lördag 18 maj 2019

Om mobbning i Försvarsmakten och mirakel

Hela min barndom var jag mobbad i skolan. Livet var ett helvete men jag bet ihop och led i tysthet.

Mina föräldrar visste inget. Jag vet inte hur denna tid påverkade mig i mitt mitt undermedvetna. Jag vet bara att jag aldrig slog tillbaka när mina antagonister slog mig. Jag är och har alltid varit en fridsam typ som aldrig tagit till våld.

När skolan var över antog jag att nu är min roll som ständigt mobboffer också över. Ack vad jag bedrog mig.

År 2000-2002 genomförde jag Försvarsmaktens förmodligen mest intellektuellt krävande utbildning. Tekniskt chefsprogram med inriktning ledning/telekrig. Framtiden såg ljus ut.

År 2003, efter 2 1/2 år på FHS (inkluderande tekniskt basår) började jag min tjänstgöring i Högkvarteret. Man ville att jag skulle arbeta med Nätverksbaserat Försvar (NBF) och mer specifikt, Försvarsmaktens Arkitektur (FMA) och Försvarsmaktens Arkitekturramverk (FM AR). 

Nästan omedelbart ledde detta arbete till ett omfattande internationellt arbete och tjänsteresorna var många och långa. Bryssel och London blev som andra hemstäder för mig.

När NBF skrotades runt 2008/2009 (utan rationella argument) började mina problem. Trots att jag alltid gjort vad arbetsgivaren ville att jag skulle göra, med goda vitsord, kände jag att något var fel. 

Jag blev runt 2010 erbjuden medlemskap i en frimurareloge i Uppsala av en kollega (som jag trodde var en vän) men valde att tacka nej. Någonting förändrades sen i mitt arbete, något jag inte kunde sätta fingret på, men man kan kalla det att friktion uppstod. Trots att jag inte var frälst då så visste jag i min själ att frimureriet var ockult och satanistisk. Läs här.

Jag finner det obegripligt att offentligt anställda, och framför allt chefer, tillåts vara med i dessa ockulta sällskap. Idag har jag förstått att det inte är viktigt, utan essentiellt, för karriärister att vara en "broder" i en frimurarloge. Annars blir du utmobbad på det sätt jag blev. Ett bevis på hur korrumperat och kontrollerat av satan som Sverige är. Och inte bara Sverige. Hela EU är en kommunistisk frimurardiktatur. Läs här.

De facto blir du som Sverigedemokrat t.ex. helt utmobbad av etablissemanget i Sverige, du blir också av med jobbet p.g.a. "fel åsikter", men du måste vara en "broder" i ett ockult satanistiskt sällskap för att ha framgång i ditt jobb!! Det är synarkin, eller snarare som det är nu 2019, den antikristliga diktaturen, Sverige.

Åter till vad som hände. Det hela eskalerade alltså fram till en punkt där jag kände mig mobbad och utfryst på jobbet. Mina sista reko chef var FM CIO, Thomas Engevall. Han är förmodligen den bästa chef jag någonsin haft. Han stöttade mitt arbete, öppnade dörrar och gav mig frihet under ansvar. Jag väljer att namnge honom för att han förtjänar respekt som den officer av den gamla icke politiskt korrekta stammen som han är. 

När sedan regeringen utsåg Thomas till PRIO-chef år 2010 började mina problem. Jag tappade min sponsor och bytte avdelning på LEDS. Jag hamnade på en ny avdelning, LEDS INRI, som var som det kändes, en avdelning full av karriärister. 

Jag kände mig aldrig respekterad för mina unika kunskaper som FM CIO hade uppskattat så mycket. Jag började känna mig osedd och utfryst.

När jag var mobbad och utfryst på jobbet i den djupa statens, förlåt Försvarsmaktens, högkvarter på ÖB Stab, ledningsstaben (LEDS), drabbade jag av dessa symptom år 2010/2011. Det var vidrigt. Sömnproblem och minnesproblem bl.a.

Jag fick också diabetes typ 2 år 2010 och jag är övertygad om att det finns ett samband.

Jag fick utmattningssyndrom inte av stress av att ha för mycket att göra, utan av stress av att sitta där utan arbetsuppgifter. Att ha för lite att göra helt enkelt.

Utfryst och osynliggjord. Jag bara satt där i min lilla enmodulare på Lidingövägen 8.

I september 2012 blev jag inkallad till Dennis Gyllensporre (C LEDS INRI) där jag blev delgiven att jag skulle förflyttas till Försvarsmaktens Konceptutvecklingsenhet (FM KE) i Enköping. Jag frågade varför och svaret blev ”du skall implementera FM A och FM AR”.

Samma dag jag kom till Enköping, i oktober 2012, med mina flyttlådor hälsades jag av av min nye chef; ”Vad gör du här? Har du inte hört att vi skall läggas ned? Det är ingen idé att du packar upp flyttkartongerna”.

När så min blivande chef fick läsa min noggrant dokumenterade berättelse (komplett med skärmdumpar av mail) sade han att det var det värsta han hade läst. Chefen FM KE kontaktade LEDS nästan dagligen och frågade om när mina uppdrag och ekonomiska resurser för att ”implementera FM A och FM AR” skulle komma?


Han möttes varje gång endast av harklingar och total tystnad. Så jag bara satt där. Skickad till en organisationsenhet som Gyllensporre visste skulle läggas ned utan arbetsuppgifter. Min chef gav upp så småningom och accepterade att jag tillbringade stora delar av min arbetsdag i fikarummet.

Det var som på LEDS, men på annan ort. Min arbetsdag bestod i att fika och då och då jobba med mitt personliga uppdrag från FM CIO.

Men där, utanför karriärsystemet i Högkvarteret, träffade jag människor, normala riktiga människor som hjälpte mig tillbaka från utbrändhetssymptomen. För den kamratskap jag möttes av på FM KE i Enköping är jag evigt tacksam. Många timmar i fikarummet med empatiska och varma människor blev det! Att chefen fikade med staben var jag INTE van vid från HKV! Det var ett underbart gäng i Enköping och jag började läka.

Så, när jag ser tillbaka tillbringade jag åren, del av 2010 och åren 2011-2012, på jobbet utan arbetsuppgifter.

Och allt detta för jag ville spara skattepengar genom Enterprise Architecture inom FM och det var det som FM satt mig till att göra dessutom. De sade att detta internatonella arbete var viktigt för Försvarsmakten, men det var lögn och förbannad dikt! Pengarna ströks för att som det hette; "det är här och nu som gäller - inte utveckling".

Det var köpa materiel som var viktigt trots att man inte visste vilka prylar man redan hade. Bl.a. fordon för internationella insatser köptes in helt i onödan minns jag för att man inte hade koll på att de redan fanns. Ett bevis på att FM desperat behövde en dokumenterad arkitektur och den ordning och reda jag arbeta med att utveckla.

Jag var internationellt drivande inom området Defence Enterprise Architecture på uppdrag av FM CIO (som hade fatta beslut om att tillämpa MODAF) och ledde framtagandet av det brittiska Ministry Of Defence Architecture Framework (MODAF) i samverkan med Ministry of Defence i London, en produkt som senare adopterades av NATO förutom MOD. Läs här

Jag var djupt involverad i utvecklingen av NATO Architecture Framework (NAF) under åren 2003-2006. Jag såg till att återbruka våra kunskaper från den skrotade NBF-utvecklingen där, och jag kan lova att det var uppskattat av NATO.

Jag hade när arbetet med uppdateringen av MODAF gjordes ett personligen ett internationellt hedersuppdrag som chairman IDEAS (International Defence Enterprise Architecture). Jag fick höra av internationella kollegor att "Sweden is thought leaders in Defence Enterprise Architecture". Mycket p.g.a. insatserna i NATO med NAF. Uppskattningen i HKV var dock noll (utom hos FM CIO).

När jag organisatoriskt blev förflyttade från LEDS CIO till en annan avdelning, LEDS INRI, vägrade plötsligt högkvarteret att betala något mer för att färdigställa produkten. Jag förstår idag att de fick direktiv av den djupa staten att inte finansiera arbeten som kunde innebära mindre skattepengar överförda till Wallenberg och den djupa statens militärindustriella etablissemang.

Man ville inte inte ha ”ordning och reda” (även om man utåt sade så). LEDS INRI var den djupa statens stab förstod jag många år efteråt och jag jobbade där när övertagandet skedde.

Då kunde jag inte förstå varför Högkvarteret inte var intresserade av att investera i modern informationshantering för att få ordning och reda och spara skattepengar. Idag förstår jag varför. Det fanns ingen vilja att spara pengar genom att eliminera onödiga inköp.

Försvarsmaktens CIO tyckte detta var så bedrövligt hanterat att han skämdes gentemot vår brittiska kollegor och beslöt att finansiera slutförandet ur sin budget. Jag fick ett personligt uppdrag av honom. ”Färdigställ produkten och leverera till CIO MOD”.

Så, varje gång det behövdes en reseorder påskriven till London eller USA var det problem eftersom staben i Enköping inte hade detta uppdrag. Varje gång fick jag förklara att det var ett personligt uppdrag som jag hade och att det var FM CIO som betalade.

En avslutande tjänsteresa till Paris år 2012 fick betalas ur egen ficka för att behålla anseendet.

Så långt tiden i den djupa staten, förlåt Högkvarteret.

Sen var det FHS 2013-2016 med arbetsuppgifter (ibland), sen tyckte den politiskt korrekte rektorn där att jag inte var bra för FHS anseende (med min blogg - läs här och här) utan jag skickades tillbaka till Försvarsmakten och luftstridsskolan (LSS) i januari 2017 igen för ett nytt år utan arbetsuppgifter där jag studerade Bibeln på kontoret på arbetstid för att ha något vettigt att göra.

Jag tvingades alltså bort från den politiskt korrekta försvarshögskolan då rektor vägrade förlänga min anställning där trots att skolan behövde min unika kompetens.

Rektor hade sannolikt fått order från departementet (ministerstyre?) att göra sig av med mig till varje pris trots att mina chefer ville behålla mig då jag hade unika kunskaper som lärare i bl.a. informationssäkerhet och cybersäkerhet.

Jag fick inte heller jobba denna gång när jag skickades till en skrubb på LSS i Uppsala (utan arbetsuppgifter - på en "påhittad befattning") för att MUST hade helt plötsligt bestämt att jag hade alkoholproblem och skrivit ett Hemligt beslut att jag inte får ta del av sekretessbelagd information eller ha internationella kontakter.

Detta trots att jag var helnykterist. Jag fick inte reda på varifrån de hade fått detta rykte och varför de fattat detta grundlösa beslut. Beslutet var hemligstämplat såklart och jag fick inte se det trots att det bara handlade om mig.

Detta var Orwellskt, men jag kunde inget göra mer än att underkasta mig en läkarutredning under 6 månader som bevisade att det jag sade var sant, jag inte druckit en droppe. LSS kunde inte ge mig arbetsuppgifter då jag inte fick hantera sekretess enligt den djupa statens, förlåt MUST, beslut. 

Så, som sagt, det blev Bibelläsning på kontoret istället. Efter semestern 2017 behövde jag inte åka till LSS längre utan var hemförlovad med lön.

Det är så den djupa staten fryser ut obekväma medarbetare. Det är så den antikristliga diktaturen Sverige tillämpar sin grundlag om åsiktsfrihet och yttrandefrihet i praktiken. Genom att knäcka människor.

I November 2016 blev jag så andedöpt här i Riga. Min blivande fru var närvarande, det var andra gången jag träffade henne. Två vänner från Finland bad för mig och döm om min förvåning, jag som bestämt mig för att inte falla bakåt, som många andra gjorde, föll som en fura utan att kunna motstå Guds kraft.

Det var i detta ögonblick som all ångest och oro försvann för evigt ur mig och jag fylldes av en glädje och frid som jag inte kan förklara. Mitt övernaturliga liv som andedöpt kristen började där och då, med en Gudomlig frid som fyllde mig.

Av en slump var det en vän som av en slump fångade på bild hur något som ser ut som en lila rök och en grå matta lämnade mig i samma ögonblick som all ångest och oro försvann.

Personligen är jag övertygad om att det var en eller flera demoner som tvingades ut ur mig och att detta fångades på bild av en slump. Bilderna nedan är tagna med någon sekunds mellanrum. På den ena bilden syns inget särskilt, men på den andra...Nu i maj 2019, är mitt gamla jag begravt sedan den 29 januari 2017 när jag döptes i Jesus namn.

Så egentligen är det fel att skriva detta då det inte längre är min berättelse utan en död persons berättelse. Läs här om du är intresserad mer av min före detta persons personliga berättelse.

Varför skriver jag nu detta?

Jag vill inge hopp genom att dela min väldigt personliga vittnesbörd. Det svenska samhället är kontrollerat av demoniska krafter. De finns överallt. I regering, riksdag, media, svenska kyrkan och som ni ser, även i Försvarsmaktens högkvarter.

Sverige är idag ett ondskefullt, Gudlöst och kallt samhälle i totalt förfall. Det är snarare normalt att känna depressionen och utmattningen komma och känna total hopplöshet och uppgivenhet.

I december 2016 analyserade jag Sverige här.

Resultatet av min analys är att Sverige är en sviktande stat, balanserande på knivseggen från fullständigt statsförfall. Det enda som saknas är att medborgarna börjar ta rättvisan i egna händer. Sen är vi där.

Efter 35 år som officer i Försvarsmakten kan jag bara säga; HÅLL ER DÄRIFRÅN!

I det genomkorrumperade Sverige innebär det att du tjänar den djupa staten, inte Sverige.

Staten har en handfull kärnuppgifter. Den allra viktigaste är att svara för yttre och inre säkerhet. När lagen är för klen och polisen inte längre kan agera tar brottslingarna över. När Försvarsmakten backar för hotande kriminella – då faller staten samman.

Citat från denna artikel.

När kriminella sitter i regering och riksdag faller också staten samman. En stat överlever aldrig en attack inifrån och Försvarsmakten är på fiendens sida, inte folkets!

Sverige, liksom hela västvärlden, styrs av världens största borottssyndikat. Khazarmaffian. Läs om Khazarmaffian här. Det politiska systemet tjänar bara två syften; 

1) Att plundra landet och befolkningen genom stöld av nationella tillgångar och befolkningen genom skatter.  

2) Att upprätthålla illusionen av demokrati för den hjärntvättade befolklning genom styrd media (mainstreammedia). Läs här.

Det är normalt att känna ångest i Sverige av idag kanske, men inte nödvändigt.

Min poäng är att kunde kraften i Jesus blod utföra ett sådant mirakel i mitt liv så kan Han göra det i ditt liv också. Allt som behövs är att ta emot Honom i tro som jag skrev om här och att adoptera Jesus som din Herre samtidigt som du släpper kontrollen över ditt liv och börjar vandra i tro. Då kommer miraklen att hända och dina värsta kriser kan förvandlas till en välsignelse du aldrig kunde drömma om.

Kanske är ni värre drabbade i den antikristliga diktaturen Sverige än vad jag var? Jag säger till dig, och det är min poäng med detta inlägg, är att även om det känns hopplöst så kan Gud inte bara upprätta och hela dig, utan dessutom utföra några mirakel i ditt liv, som när Han förde mig samman med min själsfrände och fru.

Kanske intresserar det också någon om hur arbetsgivaren Försvarsmakten tillämpar sin värdegrund ”Öppenhet! Resultat! Ansvar!” i praktiken?

Här är min dokumentation om vad som hände, nedskrivet när det hände, komplett med namn på personer inblandade.

Herren lyfte ur mig ur Försvarsmakten då jag inte hade kraft själv att lämna. Pension om några år lockade, och visst blir man lat när man lyft en hög lön under många år utan några krav på motprestation.

Herren hade alltså andra planer för mig. Idag är jag lyckligt gift med en kvinna som Gud sammanförde mig med. 

Jag bor i ett land utan den demoniska närvaro som Sverige har. Gud sände mig till Lettland och Riga (men det är en annan historia).


Jag har aldrig haft det så bra som nu. Jag är min egen chef och slipper psykopater och frimurare till chefer som högkvarteret kryllar av. Jag slipper den tröstlösa pendlingen varje dag. Den helige ande har fullständigt återupprättat mig och byggt om mitt inre och dessutom gett mig min fru och hennes kärlek.

Uniformen kastade jag i sopcontainern innan jag lämnade Sverige. Jag ville aldrig se den igen. Skärmmössorna for som UFO:n ned i sopcontainern.

Jag är evigt tacksam hur Herren vände min misär till mitt livs största välsignelse. Tack Jesus!

Jag avslutar med en sammanfattande text om detta som jag skrev på Facebook den 18 maj 2019:

När jag var mobbad och utfryst på jobbet i den djupa statens, förlåt Försvarsmaktens, högkvarter på ÖB Stab, ledningsstaben, drabbade jag av dessa symptom år 2010/2011. Det var vidrigt. Sömnproblem och minnesproblem bl.a. 

Jag fick också diabetes typ 2 år 2010 och jag är övertygad om att det finns ett samband.

Jag fick utmattningssyndrom inte av stress av att ha för mycket att göra, utan av stress av att sitta där utan arbetsuppgifter. Att ha för lite att göra helt enkelt.

Utfryst och osynliggjord. Jag bara satt där i min lilla enmodulare på Lidingövägen 8.

Nya arbetskamrater i Enköping 2012 innebar forfarande inga arbetsuppgifter (jag fikade på jobbet i 8 månader) och inga pengar för att bedriva något arbete. 

Samma dag jag kom till Enköping i oktober 2012 med mina flyttlådor hälsades jag av av min nye chef; ”vad gör du här? Har du inte hört att vi skall läggas ned? Det är ingen idé att du packar upp flyttkartongerna”. 

När min blivande chef fick läsa min noggrant dokumenterade berättelse (komplett med skärmdumpar av mail) sade han att det var det värsta han hade läst.

Men där, utanför karriärsystemet i Högkvarteret, träffade jag människor, normala riktiga människor som hjälpte mig tillbaka från utbrändhetssymptomen. För den kamratskap jag möttes av på FM KE i Enköping är jag evigt tacksam. Många timmar i fikarummet blev det!

Så när jag ser tillbaka tillbringade jag åren del av 2010 och åren 2011-2012 på jobbet utan arbetsuppgifter. 

Och allt detta för jag ville spara skattepengar genom Enterprise Architecture inom FM. 

Jag var internationellt drivande inom detta område och ledde framtagandet av det brittiska Ministry Of Defence Architecture Framework (MODAF) i samverkan med Ministry of Defence i London, en produkt som senare adopterades av NATO förutom MOD. 

Jag hade ett personligen ett internationellt hedersuppdrag som chairman IDEAS (International Defence Enterprise Architecture).

Högkvarteret vägrade betala något som kunde innebära mindre skattepengar överförda till Wallenberg och den djupa staten, basically ”ordning och reda”. 

Då förstod jag inte varför Högkvarteret inte var intresserade av att investera i modern informationshantering för att få ordning och reda och spara skattepengar. Idag förstår jag varför.

Försvarsmaktens CIO tyckte detta var så bedrövligt hanterat att han beslöt att finansiera slutförandet ur sin budget. Jag fick ett personligt uppdrag av honom. ”Färdigställ produkten och leverera till CIO MOD”.

Så, varje gång det behövdes en reseorder påskriven var det problem eftersom staben i Enköping inte hade detta uppdrag. 

Varje gång fick jag förklara att det var ett personligt uppdrag som jag hade och att det var FM CIO som betalade.

Så långt tiden i den djupa staten, förlåt Högkvarteret.

Sen var det FHS 2013-2016 med arbetsuppgifter ibland, sen tyckte den politiskt korrekte rektorn där att jag inte var bra för FHS anseende (med min blogg) utan jag skickades tillbaka till Försvarsmakten januari 2017 igen för ett nytt år utan arbetsuppgifter där jag studerade Bibeln på kontoret på arbetstid för att ha något vettigt att göra.

Jag fick inte jobba för att MUST hade bestämt att jag hade alkoholproblem. Detta trots att jag var helnykterist och bevisade det med en medicinsk utredning.

Det är så den djupa staten fryser ut obekväma medarbetare. Det är så den antikristliga diktaturen Sverige tillämpar sin grundlag om åsiktsfrihet och yttrandefrihet i praktiken. Genom att knäcka människor. Detta var inte hela historien, men en del.

Nu i maj 2019, är mitt gamla jag begravt sedan januari 2017 när jag döptes i Jesus namn. Så egentligen är det fel att skriva detta då det inte längre är min berättelse utan en död persons berättelse.

Men kanske intresserar det någon om hur arbetsgivaren Försvarsmakten tillämpar sin värdegrund ”Öppenhet! Resultat! Ansvar!” i praktiken.

Delar av min berättelse om min återfödelse och hur Jesus upprättade mig finns här:


Herren bokstavligt talat lyfte ur mig ur Försvarsmakten då jag inte hade kraft själv att lämna. Pension om några år lockade.

Men Gud hade andra planer för mig. Idag är jag lyckligt gift med en kvinna som Gud sammanförde mig med. 

Jag bor i ett land utan den demoniska närvaro som Sverige har. Uniformen kastade jag i sopcontainern innan jag lämnade Sverige.

Jag är evigt tacksam hur Han vände min misär till mitt livs största välsignelse. Tack Jesus!