torsdag 7 mars 2019

Om prioriteringen av krigsförbrytare framför rikets säkerhet - Gästinlägg

Kenny Korén och Gunnar Malmström återkommer här som gästkrönikörer med en nya texter om det politiskt korrekta dårhuset Sverige, som har politiker som är det absolut största hotet mot Sverige och har en säkerhetspolis, polis och en Försvarsmakt som inte kunde bry sig mindre, och följaktligen utgör en del av hotet mot nationen och det svenska folket. Över till Kenny:

Fråga dig varför den dåvarande regeringen och Morgan Johansson konsekvent till skillnad från många andra länder under flera år har vägrat att kriminalisera s.k terrorresor och varför man gör det först nu när kriget verkar närma sig sitt slut? 

Politikernas strategi gör så att alla som hittills har rest för att stödja ett Muslimskt Kalifat dvs minst 300 personer kan få återvända till Sverige. I Sverige så finns det enligt SÄPO, troligtvis en mycket låg beräkning, mellan 2000-3000 Jihadister och där ett antal krigsförbrytare får stanna med hänvisning till deras mänskliga rättigheter eftersom de "riskerar" dödsstraff i sina hemländer.

Man prioriterar alltså krigsförbrytare framför sin egna befolknings säkerhet och man låter inte offren få upprättelse i en rättegång. 

Vem tror att Sveriges nuvarande politiker anser att man inte skulle ha utvisat nazister till Nürnbergrättegångarna eftersom de riskerade och även fick dödsstraff. 

Skulle man med dagens retorik handlat rätt genom att efter andra världskriget ha avstått ifrån att t.ex ha deporterat Herman Göring som vid flera tillfällen och under mycket lång tid befann sig i Sverige ifall han nu hade befunnit sig på Svensk mark vid krigsslutet?

Tänk dig det motsatta att Nazisterna hade fått en fristad i Sverige efter andra världskriget slut. 

Fråga dig varför Alice Bha Kunke ljög under en intervju på SVT om att man i Örebro hade lyckats väl med att rehabilitera IS-terrorister. Det var något som de ansvariga i Örebro aldrig hade hört talas om och varför fick hon sitta kvar när det avslöjades att hon medvetet hade stått och ljugit inför Sveriges befolkning och av vem blev hon tillsagd att ljuga? 

Mona Sahlin och många andra kämpade för att misstänkta mördare från IS eller de som aktivt hade stött ett kalifat som har begått våldtäkter och halshuggit eller bränt sina offer skulle få förtur till lägenheter och jobb när de återkommer till Sverige allt detta tvångsfinansierat via skattsedeln.

Det är exakt vad som kommer att ske när terroristerna nu kommer tillbaka till Sverige hemflugna till vårt land bekostat av Sveriges befolkning 

Flera höga ledare inom IS har förkunnat att nu skall kriget för ett upprättandet av ett Kalifat som styrs med sharialagar föras ute i Europa vilket redan har skett vid flera tillfällen. Majoriteten av Sveriges högst ansvariga politiker och ansvariga myndighetspersoner tar välvilligt emot dessa potentiella dödshot mot civilbefolkningen. Man valde att söka sig till IS eftersom man inte ville leva i ett Västerländskt land som Sverige och genom detta val så har man tydligt visat att man varken vill integreras eller leva efter våra demokratiska principer.

Vi skall alltså betala för att risken för fler terrordåd i Sverige ökar markant och det medans våra egna barn och barnbarn hamnar sist i bostadskön. I Sverige så informerar polisen socialtjänsten om misstänkta sk. "återvändare" från kriget i Mellanöstern men man talar aldrig om de brutala Islamistiska grupper som finns i Afrika vars medlemmar tar sig till Sverige. 

Vad gör då Socialtjänsten på många platser runt om i Sverige efter att de har fått denna information ifrån Svensk Polis? Svaret är absolut ingenting alternativt så kallar man IS-terrorister till helt frivilliga samtal. 

Det finns statistik på sedan flera år tillbaka att socialtjänstens resultat av sina insatser gentemot unga kriminella har gett ett mycket klent resultat. Trots det så stod nyligen rikspolischefen och förordade att socialtjänsten skall vara en stor del i att lösa den extrema våldsutvecklingen bestående av unga personer som är mycket våldsamma och grovt kriminella 

Nu anser de högst ansvariga politikerna och högsta ledningen inom polisen att socialtjänsten skall lösa frågan med de absolut värsta och brutalaste religiösa sektmedlemmarna ifrån IS.  

Fråga dig varför Regeringen med Göran Persson och Thomas Bodström i spetsen inte kunde garantera att Assange inte skulle kunna komma att utvisas till USA och där det inte fanns några som helst 100% garantier för att han inte riskerade ett dödsstraff ifall han utelämnades eller fick ett över 100 - årigt fängelsestraff?

Ingen person som har någon som helst trovärdighet och som har läst förhörsprotokollen gällande Assange och våldtäktsanklagelserna kan förneka att lydstaten Sverige hade fått ett uppdrag att så långt som möjligt omöjliggöra Assange fortsatta arbete med Wikileaks.

Enligt en majoritet av riksdagspolitikerna så är terrorister skyddsvärda medans de som avslöjar krigsbrott inte är det

Fråga dig varför Morgan Johansson, Ylva Johansson och t.ex Stefan Löfvén gång på gång dolt vilka som är i en extrem majoritet som dömda för grupp och överfallsvåldtäkter samt skjutningar, sprängningar, bil och - skolbränder samt åldringsbrott trots att det drabbar Sveriges befolkning mycket hårt?

Varför har de medvetet skapat ett dagens mycket otrygga Sverige som var helt otänkbart att kunna föreställa sig under den tid som jag hade förmånen att växa upp?   
                                  
Anders Kassman operativ chef på SÄPO om hur SÄPO prioriterar krigsförbrytares humanitära rättigheter framför Sveriges befolknings säkerhet. 

Hela Kalla fakta programmet finns att se på TV 4 PLAY.        

Så långt Kenny. Nu över till Gυnnar Malmström:

IS är huvudnyheter under veckor 2019-03-07.

Sista striden för IS är nu i slutskedet inom det tänkta kalifatets inledning. IS/Daesh som mördarmaskin var i storhetstid lika stort som en yta motsvarande Frankrike.
 
Ödeläggelse och förstörelse, plundring och fördrivning av lokalbefolkningen i miljontal inom städer, byar och landsbygd i en omfattning som inte är greppbar. 

Till denna förödelse skall läggas tusentals som mördats, stympats, skadats, förslavats, våldtagits och slutligen halshuggits för att tysta vittnen över de enorma grymheter som utverkats av IS/Daesh.

En stor del av bestialiteterna överskuggar Nazisternas ageranden och de i flesta fall jämställas.  

I denna bild av grymhet, förstörelse och vanvett skymtar Sverige, som med alla medel motsatt sig juridiskt att åtala och döma individer som frivilligt anslutit och medverkat i nämnda förödelse och återvänt till Sverige. 

Hur är det möjligt att sju politiska partiers riksdagsföreträdare i Sveriges riksdag inklusive regeringen frivilligt ställer upp i praktiken med den svarta vålds och blodindränkta mantel som representerar IS/Daesh och unisont med alla till buds stående medel verkar för att i praktiken samtliga våldsverkare inom IS/Daesh juridiskt inte skall vara åtalbara för de bestialiteter och brott mot mänskligheten IS/Daesh verkat för?

Trycket mot Sveriges särbehandling av IS och grupperingar i samma anda ökar dag för dag i internationella, nationella media och inom ett antal länders regeringar.

Stefan Löfvén står förmodligen inför en situation som kan leda till hela regeringens fall. Skulle så ske är det en välgärning och en förutsättning för att rensa upp i det träsk som heter Sveriges riksdag och angränsade departement.

På regeringsnivå har ansvariga regeringar medvetet förhalat och motverkat alla former av förslag att juridiskt kriminalisera brott mot mänskligheten utförda av IS/Daesh.

Agerandet att förhala och motverka en kraftfull lagstiftning av brott mot mänskligheten är förfärande i sin uselhet, agerandet har pågått under snart tio år uppenbart aktivt sedan 2013 och fram till dags dato.
  
Konsekvensen av agerandet är att samtliga individer som aktivt och passivt genomfört brott mot mänskligheten inom IS/Daesh och närliggande sammanslutningar är helt straffria som svenska medborgare när de återvänder till Sverige. 

Därutöver medverkar statsmakten regeringen och delar av riksdagens partier med att aktivt skydda personer som genomfört brott mot mänskligheten på alla nivåer inom landet med häpnadsväckande sociala förmåner och skuggande identiteter. 

Ett antal större och mindre organisationer knutna till olika politiska partier inom riksdagspartierna har villigt öst hundratals miljoner i bidrag till terrorist organisationer på olika nivåer såväl inom landet som utanför landets gränser. 

Uppfinningsrikedomen att finna passande transfereringsvägar är minst sagt häpnadsväckande.
 
Nu närmar sig räkenskapens dagar och mer eller mindre panik har utbrutit inom regering och riksdag och berörda departement. Stefan Löfvén och partistyrelsen försöker finna en väg ut ur eget vedervärdigt agerande under tiden från 2013 och fram till dags dato. Uppenbart är nu att alla kryphål är stängda. Sveriges regeringar och riksdag sitter fast i eget förvållande.

Som sista utväg körs nu regeringens justitieminister fram som huvudansvarig. Det draget är något av det mest avskyvärda avledningsförsök regeringen Löfvén står bakom under alla år. 

Landets justitieminister må vara vad som helst, men helt uppenbart är att justitieministern agerat i enlighet med statsministerns och partistyrelsens anda, önskemål och inriktning i samverkan med ett antal övriga riksdagsledamöter från olika politiska partier. 

Därutöver finns det anledning att närmare betrakta riksdagens agerande över det missförhållande som råder när individer är straffriförklarade inom landets gränser, under motiveringen brott mot mänskligheten kan inte bevisas.
Det argumentet beror uteslutande på juridiska förhalningar genomförda av regeringen Stefan Löfvén och partistyrelsen och tidigare regeringar.

En riksdag av anständighet och heder hade först varnat om samlat misstroendevotum mot regeringen och därefter genomfört och fällt regeringen.

Därmed är samtliga partier utom Sverigedemokraterna minst lika skyldiga till den förfärande utveckling som är för handen.

I Sverige av i dag finns enligt Säpo ca 150 identifierade IS företrädare, mörkertalet är förmodligen betydande i förhållande till Säpos normala strategiska uttalande. 

Därutöver finns det enligt trovärdiga källor tusentals radikaliserade individer med betydande sympatier för IS. En överhängande risk är att fraktioner av IS kommer för eller senare att utverka grovt våld inom landet med erfarenhet från grov våldsverkan och kunskaper i tillvägagångssätt och ledning. 

Det krävs inte särskilda utrustningar för att utöva kvalificerat våld i omfattande skala fördelat över stora ytor av landet.

Det är vad de svenska regeringarna och riksdagsledamöter under ca 10 år satt hela den svenska nationen under. 
  
Internationellt anses Sverige vara en betydande säkerhetsrisk för i främsta hand den egna nationen och därutöver angränsande nationer. 

Sverige betraktas internationellt som en betydande bas för terrorister på grund av det skydd och förmåner som regeringar medvetet står bakom.

Det hela beror uteslutande på den motvilja och motarbetande som finns inom regering och riksdag att följa såväl EU lagar och internationella lagar och som grund skapa nationella lagar.

Lagförslag som röstats ned, åsidosatts och förnekelsen av verkligheten i egenskap att skydda IS och närliggande organisationers verksamhet inom landet.

Ett antal verkande organisationer är terrorist stämplade internationellt och förbjudna. I Sverige hälsas de med välkomna till Sverige och bidragskarusellen körs i gång med full utdelning av svenska skattemedel.
 
Den övergripande frågan måste ställas, vad ligger bakom och varför?

Så långt Gunnar.

Folk vill hellre dö i terrordåd än kallas rasister. Fienden behöver inte ens sparka in dörren, den står vidöppen fylld med handhjärtan och välkomnande socialsekreterare, saft och bullar. Det är alltid mest synd om mördaren.

Vi måste alla förstå hur svårt han eller hon haft det i sin barndom.

Priset får vi alla betala, skriver Lennart Matikainen här.

Liberalernas försök att stigmatisera invandringskritik får motsatt effekt bland konservativa.

Utfrysningen leder till att nationalisternas dragningskraft ökar. Professor Eric Kaufmann, London-baserad forskare med fokus på invandring, etnicitet och populism, har väckt stor uppståndelse med sin bok ”Whiteshift”, om hur västvärldens majoritetsbefolkningar reagerar när de känner att positionerna hotas. Nu skriver han om utvecklingen i Sverige – exklusivt för Kvartal:

När rasistvapnet blir obrukbart

Avslutningsvis:

Det här är Stockholms socialborgarråd, Jan Jönsson (L), som ska styra upp alla IS-bödlar (äktheten i bilden kan inte garanteras, men med en liberal kan man vänta sig detta).

Känns det tryggt?

Rätt man på rätt plats?             Nyhetsmorgon i TV4 från 2016-06: