lördag 9 november 2019

Om friheten - en betraktelse på 30-årsdagen av Berlinmurens fall

En kristen broder, Ned Donchev Modesha skriver här en betraktelse över frihet på trettioårsdagen av Berlinmurens fall:

Idag är det trettio år sedan Berlinmurens fall. En viktig dag för alla oss som har vuxit upp på den tråkiga sidan av muren. Som en aktiv kristen är den religiösa friheten jätteviktig för mig.

Jag är otroligt tacksam över mina föräldrar som trotsade alla förbud och uppfostrade mig och mina syskon i frihetens anda. I vårt vardagsrum samlade de ibland upp till trettio personer och satte på insmugglade videoband med inspelningar från den fria världen. Reinhard Bonnke, R.W. Shambach, John Osteen från Lakewood church Texas, Benny Hinn, Phil Driscoll och andra var bland dem som vi kunde lyssna till tack vare modiga kristna som hade smugglat in dessa inspelningar.

Jag glömmer heller aldrig spänningen av att sent på kvällarna i hemlighet lyssna på radioprogrammet "Fria Europa" från Deutsche Welle. Från dagens synvinkel kan jag se att mina föräldrar utsatte sig för stora risker men jag är väldigt tacksam för att de vågade göra det de gjorde eftersom detta formade mig till den person jag är idag. 

Det värsta med det där fruktansvärda systemet var inte själva kommunisterna, utan de pastorer, präster, kyrkoherdar och andliga ledare som förrådde sina egna genom att ange dem till den hemliga polisen. Tack vare sådana fegisar har tusentals slutat sina dagar i koncentrationsläger och fängelser, torterade och dödade.

Tack vare dessa hänsynslösa karriärister var den dåvarande kyrkans budskap totalt urvattnat och mycket av det som predikades från predikstolarna var format så att det inte skulle utmana den tidens makthavare. Det var intressant att bevittna hur många av dessa andliga ledare ”förvandlades” över en natt och som riktiga kameleonter lyckades ta över nya maktpositioner efter kommunismens fall.

Än idag sitter många på nyckelpositioner och ser till att församlingen hålls upptagen med nonsens och hålls fångna i religiösa, döda strukturer. Med sina mjuka och välformulerade ord förklarar dessa fegisar för oss att sådana var tiderna innan november 1989 och att allt som de gjorde, gjorde de för att bevara församlingen.

De vill nästan framstå som hjältar – vilken hädelse. Försök berätta det för alla dessa som vägrade böja sig under kommunismens diktatur och att acceptera att bli knähundar för makthavarna. Dessa tusentals hederliga, modiga människor som fick sina liv förstörda på grund av att de inte släppte sin övertygelse utan ibland fick betala det högsta priset är de riktiga hjältarna. 

Till alla er här i västvärlden som är födda i frihet och aldrig har upplevt förtryck vill jag bara säga, ta inte er frihet för givet. För den dagen ni börjar göra det har ni redan förlorat den. Jag vill uppmana alla kristna till vaksamhet för hänsynslösa karriärister som befinner sig på pastors- och prästpositioner och urvattnar det kristna budskapet och skalar av den bibliska läran.

Dessa vill bara bli accepterade av världen och försäkra sina egna positioner. De fängslar församlingen i döda, religiösa strukturer och fryser ut alla oliktänkande. Med sina mjuka ord, försöker de ge intrycket av att de främjar Guds kärlek till den här världen men i själva verket vilseleder de tusentals genom att inte ge de möjlighet till frälsning och bedrar många kristna och håller de i svaghet och okunnighet. 

Alla ni helhjärtade kristna, var inte rädda för utfrysning och förföljelse, utan lämna alla sammanhang där tjänst för Gud har bytts ut mot tomma ritualer och struntprat, ni behöver inte stå ut med ledare som håller församlingen upptagen med nonsens.

Använd friheten som ni har och hitta andra som brinner för evangeliet och vill nå ut med det riktiga Kristi budskap, den kärlek som Gud har skänkt till människor genom Jesu Kristi offer. 

Bara för att friheten finns på pappret betyder det inte att vi lever i den i vår vardag. Som kristen vill jag uppmuntra alla er kristna att se över era egna liv, för att se hur fria ni egentligen är, att tänka, tala, agera i enlighet med er tro.

Om det händer att ni inser att ni i själva verket inte är så fria som ni trodde så måste ni vakna, annars riskerar ni att en dag upptäcka att någon har byggt en osynlig Berlinmur kring er.