tisdag 27 augusti 2019

Om avfallet i kyrkan - Profetior

Jesu ord i Lukasevangeliet 17:1.

Jesus sade till sina lärjungar: 'Förförelser måste komma, men ve den genom vilken de
kommer!'  

Bibeln varnar oss framför allt för andliga förförelser, falska profeter och villoläror.

Som exempel, läs här om hur svenska kyrkan erbjuder fullfjädrade ockulta New age-aktiviteter! Läs här om hur svenska kyrkan anordnar kurser i koranstudier.


Idag presenterar jag två profetior om kyrkans förfall.

Den första, Bill Stenbergs profetia från 1999, hittar du här. Citat:

"Jag fördes i anden ut till att bese det stora avfall som kyrkan genomgått. Ett urholkande av det av Gud givna ordet, samt en öppning för nyandliga krafter hade lett till att somliga före detta frikyrkor nu leddes av Newage-grupper. 

Gudstjänsten blev alltmer främmande och orenad, främst genom de kloakliknade villoandar man beblandat sig med ända upp till riksdagshuset. Många förundrades över att namnen på de gamla väckelsekyrkorna byttes ut. 

På väggen där det förut stod Baptistkyrkan, stod nu en främmande inskription. 

Vårt land var fyllt av ännu mer våld, som på något sätt var religiöst i stämningen (ordet förföljelse kommer vi att lära oss mer om). Troligen såg jag bara en glimt av vad som kommer över landet, men sedan fick jag följande budskap:

"Vid denna tid skall Jag ha kallat ut alla dem som inte förtröstat på människobyggda verk, dessa som vill följa Lammet varhelst det går." 

Här fick jag se att det hade blivit allt svårare att anordna vanliga möten. Det blir så att du inte kan lita på att kyrkomedlemmarna du känt tillhör Jesus längre, för villfarelsens makt skall bli så stark att jämväl de utvalda skall bli svårt testade. 

Den sanna församlingen kommer att ledas direkt genom Den Helige Ande.

Jag såg ett enormt cellgruppsnätverk där den kristna gemenskapen leddes utifrån hemmen i Sverige. 

Kyrkans roll kommer att avtaga, det blir bara skalet kvar. 

En man (i visionen) visade mig ett kassettband som han ville spela upp för mig. På bandet hördes inga vanliga ord, bara ett otroligt tungomålstalande. 

Då jag hörde detta hände samtidigt något märkligt inuti mig. Jag förstod alltihopa genom Andens uttydning: "Kom till slottsparken söndag kväll, då blir det stormöte och förbön." Jag häpnade storligen och mannen sade mig att om sådan information når motståndarna begriper de ingenting. 

Gud skall leda sitt folk som i fordom tid, det är och förblir endast Jesu friköpta brud som bryter med systemen i den yttersta tiden."

Den andra profetian är från en kvinna som heter Madeleine Hubtalo. Hon mottog den från Herren för ca 30 år sedan: 

JAG VAR CA 19 ÅR GAMMAL.

Jag var hemma i min lägenhet och skulle böja mina knän inför Gud, jag brukade på den tiden be om väckelse, och jag tänkte be för byggden jag bodde i.

Jag hann inte mer än börja så var det som om jag upplevde en kraftig basun inom mej, inte med öronen eller i huvudet, utan mer Andligt innom mej.

Herren sa till mej: Jag skall nu visa dej framtidens ""församling''.

När Herren började måla upp saker framför mej trodde jag att jag kanske inbillade mej, och att jag var Andligt fantasifull.

Men det jag såg vår fasansfullt.

Jag ville inte tro det! Men idag ser vi antydningar till detta som jag upplevde.

Du måste förstå att på den tiden var detta så ABSURT så ingen kunde tro att detta skulle kunna vara ens möjligt, hade jag berättat min upplevelse för med syskon hade de trott att jag fått en psykos.

VAD VISADE HERREN MEJ?

VISSA av dessa ting har redan skett, men ännu är inte hela upplevelsen fullbordad.

Jag såg hur man började ta in musik i kyrkorna som var rent satanisk, pastorerna var under inflytande av satan, och förkunnade ett budskap som aldrig förekommit, kollekten man tog upp gick till utbredandet av det antikristliga riket, och vissa i kyrkorna fick till uppdrag att spionera på medlemmar och anteckna deras åsikter. (De gudfruktigas).

De sanna profeterna och väktarna sköts ner från muren med brinnande pilar, och i söndagsskolorna talade man inte om Jesus mer, de så "kallade" söndagsskolelärarna hade ersätts av pedofiler, och ingen förälder fick till tillträde till att komma in och se på vad som skedde i de ""så kallade"" söndagsskolorna. 

Jag såg hur man sexuellt förgrep sig på barn där bakom stänga dörrar. Det fanns gudfruktiga människor kvar som ville varna,  men Gud var tvungen att kalla ut dem från "kyrkorna". 

Herren visade mej att "kyrkorna" skulle bli en total OLÄMPLIG miljö att fostra sina barn i. 

Den miljön var farlig, och Herren kallade ut de gudfruktiga ur satans kyrka, det var dags att fly för livet.

Jag såg hur de tillbad satan istället för Gud/Jesus. Hur detta ska till vet jag inte, men nu börjar man tillbe beläten som jag då inte kunde fatta eller se och förstå.

Man hånade de som älskade Jesus och trodde på Guds ord. Så de var tvungna att lämna, de kunde inte längre vara kvar.

Jag såg hur HATADE OCH AVSKYDDA de gudfruktiga var.

Jag såg hur en satanisk kraft kom över medlemmarna, och deras blick lyste av helvetet eld.

Jag upplevde att hemliga hemförsamlingar började födas, man var tvungen att hålla dom hemliga därför att ""kyrkans"" medlemmar skulle då förfölja oss och döda oss.

Men i de hemförsamlingar som bildades kom den Helige Ande så STARKT över oss, så vi vann själar för himmelen pga av den frimodighet vi fick.

Herren reste även upp mäktiga profeter och vittnen mot skökokyrkan, de var inte rädda FÖR NÅGONTING, INGEN KUNDE SKRÄMMA DEM.

Man planerade onda planer i ""kyrkorna"" mot de heliga.

De var mobbade och utfrysta, man viskade bakom ryggen på dem, och även NAKENDANS blev norm.

Man menade att man ville se det skapade utan kläder.

De gudfruktiga som försökte in i det längsta fick fly.

Jag såg hur satans apostlar fick plats på plattformen.

Du ska veta att på den tiden var detta inte ens möjligt när jag såg det/upplevde det.

Homosexualitet var öppet välkomna i ""kyrkorna"" pedofiler blev söndagsskolelärare AV EN ORSAK, man pyntade rummen för barnen med mjuka kuddar, och utförde sexuella lekar för dem.

Man skrämmande en del medlemmar och menade att man skulle brinna i helvetet om man inte gjorde som de så, det blev lite av maffia metoder.

Men jag såg hur Gud räddade dom som älskade sanningen, och ville leva rent.

Jag såg hur falska profeter profeterade i Herrens namn, men budskapet var sataniska på ett bedrägligt sätt.

De gjorde under med mörkrets makter. 

De hävdade Gud och hela himmelen.

Ja detta var vad Herren visade mej.

Jag frågade Herren i förfäran den gången: Herre, detta kan väl ändå inte ske förrens du först kommer tillbaka?

Herren svarade bara: vänta och se.

Detta nedan som jag upplevt är uppdelade i olika punkter. Detta fick jag till mej för några (ca 15) år sedan.

1.
Barnen kommer snart i vårt land att sugas in i en fruktansvärd kött marknad, ja som aldrig förr.

Då talar jag även om en grym pedofilvåg som kommer att få sitt bifall av många. 

Många föräldrar som inte kunnat bevara sund insikt kommer att låta sina barn utnyttjas mot betalning.

Pedofilerna kommer att ta till en oerhörd råhet som jag inte vill skriva om.

De kommer delvis att begå sina övergrepp offentligt, och de vuxna, och förbi passerande kommer inte att gripa in och hjälpa.

Gruppvåldtäkter kommer att ske i våra kyrkor, men som blivit ett satans tempel men i skenet av gudsfruktan.

Dessa våldsamma pedofiler kommer att resa sig i alla samhällsklasser.

2.
Kyrkorna kommer att förkasta den heliga skriften, de kommer DELVIS att ersätta den med Koranen, men inte bara det, vi kommer att få se en mycket satanisk newage ""bibel"" ta plats, den sanna och rena skriften kommer inte mer vara aktuell.

Med lagar, och knep och tricks kommer man att göra sig av med dem, de som fortfarande har den kär kommer att bli hånade, trakasserade av dem som en gång var deras bröder, men detta är bara början.

3.
Mäktiga fiender kommer att bli makthavare i landet.

De kommer att kunna begära ut folkets ägodelar när de vill, och de bry sig inte om att människor hamnar på gatan.

Dessa onda makthavare kommer att sakna TOTAL empati och kärlek för sina offer (värre än nu), människors ägodelar kommer att ges åt ett obarmhärtigt folk.

4.
Vårt folks invånare kommer att föras in i en fruktansvärd fångenskap, folket kommer att bli som slavar i sitt eget land, under en ny grym regering.

Vi kommer att få arbeta under slavliknande förhållanden, foljet kommer att lida brist trots sitt arbete, brödet blir som luft.

5.
Prostitution kommer att skjuta i höjden i landet, vissa blir slavar under under grymma hallickar, andra säljer sig utan hallickar, denna prostitution kommer barn, kvinnor, och män tvingas in i för sin överlevnad, men belöningen blir mycket ringa, det blir bara till lite bröd.

6.
En villfarelse slår ner som en bomb i kyrkorna (värre än nu)! Den kommer att ta de sovande med storm.

De kommer nu mycket snart att få denna villfarelsen bägare i sin hand, och de flesta tömmer den i botten.

UTOM DOM SOM FLYR SKÖKOKYRKAN!!!

Villfarelsen kommer att leda till att den sanna bruden blir hatad MER ÄN NÅGONSIN! 

Bägaren de tömmer blir deras dödsbägare Andligt av förhärdelse, de kommer att fara in i ett mörker som aldrig innan, och en utväg finner de inte, de förstår inte att åkalla Jesus.

7.
Herren kommer inte tillåta att hans barn prövas över sin förmåga, ingen kan ju rycka dem ur hans hand, fienden har fått en aln uppmätt som de inte kan överträda mot Guds folk hur som hälst, och hur svårt som hälst, Herren har för de Gudfruķtigas skull satt en gräns där liksom Herren säger: HIT! MEN INTE LÄNGRE!

Somliga sätter Gud i säkerhet, andra blir martyrer,  andra får mäktiga uppgifter.

Gud har allt under kontroll mitt i kaoset. 

De Gudfruktiga ska få Mose och Lammets sång i sina hjärtan, ja, som endast de rättfärdiga känner, och Friden blir något som vi aldrig upplevt innan, något av en särskild art som blir stora vatten i varje hjärtan.

Guds hand ska inte svika dem som älskar HERREN. 

FRUKTA ICKE DU LILLA HJORD!!!!!

Madeleine Hubtalo

Madeleine har avslutningsvis ett videomeddelande till kristenheten i Sverige. Hon uppmanar, "ta ansvar för dina barns skull":


Så långt Madeleine. Förfallet i förskolan är ett faktum sedan många år tillbaka. Läs denna artikel om RFSU:s material som handlar om ”Barns sexualitet”. Lägg ihop detta med läget i den kulturmarxistiska svenska klyrkan så ser du hur det är idag. Illa, men det kommer att bli värre. Mycket värre.

Kyrkan i ändens tid kommer att se ut som den första kyrkan. Jesus själv, genom den Helige Ande, kommer själv att leda sitt folk i de små hemkyrkorna.

David Wilkerson om trosrörelsen (svensk översättning) - Den förödmjukade församlingen


av David Wilkerson

Sefanja 3:18- Dem som med bedrövelse måste sakna högtiderna, dem skall jag då församla, dem  som levde skilda från dig, du som själv bar förödmjukelsens börda. (1917) Detta är en dubbel profetia av Sefanja. De har att göra med Israels barn- men också med det andliga Sion (vilken är Jesu Kristi församling i de sista dagarna). Först av allt, talar han till judarna – att Gud skulle föra samman de förskingrade – men han skulle bara föra tillbaka dem som hade ett brustet hjärta för Israels usla tillstånd – han skulle komma ihåg alla som bar förödmjukelsen – allt det fruktansvärda som försiggick i Guds hus. Till dem som bar den bördan, sade han; ”jag skall församla er”. Han gav dem stora löften

Denna profetia riktar sig också till Jesu Kristi församling i den sista tiden. I det gamla testamentet, blev Israels barn kallade till en högtid i sju dagar. På den åttonde dagen – som kallades en högtidssamling. Det var då de möttes tillsammans – satte allt annat åt sidan och fokuserade på att tillbe och prisa sin himmelske Fader. Skriften säger: ”På den åttonde dagen skall du ha en högtidssamling”. Denna högtidssamling representerar i gamla testamentet Guds avskilda församlings behov av att möta Herren.

Detta är Jesu Kristi församling i den sista tiden. Enligt Sefanja, kommer Guds hus i den sista tiden att bli förödmjukat. Det hebreiska ordet här betyder ”skam och vanära”. Det kommer att vara skam och vanära i Guds hus. Vi talar inte om den avfallna, liberala moderna kyrkan – Herren säger att på domens dag, kommer Han att ta itu med den kyrkan. Vi kan be för dem, men vi skall inte spilla våra tårar på det som inte är den riktiga församlingen.

Gud söker efter ett folk som vill sörja och gråta över den förödmjukelse som utvecklas över Jesu Kristi församling i dessa dagar. Jag talar om den församling som föddes vid pingsthögtiden. Jag talar om den församling som föddes av Paulus och apostlarnas undervisning. Församlingen som föddes i sanningen om Jesu Kristi herravälde. Den pånyttfödda församlingen är under attack. Församlingen är förödmjukad.

Det har profeterats att i denna tid av förödmjukelse, skam och vanära, kommer Gud att resa upp en helig kvarleva som kommer att sörja och gråta över denna förorening – Gud kommer att ha en kvarleva som inte kommer att sitta overksam medan allt detta invaderar församlingen. Gud säger: ”Jag kommer att ha ett folk som inte kommer att vara nöjda med att leva ett gott liv och ignorerar att kvacksalvare och pengagalna falska profeter kommer in i Guds hus och förstör allting.”

Gud kommer att samla ett folk som sörjer över detta – Om du verkligen älskar Herren och älskar Hans församling, kan du inte se på det som händer idag (och jag kommer att nämna dessa förödmjukelser vid namn). Om du efter att ha hört vad jag har att säga om dessa förödmjukelser, kan gå hem från kyrkan och säga: ”jag håller fast vid det som står i Matteus 18, helvetets portar skall inte stå emot församlingen, jag skall inte oroa mig, Gud har allt under kontroll.

Det räcker inte. Gud använder människor. Gud använder människor för att utföra sitt verk. Han sänder inte änglar. Änglarna gråter över det, men Gud använder inte änglar för att utföra sitt syfte. Han använder män och kvinnor med brustna hjärtan och bördor -. Domen står för dörren, Jesus kommer. Herrens dag är nära.

Vakna upp äldste. Vakna upp pastorer. Vakna upp herdar.

Se på kyrkan. Få nöden. Bär den. Varför skulle vi ta på oss bördan av den högtidliga församlingens förödmjukelse? Joel sade ”därför att ett dåligt frö har blivit planterat.

Ett evangelium predikas som får allt inom synhåll att vissna. Allt som är grönt och gudomligt och rent vissnar. Fröet är ruttet- människor svälter efter att få höra Guds rena ord- men det finns inga ängar. Flocken är övergiven och hungrig. Floderna torkar ut. En främmande eld förtär pastorerna. Hesekiel säger att herdarna trampar ned de goda ängarna och äter det bästa själv. Vad är de skamliga saker som händer i Jesu Kristi kyrka i dag?

Detta är en av de största förödmjukelser Jesu Kristi kyrka utövat sedan Kristus. Detta förvrängda evangelium förgiftar mängder – till och med i Kina, Afrika och över hela världen. Det är ett amerikanskt evangelium uppfunnet och spritt genom rika amerikanska evangelister och pastorer. Rika!

Det gör mig bestört att så många människor kan höra banden och se videor som kommer ut från dessa framgångskonferenser utan att gråta över dem. Detta gift har spridits över hela världen. Kuba är på väg att öppnas och de är ivriga att komma in på en gång med sitt framgångsevangelium och säga åt dem, ”ni har varit fattiga tillräckligt länge, Gud vill att alla kubaner skall bli rika.”

Denna veckan fick jag ett videoband som spelades in på Kenneth Copelands möten. Jag lyssnade på talaren och blev förstummad.   Vänner, läs nya testamentet, du kommer att finna att aposteln Paulus pekade ut dem som de trodde var falska apostlar. Han varnade och han uttalade deras namn. Jag säger er att om ni kan lyssna till det som jag vill säga er, utan att sörja, då är ni blinda. Ni är andligt blinda. Ni har hårda hjärtan. Ett hjärta med ett hårt pansar runt så att det rena evangeliet inte kan genomtränga det. Ni har blivit så genomsyrade av detta obalanserade evangelium att ni inte är vid era sinnens fulla bruk. Ni kan inte predika sanningen. Ni kan inte visa dem något annat i skriften eftersom de har ett pansar över sina hjärtan. Hårda hjärtan.

En del av er kommer inte att ta emot detta. Om du har matat din själ med Copelands eller Hagins kassetter, kommer du inte att tycka om det du hör. Vänner, jag är en herde, jag har blivit kallad av Gud. Jag har gett den här församlingen ett löfte. Så länge vi står i denna talarstol, om vi såg vargar i fårakläder som kommit för att stjäla flocken, så skulle vi ställa oss upp och skrika. Det är upp till dig att göra något åt det. Jag satt denna veckan och lyssnade till en talare på en konferens och jag blev chockad och sårad. En herrens nöd kom över mig. Det är därför jag predikar det här budskapet. Sörj över det.

Jag citerar ord för ord vad som sades. Talarna kunde knappast tala färdigt på grund av alla människor som kom fram och stoppade pengar i deras fickor. Anledningen till att de gör det är en ny lära som har kommit ut och som säger, ”om du vill bli välsignad, så måste du hitta den mest välsignade evangelist eller pastor du kan hitta därför att han som har mycket får mycket, han som har lite, till och med det han har skall tas ifrån honom. Om du hittar den mest välsignade framgångspredikant och ger honom pengar, så skall du bli välsignad. Ju mer välsignad han är, om du ger till dem som är mest välsignade -” det är som ett pyramidspel. Om dessa män vore i den profana världen, skulle de hamna i fängelse. Pyramidspel. Den som är högst upp och som verkar vara mest helgad och som talat högst. Hundratals människor kom upp tills hans fickor var fyllda. Syndare säger, ”är detta ett fritt evangelium? Sedlar?”

Lyssna till vad som sades. Talaren gick upp och sade, om en fattig änka som har socialbidrag ger dig 5 dollar, så måste du ta det, Elia tog änkans sista mat. Ni är de smorda, ni förtjänar det, ta det.”   Samma talare sade, ”jag bor i ett 1000 kvadratmeter stort hus. Jag skall bygga ett större nu. Ett som kung Salomo skulle vara stolt över. Jag betalade just 15000 dollar för en hund. Ser ni den praktfulla ringen på mitt finger, jag var nyss på Jamaica och betalade 32000 dollar för den. Jag vill att ni skall veta att när människor där jag bor kör förbi min herrgård och ser min Rolls-Royce på garageinfarten, så vet dom att det finns en Gud i himmelen”.

Säg mig, är det evangelium? Säg mig, gråter du inte över detta?

En av talarna stod upp och sade, ”Vi har gjort ett förbund med broder Copeland om att under det närmaste året skall ingen av oss lida en enda dag. Vi skall inte känna ett ögonblick av modfälldhet. Vi skall inte bli sjuka eller behöva något. Vi skall njuta av alla välsignelser. Vi förkastar allt lidande, all smärta, alla ekonomiska problem”. det låter bra om du står på toppen.

Det här det som bedrövar mig mest. Detta predikades. ”Den helige Ande kan inte utgjutas över dig förrän du står i pengaflödet. Innan du är framgångsrik kan den helige Ande inte göra något.”

Tänk på det! Hur påverkar detta dig? Vad gör det i din ande när du ser fattiga människor som lever ur hand i mun och plötsligt säger han, ”sträva efter pengarna” och människor springer som galna och när de springer säger de vi ”vi gör anspråk på rikedomar.”

Sedan jag ser människor åla som ormar ur sina stolar och ner på golvet. Jag ser evangelisten stå upp och väsa som en orm och människor faller överallt. Vänner, vad är det som försiggår?

En Förödmjukelse av högtidsförsamligen! Profeten kallade dem ”giriga hundar, ogudaktiga väktare”. Vänner, om ni hade Guds hjärta och Herrens nöd skulle ni ropa ut med Jesaja, de är blinda väktare, okunniga, stumma hundar, sovande, älskande sömn, giriga hundar som aldrig kan få tillräckligt.

”Jag har 1000 kvadratmeter men jag skall sälja det och jag skall bygga ett hus som kung Salomo kunde bo i-” Att aldrig få nog.   Han sade, ”herdar som inte kan förstå, alla ser efter sitt, allt för att få sina egna behov tillfredsställda. Jeremia sparade inte på orden. Han sade, ”Mitt folk är som förlorade får. Deras herdar har fått dem att gå vilse.” du säger, ”Pastorn, du har ingen rätt att tala så skarpt över dt här ämnet.” Om du tycker jag är skarp, läs då Hesekiel 34:1-10.

Du tar 50 kronor från änkan och köper en hund för 150 000 kronor. Du tar pensionen från änkan och den fattige och du säger åt dem att de inte har tillräckligt med tro – därför är de inte framgångsrika. Du tar ullen från fåren. Du letar inte efter själar, du söker efter pengar. ”Herdarna göder sig själva och inte flocken, därför ni herdar, hör herrens ord. Detta säger Herren er Gud, se jag är emot herdarna och jag skall utkräva flocken ur deras hand och de skall sluta att föda flocken. Inte heller skall de göda sig själva mera, för jag skall befria flocken från deras mun och de skall inte längre vara deras kött”.

Jag skall befria flocken från dessa mäns tänder. Gud hjälpe oss.

För det andra, förvrängandet av den välsignade helige Anden. Detta är den värsta förödmjukelsen. Det skulle få oss att falla på våra ansikten. Det sätt på vilket den helige Ande blir förvrängd inför hela världen.

Det är tråkigt att konstatera, att det finns så lite urskiljning kvar i församlingen och bland många pastorer och församlingsledare. De vet inte ens när den helige Ande blir förvrängd eller hädad. Det finns tusentals kristna som går på väckelsekampanjer och ser saker som de tror kommer från den helige Ande, men de vet inte vad de tar emot. De klappar händerna och prisar Gud när en man står på plattformen och hädar och förvränger den helige Ande, och de vet inte om det.

Hela karismatiska samfund, inklusive den amerikanska pingströrelsen, slits itu, genom falska väckelser. Alla möjliga saker händer – något nytt nästan varje vecka. Ledarna vet inte om de skall ta till sig eller förbanna det. De vet inte vad de skall göra. Vi får brev från hundratals pastorer från hela världen. De frågar. ”vad är rätt och vad är fel?”, Var finns ledarna? Var finns någon som kan vägleda oss?.

Vänner, det vi ser hända idag i det som kallas väckelser och det som händer i den helige Andes namn kan vi inte finna grund för i skriften. Vad som helst som vi inte kan finna i skriften måste förkastas. Fullständigt förkastas!

Jag gråter när jag ser dessa videor som människor sänder mig från hela landet. Hela församlingar bortom all kontroll, som faller på golvet, skrattar hysteriskt, raglar runt som druckna, vrider sig som ormar, ylar som vilddjur. Vi har evangelister som ställer sig upp och blåser på människor för att få dem att falla, som om den helige Ande vore förkroppsligad i honom. kastar sin märkesjacka på människor och säger att det är ”herrens hand”.

Ett nytt evangelium har just kommit till Sydamerika. Vänner, det är grovt och rått, men jag säger er. När du lämnar Ordets parameter, när du säger: ”detta är något nytt, Gud gör något nytt? Jag förstår det inte, det finns inte i skriften, men jag vill inte stå emot den helige Ande”.

Vänner, om det inte står i bibeln, så måste vi stå emot det. Det senaste är att du inte kan komma in i Guds rike om du inte kommer som ett litet barn. Folk kommer iklädda blöjor så att de kan göra sina behov under mötena. Det är det senaste. Vänner, var skall det sluta?

En pastor sade: ”Det har gått så långt, att en dag kan en evangelist ställa sig upp och säga, jag har fått en uppenbarelse från Herren, att det är dags att börja tillbe Maria”. Det kommer att gå dithän.

En annan evangelist kallar sig för den helige Andes bartender. Han säger, ”Kom till baren och drick av den helige Ande”. De kallar det att dricka av det nya vinet. Jag hör profetens ord ringande i mina öron, ”Herrens dag är här, ondskan råder, Gråt mellan förgården och altaret. Ta på er säckkläder. Fasta och sörj för det avfallna folket”.

Jesus skall komma. Massorna är ännu onådda. När jag ser kristna gå till det som de kallar för den helige Andes bar, raglande som druckna, kommer Joels ord till mig klart, ”vakna ni som är druckna och gråt , alla ni som dricker nytt vin därför att skördefältet förgås.”

Själar i tusentals dör, så vad skrattar du åt? Det som den helige Ande gör måste fungera överallt på jorden. Du måste kunna ta det till de mest eländiga och ondskefulla platser. Du måste kunna ta det till fattiga länder. Du måste ta det till mänsklighetens drägg, och det måste fungera där. Det kan inte fungera bara i det rika Amerika. Det måste fungera överallt på jorden.

Jag utmanar dessa människor att ta sitt skrattande evangelium till Balkan nu. Gå till flyktinglägren där kvinnorna gråter därför att deras män har blivit skjutna. Deras döttrar har blivit våldtagna. Deras barn är hungriga. De har förlorat sina hem, så be dem gå till baren – Den helige Ande vill att de skall skratta. Denna så kallade väckelse kommer till Madison Square Garden den här sommaren. Du som kan skriften, du som bär bördan för högtidsförsamlingen, hur kan du tänka dig att ta till dig en sådan lära.

Låt mig säga vem som skrattar. Världen. De ogudaktiga, hedningarna. Det har blivit ett spektakel. I en tid så nära Kristi återkomst när Jesu Kristi församling borde vara instängd i sin bönekammare. När den borde gråta för de förlorade. När den skulle ha en längtan att försaka allt och följa Jesus. När aldrig dollarsedeln borde nämnas. Den amerikanske guden. Det amerikanska avgudadyrkandet. Världen tittar på detta vansinne och vet du vad de tänker – att den helige Ande är en cirkusdirektör. Det är en karismatisk cirkus.

Jag bryr mig inte om vad folk tycker längre. Jag bryr mig inte om folk inte vill ha vårt nyhetsbrev längre. Jag bryr mig om deras själar och det faktum att så många är förblindade. Jag har en skyldighet inför Gud att stå inför den församling som Han har kallat mig att betjäna och varna er och säga att dessa förebråelser till högtidsförsamlingen och att bibeln säger att ni skall sörja över det. De äldste skall sörja. Församlingen, pastorn, tjänarna, evangelisterna. Vi borde be ned dessa fästen.

Till slut, en förebråelse över att förringa församlingens demoralisering. Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont – som kallar mörker för ljus och ljus för mörker. Som gör det bittra sött och det söta bittert. (Jer 23:15).Jag har sett hemska saker i profeterna. De begår äktenskapsbrott, de vandrar i lögn, de styrker de ondskefullas händer och ingen återvänder från in ondska.

Jag fick ett brev denna veckan från en rasande kristen kvinna. Hon sade, ”Min man, som kallar sig kristen, är en stor spelare, han spelar för millioner”. Hon sade ”jag har varit så orolig för de faror och för det sällskap som han har”. Jag tänkte, ”Jag ber honom gå till pastorn”.

Hon sade, ”broder Wilkerson, du tror inte vad som hände, jag är så arg, sårad och förvirrad. Jag sände vår mångmillionspelande make till vår pastor”.

Han sade, ”jag har sökt i skriften från 1 Mosebok till Uppenbarelseboken och jag kan inte finna någonting i skriften som talar emot spelande. Jag ser ingen synd i det, så ha det så kul.” han var förstummad, ”hur kan en gudsman säga någonting sådant till min make?”

Detta är exakt vad Jeremia menade, ”pastorerna styrker ogärningsmännens händer och ingen vänder åter från sin ondska”. Han förklarar varför de har förringat församlingens demoralisering och varför de kallar ont gott och gott ont och bittert sött och sött bittert.

Han sade, ”profeterna har begått äktenskapsbrott och vandrar i lögn”. Den som har synd i sitt liv kommer inte att stå upp och tala om synd i lägret. Han är överbevisad om sitt eget äktenskapsbrott, hans egen synd och sitt eget onda sinne.

Jag drar inte varje tjänare i landet över en kam. Majoriteten av tjänare brinner för Gud. Det finns unga tjänare som är renade i denna onda tid. Jag har mött många av dem och jag tackar Gud för dem. Till och med i den här staden har jag mött några av de mest rättfärdiga predikanter som jag träffat i hela mitt liv.

Mängder av tjänare med mig känner denna sorg och de letar och väntar efter röster som kan avslöja det som är ont. ”Om de hade stått i mina gårdar och fått mitt folk att höra mitt ord- om de hade talat det som finns i mitt hjärta. Om de hade talat från Guds sinne, så skulle de ha vänt folket bort från sin onda väg och deras onda gärningar”.

Du kan se om en man känner Herren, Gud säger om de andra, ”jag har inte sänt dem, jag har inte talat till dem, de talar ut ur sin egen fantasi. Ut ifrån det onda i deras hjärtan.

”De talar syner från sina egna hjärtan, jag sände dem inte. Jag har inte talat till dem. De säger till dem som föraktar mig, ’herren sade, du skall ha frid’ och de säger till alla som vandrar efter sina egna hjärtan och sina egna fantasier ’inget ont skall komma över dig’”. Förebråelsen till högtidsförsamlingen skulle vara den största sorgen för alla som älskar Kristus och Hans församling. Detta skulle vara den största sorgen i deras hjärtan – förebråelsen över hans namn och hans församling. Gråt över församlingens tillstånd. När du tar ställning och när du tar Herrens börda på dig, genom bön och fasta. Varje Guds barn behöver be att alla som är fångade i detta skall bli befriade. Rör det inte, gå inte nära det, om du går dit av nyfikenhet kommer det att snärja dig för det tilltalar allt som är av köttet.

Tills du vet hur du skall handskas med ditt kött i den helige Andes kraft, så håll dig borta från det. Jeremia sade, ”Herren din Gud i din mitt är mäktig. Han skall frälsa, Han skall fröjdas över dig med jubel. Han skall vila i sin kärlek. Han gläder sig över dig med sång”.

Varför? Därför att Han har funnit ett folk som sörjer över det som bedrövar Hans hjärta. Som bär de bördor han bär, förebråelsen av högtidsförsamlingen.

Detta kommer att bli en ”kärleksfälla”. Du kommer att höra. ”Vi älskar alla. Det spelar ingen roll vad du predikar. Det spelar ingen roll om du talar framgång. Det spelar ingen roll vad ditt evangelium är – eller något annat. Låt oss ge varandra en stor kram. ”Hur kan två vandra tillsammans utan att vara överens. Hur kan du vandra med den du inte är överens med, som har obibliska vanor, det går inte. Det är en kärleksfälla. De säger, ”döm inte någon”.

Det är inte vad bibeln säger. Den säger att vi skall döma rättfärdiga domar. Förebrå och tillrättavisa med tålamod. Jag står inte på en tvålkopp, jag står på, en klippa. Gud försöker att rädda dig, församling.

Vad är Guds rikedomar i Jesus Kristus? Guds frid, Guds visdom, Kristi närhet, allt som är i Kristus är vårt.

Vänner, se upp! Se upp!

Har jag skrämt er? Är ni redo att ta på er Herrens börda. Ni kan inte göra det i ert eget kött. Stäng in dig med Gud.

Tiden har kommit att kalla en högtidsförsamling. Om du har någon av dessa kassetter eller böcker, kasta ut dem ur ditt hus. Ge inte bort dem, bränn dem. Om någon inbjuder dig att följa med på dessa möten, så säg, ”jag är ledsen, jag vill inte bli svältfödd på ordet och jag vill inte att mitt hjärta skall torka och vissna. Jag vill ha det rena ordet från Herren som får mig att växa. Jag vill inte ha något budskap som tilltalar mitt kött eller som skapar habegär i mitt hjärta”.

Gud förser med det som vi behöver och han gör under, men han gör det på sitt sätt. Inte genom att förskingra och missbruka skriften.

Abraham letade inte efter det jordiska, han sökte efter en stad som var byggd och skapad av Gud.

Den sista profetian kommer från en man som heter Christian Petersen:

Received 2019-09-28 and 2010-01-19

As I awoke on 9-28-19 the Holy Spirit spoke to me and said “Tell My people, Do not look for ANY kind of truth in this world. I AM the truth and I will lead you in My ways and give you abundant life that has no end.” 

As I meditated on what He said I began to listen to some worship music, like I do every morning, and I asked the Lord if there was a scripture that He wants to show us and almost immediately I heard “Psalm 57”. 

I read it in a few different versions and the Holy Spirit let me know that Amplified Classic was the version of this chapter that was what I needed to use. (By the way sometimes the version is different and none of them are perfect.)

Psalm 57 (AMPC)
“To the Chief Musician; [set to the tune of] “Do Not Destroy.” A record of memorable thoughts of David when he fled from Saul in the cave.

1 Be merciful and gracious to me, O God, be merciful and gracious to me, for my soul takes refuge and finds shelter and confidence in You; yes, in the shadow of Your wings will I take refuge and be confident until calamities and destructive storms are passed. 

2 I will cry to God Most High, Who performs on my behalf and rewards me [Who brings to pass His purposes for me and surely completes them]! 

3 He will send from heaven and save me from the slanders and reproaches of him who would trample me down or swallow me up, and He will put him to shame. Selah [pause, and calmly think of that]! God will send forth His mercy and loving-kindness and His truth and faithfulness. 

4 My life is among lions; I must lie among those who are aflame—the sons of men whose teeth are spears and arrows, their tongues sharp swords. 

5 Be exalted, O God, above the heavens! Let Your glory be over all the earth! 

6 They set a net for my steps; my very life was bowed down. They dug a pit in my way; into the midst of it they themselves have fallen. Selah [pause, and calmly think of that]! 

7 My heart is fixed, O God, my heart is steadfast and confident! I will sing and make melody. 

8 Awake, my glory (my inner self, Holy Spirit that dwells within); awake, harp and lyre! I will awake right early [I will awaken the dawn]! 

9 I will praise and give thanks to You, O Lord, among the peoples; I will sing praises to You among the nations. 

10 For Your mercy and loving-kindness are great, reaching to the heavens, and Your truth and faithfulness to the clouds. 11 Be exalted, O God, above the heavens; let Your glory be over all the earth.”

Then The Lord spoke this to me:

Saul represents the religious system of the the world without Me. 

Like Saul they do not have My Holy Spirit and they do what is right in their own eyes. They think they worship Me and follow My ways but they follow the ways of the deceiver, the devil, Satan. 

These are those who spill the blood of animals do not do it before Me, I turn My back in anger and disgust. 

My Son made the only perfect blood sacrifice that I will ever accept and IT IS FINISHED! 

They offer their sacrifices to the god of this world. He will empower them for a short time. They will be permitted wage war upon the saints and overcome them and power will be given him to extend his authority over every tribe and people and tongue and nation. (See Rev. 13) 

This is happening even now, he who have eyes and ears; let them see and hear!

My anointed, chosen, holy remnant; the world does not know who you are but I know who you are and I have even told some of you. 

Right now My remnant is hidden in caves and the wilderness, as it were, just like David when running from Saul. 

Even though David was chosen and anointed by Me as king (1 Samuel 16), he had to wait for the death of Saul (1 Samuel 31) to receive his authority to rule over Judah first (2 Samuel 2) and then the house of Israel (2 Samuel 5). 

Soon you will be revealed and this world will see who you are and you will come out of your hiding and you will go and show My glory to every nation, tribe and tongue. 

For they will see My glory upon you and the elect will come to you. 

You are My David’s and you will rule and reign with Yahushua with perfect righteousness and justice. From your mouths will proceed power and authority given by Me. 

Do not look to the third temple built by the hands of men but to the New Jerusalem that comes down out of heaven. There is no temple therein: for I the Lord God Almighty YHVH and the Lamb, Yahushua ha Mashiach are the temple of it.

I AM merciful and gracious to you My chosen, anointed, holy ones! 

I AM your shelter and your confidence and I will protect you under the shadow of My wings, the secret place of the Most High, until the calamities and destructive storms are passed. 

Cry out to Me My chosen, anointed ones! 

I will perform on your behalf and I will complete My purposes in you. 

I will send you help from heaven against the false church who slanders and harasses My remnant. 

I will send forth My mercy and loving-kindness and My truth and faithfulness to My own. 

Even though you live among those who prowl about in anger, as a roaring lion, just like their father, with teeth like sharp weapons and tongues that cut like sharp swords; I will defend you if you praise and worship Me in the midst of your enemies, where I have set up a table for you, and through you I will spread My glory throughout all of the earth. 

Stay humble for they will try to ensnare you and they themselves will fall into the pit that they had dug for you. 

I will awaken your spirit by My Holy Spirit early in the morning and you will sing worship and praise to Me. 

Soon you will give thanks and praise to Me before the people of all nations. 

A table of abundance will be set before you in the midst of your fierce enemies who look to destroy you but they will not harm one hair of your head. 

My mercy and loving-kindness towards you are great, reaching to the heavens, and My truth and faithfulness to the clouds. 

I AM exalted above the heavens and My glory will be over all the earth as a fire that consumes evil and sets ablaze My anointed, chosen, holy remnant.

SHARE THE WORD!

Jag inkluderar också en profetia om USA som du kan lyssna på här och Emanuel Minos klassiska profetia från 60-talet här.

The Last Reformation, Torben Søndergaard:

Christianity started in Israel, as a living body of believers who were led by the Holy Spirit, and who saw many amazing, supernatural things.  It started as a body, and then came to Greece and became a philosophy.  It's still a philosophy for many people today, where Jesus is just a philosopher - only One among many.  

It then came to Rome and became an institution.  It is still this for many today, too, but this life is not just something you do and live out in a building on Sunday morning.

It came to the rest of Europe and became a culture, and this is what I grew up in.  I was deceived, as many are today.  They see Christianity as a culture you grow up in, and are “Christian” because that is what everyone else around them is. 

It came to America and became a business.  The church, in many places today, is a franchising business, just like McDonald's and Burger King.  But if you make a business out of a body, this is prostitution.  Jesus is not coming to get a prostitute, but a clean bride.  

Make sure you are not deceived, seeing Christianity as a philosophy, institution, culture or business.  

Make sure you live with Christ, like you read in the Bible, in the book of Acts. 

See this video, and learn more about walking with Christ here, on our free online Pioneer School:

Bibelord

“1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror,” (1 Tim 4:1)

“24 Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.” (Matt 24:24)

“3 Framför allt ska ni veta att det i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar” (2 Pet 3:3)

“6 Jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium,” (Gal 1:6)

“3 Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son,” (2 Tess 2:3)

“3 Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.” (2 Tim 4:3–4)

“38 Den som skäms för mig och mina ord i det här trolösa och syndiga släktet, honom ska också Människosonen skämmas för när han kommer i sin Fars härlighet med de heliga änglarna.” (Mark 8:38)

“6 Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden, och de bränns upp.” (Joh 15:6)

“12 Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta så att han avfaller från den levande Guden. 13 Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. 14 Vi är Kristi vänner om vi stadigt håller fast vid vår första tillförsikt ända till slutet.” (Heb 3:12–14)

Känner du att det är dags att ta emot Jesus Kristus som sin frälsare och bli en del av Kristi kropp, så lyssna på denna video och läs kommentarsfältet under videon på Youtube. Du kan också kontakta mig. Kontaktuppgifter på eniro.