onsdag 7 augusti 2019

Om behovet att väcka åtal mot maktmissbrukande politiker - Gästinlägg

Annika Grahn Charmolu skriver här ett gästinlägg om det maktmissbruk från den politiska adeln som har krossat Svertige:

Svensk alternativmedia med inflytelserika tänkare/journalister/redaktörer bör starta upp och de svenska medborgarna bör finansiera en juridisk organisation för att återställa lag och rätt samt konstitution i Sverige.

Med väpnat motstånd kommer nationen tas över av internationella väpnade styrkor. Vid omval dominerar ändå globalistledd 7/klöver. 

Vid folkomröstning finns ingen skyldighet från regering riksdag att tillmötesgå utfall. Enligt lag är inte folkomröstningar bindande. Inte heller demonstrationer namnunderskrifter tyvärr, ger större resultat då dessa i stort sett fullständigt ignoreras av main stream media, public service och därmed också av ledande politiker.

Tongivande "dissidenter" och alternativa nyhetsplattformar bör sluta sig samman och organisera en sådan medborgarfinansierad juridisk organisation. Och TILL denna knyta till sig jurister med relevant kompetens.

Den alternativa rörelsen riskerar annars att bli som slag i luften. Konstruktiva lösningar och en förändring av tillståndet till det bättre i nationen uteblir.

Istället kan förfallet och söndringen fortgå och med det så resignerar befolkningen.
Tragedien Sverige reduceras då till lakoniska talkshower, samhällelig "snuffmovie"/skräckföljetong.

Nog med folk är nu upplysta av alternativa nyhetsplattformar/bloggar/ klipp/pod etc. Nog många vakna angelägna medborgare i Sverige kommer vara villiga att bidra stort ekonomiskt!
Upplysningsarbetet bör därför övergå till ny fas - konstruktiv handling skapa förutsättningar för att kunna väcka åtal mot maktmissbrukare.

Alternativa publika tänkare/tyckare/språkrör och alternativa plattformar/partier har ett uppvaknat folks stöd, ett förtroende och mandat. Dessa bör gå samman för att genom lag och rätt rädda nationen Sverige i denna senaste av timmar! Har de organisatorisk förmåga att skapa plattformar har de förmåga att skapa denna plattform för att restaurera Sverige på laglig väg juridiskt.

Dags att organisera denna nya juridiska folkrörelse!
(En i praktiken partiobunden rörelse som står upp för lag och rätt)

Än har Sverige offentlighetsprincipen kvar! Den bör nyttjas innan det är kört. Denna nya juridiska organisations avlönade kunniga jurister kan sätta dit maktmissbrukare/lagbrytare.

Främst Judicial Watch i USA - en patriotisk juridisk organisation - har inom lagen och konstitutionen - avslöjat genom bevisning dokumentation, begångna brott. Dessa begångna av medlemmar i Obamaadministration, DOJ Department of Justice, FBI, CIA etc. (LÄS OM:judicialwatch.org
!) 

Denna organisation kan tjäna som föredöme!

Från ord till handling - Upp till bevis. Det är nu det gäller.

Vill du medverka/bidra till att skapa en sådan juridisk folkrörelse organisation - Börja då med att sprida denna post till andra. 
:-) Tack på förhand
(Dela också gärna till grupper då jag själv är blockerad! Mvh Annika G C.)

Det finns massor av typ kårer jurister på universitet. Det finns väl jurister som är vakna med kontakter. Det finns juristforum/plattformar/etc på internet.

Först krävs att man går samman för att skapa organisation sedan krävs plattform som man lanserar och för allt krävs frivilligkrafter engagemang och ekonomiska medel som folk kan bidra till. Sen kan jurister som brinner för att vinna mål anställas ...

(P.S Exempel om hur våra politiker bryter mot lag författning: 
1. Vimeo: (Kanal- Fritjof Persson): "Nationalekonom varnar Svenska folket". (Hans Jensevik intervjuas av Swebb-tv).

2. Hans Sandin, på fb: 30 juli kl. 16:38

Inför en författningsdomstol i Sverige omedelbart!

Man bryter oavbrutet mot den Svenska grundlagen.

Inga konsekvensanalyser och inga riskanalyser görs och Svenska folket tillfrågas aldrig. Ingen kritik biter. Inte ens Riksrevisionen och regeringen gör som den vill och behagar. När man inte vet vad man beslutar om, kostar det skattebetalarna oerhörda summor varje år!

Stefan Löfven KU-anmäldes för hanteringen av flyktingkrisen 2016 utan någon som helst åtgärd. Över 1000 anmälningar kom in till JK om att Löfvens övergångsregering inte hade rätt att teckna sådana avtal som Global Compact (Marrakesh).

All opposition ska stoppas. I en rapport från 2017 slår Riksrevisionen fast att de underlag som riksdagen fick inför de migrationspolitiska besluten under åren 2004 – 2015 endast undantagsvis uppfyllde kraven på heltäckande, långsiktig och dynamisk analys av de ekonomiska effekterna. 

”I fler än hälften av underlagen saknas beskrivning av möjliga kommunala konsekvenser helt.
I de fall ekonomiska effekter på statlig och kommunal verksamhet redovisas, saknas ofta förklaring till hur dessa har räknats fram och vilka antaganden som ligger bakom resultaten.” För att avsluta med konstaterandet att andra konsekvenser än ekonomiska generellt sett är mycket kortfattade eller saknas helt. (RiR 2017:27).

Det är emot grundlagen. JK tvingades lägga ner anmälningarna med motivet att Sverige har ingen instans att pröva grundlagsbrott; alltså ingen författningsdomstol.

För övrigt anser jag att samhällskontraktet mellan stat och invånare är utagerat då staten ej uppfyller de krav som avtalet kräver med hänsyn till upprättande av landets gränser, säkra vår trygghet och upprätthålla lag och ordning, säkerställa och investera i vår välfärd.

Regeringen har krav på sig, från bland annat grundlag och riksdag, att bereda sina ärenden väl. 

Det ska utredas, lagrådskonsulteras och remissrundas. Enligt den ska analyser göras av hur lagförslag påverkar finanserna i stat, kommuner och landsting, liksom sysselsättningen, offentlig service o.s.v. 

Inget av detta har gjorts!) DS

Så långt Annika

Av Joakim Lamotte:

För två månader sedan blev en 12-årig flicka indragen av en äldre kille på toaletten på stationshuset i centrala Stenungsund. Flickan blev våldtagen, misshandlad och hotad till livet. Hon och hennes mamma gick till polisen och gjorde anmälan och berättade vem killen var, men nu två månader senare har polisen inte ens förhört den misstänkte våldtäktsmannen, trots att de vet vad han heter och var han bor.

Igår kontaktade mamman mig och berättade att hon och hennes 12-åriga dotter tvingas se den här killen ute på gatorna i Stenungsund, och att han hånler varje gång de möts. Hennes dotter har fått livet förstört och jag bestämde mig för att ringa polisen för att undersöka varför de inte gripit killen.

Svaret jag fick var chockartat, som ett rop på hjälp från polisens utredare, som berättar att de inte ens hinner utreda våldtäkter på 3-åriga barn.

Titta och lyssna på detta och dela så mycket det bara går. Se till att varenda politiker i Sverige får se det här klippet. Folk måste få upp ögonen för hur vårt rättsväsende blöder inifrån!

Av Olle Ljungbeck:

Svensson kvinna/man, när skall Du kräva att ditt land Sverige, tar tillbaka sin plats som ett av världens mest kultiverade och civiliserade samhällen?

När skall Du vräka dagens politiska bottenskikt, pack och slödder bort från makten att förstöra ditt land till dagens ruttna, otrygga och ociviliserade samhälle, genom att ohämmat släppa in barbarer och ociviliserade individer.

För detta är ju vad Sjuklövern med Stefan Löfvén och Fredrik Reinfeldt i spetsen, genomfört under sin tid vid makten. För att få bort dem måste Du bli en självständig individ som tänker fritt utan rädsla för vad PK- massan tycker.

För hur Du än resonerar kan Du inte motsäga mig när jag påstår att Sverige inte längre genom sina politiker står för ett demokratiskt, tryggt, jämlikt samhälle för kvinnor och män. Men inte heller det välfärdssamhälle som bl a jag själv som nu 87-åring varit med att skapa.

De som styr vårt land i dag har genom en sjuklig, maktfullkomlig och infantil personlighet släppt in hundratusentals individer som i motsats till vad vi och generationen tidigare stått för – humanism, välfärd, trygghet, vetenskaplig och kulturell utveckling etc – många av dessa nu istället står för barbari, innebärande mord, våldtäkter, förtryck av kvinnor och därmed gjort vårt land till ett barbariskt och ociviliserat samhälle där terrorn och otryggheten är vardag.

För att kunna straffa de skyldiga måste vi klart kunna peka ut dessa. Bevisen mot de ansvariga är emellertid så tydliga att inte minsta tvivel föreligger om vilka de är. Den främst ansvarige och därmed genom historien den värste landsförrädaren och landsförstöraren är statsminister Stefan Löfvén.

Med stöd av ledarna från övriga Sjuklövern släppte han in flera hundratusen individer från en annan kontinent varav tiotusentals efter hitkomsten mer uppträtt som barbarer än kultiverade individer. De som drabbats är hela svenska folket varav tiotusentals mördats, våldtagits, rånats, terroriserats.

Men kännbart för dem alla är den otrygghet som ersatt tryggheten som fanns förut. Därtill har deras egendom bränts till kostnader som uppgår till tiotals miljarder. Eftersom brottslingarna inte utvisas fortsätter mardrömmen.

Att sålunda Stefan Löfvén är den främste brottslingen är ställt utom allt tvivel. Hans förmåga att manipulera medborgarna är i klass med de värsta propagandisterna i Tredje riket och kommunistländerna på sin tid.

Trots att han är den mest utpräglade antifeminist Sverige haft försöker han dölja detta med påstående om motsatsen. Ingen gång i historien har kvinnor/flickor utsatts för sådant våld och förtryck som under hans regeringsperiod.

Aldrig tidigare har otryggheten varit så omfattande för landets kvinnor/flickor som under hans regeringsperiod. Detta gäller såväl de svenska kvinnorna som de invandrade. Trots att han är orsaken till denna fruktansvärda utveckling för de svenska kvinnorna låsas han inte om den. Kanske är det därför?

Trots denna mardrömslika utveckling för Sveriges kvinnor och män, flickor och pojkar strävar han efter att vinna barbarerna som medlemmar i sitt parti. Därför går det inte att betrakta hans agerande som annat än patologiskt eftersom en person med normal moral och sund personlighet aldrig skulle kunna agera på detta sätt. Endast en person som sätter makten framför allt annat som moral, etik etc kan agera som Stefan Löfven gör.

Den politiker i politikerhierarkin som personlighetsmässigt står honom närmast är Annie Lööf.

Båda drivs i första hand av maktsträvanden. Makten är för dessa viktigare än moral, etik, humanism etc. Båda röjer ju denna defekt så gott som varje gång de skall debattera. Just av denna anledning är de farligare än övriga Sjuklövern som visserligen är medbrottslingar men några av dem skulle sannolikt inte ensamma gått till sådana ytterligheter som dessa båda.

När Annie Lööf envist hävdade att de 10 000 afghanska pojkarna/männen skulle få stanna var det en maktdemonstration och inget annat.

Hon visste liksom Du och jag Svensson att bland dessa finns tusentals individer som inte är pojkar men än värre kommer att utsätta många svenska kvinnor/flickor för såväl våldtäkt som annat våld. Detta väger lätt i Löfvens och Lööfs samvete eftersom de än en gång kunnat visa sin makt.

Även om det i dag ser omöjligt ut att ställa dem till svars för deras fruktansvärda stöd åt barbarerna att terrorisera och våldföra sig på svenska folket skall den dag en gång komma då vi ställer dem till svars. Då finns endast ett straff – livstid. Men vi måste kraftsamla alla goda krafter för denna uppgörelse.

Tänk om vi kunde samla alla dem i en organisation som på olika sätt utsatts för barbarernas och Sjuklöverns tyranni. Hjälp mig att finna den person som kan organisera alla de människor som drabbats av Sjuklöverns och barbarernas  mord, våldtäkter, rån, terror och förstörelse av egendom etc.

Säkert finns det någon som vill åta sig detta mot att vi stöder denna person ekonomiskt. Skulle Lamotte kanske vara en sådan person? En sådan rörelse skulle bli en obetvinglig kraft som slutligt skulle framtvinga att de nämnda ställs inför domstol och genom denna får det livstidsstraff som är det enda tänkbara.

Tag dessa sista meningar på mycket stort allvar genom att verka för en sådan rörelse med förslag på person och hur vi kan stödja en sådan organisation ekonomiskt.

Denna rörelse skulle ha en sådan kraft att vi skulle nå det mål vi alla eftersträvar nämligen att krossa och slutligt ställa de individer inför domstol som brutit mot allt vad hederlighet och moral heter. Men som inte minst brutit mot vår främsta lag, Grundlagen.

Olle Ljungbeck, Gävle

Agendan är att förstöra Sverige:


SwebbTV tillbaka på Youtube och en hälsning till Morgan och Stefan:


Ännu ett budskap till de politiska landsförrädarna:


Det blir ingen världsregering - Gästinlägg

Vad är The New World Order?

Vad är den nya världsordningen och hur kommer det att påverka dig?

New World Order eller NWO hänvisar till uppkomsten av en totalitär global världsregering.

Den har exakt samma Luciferianska elit i kontroll som kontrollerade "Old World Order", så det kommer inte att förändras. Vad som kommer att förändras är planen för att centralisera all kontroll och resurser under FN, till en världsregering som helt kontrolleras av den Luciferianska eliten.  

Det som kommer att förändras med NWO är eliminering av medelklassen och omvandling av den lägre klassen till slavar till eliten.  

Detta kommer att lämna två klasser, eliten och slavarna.  

De planerar att helt avväpna världen utom för FN: s "fredsbevarare" (Google FN: s fredsbevarare och våldtäkt), och ingen kommer att äga något, eftersom regeringen kommer att äga och kontrollera alla resurser.  

Du måste göra som du blir tillsagd, när du blir tillsagd och du kommer inte att få fatta egna beslut.  

Det verkar som om de tänker dela upp familjenheten, så att barn skulle också ägs av regeringen.  

Olika siffror har citerats så långt som hur många som kommer att "avlivas", det verkar variera från 500 miljoner (Georgia Guidestones) till 3 miljarder "tillåtna" att vara deras slavar.  

Ju mindre människor är lättare att kontrollera och konsumera mindre resurser, de bryr sig inte om pengar, bara kontroll.  

NWO-eliten är en diabolisk samling män som dyrkar Lucifer, vilket leder till alla slags Sataniska ritualer blir vardagsmat.  

Planen är en världsregering och en världsreligion, som kommer att vara tillbedjan av Lucifer.  

De kommer att försöka hjärntvätta massorna att Lucifer (ljusbäraren) är bra.  

Kungafamiljen, llluminati-bankirerna och Vatikanen är de viktigaste krafterna i NWO.  

Planen matchar profetiorna som anges i Bibeln i bl.a. uppenbarelseboken. Nyttiga idioter (som svenska politiker) som hjälper dem att uppnå sin agenda får höra att de kommer att få en "plats vid bordet", men verkligheten är att det bara är eliten som sitter där. De nyttiga idioterna är förbrukningsvara.

Nu, ett gästinlägg av Michael Oddane:

Det så många har sagt blir alltmer verklighet. Nationernas suveränitet urholkas och negativa krafter pushar alltmer öppet för världsregering. 

Kampen för att bygga världsregering har pågått under väldigt lång tid. Det är en enorm plan som gått över flera generationer. För många människor är det väldigt svårt att tänka sig att det skulle finnas en grupp med människor som har så stort maktbegär att man lägger planer som inte kan förverkligas under en livstid. Men så är fallet. Det är inte längre en spekulation eller en så kallad "konspirationsteori". 

Vi ser alla tecken på att man i allt snabbare takt jobbar för att centralisera makt, forma människors tankar till att nationalism är något farligt som snarare har med extremhöger att göra. Att människor som sprider information på nätet för att stoppa denna negativa utveckling är samhällsmotståndare. Det är uppenbart att en del av våra ledare för länge sedan har sålt sig till elitens agendor. Det är beklagligt. 

Första världskriget var en viktig del i planen för att skapa världsregering. Som ett elegant drag på schackbrädet flyttade man fram sina positioner i en enorm "PR-kampanj" som hette världskrig. Man fabricerade problemet, kom med reaktionen som var krig och åstadkom en mängd saker i kölvattnet av det som hände. Kriget var inget annat än ett sätt att forma människor till att vilja det eliten ville; Ge ifrån sig personlig och kollektiv suveränitet. 

Antalet döda i kriget var 16,5 miljoner människor och därpå kom den sk spanska sjukan som tog livet av mellan 50 och 100 miljoner människor. Allt fler drar samband mellan spanska sjukan och vaccinet soldaterna fick innan de skulle ut i krig. Det är lätt att motivera massvaccinering i kristider. .

Dom sociala ingenjörerna och tankesmedjorna som planerade kriget döpte sin PR-kampanj till "Kriget som skulle avluta alla krig". En slogan som var designad för att kunna få så många som möjligt att ställa upp. Vad kunde vara noblare än att kriga för evig fred? 

Efter kriget blev det League of Nations. Ett första försök till en form för världsregering som misslyckades. 

Men som vi alla vet behövdes ett krig till för att verkligen få fart på projektet och bara några decennier senare var andra världskriget en realitet. Därpå fick man äntligen sitt FN som nu alltmer bekänner färg som en överstatlig maktcentral snarare än ett globalt samarbete för stabilitet. 

Redan kort efter andra världskriget så samlades elitens tankesmedjor igen för att forma nya agendor som slutligen skulle ta världen över mållinjen till världsregering. Man planerade skapandet av överstatliga organisationer som EU för att flytta ut beslutsfattandet från individuella länder till större och större externa maktcenter. 

Via en mängd olika kampanjer skulle man få folket att gå med på ännu mer centralisering. 

Massinvandring för att skapa kaos var en sådan agenda. Man förstod att om man blandade människor med olika kulturell bakgrund så skulle det skapa motsättningar i samhället. Ett mycket bra fundament för att styra massorna dit man vill. I polaritet och kaos går folket lättare med på agendor som säger sig lösa problemet. Ordo Ab Chao. Ordning genom kaos.

Men man formade och planerade också den ultimata skrämselpropagandan; klimathotet. En enorm idé om att koldioxiden som människans industrialisering och livsstil stod för var ett hot mot planeten. Nu har man jobbat med den här agendan i snart 70 år. Sakta masserat in propagandan i människors medvetande. Man har skrämt medborgarna kring något som till största del bara är ett påhitt för att komma med den ultimata lösningen; Ännu mer makt åt några få i toppen på en global maktpyramid. 

Det som tidigare bara sades av oss som kallas konspirationsteoretiker eller högerpopulister börjar man nu så sakta säga själv.  Nu är det påven som enligt en artikel har sagt att världsregering är enda vägen framåt. Att nationerna måste avsäga sig sin suveränitet och ge vika för att vi skall klara vinna över klimathotet. Detta behöver vi såklart inte.  Centerns Annie Löf kallar nationalismen farlig vilket den givetvis inte är. Decentralisering skapar trygghet och gör att medborgarna är med och påverkar. 

Alltfler människor börjar förstå vad det är man vill åstadkomma och delar information om detta. Därav eskalerar censuren. Men när så många miljoner människor globalt har synat bluffen så är censuren bara en cykelbroms på en rymdraket som redan lättat från marken. Människor längtar och hungrar efter ett system som är positivt, livsbejakande, hälsosamt och fredligt. Ett system där alla har allt dom behöver för att skapa välmående och ett utvecklande liv. Ett system där man skapar överflöd och inte som idag skrämmer medborgarna kring att vi lever i en värld där det råder brist på allt vi vill ha. 

Den här tiden vi lever i har det skrivits om i tusentals år i profetior, i bibeln, av mayaindianer m fl. Den var skriven i stjärnorna. En gammal tidsera avslutas och en ny kan sakteliga ta form. En ny era av mänskligheten som kan baseras på de läror som är gömda, där ledare är inspiratörer snarare än beslutsfattare och där folket är med i alla stora beslut. 

De här stora negativa agendorna är det som får folket att slutligen agera och återta personlig liksom nationell suveränitet. 

Informationskriget vinner vi sakta men säker. Vi vinner för att vi talar sanning, för att vi står för kärleken och för att tiden är kommen.

Källa