torsdag 23 maj 2019

Om EU - En kommunistisk frimurardiktatur - Gästinlägg

Rösta i EU-valet och bli medskyldig till bevarandet av det nazistiska fjärde riket!

De så kallade "Europeiska unionens nyckelarkitekter" rekryterades bland samma teknokrater som tidigare hade utformat planerna för Efterkrigseuropa under kontroll av nazi-/IG Farben-koalitionen. 

Läs här om Kalergiplanen som ligger bakom folkmordet på oss vita kristna Européer och agendan för krossandet av Europas nationalstater.

Nya tider skriver i denna artikel med titeln "EU-staten enligt sina ”fäder”:

Men vad är slutmålet? Inspiratören till EU är till stor del greve Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1972), och det har bland annat sagts att ”EU skulle inte finnas till i dag, om det inte vore för Kalergi”.

Det är han som lanserar tanken på den superstat, Paneuropa, som Monnet så ivrigt arbetade mot.

Född i Tokyo som barn till en japansk moder och europeisk fader var Kalergi redan från början lagd åt det kosmopolitiska hållet, något som starkt understöddes av hans internationalistiske far.

I hans skrifter tar dock de mest bisarra idéer form, som går långt utöver vad den mest inbitne globalist än i dag skulle våga erkänna öppet.

Men tanken på en EU-stat debatteras i allt större utsträckning inom EU.

Hur Kalergi föreställde sig det hela sammanfattade han i skrifterna Adel (1922), som följdes upp med Praktischer Idealismus (1925).

I dessa framgår att en förutsättning för att genomföra superstaten Paneuropa är vad som kanske är den största etniska rensningen någonsin.

Europas olika folkslag skall genom mångkultur ersättas, vilket han redogör för på sidan 22: ”Den fjärran framtidens människa kommer att vara en hybrid.

Dagens raser och kast skall falla offer för den tilltagande övervinningen av rum, tid och fördom.

Den eurasisk-negroida framtidsrasen, till det yttre lik den gammalegyptiska, skall ersätta folkens mångfald med personlighetens mångfald.”

EU:s förespråkare tar inte avstånd från Kalergi, utan han hyllas tvärtom, bland annat med ett eget frimärke hundra år efter sin födelse.

Kalergis Paneuropeiska union, som han grundade 1932, var en politisk rörelse vars uttalade syfte var att bygga en Europeisk stat.

Dess flagga har använts som inspiration för dagens EU-flagga.


På bilden syns Otto von Habsburg, son till Österrikes siste kejsare Karl I, som efterträdde Kalergi som ordförande.
Habsburg sade att ”EU inte skulle finnas till i dag, om det inte vore för Kalergi.

Kalergis idé om Paneuropa är i högsta grad levande. Nu när antietablissemangspartier växer blir också anhängare av Europas förenade stater mer tydliga med vad de vill.

I Sverige, liksom i EU, är det främst liberalerna som vill gå i federalistisk riktning.

Belgaren Guy Verhofstadt, som är ordförande för den liberala gruppen ALDE i EU-parlamentet, är en av de främsta förespråkarna för en EU-stat.

I november 2018 i EU-parlamentet befann sig Verhofstadt i ett upphetsat tillstånd där han gestikulerade och hoppade medan han skrek ut att medlemsstaterna i EU måste lämna över mer makt till EU.

Detta var inte första gången han aggressivt krävde mer makt till EU. Verhofstadt höll ett liknande eldigt tal där han krävde att EU skulle ta de sista stegen för att bli en federativ stat.

EU:s ordförande för EU-kommissionen, Jean Claude Juncker, sade år 2016 att EU måste bli ”en säkerhetsunion med målet att etablera en EU-armé”.

Han har även drivit på för att frånta medlemsstaterna vetorätten, så att en majoritet ska kunna påtvinga andra stater sin politik.

Inte minst gäller det migrationsfrågor, vilket rimmar med Kalergis vision för Europa.

Den tyska försvarsministern sade den 1 mars 2018 att beslut om EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik borde fattas genom majoritetsbeslut och att dagens vetorätt som varje land har därmed borde avskaffas.

Tyskland är ett av de mäktigaste länderna inom EU och har med Frankrike alltid varit de pådrivande länderna tillsammans med EU-kommissionen att stärka EU:s makt.


Storbritannien har länge varit det ”stora landet” som oftast har försökt bromsa eller hindra utvecklingen mot en europeisk statsbildning, men är nu på väg att lämna EU.Läs här artikeln med namnet The Nazi Roots of the ‘Brussels EU " och här artikeln med namnet  Om alla visste detta om EU skulle unionen falla isär på nolltid.

Här hittar du mer fakta om den sanna bakgrunden till EU. Läs på denna sida om "The Jew World Order" artiklar om det pågående folkmordet på vita Européer, m.a.o. genomförandet av Kalergiplanen.

Läs härIvar Arpi: Ett tyranniskt EU påtvingar medlemsländerna massmigrationen

https://rumble.com/vg2p27-the-kalergi-plan-full-documentary.html


Bilderberggruppen är ett av världens mäktigaste och mest mytomspunna frimurarsällskap.

Varje år hålls ett möte med cirka 150 delegater som representerar den globala makteliten inom finans, industri, politik och media. Bilderberggruppen styrs av Henri de Castries som är ordförande för styrkommittén, som i sin tur bjuder in övriga gäster till de årliga mötena.

Bilderberggruppens möten hålls bakom lyckta dörrar under stor sekretess.

De ambulerande årliga mötena hålls i allmänhet på lyxhotell runt om i Europa och hårdbevakas av beväpnade vakter. Alla gäster måste skriva under ett avtal som förbinder dem att inte läcka ut någon information till omvärlden.

Utdrag från denna mycket läsvärda artikel:

I Sverige finns det cirka 15000 frimurare. 674 av dem arbetar inom det svenska rättsväsendet som poliser, åklagare, rådmän, advokater, jurister och runt 600 som biskopar och präster i svenska kyrkan eller som pastorer inom frikyrkan. 

Bland de övriga finns beslutsfattare och opinionsbildare av olika slag såsom politiker och mediaföreträdare, företagare, direktörer, höga militärer, läkare, tandläkare, chefer inom myndigheter med mera.

Man gömmer sig bakom ett respektabelt beteende, lovvärda ideal, filantropisk verksamhet och allmän religiositet (frimureriet sägs vila på kristen grund) men frimurarna själva förnekar att det är fråga om en ny religion. Man har dock tempel och altaren där man tillber ”den store Arkitekten” och blandar element från många olika religioner.

Först senare, ju högre upp man kommer i graderna, framkommer frimureriets sanna väsen. Man tillber guden Jah-Bul-On. Jah=Jahve. Bul=Baal, den gamla kanaaneiska fruktbarhetsguden. On=Osiris, den egyptiska underjordsguden. Både Baal och Osiris är manifestationer av Satan. Deras namn åkallas också i magi, trollformler och satanism (femuddiga och sexuddiga stjärnor). Se Israels flagga. 

Under 1700 talet bytte Mayer Amschel Bauer ut sitt efternamn till Rothschild som betyder “röd sköld” på tyska. Ett rött hexagram (en röd Davidsstjärna) hängdes upp på hans dörr och det blev sedan hans familjs vapensköld. Symbolen “röda stjärnan” är också en symbol för kommunismen som liksom nazismen och de övriga ideologierna har samma rötter.

Om man sätter ihop de båda trianglarna i Davidsstjärnan blir det en symbol för “människan som Gud” vilket speglar den tid i vilken vi lever. Stjärnan har 6 sidor, 6 vinklar och 6 poäng = 666. 666 är vilddjurets märke enligt bibeln och 666 nämns också i  GT,s  1. Konungaboken.

”Det guld som årligen inkom till Salomo vägde sex hundra sextiosex talenter” (1.Kon. 10:14)

Den ideologi som ligger bakom frimureriet går tillbaka ända till Egyptens, Babylons, det Israeliska folkets (judarnas) historia och mytologi (en del av judarna valde att dyrka avgudar, Baal som exempel, liksom Gamla testamentets kung Salomo, medan andra stod fast vid Abrahams Gud som också är alla kristnas Gud) och har som vi strax skall se, varit verksam länge i världen.

Sedan dess kan man tala om två grupper av judar. Gudsdyrkande judar och Satansdyrkande judar. 

Den sistnämnda gruppen är den som har tagit kontrollen över de Gudsdyrkande judarna samt över alla så kallade hedningar (alla icke judar), länder och regeringar genom ekonomin och ”mycken köpenskap” (vilket också var Satans, deras herres fall och anledningen till att han blev utkastad från himmelen av Gud).

Detta har möjliggjorts tack vare de hemliga ordnarna (frimurarordnarna vars medlemmar tillhör gräddan i varje samhälle/land och som  därför har makt över dem som på papperet har makten) och andra hemliga grupper såsom Bilderberggruppen med flera.  Det är denna ”Laglöshetens hemlighet” som bibeln talar om och varnar för.    


Kung Salomo anses vara frimurarordens stiftare och det var han som utvecklade den judiska Kabbalan (traditionen, mysticismen). 

Kabbalan ingår i frimurarnas symbolvärld och den första mästaren enligt frimurartraditionen var bibelns Hiram från Tyrus som kung Salomo lät hämta till sig för att uppföra det första templet på berget Moria i Jerusalem. (1.Kon. Kap. 5,6,7)......  

Den Nya Världsordningen är en utopi där nationalstaterna har lösts upp och ersatts av en världsregering.

Det största hindret för den Nya Världsordningen och dess fria rörlighet är starka nationalstater som därmed motarbetas av dessa sällskap.


Det bekräftas av Bilderberggruppen som starkt tar avstånd från nationalism – eftersom det motverkar frihandel och fri migration – och de uppmanar delegaterna att motverka nationella strömningar i sina respektive länder.I en ny intervju med CNN går EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker till angrepp mot "dumma nationalister" som älskar sina länder. Läs här.

Du som tänkt rösta i EU-valet bör lyssna på det här. Demokrati i verklig mening kan inte existera utan ekonomisk demokrati- att folket kontrollerar betalningsmedel och betalningsinfrastruktur.

Ingen kontroll över betalningsmedlet, ingen politisk makt.

Den växande globala medvetenheten om dessa fakta innebär att EU-experimentet i Bryssel är över.

Från och med nu kommer ingen verkligt demokratisk person, organisation eller politisk parti att kunna stödja EUs diktatur i Bryssel och behålla trovärdighet.Valet är ditt

Min vän Jan-Ola Gustafsson skriver:

Jag har ju ofta i mina inlägg på Fb omnämnt boken av Karl Steinhauser som är en klockren beskrivning av vad syftet /målet är med EU (som han skrev redan då det hette EG). 

Jag har själv boken (på tyska) och fick den under 1990-talet av en schweizisk kompis som också redan då i likhet med mig själv visste vad som pågick. Jag kan själv rätt bra på tyska, och beklämmande nog är det numera inte många svenskar som kan läsa böcker på tyska (och knappt på engelska heller). 

Därför har Steinhausers faktiskt rent profetiska budskap i boken aldrig nått svenskarna. Den är dock rätt välkänd på många håll i Centraleuropa.  

Det som omnämns på sluttampen är den globala märkning i form av det s.k. RFID-chipet som redan finns tekniskt framtaget och fungerande och snart kommer att påtvingas de olika ländernas befolkningar. 

Alltså samma grej som i Bibeln benämns "Vilddjurets märke" och innebär att ingen ska kunna köpa, sälja eller ingå i det kommande sociala samspelet utan detta chip.


Du kanske redan vet vad Bibeln säger om dem som accepterar denna "märkning"?

Jan-Ola är en s.k. "primärkälla" då han själv varit frimurare. Lyssna på hans berättelse här:EU – en kommunistisk frimurardiktatur

Österrikisk frimurarmotståndare betraktar frimurarna som brutala revolutionärer

Litteratur: Karl Steinhauser: ”Die Super-UdSSR von Morgen” Tatsachenbericht. 219 sidor (utan ISBN-nummer), publicerad i Wien 1993.

I Vasabladet (19.3.1993) har jag berättat om en man från Klagenfurt som jag råkade på ett tåg i Österrike, där han med intresse läste i en bok som inte  fanns att köpa i boklådorna. Han berättade för mig att den rent dokumentärt handlar om hur frimurarna i långa tider i alla länder med sin hemliga makt behärskat det politiska spelet. 

Han lät mig läsa några korta notiser enligt vilka en forskare, Heinz Pfeifer, kunnat ådagalägga hur frimurare redan 1929 satt in jättelika summor på konton i Amsterdam, som fick disponeras av Hitler, Göring och Goebbels. Det var de pengarna som förde Hitler till makten påstår Pfeifer.

Revolutionär brutalitet
Jag vet numera att bokens författare Karl Steinhauser (född 1936), bosatt i Wien, med examina både i statsvetenskap, ekonomi och juridik, och efter att ha jobbat som journalist på dagstidningen Kurier numera leder ett ”institut för politiska skrifter” och är ordförande i en organisation ”Corps Economique” som försvarar politisk solidarisering och privatföretagsamhet. 

Som ett språkrör för en patriotisk ”borgarskyddskommitté”, SOS-Österreich, har han givit ut tre pamfletter och nu den fjärde som heter ”EG – Die Super-UdSSR von Morgen”, i vilken han påstår att EG med frimurarhjälp håller på att koncentrera makten i hela Europa på ett stalinistiskt plan.  

Frimureriet grundades år 1717 och fick prototypen av ett hemligt politiskt parti, påstår Steinhauser i sin bok (som han sänt mig på min begäran). 

Den sicilianska maffian (just nu aktuell) och malteserriddarna har närmast formen av två små italienska frimurarloger. Giuzeppe Mazzinis terrordåd redan år 1854 (då hertigen av Parma mördades liksom även de domare som skulle döma mördarna) är bara ett exempel på frimurarnas revolutionära brutalitet. Metoderna står inte fjärran från dem som används av Ku Klux Klan. 

Inom Vatikanen har (enligt Steinhausers ”dokumentation”) frimureriet länge haft ett bastant säte.  Att påven Paul VI redan som ung student var frimurarmedlem är bevisat. Att han 1978, kort före sin död, skänkte sina påvliga insignier, tiaran, bröstkorset och ringen till FN i New York var enligt Steinhauser en rent blasfemisk (=hädisk) handling till förmån för frimureriet inom FN.

När hans efterföljare påven Paul I fördömde denna gärning dog han av ännu okänd anledning efter att ha varit påve i 33 dygn. Enligt Vatikansed får en påve inte obduceras.

Lika plötsligt avled påven Pius VIII strax efter det han hade utsänt en en cyklika i vilken han fördömde varje form av frimureri.

Tidningsägare och journalister
I Baden-Baden hölls 6-9 juni 1991 den årligen återkommande frimurarkongressen som går under namnet ”Bilderbergmötet”. 

Steinhauser publicerar en lång lista över de som tidningsägare och journalister verksamma frimurare som deltog. 

Till dem som nämns hör också Aatos Erkko i gott sällskap med andra ägare till världens tidningsjättar, Wall Street Journal, Daily Telegraph, Die Zeit, Berlingske Tidende, Washington Post och Le Point. Vilken EG-betonad makt dessa kan utöva må läsaren själv bedöma.

I inget av dessa dagblad lär där någonsin finnas rapporter om de årligen återkommande Bilderbergermötena. Mötena är slutna (hemliga) tillställningar, varom intet får knystas i offentligheten. Men en ”läcka” har skett och nyhetsbyrån Gode har i ett infoblad nr 8/1992 kunnat avslöja vissa detaljer.

Havel frimurare av 30:e graden
Något överraskande är avslöjandet att Vaclav Havel under sitt besök i USA 1968 korades till frimurare i 30:e graden enligt ”Ritual of Knight Kadosch”. 

Då Havel blev president 1989 rehabiliterade han alla frimurare som var medlemmar av motståndsorganisationen Charta 77 som under åren mötts på hotellet Schloss Schwarzenberg i Wien. Det var bland dessa personer som Havel sedan utsåg sina ministrar.

Scientologin, grundad av science-fictionförfattaren L. Ron Hubbard har sin central i Florida, USA och cirka 7 miljoner medlemmar i 22 länder. 

Förbindelsen till frimureriet kan klart ådagaläggas. En avhoppare, Norbert Potthoff, har påpekat att ”scientologin är en organisation som byggts i en mycket pervers form. 

Vanliga människor betraktas som fungerande maskiner och scientologerna som övermänniskor, som kommer att behärska världen och erövra planeterna”.  

I en något annan form kan man finna likartade tankar i den religiösa rörelsen Jehovas Vittnen.

Stalin, Bush och Clinton
Karl Steinhauser anser att frimureriet med sin förkunnelse om ”frihet, jämlikhet och broderskap” ärlandsförrädisk, strävar liksom kommunismen till att få världsmedborgarna att lyda den som - i form av en övermänniska – härska över dem.Varje patriot är en förrädare inom frimureriet. Makten ska utövas av någon ”övermänniska” i stil med Hitler, Stalin eller den som kommer att bli den bestämmande inom EG.

Enligt Steinhauser var Stalin inte enrollerad i någon frimurarloge men handlade i enlighet med frimurarprinciper. Däremot finns det bevis för att både Roosevelt och Churchill tillhört var sin frimurarorden. 

I boken påstås det att  också Bush och Clinton hör till skaran. Kurt Waldheim påstås helt ha ”regerat” enligt direktiv från frimurarna och det lär också nuvarande österrikiske rikskanslern Franz Vranitsky göra.

EG-kommunister tar makten
Att Steinhauser motarbetar EG är klart. Det har sagts att Österrike för att bli medlem  i EG årligen skall betala en ”medlemsavgift” om cirka 3.5 miljarder mark, men från statligt håll har man sagt att siffran är överdriven. I boken ingår uppgifter, citerade ur ”Facts & Figures” (1991), om de löner som nu utbetalas i Österrike åt EG-sinnade frimurarmedlemmar i ledande ställning. 

Nationalbankchefen Maria Schaumayer lyfter årligen cirka 4,5 miljoner mark plus tjänstebil med chaufför. 

De 24 högst avlönade i banken lyfter sammanlagt drygt 50 miljoner mark årligen. Hitlers älsklingsord ”machtübernahme” (att överta makten) används flitigt i boken för att visa att frimurarna redan nu (i Österrike) tagit makten.

De skulle föra för långt att här framlägga det resonemang enligt vilket Steinhauser vill bevisa att privatföretagsamheten kommer att ”slås ned” genom en anslutning till de jättelika ”marknadernas” EG. Vi kunde kanske påpeka att de stora enheternas diktatur i det konkursdrabbade Finland blir allt mera påtaglig.

Steinhauser är ju minsann inte den enda som inför EG förutspår en för många små, glesbefolkade länder ödeläggande invandring av grannar, i de stora folkvandringarnas stil. Vad han däremot utan klar dokumentation påstår är, att men redan nu i Bryssel (i EG-högkvarteret) håller på att upprätta en jättelik databank – ett perfekt kontrollsystem  med 18 inställda kodchiffer – över varje människa som lever i Europa med noggranna uppgifter om var och en av oss. 

Det blir som om vi skulle bära var sin med en laserstråle igenkännbart ”fingeravtryck” tack vare vilket vi aldrig kommer att kunna passera hemligt utlagda kontrollpunkter utan att bli identifierade.

Situationen för EG är sålunda, enligt Steinhauser, inte så olik de fasaväckande framtidsvyer som Huxley & Co framlagt. Här i boken betecknas framtiden som en extremt kommunistisk frimurardiktatur.

Den här artikeln var publicerad som en bokrecension i den finska tidningen Vasabladet den 29 April 1993 och författad av Lars Hamberg.


Det totalitära EU är bara ett etappmål mot en totalitär kommunistisk diktatur under FN. The New World Order. Kina lägger ut kursen vad gäller teknologi: Läs här om vår framtid. By Any Other Name Globalism is Technocracy, Not Merely Communism

En vän som heter Erik sammanfattar bra:

Den nya världsordningen som den styrande eiten har planerat för sig själva är en kontantlös global diktatur där människor reducerats till mikrochippade robotar ständigt uppkopplade till internet och vars antal mycket kraftigt skall reduceras från dagens sju miljarder till endast fem hundra miljoner. 

Ett globalt folkmord där över 90% av mänskligheten ska försvinna. Detta är bakgrunden till Agenda 21 och den av media- och underhållningsindustrin mycket hårt drivna subliminala kampanjen för transhumanismen, där normala människor betraktas som undermåliga biologiska maskiner som bör uppgraderas med extern teknik, `Internet of Things´ - IOT - där allting "taggats" och kan följas i realtid.

För de flesta är internet ett enkelt sätt att hålla kontakten med nära och kära. För den dolda handen är internet ett datoriserat inventariesystem där planetens alla resurser, inklusive resursen "människor", taggas och övervakas 24/7. Även om många människor redan idag via sina mobiltelefoner i princip lever som "taggade" har de ändå möjligheten att lägga ifrån sig telefonen, ta ur batteriet ur den och lägga den på ett ställe dit ingen strålning når. Det går inte att göra med mikrochippet.

Det är därför kontanterna ska bort. När kontanterna är borta kan människor inte säga nej till mikrochippet.

Det är därför GMO, vaccinationer, aerosolbesprutning och mikrovågsstrålning (70 miljarder högre än den normala bakgrundsstrålningen) inte bara gör människor sjuka och långsamt dödar dem - utan också kommer att göra framtida generationer oförmögna att skaffa egna barn. Detta är vad WiFi, trådlösa eheter, mobiltelefoner, mobilmaster och nya generationens elmätare handlar om.

Det är därför de mörka krafterna har börjat införa en tredje könskategori, och människor via föda och vätska påtvingas hormonstörande ämnen som gör män mer feminina och kvinnor mer maskulina. Planen är att förvandla kommande generationer till en avbild av Baphomet, och till att inte längre ens tänka i termer av män och kvinnor.

Det är det HBQT-lobbyn och kampanjen om "hen" handlar om, inte om jämnställdhet. Att etablera ett tredje kön som varken är man eller kvinna och där framtidens människoliknande robotar kan placeras i.

Det är därför FN:s klimatpanel och Vatikanen under den nya påven Francis försöker övertyga människor om att den livsnödvändiga gasen koldioxid är ett hot mot biosfären - ett påhittat "hot" för vilket den föreskrivna "lösningen" är att omgående omvandla FN till en världsregering.


Om de mörka krafterna får som de vill, kommer framtidens barn inte att vara människor som vi i dag förstår det. De kommer att skapas i laboratorier och vara ägda av DARPA, Google, Amazon och andra företag.
Se denna dokumentär om vår framtid om vi inte stoppar dem: New World Order - Communism By The Backdoor ( Full Documentary )