onsdag 30 oktober 2019

Om det enda som kan rädda Sverige - Gästinlägg

En kristen broder som heter Nicke Edlund skriver här ett gästinlägg som handlar om det som jag och Lewis har pratat om i flera av våra videos om situationen i Sverige. Ref:

https://www.youtube.com/channel/UCXJGRTBq12G0E_uBMWCE2vA


Över till Nicke:

Hej Mikael. Vill tacka dej för dina videor. Är inspirerande att någon är så rakryggad och utrycker det som så många fler borde göra. Håller med dej i väldig mycket. 

Jag är flygintresserad och jobbade i 14 år på SAAB som flygplansingenjör. Såg redan då var Sverige var på väg.

Flyttade till Norge 2007, delvis pga det politiska läget och trångsyntheten i Sverige. 

Gud talade till mej 2008 om att skriva till de politiska partierna och till tidningarna om hur det kan gå då man stiftar ogudaktiga lagar och vilseleder hans barn i skolan. Jag pekade på dokument som bevisar att Sveriges första grundlag var stiftad på bibeln. 

Nu ser jag att det jag skrev har slagit in och de har inte lyssnat på varken mej eller andra Kristna som varnat dem.

Fölger dagligen svenska nyheter och ser allt elände på alla plan.

Jag är helt övertygad att det finns tillräckligt många kristna i landet till att vända situationen. Vi måste bara stå fast och uppmuntra varandra.

Det är inget hopplöst och Guds rike har aldrig vuxit snabbare än det gör i dag på världsbasis. 

Det är en formidabel explosion. När det ser mörkast ut är hjälpen som närmast. 

Vi ska inte uppmana folk att lämna landet. Gud har kontrollen. Det kommer en tid mycket snart då allt rasar för den ogudaktige regeringen och de står helt maktlösa. 

Det är då Gud brukar sin församling till att lysa som starkast. 

Du ser ju inte fyrljuset som vägleder på dagen. Det lyser starkast på natten. Så är det med Guds församling på jorden. 

De Kristna i landet är de härliga som jag har allt mitt behag till säger Herren. 

Sossarna ska få se vem de stungit. Alla de invandrare som kommit ska Gud bruka till att omvända landet till Honom igen.

Gud har bara makt på jorden genom sitt folk. Vet att det är många Kristna där som gör enormt mäktiga saker. 

Vi är de som ska regera över nationerna och inget kan ändra på det. Står ju i Uppenbarelseboken, Jesus meddelande till församlingen och det gäller i dag i Hans rike. Kapitel 2:26-28:

26 To the one who is victorious and does my will to the end, I will give authority over the nations— 27 that one ‘will rule them with an iron scepter and will dash them to pieces like pottery’[b]—just as I have received authority from my Father. 28 I will also give that one the morning star. 29 Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches.

Also psalm 36:5-9
Your love, Lord, reaches to the heavens,
    your faithfulness to the skies.
6 Your righteousness is like the highest mountains,
    your justice like the great deep.
    You, Lord, preserve both people and animals.
7 How priceless is your unfailing love, O God!
    People take refuge in the shadow of your wings.
8 They feast on the abundance of your house;
    you give them drink from your river of delights.
9 For with you is the fountain of life;
    in your light we see light.

Så långt Nicke.

Home churches - God´s chosen church model for the end times (Part 1)

Home churches - God´s chosen church model for the end times (Part 2)

Christians Unite to Save Sweden, ISIS could test overtake of Sweden, Civil War (Intervju White TV): http://whitetv.se/sv/mind-control-mk-ultra/2365.html

Om nationen Sveriges totala sönderfall - Gästinlägg

Annika Grahn Charmolou är tillbaka med en ny text om den orkestrerade kollapsen av det land som hette Sverige.

Hennes förra inlägg ”Om den förestående konkursen av Sverige” hittar du här.

Över till Annika:

"Brownstonening" och "honey traps" - globalisternas väg framåt för att alla sen bakbundna via brott, ska sitta i samma båt. Och följdriktigt har pedosadism normaliserats i deras värld. Globalister skapar helvetet på jorden.

Patetiska omedvetna nollor från lilla plaskdammen Sverige fattade aldrig vilka de lierade sig med då de lierade sig med globalisteliten, med drömmar om att ta sig upp i global makthierarki. Ni jagsvaga svenska sjuklöver kunde i er naivitet nyttjas via ert högmod för att landet skulle kunna övertas.

Skandiska halvön skulle tas över för att blockera antiglobalistiska Rysslands flotta i Kaliningrad och dess passage till Nordsjön. Ryska North Stream gastransport på svenskt territorialvatten til europeiska kontinenten skulle strypas. 

Läs CIA grundinfo om Sverige på deras sidor och relevant information- rör Sveriges naturresurser som tillexempel rare earth minerals och stora urantillgångar.

En svensk egenskap är stor tillit och ansvarsförmåga. Samfällighetstradition unik på jorden.

-Denna har sedan länge tillåtits missbrukas av komplexfyllda mesar och uppblåsta små tjejtanter i Sverige som vill behaga makthavare och hålla fram sin lydiga duktighet.

Pedosadism,/sexsadismen innebär vidarer att man skördar organ, blod, och utvinner andrenochrome som drog.

Det finns nåt hysteriskt äckligt när det gäller våra ledande inom sjuklöver och deras omedvetenhet och chauvinism !

Sverige kommer gå till historien som varnande exempel!

Historiker Sociologer Psykologer Antropologer Nationalekonomer etc kommer ha vår nation som varnande exempel och studieobjekt i årtionden och åhundraden! Tro mig!

Snällt banade vi svenskar väg för de urbota dumma i jämställdhetens och förståelsens tecken. Urbota dumma har nu gjort Sverige till sjunkande skepp från att ha varit en framgångsaga.

Socipaterna och de hysteriska gaphalsarna gavs utrymme genom svenskens tolerans och undfallenhet som kunde med lätthet nyttjas av globalistelit.

Sociopater narcisster psykopater och medlöpare jagsvaga har tillåts ta över nationen Sverige. Det ska bli slut med det nu. Vi ska återbörda Sverige till kompetens ansvar lag och rätt!

(PS:föreställ dig att vi haft samma inriktning gällande idrottslandslag!?!)

Vapensystemet våldtäkt via proxy-arme del i globalisterna/sjuklövers strategi för att krossa nationalstaten Sverige - Slutmål: totalkontrollerade/reglerade invånare i "planekonomisk" Agenda21/Agenda2030-region.- 

Svenska regeringen har klart och tydligt deklarerat sin färdväg och målsättning med mandat givet av övriga i 7-klövern att Sverige ska gå i bräschen för att som första nation omdanas till en ny samhällsordning - globalismens planekonomiska FN Agenda21/FN Agenda 2030

Uttalat i regeringsförklaring och målen delvis presenterade av minister Lövin på SVT-Forum.

Slutmålet mörkas och Agenda21/Agenda 2030 förskönas som klimat och miljöansvar av ledande politiker som helt och fullt backas upp av gammalmedia.

De som inte givit mandat till slutmålet - den nya samhällsordningen Agenda21/Agenda2030 är det svenska folket som man skickligt för bakom ljuset med skönmålning och daglig klimat- och miljöhetsande propaganda.

Agenda21- innebär en plan på att under 21st century- dvs på 2100-talet innevarande århundrade, så ska en ny globalt styre införas och nationellt självstyre försvinna.

Agenda2030 syftar på att målsättningen är att år 2030 ska denna nya globala världsordning ska ha ersatt nationalstaterna. (Så Agenda 2030 är synonymt med Agenda 21 men med specifikt uttalat år som målsättning för sjösättandes av det globala nya samhällssystemet).


Vår svenska ledning har beslutat och deklarerat att Sverige som nation ska vara den första nationen ut att byta samhällssystem, att upphöra som nation för att istället omvandlas till region i en global centralistisk reglerad världsordning.

För att detta nya samhällssystem ska kunna ersätta Sveriges nuvarande samhällssystem krävs att detta rämnar. Det är det sönderfallet vi i Sverige upplever idag och som från 7-klövers håll är helt förväntat och planerat sedan länge.

Den nya världsordningen med människan fjättrad av digital "fotboja", en totalitär teknokrati.

Att allvarligt fundera över är om Sverige medvetet omskapas till en krutdurk med kriminalitet, terror och en finansiell härdsmälta för att kunna vid kollapsen instabilicera och dra med sig hela EU, alla EU's nationer, ner i avgrunden. 

Då kan makthavarna i EU nå fram till sitt mål- ett enda Europa utan nationalstater under styre i FN. Där en EU-arme (läs NATO) och FN's väpnade militära styrkor och FN's polisiära styrkor utbildade i Kina står redo att upprätthålla ordningen. 

Samhällssystemet FN Agenda 2030/FN Agenda 2021 kan då införas. 

Via de extremt kraftfulla Cloud-storing-anläggningarna etablerade i Sverige (Facebook, 3 Amazon, Google och snart Alibaba kan alla européers data lagras. 

Alla individer kan därigenom kontrolleras och regleras. Nya digital-valutan, baserad på förbrukning och tärande kan införas i det nya monetära/finansella systemet. 

Allt ägande kommer likaledes regleras, liksom boendeytor och bosättning. Dessutom allt resande då alla fordon ska gå på el på sikt och där man reser på sin tilldelade förbrukningsvaluta.

Huawei's 5G med tillhörande individuell mobil knutet till ID står för den tekniska regleringen individuellt. 

Var individen är lokaliserad vilket fungerar väl utan att man bär sin tekniskt tilldelade utrustning genom ansiktsigenkänning på de befolkningstätat orter dit man lokaliserat individerna. 

Det blir fred  och lugn menar man om alla koncentrat till stadscentra där man med lätthet kan övervaka och reglera.

I kinesiska städer testas har sedan en tid "social score"-systemet testats ut.

De som inte bär sin obligatoriska apparatur kan därigenom detekteras och komma att straffas.

Barnkvot kan bli något man till delas efter Social Score utöver allt det andra. Få goda samhällsmedborgare tillåts fler  barn medans andra lägre samhällsanpassade får leva utan. Målet är en radikal befolkningsminskning på jorden. 

En del globalister har satt målet att vi ska gå från sju till under en miljard. Detta för att de anser nuvarande antal som tärande. Och med den industriella automatiseringen och digitaliseringen behövs inte fler individer. Dessutom blir det färre undersåtar att kuva.

Kritik har förts fram kring 5G's skadliga effekter på människan då våglängderna inkräktar på den mänskliga hjärnans naturliga frekvensfält. Globalist-eliten ser dock inget problem i detta för 5G master måste sitta extremt tätt. De är därför främst utformade och planerade för tätorter. 

Så till tätorter måste alltså befolkningen flytta för att kunna arbeta, medan den styrande eliten får sina hälsosamma herresäten på landsbygden.

Undersåtar ska alltså bo som i 5G kontrollerade tätorter som i slags digitalt inhängnade enklaver undantaget de högst betygsatta samhällsbidragande till ordningen.

Den nya världsordningen Agenda 21/Agenda2030 behöver inte bygga fängelser ens för att reglera oregerliga. 
Via 5G' s frekvensfält har man utvecklat ny teknik för att reglera människor - i grupp men även individuellt.

Obama administrationen startade utöver genom-kartläggning även "The Brain Initiative". Alla olika centra i hjärnan hos människan har nu kartlagts.

Sedan länge kan man med riktade EMF-strålning angripa en grupp individer på viss preciserad geografisk yta.

"Voice to Scull"- teknik testades i kriget mot fienden i andra Irak-kriget. (God's voice-vapen)

(I det första Irak-kriget "micrades" fienden likt förtorkade russin)

Med laserprecision kan man angripa en individs frekvens-id och och attackera för att styra individens olika centra i hjärnan.

Det gäller även det autonoma systemet hjärta och inre organs funktioner samt givetvis det motoriska. Samtliga centren för att vara människa finns lokalicerade i hjärnan, tal språk dofter, ögonrörelser etc.

Nobelpriset är en slags avledningsmanöver för att finta och för att få människor att tro att dessa pristagares rön belönas för det främsta i vetenskapshistoriens framkant.

Detta största landvinningarna inom vetenskapen har dolts väl för gemene man. De har uppgått och dolts av globalistelitens försvarsindustri. 

Det är dessa vetenskapliga landvinningar som ska nyttjas mot mänskligheten i globalisternas nya världsordning.

Den dag då mänskligheten förstår att Nobelpriset kapats av globalisterna är det tänkt att det nya globala världsriket med Agenda 21/Agenda2030 som samhällssystem har de svenska landsförrädarna belönats med gods och arealer i naturskön miljö. 

Sjuklöverns ledande offrade de svenska energitillgångarna till förmån globalisternas extremförbrukande Cloud Store - datalagringscentraler för det kommande globala riket. 

De ledande förtroendevalda i svenska sjuklövern har sedan länge valt att offrar en hel nation och ett helt folk för att själva belönas. 

Du och jag betyder inget för dem. "Ändamålet helgar medlen" är det som styr dem. Om vi i Sverige så ska plågas till döds.

Reinfelth-regering medfinansierade islamistiska rebeller i Syrien. Kriget skapade flyktingströmmar- en slags "proxyarmé" som skulle undergräva välfärds- trygghets- och rådande svenska samhällssystem. Medmänsklighet och generositet avkrävdes svenska folket. Reinfelth lämnade politiken efter att ha manat svenska folket att "öppna sina hjärtan". 

Själv öppnade han sin plånbok och följande inkomstår kunde han fylla den med över 20 miljoner kronor genom att i princip göra ingenting för sin arbetsgivare globalistaktören Bank of America. Han fick även uppdrag av näringslivets nystartade "Trygghetsrådet" och har där fungerat som propagandistisk grindvakt för att inga konstruktiva förbättringar sker gällande brottslighet.

Socialdemokraterna med Löfven i spetsen tog över regeringsinnehavet. Gränserna öppnades på vid gavel. 

Grindvakter hade tidigare tillsatts på Migrationverk som högst troligt hade manövrerat ut "obekväma" på verket som skulle kunnat stått i vägen för det planerade generösa mottagandet.

Samtidigt hade man tillsatt en ny chef på polismyndigheten som tillsåg att en omorganisation kom till stånd för att brottslighet och övergrepp skulle kunna öka okontrollerat. 

Med gränser helt öppna flödade migranter in. Wallenberg stod via sitt Carema redo att tjäna stora pengar på sina nya asylboenden. (Filippa Reinfelth fick anställning).

Svenska ambassader på direktiv från Reinfelths regering hade från sina besittningar i mellanöstern via hemsidor på Internet skickade ut information om den fantastiskt bidragsgenerösa nationen Sverige på ländernas språk. 

Soros Open Society bistod till inflödet av migranter genom att likaså upplysa om svenska villkor.

Sedan tillkom Svenska Institutets säljande internetsidor om det fantastiskt generösa bidragssverige på allehanda språk.

Våra politiska makthavare var de som fattat beslut om detta för åratals sedan och utförande tjänstemän har inte alls agerat på eget initiativ!

Till världens mest liberala land på jorden strömmade människor från de minst liberala på skalan. Över 80% män. Varav stor majoritet i "vapenför" ålder. 

De flesta papperslösa och under det stora trycket på Migrationverket gjordes inga kontroller.

Många av de som kom har falskeigen uppgivit att de kom från krigets Syrien. Då skulle man efter regeringsbeslut automatiskt beviljas permanent uppehållstillstånd (PUT).

För att få stanna i landet uppgav många att de var barn. Migrationsverket i efterhand har kunnat uppskatta att 80 procent av de som enligt uppgift var barn i själva verket var över 18 år. Migrationsverket beräknar att kostnaden för de felaktigt uppgivna barnen omhändertagande uppgår till över 20 miljarder för ett år. 

 I vårt grannland Norge hade man efter noga efterforskningar slagit fast att Afghanistan inte var i krig och därför ansåg man att afghaner saknade asylrätt. I Sverige gjorde man gällande att landet var i krig och gav sken av att inga regioner var fredade.

Vidare har det visat sig att merparten afghaner var hazari. De utgör enkom 9 procent av Afghanistans befolkning, men torde utgöra 90% av asylsökare från Afghanistan som sökt asyl i Sverige. De har till den stora majoriteten uppgivit att de är barn och står därför för stor del av merkostnaden på 22 miljarder som Migrationsverket uppgivit. 

Alla som kommit till Sverige har erbjudits hälsoundersökningar så även tandvård. Alla utbildade tandläkare vet (precis som rättsläkare, paleontologer) att graden utväxt av visdomständer är en mycket säker indikator på ålder. Detta har man från politiker och myndighetshåll negligerat att ta fast på.

Bilder på de afghanska barnen tagna i Sverige talar sitt tydliga språk om man jämför med bilder på barn i motsvarande ålder tagna i Afghanistan.

Det behövs inte mycket ansträngning att förstå att det blir problem när testosteronstinna unga män från samhällen där kvinnor döljs av tygsjok i det offentliga hamnar på kollisionskurs med det nya landet där kvinnorrör sig ute barbenta och med löst svallande hår.

Svenska ambassader i fjärran länder sålde in det mest generösa bidragslandet i det avlägsna Nordeuropa. Landets övriga kvalitéer kunde man själv finna på Internet. Kan vara en nog så god förklaring till varför över 80% som kommit är unga män från dessa avlägsna länder.

Sjuklövern har nu befäst det förnuftiga beslutet hos de många att välja att komma till Sverige. I juni i år fattade de beslutet om anhöriginvandring till alla de som fått uppehållstillstånd. Migrationsverket beräknar att över 110 000 årligen kommer till Sverige som anhöriga.

Vissa har lärt sig vidare om bidragsnationen Sverige och tar nu hit sin gamla handikappade mor/farförälder med assisterande släkting. Många flugor i en smäll. Det blir både assistansbidrag, arbetstillfälle, och pensionsutbetalning till den gamla. Den medföljande tex systern kan ta sig en man från Afghanistan osv som en slags helt ny form av lukrativt kedjebrev.

Och så länge man medvetet från politiskt håll mörkar och media vänder bort blicken medvetet fortsätter den medvetna söndringen av Sverige.

Det absolut vidrigaste med denna plan är att de insläppta männen som proxy-arme uppmuntrades till Sverige för att skapa social instabilet. Inte bara har man minerat landet med världens mest demografiskt skadliga skeva demografi. Man har som följd av den skapade kulturkrocken omvandlat ett av världens friaste och tryggaste eländet för kvinnor till att numera vara det mest farliga med stor marginal i hela västvärlden och numera ledande i våltäktsstatistiken per capita på Jorden.

Inte ens barn på grundskolor är fredade från sexuella övergrepp.  socialdemokraterna har nämligen gått ut med direktiv till socialdemokratiskt styrda kommuner runt om i Sverige att skolor ska lokaliseras till centren och slås ihop till storskolor där alla stadier på grundskola ska slås ihop med även gymnasieet.
Beslutet om "gymnasielagen" lämnar därför en mycket mycket dålig eftersmak.

Nu har ministern Margot Wallström självvalt lämnat regeringen innan mandatsperiodens slut. Många tror att det handlar om pengar, pension etc. Jag hoppas det beror på att hon känner att sanningen kommer i kapp henne oom hennes falskhet och stora svekhet och cyniska grymhet.

För hon var FN's specialutsedda sändebud och jobbade hårt för att "massvåldtäkter" som klassas som vapensystem skulle detekteras, anmälas, och ansvariga dömmas enligt internationella krigslagar i Haag. 

Ja då är det hon, hennes Löven-regering och Reinfeldts som ska ställas inför rätta där.
Migranterna är dessa regeringars "proxy-armé" finansierad av godtrogna svenska skattebetalare för att krossa nationalstaten Sverige, välfärdssystem och trygghet och skada nationens befolkning. 

Wallström grät på SVT med de våldtagna kvinnorna i Rwanda. Alla våldtäcktsoffer räknade globalist-7klöver kallt med som del av söndrande angreppet på nationen Sverige. Inga regeringsrepresentanter har visat någon medkänsla med de högextremt många våldtagna i Sverige det sista decenniet  överhuvudtaget! 

Bestialiskt skamligt. Offren tigs Ihjäl och de tillåts bli fler för var dag som går utan åtgärder från politiskt håll! Helt perverterat sjukt grymt!

Våldtäkterna ingick tydligen i denna destruktionsplan. Våldtäkt -Ett av väldens äldsta vapensystem för att tillintetgöra ett folk

”Åren 2010–2012 var Wallström den förste innehavare av tjänsten som Förenta nationernas generalsekreterares särskilda representant i frågor som rör konfliktrelaterat sexuellt våld”, enligt Wikipedia.

Margot Wallström säger i artiklen ”Våldtäkter är ett tyst krigsmedel”:

”Det är ett tyst, billigt och effektivt krigsmedel. Dels är det ett sätt att visa sin makt och kontroll men även ett effektivt sätt att slå sönder samhällen. 

Ett stort problem är att även om de systematiska våldtäkter finns med i Genèvekonventionen och benämns som ett krigsbrott och brott mot mänskligheten så har det under lång tid varit total straffrihet för de här brotten.” – Skövde Nyheter, 2012.

LANDSFÖRRÄDERI HELT UPPENBART! 

Globalisternas vapenarsenal är stor och som sedan år nyttjats mot nationen Sverige och landets befolkning (=asymetrisk krigföring) med svensk 7klövers försorg. 

Utan massmedia skulle inte denna assymetriska krigföring varit möjlig. Den propaganda som ständigt sprids av svensk Public Service och mainstream media på MSB's direktiv möjliggör att sjuklövern kan bana väg för söndringen av landet. 

Medlemskapet i EU kan ses som ett avgörande startskott. Man presenterade EU som ett fredsprojekt samt även som en slags möjlighet för att värna om miljö. Alla skulle hålla varandras händer, le och vara glada tillsammans och "leva lyckliga i all sina dar". 

Vad få förstod var att EU var en socialistisk/marxistisk idé i grunden för att upplösa nationer, för att krossa västvärldens välstånd, för att på sikt låta EU bli till region i det nya centralistiska globalistiska världsväldet. (Altiero Spinnelli) 

Av mäktiga herrar som George Bush Sr, Carl Bildt och andra redan på 90-talet benämner- "The New World Order", med målsättning att skapa en neo-feodal världsordning med en styrande teknokratisk elit och övrig befolkning på jorden kraftigt reducerad i antal totalreglerade, kontrollerade och övervakade.

Visste ni att adelsmannen och globalisten Carl Bildt ända sedan ungdomen varit en påläggskalv för globalisterna med uppgift att hjälpa socialdemokraterna att leda oss in i The New World Order?

Läs artikeln ”Carl Bildt - vargen i fårhuset” av Jan-Ola Gustafsson här.


Sverige skulle gå i bräschen som mönsterexempel av uppfyllande av FN's plan för denna nya världsordning -Agenda 2030, liktydigt med målsättningen för svensk politikeradel. (SD undantaget.) 

Detta är klart och tydligt uttalat i regeringsformen. Regeringens ambition att vara först ut som region/regioner i det nya globala riket med uppfyllande av Agenda 2030-visionen, som man kan läsa på svenska regeringens egna hemsidor. 

Om Nazitysklands dröm om tredje riket misslyckades så är detta drömmen om det fjärde världsriket. En utopisk totalitär planekonomi med kraftigt begränsad äganderätt, begränsad åsikts- och yttrandefrihet, och där ett stort proletariat enkom ska tillåtas ha sin lojalitet mot ledningen, planen och visionen. 

De ledande representanterna för denna nya världsordning utsåg Kina som föregångsexempel. Kina skulle utgöra detta globala världsrikets muskler. Alla handelsavtal som tecknades över tid blev extremt fördelaktiga för Kina. Tekniköverföring och industriell produktion till Kina har dels skett helt öppet, men gällande spjutspetsteknologier som ingår i det militärindustriella och den digitala tekniken har skett i lönndom av globalisthökarna. Kina har numera via elektronikproduktion bakdörrar in till känslig information runt om på jorden.

Man har upplåtit till Kina geostrategiska platser passager och områden runt jorden. Suezkanalen och Panamakanalen är numera i Kinas händer. Strategiska hamnar likaså. Stora kritiska mineralrika områden på afrikanska kontinenten domineras av Kina. Man kan säga att Kina dominerar världshavens infrastruktur utöver att de har ambitionen att dominera världens digital infrastruktur.

Vill du förstå hur den planerade framtiden ser ut studera då globalisternas idealsystem föredömet/föregångslandet Kina. 

Studera deras praktik av övervakningssystem och deras "Social Score System". - De fogliga lydiga presterande kineserna, och familjemedlemmar belönas med studier, karriär och bostäder. Dissidenter, oliktänkande och religiösa sätts i "omskolningsläger", plundras på organ och massavrättas. Detta Kina är globalisternas plan för framtiden för jordens befolkning under den planerade nya världsordningen. 

Vill du med distans förstå vad som sker och skett med Sverige spegla då vårt land med/mot Kalifornien - en gång sett som världens mest välmående stat. Förr en traditionellt republikansk styrd stat, men sedan styrt av socialistiska globalistiska "demokrater"- massinflöden av migranter utan kontroll, med brott och våld i migranternas kölvatten, skatteexplosion, hemlöshet, minskad välfärd och politisk korrekhet och vänsterliberalism i full blom. 

Som parentes kan nämnas att inget land som Sverige har drabbats så svårt av massbränder som Kalifornien.

På vägen mot målet av den planerade totalkollapsen av Sverige för att kunna implementera Agenda 2030, innan år 2030, så är det högst sannolikt att du kommer se FN's polisiära styrkor på Sveriges storstäders gator. FN har låtit utbilda en polisiär styrka på uppemot 10 000 man i Kina. Stockholm och Malmö har undertecknat FN's Strong Cities Network-avtal som gör gällande att man vid kriser tar tacksamt emot FN-poliserna.

Vid totalt nationellt krisläge har Svenska regeringen tecknat FN-avtal Kigali Principles (2016) om att styret ska övergå till FN's säkerhetsråd. Med andra ord att Sveriges suveränitet upphör. Det var planerat med största sannolikhet att detta sammanbrott av Sverige skulle ha skett 2018 - det är då Sverige hade temporär plats i FN's säkerhetsråd. (Som man desperat mutade sig till).

Vad man missbedömde var Sveriges stresstålighet samt svenskarnas fridfullhet och tolerans.

Vad globalistiska 7-klöven inte heller kalkylerade med var att globalisternas drottning Hillary Clinton skulle förlora mot nationsvänliga Trump! 

Hade dessa globalister, med numera sossarna och Löfvén i spetsen, sunda överlevnadsinstinkter skulle de göra avbön och ställa undan sina planer och ambitioner på Agenda 2030-målet. Men de kör på i än högre hastighet att söndra ett redan söndrat Sverige. Senast med riksdagsbeslut i juni 2019 om generös anhöriginvandring och därmed ytterligareöver 100 000 nya migranter till Sverige årligen enligt Migrationsverket.

Svenska politiker, fokuserade på att evigt ytterligare avgifts- och skattebelasta folket för att godtyckligt kunna spendera. Hushållande för det gemensamma bästa och framtid helt utanför deras begreppsvärld.

7-klöver fortsätter med oförminskad styrka med Agenda 2030-målsättningen. För dem finns ingen återvändo. 

Man har gjort sig skyldiga till folkrättsbrott, brott mot mänskligheten. Som saker och ting utvecklas just nu är det inte otroligt att de svenska ledande globalisterna kan komma att ställas inför Internationell domstol.

Den asymmetriska krigföringen mot svenska folket kommer fortsätta tills vägs ände. 

Propagandan kommer fortsätta spys ut. CO2 klimathets för att rättfärdiga klimatskatter och klimatbidrag till FN, fler migranter för att tömma Sveriges kassakistor och svenskars plånböcker, överbetalning av EU-avgifter, bistånd via SIDA till all jordens hörn. Alla naturresurser till alla andra än svenskar. Alla skatteintäkter till alla utom svenska medborgare. Man dränerar nationen på allt och all framtid.

Total bristande respekt för folk och demokrati av svensk politiker-adel. Beklämmande och kriminellt! De är globasltkollaboratörer och krigar mot sitt egna folk som skänkt dem förtroende och avlönat dem!

Tragedin Sverige - det är det vi nu upplever.

Sanningen kommer ikapp dem en dag!

”En nation kan överleva sina dårar – och till och med sina hänsynslösa karriärister. Den kan emellertid inte överleva förräderi inifrån. En fiende vid den främre porten är inte så farlig då han är känd och leder sin flagga synlig för alla.

Men förrädaren rör sig fritt innanför stadsmuren, hans diskreta viskning smyger igenom alla gränder och kan till och med kännas i regeringsbyggnaderna. Förrädaren visar sig inte som sådan. Han talar i förtroende, har ett trovärdigt ansikte, använder välkända argument och vädjar till avund som ligger djupt i varje människas hjärta.

Förrädaren arbetar för att försvaga landets själ. Han smider ränkor om natten – i hemlighet och anonymt – tills grunden i nationen undergrävts. Han infekterar landets politiska organ tills de förlorar sin försvarskraft. Var inte rädd för en mördare. Frukta en förrädare. Han är den verkliga pesten! ” 
– Marcus Tullius Cicero, 106-43 före Kristus.

Sverige står inför fullständig parlamentarisk kollaps!

Nationen faller sönder helt planenligt. Våra politiker spelar charader och låtsas föreställa politiker. Vilket de tyvärr ännu får många att tro på att de faktiskt är. 

Politikerna vet precis vad de håller på med sinsemellan då de osäkra hackar sig igenom sina manus och framför något som ska likna debatter och politik, vilket ter sig alltmer absurt och paradoxalt för varje dag som går.

Sverige är, jämte Kalifornien, värst utsatt för globalistangrepp i hela väst. FN Agenda 2021/FN Agenda 2030 har sålts på svenskarna som paradislycka och miljöfrälsning. 

Förutsättningen för att detta nya planekonomiska samhällssystem skall kunna genomföras/implementeras krävs att det tidigare krossas. Inkluderande den svenska historien. Det är den destruktionen Sverige genomgår. 
Målet FN Agenda 2030 är svensk regerings främsta mål. Ambitionen att vara främst i ledet är tydligt uttalat av regeringen. Finns att läsa på regeringens hemsidor och har presenterats av Lövin på SVT-forum.

Tyvärr verkar inget av våra riksdagspartier vara villiga att delge väljarna att det är p.g.a. Agenda 2030-målet, detta utopiska samhälle som hägrar för globalist 7-klövern och som gör att svenskarna nu får leva i ett sönderfallande samhälle och många gånger uppleva ett rent helvete. Vad SD håller på med kan man verkligen fråga sig.

Sverige krossas och helst såg införstådda involverade politiker och myndighetspersoner att kollapsen hade skett igår. För ju längre tiden går desto större är risken att deras dolda plan avslöjas och att svenskarna förstår vilket svekfullt brutalt övergrepp de utsatts för av våra förtroendevalda.

Trump-administrationen sitter på trumf med NSA mega-datacenter i Utah. All digital kommunikation globalt finns lagrad där. Där finns mycket komprometterande kommunikation mellan svenska regeringar och Bush- och Obama-administration.

Våra landsförrädande förtroendevalda ledande är både rökta och ägda redan och det vet de. Därav det hysteriskt skruvade tonläget och de absurda utspelen i hönshuset kallat Riksdag och regering.

Sverige står inför fullständig parlamentarisk kollaps!

Relevant lagstiftning framgent: Högförräderi samt Folkmord, Brott mot mänskligheten, Krigsförbrytelser. Listan utöver detta kan göras lång.

"Högförräderi är enligt nu gällande svensk rätt brott mot rikets säkerhet i syfte att lägga landet under främmande välde. Förräderibrott kan falla under brott mot Tryckfrihetsförordningen.

I Sverige styrs straffet av 19 kapitlet 1 § brottsbalken:

”Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes för högförräderi till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år. „
I svenska strafflagen förekom inte uttrycket högförräderi, men vad 8 kapitlet l § stadgade om "förräderi" motsvarar i stort sett andra lagars högförräderibestämmelser. Straffet var (till 1921) dödsstraff eller straffarbete på livstid. Var faran ringa, nedsattes dock detta straff till straffarbete i sex till tio år. Krigsförräderi har fram till 1973 haft dödsstraff som möjlig påföljd under krigstid, men har aldrig tillämpats. Därefter är alla dödsstraff förbjudna i Regeringsformen.

Numera är straffet i Sverige fängelse på mellan 10 och 18 år (eller på livstid). Vid ringa fara är straffet fängelse i mellan 4 osv."
- Wikipedia - Högförräderi

"Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser
t.o.m. SFS 2017:1294
SFS nr: 2014:406
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L5 
Utfärdad: 2014-05-28 
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:1294
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) 
Källa: Fulltext (Regeringskansliet) 

Folkmord

1 §   För folkmord döms den som, i syfte att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk eller rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp som sådan,
   1. dödar en medlem av folkgruppen,
   2. tillfogar en medlem av folkgruppen allvarlig smärta eller skada eller utsätter denne för svårt lidande,
   3. påtvingar medlemmar av folkgruppen levnadsvillkor som är ägnade att medföra att folkgruppen helt eller delvis förintas,
   4. vidtar åtgärder som är ägnade att förhindra att barn föds inom folkgruppen, eller
   5. genom tvång för över ett barn som inte fyllt arton år från folkgruppen till en annan grupp.

Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.

Brott mot mänskligheten
2 §   För brott mot mänskligheten döms, om gärningen utgör eller ingår som ett led i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en grupp civila, den som
   1. dödar en person som ingår i gruppen,
   2. tillfogar en person som ingår i gruppen allvarlig smärta eller skada eller utsätter denne för svårt lidande genom tortyr eller annan omänsklig behandling,
   3. utsätter en person som ingår i gruppen för ett allvarligt sexuellt övergrepp genom våldtäkt, påtvingad prostitution eller annan till sitt allvar jämförbar gärning,
   4. i syfte att påverka den etniska sammansättningen av en befolkning eller att föröva andra svåra överträdelser av allmän folkrätt, frihetsberövar en kvinna som ingår i gruppen och som med tvång gjorts havande,
   5. förorsakar att en person som ingår i gruppen kommer i sexuellt slaveri eller, i strid med allmän folkrätt, kommer i tvångsarbete eller annat sådant tvångstillstånd,
   6. i strid med allmän folkrätt deporterar eller tvångsförflyttar en person som ingår i gruppen,
   7. i strid med allmän folkrätt frihetsberövar någon som ingår i gruppen,
   8. utsätter personer som ingår i gruppen för förföljelse genom att i strid med allmän folkrätt beröva dem grundläggande rättigheter på grund av politiska, rasmässiga, nationella, etniska, kulturella, religiösa, könsmässiga eller andra enligt allmän folkrätt otillåtna motiv, eller
   9. för en stats eller politisk organisations räkning, eller med dess tillstånd, stöd eller samtycke, i syfte att undandra en person i gruppen från rättsligt skydd under en längre tid,
      a) frihetsberövar denne om frihetsberövandet följs av en vägran att erkänna detta eller att lämna information om personens öde eller uppehållsort,
      b) sedan ett frihetsberövande skett vägrar att erkänna detta eller att lämna information om den frihetsberövades öde eller uppehållsort, eller
      c) sedan en sådan vägran skett vidmakthåller frihetsberövandet.

Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.

Krigsförbrytelser
Skyddad person
3 §   Med skyddad person avses i denna lag den som såsom sårad, sjuk, skeppsbruten, krigsfånge eller civil eller i annan egenskap åtnjuter särskilt skydd enligt Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949, det första tilläggsprotokollet till dessa från 1977 eller annars enligt allmän folkrätt som är tilllämplig i väpnad konflikt eller under ockupation.

Krigsförbrytelse mot person
4 §   För krigsförbrytelse döms, om gärningen ingår som ett led i eller på annat sätt står i samband med en väpnad konflikt eller ockupation, den som
   1. dödar en skyddad person,
   2. tillfogar en skyddad person allvarlig smärta eller skada eller utsätter denne för svårt lidande genom tortyr eller annan omänsklig behandling,
   3. utsätter en skyddad person för medicinskt eller vetenskapligt experiment som inte sker i personens intresse och som innebär allvarlig fara för hans eller hennes liv eller hälsa,
   4. skadar en person som är försatt ur stridbart skick,
   5. utsätter en skyddad person för allvarligt sexuellt övergrepp genom våldtäkt, påtvingad prostitution, sexuellt slaveri eller annan till sitt allvar jämförbar gärning,
   6. i syfte att påverka den etniska sammansättningen av en befolkning eller att föröva andra svåra överträdelser av allmän folkrätt, frihetsberövar en skyddad person av kvinnligt kön som med tvång gjorts havande,
   7. utsätter en skyddad person för förödmjukande eller nedsättande behandling som är ägnad att allvarligt kränka den personliga värdigheten,
   8. i strid med allmän folkrätt deporterar eller tvångsförflyttar en skyddad person,
   9. verkställer eller dömer ut ett straff mot en skyddad person utan att han eller hon först fått en rättvis rättegång,
   10. i syfte att förmå en stat, person eller organisation att utföra eller avstå från en handling, tar en skyddad person som gisslan, eller
   11. till nationella väpnade styrkor eller väpnade grupper rekryterar eller för direkt deltagande i fientligheter använder barn som inte fyllt femton år.

Straffet är fängelse i högst sex år.

5 §   För krigsförbrytelse döms, om gärningen ingår som ett led i eller på annat sätt står i samband med en internationell väpnad konflikt eller ockupation, den som
   1. för en ockupationsmakts räkning låter förflytta en del av dess civilbefolkning till ett ockuperat område,
   2. tvingar en medborgare i en stat som är motpart i konflikten att delta i militära operationer mot den egna staten eller tvingar en skyddad person att tjänstgöra i en fientlig makts väpnade styrkor, eller
   3. i strid med allmän folkrätt frihetsberövar en skyddad person eller på ett oförsvarligt sätt dröjer med att sända hem en krigsfånge eller en civil person som berövats friheten.

Straffet är fängelse i högst sex år.

Krigsförbrytelse som avser egendom
6 §   För krigsförbrytelse döms, om gärningen ingår som ett led i eller på annat sätt står i samband med en väpnad konflikt eller ockupation, den som
   1. plundrar, eller
   2. utan att det är nödvändigt av militära skäl
      a) i stor omfattning förstör, tillägnar sig eller beslagtar någon annans egendom, eller
      b) förstör, tillägnar sig eller beslagtar sådan egendom som skyddas enligt Haagkonventionen den 14 maj 1954 om skydd av kulturegendom i händelse av väpnad konflikt och det andra protokollet till konventionen.

Straffet är fängelse i högst sex år. Lag (2017:719).

Krigsförbrytelse genom upphävande av rätten till domstolsprövning
7 §   För krigsförbrytelse döms, om gärningen ingår som ett led i eller på annat sätt står i samband med en internationell väpnad konflikt eller ockupation, den som helt eller i betydande omfattning upphäver motpartens medborgares rätt till prövning i domstol av civila eller andra medborgerliga rättigheter.

Straffet är fängelse i högst sex år.

Krigsförbrytelse som avser särskilt skyddade insatser eller kännetecken
8 §   För krigsförbrytelse döms, om gärningen ingår som ett led i eller på annat sätt står i samband med en väpnad konflikt eller ockupation, den som
   1. riktar ett anfall mot personal, anläggningar, materiel, enheter eller fordon som deltar i en humanitär biståndsinsats eller i en fredsfrämjande insats i enlighet med Förenta nationernas stadga, under förutsättning att dessa är berättigade till det skydd som gäller för civila eller civil egendom enligt allmän folkrätt,
   2. riktar ett anfall mot personal, byggnader, utrustning, medicinska enheter eller transporter som i enlighet med allmän folkrätt har rätt att bära kännetecknen röda korset eller röda halvmånen eller något annat på motsvarande sätt erkänt internationellt kännetecken, eller
   3. i strid med allmän folkrätt använder ett kännetecken som avses under 2 för militära ändamål eller använder parlamentärflagga, Förenta nationernas flagga, fiendens flagga eller militära beteckningar eller uniform, på ett sätt som leder till död eller allvarlig personskada.

Straffet är fängelse i högst sex år.

Krigsförbrytelse genom användande av förbjudna stridsmetoder
9 §   För krigsförbrytelse döms, om gärningen ingår som ett led i eller på annat sätt står i samband med en väpnad konflikt eller ockupation, den som
   1. riktar ett anfall mot en civilbefolkning som sådan eller mot enskilda civila som inte direkt deltar i fientligheterna,
   2. riktar ett anfall mot byggnader som är avsedda för religion, undervisning, konst, vetenskap eller välgörande ändamål, mot historiska minnesmärken, kulturegendom, sjukhus eller uppsamlingsplatser för sjuka och sårade eller mot annan civil egendom, under förutsättning att dessa inte utgör ett militärt mål,
   3. riktar ett anfall mot städer, byar, bostäder eller byggnader som inte försvaras och som inte utgör ett militärt mål,
   4. riktar ett anfall mot ett militärt mål som kommer att leda till att civila kommer att dödas eller skadas, civil egendom förstöras eller den naturliga miljön förorsakas allvarliga skador i en omfattning som saknar proportion i förhållande till den konkreta och omedelbara övergripande militära fördel som kan förväntas,
   5. med användning av förrädiskt förfarande dödar eller skadar någon som tillhör motpartens nationella väpnade styrkor eller väpnade grupper,
   6. beordrar eller hotar med att pardon inte kommer att ges,
   7. använder en skyddad person för att genom hans eller hennes närvaro motverka att motparten går till anfall mot vissa platser eller områden eller mot nationella väpnade styrkor eller väpnade grupper eller för att främja egna militära operationer, eller
   8. i avsikt att utnyttja utsvältning som stridsmetod berövar en civilbefolkning livsnödvändiga förnödenheter.

Straffet är fängelse i högst sex år.

Krigsförbrytelse genom användande av förbjudna stridsmedel
10 §   För krigsförbrytelse döms, om gärningen ingår som ett led i eller på annat sätt står i samband med en väpnad konflikt eller ockupation, den som
   1. använder gift eller giftiga vapen,
   2. använder biologiska eller kemiska vapen, eller
   3. i strid med allmän folkrätt använder annat stridsmedel som är av sådan beskaffenhet att det kan förorsaka överflödig skada eller onödigt lidande eller som är urskillningslöst.

Straffet är fängelse i högst sex år.

Grov krigsförbrytelse
11 §   Är brott som avses i 4-10 §§ att anse som grovt, döms för grov krigsförbrytelse till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen ingått som ett led i en plan eller politik eller som en del av en omfattande brottslighet eller om gärningen förorsakat död, allvarlig smärta eller skada eller svårt lidande, omfattande skada på egendom eller synnerligen allvarliga skador på den naturliga miljön.

Subjektivt rekvisit avseende barns ålder
12 §   Till ansvar som i 1 § första stycket 5 eller 4 § första stycket 11 är föreskrivet för en gärning som begås mot ett barn under viss ålder ska även den dömas som inte insåg men hade skälig anledning att anta att barnet inte uppnått den åldern.

Ansvar för förmän
Utvidgat gärningsmannaskap
13 §   En militär eller civil förman som underlåter att vidta de för honom eller henne möjliga åtgärder som är nödvändiga och skäliga för att förhindra att folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelse begås av en underlydande som står under förmannens lydnad och effektiva kontroll ska anses som gärningsman.

Underlåtenhet att utöva kontroll
14 §   En militär eller civil förman som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att utöva särskild tillsyn över en underlydande som står under hans eller hennes lydnad och effektiva kontroll ska dömas för underlåtenhet att utöva kontroll till fängelse i högst fyra år, om den underlydande har begått folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelse som förmannen borde ha förutsett och hade kunnat förhindra.

Underlåtenhet att anmäla brott
15 §   En militär eller civil förman som, när det kan ske utan fara för att förmannen avslöjar egen brottslighet, underlåter att för undersökning och lagföring anmäla skälig misstanke om att en underlydande som står under hans eller hennes lydnad och effektiva kontroll har begått folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelse ska dömas för underlåtenhet att anmäla brott till fängelse i högst fyra år.

Försök m.m.
16 §   För försök, förberedelse eller stämpling till och underlåtenhet att avslöja eller förhindra folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelse döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2016:515)."

Så långt Annika.

Jag låter Erik Johansson avrunda:

Kommunismen är mycket utbredd runt om i världen, där Sverige går i bräschen för en `kommunistisk världsordning´ med en världsregering, en världsreligion, en världsvaluta och en världsmilitär för att kunna tvinga på sin egen politiska agenda över en intet ont anande befolkning, som är en maktfullkomlig självreglerande totalitär polisstat av en liten grupp revolutionärer.
Ryssland är på inget vis synonymt med kommunismen. Ryssland upptar bara den olyckliga positionen att vara kommunismens första offer. 
Kommunism är synonymt med världsrevolutionen och strävan efter att störta alla nationer, inklusive avskaffandet av patriotism, religion, äktenskap, familjen, privat egendom och alla politiska och civila rättigheter, och etableringen av en global diktatur över det så kallade proletariatet (egendomslösa arbetarklassen).
Även om Sovjetuninionen inte längre existerar som en stat, råder det inget tvivel om att kommunismen dominerar världen. I dag genomsyras Sverige och andra länder av kommunism, men folket i världen är tyvärr omedvetna om den lömska rörelsen, symboliken, dess ursprung och de hemliga sällskapen som står bakom världsledare och finansierar störtandet av regeringar som nu tar över hela planeten.
Under kommunismen finns det ingen frihet eller pressfrihet. Staten kontrollerar alla "nyheter" och media; de utfärdar propaganda och manipulerar allmänheten på alla möjliga sätt. 
Under kommunismen gäller mycket sekretess, och inkluderar i allmänhet en hemlig polisstyrka som kommer att krossa allt motstånd eller oliktänkande åsikter och röster. Kommunismen är inte något som människor medvetet skulle vilja omfamna om man värderar frihet och mänskliga rättigheter.
Målet är att kollektivisera arbetsmarknaden, och bygga ett samhälle där massorna pacificeras och dummas ner med television, alkohol & droger, samtidigt som de görs ignoranta genom massmedia och "utbildning" som lär ut vad de ska tro, tycka och tänka. 
Man använder också välkända indoktrineringstekniker och propaganda för att söndra- och härska över folket, t.e.x. genom politik, religion, kön, ras och ålder. De omedvetna slavarna blir då alldeles för upptagna med att slåss mot varandra, utan att riktigt förstå vad som sker (de rika blir rikare, och de fattiga blir fattigare).
Kommunismen kommer till makten efter att ett land har en betydande och förödande ekonomisk kollaps, ett stort militärt nederlag, en fruktansvärd naturkatastrof eller någon annan katastrof som har fått landet på knäna. När ett land har uthärdat en hemsk nationell tragedi, kommer kommunismen alltid att erbjuda att återställa nationen för att kunna komma till makten. 
När landet är som svagast och mest sårbart kommer kommunismen att posera som "räddare", men de är bara vargar i fårakläder.

Som synes faller det också ett ansvar på alla de extremt politiskt korrekta statliga tjänstemän (förmän) som låter detta ske. Jag vet själv hur politiskt korrekt officerskåren är så ett tungt ansvar faller på dem att Sverige har kunnat utvecklats till en kommunistdiktatur utan att någon ingripit.

Läs också mitt inlägg med titeln ”Om socialismen som navet för den nya världsordningen”.
fredag 18 oktober 2019

The truth about WWII in quotes - Guest entry

Truths from Dr. Gunther Kümel about the second zionist World war (a.k.a. Second world war):

”Judea declares War on Germany." - Daily Express (March 24, 1934)

"Kill the Germans, wherever you find them! Every German is our moral enemy. Have no mercy on women, children, or the aged! Kill every German -- wipe them out!" - Llya Ehrenburg, Glaser (p. 111)

”Germany is the enemy of Judaism and must be pursued with deadly hatred. The goal of Judaism of today is: a merciless campaign against all German peoples and the complete destruction of the nation. We demand a complete blockade of trade, the importation of raw materials stopped, and retaliation towards every German, woman and child." - Jewish professor A. Kulischer (October, 1937). 

”Our fight against Germany must be carried to the limit of what is possible. Israel has been attacked. Let us, therefore, defend Israel! Against the awakened Germany, we put an awakened Israel. And the world will defend us." - Jewish author Pierre Creange in his book Epitres aux Juifs (1938)

”Germany must be turned into a waste land, as happened there during the 30-year War." - Das Morgenthau-Tagebuch, The Morgenthau Dairy (p. 11) 

"The fight against Germany has now been waged for months by every Jewish community, on every conference, in all labor unions and by every single Jew in the world. There are reasons for the assumption that our share in this fight is of general importance. We shall start a spiritual and material war of the whole world against Germany. Germany is striving to become once again a great nation, and to recover her lost territories as well as her colonies. But our Jewish interests call for the complete destruction of Germany..." - Valadimir Jabotinsky, in Mascha Rjetsch (January, 1934) 

”I hope every German west of the Rhine River and wherever we attack, will be destroyed." - R.F. Keeling 


Winston Churchill: 

"We will force this war upon Hitler, if he wants it or not." - Winston Churchill (1936 broadcast) 

"Germany becomes to powerful. We have to crush it." - Winston Churchill (November 1936 to US-General Robert E. Wood) 


”Germanys unforgivable crime before WW2 was its attempt to loosen its economy out of the world trade system and to build up an own exchange system from which the world-finance couldnt profit anymore. ...We butchered the wrong pig." - Winston Churchill, The second World War (Bern, 1960) 

”The war wasnt only about abolishing fascism, but to conquer sales markets. We could have, if we had intended so, prevented this war from breaking out without doing one shot, but we didnt want to." - Winston Churchill to Truman (Fultun, USA March 1946) 

”Should Germany merchandise again in the next 50 years we have led this war (WW1) in vain." - Winston Churchill in Times (1919) 

”This war is an English war and its goal is the destruction of Germany." - Winston Churchill (Autumn 1939 broadcast)

"Not the political doctrine of Hitler has hurled us into this war. The reason was the success of his increase in building a new economy. The roots of war were envy, greed and fear." - Major General J.F.C. Fuller, historian, England 

”We didnt go to war in 1939 to save Germany from Hitler...or the continent from fascism. Like in 1914 we went to war for the not lesser noble cause that we couldnt accept a German hegemony over Europe." - Sunday Correspondent, London (17.9.1989) 

”Now we have forced Hitler to war so he no longer can peacefully annihilate one piece of the Treaty of Versailles after the other." - Lord Halifax, English embassador in Washington (1939)

”The enemy is the German Reich and not Nazism, and those who still havent understood this, havent understood anything." - Churchills chief counselor Robert Lord Vansittart (September 1940 to foreign minister Lord Halifax)

"It will be the Polish army that will invade Germany on the first day of war." - The Polish embassador in Paris (15.8.1939) 

”I will crunch Germany." - Roosevelt 1932(!) 

”What we didnt want to comprehend in the German (anti-Hitler) resistance during war, we learned completely afterwards: this war wasnt led against Hitler but against Germany." - Eugen Gerstenmaier, President of the German Bundestag since 1954, member of the resistance group "Bekennende Kirche" during WW2

"Hitler and the German people didnt want this war. We didnt answer Hitlers various petitions for peace. Now we have to admit that he was right. Instead of a cooperation with Germany, which he had offered us, now stands the gigantic, imperialistic might of the Sovjets. I feel ashamed to see how the same intentions which we accused Hitler of now are pursued under a different name." - Sir Hartley Shawcross, British chief-accuser in Nuerenberg

"We made a monster, a devil out of Hitler. Therefore we couldnt disavow it after the war. After all, we mobilized the masses against the devil himself. So we were forced to play our part in this diabolic scenario after the war. In no way we could have pointed out to our people that the war only was an economic preventive measure." - US foreign minister Baker (1992) 

”Will there be room for [the German refugees, fleeing before the Red army] in what is left of Germany? We have killed six or seven million Germans and probably there will be an other million or so killed before the end of the war." - Churchill, according to James F Byrnes' shorthand note of Plenary Session at Yalta, Feb. 7, 1945 (H S Truman Libr., Independence, Missouri). 

"I do not understand the squeamishness about the use of gas. I am strongly in favour of using poisonous gas against uncivilised tribes." - Churchill, writing as president of the Air Council (1919) 

"It is alarming and nauseating to see Mr Gandhi, a seditious Middle Temple lawyer, now posing as a fakir of a type well known in the east, striding half naked up the steps of the viceregal palace, while he is still organising and conducting a campaign of civil disobedience, to parlay on equal terms with the representative of the Emperor-King." - Churchill, commenting on Gandhi's meeting with the Viceroy of India (1931)

”We must rally against) a poisoned Russia, an infected Russia of armed hordes not only smiting with bayonet and cannon, but accompanied and preceded by swarms of typhus-bearing vermin." - Churchill, quoted in the Boston Review (April/May 2001)

"So far as Britain and Russia were concerned, how would it do for you to have 90% of Romania, for us to have 90% of the say in Greece, and go 50/50 about Yugoslavia?" - Churchill, addressing Stalin in Moscow (October 1944)

"This movement among the Jews is not new. From the days of Spartacus-Weishaupt to those of Karl Marx, and down to Trotsky (Russia), Bela Kun (Hungary), Rosa Luxembourg (Germany), and Emma Goldman (United States)... this worldwide conspiracy for the overthrow of civilisation and for the reconstitution of society on the basis of arrested development, of envious malevolence, and impossible equality, has been steadily growing. It has been the mainspring of every subversive movement during the19 th century; and now at last this band of extraordinary personalities from the underworld of the great cities of Europe and America have gripped the Russian people by the hair of their heads and have become practically the undisputed masters of that enormous empire." - Writing on 'Zionism versus Bolshevism' in the Illustrated Sunday Herald (February 1920)

"Kill, kill, you brave Red Army soldiers, kill. There is nothing in the Germans that is innocent. Obey the instructions of comrade Stalin and stamp the fascistic beast in its cave. Break with force the racial arrogance of the Germanic women. Take them as your legal loot. Kill, you brave soldiers of the Red Army, kill!" - Ilya Ehrenburg Stalin's Jewish propagandist for genocide (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt, February 28, 1995 - page 7)

"There can be no doubt: National Socialism was part of a modernisation process in German society. It expedited the social changes in Germany. It transferred more to the underprivileged segments of society and brought equality and emancipation to women." - Heinz Hoehne, Gebt mir vier Jahre Zeit [Give me four Years], Ullstein Publishing House, Berlin-Frankfurt 1996, p. 10)

"It is not the Germany of the first decade that followed the war - broken, dejected and bowed down with a sense of apprehension and impotence. It is now full of hope and confidence, and of a renewed sense of determination to lead its own life without interference from any influence outside its own frontiers. One man has accomplished this miracle. He is a born leader of men. A magnetic and dynamic personality with a single-minded purpose, a resolute will and a dauntless heart." - David Lloyd George (Ex-Prime Minister, UK), in the Daily Express (Sep. 17, 1936)

"Without the holocaust we would not have a Jewish state." - Robert B. Goldmann in the Frankfurter Allgemeine Zeitung (Dec. 19, 1997, p. 9)

Poland:

"The minorities in Poland are supposed to disappear. The Polish policy makes sure that they dont only disappear on the paper. This policy is ruthlessly established and without any attention to the public opinion of the world, of international contracts or the League of Nations. The Ukraine turned to hell under Polish rule. One can say this about Belorussia with even more right. The purpose of the Polish policy is the disappearance of the national minorities on the paper and in reality." - Manchester Guardian (14th December 1931)

"East Prussia is unquestionable German territory. Since my childhood this is my opinon which didnt need the affirmation by a plebiscite. And that this is my opinion you may tell your East Prussians in a public gathering in Knigsberg for reassurance." - The president of the Polish state and Marshall Josef Pilsudski who mysteriously lost his life in the 1930s, to the German foreign minister Gustav Stresemann (10th December 1927)

"The Polish terror in the Ukraine today is worse than anything else in Europe. Ukraine became a country of desperation and destruction. The murderous deeds multiplied. The Germans have been tortured, mutilated, excruciated to death, their corpses were desecrated. Villages and palaces have been robbed, ignited, blown up. The depicted incidents in the official publication of the German government in 1921 exceed the worst actions one can imagine." - Prof. Dr. Ren Martel in his book, Les frontires orientales de l`Allemagne (Paris 1930) about the Polish raids in Upper Silesia in 1921.

"We know that the war between Poland and Germany cant be prevented. We have to systematically and energetically prepare ourselves for this war. The present generation will see that a new victory at Grunwald will be written into historys pages. But we will battle out this Grunwald in the suburbs of Berlin. Our ideal is to chamfer Poland with borders along the Oder in the west and the Neie at Lausitz and to absorb Prussia from Pregel to the Spree. In this war no prisoners will be made, there will be no place for humanitarian feelings." - The censored, and closely to the Polish military dictatorship related newspaper Mosarstwowiecz (1930), three years before Hitler came to power.

"We are ready to make a contract with the devil if he helps us fighting against Hitler. Listen: against Germany not only against Hitler. The German blood will be spilled in a future war in such streams like it wasnt seen since the beginning of the world." - Warsaw newspaper Depesza (20.August 1939) 

"We are ready for any war, even with the strongest opponent..." - Polska Zbrojna (25. Mrz 1939), quoted in Walendy, Historische Tatsachen, a.a.O. (Heft 39, S. 16)

"Poland wants war with Germany and Germany will not be able to avoid it, even if it wants to." - Rydz-Smigly, Chief inspector of the Polish army in a public speech in front of Polish officiers (Summer 1939)

Britain/Churchill: 

"The Air Ministry agreed that it was most useful to be able to use gas on less sophisticated enemies who would have no idea from where the danger they faced came. The use of gas was banned by the 1925 Geneva protocol." - The Daily Telegraph (January 3, 1997) 

"Perhaps the next time round the way to do it will be to kill women, children and the civilian population." - Churchill, quoted during the First World War

"Previously it appeared to me to be a just answer to the crimes of the Third Reich, but I've since changed my mind. Until the Second World War there was a common consensus that the massacre of civilian populations was illegal." - Jrg Friedrich, historian

"I am, of course, a Zionist, and have been ever since the Balfour Declaration." - Churchill quoted in The Official Churchill in One Volume, N.Y. Times (Nov. 6, 1991) by Herbert Mitgang 


Eisenhower on German war prisoners:

"God, I hate the Germans..." - Dwight David Eisenhower in a letter to his wife (September, 1944)

"Prison enclosures are to provide no shelter or other comforts." - Dwight David Eisenhower

"Under no circumstances may food supplies be assembled among the local inhabitants in order to deliver them to prisoners of war. Those who violate this command and nevertheless try to circumvent this blockade to allow something to come to the prisoners place themselves in danger of being shot."- Dwight David Eisenhower

"For years we have blamed the 1.7 million missing German POW's on the Russians. Until now, no one dug too deeply ... Witnesses and survivors have been interviewed by the author; one Allied officer compared the American camps to Buchenwald." - Peter Worthington, Ottawa Sun (September 12, 1989)

"Starting in April 1945, the United States Army and the French Army casually annihilated one million [German] men, most of them in American camps . . . Eisenhower's hatred, passed through the lens of a compliant military bureaucracy, produced the horror of death camps unequalled by anything in American history . . . an enormous war crime." - Col. Ernest F. Fisher, PhD Lt., 101 st Airborne Division, Senior Historian, United States Army

"My protests (regarding treatment of the German DEF'S) were met with hostility or indifference, and when I threw our ample rations to them over the barbed wire. I was threatened, making it clear that it was our deliberate policy not to adequately feed them." - Martin Brech, ex-Private First Class, in Company C of the 14th Infantry, assigned as a guard and interpreter at the Eisenhower Death Camp at Andernach, along the Rhine River

"When they caught me throwing C- Rations over the fence, they threatened me with imprisonment. One Captain told me that he would shoot me if he saw me again tossing food to the Germans ... Some of the men were really only boys 13 years of age...Some of the prisoners were old men drafted by Hitler in his last ditch stand ... I understand that average weight of the prisoners at Andernach was 90 pounds...I have received threats ... Nevertheless, this...has liberated me, for I may now be heard when I relate the horrible atrocity I witnessed as a prison guard for one of 'Ike's death camps' along the Rhine."

"At first, the women from the nearby town brought food into the camp. The American soldiers took everything away from the women, threw it in a heap and poured gasoline over it and burned it." - Former camp prisoner. 

"Many a sane American family would recoil in horror if they knew how 'Our Boys' conduct themselves, with such complete callousness in human relationships over here." - A serviceman, the TIME Magazine (November 12, 1945)

"Starting in April 1945, the United States Army and the French Army casually annihilated one million [German] men, most of them in American camps . . . Eisenhower's hatred, passed through the lens of a compliant military bureaucracy, produced the horror of death camps unequaled by anything in American history . . . an enormous war crime." - Col. Ernest F. Fisher, PhD Lt. 101st Airborne Division, Senior Historian, United States Army.The Morgenthau Plan:

"I further urged the point that by taking south-western Germany we were in a more congenial part of Germany and further away from the dirty work that the Russians might be doing with the Prussians in Eastern Germany. I was inclined to think that I had made an impression on him, but it was impossible to say. I either then or in my former meeting pressed on him the importance of not partitioning Germany other than the allotment of East Prussia to Russia or Poland, and Alsace Lorraine to France and a possible allotment of Silesia to Poland, namely trimming the outer edges of Germany. Other than those allotments I feared that a division of Germany and a policy which would prevent her from being industrialised would starve her excess population of 30 million people, giving again my description of how she had grown during the period between 1870 and 1914 by virtue of her industrialisation..." - Diary of Henry Stimmson, (August 25, 1944)

"Germany must be turned into a waste land, as happened there during the 30-year War." - Das Morgenthau-Tagebuch, The Morgenthau Dairy (p. 11)

"The Morgenthau Plan for Germany ... became part of the Potsdam Agreement, a solemn declaration of policy and undertaking for action ... signed by the United States of America, Great Britain and the Union of Soviet Socialist Republics." - New York Post (Nov. 24, 1947)

Allied war crimes:

"At the edge of town, on the left side of the road, stands the large inn 'Weisser Krug' ... In the farmyard further down the road stood a cart, to which four naked women were nailed through their hands in a cruciform position. Behind the Weisser Krug towards Gumbinnen is a square with a monument to the Unknown Soldier. Beyond is another large inn, 'Roter Krug'. Near it, parallel to the road, stood a barn and to each of its two doors a naked woman was nailed through the hands, in a crucified posture. In the dwellings, we found a total of seventy-two women, including children, and one old man, 74, all dead ... all murdered in a bestial manner, except only for a few who had bullet holes in their necks. Some babies had their heads bashed in. In one room we found a woman, 84 years old, sitting on a sofa ... half of whose head had been sheared off with an axe or a spade ... We carried the corpses to the village cemetary where they lay to await a foreign medical commission ... In the meantime, a nurse from Insterburg came, a native of Nemmersdorf, who looked for her parents. Among the corpses were her mother, 72, and her father, 74, the only man among the dead. She also established that all the dead were Nemmersdorfers. On the fourth day the bodies were buried in two graves. Only on the following day did the medical commission arrive, and the tombs had to be reopened. Barn doors were set on blocks on which to lay the bodies so that the commission could examine them. This foreign commission unanimously established that all the women, as well as the girls from eight to twelve years and even the woman of 84 years had been raped. After the examination by the commission, the bodies were again buried." - Karl Potrek's report, a civilian from the capital city of Knigsberg, recruited into the Volksturm.

"They were all exhausted and starved and miserable ... A child only half alive ... A woman in the most terrible picture of despair I've seen ... Even when you see it, it's impossible to believe ... God it was terrible." - Robert Allen, Letter from Berlin, Reading magazine (February, 1946)

"When we reached Metgethen, we were confronted with a gruesome sight: We found several hundred dead German soldiers, many of whom had been disfigured beyond recognition. There were murdered civilians in just about every home, likewise disfigured in a most bestial manner. For example, some women had their breasts cut off, and in backyard gardens we found scarcely clad women who had been hanged upside down. In one house we came across a 63-year-old woman still alive. Crying, she told us that she had been raped by 12 to 15 Russians. She lay on the floor covered in blood. This old woman's daughter had escaped into the forest nearby, but her one-year-old child was abducted by the Russians. In the streets of Metgethen, and also at the railroad station, we found approximately 15 baby carriages, some overturned, all empty. We concluded that this meant the Russians had also abducted these babies." - Horst A., at the time a driver for the Intelligence Reserve Detachment I, Knigsberg.

Jews:

"Its our task to mercilessly declare war to Germany, the public enemy number one." - Bernhard Lecache, President of the Jewish World League (9. November 1938) 

"Our Jewish interests demand the final destruction of Germany." - W. Jabotinski, founder of "Irgun Zwai Leumi" (January 1934)

"Hitler doesnt want war but he will be forced to it, and in fact soon. England has the final say like in 1914." - Zionist Emil Ludwig Cohn "Annalen"

"Although Hitler may want to prevent this war, which can devour him, in the last moment, he will be forced to war anyway." - Emil Ludwig Cohn (1938)

"I asked Joe Kennedy (US embassador in London) about his talks with Roosevelt and N. Chamberlain in 1938. He said it had been Chamberlains belief in 1939 that Great Britain has nothing in its hands to fight and therefore wouldnt dare to go to war against Hitler...Neither the French nor the English would have made Poland a motive for war if they hadnt been continuously spurred on by Washington...America and the World-Jewry have driven England to war." - US defence minister J. Forrestal 27.12.1945 in his diary (The Forrestal Diaries, New York, 1951, S. 121 ff)

"We managed to drag the United States into the First World War and if they (the US) do what we demand in regards to Palestine and the Jewish armed forces, then we can get the Jews in the USA to drag the United States into this one (the Second World War) too." - Weizmann to Chuchill (September 1941)

"We won this war with atrocity propaganda...and now we will start more than ever! We will continue this atrocity propaganda, we will increase it until nobody will accept one good word from the Germans anymore, until everything is destroyed which might have upheld them sympathies in other countries, and until they will be so confused that they dont know what to do anymore. When this is reached, when they begin to pollute their own nest, and this not reluctantly but with hasty willingness to obey the winners, only then the victory is complete. It will never be definite. The reeducation demands thorough, steadfast nurture like English lawn. Only one moment of inattention and the weed will break through, this ineradicable weed of historic truth." - Sefton Delmer, former British chief propagandist after the capitulation in 1945 to the German expert on international law Prof. Grimm.

"When the National Socialists and their friends cry or whisper that this [the war] is brought about by Jews, they are perfectly right." - The Jewish magazine Sentinel of Chicago (8 October 1940)

"For months now the struggle against Germany is waged by each Jewish community at each conference in all our syndicates and by each Jew all over the world. There is reason to believe that our part in this struggle has general value. We will start a spiritual and material war of all the world against Germany's ambitions to become once again a great nation, to recover lost territories and colonies. But our Jewish interests demand Germany's total destruction, collectively and individually. The German nation is a threat to us Jews." - Vladimir Jabotinsky, founder of the Irgun Zvai Leumi terrorist organisation, Mascha Rjetach(January 1934)

"Even if Hitler at the last moment would want to avoid war which would destroy him he will, in spite of his wishes, be compelled to wage war." - Emil Ludwig Cohen in his book The New Holy Alliance( Strasburg, 1938)

"It is our task to organise the moral and cultural blockade of Germany and disperse this nation. It is up to us to start a merciless war." - Bernard Lechache in The Right to Live (December 1938) 

"The millions of Jews living in America, England, France, North Africa and South, not forgetting Palestine, have decided to carry on the war in Germany to the very end. It is to be a war of extermination." - 'The Jewish newspaper Central Blad Voor Israeliten in Nederlands (13 September 1939)

"It was the World Jewish Congress that saw to it that the Nuremberg Trials were held, for which it supplied experienced advice and most valuable evidence - and it was the World Jewish Congress that had such far-reaching connections during the war that these extended even into the German Foreign Office, and that it received information even long before the British Secret Service received it." - Maurice Perlzweig, Chief of the British Section of the World Jewish Congress, said in an address in Langside Hall in London on November 27, 1949, Jewish Chronicle, London (December 16, 1949. Quoted in: UN, 8/83 p. 4.)

"The Jewish World Congress has been at perpetual war with Germany for seven years." - Maurice Perlzweig, Chief of the British Section of the World Jewish CongressFebruary 26, 1940, in an address according to the Toronto Evening Telegram, quoted by Dr. Hans Riegelmann in: UN, 8/83, p. 4.

"The Israeli people around the world declare economic and financial war against Germany. Fourteen million Jews stand together as one man, to declare war against Germany. The Jewish wholesaler will forsake his firm, the banker his stock exchange, the merchant his commerce and the pauper his pitiful shed in order to join together in a holy war against Hitler's people." - Daily Express (March 24, 1933)

"Each of you, Jew and Gentile alike, who has not already enlisted in this sacred war should do so now and here. It is not sufficient that you should buy no goods made in Germany. You must refuse to deal with any merchant or shopkeeper who sells any German-made goods or who patronises German ships or shipping.... we will undermine the Hitler regime and bring the German people to their senses by destroying their export trade on which their very existence depends." - Samuel Undermeyer, in a Radio Broadcast on WABC, New York (August 6, 1933, reported in the New York Times, August 7, 1933)

"Joining with Samuel Untermeyer in calling for a war against Germany, Bernard Baruch, at the same time, was promoting preparations for war against Germany. 'I emphasised that the defeat of Germany and Japan and their elimination from world trade would give Britain a tremendous opportunity to swell her foreign commerce in both volume and profit.'" - Baruch, The Public Years, by Bernard M. Baruch (p.347)

[Samuel Untermeyer was a Jewish leader and close friend of presidents Wilson and Roosevelt. Bernard Baruch was a presidential adviser to Wilson, Roosevelt and Truman.]

"This declaration called the war against Germany, which was now determined on, a 'holy war'. This war was to be carried out against Germany to its conclusion, to her destruction". - Dr. Franz J. Scheidl, Geschichte der Verfemung Deutschlands

"War in Europe in 1934 was inevitable." - H. Morgenthau, Secretary of the U.S. Treasury, Hearst Press, September, 1933 (also quoted in The Palestine Plot by B. Jenson, p. 11).

"For months now the struggle against Germany is waged by each Jewish community, at each conference, in all our syndicates, and by each Jew all over the world. There is reason to believe that our part in this struggle has general value. We will trigger a spiritual and material war of all the world against Germany's ambitions to become once again a great nation, to recover lost territories and colonies. But our Jewish interests demand the complete destruction of Germany. Collectively and individually, the German nation is a threat to us Jews." - Vladimir Jabotinsky (founder of the Jewish terrorist group, Irgun Zvai Leumi) in Mascha Rjetsch, January, 1934 (also quoted in Histoire de l'Arme Allemande by Jacques Benoist-Mechin, Vol. IV, p. 303).

"Hitler will have no war (does not want war), but we will force it on him, not this year, but soon." - Emil Ludwig Cohn in Les Annales, June, 1934 (also quoted in his book The New Holy Alliance). 

"We Jews are going to bring a war on Germany." - David A. Brown, National Chairman, United Jewish Campaign, 1934 (quoted in I Testify Against The Jews by Robert Edward Edmondson, page 188 and The Jewish War of Survival by Arnold Leese, page 52)

"We want to bring about a deep hatred for the Germans, for German soldiers, sailors, and airmen. We must hate until we win." - Lord Beaverbrook, quoted in Niemals! by Heinrich Goitsch.

"There is only one power which really counts. The power of political pressure. We Jews are the most powerful people on earth, because we have this power, and we know how to apply it." - Vladimir Jabotinsky in Jewish Daily Bulletin (July 27, 1935)

"Before the end of the year, an economic bloc of England, Russia, France and the U.S.A will be formed to bring the German and Italian economic systems to their knees." - Paul Dreyfus, La Vie de Tanger (May 15, 1938)

"On the 3rd of June, 1938, the American Hebrew boasted that they had Jews in the foremost positions of influence in Britain, Russia and France, and that these "three sons of Israel will be sending the Nazi dictator to hell." - Joseph Trimble, The American Hebrew.

"Germany is our public enemy number one. It is our object to declare war without mercy against her. One may be sure of this: We will lead that war!" - Bernard Lecache, the president of the "International League Against Racism and Anti-Semitism," in its newspaper Droit de Vivre (Right to Life) (9 November, 1938)

"The war now proposed is for the purpose of establishing Jewish hegemony throughout the world." - Brigadier General George Van Horn Mosely, The New York Tribune (March 29, 1939)

"I wish to confirm in the most explicit manner, the declaration which I and my colleagues made during the last months, and especially in the last week: that the Jews "stand by Great Britain and will fight on the side of the democracies." Our urgent desire is to give effect to these declarations. We wish to do so in a way entirely consonant with the general scheme of British action, and therefore would place ourselves, in matters big and small, under the co-ordinating direction of His Majesty's Government. The Jewish Agency is ready to enter into immediate arrangements for utilizing Jewish manpower, technical ability, resources, etc." - Chaim Weizmann, President of the World Jewish Congress, Head of the Jewish Agency and later President of Israel, the London Times, September 5, 1939, and the London Jewish Chronicle, September 8, 1939.

"The millions of Jews who live in America, England and France, North and South Africa, and, not to forget those in Palestine, are determined to bring the war of annihilation against Germany to its final end." - Central Blad Voor Israeliten in Nederland (September 13, 1939)

"Stop talking about peace conditions! Break Germany in pieces!" - The Daily Herald, No.7426 (9 December, 1939)

"The Jews, taken collectively, view this war as a holy war." - The Daily Herald, No.7450, 1939, quoted in Reichstagsbrand, Au**lrung einer historischen Legende, by U. Backes, K.H.Janen, E.Jesse, H.Khler, H.Mommsen, E.Tobias.

"Even if we Jews are not physically at your side in the trenches, we are morally with you. This war is our war and you fight it with us." - Schalom Asch, Les Nouvelles Litteraires (February 10, 1940)

"In losing Germany, Jewry lost a territory from which it exerted power. Therefore it was determined to reconquer it." - Louis Marschalko, The World Conquerors : The Real War Criminals

"The World Jewish Congress has been at war with Germany for seven years." - Rabbi M. Perlzweig (head of the British Section of the World Jewish Congress), Toronto Evening Telegram (February 26, 1940)

"The Second World War is being fought for the defense of the fundamentals of Judaism." - Rabbi Felix Mendlesohn, Chicago Sentinel (October 8, 1942)

"We are not denying and are not afraid to confess that this war is our war and that it is waged for the liberation of Jewry... Stronger than all fronts together is our front, that of Jewry. We are not only giving this war our financial support on which the entire war production is based, we are not only providing our full propaganda power which is the moral energy that keeps this war going. The guarantee of victory is predominantly based on weakening the enemy forces, on destroying them in their own country, within the resistance. And we are the Trojan horses in the enemy's fortress. Thousands of Jews living in Europe constitute the principal factor in the destruction of our enemy. There, our front is a fact and the most valuable aid for victory." - Chaim Weizmann, President of the World Jewish Congress, Head of the Jewish Agency and later President of Israel, in a Speech on December3, 1942, in New York.

"It is untrue that I or anyone else in Germany wanted war in 1939. It was wanted and provoked solely by international statesmen either of Jewish origin or working for Jewish interests. Nor had I ever wished that after the appalling first World War, there would ever be a second against either England or America." - Adolf Hitler (April 1945)

"Played golf with Joe Kennedy (U.S. Ambassador to Britain). He says that Chamberlain stated that America and world Jewry forced England into World War II." - James Forrestal, Secretary of the Navy (later Secretary of Defense), Diary, December 27, 1945

Addenda= Diaries of James V. Forrestal, 1944-1949, Secretary of the Navy, 1944-1947, and First Secretary of Defence, 1947-1949 Complete and unexpurgated diaries from the Seeley G. Mudd Manuscript Library, Princeton University.

Author: James Forrestal; Seeley G. Mudd Manuscript Library.; Adam Matthew Publications. 
Publisher: Marlborough [Wilts., Eng.] : Adam Matthew, 2001.

Edition/Format: Article : Microfilm : Master microform : English : View all editions and formats

The star of David deception

Om den okända Judendomen - Gästinlägg

Lögnerna om det första sionistiska kriget (WW1): Om Sveriges (och Västeuropas) utstakade väg mot stupet

Read this statement from an old intelligence man on his deathbed that rewrites British WW2 history.