of the global response by governments, global institutions and private interests, as Dr. Tenpenny exposes perhaps the most alarming aspect of the crisis yet! 

No, it is not the virus, it is the blank check issued to the vaccine and drug manufacturers, which not only provides unlimited funding, but also provides blanket immunity to Big Pharma for any harm attributed with the treatments produced during the declared emergency, including all drugs and vaccines. 

This blanket immunity is provided by the US government under the PREP Act and provides the drug and vaccine manufacturers the 'Ultimate Blank Check' during a declared emergency. As Dr. Tenpenny points out, the vaccine and drug manufacturers have zero incentive to produce a safe product, as the declared emergency not only rolls back regulatory standards and removes them from any and all liability, but it also ensures the government will purchase their products.  

This is an unprecedented level of immunity which raises many questions and safety concerns.

More Nurses Speaking Out Truths about the Great Lies of CV19


Lyssna på denne läkare (specialist inom allmänmedicin) om hur sjukvården dödar 10000-tals människor i Sverige.
Vilka ligger bakom attacken och vad är deras motiv?. Läs denna korta bok så förstår du. 

Inget nytt under solen. Se detta!Bill Gates is building something that we call the Human Implantable Quantum Dot Microneedle Vaccination Delivery System, and it needs an enzyme called Luciferase in order to make it work. Remove the word ‘human’ and it becomes 666. Läs härSome good good news coming... Bill Gates and his side kick Anthony Fauci along with the big Pharmaceutical Companies has lost a massive court case in the United States of America. The Supreme Court in the USA has ruled that it shall not be mandatory to have a vaccine. Also that there was no valid proof that many vaccines were safe. Listen to what this Doctor has to say about Vaccines and the court case.VACCINES DON'T PREVENT ILLNESS AND DISEASE. More evidence against vaccine science fraud right from the lips of Fauci himself. Just like the Flu vaccine, COVID vaccine doesn't work, and they are both toxic. Läs här.

The LORD’s Judgment against Israel:

”The people of Israel are struck down. Their roots are dried up, and they will bear no more fruit. And if they give birth, I will slaughter their beloved children.” My God will reject the people of Israel because they will not listen or obey. They will be wanderers, homeless among the nations.”
‭‭Hosea‬ ‭9:16-17‬ ‭NLT‬‬

Denna bild nedan sammanfattar översteprästen för satans lögnaktiga budskap och satanistiska mission:
Lyssna till satans överstepräst här. ”Bill Gates says mass public gatherings will not come back "at all" until every human being in the world is vaccinated!!!”


Lyssna här: Trump was considering a safety commission headed by Robert Kennedy Jr to look into the deadly effects of vaccines.

Gates warns Trump: “No, that’s a dead end. That would be a bad thing. Don’t do that.”


Bill Gates spenderar miljarder för att producera sju potentiella vacciner som sägs vara mot coronavirus. Läs här.

Bli inte lurad. Hans noggrant utformade och skräddarsydda image av en tröjbärande datornörd är en fasad. Denne man är en iskall massmördare. Kanske historiens värsta?


Bill Gates has doubled down on his goal to depopulate the planet, using deceitful Orwellian doublespeak in a new video to bamboozle his naive followers into believing that “by making people healthier, we can reduce the world’s population”.
Make no mistake, when Gates talks about “making people healthier” what he is really talking about is enforcing the mandatory roll out of his range of experimental vaccinations. The same vaccines that have already caused mass sterilization and death on multiple continents.
The second-richest man on the planet is a committed globalist and eugenicist working towards the New World Order goal of depopulation. Lest anyone forget these facts, Bill Gates regularly goes out of his way to remind us of them. Läs här.

The Truth Behind Bill Gates' Depopulation Agenda. Se video här.

Indian doctors blame Gates for a devastating vaccine-strain polio epidemic that paralyzed 496,000 children between 2000 and 2017. In 2017, the Indian Government dialled back Gates’ vaccine regimen and evicted Gates. Polio paralysis rates dropped precipitously. Läs här.

Have Bill Gates and his eugenicist foundation’s crimes against humanity finally caught up with him? If the Supreme Court of India has anything to say about it, he will face the ramifications of poisoning millions of Indian children with vaccines. Läs här.

In a recent candid interview, Bill Gates outlined that, despite the comparatively small threat of Coronavirus, he and his colleagues “don’t want a lot of recovered people” who have acquired natural immunity. They instead are hoping we become reliant on vaccines and anti-viral medication.
Shockingly, Gates also suggests people be made to have a digital ID showing their vaccination status, and that people without this “digital immunity proof” would not be allowed to travel. Such an approach would mean very big money for vaccine producers. Läs här.

SATAN’S SECRETS: Bill Gates BEAST Tech Digital ID, MICROCHIPS, VACCINES To Fight CORONAVIRUS:


BILL GATES SÄGER INGA MASSAMLINGAR INTILL DET GENOMFÖRS MASSVACCINATIONER!  


Är han en vald eller utnämnd chef för sjukvården i USA och världen?  Är han läkare eller forskare eller kemist?  Vad är hans besatthet av att vaccinera världen annat än att göra miljarder till biljoner och folkmörda miljoner för sin depopulationsaganda? Jag frågar bara.  Titta på videon!  

Är det Bill Gates styr nationen USA?  Är han ansvarig för den amerikanska konstitutionen som garanterar valfrihet? Hur mycket pengar gör Gates av de vaccinationer han har drivit mot Indien och Afrika och mot amerikaner och världen sedan Obama tillträdde?  

Gates said he believes the U.S. could begin a "semi - normal" opening back up in early June, after widespread manufacturing of an effective vaccine takes place--and he also predicts we're still 18 months away from completely opening the US & the world! Läs här.


Bill Gates har redan ”pandemi #2” i pipen. Lyssna här:

Dr Judy Mikovits whistleblower vaccines.


PLANDEMIC (Another interview with dr. Judy Mikovits). Länk här.

ABOUT THE FILM BELOW. Truth of Doctors - Features scientist, Dr Judy Mikovits PHD. , Humanity is imprisoned by a killer pandemic. People are being arrested for surfing in the ocean and meditating in nature. Nations are collapsing. Hungry citizens are rioting for food. The media has generated so much confusion and fear that people are begging for salvation in a syringe. 
Billionaire patent owners are pushing for globally mandated vaccines. Anyone who refuses to be injected with experimental poisons will be prohibited from travel, education and work. No, this is not a synopsis for a new horror movie. This is our current reality. Let’s back up to address how we got here... In the early 1900s, America’s first Billionaire, John D. Rockefeller bought a German pharmaceutical company that would later assist Hitler to implement his eugenics-based vision by manufacturing chemicals and poisons for war. Rockefeller wanted to eliminate the competitors of Western medicine, so he submitted a report to Congress declaring that there were too many doctors and medical schools in America, and that all natural healing modalities were unscientific quackery.

Rockefeller called for the standardization of medical education, whereby only his organization be allowed to grant medical school licenses in the US. And so began the practice of immune suppressive, synthetic and toxic drugs. Once people had become dependent on this new system and the addictive drugs it provided, the system switched to a paid program, creating lifelong customers for the Rockefellers. Currently, medical error is the third leading cause of death in the US. Rockefeller’s secret weapon to success was the strategy known as, “problem-reaction-solution.” Create a problem, escalate fear, then offer a pre-planned solution. Sound familiar? Flash forward to 2020... They named it COVID19. Our leaders of world health predicted millions would die. The National Guard was deployed. Makeshift hospitals were erected to care for a massive overflow of patients. Mass graves were dug. Terrifying news reports had people everywhere seeking shelter to avoid connect. The plan is unfolding with precision. But the masters of the Pandemic underestimated one thing... the people. 

Medical professionals and every-day citizens are sharing critical information online. The overlords of big tech have ordered all dissenting voices to be silenced and banned, but they are too late. The slumbering masses are awake and aware that something is not right. Quarantine has provided the missing element: time. 
Suddenly, our overworked citizenry has ample time to research and investigate for themselves. Once you see, you can’t unsee. The window of opportunity is open like never before. For the first time in human history, we have the world’s attention. Plandemic will expose the scientific and political elite who run the scam that is our global health system, while laying out a new plan; a plan that allows all of humanity to reconnect with healing forces of nature. 2020 is the code for perfect vision. It is also the year that will go down in history as the moment we finally opened our eyes.


Robert F Kennedy Jr. Exposes Bill Gates’ Vaccine Dictatorship Plan – Cites Gates’ Twisted ‘Messiah Complex’

From Robert F Kennedy Jr. IG account

Corona Plandemic

"Snitching on friends and neighbors is good; publishing anything contrary to official propaganda is bad. Welcome to the brave, new, Orwellian world..." Läs här.

In the case of this fake epidemic, the population must view WHAT IT IS in the way public officials and the press are describing it. Dissenting analysis must be pushed into the background.
Here is a 4/9 Bloomberg News headline: “5G Conspiracy Theory Fueled by Coordinated Effort.” [1] A sub-headline states, “Researchers identify disinformation campaign but not source.” The article begins: “A conspiracy theory linking 5G technology to the outbreak of the coronavirus is quickly gaining momentum…”
Obviously, such wayward thinking has to be stopped. And down further in the Bloomberg article, we have chilling news:
“Some social media companies have taken action to limit the spread of coronavirus conspiracy theories on their platforms. On Tuesday, Google’s YouTube said that it would ban all videos linking 5G technology to coronavirus, saying that ‘any content that disputes the existence or transmission of Covid-19’ would now be in violation of YouTube policies.”
“In the U.K., a parliamentary committee on Monday called on the British government to do more to ‘stamp out’ coronavirus conspiracy theories, and said it was planning to hold a hearing later this year at which representatives from U.S. technology giants will be asked about how they have handled the spread of disinformation on their platforms.”

Bill Gates ”We are injecting Genetically Modified Organisms into kids.lJa, detta är inget nytt. Miljoner människor har redan mördats av vacciner. Se denna film från 1956 med Elvis Presley om hur den stora poliotragedin i USA startade - med en spruta:

In April 1955 more than 200 000 children in five Western and mid-Western USA states received a polio vaccine in which the process of inactivating the live virus proved to be defective. Within days there were reports of paralysis and within a month the first mass vaccination programme against polio had to be abandoned. Subsequent investigations revealed that the vaccine, manufactured by the California-based family firm of Cutter Laboratories, had caused 40 000 cases of polio, leaving 200 children with varying degrees of paralysis and killing 10. Läs här.

All mainstreamforskning finansierad av såna som Bill Gates och agendan för korrumperade myndigheter som FDA i USA och Läkemedelsverket i Sverige handlar bara om en sak - mera vaccin (som gör dig sjuk om du inte redan var det!) 

Massmördaren Bill Gates ”The Depopulation through Vaccinations King” säger här att 14 miljarder doser vaccin behövs för att stoppa det s.k. ”Coronaviruset”.

Läs denna artikel och se video nedan:

Citat: 


This is how the military will be respond to the economic collapse, and how they will put down armed uprisings, riots and domestic revolts.
As promised, these are some of the classified documents given to me by my good friend in the Department of Defense, a very highly ranked official I have known for many years.
The program is called “Nano Domestic Quell”.
As the documents clearly demonstrate, the U.S. government has embarked on a program to implement a secret “Armageddon nano device” that mimics a flu virus, to be activated on the public in the instance of domestic uprisings, riots and armed resistances.
The nano devices are in, or “carried” by, an estimated 87% of the population at this point, with a projected 98% inflected by 2014.
Chances are, you already have this nano device inside of your body as you read this.
Please understand: these nano devices are inert until activated by a radio signal or transmission.
You are safe until a cell tower, drone or other method of transmission activates the device. (I do not personally know how this transmission works. The documents I’ve received do not go into any detail on that specifically. I do know drones and cell towers will be used, however.)
Once activated, the device will mimic the flu virus. You will be dead within 10 to 12 days. There is no known cure or way to prevent this. (I go into more detail on this in some of my videos, of which I recommend viewing all of them to fully understand and appreciate what is going on.)
The military can target very specific locations, particularly with drones (why do you think they want drones over U.S. skies so desperately?). They can target a room, a small house, an apartment complex, a city block, a town, or a whole metropolitan area.
By simply firing this signal, the nano devices in your body will be activated and you will die from what will appear to be a very severe case of the flu.
The virus outbreak can scale from individual or group-targets, or to a large city-wide outbreak.

This program was not created to kill everyone. Let me repeat: they are not trying to kill everyone. They created this program to deal with domestic uprisings during an economic collapse.

Alert 200% Proof The Elite Will Start Global Currency Reset & Digital Currency


Every economic collapse is seen as an opportunity by the elites. While many people are frightened and outcasted by their governments, the top 1% of the 1% is more concerned about moving forward its own agenda.

They shamelessly take advantage of the desperate citizens that are seeking quick solutions to put their lives back together, using the crisis as an opening gate to push unpopular regulations that would never be accepted in ordinary times, sneaking their sordid wish list into rescue packages, while posing as philanthropic heroes concerned about the world when they're only really concerned about themselves.

To give you a clearer picture, just remember what happened after the USA Patriot Act passed in Congress succeding the events of 9/11. Back then, implementing new security measures was definitely needed, but the Treasury had been long wishing to have more control over people's transactions and to limit citizen's ability to get cash. That's when they finally had the perfect setting to do so - and we are living the results of it ever since.

The intention behind their actions isn't new: to eliminate cash. 

For many years, large-denomination bills were slowly discontinued. From the late '60s to the present moment, $500, $1000, $5000 and even $10,000 dollar bills vanished away until we were left with the largest bill of $100 dollars. Even Europe has eliminated its 500-euro bill over the course of the past few years and, as we warned before in previous videos, we're moving towards a cashless society. 

Besides Bitcoin, other several central banks and the IMF are working on new digital currencies nowadays, soon enough that will guide us to the verge of a currency reset. Harvard professor, Ken Rogoff, has a book titled "The Curse of Cash", in which the complete elimination of cash is defended. 

The reasons said to justify the implementation of a digital currency are related to the prevention of terrorism, criminal activities, and tax evasion - since cash is anonymous and it can't be traced. 

Even though there is some truth in there, it's only a smokescreen to deviate our attention from the real reason behind it, which is that the elimination of cash would allow the elites to impose negative interest rates, account freezes, and confiscation.

It isn't possible for them to automatize this type of activity if you're able to withdraw your cash from your bank account. That's their liability. They can only control our money if they manage to escort us into a digital currency system. And - surprise, surprise - that’s exactly what they are planning to do during this global outbreak.

The 2020 economic collapse is wider and way scarier than the 2008 crisis, handing the elites the all-time expected opportunity to enforce their agendas without any serious opposition. To give extra support on their moves, government agents and tech vendors' opinions on how cash can be “dangerous”, because it could contain traces of the virus, are going to be emphasized all over the media - just wait for it.

With all that said, it is really important for you to protect yourself from what’s coming next. If we can’t protect ourselves from the inevitable future, we can still protect our belongings. 

A very defended way, among economic experts, to deviate from losing your life savings in a situation such as this one is to keep a portion of your wealth outside of the banking system.

Even though by now it won't be an easy mission to find gold for sale, economists had confirmed that it is worth it to pay higher rates than usual for now, because ultimately the ounce can escalate to $10,000 when panic hits this market. 

So try to work on your exit plans, because we are falling into a perverted trap created by the ones who really control this world. The ones that allow things to happen or keep them from happening. The ones that suck the life out of our hands by precarizing our work conditions, our health systems, our local economy, our independency - our freedom. 

Don't be fooled by thinking that the global outbreak had triggered the collapse of the whole economic and social systems alone. This is a well-coordinated crash that was always silently marching towards our lives and now it has found the perfect mask to hide into. 

We have been left out by our leaders and by our nations a long time ago, but many of us are only seeing it now, as many governments refuse to take proper action to help the people who were infected, the people who still have to risk their lives everyday by going to work, the ones that lost their jobs or had to shut down their small businesses, the ones that struggle to put food on their tables. 

If they can use this crisis to get what they want, we can use it to see who they really are. As capitalism shows no mercy, you should be alert and take care of yourself. FDA authorizes first coronavirus blood test, a key step for showing immunity and testing for vaccines


ID2020 är på gång. Bill Gates föreslog ett "immunitetscertifikat" ETT GLOBALT VACCINERINGS-ID!


Under flera års tid har en “allians” för projektet ID2020 bestående av bland annat Microsoft, Rockefeller Foundation och vaccinlobbyorganisationen Gavi haft som målsättning att alla världens människor ska kunna identifiera sig digitalt, med en identitetshandling som är giltig hela livet. 

Kritiker menar dock att den typ av ID-handlingar man efterlyser kommer att missbrukas för att kontrollera och övervaka människor. Läs här.

Allt leder tillbaka till FN, kontrollerat av kabbalistiska judar, och The Jew (New) World Order:

Henry Kissinger & Bill Gates Call For Mass Vaccination & Global Governance


Kissinger says ‘even US’ can’t defeat Covid-19 alone. His solution? Global NWO government, of course


World leaders and the World Health Organisation have launched a global initiative to speed up the development of a coronavirus vaccine.

Här är en lista på satans tjänare i The New World Order; fiender till mänskligheten och till Gud:

Emmanuel Macron President of the French Republic
 . Ursula von der Leyen President of the European Commission
 . Melinda Gates Bill and Melinda Gates Foundation
 . António Guterres Secretary-General of the United Nations
 . Cyril Ramaphosa President of the Republic of South Africa Chairperson of the African Union
 . Angela Merkel Chancellor of the Federal Republic of Germany
 . Paul Kagame President of the Republic of Rwanda
 . Dominic Raab Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs United Kingdom
 . Seth Berkley Chief Executive Officer GAVI
 . Peter Sands Executive Director The Global Fund
 . Muhammad Ali Pate, World Bank Group
 . Jagan Chapagain SG of IFRC International Red Cross and Red Crescent Movement
 . Thomas B. Cueni Director-General International Federation of Pharmaceutical Manufacturers (IFPMA)
 . Sai Prasad President Developing Countries Vaccine Manufacturers Network
 and many others (Costa Rica, Spain, Malaysia, Norway, etc...)

Läs här.

Förstår ni vad som händer?

FORMER VODAFONE BOSS BLOWS WHISTLE ON 5G CORONAVIRUS COPY 2 (VERY
IMPORTANT VIDEO)! (Texten är hyperlänkad. Tryck där!)

Backup: https://www.bitchute.com/video/2eWZ9LkPZMsd/

Översättning:

Var det av design eller av en slump att 5G och coronavirus släpps samtidigt och drivkraften för kommunistiska Kinas kemiska kemikalieladdade vacciner och mikrochips är i horisonten?

Mikrochip och vaccinationer i hemlighet utan att avslöjas för det amerikanska folket av Obama eller Pelosi inkluderades i Obamacare som krävde att amerikanerna skulle ta upp fliken för deras egen bortgång för oskyldiga barn och människor runt om i världen.

Tro det eller inte. Obama och Biden,  Feinstein, Hillary Clinton, John Kerry och CFR ingick i "Global Poverty Act" och godkändes cirka december 2007 och sedan nominerades Obama till POTUS.

Han undertecknade den under ett annat namn i hemlighet som en verkställande order om Jan  2009.

Jag publicerade min blogg på congress.org och mailade den till varje kongressmedlem 2009 runt februari 2009 inklusive min egen om att "Obamacare är okonstitutionell och olaglig.

"Det handlar inte om vård utan dödsvård och gränsar till utpressning.

Min blogg lästes delvis på House Floor med mitt namn på skivan.  Jag tror att jag hade rätt.  Söker vi marsvin och sittande ankor av sociopater som söker världsbehörighet och kontroll och makt?  Frågar bara..

BIGGEST DECEPTION ON THE WHOLE WORLD ENDGAME PLAN

'Covid-19' And 5G - What's The Connection? - David Icke Dot-Connector Videocast

Läs denna artikel ”Public warned to stay away from 5G”.

Läs denna artikel från Scientific American. ”

We Have No Reason to Believe 5G Is Safe
The technology is coming, but contrary to what some people say, there could be health risks

Även forskare protesterar mot 5G. Läs här.


Se videon nedan om arbetare i telekomindustrin, folkets hjältar, som förstör 5G-master för att varna människor om faran med 5G.


Över 100 st 5G-master har förstörts i Storbritannien. Detta är ju det enda försvar folket har. Brännande av 5G-master börjar nu bli ett problem för mobiloperatörerna. Läs här. Notera hur de smutskastar oss som säger sanningen och kallar oss ”konspirationsteoretiker”. Det är antikristliga krafter vi har emot oss.

Jag lägger in en enkel bild för er som har lite eller ingen kunskap om elektromagnetisk strålning.

För er som vill veta mer om hur farlig elektromagnetisk strålning är så rekommenderar jag denna artikel från IEEE. (Electromagnetic Radiation Due to Cellular, Wi-Fi and Bluetooth Technologies: How Safe Are We?). Citat från denna IEEE-artikel:

IX. CONCLUSION
People should be made aware that the EMR from using day to day cellular, Wi-Fi and Bluetooth devices are harmful to human health. The levels of radiation observed in most cases such as phone calls, internet browsing on laptops and smart- phones, using wireless routers and hotspots, Bluetooth smart- watches and smartphones are unsafe when compared with radiations limits determined by medical bodies. According to the current medical literature, various adverse health effects from exposure to RF EMR have been well documented. For now, wireless technologies must be avoided as much as possible. New and innovative wired solutions which provide the same level of user-friendliness should be encouraged. Intervention of government and medical bodies with the main purpose of protecting human health is of utmost necessity to ensure good economic development without compromising the health of the population. Countries must adopt the guide- lines suggested by medical bodies which take into account both thermal and non-thermal effects of EMR. At present, all individuals must take preventive and protective measures to protect themselves from harmful EMR exposure.

Both individuals and governments must be aware of the fact that the current population has already been exposed to dangerous levels of radiation and the resulting adverse health effects may surface in people at any time. In this regard, proper planning and execution, both on governmental and individual levels is required to properly handle a breakout of EMR related health issues in large numbers of people in all areas of the world. Specifically, it must be noted that the radiation in 5G networks is suspected to increase by several folds. It will not only affect regions near cell towers and 5G devices but all indoor and outdoor environments in the region of coverage. Thus, almost all people in the area of coverage of 5G networks may be exposed to dangerous levels of EMR. Without thorough research and well-designed safety measures in place, wide-spread deployment of 5G networks could prove to be dangerous.
VOLUME 8, 2020

Läs denna artikel ” SPECIAL REPORT by Derrick Broze & Josh del Sol
While much of the world has been focused on surviving a "pandemic", social distancing and quarantines, the proponents of mass surveillance and 5G have been scoring major gains.

De försöker ibland dölja det pågående folkmordet på olika kreativa sätt...WE HAVE NO REASON TO BELIEVE 5G IS SAFE

5G is toxic on the cellular level..mirroring symptoms of influenza..with more targeted precision and lethal capability


The telecommunications industry and their experts have accused many scientists who have researched the effects of cell phone radiation of “fear mongering” over the advent of wireless technology’s 5G. 

Since much of our research is publicly-funded, we believe it is our ethical responsibility to inform the public about what the peer-reviewed scientific literature tells us about the health risks from wireless radiation.

The chairman of the Federal Communications Commission (FCC) recently announced through a press release that the commission will soon reaffirm the radio frequency radiation (RFR) exposure limits that the FCC adopted in the late 1990s. 
These limits are based upon a behavioral change in rats exposed to microwave radiation and were designed to protect us from short-term heating risks due to RFR exposure.
Yet, since the FCC adopted these limits based largely on research from the 1980s, the preponderance of peer-reviewed research, more than 500 studies, have found harmful biologic or health effects from exposure to RFR at intensities too low to cause significant heating. Läs här.

Benjamin Fulford:

”He said they had conducted a 5G experiment in Zenpukuji Park, which is near my home in West of Tokyo:

Birds began to fall from the sky. I was summoned and I brought 3 dead pigeons back to my hospital and examined them.

They all had torn lungs as if something had been confused with the sodium ions in their bodies. They also all had the same symptoms as infectious peritonitis in cats (a coronavirus that destroys cats’ lungs).

He said it was not naturally possible for pigeons to get a cat corona virus.

Apparently birds fall from the sky in other places like Australia.” Läs här.


Study Shows Direct Correlation between 5G Networks and “Coronavirus” OutbreaksAt last, the first study has emerged regarding the very clear relationship between “coronavirus” outbreaks and the presence of 5G networks.  Thanks to Claire Edwards for making this available in English

Study of the correlation between cases of coronavirus and the presence of 5G networks

Author: Bartomeu Payeras i Cifre1
Available at www.tomeulamo.com/fitxers/264_CORONA-5G-d.pdf

Translated from the Spanish by Claire Edwards

Date: March-April 2020. Länk här.

Findings
1. The results obtained demonstrate a clear and close relationship between the rate of coronavirus infections and 5G antenna location.
2. This study does not analyse the beneficial or harmful effects on humans of 5G electromagnetic radiation. However, it does indicate a possible cause-effect in the current pandemic.
3. A “border effect” is significant, original and unique to this pandemic: it presents marked differences between contiguous states with and without 5G installation. it is particularly significant that the countries bordering China have very low rates of infection. One may also compare between Mexico and the USA or between Portugal and Spain, etc.
4. The case of San Marino is particularly significant. It was the first state in the world to install 5G and therefore, the state whose citizens have been exposed to 5G radiation the longest, and suspiciously, the first state in the world with infections. The probability of this happening is 1 in 37,636.
5. In the cities studied, Madrid, Barcelona and New York, this correlation is also observed. In the study of the city of Barcelona (pp. 7-8), it can be seen that the socio- economic factor plays a significant role.2
6. It is very significant that on the African continent, with scarce health resources but without 5G, the rate of infection is very low, except for some antennas in South Africa, which also presents the highest rates of infection in Africa.
7. The rates of infection are diluted. The rates of some regions are influenced by cities with 5G, but the rates of infection of these cities are diluted in those of the region to which they belong. So it is more significant, as is the case of Spain, to compare uniprovincial autonomous regions, than among those that are formed by 3 or more of the old provinces. Thus we see that some regions with 5G such as Rioja, Madrid and Navarra, have rates between 4 and 8 times higher than others without 5G. The same is true in other cities around the world where the 5G network does not cover the entire territory of the state or region.
8. These data and results have the value of being taken “in vivo”, not based on prospective or laboratory studies. Never before have we had so much epidemiological information about a disease in humans to be able to produce scientific studies. A means of answering the question of cause and effect would be to disconnect the 5G networks, at least as a preventive measure, and see the results of the evolution of cases of coronavirus. So would studying the rate of infection in a state that declared a 5G moratorium after the pandemic started and studying if the statistics change. Given the evidence presented here, the data and conclusions of this study urgently need to be given due consideration. Given the current gravity of the pandemic, the media and political and health authorities have a responsibility to take urgent action. A failure to act in the face of the findings of this study could be considered negligent at the very least and very possibly criminal.
Bartomeu Payeras i Cifre, 14 April 2020
The assault on our civil liberties is in overdrive. Habeas corpus is thrown out the window and the government is asking to be able to indefinitely detain Americans without charge or trial. Constitutional law attorney John Whitehead, President of the Rutherford Institute, joins today's Liberty Report to discuss these threats...and to let us know what we can do about them! 


How The Police State Uses Crises To Expand Lockdown Powers, With John Whitehead:


Förstår ni vad som händer?

Below; A full length documentary by Sacha Stone exposing the 5G existential threat to humanity in a way we never imagined possible!

Please SHARE this as widely as you feel drawn...use it to target your local bureaucrats, technocrats, health practitioners, local and federal government agencies and more than anything else...your family and friends.

Featuring in this film: weapons development experts, biologists, molecular & cellular biologists, blood microscopists, activists, as well as good leaders out there on the frontline.

We know what this technology is - we know how it was conceived and we know where it is intended to take people and planet. We are drawing the line here....and we are doing so with the full fire of consciousness. Arise Homo sapiens!


Den amerikanska brigadgeneralen Robert S. Spalding den tredje berättar om skillnaden mellan 4G och 5G, om hur datan inte är privat utan sammankopplad och om vilka som kommer att kontrollera den datan. 

Kommunistiska Kina. 

Han berättar om hur Facebook, Amazon, Netflix och Google och hur de behöver tillgång till den datan samt vad de är beredda att göra för att nå dit. 

Mycket intressant video som berör en annan infallsvinkel än bara den farliga strålningen.

Beast System Goes Live:

Donald Sutherland avslöjar några mörka hemligheter. 

Join Sid Roth and Dr. Candice Smithyman as they reveal an ancient key to stopping the Coronavirus. This mysterious key is as effective against disease and viruses today as it was over 3,000 years ago.
PLANDEMIC: Digital ID, 5G, Vaccines & The Mark of The Beast
The Gates foundation hosted a planning committee called Event 201 back in October that laid out all of the steps for economic/societal takeover that are now rolling out. They’re so arrogant they even published videos.
PROOF HE PATENTED MIND CONTROLCheck out the Microsoft patent here


Sverige just nu: "… rapporter om att mätningar på olika platser i Sverige visar kraftigt ökad strålning från basstationer och mobilmaster  …  Norrköping den 24 mars … 35 000 mikroW/m2 till 350 000 mikroW/m2 … Järntorget … 1 300 000 mikroW/m2 …" Läs här.


Sydney:
Britain’s First 5G Court Case and the People Won: https://smombiegate.org/britains-first-5g-court-case-and-the-people-won/

Den värld vi hade före detta vansinne kommer aldrig tillbaka. 

Och nu är det försent. The New World Order är här!

På Youtube-kanalen StopTheCrime hittar ni massor av mer information.

Läs här i Sam Parkers gigantiska COVID-arkiv. Lyssna på broder Zakleo Se Bumbar här. Varför sker detta?Här är videon han hänvisar till om den fjärde industriella revolutionen:


Se denna video:

Antibody tests worldwide confirm VAST exposure to coronavirus, which means the real kill rate is exceptionally low. They shut down the world over a flu-level kill rate. The real harm is caused by the halt of society, which supports the existence of 7 billion people. They have sentenced millions to death with their 'cure' because of the poverty and hunger it has created. Before working in physics, Ben Davidson worked with the Ceragenin compound group, discovering the membrane depolarization mechanism of action involving cationic attachment and deconstruction via hydrophobic tail activity. The compounds are well-understood to be anti-viral and mimic the activity of the human body's own immune system. None of this is relevant in this discussion of the statistics, but some people demand to know why you deserve the microphone on a given topic.Varför låter Gud satan göra detta? Svaret är, Han vill som vår skapare skaka om oss. Han vill ha tillbaka oss i en Fader-son/dotter-relation. Vi är ju skapade i Hans avbild. Men eftersom Faden är Helig måste vi vända om vårt liv och ta emot Sonen Jesus Kristus som vår frälsare, annars kan vi inte närma oss Honom då Han inte kan möta syndare. Därför måste vi tvättas rena av Kristus blod och göras rättfärdiga inför Fadern. Fader är vad Gud är främst. Fadern som älskar oss mer än vad vi kan förstå. 


Vi lever i den allvarligaste perioden av denna världs historia. Det slutliga ödet för jordens myllrande miljoner skall nu avgöras. Vår egen framtida lycka och andras frälsning beror på den kurs vi väljer nu. Sanningens Ande måste leda oss. Var och en som följer Kristus bör allvarligt fråga sig: ”Herre, vad vill du att jag skall göra?” Vi behöver ödmjuka oss inför Herren i fasta och bön. Vi behöver meditera mycket över Hans Ord, framför allt det som gäller domen. Vi bör nu söka en djup och levande erfarenhet av det som hör till Gud. Vi får inte förlora ett enda ögonblick. Händelser av den största betydelse inträffar runt omkring oss. Vi vistas på Satans förhäxade mark. Sov inte, Guds väktare! Fienden ligger på lur i närheten och avvaktar ett lägligt tillfälle. När ni blir likgiltiga och sömniga, kommer han att angripa er och göra er till sitt byte. Ellen White, Den Stora Striden, kap. 37, sid. 517


Message to the Dark Controllers


Uppsatering 2020-04-25

Getting a number of requests to share the following data about Ecuador.

Ecuador's largest city, Guayaquil, has apparently been hit extremely hard with deaths attributed to CV increasing very rapidly the past few weeks:

1 Coronavirus nightmare in Ecuador's port city Guayaquil - pictures
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-52329500


2 How Ecuador Descended Into Corona Chaos
https://www.counterpunch.org/2020/04/20/how-ecuador-descended-into-corona-chaos
/
And, while we are not have enough evidence yet to claim an exclusive causal link, the following data points must be considered, since there are hundreds of studies that link EMF to immune system effects.

3 In June 2019, it was announced that Huawei planned to begin testing 5G in Ecuador:
https://cuencahighlife.com/huawei-plans-first-5g-tests-in-ecuador-tests-in-other-south-american-countries-to-follow
/

4 And in Sept 2019, Claro actually did begin testing 5G in Guayaquil (apparently this is no mmWaves; only up to 3.5GHz):
https://www.bnamericas.com/en/news/claro-tests-5g-in-ecuador


5 The 5G testing in Guayaquil can be confirmed by going to this link and clicking the "Pre-Release" box:
https://www.speedtest.net/ookla-5g-map


6 Here are 129 studies linking EMF to Immune System Effects:
https://bioinitiative.org/table-of-contents
/ (click Section 8)

There are, of course, many other studies that link EMF to Immune System Effects. It appears that the MSM doesn't want to have this conversation, but the people sure do.

-----------------
Stå fast. Gud har kontroll! Lyssna på Hans profet Tracy Cooke:


”Det löftet gav jag er när ni drog ut ur Egypten, och min Ande är mitt ibland er. Var inte rädda! Så säger Herren Sebaot: Inom kort ska jag än en gång skaka himlen och jorden, havet och det torra. Jag ska skaka om alla hednafolk, och alla folkens skatter ska komma hit. Och jag ska fylla detta hus med härlighet, säger Herren Sebaot.”

‭‭Haggai‬ ‭2:6-8‬ ‭SFB15‬‬

”Han träder fram och jorden skakar, folken bävar för hans blick. Urgamla berg splittras, eviga höjder sjunker ner. Hans vägar är eviga.”

‭‭Habackuk‬ ‭3:6‬ ‭SFB15‬‬

”Fruktan, fallgrop och fälla väntar er, ni jordens invånare. Det ska ske att den som flyr från farans rop störtar i fallgropen, och den som kommer upp ur fallgropen fångas i fällan, för fönstren i höjden är öppna och jordens grundvalar skakar. Jorden brister, ja, den brister. Jorden rämnar, ja, den rämnar. Jorden vacklar, ja, den vacklar.”

‭‭Jesaja‬ ‭24:17-19‬ ‭SFB15‬‬

Det finns bara ett hopp för var och en av oss. Jesus Kristus. Och det hoppet kära läsare, är det hopp som möjliggör för oss att komma ifrån denna ondskefulla fallna värld till ett evigt liv i himlen i frid och kärlek. Att bli återupprättade till den vi är skapad att vara. En älskad son/dotter till Fadern.

Jesus svarade honom: Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig (Johannes 14:6).

Johannes 15:4 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)
4 Bli kvar i mig så blir jag kvar i er! En gren kan inte bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken. På samma sätt kan inte heller ni bära frukt om ni inte är kvar i mig.Article mentioned in the video here.

When the severe acute respiratory syndrome (Sars) outbreak hit Singapore in 2003, the church was encouraged by the teaching on Psalm 91 by Senior Pastor Joseph Prince. By the grace of God, no regular attendee from our church suffered death from the disease as the supernatural protection of God covered the church. This song, inspired by the truths found in Psalm 91, became a declarative song of God's protection over our lives. In the season of the Coronavirus Disease 2019 outbreak, this classic song was presented at our English services on Sunday, 23 February 2020 to remind us of Jesus' faithfulness. Let your hope arise as you listen to this song and meditate on the timeless truths of Psalm 91! Available on: iTunes | http://bit.ly/psalm91-itunes Apple Music | http://bit.ly/psalm91-apple Spotify | http://bit.ly/psalm91-spotify Amazon | http://bit.ly/psalm91-amazon


Holy Love Ministry http://www.holylove.org April 3, 2020 

Once again, I (Maureen) see a Great Flame that I have come to know as the Heart of God the Father. He says: 

"If you have surrendered to My Will, then you will have peace in your hearts. A peaceful heart is the sign of a heart conformed to My Will, even united to My Will. Satan's job is to destroy the peace in your hearts, thereby holding you captive to worry, lack of trust and fear. Such a heart - thus bound up - cannot serve Me as well as the heart that abides in peace. Do you not understand then, that this whole pandemic is Satan's tool to destroy peace in hearts?" 

I challenge hearts, today, to trust in the midst of grave statistics. Be at peace as you follow the rules of social distancing. Shelter in place and shelter in My Heart. Then, trust in My Blessing upon you." 

Abide with me


Ta på er Guds rustning

Efesierbrevet 6:10-18nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

10 Till sist: Var starka i Herren och hans väldiga kraft. 11 Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens lömska attacker. 12 Det är ju inte människor vi strider mot, utan mot härskare och makter, mot mörkrets världshärskare och mot onda andemakter i himlarymden.
13 Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot när ni attackeras av ondskan, och behålla era ställningar när ni fullföljt allt.
14 Stå alltså fasta! Spänn på er sanningen som ett bälte och rättfärdigheten som en bröstsköld. 15 Sätt som skor på era fötter den beredskap som evangeliet om fred ger. 16 Håll alltid trons sköld framför er, för med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17 Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. 18 Gör det under ständig bön och vädjan. Be alltid i Anden. Vaka därför, och be uthålligt för alla de heliga, utan att tröttna.
”Jesus svarade: ”Ljuset ska finnas hos er bara en kort tid till. Vandra medan ni har ljuset, så att inte mörkret får makt över er. Den som vandrar i mörker vet inte vart han går. Tro på ljuset, medan ni fortfarande har ljuset, så ska ni bli ljusets barn.” Sedan Jesus hade sagt detta gick han bort och gömde sig för dem.”
‭‭Johannes‬ ‭12:35-36‬

2 Petrusbrevet 3 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Jesus ska komma tillbaka

3 Detta är mitt andra brev till er, mina kära, och i båda breven har jag genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne. 2 Jag har velat påminna er om de heliga profeternas förutsägelser och om vår Herres och Frälsares bud, som ni har hört från era apostlar.

3 Först av allt måste ni veta att det under den sista tiden ska komma personer som drivs av sina begär och som kommer att håna er. 4 De ska säga: ”Var är nu löftet om att han ska komma tillbaka? Alltsedan våra förfäders död har ju allting varit sig likt, ända sedan världen skapades.”

5 Men när de säger så, glömmer de att himlarna och jorden för länge sedan hade blivit till genom Guds ord, och att jorden uppstod ur vatten och genom vatten. 6 Den dåtida världen dränktes sedan i vatten och gick under. 7 Men de himlar och den jord som nu existerar har genom samma ord förvarats åt elden, sparats till domens dag, då de ogudaktiga ska förintas.

8 Men glöm inte detta, mina kära, att för Herren är en dag som tusen år, och tusen år som en dag. 9 Det är inte så som många tror, att Herren är sen med att infria sitt löfte. Nej, han väntar för er skull, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan alla ska ha tid att vända om. 10 Men Herrens dag kommer som en tjuv. Då ska himlarna försvinna med ett dån, himlakropparna upplösas i eld, och jorden och allt som har skapats på den ska utplånas.

11 När nu allt detta alltså ska upplösas, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva, 12 medan ni väntar på Guds dag och påskyndar den! Då ska himlarna upplösas i eld och grundämnena smälta av hetta. 13 Men enligt hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor.

Slutliga förmaningar
14 När ni nu ser fram emot detta, mina kära, ska ni göra allt för att leva fläckfritt, oklanderligt och i frid inför honom. 15 Betrakta vår Herres tålamod som något som innebär räddning. Det har ju också vår käre bror Paulus skrivit till er om, med den vishet han har fått ifrån Gud. 16 Det gör han i alla sina brev när han talar om dessa ting. Det finns en del i hans brev som är svårt att förstå, sådant som okunniga och labila människor förvränger, precis som de förvränger annat som står i Skrifterna, till sitt eget fördärv.

17 Nu har ni fått veta detta i förväg, mina kära, så var på er vakt, så att ni inte luras bort i de gudlösas villfarelse och förlorar det ni står fast vid. 18 Väx till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran, både nu och till evighetens dag, amen.