lördag 30 november 2019

Om det mediala och politiska etablissemangets medvetna söndrande av Sverige - Gästinlägg

Skrivet av Kenny Korén som är tillbaka med ännu ett gästinlägg:
"TT: Svenska staten stäms på drygt 17 miljarder. Det australiska prospekteringsbolaget Aura Energy kräver svenska staten på drygt 17 miljarder kronor rapporterar SVT Jämtland. 
Anledningen är att Sverige förra året beslutade att förbjuda uranprospektering och uranbrytning."
Då blir Mikael Damberg och hans parti och deras stödpartier nöjda eftersom de vill söndra välfärdsstaten och därför så stödde Mikael Damberg TTIP-avtalet med klausulen som gör denna stämning i miljardklassen möjlig mot Sverige.
Jag vill påminna om det nyligen sända Uppdrag Granskningsprogrammet "Jakten på mineralerna" där både Svenska och framförallt utländska gruvbolag letar efter mineraler på 600 platser i Sverige och där de får borra utan markägares tillstånd. 
Svenska staten agerar exakt som i forna Sovjet och i andra diktaturer. Man borde även så länge detta tillåts pågå ha instiftat en fond eller liknande där samtliga gruvbolag måste bidra ekonomiskt till att man har resurser att återställa och sanera vid negativa miljökonsekvenser.
I Sverige så betalar gruvbolagen en mycket lägre skatt än vad de gör i våra grannländer vilket inte är förvånande med outbildade och lågresterande politiker eller andra tillsatta som är urusla på att förhandla.
Regeringen och dess stödpartier och möjligtvis vilka andra riksdagspartier som ingår i söndringen av nationalstatens välfärdssystem, det får du ta ställning till själv, och som vill rasera kommunernas ekonomi. 
Redan nu så är 110 av 290 kommuner i en ekonomisk kris likaså 18 av 20 regioner så allt går enligt planen. Det innebär stora besparingar eller snarare inskränkningar på bland annat skolan och assistanshjälp till handikappade och inom äldreomsorgen samt mycket annat.
Staten skall få mer makt över kommunerna genom att stärka sina egna finanser medans man gör kommunerna alltmer skuldsatta och sätter dem i ekonomisk kris så därför så instiftades den tvingande bosättningslagen vilket var ett brott mot grundlagen eftersom kommunerna enligt den skall vara självbestämmande. 
Man har även mycket skickligt och målmedvetet havererat polisväsendet genom att sparka poliser med stor erfarenhet eller ge dem så låg lön att de slutar. 
År 2016 så beslöt man sig även för att sänka begåvningskraven för intagningen till polisutbildningen.
Nu fortsätter man förfallet av sjukvården där redan sjukhus, akutmottagningar, förlossningsavdelningar samt annan specialkompetens har lagts ner runt om i Sverige.
Sjukvården i Stockholm söndrades bland annat genom att man byggde en av världens dyraste byggnader det nya Karolinska sjukhuset så nu måste man sparka ett stort antal läkare och sjuksköterskor trots överbeläggningar och inställda operationer.
I Sverige så har vårdköerna fördubblats från 15.000 personer till över 30.000 personer som får vänta mer än 90 dagar på vård. Detta har medvetet och planenligt genomförts under Stefan Lövens regering mellan åren 2014-2018.
Stockholm växer med c:a 30.000 personer varje år så deras mål att skapa ett sjukvårdshaveri fortskrider enligt planen.Nu skall den medvetet genomförda skadan öka genom en utökad anhöriginvandring stödd av samtliga riksdagspartier förutom SD och Moderaterna.
Man talar om att de som redan befinner sig i Sverige skall ha ett ansvar för deras anhörigas försörjning men det är bara lögner och ett spel för galleriet. 
Vem tror på att de anhöriga som inte sedan försörjs av sina påstådda släktingar i Sverige i så fall kommer att flygas hem? 
Det kommer även att bli en mycket lönsam människohandel för de som tar hit personer som de påstår att de är släkt med.
Saxat ur artikel från Smålandspostens artikel "välfärd via blocket". Det räcker alltså med att låtsas köpa en bil på Blocket för att få tillgång till svensk sjukvård.
""Systemet med samordningsnummer har inneburit att det finns uppemot 870 000 fler människor i Sverige än befolkningsstatistiken visar, eftersom den bara räknar folkbokförda. 
En del av dem med samordningsnummer har fått personnummer och blivit folkbokförda, andra med samordningsnummer har aldrig varit i landet. Enligt beräkningar är 390 000 av dessa samordningsnummer inte kopplade till en styrkt identitet."
"För två år sedan larmade Skatteverket om att det inte krävs att man inställer sig i Sverige för att få ett samordningsnummer. Man behöver inte ens visa upp ett foto av sig själv. 
Samtidigt ger samordningsnumret tillgång till hela den svenska sjukvården och även svensk pension. Skatteverket påtalade detta för regeringen i en rapport men inga reformförslag kom från Rosenbad. 
Istället kom krav på att göra det lättare för EU-medborgare att ta arbete i Sverige."
Regeringen Palme tog bort tjänstemannaansvaret och partierna gjorde sig ekonomiskt oberoende av medlemmar via partistödet samtidigt som de orkestrerade sin egna låtsade förträfflighet genom presstöd och public service endast SD undantaget som ofta får kritik i deras propagandaorgan.
MSB satsade under två år 27 miljoner på genusforskning men inte en krona på ett vattenbombningsplan. MSB skröt om hur många helikoptrar de hade men endast 10 av 30 av dessa helikoptrar fanns i verkligheten och de piloter man påstod sig ha kontrakterat de fanns det bara en bråkdel av. 
Mycket medvetet så satsade man på helikoptrar med avsevärt lägre vattenbombningskapacitet ungefär hälften än vad man har i till exempel i Norge.
Transportstyrelsen som sålde ut mer information om rikets säkerhet än vad samtliga spioner i Sverige har gjort följde den kulturmarxistiska och socialistiska eller ultraliberala medvetna planen och strategin.
Försäkringskassesystemet söndras genom bland annat att man kan dränera det med genom att utrikesfödda kan ha flera olika identiteter och genom enormt generösa ersättningar till personer som man inte vet vilka de är eller var de kommer ifrån. 
Dessa kostnader skall nu öka ännu mer genom en utökad anhöriginvandring. 
Löfvén och C:o kommer med lögner om en begränsad invandring samtidigt som man ger i snitt 120.000 personer uppehållstillstånd varje år.
Vi har alltså ett försäkringssystem som är en lönsam kassako för staten att täcka blödande ekonomiska sår inom andra områden. 
Det är ett system som arbetsgivarna har betalat in för ändå så nekas svårt sjuka och handikappade hjälp.
Man vill skapa splittring inte bara genom att ha helt olika måttstockar när det gäller förmåner och där bidragsbrott inte beivras för utrikesfödda om de säger att de inte förstod regelverket men att fylla i en bidragsansökan det hade man inga problem med. 
Det hade inte heller domstolarna som frikände bidragsbedragarna. 
Försäkringskassan bedriver inte heller efterforskningar gällande bidragsbrott när de misstänkta har återvänt till sina hemländer eftersom "uppklarningsprocenten är så låg". 
Däremot så jagar man de med ett Svenskt personnummer med blåslampa vid felaktiga utbetalningar.
Skolan har infantiliserats och lärarna kompetens är i många fall urusel så ifall man svarar alternativ D på samtliga frågor för att kunna söka in på lärarhögskolan då har man ett högre resultat än vad som krävs vilket man ser i olika PISA-undersökningar. 
Det skiljer sig stort mellan olika skolor men där hot och våld samt anarki härskar i klassrummet där är det mycket svårt för de elever som vill lära sig någonting.
Politiker och myndigheter har medvetet skapat alltfler fattigpensionärer och Sveriges pensionärer har fått det avsevärt sämre än de i våra grannländer och även i jämförelse med stora delar av resten av Europa så allt går enligt planen.
Sverige skall bli en mångkulturell underlydande provins till EU och till FN Agenda 2030 som banar vägen för ett globalt styre. 
Även i den svenska regeringens handlingsplan för agendan så finns det vissa formuleringar som bör mana till en mycket stor oro. 
Här är ett exempel : "Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat på hemmaplan och som en del av det globala systemet”.
När hela Sverige är konkursmässigt då kan de multinationella företagen ta över våra naturtillgångar och attraktiva landområden där även vårt vatten är enormt attraktivt att ha som inkomst och till försäljning. 
Det finns redan planer på att ha vårt rena vatten som en lönsam handelsvara. 
Artikeln från Sydöstran, som är Blekinge läns ledande tidning för nyheter, och som handlade om att den marknadsliberala tankesmedjan Timbro föreslog att vårt dricksvatten ska bli handelsvara den artikeln är nu borttagen.
Politikerna har mycket medvetet till skillnad från Norge och Finland kraftigt minskat vår självförsörjning och man tog bort våra beredskapslager för att göra oss enormt beroende av EU. 
Under en storkonflikt så kommer stora delar av Sveriges befolkning att svälta.
Vår guldreserv är till för att bland annat kunna rädda banker men det finns inte med i "regelverket" att det skall kunna användas till att rädda vår befolkning vid en kris den krisen gäller som sagt bara för våra affärsbanker. 
Dessa affärsbanker har enligt EU-lag rätt att beslagta dina tillgångar vid en bankkris, en så kallad Bail-In, för att kunna tömma svenskarnas sparkonton.
Politiker ser till att våra gamla får lämna sina äldreboenden för att det blir billigare att de sitter var för sig ensamma i en liten lägenhet samtidigt som nyanlända tar över deras bostäder eftersom det däremot är ekonomiskt lönsamt. 
Det är en psykopatisk handling mot de äldre som via skatter har försörjt deras partiers tidigare politiker. 
Antalet självmord är som allra högst bland män som är 85 år och äldre. Det är en siffra som kommer att öka bland samtliga pensionärer när man tar bort gemenskaperna när äldreboendeformen "skall fasas ut".
Hatet mot ens egna befolkning har inga gränser medans man ger förtur till lägenheter till nyanlända och många kommuner har även köpt in bostadsrätter och villor som de skall få bo i. 
Som infödd så betalar man via skattsedeln för att ens egna barn och barnbarn skall hamna sist i bostadskön.
Många våldtäkter utreds inte trots att förövarna har blivit utpekade med namn och var de befinner sig och det är förstås en medveten strategi att man vill skapa otrygghet och därför inte vill prioritera förutsättningarna för att skydda värnlösa flickor och kvinnor från grupp-och överfallsvåldtäkter.
Våldtäkterna i Sverige som det sker flest av i hela Europa det är för att söndra Sverige som nation så det sker inte bara genom medvetet importerade skjutningar och bombdåd samt via en extrem ökning av ungdomsrånen.
När Morgan Johansson och Stefan Löven och många andra påstår att våldet och kriminaliteten i förorterna enbart beror på socioekonomiska faktorer så är det som att säga från deras politiska perspektiv att det beror på att klasskampen ännu inte har nått sitt mål. 
Som jag skrivit tidigare så är det förstås en medveten lögn eftersom vissa invandrargrupper är extremt överrepresenterade som förövare medans vissa andra invandrargrupper, som mycket mera sällan får uppehållstillstånd, och som lever inom samma "utsatta områden" och som har samma inkomstnivåer de är mycket sällan dömda i Svensk domstol för våldtäkter, skjutningar, skol-och bilbränder samt ungdomsrån.
Enligt Polischefen Erik Nord i Göteborg så beror rånvågen mot unga på att rånarna har långtråkigt. Det är förstås en ursäktande förklaringen från en Dan Eliasson kopia som omedelbart borde sparkas ifrån sin tjänst som politiskt tillsatt och totalinkompetent låtsaspolis. 
Dessa ungdomsrån mot barn och ungdomar syftar inte bara till att stjäla andras tillhörigheter utan även för att skrämma, misshandla och förnedra. De som utsätts är huvudsakligen ensamma ungdomar eller högst två personer med ett typiskt Svenskt utseende.
Låt mig ta ett teoretiskt tankeexempel. 
Tänk dig ett ungdomsgäng som inte består av andra generationens invandrare utan av personer som har som gemensam nämnare att råna och misshandla invandrarungdomar. 
Hur stor är då sannolikheten att Polischefen Erik Nord skulle förklara det med att rånarna som sprider skräck och som gör att många inte vågar gå ut kvällstid det beror på att de har "långtråkigt"? 
Ifall olika ungdomsgäng misshandlade ungdomar med invandrarbakgrund då skulle det bli ett ramaskri bland politiker och så kallade journalister och som skulle skrika högt om högerextremism och rasism.
Regeringen vill skapa kaos på så många olika sätt som de kan komma på så därför så sätter de stopp för att man skulle kunna instifta en lag som skulle ha gjort det möjligt att återkalla medborgarskap och det inte ens för IS-terrorister, vilket man har gjort i till exempel Danmark, och det får inte heller utredas vidare.
SÄPO anser till exempel att en terrorist´s mänskliga rättigheter att få stanna i Sverige, om det finns några "risker" för personen ifall han utvisas, det är viktigare än riskerna för ett terrordåd som dödar och skadar civila. 
Ifall man har den agendan från den Svenska regeringen och majoriteten av andra riksdagspartier samt SÄPO förutom SD som är representerade i riksdagen då vill man skapa otrygghet och rädsla samt prioritera potentiella mördare framför sin egna befolkning.
Det är mycket, mycket sorgligt att av de få som reagerar så ser de oftast inte sambandet, där Lars Bern är en av de få undantagen, att det är politiskt mycket medvetet planerat på många olika områden och att det inte bara beror på inkompetens. 
Denna strategi är orkestrerat av några få med hjälp av ett stort antal så kallade nyttiga idioter samt globalistägd media som döljer och förvanskar sanningen.
Man har via presstödd och tvångsfinansierade public service hjärntvättat sin egna befolkning så till den grad så att söndringen av Sverige som välfärdsstat kan fortgå utan större problem eller massdemonstrationer.
Illegala invandrare betalar 50 kronor per tandläkarbesök. Mitt kostnadsförslag hos tandläkaren är på lite över 29.000 kronor och där jag redan har betalat lite över 10.000. 
Om jag hade varit illegal invandrare då hade det istället kostat mellan 350 - 450 kronor. Många fattigpensionärer som inte har råd att gå till tandläkaren är med och betalar tandvård för utrikesfödda. 
Hur många som är födda i Sverige och som påstår att de är här illegalt det är det förstås ingen som vet. Vi har en utbredd rasism bland politiker och myndigheter i Sverige mot de som har bott här i generationer.

A well planned Christian Holocaust

A man named Gavin Anderson published this text below on Facebook on November 26 2019:

A Well planned Christian Holocaust.
Some time ago, I came across a booklet, titled Failure At Nuremberg. On the back cover was a statement by Taylor Caldwell, the American novelist. After expressing his outrage at the trials, he wrote ...but the bombing of the only two Christian cities in Japan in August 1945 via the atom bomb calls to high heaven for retribution. Hiroshima and Nagasaki! Christian cities? Was this true?
This letter focuses on Nagasaki because while Hiroshima has received little attention, Nagasaki has received none. Therefore, it has been called the "Inferior A-bomb city."
Christianity came to Japan in 1549 when St. Francis Xavier came from Portugal, and landed near Nagasaki. It was a place of beauty -- a deep sea port surrounded by hills. He stayed here for a year, learned the language and began to spread the word, conversion was not difficult. By the early sixteen hundreds, ten percent of Japanese were Christians. Nagasaki was becoming the gateway and centre for western culture.
For the Jews, the main settlement was in Yokohama -- seventeen miles from Tokyo, the capital. Here they could influence the government; and that they did. They developed a close money-relationship.
Kobe was another Jewish settlement, when Japan closed it's doors to all foreign traders, the Dutch Jews were the only ones with the privilege of trading.
Before and during WW II, Kobe was a staging area where Jews from Poland and Russia were kept while arrangements were made to send them to North America.
From the middle of the 17th century for two hundred years Christians were persecuted. Many were killed; many went underground.
When in 1859 Japan was forced to open its doors to foreig­ners, 20,000 Christians came out of hiding in Urikami, a suburb of Nagasaki. They had practiced their Faith secretly for two hundred years; with tears of joy they came forth being able now to be Christians, openly. 
In 1895 they built the Urakami Roman Catholic cathedral -was the largest in all Asia -- the symbol of Christianity. The Christian Faith was regaining much of the ground it had lost because of centur­ies of persecution. But then the war and the Bomb!
There have been many words to justify the bombings and many more words condemning them.
The justification is that more allied lives would have been lost if the bombs had not been dropped because the Allies had planned a bloody invasion of Japan.
Condemnation of the bombings rests on the fact that Japan was a beaten Nation. It was suing for peace using Russia as the go-between. Then Russia turned against Japan.
Japan could not have held out much beyond October, 1945. In fact, Japan was finished in Sept. 1944 when the Allies engulfed Japan in a total sea and air blockade.
Amongst those who were opposed to dropping the bomb were: General Dwight Eisenhower; General Douglas MacArthur; Fleet Admiral William Leahy; General Carl Spaatz; Brigadier General Carter Clarke; Major General Curtis LeMay; Admiral Ernest King; and Fleet Admiral Chester W. Nimitz.
Notice that these men were not humanitarians; nor religious leaders; nor intellectuals. They were top-flight military men who were in positions to assess the situation.
General Eisenhower sums it up"…… my grave misgivings, first on the basis that Japan was already defeated and that dropping the bomb was completely unnecessary and secondly because I thought that our country should avoid shocking the world opinion by the use of a weapon ,....no longer necessary to save American Lives.
The united states strategic Bombing Survey explains: Based on a detailed investigation of all the facts, and supported by the testimony of the surviving Japanese leaders involved, it is the Surveys opinion that certainly prior to 31 December 1945 and in all probability prior to 1 November 1945, Japan would have surrendered even if the bombs had not been dropped, even if Russia had not entered the war, and even if no invasion had been planned or contemplated.
The consensus was that the bomb was completely unnecessary from a military point of view. Even those who would give an argument for dropping the first bomb on Hiroshima, were at a loss to vindicate dropping the second bomb, three days later, over Nagasaki. 
This bomb referred to as "fat man" was not a uranium bomb like the one dropped on Hiroshima. It was a Plutonium bomb with twice the power of the first bomb. This was saved for a militarily insignificant city.
Obviously, it was a political decision. By whom and why? Of all the material I read, only one -writer, Lowell Ponte, points a finger straight at the "Marxocrats" in the Roosevelt-Truman administration.
The sequence of events justify his conclusion: It was reported that Nagasaki was not on the list of targets. At the last minute, the order came to replace Kyoto with Nagasaki. Although there was a large Mitsubishi Plant near Nagasaki, the pilot went a mile off course to Urakami. There he dropped the bomb on the Urakami Cathedral at almost ground zero; Thus killing 45,000 instantly and another 50,000 died in the next few weeks.
Who, in Washington, was capable of such a barbarous act? More than one no doubt. But one man stands out above the rest. He was Henry Morgenthau Jr. He was responsible for the diabolical Morgenthau Plan For Peace in post-war Germany. He was close to Roosevelt throughout Roosevelt's presidency. That was when the plan to drop the bomb was hatched; And the two Christian cities were to be the targets.
Morgenthau was a prominent Zionist; He was chairman of the American Financial and Development Corporation for Israel; financial advisor to Israel; And chairman of the Hebrew University in Jerusalem.
If the bomb had been dropped on Yokohama and six thousand were killed, the media would be in a state of perpetual hysterics, we would be reminded in every conceivable way: every year; every month; every day. We could not escape it.
But there were no )ews in Nagasaki -- just Christians and Gentiles of other faiths; Not worth the consolation of remembrance.
And so, good-by to the cathedral, the symbol of Christianity in Asia.
Good-by to 500 years of Christian work, suffering, and dying. Before WW II, Christianity was on it's way to sweeping Asia. Today, less than one percent of Japanese are Christian. Japan has been secularized. That means that money-worship has replaced moral and spiritual values. Just another day, another dollar; and taxes eat up most of that dollar." ~ Gary Smith 
US Freemason President Harry S Truman dropped two atomic bombs over the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 9, 1945. The two bombings killed 200,000 people, most of them were civilians. Engineer behind the atomic bomb was freemason Vannevar Bush.

Thank you Gavin!


In this world of deceptions and lies, where the winner of wars writes history, take the oppurtunity to shape your own opinion on the other notorious holocaust from that period in human history, the second Zionist world war, by reading this book and this article.

Warning! By doing so, you are in risk to get your whole world view completely turned upside down. You have been warned.

onsdag 27 november 2019

Om teatern som heter ”demokrati” - Gästinlägg

En man som heter Lars Byström skriver här ett gästinlägg om den teater (illusion) som kallas ”demokrati”.

Det finns ingen/har aldrig funnits någon s.k. demokrati!

Allt är ett spel riggat av kontrollörerna, eliten och hela höger-vänster paradigmen med alla "puppets" är en stor dockteater där agendan sätts i HELT andra (dolda) organisationer. 

Det kallas hegeliansk dialektik eller "kontrollerad opposition". 

De som styr spelar maktspelet med den monetära lögnen (riggade banksystemet) i toppen och har "ordo ab chaos" som motto. Om folk visste sanningen skulle man ALDRIG lägga någon röst på någon av de ditsatta aktörerna oavsett om det är kommunist-globalist agendan eller Sionist-kapitalist-globalist agendan. Samma fågel olika vingar...

För att vi skulle få något som överhuvudtaget skulle kallas folkbestämmande i reell mening. Måste:

1. Totalförbud av frimurare och dolda organisationer (Bilderberg, Trilaterala, Romklubben, CFR, Riddarordnar, Jesuiter mfl.). Alla dessa dörrar MÅSTE sprängas och stängas.

2. Hela monetära lögnen måste byggas om från början utan styrning av privata ägarintressen och reellt värde måste knytas till betalningsmedel. Inte vara uppbyggt på skulder med fractional reserve banking som är den största illusionen. De som styrt oss och lurat mänskligheten måste fråntas ALLT och ställas till svars.

3. Totalförbud för lobbyism och köp av politisk makt.

4. Hela lögnen med hur Vatikanen Rom, City of London och Washington D.C (US Security Exchange) styrt oss och infiltrerat rättssystemet med Marin Admiralty Law genom UNIDROIT konventionen och gjort oss till slavar från födseln MÅSTE avslöjas.

5. De 4 entiteter som styr och kontrollerar denna värld och som har helt egna lagar, gränser, polis, militär, är:

5.1. Vatikanen (Religionskontroll som styr de flesta kyrkor inkl Svenska och andra sammanslutningar genom ekumenik)
5.2. City of London (Egen stad i staden som har den ekonomiska makten)
5.3 Washington D.C. (Egen stat, stad i staten som har den militära makten)
5.4. Bank of International Settlements i Basel (BIS) som samordnar ALLA centralbanker och börser.

Läs här, här och här.
Dessa entiteter måste stängas och som jag tidigare nämnt. De falska sammanslutningar, blodlinjer, familjer som ingår i denna världsmaffia som ligger bakom ALLA krig och lidande måste avslöjas och ställas till svars !!!

De har verkat i mörkret med djävulska planer länge nog och de är inne i sin sista fas för att skapa sin globalistiska agenda med en världsregering genom FN, EU, globalist avtal- och organisationer samt en religion genom Vatikanens makt. 

Samt nästa stora styrda ekonomiska krasch kommer att göra oss alla till slav under en digital valuta där ALLT kommer att styras och registreras med de kontrollverktyg (Google, FB, YT, MS, , Apple Oracle, CISCO, INTEL etc etc...) de kontrollerar och delvis äger. 

Inom 1-3 år kommer de att genomföra sista steget.

DET ÄR BRÅTTOM. VI MÅSTE VAKNA NU !!!

Denna bok (se länk nedan) bör alla lurade svenskar och individer läsa för att förstå, hur den planerade diktaturen och nya världsordningen påbörjas med "Dumme Sweden" som "pilotprojekt".


Vi har blivit lurade sedan födseln utav indoktrineringslägren vi gått på och när den kontrollerade kollapsen av det monetära lögnar-systemet som är uppbyggt på era/våra skulder och inget annat en ett djävulskt pyramidspel, Fractional Reserve Banking. 

Parallellt kommer agenterna som är med i den kontrollerade invasionen som genomförts av politiska landsförrädare i decennier att skapa fullständig kaos.

Troligen kommer igångsättande att ske genom stora False Flag attacker och psykologiska operationer att genomföras.  

Där 9/11 bara kommer att vara en lugn havsbris i förhållande till vad som kommer. 

Då kommer FN Agenda 2030 införas för fullt. Ordo ab Chaos, som kontrollörerna planerar sina aktiviteter utifrån i sina mörka hemliga organisationer. De använder sedan sina dockor i den dockteater och det skådespel som spelas ut i världen. 

De styrda dockorna och kontrollörernas verktyg är deras vapen mot den lurade och sovande individen:

- Banker och Papperspengar baserat på en lögn där vi alla är slavar under lögnen och mammon och registrerad med vårt personnummer på US Security Exchange. Under "Kingdom of Sweden".

- Politiker och höga tjänstemän i statliga, kommunala etater

- Domstolar och polisväsen och försvar är infiltrerat och är en stor del i nya världsordningen.

- Propaganda Media som medvetet sprider lögner.

- Medicinbolagen och matbolagen som medvetet gör er sjuk och håller er sovande.

-Energi och infrastruktur för att skapa ekonomiska slavar.

- Religion som är infiltrerat genom fienden och ekumenisk lögn styrd av katolska kyrkan.

-Teknologi lögnen med transhumanism och AI. Som genomför "Mark of the Beast" och era själar,spirits är förtappade i evigheten.

Detta pågår J-U-S-T N-U och de är inne i slutfasen av det fientliga projektet som kommer att göra oss alla till slavar.

Det är dags att vakna till sanningen och låt er skapare leda er. Genom Yahushuah, Yeshua, Jesus Kristus och det offer han gjorde för oss A-L-L-A
U.S. debt clock 

Läs även detta inlägg om slavsystemet du en gång föddes in i.

fredag 22 november 2019

Om slavsystemet du föddes in i - Gästinlägg

Hans Olof skriver på samma tema som Erik Johansson skrev här och här. Du föds in i ett slavsystem som en slav.

KÄNNER DU TILL SLAVSYSTEMET DU FÖDDES IN I ? 

“Nothing in this world, nothing, works the way you think it does. There’s always more to the story.” – Jordan Maxwell
Har du tänkt på att när ett barn föds så skyndas ibland föräldrarna att godkänna ett födelsebevis, under förevändningen att detta är nödvändigt för att kunna åtnjuta alla förmåner samhället har att erbjuda. Vad föräldrarna INTE informeras om, är att deras barn värderas/försäkras , dvs. födelsebeviset säljs på den internatinella obligationsmarknaden som en säkerhet för det sk. ”Nationella lån” som bolaget Sverige påstår sig ha. 

Genom födelsebeviset har nu ett PERSON-nummer skapats, detta verifierar det specifika bolaget. Ex. JOHAN SVENSSON (Stora bokstäver = när du agerar som företag- ditt pappers jag) 830719-0000 representerar bolaget, (jämför med Org. nummer för bolag), medan det givna namnet Johan Andersson representerar människan/mannen (ditt fysiska jag). Observera, människan har inget födelse data, endast bolaget/juridiska personen. Titta på all myndighets och Bank utförda legitimationer, ditt namn är ALLTID stavat med stora bokstäver.

Nu borde det stå klart för de flesta att det är fråga om ett bedrägeri av absolut KOLLOSALT format.


Inkomstskatt kan endas erläggas en PERSON, dvs. en juridisk person och inte en man eller kvinna.

Ett körkort kan endast utfärdas till en PERSON och inte till en man eller kvinna.

SVENSK lag gäller enbart PERSONER och således inte män och kvinnor.

Det hela börjar bli riktigt intressant eller hur ?!

Studera Sveriges juridiska historia och slå dommarna på fingrarna i skattemål, tvister och annat, så att det står härliga till 😁

Viktigt att förstå är hur vi ovetande kontrakterar oss in i förpliktelser, på löpande band.

Internationell kontrakts lagar kräver:

Equal consideration (värde för värde)

Full disclosure (inga dolda vilkor/förhavanden/full insyn)

Lawful conditions (lagliga vilkor)

Wet ink signature by all paries, entered into volontarely, knowingly and willingly (påskrifter av alla parter, frivilligt, underförstått och med vilje)

Skrev du på ditt eget födelsebevis och således förband dig till förpliktelser gentemot Staten?Troligen inte.

Att du sedan luras att kontraktera som vuxen, är ett olagligt och klassas som bedrägeri och därigenom ogiltigt. 

Allt i systemet är kommersiella enheter, även vi människor, vi svenskar. På samma sätt som företag, länder och organisationer som FN. Kort och gott ett slavsystem.

SWEDEN KINGDOM OF CIK är bolagsnamnet

CIK = CENTRAL INDEX KEY

SWEDEN KINGDOM OF CIK fösattes i konkurs på 30talet. ( Ex. bolaget ”CANADA” försattes i konkurs 17 April 1934 ). Tyskland, Frankrike och ett 70tal andra länder operas på samma sätt. När ett land (Bolag) försatts i konkurs, dvs. alla tillgångar har likviderats, så försäkras människorna och lämnas som kollateral säkerhet för ”Nationella lån”. 

Vad *SEC säger är att SWEDEN KINGDOM OF inte är registrerat som företag. Det är dock en kommersiellt enhet under den kommersiella beteckningen COUNTRY och agerar på samma villkor som företag.

Genom SEC är man en del av amerikanska ”Uniform Commercial Code” (UCC). Ett grundläggande regelverk som styr mellanhavanden mellan kommersiella enheter i världen. Så även SWEDEN KINGDOM OF.
Vi lyder, som jag förstår det, formellt under ”Convention on Contracts for the International Sale of Goods” (CSIG). Det är dock tätt länkat till UCC, som är kärnan i systemet för hela världen. Tätt sammankopplat med centralbanksystemet med FED som styrenhet. Sverige är registrerat på SEC och är därmed skyldig att följa UCC.

Genom UCC är i princip allt i Sverige satt som pant, som säkerhet. Allt, även DU som svensk. 
TAKE BACK YOUR POWER - A MASS ACTION OF LIABILITY 
Så långt Hans-Olof.

Så vitt jag har förstått, gick Sverige i konkurs redan 1812 (läs här). Detta innebär att samtliga etablerade partier sedan dess, SAMTLIGA, endast upprätthåller illusionen av att vi fortfarande är en demokratisk nation. Det är vi inte, då vi likt alla andra länder är registrerade som företag på börsen. Läs här. Det enda korrekta är att vägra rösta. Illusionerna måste spräckas.

Martin Borin skriver:

Det är dags att återta det bankerna har stulit och varje människa måste återta sin ställning, som levande Man/Kvinna. 

Så det är mer utstuderat än sä. Sverige är nämligen ockuperat under Maritime Law. Dvs Sverige är registrerat pé New York börsen som SWEDEN KINGDOM OF, Sveriges regering är inget annat än en företagsledning. 

Ditt födelsebevis stjäls redan vid födseln och finns hos riksgälden med ett värde som motsvarar din förväntade livsinkomst. 

Tror den beräknas i din födelsevikt i guld. När du går till banken och ska låna pengar då stjäl de privata bankerna från din Cesti Cue Trust som finns hos riksgälden och ger egentligen bara dina egna pengar till dig. 

Efter depressionen 1933 så blev USA bankrutt och USA sålde ut hela befolkningens födelsecertifikat som en Trust i stället för guld till bankerna. För att komma till rätta med detta måste alla ta tillbaka sin ställning. 

Lämna Maritime Law och återgå till Common Law. 

Det nu gällande systemet är uppbyggt på ett bedrägeri av banker under den kommersiella jurisdiktionen för företag, där Du inte har några rättigheter utan bara behandlas som en inventarie. 

l det nuvarande korrupta systemet sä föds du in i systemet med skuld vilket är fullständigt kriminellt. 

l det gällande maritima systemet finns inga lagar utan endast policys som företag kan ha. Polisen har bara uppgiften att upprätthålla företaget SWEDEN KINGDOM OFs policys. 

Ett fullständigt ruttet system helt enkelt som vi måste göra oss av med. Det är därför vi inte har någon mänsklig värdighet då alla i systemet behandlas som handelsvara.

Läs om Cesti Cue Trust här.

Läs också denna artikel av David Icke om hur världens mest ondskefulla familj, familjen Rothschild, stjäl världen, land för land, och förslavar mänskligheten. Läs om deras historia här.

Läs om de 13 familjer som ligger bakom den Luciferianska The New World Order här.

torsdag 21 november 2019

Om DDR-institutionen för politisk indoktrinering - skolan

Den svenska skolan har upphört att vara en institution för kunskap och bildning och övergått till att vara en typ DDR-institution för politisk indoktrinering. Läs härhärhärhär och här

Nedan har ni ett vittnesmål från en förtvivlad förälder:

"Min son är 12 år och går på en ledande skola i Stockholm. Tack vare hans kunskap och nyfikenhet om klimatfrågan så har han utsatts för vad jag skulle kalla ett auktoritärt förtryck gentemot hans lagstadgade yttrandefrihet, och även mot hans person. 

Detta har skett vid två tillfällen den senaste veckan. Han får inte uttrycka sin syn gällande de påståenden som lärs ut om klimatet i skolan, och han får inte uttrycka att dessa påståenden inte stämmer överens med den kunskap han själv läst på via verifierbara källor. 

Hans naturkunskapslärare som påstår att den globala uppvärmningen beror på koldioxidutsläpp och att 99% (inte 97 utan 99%) av alla forskare är överens om detta, har beordrat honom att vara tyst och sagt att han visserligen får tro vad han vill men att han inte får säga det. 

Han kan enligt läraren nämligen inte tillåtas sprida lögner i skolan.  

Pedagogen har  argumenterat att pedagogen själv är vetenskapsman samt forskare, och därför måste eleven godta det han säger. 

Vid första tillfället så skickades Leonardo ut från lektionen och upp till rektorn då han försökte argumentera utifrån sådant som han själv har tagit reda på och kan källhänvisa till, nämligen förändringar i jordaxelns lutning, fluktuationer i jordmagnetismen och solaktivitet, eller det faktum att lämningar (från bla ätbara vattenliljor) visar att det var subtropiskt klimat i Mälardalen på vikingatiden, vilket medför att klimatet ändras oavsett koldioxidutsläpp från mänsklig aktivitet. 

Rektorn förklarade att Leonardo måste accepterar lärarens undervisning, att han måste låta läraren undervisa, och att han får tro vad han vill men inte säga det. 

Denna vecka så diskuterade han klimatfrågan med en god vän på rasten, samtalet med vännen nådde naturkunskapsläraren via en skvallrande klasskamrat. 

Läraren inledde nästa lektionen med att konfrontera Leonardo inför hela klassen, han anklagades för att sprida lögner.  

Leonardo fortsatte att opponera i sakfrågan utifrån de argument som han läst på, samt hävdade sin lagstadgade yttrandefrihet och att han får diskutera vad han vill på rasten. 

Denna gång så hämtade läraren in en fritidsledare som tog in Leonardo på ett enskilt rum, där hon försökte tvinga Leonardo att sluta hävda sin uppfattning. 

Leonardo fortsatte att argumentera sakligt  för sin uppfattning och hävdade sin lagstadgade yttrandefrihet, och hänvisade även till lagparagrafer angående yttrandefriheten. 

Något märkligt hävdade fritidsledaren att detta "inte handlar om yttrandefrihet". 

När fritidsledaren tröttnade på argumentationen så tog hon in Leonardo till 3 vuxna medarbetare som gemensamt och aggressivt bearbetade denne 12 åring för att tvinga honom att ge upp sitt anspråk på att uttrycka en uppfattning. 

Dessa använde bla argument som "läraren är forskare och vuxen, du är bara ett barn, hur kan du tro att du vet bättre än honom!", Leonardo ifrågasatte varför läraren i så fall inte kan diskutera utifrån sakargument, fortsatte att argumentera utifrån sakargumenten, samt hävda den lagstadgade yttrandefriheten."Socialdemokraten Stellan Arvidson var arkitekten bakom den moderna svenska skolan – och ordförande för Förbundet Sverige-DDR.

Socialdemokraten Stellan Arvidson var arkitekten bakom den moderna svenska skolan – och ordförande för Förbundet Sverige-DDR. Foto: Lars Pehrson
Socialdemokraten Stellan Arvidson var arkitekten bakom den moderna svenska skolan – och ordförande för Förbundet Sverige-DDR.Socialdemokraten Stellan Arvidson var arkitekten bakom den moderna svenska skolan – och ordförande för Förbundet Sverige-DDR. Foto: Lars Pehrson

tisdag 19 november 2019

Om Stefan Löfvén i Agenda och DN-intervjun - Gästinlägg

Kenny Korén är tillbaka med ett nytt gästinlägg:

Angående Stefan Löven i Agenda och DN-intervjun.

Kriminella klaner sprider skräck i Tyskland och där går polisen på storoffensiven mot storfamiljer som regerar med våld och förakt för samhället. 

Stefan Löven försöker alltså dölja vad som sker i Tyskland men flera artiklar även i Sverige belyser vad som händer och sker och hur Tysk polis agerar med goda resultat. 

Stefan Löven och Morgan Johansson samt Jerzy Sarnacki är för lågt begåvad eller möjligtvis för självgoda för att inse att deras lögner är alltför genomskinliga och för lätta att avslöja för att längre kunna kunna passera trots SVT`s och TV 4`s dagliga propaganda. 

Statsministern är en katastrof och allt fler inser att "kejsaren är naken".

I Danmark så säger Polisen att 98 % av de gängkriminella och som har våldsamma konflikter de består av ungdomar av ett annat etniskt ursprung än Danskar (Veckans Brott på SVT.) 

Detta vore ett helt omöjligt uttalande från någon högre polischef i Sverige eller av någon politiker från 7-klövern. 

Vi minns det drev och alla anmälningar polisen Peter Springare fick utstå när han beskrev sina arbetsdagar.

Stefan Löven påstår helt att han inte kunde se denna utveckling komma men denna påstådda "utvecklingen har pågått under flera års tid.

Om man som statsminister inte kan förutse konsekvenserna av en massinvandring av unga män från våldsamma dysfunktionella länder med en snedvriden kvinnosyn då är man en inkompetent politikermarionett som måste tvingas att avgå.

Exakt denna "utveckling" förutsåg och varnade bland annat Sverigedemokraterna för sedan flera år tillbaka och vi var många andra som också gjorde det och därför så pekades vi ut som rasistiska och främlingsfientliga. 

Man bör då mycket enkelt dra slutsatsen att de politiker som förutspådde detta för flera år sedan är mer lämpliga att leda landet.

Det är också en förbannad medveten lögn från Stefan Löven att det beror på socioekonomiska faktorer för i mångkulturella förorter så är de invandrargrupper som är födda i MENA-länderna eller de som har en eller två föräldrar därifrån extremt överrepresenterade vid skjutningar (DN-undersökning), grupp-och överfallsvåldtäkter (Uppdrag granskning) samt vid sprängningar, gängmord och ungdomsrån.

Det medans medans vissa andra invandrargrupper som har samma redovisade och skattepliktiga inkomstnivå som de gängkriminella eller individuellt brottsbelastade de är mycket sparsamt förekommande som dömda i Svensk domstol.

Många fattiga som har levt i Sverige under tidigare generationer och världen över de skjuter och spränger och våldtar inte. De ägnar sig inte heller åt utpressning, åldringsbrott eller ungdomsrån. 

Det är skamligt hur Stefan Löfvén och Morgan Johansson fortsätter att bete sig när de framför sina argument och sin retorik och jag känner stark avsky mot deras beteende.

Stefan Löfvèn och Morgan Johansson och många fler från kulturmarxistiska, socialistiska eller ultraliberala samt från den sekteristiska klimatalarmistiska påstådda miljörörelsen de har en globalistisk nationssöndrande agenda. 

Regeringen och dess stödpartier vill att Sverige skall bli en mångkulturell underlydande provins till EU och FN.

Socialdemokraterna som tappar alltfler av sin infödda väljarbas de har via den Socialdemokratiska kristna broderskapsrörelsen skrivit avtal med Muslimska intresseorganisationer och lovat dem stort inflytande vilket gjorde att Imamer under fredagsbönen 1994 uppmanande besökarna att rösta på Socialdemokraterna.

I Sverige så finns det 2 miljoner utrikesfödda samtidigt som c:a 120.000 personer får permanent uppehållstillstånd varje år. Så länge det inte finns ett Muslimsk riksdagsparti så är det de som socialdemokraterna satsar på i sin nyrekrytering av nya väljare för att behålla makten. 

Människor utan Svenskt medborgarskap som har varit i Sverige i 3 år eller längre har rätt att rösta i kommunalval och avgöra kommunens framtid. 

Föga förvånande så har både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna lagt in motioner om att de även skall få rösta i riksdagsval.

Man låter alltså människor utan Svenskt medborgarskap rösta i kommunalval samtidigt som 7 riksdagspartier utestänger 1.1 miljoner människors val av Sverigedemokraterna och de gör allt för att de skall ha så lite inflytande som möjligt.

Häromdagen så blev Morgan Johansson intervjuad på SVT angående att SD försökte få till en misstroendeförklaring mot honom och han talade då om att SD alltid beter sig så här istället för att vilja diskutera. Självfallet så blev inte Morgan Johansson konfronterad med att Socialdemokraterna hade förvägrat SD att vara med och diskutera gängkriminaliteten och förslag till lösningar. 

SVT har sina partisympatier så det var förstås inte oväntat att de inte förde den naturliga kritiska frågan till hans totalt motsägelsefulla retorik och verklighetsförfalskning eftersom SVT själva bedriver en osann subjektiv agenda"journalistik".

Moderaterna under regeringen Reinfeldt förde en massinvandringspolitik för att medvetet söndra välfärdsstaten. Det beskrev Reinfeldt i sin bok "det sovande folket" samt hur han på mötet i Davos beskrev att Sverige har alltför få låglönearbeten. 

Vad outbildade ofta analfabeter skall arbeta med i ett alltmer högteknologiskt samhälle det visar sig när 110 av 290 kommuner och 18 av 20 regioner har stora ekonomiska problem.

Många har svårt att förstå att det är en medveten söndring av Sverige trots att man i BRÅ-Rapporterna år 1999 och 2005 utförligt beskrev vilka som är kraftigt överrepresenterade vid våldtäkter, mord och annan grov brottslighet.

7 riksdagspartier vill medvetet skapa kaos genom en splittrad befolkning och man har lika medvetet gett tolkningsföreträde och prioriterat permanenta uppehållstillstånd till trosinriktningar och/eller de med en kulturellt nedärvd snedvriden ojämlik kvinnosyn. 

De som har kämpat mest för att kvinnan skall bli sämre behandlad och den extrema underrapporterade ökningen av våldtäktsmäns ursprung och velat förhindra utvisningar av sexualförbrytare och mördare det är många av de som kallar sig för "feminister".

Sverige är ett mycket sjukt land och kanske helt utan räddning för oavsett hur många röster SD eller något annat parti får som vill rädda Sverige så är myndigheter, migrationsverket, Svenska skolan, högre lärosäten, institutioner, globalistägd och presstödd media, Publicistklubben, författarförbundet, kvinnoorganisationer, teater och filmproduktioner, läroböcker, SVT/SR, Regeringskansliet, UD och Svenska kyrkan infiltrerat av kulturmarxister och globalister. 

Den dagen som de som i många år varnat för allt våld och det ekonomiska haveri som vi idag dagligen får rapporter om är i kraftig majoritet så finns det en möjlighet men då måste alla politiskt tillsatta inom dessa uppräknade områden avsättas och ersättas

Kön och hudfärg är inte det primära utan att man är den mest kompetenta. De som tillsätts skall istället för de med en politisk kulturmarxistisk globalistisk agenda ersättas med kompetenta, välutbildade experter som kan göra konsekvensanalyser innan de fattar avgörande beslut och ha verklighetsförankrade visioner och i första hand prioritera sin inhemska befolkning som försörjer dem.

Det är av yttersta vikt att både en författningsdomstol och ett tjänstemannaansvar införs något som borde vara ett krav från SD väljarna till sin partiledning att driva.

Så långt Kenny.

Domen efter statsminister Stefan Löfvéns framträdande i söndagskvällens Agenda är inte nådig på sociala medier. 
Flera kända debattörer och politiker visar frustration när de kommenterar Löfvéns världsfrånvända, faktaförnekande pladder.
Många frågar sig också hur det är möjligt att en person som har så lite förståelse för de svårigheter som Sverige fått tack vare arvet efter Fredrik Reinfeldt, förvaltat och förvärrat av socialdemokraterna – nämligen den huvudlösa, samhällsfientliga och totalt ansvarslösa migrationspolitiken – kan sitta kvar som regeringschef.
Löfvéns styre är historiskt på grund av dess rekordsnabba takt att helt köra Sverige i botten.
Läs här.
Rikslögnaren Statsminister Stefan Löfven menar att kriminaliteten varit lika omfattande om Sverige inte haft västvärldens största invandring.
Även utan invandring hade Sverige ändå haft skjutningar, bilbränder och sprängningar. På något annat sätt är det svårt att tolka det statsminister Löfven sa i SVT:s Agenda på söndagskvällen.
Han menar att segregationen beror på att det är för låg sysselsättning och för hög arbetslöshet i de områden där gängbrottsligheten sker.
– Men det hade det varit oavsett vem som hade bott där, om det var så att du hade satt dit människor som var födda i Sverige under samma förutsättningar, så får du samma resultat, säger Löfven.
Slutsats: Löfvén är fullständigt galen. Läs här.

Sverige fullständigt sinnessjuka regering skänker pengar till påhittat problem, en lögn, medan gamla svälter och vanvårdas. Det är dags att anhålla dem nu!
Under FN:s klimattoppmöte i New York lovade statsminister Stefan Löfven att Sverige ska dubbla sina bidrag till FN:s klimatfond och skänka åtta miljarder kronor för perioden 2020 – 2023. 

Detta trots att Sverige redan skänker mest. Läs här.

Detta trots att det igår var tio år sedan fusket bakom FN:s klimatpanel, IPCC, avslöjades. Totalt läckte tusentals brev och dokument ut efter ett dataintrång mot klimatforskningsenheten vid University of East Anglia i november 2009. Läs här.

Det är rätt fantastiskt vad Sverige kan producera på bara några fåtal mandatperioder.
1: En justitieminister till synes med Tourettes syndrom i talarstolen.
2: En statsminister med påfallande öppen demens som inte ens kommer ihåg den just ställda frågan, eller att besvara den.
3: En f.d. statsminister som i en slags dement paranoia tror det blir krig av att ett land värjer sig mot farliga individer genom saklig gränskontroll.
4: Människor som fortfarande tror på fullt allvar att det går att påverka dessa saker genom att aktivt delta i deras psykoser.
Läs här.

söndag 17 november 2019

Om passivitetens olidliga lätthet

Ett mycket välskrivet gästinlägg av en man (en officerskollega) som heter Fredrik Sander:
Som militär chef får man tidigt lära sig att börja lösandet av uppgifter med att fråga vad som är viktigt på kort sikt och vad som är viktigt på längre sikt. Svaret ger oftast god vägledning om prioriteringsordning. 
I många verksamheter är prioritering mellan vad som ska göras och vad som får anstå helt nödvändig. I sjukvården sorteras akutpatienter genom triagering, polisen skickas på de ärenden som bedöms få allvarligast konsekvenser om de inte åtgärdas och även i andra verksamheter är prioritering en naturlig del. 
Det är inte konstigt utan rätt självklart. När det gäller polis och sjukvård kunde man önska att de inte behövde prioritera så hårt så att exempelvis polisen inte skulle behöva prioritera ned våldtäktsbrott p.g.a. av mord och bombdåd, men det är ett annat ämne.
I min militära funktion (kompanichef i Hemvärnet) är passivitet aldrig ett alternativ. I kompanistaben jobbar vi i lag, ett lag tar hand om det minutoperativa och leder verksamheten direkt, ett lag jobbar med det som antas ske på sikt varvid logistik alltid är en mycket viktig del. Utan rätt resurser på rätt plats vid rätt tidpunkt blir det ingen verksamhet eller i vart fall inte verksamhet med full effekt.
Jag skulle vilja likna den utveckling vi sett i Sverige vid ett ständigt ökande antal bränder som sakta sprider sig och detta har mer eller mindre tills alldeles nyligen helt ignorerats av räddningstjänsten (d.v.s. politikerna, både i Regering och i opposition) eller bortförklarats av samma politiker med att det alltid har brunnit, bränderna används av mörka krafter och justerat för vissa faktorer så brinner det egentligen inte.
Nu när några av bränderna i det närmaste är utom kontroll och inte längre kan bortförklaras eller ignoreras utan att det leder till politiskt självmord har det blivit på modet att förklara hur viktigt det är att bekämpa åtminstone dessa bränder. Jag kan inte se att det finns en metod bakom uppvaknandet, utan det framstår snarare som ett resultat av partipolitisk nödvändighet, inte för att politikerna ser det som en praktisk nödvändighet eller gör det med det bästa för landet för ögonen.
Hade politikerna agerat i tid åtminstone på sådant som är uppenbart snurrigt att det tillåtets förekomma när det är enkelt att åtgärda (bilmålvakteri, multipla identitetsbedrägerier och usel gränskontroll för att nämna några) hade utgångsläget idag varit avsevärt bättre. Som det är nu slår flera myndigheter i kapacitetstaket, det finns inga marginaler längre. Förutom det lidande det orsakar människor direkt gör det Sverige som nation sårbart på olika sätt.
I detta läge borde de med politisk makt att påverka ställa sig frågan vad som är viktigt på kort sikt och vad som är viktigt på lång sikt och vilka åtgärder som kan genomföras inom kort och som får betydelse på sikt. 
Jag ser inga tecken på att något sådant arbete pågår, jag ser bara att alla nu vill släcka gängkriminalitetsbranden med krav på omedelbara polisiära åtgärder. Det är viktigt men mer måste till för att inte bara släcka bränderna utan också för att se till att de inte blossar upp igen, det förebyggande arbetet, det som ger effekt på lång sikt, måste prioriteras.
Nedan några andra uppenbara bränder som leder till ytterligare bränder eller som på annat sätt försvagar nationen och samhället:
¤ Bilmålvakteri
¤ Multipla identiteter
¤ Tilltagande brottslighet i form av grovt våld med
skjutvapen och kniv, brutala rån med förnedringsmotiv och
våldtäkter
¤ Områden som i hög grad styrs utom kontroll av svensk lag
¤ Bristande antiterrorlagstiftning
¤ Oförmåga att stoppa internationella stöldligor
¤ Obsolet brottsbalk
¤ Obefintlig gränskontroll
¤ Otillåtet att kräva fastställt identitet på individer som söker
asyl
¤ Oförmåga att avvisa individer som fått avslag på
asylansökan och därmed ett ständigt växande
parallellsamhälle
¤ Oförmåga att stoppa terrorister och andra säkerhetshot vid
gränsen (om man gjort det hade man sluppit problemet med
att inte kunna utvisa dem)
¤ Klart otillräcklig integration
¤ Bristande säkerhet på flygplatser pga av slapp ID-kontroll
¤ Möjlighet till bidragsfusk och annan kriminalitet med hjälp av 6
samordningsnummer
¤ Omfattande och systemhotande
socialförsäkringsbedrägerier
¤ Skola som inte levererar kunskap till eleverna
¤ Högskoleväsen som i allt lägre utsträckning levererar den
högkvalitativa arbetskraft som efterfrågas
¤ Tillgången till kvalificerad sjukvård blir alltmer oberäknelig
¤ Myndighetsaktivism
Flera av ovanstående punkter kan klaras av genom bättre system, kontroller och biometri och är inte särskilt kostsamt. Jag hyser dock inga illusioner om att mer än möjligen ett fåtal av punkterna kommer att åtgärdas inom överskådlig tid utan det mesta kommer att vara oförändrat eller ha förvärrats fram till nästa val. Jag hoppas jag har fel.

Läs också denna artikel. Citat:

Sprängdåden i Sverige saknar motstycke i Europa, kanske i världen, menar kriminologen Amir Rostami: "Vi måste tyvärr söka oss till krigszoner för att hitta något liknande."
Varför just de svenska brottsgängen spränger vet inte forskarna, men svensk alt-media har uppfattningen att ISIS experimenterar och övar med egna bombkonstruktioner, inför planerat svenskt inbördeskrig. Sprängningarna eskalerar i takt med träning och metodutveckling.
Anledningen till att fenomenet är unikt svenskt, är ISIS unika planer för Sverige, dvs. CIA:s och Mossads unika planer för Sverige.
Experter från utlandet reser hit för att se om de kan lära sig något och undvika en liknande utveckling. Aha…