tisdag 19 februari 2019

Om ett öppet brev till socialdemokraterna och riksdagsledamöterna Åsa Lindestam, Elin Lundgren, Patrik Lundqvist. - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 87 år, är tillbaka:

Med anledning av er artikel; Den politiska överenskommelsen ändrar inte vad vi är - socialdemokrater.

Eftersom ni försvarar Januariöverenskommelsen med påståendet att överenskommelsen inte ändrar på vad ni är - socialdemokrater, finns det ju även hos er själva tvivel på just detta. Att många medborgare tvivlar på det är ett faktum.

Och visst finns det fog för tvivel inte minst genom Stefan Löfvens undfallenhet och hans förhållningssätt till invandrarvåldet och mot kvinnors i dag utsatthet och otrygghet.

Eftersom Socialdemokraterna, SAP i dag i första hand är ett maktparti dvs att makten går före
ideologin kan detta inte ifrågasättas .

Inte minst Januariöverenskommelsen innebar ju att stora avsteg gjorts från grundideologin.

Stefan Löfvén har mer än någon annan partiordförande för SAP visat att SAP är genom honom berett till stora och viktiga avsteg från den grundideologi som Per Albin och Erlander stod för.

Inte minst gäller detta en så viktig fråga som jämställdhet mellan kvinnor och män och i detta
innefattar jag då trygghet för kvinnor, flickor att utan rädsla vistas på vilken plats de väljer att befinna sig på.

Detta har blivit verkligheten för svenska kvinnor sedan 2015 då SAP tog över regeringsmakten och Stefan Löfven blev statsminister.

Att behålla makten har han tydligare visat viktigare än att värna kvinnors jämställdhet och trygghet.

Det visade sig första gången då han vid besöket i Iran krävde att alla kvinnliga medföljande ministrar skulle bära schal!

För att säkra sin makt är SAP berett till stora eftergifter för landet Sverige och dess folk vad gäller trygghet och bibehållen välfärd.

I Skåne har det visat sig att en stor del av SAP.s ungdomsorganisation SSU med ledningens goda minne tagits över av extrema islamister så att dessa behärskar en stor del av denna organisation i landskapet.

Partiet accepterar sålunda extremister för att kunna behålla makten!

I dagarna gick tre kända invandrarkvinnor Gulan Avci, Amieh Kekabareh samt socialdemokraten Nalin Pekgul ut och anklagar SAP för att svika invandrarkvinnorna.

Många av dessa utsätts fortfarande som i sitt hemland för hedersvåld, barn- och tvångsgifte, könsstympning etc. Utan att SAP ingriper!

I Göteborg har lokala socialdemokratiska politiker med understöd av partiledningen avsatt
kommunalstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson därför att hon enligt partiet agerar mot just hedersvåld och extremism från invandrargrupper.

Många fler exempel kunde redovisas här. Hur salafister och andra extrema islamister hålls om ryggen av partiet. Och det är i bl a de här sammanhangen det framgår att makten är viktigast.

Genom att inte agera mot de mest radikala islamisterna räknar man att få stora grupper av anhängare till islam som partimedlemmar. Ändamålet helgar medlen skulle man kunna säga är SAP.s och Stefan Löfvéns moral.

Det som nu visat sig är ett tydligt tecken på att hellre tillåter SAP förtryck, hedersvåld, barn- och tvångsäktenskap, könsstympning från extremister än att stävja detta och låta egna medlemmar för vilka moralen är viktigare än maktbegäret göra det av risken att förlora presumtiva medlemmar och därmed makten.

Ett exempel på detta är hanteringen av Ann-Sofie Hermansson, Göteborg, som genom sitt värnande av kvinnor/flickor agerat mot extremister som partiet stoppat av risk för att SAP förlorar valboskap framöver.

Och faktum kvarstår att många SAP - politiker kan gå långt i sin strävan att på det egna folkets bekostnad agera mot dessa för att vinna över invandrare till det egna partiet.

Själv har jag drabbats av detta. För ett år sedan när jag stod med min demonstrationsskylt utanför Nian på stortorget i Gävle fick jag erfara detta.

Då passerade en socialdemokratisk kvinnlig riksdagsledamot som läste skylten. Efter läsningen skyndade hon sig att dels falskeligen anmäla mig för polisen för och i lokaltidningen för hets mot folkgrupp.

Det hon emellertid inte visste var att samma skylt hade en gång tidigare anmälts av någon.

Såväl jag som skylten togs då om hand av polisen. Skyltens innehåll gick så långt som till
riksåklagaren. Denne meddelade mig efter några veckor att skylten inte innehöll något som stred mot yttrandefrihetsgrundlagen. Därför kunde jag hämta min skylt som jag därefter demonstrerat med flera gånger.

Att den socialdemokratiska riksdagsledamoten inte bad om ursäkt säger en del om hennes moral.

En mogen individ med moral hade givetvis bett mig om ursäkt för den falska och osanna anklagelsen. Men ett sådant agerande är kanske naturligt för det nya socialdemokratiska partiet?!

Jag vill med detta visa att en socialdemokratisk riksdagsledamot drar sig inte för att falskeligen anmäla en medborgare för hets mot folkgrupp i förhoppningen att hon då kan vinna sympati hos invandrare och därmed värva fler sådana till partiet.

Då väjer man varken för lögnen eller fäster vikt vid om dessa presumtiva medlemmar tillhör radikala grupper för vilka kvinnor inte har samma rättigheter som män. För övrigt kan jag nämna att jag mina 87 år till trots gått ostraffad genom livet.

Att Socialdemokraterna som regeringsparti med Stefan Löfvén som statsminister är skyldig till det invandrarvåld som är på väg att göra Sverige till en av de högst brottsbelastade länderna i världen och Sverige till ett av de otryggaste, framförallt för kvinnor och flickor är odiskutabelt.

Men sant är också att partiet i hopp om att kunna öka antalet medlemmar och därmed behålla makten inte endast överser med våldet utan också kastar ut de medlemmar- som är riktiga socialdemokrater - och därför reagerar mot kriminaliteten, våldet, extremismen, hedersvåldet och kvinnoförtrycket från invandrare.

Med ett långvarigt och aktivt medlemsskap i det socialdemokratiska partiet - som jag lämnat för ca 25 år sedan känner jag väl till socialdemokraternas grundideologi.

Att påstå att man fortfarande står fast vid denna är en uppenbar lögn. För de nämnda partiledarna var Sverige och dess folk viktigast.

Därför blev landet också det mest omtalade vad gäller välfärd, trygghet och strävan till jämlikhet mellan kvinnor och män.

I dag innebär den socialdemokratiska politiken motsatsen. Detta kommer att innebära att partiet kommer att gå tillbaka. För att förhindra detta tar man till vilka skamgrepp som helst. Ett av dessa är överseende mot allt det våld och otrygghet krimminella, religiösa och politiska extremister står för i vårt land.

Därför är inte partiet ideologiskt, moraliskt, humanistiskt som det en gång var. Era tvivel även om ni förnekar dem är sålunda något att ta på allvar.

Före valet drev såväl socialdemokraterna som vänstern att följande frågor inte var förhandlingsbara.

- Inga marknadshyror
- ingen vinst i välfärden
- ingen avskaffad värnskatt.

Med ett penndrag har Stefan Löfven gått globalisten Annie Lööf till mötes så det blir både marknadshyror, vinst i välfärden och avskaffad värnskatt. Allt för maktens skull.

Vad kommer då Jonas Sjöstedt och vänstern att göra? Sannolikt lägga ned vänsterns röster och då får Annie Lööf som hon vill.

Skall V kunna hindra det och i motsats till socialdemokratin låta ett nej vara ett nej måste de rösta emot Stefan Löfven som statsminister.

Men tror någon att Sjöstedt kommer att rösta nej? Inte jag.

Men i så fall har vänsterväljarna inget alternativ längre utan har i stället fått två nya borgerliga partier.

Sådan är politiken i dag. Ett nej är ett ja och ett ja är ett nej. 3 miljoner medborgare som hyr sina lägenheter kunde bli ett ganska framgångsrikt parti.

Alternativet är att rösta på ett part där ovanstående frågor inte är förhandlingsbara. Men finns det något sådant efter socialdemokraternas svek och sannolikt också efter vänsterns.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Läs också Olles förra gästinlägg Om den auktoritära statens kontroll genom ägarstyrd agendamedia - Gästinlägg