söndag 24 mars 2019

Om ännu ett öppet brev till Stefan Löfvén - Gästinlägg

Olle Ljungbeck skriver ännu en gång till sektledaren för hatsekten SAP, rikslögnaren och satanslakejen (satan är alla lögnares herre) Stefan Löfvén i ett öppet brev:

Öppet brev till Stefan Löfven.

Huruvida personliga egenskaper ärvs från biologiska föräldrar är fortfarande en öppen fråga. 

Jag är en 87- årig man som alltsedan tidig ungdom varit intresserad av samhällsfrågor och inte minst demokrati.

I nästan varje framträdande Du gör Stefan Löfven, anklagar Du Sverigedemokraterna, SD för att vara ett nazistiskt part och därmed också indirekt alla dess medlemmar. 

Jag är förutvarande socialdemokrat men lämnade partiet när inflationsmålet överordnades sysselsättningen. Sedan några år är jag medlem i SD. 

Allt sedan jag - omkr l970 - talet - började skriva insändare och debattartiklar i tidningarna - ibland upptill ett 25-tal - har dessa i hög grad handlat om samhällsfrågor, demokrati etc.

Kan nämna att i motsats till dina biologiska föräldrar som enligt uppgift var nazister, avskydde mina såväl nazismen som kommunismen.

Eftersom Du inte uppfostrades av dina biologiska föräldrar men trots detta röjer personliga egenskaper och tolererar värderingar och handlingar som liknar de som nazister och auktoritära maktmänniskor ger uttryck för, går det inte att utesluta möjligheten att personliga egenskaper ärvs. 

Att Du har egenskaper som sammanfaller med nazism tyder ditt maktbegär och förakt för demokrati bl a på. Men också ditt förakt för de svaga.

Sålunda har Du, trots att Du är inne på din andra regeringsperiod inte gjort det minsta för att bekämpa invandrarvåldet, som i hög utsträckning riktas mot kvinnor/flickor.

Trots att vi har en jämställdhetslag verkar Du inte känna till denna. Din tolerans mot de invandrare som begår våldtäkter, som är för barn- och tvångsäktenskap, hedersvåld, tvånget att bära kränkande klädes-attribut, könsstympning, förstörelse av materiell egendom etc tyder inte på vare sig humanism eller medmänsklighet. 

Du har heller inte någon gång visat de drabbade någon som helst medkänsla eller bett dem om förlåtelse. Detta tyder onekligen på någon form av personlighetsstörning.

Under min tjänstgöring vid ett statligt verk träffade jag bl a Olof Palme vid föredragningar av ärenden som lydde under hans departement. 

När han fick veta att jag var statarpojke bad han mig ofta stanna kvar en stund extra för att få byta åsikter med mig. 

Vid ett sådant tillfälle kom vi bland annat in på auktoritära samhällssystem och det ledde vidare till att jag berättade om mina föräldrars avsky för sådana, bl a nazism och kommunism men också framdeles min egen avsky för dessa system. 

Han visade tydligt att han imponerades av mina föräldrars klarsynthet  och humanism - trots att vi befann oss i botten av samhället; som han sa. 

Du Stefan Löfvén är en sådan person för vilken makten är allt och då får allt vad verklig medmänsklighet ge vika. 

När Du därför med en propaganda som inte står Joseph Goebbles efter  försöker svartmåla SD och dess partimedlemmar visar Du att du på ännu ett område står mycket nära auktoritära rörelser som nazism och kommunism - nämligen det propagandistiska.  

Om man skall sammanfatta din regeringsperiod så är det att i stället för en realistisk, mogen, ansvarsmedveten och handlingskraftig regering, så har vi fått en propagandaapparat som dagligen sänder ut propaganda om vad den skall uträtta men aldrig uträttar samt kränkningar av SD och dess medlemmar. 

I stället för att arbeta för dina landsmän låter du invandrare mörda dem, våldta dem, råna dem, terrorisera dem - inte minst kvinnor/flickor - och tillåter dem i stort sett ostraffat bränna bilar/fastigheter etc.

Den primitiva människa Du är går igen i alla dina handlingar. Men Du skall veta att jag tror att Du en gång kommer att få stå till svars för dina illgärningar som i mycket påminner om vad nazister gjorde mot våra broderfolk i Norge och Danmark.
  
Nedanstående omständigheter som inte kan ifrågasättas talar för detta.

- Du har utan att fråga folket släppt in hundratusentals individer varav många är rena barbarer som så gott som dagligen våldför sig på svenska folket utan att Du ingripit. 

- Bevisen mot dig att Du är ansvarig för invandringen kan inte heller ifråga-
  sättas. 

- Av detta följer att Du därmed indirekt är ansvarig för de mord, våldtäkter, rån,
  terror, förstörelse av privat och samhällsägd egendom etc som dessa barbarer
  är skyldiga till.

"Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga - du som har en bjälke i ditt öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders" (Matteus 7:3-5).

Sverige oroar sig för vissa östländers demokrati och skänker därför årligen hundratals miljoner till stöd för en demokratisering av bl a Tjeckien. Sveriges regering lägger 123 miljoner av svenskarnas skattepengar för att lära den serbiska polisen genusintegrering och jämställdhet.

I sociala medier stoltserar en svensk polis som är delaktig i projektet nere i Serbien med att utbildningarna är ”fartfyllda”. Läs här.

Ovanstående liknelse stämmer väl på  Stefan Löfven och hans regerings attityder mot oliktänkande såväl stater som individer. Inte minst vad avser demokrati.

I Sverige har flertalet medborgare gått på myten om att Sverige i dag skulle vara en utvecklad demokrati. Men så är det ju inte. Sveriges demokrati är formell men inte reell.

Detta har inte minst Göran Persson  givit uttryck för. När regering och riksdag körde över medborgarna genom att antaga Lissabonfördraget utan val eller folkomröstning undslapp det Persson följande.

"Inte visste jag att vi tagit ifrån svenska folket så mycket makt och inflytande. Det måste vi rätta till". Men inte blev det så. I dag är mer än sjuttio procent av de svenska lagarna stiftade i Eu-parlamentet!

Det är detta som Löfven kallar demokrati!

I en demokrati skall de stora frågor som en kommande regering tänker fatta beslut i efter valet, redovisas före valet. Så skedde i stort fram till 1980. Numera är det regel att politikerna inte följer denna självklarhet som ju är grunden för vårt representativa system. Därmed bryter man också ständigt mot grundlagen.

Sålunda har två av de absolut största frågorna efter demokratins genombrott för ca hundra år sedan aldrig prövats i val eller folkomröstning. Det gäller Sveriges godkännande av Lissabonfördraget och Massinvandringen.

Ingen tidigare statsminister har som Stefan Löfven använt lögnen så medvetet för att ge sken av att Sverige fortfarande är en demokrati. Det samma gäller alla de löften han ställer ut på att genomföra nödvändiga reformer. De löften han går utmed genomförs aldrig utan stannar vid ord.

En tredje fråga där han ständigt bryter mot vår lagstiftning är kvinnors och mäns jämlikhet.

Kvinnornas situation har vad gäller trygghet numera förändrats mot en otrygghet som vi måste gå tillbaka till Fridslagarna från Birger Jarls och Magnus Ladulås tid för att få en jämförelse.

Han är självklart den Statsminister som mer än någon annan raserat välfärdslandet Sverige.

Trots min ateism fann jag ingen lämpligare liknelse för denne mans skändning av Sverige. De miljoner som han nu sänder till öst kan inte på något sätt dölja hans falskhet.

Av detta följer också om vi studerar historien sedan Sverige blev en nation, att Du är den värsta landsförrädare Sverige någonsin haft sedan landet blev en nation. En sådan måste för eller senare ställas till svars oavsett om hans handlande grundas på arv eller annat.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle