fredag 1 februari 2019

Om krossandet av nationalstaten Sverige - Gästinlägg

Annika Gran Charmolu är tillbaka med ett nytt gästinlägg. Det förra inlägget med titeln Om Sverige som pilotland i den Nya världsordningen hittar du här.

Idag sker dagligen brott mot rikets säkerhet från den politiska adelns sida. Ingen reagerar. Inte ens SÄPO som ansvarar för brott mot rikets säkerhet. Med bakgrund i Försvarsmakten som officer i 35 år så ser jag detta tydligt och har hyfsat bra kunskap om lagstiftningen, men som sagt ingen reagerar. Det får bara fortgå.

Jag ser också ständiga och återkommande brott mot grundlagen. Ingen reagerar.

Jag skrev om ett av alla grundlagsbrott här.

Vem skall svenskarna vända sig till när SÄPO, FM, och RPS är en del av problemet? Vilket rättssystem skall vi luta oss emot som medborgare när det svenska rättssystemet är genomkorrumperat?  Ni kommer väl ihåg Hilda och Ruben? Om inte, läs här.

Nu över till Annika:

Operation totalsabotage Sverige målsättning nationalstatens krossande - Globalisternas angrepp på Sverige - Varför allt det hemska sker.

Sveriges sårbarhet ökar för var dag som går- och man ökar på denna sårbarhet medvetet. En godtrogen befolkning påverkas alltmer men fråntas via MSM och public service möjligheten att se helheten gällande destruktionen.

Elberoendet ökar över tid och eltillgången är begränsad. En regnfattig sommar har drivit el-pris i höjden. Nu vill man från centralt håll att alla bilar ska drivas med el. Inget konkurrerande bränsle ska finnas. Om alla i Roslagen som i veckor stod utan el och mobilnät dessutom inte kunnat ladda ett elfordon hur katastrofalt utsatta hade de inte varit då?!

Om alla har eldrivna fordon och nödsituationer uppstår om elnätet ligger nere hur att nå sjukhus? Ska alla skaffa com-radio för att nå SOS? Hur många ambulanser kan bistå transport för de många utsatta? I tex glesbyggd där inte bilen är nog laddad blir man helt strandsatt- man kan inte ringa man kan inte åka.....

Se branden i Engelsberg 2014. En slags generalrepetition inför bränderna 2018. Jag var då branden utbröt på resande fot och rastade hunden i Fagersta. Det var snustorrt i markerna och i solen långt över 30 grader och blåste styv kuling. Något mer österut sågs jag det gigantiska brandmolnet från Engelsberg.

På tv rapporterade man om branden från Engelsberg. En skogsmaskin sade man vara orsaken. 

Jag följde påföljande dagars direktsända rapporter om branden. Man hade inga riktiga vattenbombande plan, men man avböjde det Ryska erbjudandet att omgående bistå med sina extremt effektiva vattenbombande plan. Istället lät man bränderna rasa och det tog dagar innan plan, mindre effektiva, från kontinenten nådde brandområdet.

Med andra ord lät man riskera människoliv och lät egendomar för miljard belopp gå upp i flammorna.


En utredning om brandförsvarets sårbarhet gjordes men denna gömdes undan, ingen åtgärder vidtogs alltså för att stärka beredskap och brandförsvar.

Istället la man miljoner på genusutredningar av brandförsvar. Inga vattenbombande plan köptes in.

Så var det dags igen 2018. Knastertorra marker. Uppgivna brandorsaker var åsknedslag, gnistbildning från tåg och skogsmaskiner. Vilka entreprenörer gällande skogsavverkning ger sig ut med skogsmaskiner med Engelsbergsbranden i färskt minne? Var det ens åska vid uppgivet tillfälle på platsen?

Kommunikationssystemet Rakel visade sig inte fungera. (Ett system som polisen klagat på sen år tillbaks, fö.) Många i brandförsvaret var hänvisade till privata mobiltelefoner.

Man bad inte om hjälp från Ryssland med sin armada av vattenbombande plan utan lät skogsarealer och egendomar för miljardsummor gå upp i rök för att invänta några få mindre vattenbombande plan från Italien.

På MSB hade man planerat tillsättande av Dan Eliasson som myndighetschef vilket skedde tidigt 2018. På våren 1samma år skickades broschyren "Om kriget eller krisen kommer" ut.

Där kunde man läsa att man som enskild individ är enskilt, privat ansvarig för sin beredskap i form av förnödenheter, sitt egna beredskapslager av mat etc i fjorton dagar. Det finns inga beredskapslager i Sverige från centralt håll till skillnad tex från våra nordiska grannländer.

Dan Eliasson är inte alls inkompetent. Han är tillsatt att utföra ett specifikt uppdrag och som enligt egen utsago teknokrat utför han detta uppdrag.

Han har varit generaldirektör för Migrationsverket och Försäkringskassan samt rikspolischef.

Hans uppdrag på alla dessa myndigheter har varit att i princip rasera dessa. Dessa myndigheter har via dysfunktion möjliggjort ett söndrande av Sverige. Ingen av dessa centrala organisationer har kunnat utvecklas på ett konstruktivt sätt utan snarare tvärt om. Alla som har verkat i konstruktiv anda har tystats och trängts bort.

Man kan säga att Danielsson är extremt effektiv att fullfölja sitt uppdrag för att söndra och försvaga samhällsbärande myndigheter. Han är en effektiv grindvakt i globalist-agendans tjänst vars mål är att krossa nationalstaten Sverige på sikt.

Högst troligt är att vi har än fler storbränder att vänta med samma låga nivå på beredskap.

Man må skrika sig hes om konsekvensanalyser, hotbilder och utredningar men de lyser med sin frånvaro från myndighetshåll. Det är inte meningen att åtgärder och förbättringar ska komma till stånd. Samhällsplanering och beredskap är numera synonymt med samhällssöndrande!!!!

Som generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är Dan Eliasson garanten för att Sveriges sårbarhet tvärtom ska öka som den grindvakt han är.

I hotbilden som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har skyldighet att kartlägga, för att i förlängningen begränsa samhällets sårbarhet, är telekommunikation och elförsörjning.

För några år sedan var det angrepp och sabotage mot mobilmaster i Sverige. Häromdagen var det bombangrepp mot en elstation av central betydelse för huvudstadsregionens elförsörjning. Det blev några blänkare i nyhetsmedia. Ingen uppföljning, inga utredningar har presenterats för allmänheten! Man låter med andra ord påskina att det inte finns någon anledning till oro och att bry sig.

Då allt mer av Sveriges infrastruktur ska vara beroende av el blir elen den avgörande mest sårbara kärnan för Sverige. Någon hävdade att enkom två el-knytpunkter i Sverige behöver slås ut för att Sverige ska förlamas.!?!

En stor del av Dalarna stod utan el för några år sedan. Roslagen fick stå utan el och fungerande elmaster i veckor.

Ingenting utreds och presenteras för allmänheten! Inga åtgärder presenteras! Ingen proaktivitet från myndighetsansvariga!

I dagarna kommer rapporter om att elförsörjningen inte kan tryggas. Elen räcker inte till. Samtidigt bygger Amazon, ett bolag med långt större globalistiska aspirationer än någonsin Ikea extremt elslukande datacenters i Katrineholm, Eskilstuna och Västerås. (Facebook har sitt datacenter i norra Sverige.) 

Inte nog med att detaljhandel och andra företags slås ut i Amazons kölvatten, man bereder i stort sett inga arbeten. Verksamheten är starkt automatiserad vid  lagerlokaler. De få arbeten som bereds är med dåliga villkor.

Dessutom belastas elnäten hårt och nyetablering och expansion försvåras för industrier. För elkonsumenter privat så innebär det högre elpriser och nätavgifter. Ökad efterfrågan innebär alltid prishöjningar på den numera avreglerade elmarknaden.

Kärnkraft och biobränsle kraftverk har man från flertalet svenska politiska partier för avsikt att avveckla och i enlighet med klimatavtal hårdbeskatta. Vilket innebär än högre el-priser.

Samtidigt har man målet att hela fordonsparken i Sverige ska övergå från fossila bränslen till eldrivet. Detta utan en kritisk analytisk konsekvensanalys gällande individens och samhällets sårbarhet.

Denna omställning leder till ökad sårbarhet även för rikets säkerhet. Men ingen riktigt lyfter frågan och framförallt MSB som är ansvariga för detta område är tysta. Dvs inga nödvändiga åtgärder planerade.

Utöver att då elmotorer ska stå som enda alternativ utan konkurrens för privatpersoner att färdas i egna fordon kan bilisten bli drabbad av brist på el dvs skyhöga el-priser och vad värre är att individen kan bli vid strandsatt vid elavbrott. Det gäller även de inom civilförsvar och räddningstjänst.

Havererar el-nät så havererar mobilnät och Sverige och svenskarna står värnlösa!

Så vad är då konsekvensen, planen och målen och den yttersta målsättningen?

Det kan du lätt ta reda på genom att läsa om FN Agenda 2030. Läs här och här. Regeringen har på sina hemsidor uppgivit att man har ställt in målet att man ska vara i frontlinjen och vara den första nationen på jorden att implementera denna plan och nå målet formulerat i Agenda 2030. 

FN Agenda 2030 är globalisternas FN's plan på det globala Utopia. Läs här.

Alla ska bo i städer. Privat ägande ska kraftigt begränsas. Konsumtion av varor och tjänster ska regleras från centralt håll.

All konsumtion kommer ske i en "energivaluta". Du får lön i en viss energimängd som du kan konsumera för. Från centralt prisätter man olika varor och tjänsters förbrukningsvärde i energimängd. 

Det kan komma innebära att tex el slags tilldelas per person.  Det kan få till konsekvens att individers rörelsefrihet begränsas kraftigt, den kan kontrolleras och regleras.

Elbilen blir ens övervakare i det totalreglerade Agenda 2030.

Just 2030 är året man ska ha detta implementerat i Sverige.

För att realisera sitt framtida globalistiska Utopia måste en söndring av det tidigare samhället och nationen komma till stånd fullständigt för att människor ska förstå nödvändigheten av denna nya samhällsordning.

Det vill säga en total kollaps av Sverige. Att skappa den ultimata sårbarheten för att bryta ner samhällskroppen.

Nationen Sverige är utsatt för asymmetrisk krigföring. Angripare är globalistregimen. Den är den svenska politikeradeln lierad med. Angreppet kommer således inifrån riket mot befolkningen. De avlönas av medborgarna sjukt nog.

Eliasson fick uppdrag att söndra berörda myndigheter för att bereda framgång för vapensystemet massmigration.

Regeringen fullföljer med FN's global impact -migrationsavtalet. (Bilderberg/globalist-lakej neoliberala centerns Annie Lööf bidrar till massanhörigmigration).


Svenska politikeradeln är framgångsrika med att nå sitt mål. Samhällskroppen rasar sakta och säkert ihop. Man har kunnat dupera de godtrogna tillitsfulla medborgarna i åratals.

Man satsar allt på att nå fram till Agenda 2030-utopin. Man offrar helt cyniskt individers liv, trygghet och hälsa.

Den fascistiska totalitära globalismen kommer tillintetgöra och krossa nationen Sverige och dess befolkning.

Så långt Annika.

Jag släpper också in en anonym skribent upphittad på Facebook som har förstått vad det handlar om:

”Bilderberg-Annie utsätts för hatdrev. Är någon förvånad?

Jag är mer förvånad att människor inte är mer förbannade. Över hur denna samhällsomstörtande regering fått komma till makten ännu en gång.

Det vi nu kommer att få bevittna är ett synnerligen målinriktat arbete för att fullfölja Agenda 2030. Ett samhälle som kommer att försvåra livet för människor avsevärt. 

Bilar skall bara vara en ynnest för de bättre bemedlade. Många småföretagare kommer aldrig att klara kraven och de pålagor som står för dörren. 

Att resa med flyg kommer inte heller att kunna vara en självklarhet för många. När man lägger ihop alla nya skatter och andra pålagor som kommer att införas har många med nöd och näppe endast råd att bo. Om ens det. 

Hyror kommer att höjas. Det är redan på gång. Att hyra en trea i Solna eller Sollentuna med ordinär standard ligger på 12-15000 kronor idag. De som kan kommer att låna pengar för att köpa sitt boende. Detta är också politikernas mål. 

Att flytta ut från städerna skall vara en omöjlighet. Inga arbetstillfällen och de allt högre bilkostnaderna kommer att omöjliggöra detta. 

Stora delar av naturen kommer att stängas av. 

Utöver detta skall Sverige hårdlansera "klimatflyktingar", anhöriginvandring och flyktingar utan asylskäl men med ömmande skäl. Vi skall importera sjuka människor som behöver högkvalificerad sjukvård.

Idag får vi inte själva tillgång till denna vård i den omfattning som vi skulle behöva. Men med Annie Lööf som kravställare kommer allt detta att gå igenom. 

Annie Lööf stod i riksdagen och anklagade Jimmie Åkesson för att han inte tycker om människor från andra länder. Om jag varit Jimmie Åkesson hade jag svarat att "det är skillnad på sympatikänslor för andra människor och ett rent folkutbyte". 

Annie Lööf och hennes väljare har mer sympati för folk från andra länder. Rasismen mot vita är alltmer uppenbar från hennes läger. Jag har ingen medkänsla för Annie Lööf. Hon är en demon i mitt tycke".

Behöver du läsa på om FN Agenda 2030s plan för att utrota oss alla, Kalergiplanen, kan du läsa här.

Det är dags för en global folkresning mot globalisterna och deras lakejer inom politiken och i media. Det är dom eller vi. Det räcker inte längre med att skriva. De har förklarat krig mot oss alla, det är dags att slå tillbaka.

Jag avslutar med en öppen fråga från en man som heter Dan Lumberg. En fråga som fick honom avstängd från Fascistbook i 30 dagar. Han har givetvis helt rätt i sin analys:

Ar det inte dags att vakna nu pä riktigt? Sionisterna har köpt upp den "nationella" rörelsen i varenda europeiskt land i syfte att göra den impotent sä att deras planer kan fortskrida utan hinder. 

Vattendelaren mellan att vara vaken och alternativet verkligen vara VAKEN är inställningen till Rothschild-staten Israels vara eller icke-vara. 

Har ni förstått att Israel är språngbrädan mot NWO för den sionistiska makteliten? Har ni förstått vilka det är som ligger bakom krigen i Mellanöstern och massimmigrationen till Sverige och resten av Västvärlden? 

Har ni förstått att "muslimer" och "islam" används som spelpjäser mot vita länder och att ett religionskrig eller "clash of civilizations" kommer att användas som förevändning för att infora en "världsreligion" (läs: de noakidiska lagarna)? 

Har ni förstått skillnaden på symptom och sjukdom? Har ni förstått att judarna inte är EN ras och att de "vita" judarna som befolkar Israel är icke-semitiska khazarer utan koppling till det historiska Judéen/Israel? 

Har ni förstått att den etniska rensningen i Palestina är preludium till den etniska rensningen av våra egna länder? 

Har ni förstått att makteliten vill utplåna de vita rent fysiskt för att få fram sin bastardiserade slavras (Kalergiplanen)? 

Har ni förstått att ni inte kan stödja Israel och samtidigt kalla er nationalister?

Referens: http://hagenbo.blogspot.com/2016/05/om-sionism.html