måndag 4 november 2019

Om den episka korruptionen i den svenska politiken - Gästinlägg

Annika Gran Charmolu fortsätter här sin betraktelse över bananrepubliken Sverige. Läs tidigare inlägg här.

Statsminister Löfvén sa lättvindigt att han kunde tänka sig att sätta in militär för att stävja brottslighet och oro i ett anförande i Riksdagen- januari 2018. Han visade obetänksamt korten helt enkelt.- Allt var sedan länge upplagt och planerat för ett militärt ingripande för att upprätthålla ordning i Sverige. Oroligheter var sedan länge planerade och orkestrerade - hela sjuklövern bidragande och införstådda.

Regeringen Löfvén har dolt undertecknat dokument för folket. Jag har sökt dokumentet som ska stå att finna i enlighet med offentlighetsprincipen.

Sökte dokumentet i databaser - regering, utrikesdepartement, justitiedokument - utan att lyckas.

Fann heller inget riksdagsbeslut om att FN görs till beslutande organ gällande Sveriges styre vid "civil oro" i landet.

Undertecknandet av detta dokument och dess skrivningar skedde i medieskugga våren 2016. (Framtidsministern Kristina Persson var ju inte heller något större affischnamn i regeringen.)

Gällande ovan nämnda avtal rubriceras det som "Principles" (principer) FN's skrivningar påstås alltid vara icke-bindande. Men över tid så vet vi att i Sveriges fall har alltid utfallet blivit att de blir bindande i praktiken. 

Detta avtal kan länkas till att Löfven-regeringens Margot Wallström som utrikesminister mutade sig till en temporär plats i FN's säkerhetsråd under samma tidsperiod. Man tog biståndspengar och "köpte" platsen. 

Dokumentationen runt denna muthärva doldes på otillåten hemlig server på UD. Skandalen på UD bestod egentligen av flera delar: 

-Användande av biståndspengar utan riksdags-nämndbeslut/budget, såvida det inte skett i samförstånd med 7-klöver, till mutor.

-Dold dokumentation i strid mot offentlighetsprincipen. 
-Otillåten serverinstallation på UD. (Utrikesdepartementet).

Man var målinriktade att sitta på denna plats, och släppte allt vad lagar och regler för att vinna denna plats under denna tidsperiod.

Sålunda valdes Sverige  in i FN:s säkerhetsråd med god marginal 28 juni 2016.

Då Löfvén-regeringen i mediaskugga undertecknar FN's "Kigali Principles” maj 2016 har redan regeringen mutat till sig en plats i FN's säkerhetsråd för att inneha denna temporära plats under 2017 och 2018.

(Se 7. om FN's maktövertagande vid civil oro i en nation, en nation som Sverige som undertecknat detta.)
The Kigali Principles on the Protection of Civilians
We, as member states endorsing the Kigali Principles on the Protection of Civilians, and in line with our commitment to the effective implementation of Protection of Civilians mandates in peace operations, hereby pledge:
1. To train all of our troops on the protection of civilians prior to their deployment to missions.
2. To ensure that our sector and contingent-commanders, as well as our nominees for mission leadership positions, have a high level of training and preparedness on peacekeeping operations and, in particular, the protection of civilians.
3. To be prepared to use force to protect civilians, as necessary and consistent with the mandate. Such action encompasses making a show of force as a deterrent; interpositioning our forces between armed actors and civilians; and taking direct military action against armed actors with clear hostile intent to harm civilians.
4. Not to stipulate caveats or other restrictions that prevent us from fulfilling our responsibility to protect civilians in accordance with the mandate.
5. To identify and communicate to the UN any resource and capability gaps that inhibit our ability to protect civilians.
6. To strive, within our capabilities, to contribute the enabling capabilities (e.g. helicopters) to peacekeeping operations that facilitate improved civilian protection.
7. To avoid undue delay in protecting civilians, by investing our contingent commander with the authority to use force to protect civilians in urgent situations without the need for further consultations with capital.
8. Not to hesitate to take action to protect civilians, in accordance with the rules of engagement, in the absence of an effective host government response or demonstrated willingness to carry out its responsibilities to protect civilians.
9. To demand clarity from the UN and mission leadership on our rules of engagement, including under which circumstances the use of force is appropriate.
(Stort tack till Mikael Hagenbo för bidrag m "Kigali Principles" se text ovan.)

Utifrån FN's "Kigali Principles" skrivningar om dess rätt till övertagande av Sveriges styre vid civil oro (maj 2016) så hade den socialdemokratiska regeringens nu säkrat denna kritiskt centrala avgörande plats. Detta för att Socialdemokraterna vid Sveriges kollaps, med risk för inbördeskrig, sitta på plats.

Detta för att med mandat genom svenska regeringens tidigare undertecknande av Kigali Principles kunna fatta beslut om att sätta in FN's militära numera väpnade styrkor i Sverige. 

Sveriges socialdemokratiska ledning var inriktade på att utifrån sin säkerhetsrådsplats ha fortsatt stort inflytande på styret av Sverige.

- ett land i undantagstillstånd 
- ett Sverige underställt FN's säkerhets råd 
- ett Sverige utan egen demokratisk beslutanderätt utan 
- ett slags "protektorat” underställt  FN-säkerhets råd och dessas militära styrkor på obestämd tid.

Men det gick inte som planerat. Det kom grus i maskineriet.

Ingen kan ha undgått att se svensk ledning haft starkaste band till globalismen, FN och FN's Agenda 21/Agenda 2030. Det kan heller inte undgått någon svensk att Sjuklövers ledningar bejakat Obamas presidentskap och administration. Givet var att man från svenskt håll hade Obamas tidigare Secretary of State - Hillary Clinton som favorit till presidenskapet i USA 2016.


De initierade visste att Soros-understödda Clinton var inte bara förespådd att vinna, utan att man hade ”riggat”” hennes möjligheter och att därför valförlust mot republikanske Trump i princip var helt uteslutet.

Så händer det som inte kunde hända. Patriotiska, pro-nationtionelle Trump vinner presidentvalet 8 november 2016. Han hade tydligt deklarerat att han var för nationers självbestämmande. Han hade öppet och tydligt deklarerat att han var mot globalism och därmed FN’s Agenda 21/Agenda 2030.

Redan då hade man framtagna planer på hur att avsätta honom. Detta har man aktivt konspiratoriskt försökt med sedan dess och gör så än idag än idag tre år efter valsegern.

2018 i januari då Löfven yttrade sig om militärt ingripande hade man säkerligen förhoppningar om att man skulle lyckas med det det i USA. Sverige hade då sin plats i säkerhetsrådet. 

Hade Clinton lyckats hade världen som vi känner den sett annorlunda ut. Sverige i synnerhet hade sett annorlunda ut. Sverige hade med ett USA under Hillary Clintons ledning hade som planerat genom olika givna förutsättningar kunnat kollapsat. 

Nu står de där snopet 7-klöverns ledande. De som försökt med olagliga medel de facto försökt göra statskupp i USA går mot åtal. Sverige visade dessutom betydligt mer stresståligt och svenskarna betydligt mer toleranta fredliga och tålmodiga än de räknat med. Platsen de fult tillskansade sig i FN’s säkerhetsråd 2017/2018 fick de ingen nytta av.

Trump, som blev ”head huntad” till kandidatur av patrioterna i USA, kommer gå till historien som den mest folkligt käre presidenten genom tiderna. 

Inget kan stoppa att han vinner valet 2020. Han har inte bara folket med sig utan även patrioter som står upp för konstitution och lag och rättvisa.

De främsta företrädarna återfinns inom Department of Justice under Bill Barr/ åklagarväsende, det militära och bland lagstiftande kongress- och senatsledamöter, samt organisationer, varav den främsta Judicial Watch under Tom Fitton, C-Span och utöver dessa alla medborgarinitiativ och medborgarjournalister.

Jag förstår att etablerad svensk politikeradel nu är hårt pressade för man lierade sig med de korrupta, kriminella, landsförrädarna och dito globalist-elit.

De vet att via den patriotiska militären har nu Trumpadministrationen tillgång till all samtlig underrättelse via amerikanska militära underrättelsetjänsten utöver NSA’s megastora datalagringscentral I UTAH där samtlig digital kommunikation på jorden sedan åratals finns lagrad. Så även den mellan de svenska makthavarna med deras globalistlierade partners och herrar i USA och runt Jorden.

Alla dessa som tillsammans i det fördolda bedragit folk runt jorden är hårt trängda. Supermakten USA, med patrioter i ledning, är i förhandlingar med jordens nationer för att att frigöra dessa från globalisternas grepp.

Inga av de globalistanknutna aktörerna runt om i jordens alla nationer kan längre kommunicera med varandra digital. (Dvs i mail per telefon utan endast via faktiska möten eller via kurirer.

Som krigförande part i den digitala tidsåldern där snabb kommunikation är av avgörande betydelse är detta ett underläge. (Därför reste Obama till Stockholm i sommar).

Tyvärr kommer sanning ikapp. Och det gäller våra svenska styrande ledande politiker. (Belysande exempel är Morgan Johansson som stammande rapar upp propaganda-floskler angående kriminalitet och våld i Sverige i riksdagen. Men ridåerna av lögner är alltmer genomskinliga och absurt sjuka och vansinniga.

Demokrati förutsätter att man har möjlighet att välja mellan alternativ. Sju svenska etablerade partier, med toppstyrning, har enats om en gemensam väg - en väg från nationalstat Sverige till ett globalistiskt välde. Denna väg och politiska målsättning har nu nått vägs ände! Svensk demokrati behöver en renässans! 

Sju partier enade mot ett mål - nationalstatens Sveriges upplösande - representerar inte på något vis demokrati eller folkvilja. 

När sanningen når svenska väljare riskerar vi att stå med ett enda parti som själva kommer regera över Sverige i årtionden. 

Vad jag därför råder partimedlemmar under sjuklövertak är att avsätta partitopparna, utan dessa omformulera partiprogram genom att släppa fram andra genom nyrekrytering av människor med konkreta förslag om hur att förvalta och restaurera Sverige. 

Ta främst in de med arbetslivserfarenhet och demed formell formell utbildning som de praktiserat. Skapa nya realistiska konstruktiva visioner för Sverige.Annars kommer era partier gå i graven. Detta för ett demokratiskt mångfald!

Svensk politikeradel har omvandlat framgångssagan Sverige till en mardrömshistoria.

Denna mardrömshistoria kommer utvecklas oändligt om inte partimedlemmar tar sitt ansvar, om inte vänsterbliven medias journalister står upp för sitt kall - sanning fakta åsikts och yttrandefrihet. 

De politiska toppar ansvariga såväl som medlöpare kommer förr eller senare ställas till svars av supermakten USA under patriotiskt flagg. Med Sveriges ledarskap lierade med amerikansk ”fiendepart” måste dessa svenskar avgå. Annars riskerar Sverige att bli helt ”ägt”.

Eller ska de fortsatt iscensätta monstruösa terrorattacker mot jordens befolkningar till vägs ände för att dölja sina illdåd mot folket och skändning av demokratin? Det får vara slut nu! 

Förvaltandet, vårdandets, skapandets princip, öppenhet och demokratiska principer, lag rätt ska återställdas i Sverige!

Jag tror att det råder panik bland partitopparna i Sverige. Moderaterna med Bildth Reinfelth plus Löfvenregering ligger mycket risigt till.
"Impeachment hysterin" ledde till att Trump offentliggjorde samtalet med Ukrainas nye president.
Vid cirka 22 minuter in i "X22 Report"'s youtube-klipp "Message Sent, Caught The Swamp, They Never Thought She Would Lose - Episode 2016b" antyder Trump att detta sätter ett slags prekärt exempel. 

Som den strateg Trump är har han inget problem med att nyttja attacker till andras "fall på eget grepp" - Underförstått, alla tidigare administrationers samtal kan publiceras plus kommande ?!
Utfallet för presidentens kommande samtal med andra ledare kan beröra djupa stater runt jorden och deras förehavanden bak i tiden. (Tex CIA/Obama-administrationen band och kontakter med Svenska regeringar?!)
Jag tror att det råder panik bland partitopparna i Sverige. Moderaterna med Bildt, Reinfeldt m.fl.ligger risigt till.
USA's Obama/deep state kan inte längre kommunicera med lille lillebror Sverige som förr. 
Personliga möten alternativ kurir får gälla. USA's globalist Deep State representanter under hård bevakning. Tom spelplattformers kontaktytor bevakas.

All tidigare kommunikation lagrad hos NSA. USA's militära underrättelsetjänst har access till allt. 

Globalist sjuklövern är inga större strateger. Fega skitar är sällan det. Så därför kan det te sig absurt när Morgan Johansson rapar upp sitt absurda ständiga om situationen i Sverige i media och i riksdan. Men det han gör är logiskt utifrån att han har inte fått något nytt manus eller repliker att använda av sina uppdragsgivare/globalistherrar.
Nya order når inte fram så de står där helt utelämnade till den gamla planen.
Globalist herrar/Deep States spin doctors/CIA har fullt upp på hemmaplan i USA och medlöparna i lilla Sverige har man inte tid för.
Reinfeldt och Bildt som lämnat politiken måste strama till. De har moderaterna i järngrepp. Reinfeldt på partistämma och Bildt med vid riksdagsöppnande visar på hur desperata de nu är. (Se de bådas involvering Ukraina Syrien)
Allt från M's och andra på 7-klöversida i opposition bara spel för galleriet. I minoritet kan de spela hur mycket låtsasopposition som helst. (Anhöriginvandringsbeslutet i juni avslöjar hela 7-klövern.)
Så det vansinnigt absurda från regeringen har sin fullständigt logiska bakgrund. "Herrelösa hundar" - det skulle vara kränkande mot våra fyrbenta vänner. Hysteriskt hönshus bättre beskrivande. Och Folket -deras hackkycklingar
Svensk sjuklövers globalistregims tid kommer.......

Annika Gran Charmolu

Läs också denna artikel om att regeringen Löfvéns regering måste avsättas då rikets säkerhet är hotad. En fristående fortsättning hittar du här.

Slutligen, glöm aldrig de skyldiga till Sveriges sönderfall!

Brott mot rikets säkerhet. Högförräderi. Landsförräderi. Brott mot grundlagen. Grov trolöshet mot huvudman. Grov samhällsomstörtande verksamhet....

Någon som vill fylla på?