torsdag 21 november 2019

Om DDR-institutionen för politisk indoktrinering - skolan

Den svenska skolan har upphört att vara en institution för kunskap och bildning och övergått till att vara en typ DDR-institution för politisk indoktrinering. Läs härhärhärhär och här

Nedan har ni ett vittnesmål från en förtvivlad förälder:

"Min son är 12 år och går på en ledande skola i Stockholm. Tack vare hans kunskap och nyfikenhet om klimatfrågan så har han utsatts för vad jag skulle kalla ett auktoritärt förtryck gentemot hans lagstadgade yttrandefrihet, och även mot hans person. 

Detta har skett vid två tillfällen den senaste veckan. Han får inte uttrycka sin syn gällande de påståenden som lärs ut om klimatet i skolan, och han får inte uttrycka att dessa påståenden inte stämmer överens med den kunskap han själv läst på via verifierbara källor. 

Hans naturkunskapslärare som påstår att den globala uppvärmningen beror på koldioxidutsläpp och att 99% (inte 97 utan 99%) av alla forskare är överens om detta, har beordrat honom att vara tyst och sagt att han visserligen får tro vad han vill men att han inte får säga det. 

Han kan enligt läraren nämligen inte tillåtas sprida lögner i skolan.  

Pedagogen har  argumenterat att pedagogen själv är vetenskapsman samt forskare, och därför måste eleven godta det han säger. 

Vid första tillfället så skickades Leonardo ut från lektionen och upp till rektorn då han försökte argumentera utifrån sådant som han själv har tagit reda på och kan källhänvisa till, nämligen förändringar i jordaxelns lutning, fluktuationer i jordmagnetismen och solaktivitet, eller det faktum att lämningar (från bla ätbara vattenliljor) visar att det var subtropiskt klimat i Mälardalen på vikingatiden, vilket medför att klimatet ändras oavsett koldioxidutsläpp från mänsklig aktivitet. 

Rektorn förklarade att Leonardo måste accepterar lärarens undervisning, att han måste låta läraren undervisa, och att han får tro vad han vill men inte säga det. 

Denna vecka så diskuterade han klimatfrågan med en god vän på rasten, samtalet med vännen nådde naturkunskapsläraren via en skvallrande klasskamrat. 

Läraren inledde nästa lektionen med att konfrontera Leonardo inför hela klassen, han anklagades för att sprida lögner.  

Leonardo fortsatte att opponera i sakfrågan utifrån de argument som han läst på, samt hävdade sin lagstadgade yttrandefrihet och att han får diskutera vad han vill på rasten. 

Denna gång så hämtade läraren in en fritidsledare som tog in Leonardo på ett enskilt rum, där hon försökte tvinga Leonardo att sluta hävda sin uppfattning. 

Leonardo fortsatte att argumentera sakligt  för sin uppfattning och hävdade sin lagstadgade yttrandefrihet, och hänvisade även till lagparagrafer angående yttrandefriheten. 

Något märkligt hävdade fritidsledaren att detta "inte handlar om yttrandefrihet". 

När fritidsledaren tröttnade på argumentationen så tog hon in Leonardo till 3 vuxna medarbetare som gemensamt och aggressivt bearbetade denne 12 åring för att tvinga honom att ge upp sitt anspråk på att uttrycka en uppfattning. 

Dessa använde bla argument som "läraren är forskare och vuxen, du är bara ett barn, hur kan du tro att du vet bättre än honom!", Leonardo ifrågasatte varför läraren i så fall inte kan diskutera utifrån sakargument, fortsatte att argumentera utifrån sakargumenten, samt hävda den lagstadgade yttrandefriheten."Socialdemokraten Stellan Arvidson var arkitekten bakom den moderna svenska skolan – och ordförande för Förbundet Sverige-DDR.

Socialdemokraten Stellan Arvidson var arkitekten bakom den moderna svenska skolan – och ordförande för Förbundet Sverige-DDR. Foto: Lars Pehrson
Socialdemokraten Stellan Arvidson var arkitekten bakom den moderna svenska skolan – och ordförande för Förbundet Sverige-DDR.Socialdemokraten Stellan Arvidson var arkitekten bakom den moderna svenska skolan – och ordförande för Förbundet Sverige-DDR. Foto: Lars Pehrson