tisdag 12 november 2019

Om Sveriges skuld till globalisternas brott i Ukraina - Gästinlägg

Annika Grahn Charmolu är tillbaka. Hennes tidigare inlägg hittar du här.

Sverige bidragande till statskupp i Ukraina (UE-Maidan). 

Regeringen med Bildt i spetsen valsade runt på Maidantorget och pratade om demokrati och jag vill minnas att Wallström gjorde likadant.

Oroligheterna eskalerade och som vanligt låg George Soros och globalistintressenter bakom. Svenska regeringen bidrog med kapital till George Soros fond. 

På taken låg sen legoknektar och besköt båda sidor, en ren massaker. Presidenten och regering avsattes. 

Globalisterna, med amerikanskan Victoria Nuland som ansvarig, tillsatte ny regering i Ukraina. Läs här. Den osannolika kombinationen av Naziliknande parti och judiskbördiga. 

(Mikaels kommentar - detta är inte alls osannolikt. Sionisterna följer sitt vanliga mopus operandum. De förde t.ex. Hitler till makten och finansierade båda sidorna i WW2 inklusive Nazityskland. Läs här.) 


Folket fick inte välja. Så snopet. Det var listigt att via propaganda från globalisthåll locka med det "fria" EU och sen ta ifrån dem möjligheten till demokrati. Dessutom möjligheten till nationellt självbestämmande.

Ukraina besegrades av globalisterna. Ukraina gjordes till globalisternas proxy-nation där anglozionistiska bankoligarker tog över kontrollen av landets naturresurser.

Priset på gasen fördubblades i pris för Ukrainarna. Allt detta kunde man göra under skydd av ett inbördeskrig som man kickstartade för att kunna hålla på med med sina globalistplaner i skuggan av kriget. (Mikael kommentar - samma modus operandum igen - divide and conquer)

Gasinkomster forslades ut genom banker kors och tvärs över jorden. Ukraina kunde köpa vapen som kunde forslas till krigets islamister i mellanöstern. Atomteknik kunde föras ut till Iran som även de var på globalistsidans Islamister.

Aktörer på globalistsidan förenade sin nytta med egenintresse. Bland annat tjänade Obamas vicepresident Joe Bidens son storkovan i gasbolagets Burismas styrelse. Läs här.


Carl Bildt fick välavlönat styrelseuppdrag av en ukrainsk storoligark inom (finans och energi).


Sveriges regering bidrog med finansiering och en propagandainsats för globalisternas maktövertagande i Ukraina.

Vad värre är att Ukraina efter Sovjetunionens upplösande behöll sin vapenarsenal samt atomstridsspetsar. Ukraina var efter Sovjets fall fjärde eller tredje kärnvapenstarkaste nationen på jorden.

Man kan undra över var de eventuellt tagit vägen under globalistregimen.?

Sedan i år har Ukraina ny demokratiskt vald regering och man strävar efter att gå till botten med all korruption. Allt som skett under globalistregimen kommer man gå till botten med.

Ett avtal om öppen informationsdelning som Obama tecknade med globalisternas Ukraina gör att nya demokratiskt ledda regeringen i Ukraina och Trump-administration kan utreda alla globalistpryxy-ansvariga i Ukraina och kopplingarna till globalisterna och kuppmakarna under Obamas tid vid makten.

Allt är en stor komplex härva av kriminalitet och korruption.

Globalisterna är hårt trängda då de i det fördolda under Ukrainskt flagg begått oerhörda brott.

Landsförräderi och folkrättsliga brott kan läggas till den långa listan.

I Sverige bidrog Reinfeldtregeringen, utöver krigsbidrag till rebeller i Syrien 2011/12, också till att globalisterna fick incitament att via en flyktingtsunami till Sverige, som slags proxy-arme i asymmetrisk krigföring, krossa nationens Sveriges samhällssystem.

Globalistövertagande av Ukraina var av kritisk betydelse som nav och en förutsättning för globalisternas planer för sin nya världsordning..

Ukraina, under globaliststyre, tillhandahöll underlag på falska grunder om Trump och Trumpanknutna, för att via övervakningssystemet "The Hammer" avlyssna presidentkandidatens hela team år innan valåret.

Genom Five-eyes-samarbetet (Kanada Storbritanniens, USA, etc underrättelsetjänster) utbyte man information som gjorde att man via FISA-domstol kunde få legitimitet för FBI avlyssning av Trump.


Klart är att de svenska globalistregimerna Reinfeldt och Löfvén kommer att exponeras på sikt. Jag hoppas på att det kommer inom kort.

För svenska nationens del ser det just nu mörkt ut. Massmigration till landet fortsätter, Isis-terrorister går ostraffade för sina brott, Extrema terrorstämplade rörelser uppbär bidrag från stat och kommun. Militanta Imamer utvisas ej.

Upplägget är klart. Allmänheten förs ständigt bakom ljuset av Public Service och övriga globalistmedia-plattformar och propaganda-programmerade politiker. 
Bomber, sprängningar, sjukvårdensdistriktens kassor töms, elavbrott, Energiresurser till globalistintressenter. 

Planen ligger fast och spelas nu ut i expressfart. Detta för att sanningen om globalisternas brott och svek mot mänskligheten och världens demokratier kommer allt snabbare ifatt dem.

Samhällsviktig skyddsklassad information om svenska kraftnät läcktes härom året.

Skyddsklassade uppgifter om individer läckte ut från Trafikverket. (SÄK MUST polis militär) Försåtsminering kan man säga inför ett maktövertagande av Sverige.

Narrativet, framställningen i media är klart. Vår sjuklöver mörkar och spelar charader. Slutakten är förutsägbar. Dess crescendo klart.

Hela upplägget ger för handen att amhället kollapsar ner i ett lågskalig inbördeskrig där ett kärnkraftverk skall angripas och undantagstillstånd utlysas.

Det kommer att larmas om becquerel och cesiumvärden. Alla måste hållas sig inne.

Främmande makt övervakar utegångsförbud och att undantagslagar efterföljs. Folk evakueras till städer. FN's säkerhetsråd tar över styret av landet. Detta i en nation som samtidigt kollapsar ekonomiskt.

Sverige uppdelas i protektorat (liknande Tysklands öde efter andra världskriget). Sedan omvandlas Sverige till ett "planekologiskt" samhälle, dvs enligt FN's Agenda 2021/Agenda2030, vilket också är regeringens målsättning uttalat i gällande regeringsform.

Iscensättning, kulissbygget av propagandan och rekvisitan till slutscenen - Islamisterna terrorbombar kärnkraft, undantagstillstånd. (Kärnvapen importerad från forna globalist-Ukraina står för strålningsvärdena - alla evakueras.

Sverige bankrutt som nation och utländska intressenter kan gå in och skörda sällsynta jordmineraler samt inte minst Sveriges gigantiska urantillgångar.

Extremt uranrika Sverige - därför är Sverige högvilt för globalisteliten och är under attack sedan lång tid av globalisterna. 
Uran är mer värdefullt och högpotent än olja och gas. Sverige det mest naturresursrika landet i hela Europa.
Utöver detta Sveriges geostrategiska placering - Rysk flotta Kaliningrad, plus gasledningen Northstream på Svenskt territorialvatten. Nationalistiska Ryssland är globalisternas fiende.
I Sveriges berggrund finns några av världens största tillgångar på energimetaller, främst uran men även en del torium." Det svenska uranet finns i huvudsak i svartskiffrar, en sedimentär bergart rik på organiskt material. Det uppskattas att det kan finnas uppemot 2,5 miljoner ton uran i Sverige, vilket gör förekomsterna till några av världens största."
När nationen Sverige kollapsar. Det vi nu upplever är det sedan länge planerade sönderfallet. Sverige kommer kollapsa ekonomiskt som Grekland helt planerat och alla naturtillgångar och resurser kommer övergå till den globalistiska elitens finansmän och aktörer.
Inga markägare har möjlighet ens idag att skydda sina marker. Exploatören betalar knappt inget till svensk kassa.
Långban i Filipstads Kommun är världens mest mineralrikaste plats. Där finns 2500 olika mineraler. Flest olika i världen. Och många unika som inte finns någon annanstans på Jorden.
Gruvor fanns i hela regionen. Gruvnäringen la grunden för svensk stormaktstid. Filipstad var Bergslagens 'huvudstad'.
Där kolliderade för urminnes tider sedan två kontinentalplattor. Som med denna plats som ögat i en bläckfisk strömmade mineralerna ut som armar öster -ut.
Kanske finns en tanke bakom att Filipstad är den mest utsatta kommunen i Sverige.?!? Inte nog med det extremt stora migrantinflödet till staden, rika Stockholms kommuners socialtjänster har sedan åratals överfört sina bidragstagare till mycket lilla Filipstad.
Konkursa kommunen, försätt den i kaos med medborgarflykt. Kliv sen in och ta över. Järnmalmsrika slagghögar överallt runt om i kommunen - inte minst Nordmark och Långban men även precis utanför tätorten. Och lägg till de rara mineralerna....
Allt ligger där och väntar på att globalistaktörerna ska överta..... Prospekterarna har redan kommit till Sverige. Alla redo som gamar att sargade nationen Sverige ger upp.... 
Allt är riggat för samhällets ekonomiska kollaps. 
Migranttsunamin -proxy-armen legitimerad av ett Syrienkrig som regeringen Reinfeldt finansierade med 'demokratibidrag' till islamister i Syrien med start 2011. 
Nu kommuner, län, och regioner på knäna. Lägg därtill myndighetskollapser och världens mest privat skuldsatta folk. 
Plus en regering som nu gör sitt bästa för att tömma kassor och prioriterar FN-klimatfonder och utlandsbistånd utöver migranter och propaganda till att locka hit än fler plus anhöriga. 
Prioriteringarna fullständigt rationella utifrån plan att krossa nationen för att låta denna upplösas till en för globalistintressen exploaterbar råvaruproducerande region. Oljan utanför Gotland motsvarande en fjärdedel av Sveriges årsbehov i 25 år har redan mutats in av utländsk intressent.
Youtube -" # SchiffExposed: Buck, Uranium/Ukraine, St_ne, T_ylor # CALEXIT " You are Free-TV - 30 min in i klipp
https://www.youtube.com/watch?v=CSbjToLuuhI
Uppdrag Granskning, SVT "Företagen tjänar pengar – innan ett gram av mineralerna har plockats ur marken" -
https://www.svt.se/…/foretagen-tjanar-pengar-innan-ett-gram…
Torium: Användningsområden:
Den naturligt förekommande toriumisotopen 232Th är fertil och kan transmuteras till uranisotopen 233U, vilken kan användas för att driva kedjereaktioner i kärnkraftverk. Torium har använts som bränsle i forskningsreaktorer men också i kraftproducerande reaktorer. Tidigare har forskning mest gjorts i Tyskland och USA men idag forskas det också i Norge[2], Indien, Kina och flera länder i olika omfattning. _WIKIP.
Bild: CIA - The World Fact Book - Sweden.


Svensken Johan Renks serie "Tjernobyl" kommer säkert snart visas på svensk TV så alla svenskar riktigt konditioneras för mottaglighet för att acceptera nödvändiga evakueringar.

Att acceptera att allt gått förlorat.

Uppläggen skapas av strateger, spelteorier som utvecklats med hjälp av spelutvecklare. Försvarshögskolan och Militära- och underrättelseorganisationer finansierar spelutveckling .

Alla eventuella scenarion utforskas. De matar med andra ord in i sannolika reaktioner (sociologiskt psykologiskt) och prövar olika scenarion. 

Vi görs till spelpjäser på deras spelplan om världsherravälde.

Låt dig inte bedras mer. Se planen.