söndag 8 december 2019

Om klimatalarmism versus förnekelse - Gästinlägg

En man vid namn Billy Wideling skriver här ett gästinlägg:

Klimatalarmisternas påstående är att det råder en 97% konsensus i vetenskapsvärlden kring att CO2 är klimatdrivande och att solen är av helt underordnad betydelse för jordens temperatur och att det är bevisad vetenskap.

Men vad stämmer, hur är det i verkligheten?

Låt oss börja med denna koncensus på 97% och hur man kom fram till den:

Det var klimataktivisten John Cook som 2013 publicerade en studie där han gått igenom 11944 uppsatser från 1991-2011 utifrån söktermerna "global klimatförändring" och "global uppvärmning".

John Cook arbetade utifrån metoden att de som menade att CO2 visserligen är en växthusgas men förmodligen inte har någon mätbar klimatpåverkan hamnade i facket för de som tror att CO2 är klimatdrivande.

Även de som inte sagt något alls om CO2 men John Cook tyckte att det var "insinuerat" hamnade i samma fack, på så sätt så fick han det till 97%.

Bland de 11944 uppsatserna så var det i verkligheten endast 41 stycken som påstod att CO2 är klimatdrivande, alltså hamnar den verkliga "konsensus" i hans studie på 0.3%

Så, med det ut världen så kan vi titta på vad CO2 är, vilka egeskaper koldioxid har och om det är klimatdrivande:

Kemisten Svante Arrhenius publicerade 1896 att CO2 hade klimatdrivande egenskaper. Hans hypotes som finns beskriven i boken Über den Einfluss des atmosfärischen Kohlensäuregehalts auf die Temperatur der Erdoberfläche säger att det är växlingar i halten av CO2 i atmosfären som orsakar istider och värmeperioder.

Några år senare, 1906, så insåg han att han hade haft helt fel och tog tillbaka detta i sin helhet.

1938 bevisade den serbiske vetenskapsmannen Milutin Milankovic att det är jordens svagt elliptiska bana och där med avståndet till solen som orsakar istiderna och senare att solcykler orsakar mindre varm och kall perioder. Alltså att det är solen som är klimatdrivande.

Men man undrade ändå över vad som orsakar den så kallade växthuseffekten eftersom CO2 nu vart uteslutet.

Man insåg snabbt att det är vatten som orsakar växthuseffekten. Koldioxid kan nämligen endast absorbera värmestrålning inom 3 smala band inom det infraröda spektrat, 2.7 mikrometer, 4.3 mikrometer och 15 mikrometer.

All annan värmestrålning släpper just koldioxiden igenom som om koldioxiden inte fanns där alls.

CO2 har alltså helt enkelt inte de egenskaper som krävs för att på något sätt påverka klimatet.

Vissa bilder som jag sett visar felaktigt att koldioxiden absorberar värmespektrat 12-20 mikrometer och man kallar detta för "stängda fönstret".

Det är helt felaktigt av flera orsaker, dels att det, som jag just berättat är 3 väldigt smala specifika band och dels så avger CO2 sin upptagna värme igen på endast några femtosekunder och sprider den åt alla håll, även "utåt" (en femtosekund är 0.000000000000001 sekund).

Det hela blir ännu underligare när man betänker att alarmisternas modeller menar att en CO2 molekyl alltså ska påveka (värma upp) sina dryga 2500 (2495) omkringliggande molekyler och därmed orsaka en uppvärmning.

Koldioxid är på detta den minst potenta av de så kallade växthusgaserna och den människoskapade koldioxiden utgör endast 0.00153% (människoskapad CO2 = 3,75% av 408ppm = 15,3 ppm = 0.00153%).

Vatten däremot är den mest potenta av alla och utgör 95% av växthusgaserna i atmosfären. Vatten och koldioxid interagerar mestadels på följande sätt - CO2 (aq) + H2O <-> H2CO3 (aq).

CO2 binder sig i vatten i form av kolsyra som i mindre mängder kan följa med upp en liten bit i atmosfären och komma ner som regn. Mängden CO2 i atmosfären är direkt kopplat till temperatur. Ju varmare det är ju mer CO2 släpper haven ifrån sig.

Alltså, ju varmare det blir ju mer koldioxid får vi i atmosfären, inte tvärt om. Och omvänt att ju svalare det blir, ju mer CO2 tar haven upp från atmosfären.

Detta ger i sin tur en växling mellan havslevande och landlevande växter i kolcykeln. När det blir varmare så blir det som sagt mer koldioxid i atmosfären och det gagnar de landlevande växternas fotosyntes. Medans när det blir svalare så gynnar det havets autotrofer så som algernas fotosyntes. Över hälften av all fotosyntes sker faktiskt i haven.

Vissa menar att vi stör kolcykeln genom att introducera mer CO2, att denna inte hinner tas upp, att det blir en återknytning - "feedback".

Men det stämmer inte, för växterna mår som bäst vid runt 1500-2000 ppm CO2 så de är långt ifrån mättade av dagens nivå på 408 ppm.

Och som sagt, så utgör människoskapad CO2 endast ca. 0,0015%

Faktum är att ökade halter av CO2 skulle ge större skördar och motverka svält nu när den globala populationen växer exponentiellt. Problemet här är att vi människor, hur vi än försöker, inte kan skapa tillräckligt mycket CO2 för att göra någon som helst skillnad på något alls.

Och för er som inte känner till kolcykeln så ska jag försöka förklara den genom att förenkla den in absurdum.

Kolcykeln är vägen kol vandrar genom allt levande till naturen och tillbaka till levande saker igen i ett kretslopp.

Här tar jag, plågsamt förenklat växters kolcykel:

Fotosyntes:

6 CO2 + 6 H2O -energi-> C6H1206 + 6 O2

Koldioxid och vatten med ljusenergi bildar glukos och syre.

Cellandning:

C6H12O6 + 6 O2 -> 6 CO2 + 6 H2O + energi

Glukos och syre blir koldioxid, vatten och värme. Växter tar upp koldioxid skapar sin näring och avger syre. Cellerna i växterna tar upp näringen, använder syre och avger koldioxid, vatten och värme.

Och så börjar kretsloppet om igen och då ser hela kedjan ut så här:

6 CO2 + 6 H2O -energi-> C6H1206 + 6 O2 -> 6 CO2 + 6 H2O + energi

Fotosyntes -> Cellandning -> Fotosyntes -> Cellandning osv.

Nu är det hela enormt mycket mer komplicerat än så, men denna förklaring fungerar hjälpligt för att förstå vad kolcykeln är och gör.

Det är här de som menar att människoskapade CO2 utsläpp stör kolcykeln kapitalt missar en sak.

De tänker på systemet som statiskt, alltså att det är ett permanent antal växter av bestämd storlek. Och hade det varit så, ja då hade kolcykeln störts och växtlighet hade inte kunnat ta upp mer CO2 än det redan finns. Men ökad CO2 ger mer växtlighet !

Där av anledningen till att man ofta tillsätter stora mängder CO2 i växthus.

Så det är sedan länge empiriskt bevisat att det är solen som styr jordens temperatur och inte koldioxid.

Vilket är förväntat för den logiskt tänkande, eftersom just solen är planeternas enda externa källa till energi som på något sätt kan påverka temperaturer och där med också klimat.

Låt oss titta lite på de olika klimatmodellerna och politiken kring dem:

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är som namnet antyder politiskt bundet av regeringar.

IPCC har som uppgift att söka efter människoskapade klimatförändringar och får helt enkelt inte söka naturliga förklaringar, det är inte deras uppgift. Så de använder klimatmodellen som är skapad av serietecknaren och klimataktivisten Michael Mann.

Michael Mann's klimatmodell är enkelt och väldigt rätt fram, den säger att CO2 är klimatdrivande och solen är av helt underordnad betydelse.

Så, det betyder att den faktiskt säger att årstiderna beror på växlingar i koldioxidhalten och inte på grund av jordaxelns lutning och där med hemisfärernas avstånd till solen eftersom solen i hans modell är helt underordnad.

Ingen har dock lyckats förklara mekanismen som ska orsaka dessa skiftningar i CO2 och varför de skulle vara cykliska med jordaxelns lutning mot solen.

Michael Mann's modell har heller inte lyckats förutsäga en enda sak som faktiskt slagit in, vilket är kriteriet för att få vara en teori (för att något ska bli accepterat som en vetenskaplig teori så måste den med stor exakthet kunna förutsäga något som slår in gång på gång).

När man satte in all mätdata från 1950 i Michael Mann's klimatmodell så visade den att jorden skulle ha varit ett brinnande inferno redan i slutet av 60-talet. Och det är på grund av denna modell man med jämna mellanrum påstår att vi har 10 år på oss att rädda klimatet.

Så har vi klimatmodellen av Tim Ball (som är forskare och inte serietecknare) vars förutsägelser slagit in var gång, men den används inte för att den förutsätter att klimatet går i naturliga cykler. Tim Balls model förnekar inte den medeltida värmeperioden, lilla istiden eller att vi haft allvarligare klimatförändringar långt innan människan var aktuell på jorden.

Vid en rättegång mellan Tim Ball och Michael Mann så kunde Michael Mann inte visa upp metadatan han påstår sig ha använt för att skapa sin klimatmodell. 

Så för att avsluta innan detta blir en bok så kan det nämnas som kuriosa att Svante Arrhenius mamma hette Carolina Christina Thunberg, en släkting till Greta Thunberg.

Så långt Billy. Visst är det märkligt att fastän globalisternas organisation NASA har erkänt att klimatförändringar beror på variationer i jordens bana runt solen så kan ändå klimathysterin med lögnen om CO2 frodas? Allt beror givetvis på mainstreammedias propaganda. Läs här.

Läs Lars Berns artikel om myten om den farliga koldioxiden här. Läs artikeln med namnet ”kriget mot allt liv” här.

Här är ytterligare en text om livets gas, CO2, med fokus på nyttan för vår kropp och allt levande:

Koldioxid är vitamin för alla vitaminer. Den är förutsättningen för allt liv på jorden. Ändå räknar Nationalencyklopedin koldioxid som en luftförorening.

Koldioxid är den grundläggande regulatorn av kroppens funktioner och vitamin för alla vitaminer. 

Den reglerar aktiviteten hos enzymer och vitaminer. Om koldioxiden inte räcker till, fungerar alla enzymer och vitaminer onormalt. 

Då får man en ämnesomsättning, som leder till allergier, cancer och saltutsöndring. 

Syre har en rengörande funktion i kroppen. Cellerna i kroppen måste ständigt rengöras. Speciellt känsliga är hjärnceller, som kan dö på grund av syrebrist. 

I en frisk människa är förhållandet mellan koldioxid och syre 3:1.

Koldioxid finns i öl, mousserande vin, de flesta sorters läsk samt i kvinnans befruktade ägg och i fostrets blod. 

Ett nyfött barn har en hög halt av koldioxid i blodet. Den är byggnadsmaterial för alla växter, som utgör mat för djuren. Den får vårt bröd att jäsa. Den dödar bakterier i vatten och håller det rent. 

Den verkar som ett konserveringsmedel med koden E290. Den är färglös, utan lukt och smak.

I fotosyntesen tar växterna upp koldioxid ur luften samt vatten och små mängder mineraler ur marken. 

Deras klorofyll använder solens energi till att slå samman kol från koldioxiden med väte från vattnet för att skapa kolhydrater, som bygger upp växternas vävnader. 

Det frigjorda syret släpps ut i luften, som vi sedan kan andas.

I Jordens barndom bestod atmosfären mest av koldioxid. Växtligheten blev enorm. Dels producerade den syre till luften och dels lagrades döda växter ovanpå varandra och bildade efter miljontals år bergarten stenkol. 

Detta utgör således lagrad solenergi, som frigörs då vi bränner upp det och återför koldioxiden till luften.

I luften finns nu 21 procent syre och 0,04 procent koldioxid. Den senare är den viktigare för livet: Utan syre dör djuren, men växterna överlever. Utan koldioxid dör både växter och djur.

Inom biologin säger man att varje organism upprepar Jordens evolution i individens utveckling: Från encellig varelse till fisk till apa till människa. 

Koldioxiden är en oumbärlig del av ämnesomsättningen. Människans celler behöver ta upp 6-7 procent koldioxid och bara 2 procent syre. 

Kvinnans befruktade ägg har under de första dagarna en nästan syrefri miljö, eftersom syre helt enkelt är skadligt. 

Fostrets blod har en låg syrehalt och en hög koldioxidhalt jämfört med en vuxen människas. Överskott av syre är dödligt, eftersom syre är ett starkt oxidationsmedel, som kan förstöra cellväggarna.

För ett normalt liv krävs 7-7,5 procent koldioxid i vårt blod. Sjunker halten till 4 procent innebär det omedelbar död. 

Vi får den av maten, vars proteiner, fetter och kolhydrater oxideras av syre och bildar koldioxid i vävnaderna.

Den lilla höjning vi sett av luftens halt från 0,03 procent till 0,04 procent har varit gynnsam för mänskligheten. 

Öknarna har minskat, skördarna ökat och Jorden har blivit cirka 10 procent grönare. Någon annan inverkan på klimatet tycks den inte ha.

Koldioxid är ingen förorening utan Livets Gas.

Ludmila Hell, Fysiklärare
Bilden nedan är hämtad från denna artikel där du kan läsa om den verkliga anledningen till den av Rockefeller skapade klimatalarmismen.