onsdag 11 september 2019

Om de politiska landsförrädarnas medvetna krossande av Sverige - Gästinlägg

Det vi idag bevittnar är något som kommer att sätta djupa spår i den svenska historien. 2000-talet blev början till slutet för Nordens tidigare, mest välmående land, Sverige. (I dag det mest otrygga, nedmonterade och mest U-landsliknande, bland grannländerna).
Steg för steg med fullt ”lagliga” eller ”ny lagliga” medel, har landets socialistiska-kommunistiska förrädarpartier, genom en hårresande ansvarslös massinvandring av MENA-folk, genomfört en total destruktion av den svenska rättsstaten.
Man har godtyckligt och utan svenska folkets godkännande, tillåtit enorma mängder folk från andra världsdelar, (med andra vanor, kultur, religion, levnadssätt, hedersbegrepp och moraltänk) att invadera vårt land.
De spillror som nu finns kvar, går knappast att rädda längre.
Folk som kanske skulle ha kunnat resa sig och protestera, har infantiliserats och hjärntvättats, så till den milda grad, att de inte ens märker, att dom blivit bestulna på sitt land.
Svenskarna har frånsagt sig allt ansvar för landets förfall och något civilkurage, verkar inte kunna uppbådas någonstans.
Så PK-etablissemanget, som de senaste decennierna format svenskarna och deras samhällsklimat, har haft en lätt match.
Förskolor och skolor har indoktrinerats och påverkats. Så för varje ungdomskull som lämnar skolorna, blir dom allt lättare att styra i kollektiv-socialistisk riktning. (Det nya Sovjetunionen skapas här och nu).
Så stackars arma folk med sin fårskocks-mentalitet.
Källa här.

Kenny Korén är tillbaks med en ny analys om tillståndet i Sverige. Landet som snart upphör att existera. Här hittar du Kennys förra analys om det nya Sovjetunionen (EU). 

Här är en av förklaringarna till varför 7 riksdagspartier högst medvetet söndrar Sveriges välfärdssystem, tryggheten och pensionssystemet samt kommunernas ekonomi. 

Man gör det genom en globalistisk planerad massinvandring huvudsakligen från dysfunktionella och våldsamma länder med en total motsatt syn på demokrati och med en kulturellt betingad eller religiöst snedvriden kvinnosyn.

De 7 riksdagspartierna söndrar Sverige som nationalstat genom importerade grupp-och överfallsvåldtäkter, skjutningar, sprängningar, åldringsbrott, personrån (framförallt mot ungdomar), stenkastning och skol-och bilbränder.

7 riksdagspartier använder sig av ekonomiska styrmedel för att prioritera utlandsfödda när det gäller bostäder och man skattefinansierar de som inte vill integreras genom ekonomiska bidrag.

Man har lyckats så väl med sin "härska genom att söndra taktik" så invandrare i 2:a generation är avsevärt mer brottsbenägna och dömda som förövare i Svensk domstol än sina föräldrar. Detta gäller de med minst en eller två föräldrar som kommer från Västra Asien och Nordafrika.

Målet är att Sverige skall bli en underlydande provins till globalisterna och/eller kulturmarxisterna i EU och FN allt enligt Agenda 2030 samt genom andra avtal.

Tullen har i princip inga kontroller för utgående gods så stöldgods för miljardbelopp lämnar i princip helt riskfritt Sverige. Vi har en medvetet politiskt införd polisbrist, ekonomiska indragningar för domstolsväsendet, lägre pensioner, högre pensionsålder, brist på vårdpersonal och lärare samt att politiker lägger ner byskolor, närakuter och förlossningsavdelningar. 

Vi straffas med allt högre och högre elpriser, gaspriser och drivmedelspriser på grund av allt högre skatter och avgifter.

Beslutet att Sverige skall vara ett mångkulturellt samhälle det togs 1975 och samtliga partier stod bakom beslutet och det föregicks inte av någon folkomröstning. Resultatet av det ser vi i dagens nyhetsrapportering och i polisrapporter samt i domslut.

Regeringen har brutit mot grundlagen, vilket hade varit helt omöjligt ifall Sverige skulle ha haft en författningsdomstol, och det var när man tvingade kommunerna som skall vara helt självständiga att ta emot asylsökande och de som hade fått permanenta uppehållstillstånd.

Målet var att söndra kommunernas ekonomi vilket vi nu ser resultatet av när 110 av 290 kommuner går i ekonomisk förlust. Detta brott mot grundlagen ansåg Ylva Johansson att "det är en liten uppoffring" något som många kommuninnevånarna idag får betala priset för.

7 riksdagspartier eller enligt min bedömning snarare ett parti med olika falska partibeteckningar har bestämt att Sverige skall vara en del av EU. Sverige har haft som de flesta minns en rådgivande men ickebeslutande folkomröstning där 52,3 procent röstade för ett medlemskap, 46,8 procent röstade emot och 0,9 procent röstade blankt.

Många av besluten gällande Sverige tas sedan länge i Bryssel vilket strider mot Regeringsformen som är den grundlag som bestämmer hur Sverige skall styras och som inleds med meningen "All offentlig makt i Sverige utgår från folket".

Inte ens de beslut som tas i Riksdagen tar någon större hänsyn till folkviljan eller snarare majoritetsviljan när man har undersökt hur människor ställer sig till olika frågor i opinionsundersökningar.

Den Svenska offentlighetsprincipen har försvagats under EU-medlemskapet. Det är mycket alarmerande eftersom principen är viktig för våra möjligheter att granska makthavare blir allt mindre och mindre. ESO-rapporten visar att det är riksdag och regering och inte EU som har ett stort ansvar för detta. Det har regeringen Reinfeldt och de senaste regeringarna genomfört för att kunna dölja vissa av sina förehavanden.

Genom det borttagna tjänstemannaansvaret som Palme-regeringen beslutade om år 1975 så har "våra" politiker och myndighetsrepresentanter fått eller snarare tagit sig rätten till en straffimmunitet. De skall inte kunna ställas till svars för sina gärningar vilket däremot politiker och myndighetspersoner kan riskera att utsättas för i Norge, Danmark och Finland. Fråga dig varför att det är möjligt att genomföra enbart i Sverige?

Utan något eget personligt ansvar är förstås en grogrund till oaktsamhet, slarv och vänskapskorruption även när det gäller användandet av våra skattemedel och det som oftast helt utan påföljder och ofta beroende på politiska tillsättningar och nepotism.

Man försöker aktivt dölja bevekelsegrunderna till olika utnämningar. Om något klandervärt beteende anses som så grovt så att man tvingas att avgå så har det, i alla fall mig veterligt, ändå genererat om inte mångmiljonfallskärmar så ändå ett visst antal månadslöner.

Om man inte har missbrukat sin ställning eller varit klart olämplig vid flera tidigare tillfällen och det inte har renderat ett längre fängelsestraff då sätts man i "frysboxen" en tid och sedan är man ofta i tjänst på en ny arbetsplats och inte sällan med en ännu högre lön.

I Sverige så utvisas inte många mördare och våldtäktsmän eftersom att de "riskerar" olika påföljder i sina hemländer. Varken politiker eller rättsväsendet prioriterar de skötsamma och ofta värnlösa brottsoffren utan de skyddar istället förövarna. Man vägrar att "frysa" bistånd till de länder som vägrar att ta emot sina medborgare och man har aldrig haft en tanke på att dra in deras eventuella Svenska medborgarskap.

Det räcker för en mördare eller en våldtäktsman att göra en mindre begåvad kvinna med barn för att vara garanterad att bli kvar i Sverige.

Det som personalen på våldtäktsenheten på Södersjukhuset upplever i sin vardag det är tvärtemot vad många andra påstår. Dit hör Fredrik Reinfeldt, Ylva Johansson, Stefan Löven, Margot Wallström, Morgan Johansson, Jerzy Sarnacki, Nina Runge, Linda Snecker, Gudrun Schyman, Henrik Schyffert, Alex Schulman och Magnus Betnér.

Enligt våldtäktsenheten på Södersjukhuset så har de en motsatt statistik och siffror där man redovisar att bara sex av 10 våldtäktsoffer gör en polisanmälan.

Jag är också helt övertygad om att många inte ens söker vård eller inte anmäler eftersom bara 5 av 100 anmälda våldtäkter leder till fällande dom.

Från och med år 2015 så har antalet våldtäktsoffer ökat med ett 100-tal varje år som söker sig till SÖS våldtäktsenhet. Vad var det då som hände år 2015 som gjorde att detta stora trendbrott inträffade där varje nytt fall och ökningen är en fruktansvärd tragedi både för brottsoffret och de allra närmaste?

Under året 2015 så var det en rekordstor invandring. Man kan även se att 58 män har sökt vård på Södersjukhuset efter att de har blivit våldtagna under år 2017. Det vore intressant att veta hur den siffran såg ut för hela Sverige för 15-20 år sedan.

Det som personalen på våldtäktsenheten på Södersjukhuset upplever i sin vardag det är tvärtemot vad majoriteten av representanterna för 7-klövern hävdar.

Enligt Fredrik Reinfeldt som är ordförande för Trygghetskommissionen (ungefär som att utse en pyroman som ny brandchef) och Margot Wallström som också vill dölja fakta och konsekvenserna av deras massinvandringspolitik ifrån MENA-länderna så beror den extrema ökningen av grova brott eller överfallsvåldtäkter och gruppvåldtäkter enbart på en ökad anmälningsbenägenhet.

Både globalister och kulturmarxister har en agenda att söndra nationalstaterna i Europa genom en massinvandring och de försöker aktivt dölja konsekvenserna av sin invandringspolitik. Därför så har Reinfeldt och Margot Wallström exakt samma argumentationsteknik för att skydda förövarna istället för brottsoffren.

Margot Wallströms förklaring är även att "nu vet många fler kvinnor att en våldtäkt är fel till skillnad från på 50-talet" vilket även det skulle vara en förklaring till de höga antalet anmälda sexualbrott. Det är förstås inte bara ett skamligt påstående utan en del av strategin att dölja konsekvenserna av kulturmarxisternas agenda med invandringen. 

Margot Wallström kämpade för och genomdrev i FN att grupp/massvåldtäkter skulle ses som ett krigsbrott något som hon skrattade åt när den som gjorde intervjun gjorde en jämförelse med vad som sker Sverige.

Grupp-och massvåldtäkter är en del av ett "vapensystem" där man under historiens gång har haft det för att underminera fiendens moral och visa att männen inte har förmåga att skydda sina flickor och kvinnor.

De som föraktar västerländska kvinnors levnadssätt och deras sätt att klä sig oavsett om det beror på förövarens kulturella bakgrund eller sin bokstavstrogna trosuppfattning och därmed anser att de är "horor" som kan våldtas de vill även att kvinnan skall förpassas från det offentliga rummet.

Genom att allt färre kvinnor känner sig trygga och inte vågar gå ut själva på kvällen då får de det samhälle som de eftersträvar och som de har haft i sina hemländer.

Sverige skulle ha haft ännu fler våldtäkter om vi hade haft ett sommarklimat året runt likaså om inte allt fler kvinnor inte vågar röra sig fritt nattetid.

Ylva Johansson har i en intervju på rikstäckande BBC suttit och ljugit om att antalet våldtäkter har gått ner i Sverige medans Stefan Löven i utländsk media uttryckligen har sagt att det ökande antalet våldtäkter inte beror på migrationen till Sverige.

År 2016 så var samtliga dömda i Svensk domstol för gruppvåldtäkt mot pojkar och män ifrån Afghanistan förutom en person som kom ifrån Irak.

Morgan Johansson har till SVT sagt att han inte ser någon anledning till att Brå skall forska i etniskt ursprung utan en överrepresentation gällande grova brott det beror bara på socioekonomiska faktorer något som självfallet inte blev ifrågasatt av SVT.

Det finns invandrargrupper som är extremt överrepresenterade och de som är under riksgenomsnittet som dömda i Svensk domstol trots att de bor inom samma område och har likadana inkomstnivåer.

De som enligt Brå undersökningarna från år 1999 och 2005 var extremt överrepresenterade som dömda i Svensk domstol (rapporterna finns som pdf-filer på nätet) de har i extremt mycket högre omfattning fått permanent uppehållstillstånd än de invandrargrupper som väldigt sällan eller i princip aldrig blivit dömda för överfallsvåldtäkter eller gruppvåldtäkter. 

Fråga dig varför oansvariga politiker mycket medvetet har betett sig så mot Sveriges unga flickor och kvinnor.

Detsamma gäller de i rapporterna Brå-rapporterna beskrivna som överrepresenterade som dömda för den allra grövsta formen av kriminalitet samt mord de har också prioriterats till att få permanenta uppehållstillstånd. Det är något vilket vi idag ser resultatet av gällande i princip den dagliga rapporteringen om sprängningar, skjutningar och gängmord där de förövare som inte själva är utrikesfödda har minst en förälder som är född i Västra Asien eller Nordafrika.

Över 50 % av de som sitter på våra riksanstalter är utrikesfödda. Fråga dig varför oansvariga politiker mycket medvetet har betett sig så mot Sveriges befolkning som har bott här i flera generationer i det som en gång var en av världens tryggaste länder.

Det som personalen på våldtäktsenheten på SÖS upplever i sin vardag det är tvärtemot vad SVT (med undantaget alibit Uppdrag Granskning), DN, Aftonbladet, Expressen med flera andra försöker påskina där man undantagsvis kan ha en enstaka artikel om antalet våldtagna och vilka som är dömda i Svensk domstol för att sedan fortsätta att ljuga och bedra och om det inte sker via direkta lögner så sker det genom snedvinklingar och genom att utelämna för dem oönskade fakta.

Vissa av dessa desinformatörer och bedragare som talar om hur fantastiskt det är med mångkultur och hur tryggt det är i Sverige de har själva skattefinansierade livvakter och ytterst få om ens någon skulle komma på tanken att bosätta sig i en mångkulturell förort och de skulle aldrig låta sina barn gå i skola där.

Från sin lyxlägenhet så är Malena Ernman iklädd en AFA T-shirt ivrigt propagerande för en mångkultur som vi dagligdags ser i polisrapporteringen och i olika media och även fast det uppenbarligen stör oansvariga politiker om hur "Sverigebilden" kan uppfattas utomlands så fortsätter de som om ingenting har hänt samtidigt som de rapar upp av andra färdigskrivna floskler. Det de ser som en så svartmålning av "Sverigebilden" det är att man inte skall beskriva verkligheten utan det är bilden av Sverige man värnar om inte dess medborgare.

Det gäller även vad det skattefinansierade BRÅ offentligt har gått ut med och deklarerat i sin rapport att den extrema ökningen av våldtäkter inte beror på "flyktinginvandringen" även fast de samtidigt säger att den är osäker och något man måste forska vidare på.

BRÅ påstår alltså något samtidigt som de skriver att det saknas underlag för deras påstående något som troligtvis bara kan ske utan massdemonstrationer i Sverige och i Nordkorea. Det påstådda icke politiskt styrda BRÅ ljuger och bedrar utan några större problem medans Publicistklubben (talande nog förkortat PK) har Robert Aschberg som ordförande samtidigt som han även är styrelseledamot i Expo. 

Det är beskrivning för en samling betalda aktivister som falskeligen utger sig för att vara granskande journalister, skribenter och andra allt inom klubben för inbördes beundran med sin snäva åsiktskorridor.

Publicistklubben skall värna yttrandefriheten och det fria ordet men gör det motsatta och den förra Pressombudsmannen som borde stå på barrikaderna och slåss för vår yttrandefrihet han har sagt följande i en intervju. " Vi skall vara rädda om vår yttrandefrihet annars så kan politikerna som har gett den till oss ta den tillbaka". Sådana uttalanden från P.O. sker bara från politiskt tillsatta och i totalitära diktaturer samt i Sverige.

Om inte kulturmarxister och mångkulturförespråkande globalister styr över BRÅ och t.ex SVT med direkta order och direktiv så då gör man det genom vilka som tillsätts på olika tjänster. Detsamma gäller utnämnandet och tillsättandet av personer inom olika institutioner, lärosäten, D.O., Svenska Kyrkan, kulturrådet, regeringskansliet och inom många andra samhällsfunktioner.

Inom SVT/SR så inrättade man som ur en scen från sanningsministeriet från romanen 1984 för några år sedan en instruktion gällande vilket språkbruk de anställda skulle använda sig av. Man skulle undvika att beskriva verkligheten med tidigare vedertagna begrepp för att bland annat dölja vilka som är extremt överrepresenterade som våldtäktsmän och grovt kriminella och deras etniska ursprung samt var de bodde någonstans.

I detta brott mot unga värnlösa flickor och kvinnor så har även Feministiskt initiativ varit ytterst delaktiga de spillror som nu eventuellt finns kvar av denna sekteristiska sammanslutning som ABBA Benny Andersson skänkte 100 000 kronor och som Kjell Bergqvist har stött för att samla PK-poäng. Det är alltså ett FI som inte ville att utrikesfödda våldtäktsmän skulle utvisas.

I denna delaktighet av den extrema ökningen av grupp-och överfallsvåldtäkter så är även Expo med Robert Aschberg som styrelseledamot högst delaktiga. Likaså våldsamma extremister som AFA lierade med researchgruppen.

Varje invändning mot allt våld som sprids över Sverige och dess orsaker skall bekämpas med våld och uthängningar och via deplattformering och att personer skall förlora sina jobb och sin inkomst.

I maj 2018 så pekades stiftelsen Expo ut som en del i den autonoma miljön och kopplades samman med ”våldsbejakande extremism” där ibland AFA. Det gjordes i rapporten ”Den digitala kampen – autonoma rörelser på nätet” från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Enligt BRÅ som kom med en rapport ifrån NTU som redovisade en statistik att antalet sexuella övergrepp mot unga kvinnor i åldern 16 år - 24 år hade ökat med 100% mellan år 2012-2014 så berodde den ökningen enligt BRÅ också på en ökad anmälningsbenägenhet samtidigt som man skriver att mörkertalet är enormt. Det är ett extremt motsägelsefullt uttalande från BRÅ som bör väcka ett stark ifrågasättande av myndigheten.

Många våldtäktsutredningar läggs ned utan att den utpekade gärningsmannen förhörs det visade en kartläggning från SVT:s Uppdrag granskning. I Karlskrona lades 40 procent av utredningarna under perioden 2016 till augusti 2018 ned utan att den utpekade misstänkte förhördes. I Solna och Sundbyberg var det en tredjedel som lades ned utan att den utpekade hade förhörts.

I Sverige så är flickor och kvinnor mer eller mindre ett fritt villebråd och i många fall dömda till ett livslångt evigt trauma medvetet iscensatt av de personer som många av dem har röstat på. Ett samhälle som inte skyddar de mest värnlösa är dömt till att gå under och det med skam.

Detta gäller för tandvård för asylsökande och illegala invandrare som SVT och Migrationsverket kallar för "papperslösa".

Barn som inte har fyllt 18 år och är asylsökande har rätt till kostnadsfri, regelbunden och fullständig tandvård.

Personer som har fyllt 18 men inte 24 år har rätt till kostnadsfri akut tandvård och tandvård som inte kan vänta. Är personen över 24 år har man också rätt till akut tandvård och tandvård som inte kan vänta, men betalar 50 kronor i patientavgift per besök.

150.000 av Sveriges pensionärer har de senaste tolv månaderna avstått från tandvård av ekonomiska skäl trots att de ansett sig behöva vården enligt en SIFO-undersökning som Pensionärernas riksorganisation, PRO låtit genomföra år 2018.

På den officiella Vårdguiden får de fattiga rådet att be om en enklare behandling, man kan också ansöka om avbetalning eller ta ett banklån. Gamla människor uppmanas alltså att skuldsätta sig för att klara hälsan. Äldre människor med dålig tandstatus får svårt att äta och riskerar undernäring.

75 000 svenskar svälter varje år och 15 000 av dem riskerar att dö av undernäring, ofta efter plågsamma biverkningar: urinvägsinfektioner, tandlossning och depressioner.

– Vissa socialchefer hävdar att det är naturligt att dö av svält. Det är det inte. Att bli gammal i Sverige innebär diskriminering, säger Yngve Gustafson, professor i geriatrik.

2014 gjordes en studie vid Umeå universitet, på 832 äldre på boenden och i hemmet med hemtjänst. Resultatet visade att mer än hälften av de gamla var undernärda och 13 procent led av allvarlig undernäring.

På vårdguiden så finns följande information. Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige.

Är du vuxen och söker asyl, eller vistas i Sverige utan tillstånd, ska du få sjukvård som inte kan vänta. Är du under 18 år ska du erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor som alla andra barn som är bosatta i den region som du söker vård i.

Vad kostar vården för asylsökande och illegala invandrare?

Från vilken ålder du betalar för vård varierar mellan de olika regionerna, men du börjar betala tidigast från 18 år. Då gäller följande när du söker vård:

Besök hos läkare på en vårdcentral kostar högst 50 kr.

Läkarvård som ges efter remiss kostar högst 50 kronor.

Besök med remiss för annan sjukvårdande behandling än läkarvård kostar högst 25 kronor. Det kan till exempel vara ett besök hos en kurator, sjuksköterska eller sjukgymnast.

Vård med inläggning på sjukhus är utan kostnad.

Läkemedel på recept kostar högst 50 kronor.

Detta innebär att människor kan ta sig in illegalt i Sverige eller söka asyl och därefter ha en rätt till en extremt resurskrävande vård och det till enormt stora belopp.

Det samtidigt som att människor som redan finns här dör i väntan på vård och på operationer i allt längre och längre vårdköer. I december 2014 så hade 15. 584 patienter väntat över 90 dagar på behandling och i december 2017 så hade 33.402 patienter väntat längre än 90 dagar på behandling.

Denna extrema ökning är i helt i paritet med massinvandringen till Sverige och att politikerna totalt har struntat i vad det får för ödesdigra konsekvenser.

Jag återpublicerar min text dela den gärna vidare till grupper eller där du finner det lämpligt.

Från internetflödet " De ser importen av så många invandrare som möjligt som en fortsättning av projektet från Kommunistiska manifestet, där det står skrivet att ett socialistiskt och klasslöst samhälle endast kan skapas efter att man har slagit sönder familjen, nationen, religionen, den privata egendomen och den privat utbildningen."

Skrivet av Kenny Korén : Min egna skrivna text publicerad år 2017 med vissa få nya tillagda justeringar. Jag har tagit mig friheten till egna reflektioner och jag vill därför låta var och en bilda sig en egen uppfattning efter att ha sett detta nedanstående youtubeklipp med Engelsk text.

En god vän Annika Gran Charmolu föreslog att jag skulle stänga av ljudet vilket underlättade i alla fall för mig.

Jag vill samtidigt tacka henne för att att det var hon som upplyste mig om detta youtubeklipp om Ventotene-manifestet och Altiero Spinelli. Jag hade aldrig fått en kunskap om det här, som mycket annat under åren, utan hennes försorg så hedras den som äras bör.

Om någon eventuell läsare vill se mina reflektioner som rena fantasier och konspirationsteorier så är det upp till var och en. När det gäller invändningar så emottages de tacksamt men då gällande den fakta som presenteras om Ventotene-manifestet i youtubeklippet.

Enligt Ventotene-manifestet skrivet av Ernesto Rossi och Altiero Spinelli, men där endast Altiero Spinelli`s namn står ovanför huvudingången till EU-parlamentet, så skall ländernas suveränitet kraftigt begränsas.

Ländernas medborgare och dess politiker skall enligt deklarationen inte längre få bestämma självständigt utan stå under en yttre kontroll.

Det man skall vara högst medveten om att det inom EU-parlamentet finns en parlamentarisk Spinelligrupp där han enligt EU-gruppens egna texter anses som den första och absolut den viktigaste personen för det federala EU och att Venton-manifestet anses vara ett grunddokument för dagens Europa.

Ordagrant enligt manifestet

" Det är nödvändigt att ländernas självförsörjning upphör".

"Den slutliga likvidationen av gränser som delar Europa till suveräna länder."

" Privat egendom och tillgångar måste beroende av situationen avskaffas, begränsas, bli rättad eller utökad."

" Meningen med att skapa en federal stat som står på sina egna ben är att den har en europeisk armé i stället för en nationell armé. Det finns ett behov av ett tillräckligt antal myndigheter och det innebär att varje unionsland har riktlinjer för att hålla en allmän ordning".

"Vår rörelse ger säkerhet om målen och riktningarna för handlingar som inte är ett erkännande som en del av folkviljan utan från det medvetna som representanter av vad som är den djupaste behoven av ett modernt samhälle".

"Tack vare detta ställer vi riktlinjerna för en ny ordning som skall informera befolkningarna vad som är deras första sociala disciplin".

Låt detta sjunka in trots att vi redan är medvetna att det är och har varit EU`s strategi och att all makt skall utgå ifrån folket enligt vår grundlag sedan länge mer eller mindre tagits ifrån oss genom att politikerna har ändrat i vår grundlag och infört en form av diktatur bakom det Svenska och många andra länders befolkningars rygg.

Min egna tolkning är att detta manifest skrivet av två stycken kommunister eller kanske enligt andra i vilket fall socialister eller neo -marxist imperialister men oavsett gällande en helt annan tid och under helt andra förutsättningar. Manifestet har till vissa delar använts som en manual för superkapitalister och globalister som vill införa en ny världsordning.

Vilka delar av manifestet som används och vilka som inte gör det är förstås ur betraktarens öga och till att orka bemöda sig med till att göra research ifrån flera olika källor. Alltså inte bara ifrån propagandistiska pro EU och värdlandsavtalets medieplattformar det vill säga ifrån Svensk MSM-media med SVT och DN i främsta ledet.

En av Spinellis strategier som lätt känns igen är hur de som har ett starkt inflytande över den förda agendastyrda globalistiska politiken och politikerna själva i EU-parlamentet det är via små steg, sakta men säkert, genomföra sin strategi för att undvika uppretade folkmassor. Till sin hjälp har man maktelitens ägarkoncentrationer av olika mediekanaler.

Stora delar av EU parlamentet har en mycket långsiktig strategi där multinationella företag skall ha en fri tillgång till extremt lågbetalda "skuldslavar" via politikernas och privatbankernas ohederliga allians och där man man kan se tendenser på en vilja att införa en ny typ av feodalsamhälle.

Det enda man i alla fall utåt sett försöker motverka det är de multinationella företagens skatteflykt.

Så länge man medvetet eller beroende på inkompetens misslyckas med detta så minskar förutsättningarna för den "småskaliga" inhemska produktionen vilket innebär att de enskilda länderna blir alltmer beroende av EU. Det finns en anledning till att 9 av 10 jordbruk i Sverige har försvunnit sedan EU-inträdet.

Nationalstaternas forna relativt homogena befolkningar skall enligt makteliten och våra beslutande politiker splittras i en mer lättstyrd mångkulturell samhällsordning där massorna inte gemensamt gör uppror eftersom den är alldeles för oenig om det demokratiska samhällets grundförutsättningar och principer.

Varför låtsades man att massinvandringen skall minska när man samtidigt talar om en anhöriginvandring på över 500.000 personer under åren 2017-2021? Svaret på den frågan är enkel. Nationalstaterna skall upphöra och bli underlydande provinser till makten som styr över EU-parlamentet och till FN.

I genomsnitt så har över 120.000 personer fått permanent uppehållstillstånd varje är de senaste åren och det för att överbelasta välfärdssystemen och för att minska tillgången till bostäder för inrikes födda.

Varför agerar Svenska kustbevakningen och utländska hjälporganisationer vid medelhavet som människosmugglare istället för att alltid forsla tillbaka folk till sin avgångsdestination vilket skulle motverka många människors drunkningsdöd?

Minns att alliansen och den nuvarande regering har ändrat i vår grundlag och skrivit in att Sverige skall vara en del av EU och att man i en enig riksdag på 70-talet tog ett beslut om att Sverige skall vara ett mångkulturellt samhälle.

Svenska staten och dess regeringar har tagit bort kommunernas självständighet som varit en del av vår grundlag sedan 1700-talet genom att man tvingar kommunerna att ta emot asylsökande.

Det gjorde man utan att ha gjort en lagstadgad konsekvensanalys av vad det bland annat får för ekonomiska konsekvenser.

Detta och att Sverige skall vara mångkulturellt genomfördes inte via folkomröstningar och efter en grundlig information till medborgarna utan som en statskupp i skymundan.

Den dagen som kriminaliteten, våldsamheterna och våldtäkterna ökar ännu mycket mer beroende på att invandringen ökar ifrån länder som är dysfunktionella och våldsamma och det med med människor med en kulturellt nedärvd snedvriden kvinnosyn då väntar kaos och en risk för ett inbördeskrig.

Om inte annat så kommer vi att få se ett slut på de välfärdssystem och det pensionssystem som har byggts som vi har varit vana vid och som vi har finansierat via skattsedeln.

Likaså vår trygghet och det samhälleliga kittet som har hållit oss samman genom gemensamma värderingar kring demokrati, samfällighet, kultur, rättsväsendets principer, trosfrihet och kvinnosyn.

Då rättsstaten och polisväsendet inte längre kan skydda oss vilket vi redan nu ser dagliga exempel på trots ett förnekande från politiker i höga positioner och regimvänliga s.k journalister då finns det en risk att en polisstat kommer att införas.

Det kanske med hjälp av en utsänd EU-polis eller en EU-armé enligt manifestet och/eller NATO-trupp via en utökning av värdlandsavtalet. Det är även en myt att Svensk militär inte kan sättas in mot civila

Det kommer i så fall att ske för att samhället inte skall genomgå en totalkollaps och för att inte inre strider mellan olika grupperingar utbryter beroende på att alla sociala skyddsnät är borta. Eventuella polisstyrkor eller militär av andra nationaliteter som sätts in i Sverige kommer att göra så att brutaliteten mot det Svenska folket kommer att eskalera och bli allt grövre.

Det andra alternativet är enligt min sett att se in i framtiden det är att vi står inför ett inbördeskrig när maten tryter och ingen längre går säker på våra gator när vårt Sverige har fallit samman. Det är när antalet så kallade "no go zoner" är spridda över hela landet och gått ifrån 10-tals till 100-tals och sedan till 1000-tals vilket utvecklingen pekar emot.

När den tickande bomben medvetet iscensatt eller beroende på en total inkompetens av den dåvarande alliansen och den nuvarande regeringen det är när de beräknade 80.000 personer som enligt Ygeman kan komma att utvisas, vilket han visste aldrig kommer att ske.

Då kommer många att välja att gå under jorden och bland annat leva av olika former av kriminalitet och vissa även begå våldtäkter.

År 2016 så räknade Migrationsverket med att 46.000 människor kommer att avvika efter att ha nekats asyl och efterlysas av polisen fram till år 2019. Denna siffra som jag anser vara en alltför låg beräkning kommer hur som helst kontinuerligt att öka likaså våldet och otryggheten

Man försöker dölja den extrema ökningen av grupp - och överfallsvåldtäkterna, minns kod 291, och det beroende på alliansens och den nuvarande regeringens helt sanslösa invandringspolitik och dess konsekvenser.

Om gärningsmännen som är dömda för våldtäkt är i en majoritet som kommande ifrån MENA-länderna ö.h.t döms, så döms de ofta till extremt låga straff och det innebär enligt gällande straffpraxis att de i en allt lägre och lägre omfattning döms till utvisning.

Ställ dig frågan varför man från politikerhåll har haft denna medvetna strategi att medvetet skada värnlösa flickor och kvinnor. Redan BRÅ- undersökningar ifrån år 1999 och år 2005 påvisade den extrema överrepresentationen av våldtäktsmän ifrån dessa MENA- länder så det var inget som de inte kände till skulle ske när man helt öppnade upp Sveriges gränser.

Deras globalistiska och/ eller kulturmarxistiska agendor tog absolut ingen hänsyn till konsekvenserna för Sveriges infödda befolkning inte ens när de såg vad deras invandringspolitik ledde till när Sverige nu ligger i topp när det gäller grupp-och överfallsvåldtäkter, skjutningar och gängmord, skol-och bilbränder samt åldringsbrott i hela Europa.

Dessa oansvariga politiker och myndighetspersoner uppvisar både ett sekteristiskt och ett psykopatiskt beteende.

Vi har i vår enfald trott att politikerna försörjda av oss velat vårt allra bästa men sedan EU-inträdet så har som tidigare har nämnts nio av tio Svenska jordbruk försvunnit vilket gör att stora delar av Sveriges befolkning kommer att svälta ihjäl under en storkonflikt.

Förutsättningarna för en levande landsbygd har medvetet till en stor del raserats av politikerna som sedan länge även har tagit bort våra beredskapslager vilket är ett hot mot vår överlevnad.

År 2015 så tog regeringen ut 2.3 miljarder ifrån SJ vilket försämrar underhållet av tågen, rälsen och utbyggandet av infrastrukturen.

Sedan såg man till att Sveriges beredskap vid storbränder är extremt låg. Man valde på MSB att under åren 2016-2017 att använda 27 miljoner till genusforskning och noll kronor till vattenbombningsplan.

Jag anser att man via politikerdirektiv och myndighetsutövning genomför en stort svek mot Sveriges befolkning. Man begränsar de privata tillgångarna enligt manifestets direktiv och det ifrån den infödda befolkning oavsett ursprung via allt högre skatter och avgifter och istället ger det till utrikesfödda invandrare där många är analfabeter eller i alla fall har en extremt låg utbildningsnivå och där en majoritet enligt FN inte flyr ifrån något krig.

Genom denna globalistiska och kulturmarxistiska politik så dränerar man även befolkningens gemensamma tillgångar som sedan generationer byggts upp av våra förfäder.

Det är enkel nationalekonomisk matematik att den låga andelen utrikesfödda som har ett heltidsarbete eller ett arbete som inte är skattefinansierat eller ett jobb ö.h.t hos de som kommit ifrån vissa kulturer och nationer den är så låg att pensionssystemet och välfärdsnäten på sikt kommer att haverera. Så varför gör man nu detta medvetet ifrån den så kallade makteliten och från politikerhåll?

Ställ dig frågan varför och de enda som har varit helt öppna med strategin bakom det hela i Sverige det är Fredrik Reinfeldt och Anders Borg som helt öppet deklarerade att de ville söndra välfärdsstaten Sverige för att skapa fler lågbetalda arbeten samtidigt som Anders Borg i USA deklarerade om fördelarna med massinvandringen till Sverige i Youtubeklippet med den något missvisande titeln " You Make War, We Get the Refugees!" - It's a Win-Win.".

Det skapar alltså nya skuldslavar till bankerna och lydiga arbetsmyror till staten på bekostnad av en majoritets välfärd och allt lägre pensionsutbetalningar och därav det accelererande antalet av fattigpensionärer som nu överstiger över 250.000 personer som har bidragit till vårt välstånd och vår trygghet.

Allt färre infödda ungdomar får ett eget boende eftersom de diskrimineras enbart för att de blivit födda i Sverige vilket är en orättvisa som deras föräldrar tvingas subventionera genom skatteinbetalningar. Infödda ungdomar får därmed allt svårare att skaffa familj i tidig ålder det medans nyanlända som anvisats till en kommun och som har fått asyl har rätt till en bostad. Det har däremot inte de som har levt där i generationer och betalat skatt. De får se sina egna barn och barnbarn hamna sist i bostadskön.

Man har inom EU direktiv att motverka alla former av patriotism, nationalism, konservatism och på sätt och vis också, i alla fall enligt mig, den inhemska religionen och det med stor hjälp av bl.a vår Ärkebiskop samt att motverka en intolerans mot andra religioner.

Svenska Kyrkan har blivit en plattform för en kulturmarxistisk och socialdemokratisk politisk aktivism som saluför en globalistisk mångkulturförespråkande agenda.

Från Svenskt regeringshåll och Alice Bah Kunke, ni vet den s.k "demokratiministern", som vill inskränka demokratin men som också är kulturministern som inplanterar att våra museer inte skall visa upp sina samlingar utan att det görs ur olika andra perspektiv som t.ex ur ett HBTQ -perspektiv.

Det sker för att utställningarna inte får medföra en risk för nationalism och patriotism eller konservatism och en stolthet över vårt kulturarv alltså ett kulturarv som vi enligt många politiker och bedragerskan Mona Sahlin inte ens har någon. Nåväl ni ser förstås det enkla sambandet mellan EU´s strategi och den f.d barnprogramledarens?

När vissa av medlemsländerna ser vad som sker i sina hemländer både ekonomiskt och trygghetsmässigt och vad som sker i bland annat i Frankrikes förorter (som dock inte har lika många bilbränder och skolbränder som Sverige per capita ) och som nu vägrar ta emot fler personer ifrån framförallt MENA-länderna då skall de straffas av EU via ekonomiska sanktioner eller tas i uppsträckning av "vår" statsminister Stefan Lövén.

Gör gärna egen research om FN´s roll i globaliseringen och agenda 2021 och agenda 2030.

Även om Bilderberggruppen och vilka Svenskar som i stort antal har varit där och fått instruktioner och om Committee of 300 samt om den Trilaterala Kommissionen dit Annie Lööf blev invald år 2017.

Så långt Kenny.

Läs också om Gretakulten och nyvänsterns religiösa kommunism här.

Citat: Där den klassiska kommunismen motiverade överstatlighet, tvång och förtryck i namnet av Marx och dennes rousseanska utopiska dröm om det jämlika och klasslösa paradiset, motiverar klimatkommunisterna samma slags överstatlighet, tvång och förtryck i namnet av miljön och naturen.

Sverige - ett Land som ALDRIG varit TRYGGARE...

• Skjutningar       182 st. 
• Döda                 25 st. 
• Skottskadade    62 st. 
• Sprängningar   120 st. 

...under perioden januari-juli 2019..

...och då är INTE alla knivskurna, misshandlade och våldtagna medräknade.!

Fjärde statsmakten om korruptionen inom EU och införandet av Global Compact.

I detta avsnitt av "Fjärde statsmakten" deltar Rolf Oward och Lars Bern för att diskutera korruptionen inom EU och införandet av Global Compact.

EU-kommissionen har intygat att EU inte kommer tvinga medlemsländerna att införa FNs migrationsramverk Global Compact. Detta är också den uppfattning som basunerats ut från våra medier och från regeringskansliet.

Nu har ett internt dokument från EUs juridiska avdelning kommit ut på nätet. Enligt dokumentet bör medlemsländerna göra allt för att implementera ramverket. Dessutom lyfter man fram att de avvikande länderna går emot Romfördraget "EUs grundllag" eftersom unionen måste ha en enad linje utåt.

Vi har översatt det i tanken att publicera det. Det visar sig dock att det är ett internt dokument som inte får publiceras.

Vi börjar med att kommentera Stefan Löfvéns tal i EU-parlamentet i början av April och diskuterar stolligheterna kring klimatfrågan.

Vi diskuterar också hans påstående om "allas lika rättigheter" i och med att EU-parlamentariker har ca 47.000 kronor i månaden skattefritt utöver lönen på närmare 90.000 kronor i månaden. Dessutom har de ett skattefritt traktamente på 3.200 per dag i parlamentet.

Dessutom är det så att alla EU-tjänstemän är befriade från svensk skatt, även de som arbetar i Sverige. De betalar bara EU-skatt på ca 22 %. Detta gäller även deras pensioner. Medan vi i Sverige talar om höjd pensionsålder går EU-parlamentarikerna i pension redan vid 63 års ålder.

Lars Bern menar att detta är en slags korruption som gör att politikerna är beredda att genomföra alla de planer som har utarbetats av de internationella finansintressena. Alla svenska riksdagspartier har fallit offer för denna korruption.

Vi går över till att diskutera EUs bildande vilket drevs på av en organisation med namn "American Committee on United Europe". Den finansierades av CIA och inkluderade även personer som Kalergi som etablerade den så kallade Kalergi-planen.
https://en.wikipedia.org/wiki/America...

Romfördraget togs fram med stöd av Robert Rockefeller som är en del i de internationella finansintressena för upphävande av nationsgränser bland annat. Romfördraget kom att bli det grundläggande dokumentet för EU.

En tittare har invänt mot Claes Hedbergs beskrivning av Emma Rothschild i programmet om Palmemordet. I sitt mail förklarar tittaren att Emma i själva verket var en rådgivare till Palme.

En annan omständighet som talar emot att hon skulle varit Olof Palmes älskarinna är att Olofs son Mattias i dag bor i Emma Rothschilds lägenhet i Gamla Stan i Stockholm. Detta framgår i folkbokföringen där hans adress är c/o Rothschild.

Vi går över till att diskutera det konfidentiella dokumentet om införande av Global Compact i EU.

I texten framgår att "... unionen är skyldig att följa åtagandena och ta hänsyn till Global Compacts mål....I enlighet med principen om lojalt samarbete bör medlemsländerna vidta alla allmänna eller särskilda åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa uppfyllandet..."

Vi kontaktar EU-kommissionen i Stockholm som påstår att vi inte är skyldiga att införa Global Compact.

Vår fråga blir vem som har rätt. Ska vi tro EUs jurister, som härleder sitt ställningstagande till Romfördraget, New York-deklarationen och andra dokument eller EUs presstjänst? Dokumentet från EU-kommissionens rättstjänst finns på
https://www.janiceatkinson.co.uk /2019/03/the-global-compact-migration-is-legally-binding -show-confidential-documents-from-eu-commission/c Läs också här och här.

This is the new Europe; Agenda 21

THE RESHAPED VIEW OF EUROPE
The European Union is planned to be broken up into regions and the same structure is in development all over the world. The map of the new Europe has regions from different countries linked up with regions in other countries to end any vestige of national sovereignty or even national existence.
This is a global plan with its fierce central control hidden behind its lower elements such as the European Union and local government. What is planned would clearly require a fantastic reduction of the global population and this is indeed what Agenda 21 / Sustainable Development / Biodiversity demand.

Referens om Kalergiplanen här.


Så, vad göra i den genomkorrumperade frimurardiktaturen Sverige i det lika genomkorrumperade EU?Ja, det är nu upp till folket att rensa ur landsförrädarna ur regering, riksdag och ur myndigheter. EU måste totalreformeras. Myndigheterna är lika korrumperad som staten i frimurardiktaturen varför ingen hjälp finns att hämta hos vare sig SÄPO eller i polismyndigheten. Som de skrivs i denna artikel:

Barring divine intervention, there’s only one way for the world community of nations to take back their planet.

It starts with the people of each nation taking back their governments from the New World Order globalist cabal.

Because The USA Is The Military Arm Of The New World Order, the best place to start is for the American people to take back their country–post-haste.

The single best way to do this is for 9/11 Truth to be used to prosecute the many NWO perpetrators who still operate at the highest levels of the U.S. Federal Government.

The stark reality for the Neocon Zionists who executed the treasonous 9/11 false flag operation is that 9/11 Truth remains the biggest threat to their power and influence, as well as to their lives and freedom.

Misstror väljarna demokratin eller politikerna? Läs här.

Har du förresten läst frimurardiktaturen EU:s konstitution? Det är en handbok i STATISM under slagorden FRIHET, RÄTTVISA och JÄMLIKHET, d.v.s samma Slagord som FRIMURARNA använde under Franska Revolutionen. 
Kolla under kapitel 80 om våra rättigheter så ser du hur i alla våra rättigheter finns det en tilläggslag som tar underkastar individens rättigheter gentemot staten. Länk.
Nödhjälp till svenskar:


tisdag 10 september 2019

Om porr och sex som vapen - Gästinlägg

Här följer ett gästinlägg från en man som heter Joakim. Ett av de vapen som den Luciferianska Frankfurtskolan/Talmudisk Judendom använder i sin agenda för att förstöra västvärlden inifrån är sex och porr:

Jag hoppas med detta inlägget öppna intresse för ett ämne som är väldigt mycket tabu och som väldigt få diskuterar.

Det är väldigt sammanfattat och förenklat så att du när du läser har det i åtanke. Ämnet är sex som vapen för att förstöra samhället inifrån. 

I slutet av 1930-talet la Rockerfellerstiftelsen ner en hel del pengar på att börja forska om sex med syfte att starta en sexuell revolution världen över. Bland annat på Universitetet i Indiana forskades på detta, forskningen där leddes av en man vid namn Alfred Kinsey och involverade bland annat pedofili och sexuella övergrepp.

Målet med forskningen var bland annat att försöka bevisa att barn är sexuella redan före puberteten, detta för att normalisera pedofili.

Kinseys forskning fortsatte fram till 50-talet där vi ser den moderna pornografin göra sitt intåg i och med tidningen Playboy, Hugh Hefner citerade Kinseys forskning i sina tidningar och efter pornografins intåg såg man antalet våldtäkter öka lavinartat och på den vägen vi sedan idag, där antalet våldtäkter är högre än någonsin förr, inte bara i USA och Sverige utan även i många andra länder. Många svenskar vill skylla det hela på massinvandringen, men det är nog inte så enkelt. 

Forskningen användes, som var idén med det från början, till att ändra sociala policies gällande snällare lagar för sexförbrytare, abort blev lagligt och organisationer som jobbar för att normalisera abort blev fler. Dessutom i de afroamerikanska stadsdelarna av New York city är det idag fler aborter än födda barn, inte sällan används de aborterade fostren till att forska på, ett antal vacciner innehållet celler från aborterade barn. Dessutom kom pornografi att bli något mainstream, något som är okej. Idag försöker Hollywood att normalisera pedofili via nöjesindustrin. Transgenderism är en del av detta också.

Pornografi är Mind-Kontroll med resultat översexualiserade unga och vuxna, främst män som ser saker på porrfilm som de sedan vill ta sina flickvänner/fruar med resultat att sexlivet ofta blir katastrofalt. Det är ingen långdragen gissning att antalet skilsmässor har direkt koppling till detta.

Pojkar i puberteten har de senaste 20 åren porrsurfat och fått sina sexuella preferenser snedställda och perverterade. Män uppmuntras till att spilla sin säd(livskraft samtidigt som de tittar på porr, den största anledningen till för tidigt åldrande av män är slöseri med sperman / för många utlösningar, läs bl.a. Mantaks Chias böcker för mer info om detta. 

Kvinnorna försöker de istället hjärntvätta till att leva hedonistiska liv där fysisk njutning är det viktigaste i livet, inget är viktigare än att livet ska vara skönt, det ska vara härligt, det ska vara gött. Hur många kvinnor lever inte det livet? Hint, ni är under mind-kontroll och det gynnar inte er själ eller samhället i stort för fem öre. 

Idag har vi kommit till att swingersklubbar breder ut sig i Sverige och ses som något normalt, kvinnor och män tycker det är helt okej att ha sex med andra utanför äktenskapen, återigen, varför är det så många skilsmässor i Sverige? Jämför det med hur det var för hundra år sedan i Sverige. Det är via design.

Dom människorna som driver dessa agendor är mörka luciferianer, dom förvränger och inverterar, med andra ord, dom gör rebell mot skaparen/livet/gud. Vad tror ni Rowling försöker berätta om med dödsätarna i Harry Potter?

Jag hade kunnat skriva ett megalångt inlägg om detta, men för att människor ska orka läsa väljer jag att inte göra det längre. Läs på själva om detta, dessa länkar är bra ställen att börja på.

Referenser:

Sex mafia:
http://www.whale.to/b/sex_inc.html?fbclid=IwAR3pTKs_Bv_xfe683eBzdCqsnUvDiO7ZlVpieklunOfCmfsDJmalpwUyXFQ


Illuminati pedophilia:

Part1:
https://www.collective-evolution.com/2018/09/06/illuminati-pedophilia-attempts-to-normalize-sex-between-adults-and-children-part-1/?fbclid=IwAR161VONXeoC13sB3WZYNsyl3T73tX_Sgx7EqcosgNkFQnp_rz_YmPM4sHQ

Part2:
https://www.informationsociety.co.uk/illuminati-pedophilia-attempts-to-normalize-sex-between-adults-and-children-part-2/


Transaktivister för fram löspenisar för flickor under fem år att packas i deras trosor om de identifierar sig som pojkar:

https://thebridgehead.ca/2019/04/18/trans-activists-are-promoting-fake-penises-for-girls-under-five-to-pack-in-their-underwear-if-they-identify-as-boys/?fbclid=IwAR1S9WMiC-sjigbzBVHb_NGcpm7FdXu-2M1xWDSrK5Af_6z4uG_P_ykK1xkmåndag 9 september 2019

Om hur du föds in i ett slaverisystem - Gästinlägg

En man som heter Erik Johansson berättar här om hur du föds in ett Luciferianskt slaverisystem. Läs även detta och detta inlägg. Se hur den Luciferianska maktstrukturen ser ut i denna artikel.

Över till Erik:
För att kunna förstå vårt slaveri behöver vi känna till lite av vår historia, systemet som vi lever i, och hur trusterna först kom till. 
De tre kronorna eller påvliga bullorna som vi lever under är de tre trusterna som tagit ifrån oss alla våra rikedomar. Påvekronan eller Triregnum är en symbol för detta.
År 1302 skapade påve Bonifatius VIII tillsammans med Filip IV den första Express-Trusten i historien `Unam Sanctam´ vilket gör anspråk på de andligas superioritet över det världsliga, samt påvens makt och myndighet över jordens furstar (monarker).
När korsfarare gick ut på fälttåg under Inkvisitionen lämnade de sina hem och egendomar efter sig. Man utvecklade därför en idé, så kallad `Trust´ för att lämna över sina ägodelar till närstående som kom att bli den nya ägaren. Detta fungerade för de flesta tills det att domstolarna inte längre stödde riddarna som återvände från korstågen, då deras `trustee´ ville behålla rikedomarna. Det var såhär trusterna startade när prästklassen bestämde sig för att lägga beslag på andras rikedomar.
År 1455 skapade påve Nicolaus V en testamentarisk trust `Romanus Pontifex´ som gör anspråk på alla dina fasta egendomar, vilket betyder att du inte kan äga någonting i deras system och därför bara har nyttjanderätt (Den första kronan).
År 1481 skapade påve Sixtus IV en andra trust `Aeterni Regis´ som gör anspråk på statsägda förmögenheter vilket bokstavligen gör människor till skatteslavar (Den andra kronan). 
År 1531 skapades påve Clemens VII en tredje trust `Convocation´ som gör anspråk på din själ när du blir döpt (Den tredje kronan).
De tre trusterna kallas för `CESTUI QUE VIE´ (666 på Latin) och är den svarta adelns (black nobility) tre fiktiva konungariken vars nummer finns skrivet på ditt födelse- och dopattest som bokstavligen gör dig till deras slav. 
Har du skrivit kontrakt som svensk medborgare är du juridiskt sett en slav ombord på skeppet `Kingdom of Sweden´, och måste därför följa företagspolicy. 
Anställda har inga rättigheter utan bara förpliktelser att tjäna kungen som är kapten över skutan. Du gör ingenting utan att först be om lov. Ska du till exempel måla om huset som är statlig egendom måste du först fylla i papper, och om chefen ger dig tillstånd kan du eventuellt ges vissa förmåner. 
Har du inte något tillstånd, och gör det ändå, hamnar du i fängelse. Ska du göra affärer med andra anställda behöver du företagslicens, eller äktenskapslicens om du skaffar en affärspartner, eftersom äktenskap är ett företag enligt Maritime Admiralty Law. 
Även din kropp betraktas som ett företag, och ska du frakta statligt gods krävs det förarlicens. Allting är affärskontrakt och banklagar på sjön, och Sverige är ett privatägt företag.
Om du har ett födelseattest i ´SWEDEN KINGDOM OF´ som är registrerat under Security Stock Exchange Commission (SEC) i Washington, D.C. är du delägare i detta företag. Varje CQV-trust är värd omkring 15 miljoner dollar. När du lånar pengar från banken, lånar man i själva verket ut dina egna pengar som tas från din CESTUI QUE VIE-trust, och som du sedan betalar tillbaka med ränta.
Problemet är att du som `Person´ står som gäldenär eller debitor för denna CQV-trust, vilket gör svenska staten till din förmyndare. 
En `Person´ är juridiskt sett en död entitet och registrerat företag som getts samma namn som den levande människan fast med STORA BOKSTÄVER. 
När ett barn föds i Sverige fyller barnmorskan i en födelseanmälan som går till skatteverket och lämnas över till kungen. Det är biljetten ombord på deras skepp som representerar det döda företaget Sverige, som har stulit alla dina rikedomar och placerats under en trust som de själva administrerar. 
Vi är deras skatteslavar som inte har några rättigheter ombord på deras piratskepp förlorade till havs, och under Admiralty law eller sjörätt.
Detta system är det nya Jerusalem, teknologi som stals från tempelriddarna i början av 1300-talet och som den romerska kulten använder för att förslava oss. 
Det enda sättet för att frigöra oss från vildjurets `matrix-system´ som har spridit sina tentakler över hela planeten är att ogiltigförklara denna fiktiva trust, göra anspråk på oss själva som Guds levande barn och inte som deras orderföljande döda skatteslavar.
Vad man inte har talat om för dig är att du har en Persona, SVEN SVENSSON© som skapades i din egen avbild Sven Svensson© utifrån ditt födelsecertifikat. 
I svenska språkets grammatik får man inte skriva ut sitt namn med STORA BOKSTÄVER, endast små och stora bokstäver gäller. SVEN SVENSSON© är ditt förfalskade födelsecertifikat eller personbevis som står som gäldenär hos skatteverket, och används för att re-presentera Sven Svensson©. 
Det är därför som ditt namn står skrivet med STORA BOKSTÄVER på alla bolagskontrakt, pass, körtkort och andra id-handlingar. Detta är ditt andra födelsecertifikat som staten tagit till banken och förvaltar under en trust `Cesteui Que Vie Act 1666´ utan att informera dig om saken.
Varje gång du signerar med kråkan som är din `Strawman´, ställer du SVEN SVENSSON© som ansvarig och godkänner att staten belastar ditt CQV-konto för att belåna och investera dina pengar. 
Denna trust har hundratals miljoner, och varenda krona tillhör dig. Det betalar för fysiska skador, sjukvårdskostnader, räkningar, ny teknologi och skuldavskrivningar. 
Bedrägeriet ligger i att ingen har informerat oss att vi har en strawman, eller att alla skulder betalas i förväg via en trust. Företagen tar dubbelt betalt när de skickar ut bluffakturor, och hoppas att vi har blivit tillräckligt hjärntvättade för att betala en andra gång. 
Inkassobolag och kronofogden trakkasserar dig för de vet att vi är okunniga när det gäller avtalsrättsliga principer och hur systemet fungerar.
Vägen ur systemet är att ta tillbaka vår strawman som de har skapat utan att tala om för oss, så att de inte längre kan finansiera sina krig eller rädda banker. 
Om vi inte ställer Sven Svensson© som den säkrade partern kommer vi att förbli statens skatteslavar då våran strawman SVEN SVENSSON© för tillfället står som debitor. 
Din strawman är fiktionen som de skickar bluffakturor till under STORA BOKSTÄVER. 
Vi behöver begära ett UCC-1 formulär och ställa oss själva som borgenär eftersom det är våra pengar man använder. Och fylla i ansvarsavtalet som ogiltigförklarar alla signerade kontrakt som statliga myndigheter tjänat pengar på. 
Detta ger oss fullmakt över våran strawman, och tar oss ur kontraktsrätten (UCC) som står under Admiralty Maritime jurisdiktionen. 
Har vi affidavit intygar vi också att vi inte längre är en del av företaget, och med copyright eller trygghetsavtal kan man skicka rättelsefakturor till instanser som använder vårat namn utan tillåtelse vilket ger stora skadestånd.
Sverige är ett bankrutt företag, och det finns inte någonting kvar att betala med förutom att importera mer utländsk arbetskraft och brottslighet. Man har redan lagt beslag på folkets alla egendomar, och nu väntar en ny lågkonjuktur eller konkurscykel. Det finns Inga riktiga pengar uppbackat av guld eller silver kvar i cirkulation, och statsskulden går inte att betala med Riksbankens skuldsedlar som inte är värda pappret de är tryckta på. De används bara för att hålla slavarna vid liv i systemet, och för att förstärka illusionen om att de är fria.
Bankoligarkerna äger rubbet! Inklusive folkets livslånga arbetskraft som pantsattes som säkerhet när vi fick ett födelsecertifikat, registrerades som korporativa fiktioner, och blev medborgare för att säljas till den Internationella valutafonden (IMF). Alla människor är aktiekapital som flyter omkring på New York-börsen och är en del av bankväsendets stora pengabedrägeri. Man behandlar oss som boskap på deras farm.
Alla brott har kommersialiserats, och idag har företaget KINGDOM OF SWEDEN omkring 80 miljoner riktlinjer och regler inskrivna som de kallar för lagar. Är du svensk medborgare och ett företag med STORA BOKSTÄVER, kan rättssystemet, domstolarna och poliskåren använda dom för att fånga in dig i brott & straffsystemet. Helst vill de ha dig hos kronofogden och inlåst i fängelse. 
Den importerade gängkriminaliteten och våldtäktskulturen generar miljarder åt staten, och man vill ha IS-soldater och ensamkommande "flyktingbarn". Det är därför som dom tillåts stanna kvar och begå brott, i stället för att utvisas till sitt hemland. 
Alla nyanlända i sverige som beviljas uppehållstillstånd får ett personnummer, och blir därför öronmärkt humankapital som kan säljas till IMF för att betala av statsskulden. Det handlar bara om affärer och att tjäna pengar, för att sverige är ett utländskt vinstdrivande företag som tagits över av internationella bankirer. 
Polisen är även inblandad eftersom de också är ett privatägt företag, som har sina egna gängenheter precis som höger- och vänsterpolitken. Allt är ett iscensatt spel för galleriet. Vi behöver vakna och förstå att detta är en pengamaskin och ett stort bedrägeri.

Har du någonsin lagt märke till att körkort, kontoutdrag och alla räkningar som du får är skrivna med stora bokstäver? Detta är inte av misstag; det finns ett rättsligt skäl för detta.
Har du någonsin undrat varför regeringen eller staten kan ta ditt hus, egendomar, bilar, bankkonton, barn, etc.?
Tror du att du äger allting som du arbetat så hårt för hela ditt liv?
Tror du att du verkligen är fri så som Gud tänkte att det skulle vara? Eller är du en slav? Är du en undersåte som betalar avgifter till den Engelska kronan genom skattesystemet?
Vad är ditt riktiga namn? Är det SVEN SVENSSON, skrivet med versalerr eller är det, Sven Svensson med versaler och gemener?
Jag känner till svaren, gör du det?
Antag följande:
Att Serige är ett bankrutt företag och har varit sedan 1931. Att regeringen inte har några riktiga pengar i cirkulation som är säkrat mot guld eller silver. Att den enda tillgången som finns kvar är folket. Så hur finansierar Sverige sin verksamhet? 
Lösningen: Att ställa folket som säkerhet. Hur? Genom att registrera dem på den internationella handelsmarknaden, och sälja obligationer på dem. Folket kan användas som en resurs och blir ett nytt kapital för företaget.
Reaktion: Folket utgör säkerheten och är "pantsättningen" för obligationerna. Dom säkerställda obligationerna är folkets arbetskraft som skall komma att betalas i framtiden på ett obestämt datum.
Problem: En mycket sofistikerad form av servitut eller slaveri, där grundlagarna inte längre gäller, för att regeringen på alla nivåer nu lyder under köpmännens internationella handelsrätt, också känd som Uniform Commercial Code (UCC), där människor och deras avkomma, är "varor" som kan köpas och säljas.
Problem-Reaktion-Lösning
Den Svenska statskulden har dubblerats sedan 2001 och är idag över en BILJON svenska kronor (1 072 930 781 452). Men till vem är vi skyldiga så mycket pengar? Vart får vi pengarna ifrån? Varför lånar vi pengarna? Vad är räntan? Vem är det vi betalar? 
Vi lånar pengar för att Sverige är bankrutt i ett system som är byggt på skulder, och de internationella bankirerna äger ditt land, ditt hus, ditt företag, din bil, dina barn och din framtida arbetskraft. Du äger ingenting. Slutar du betala fastighetsskatt kommer banken att ta ditt hus inom några månader, och du hamnar på gatan.
Man har tagit svenska folket som fångar, och utan att veta om det blir de utnyttjade då det aldrig går att betala av en skuld i ett räntesystem som har en inbyggd brist på pengar, och statsskulden fortsätter att växa därför att pengarna för räntekostnaderna aldrig stoppas tillbaka in i systemet.
1975 godkändes en lag som avskaffade svenska staten rätten att trycka sina egna pengar, och måste nu gå till Riksbanken för att låna pengar. Riksbanken bestämmer vem som får låna pengar, hur mycket de får låna, och till vilken ränta. Svenska staten får heller inte lägga sig i Riksbankens beslut när det gäller penningpolitiken. Detta är lagstadgat sedan den 1 januari 1999. Riksbanken styr folket, välfärden och penningmängden i Sverige med järnhand.
Rikbanken är ett privatägt företag, vilket betyder att de kan trycka miljarder utan att ha skapat någonting av riktigt värde. Det finns heller inga gränser för hur mycket "pengar" de kan trycka för att själva skaffa sig rikedomar, eftersom skuldsedlarna inte längre behöver vara säkrade mot guld.
Genom att minska penningmängden i landet under nivån för en hållbar handel kan bankirerna skapa inflation, lågkonjuktur och ekonomisk kris, vilket gör att dom statsägda bankerna så småningom går omkull.
De kan sedan iscensätta nya krig, finansiera båda sidorna, skapa en flyktingvåg, och tvinga staten att ta emot flyktingar som ger dem nytt kapital, ge dom uppehållstillstånd, registreras som nya medborgare i systemet, och pantsättas för 10 miljoner kronor per skalle för att rädda bankerna för stunden, och fortsätta betala av en skuld som aldrig går att betala. Problem-Reaktion-Lösning.SLUTA KALLA DET FÖR PENGAR!
Den mest bisarra aspekten av denna enorma penningfälla är att vi alla svävar i en virvelvind av löften att betala eftersom ingen egentligen någonsin får ”betalt” av systemet. Det låter extremt komplicerat, men är faktiskt väldigt enkelt, och det första steget att verkligen förstå penningsystemet. 
För det första – det är inte möjligt att betala någonting eftersom det inte finns några pengar att betala det med. Vad betyder det? Hur är detta möjligt? Min plånbok är fylld med pengar... kommer de flesta att tro.
Låt mig förklara: pengarna på ditt bankkonto är inte pengar. Det är bara ett ”utdrag” av bankens löfte att betala dig pengar. Pengar, som ursprungligen var knutna till guld och silver, finns inte längre, men istället utbyts ”banklöften” mellan dig och mig som om de var ”pengar”.
Som t.ex., när du köper skor från någon, och du ger dem dessa banklöften som valuta (vad vi kallar pengar) försöker du faktiskt reglera ett konkret åtagande (att ta skorna) med inget annat än ett tomt löfte, eftersom personen du ger valutan till också tror på vad du ger dem, de kommer att fullgöra din skyldighet att kompensera dem, men detta är faktiskt inte en verklig betalning. 
Papperspengarna i deras hand är bara ett tomt löfte – utan egenvärde. De använder sedan samma ’tomma löfte’ att betala någon annan och fortsätter bluffen – omedvetet.
Men det är bara toppen av ett isberg. Glöm aldrig någonsin att ordet ”kredit” kommer från Latinets ”credere” som betyder ”att tro”. Om du inte tror på det, eller har något förtroende för det, är pengarna helt värdelösa. Detta ett djupt invecklat system som endast är avsett att förvirra oss och förslava oss.
"Verkliga" pengar definieras förresten som guld eller silver om du frågar en elit-bankir.

Allting är redan betalt i förväg, eftersom det inte finns några pengar att betala för någonting. Vi är alla slavar på deras farm och systemet är ett spel för galleriet som upprätthåller illusionen om att vara fri. I slutändan är det slavägarna som betalar sinsemellan för att hålla slavarna på plantaget, och de betalar med guld som de har stulit från folket.

Så långt Erik.

Fractional Reserve Banking

The system of fractional reserve banking is one in which only a fraction of deposits are backed by cash on hand. Banks lend out a multiple of their actual reserves at usury. When someone goes to a bank for a loan, say it's a home mortgage, the money for that loan is not sitting in the bank waiting to be borrowed.

It is literally created out of nothing when the loan is originated. It then exists not as cash but as a mere blip on computers and related storage media. The mortgagor is then obligated to repay the principal amount of the loan plus usury according to the terms of the mortgage.

Might that be the origin of the phrase "signing one's life away?"

The way that usury is calculated is another way that the mortgagor is exploited by the fraud.

During the early life of the mortgage the vast portion of each payment amounts to usury on the remaining balance, and only a very small amount is attributed to paying down the principal.

That's why the total of all payments over the life of a mortgage is usually several times the total amount of the original loan. Decades ago, there was such a thing as a straight principal reduction mortgage in which the principal was divided up evenly over the life of the mortgage. That type of mortgage doesn't exist anymore simply because of the unmitigated greed of the bankers.

God condemns usurers. He that "hath given forth upon usury...shall surely die." - Ezekiel 18:13 

Strawman =Debitor/Gäldenär i fonden som skapats i ditt Glossa namn och falska personnummer. 

Levande blir du när du tar över din borgenär/Kreditor sida av fonden där, förresten alla pengar skapas. 

De skapas inte ur tomma intet i fractional reserve banking som dessa agenter/gatekeepers talar om för dig. Lite sanning men inte hela.

En sak vi alla måste förstå är: Det finns många gatekeepers i denna "Matrix" och många staket måste ni/vi hoppa över innan man närmar sig sanningen. 

Läs agenten Orwells Animal Farm och se på predictive programming från Hollywood och propagandamedia. 

Det är därför världens största pyramidspel. Den fejkade monetära lögnen kan fortsätta så länge med nya individer i systemet = Glossa namn, pers.nr. som kan skapa nya falska papperspengar och hålla hjulet rullande tills dess kontrollörernas agenda med New World Order är fullständig och deras plan för fullständig kollaps kommer att genomföras. 

Förstå därför också den kontrollerade invasionen med det "Ordo Ab Chaos" War on terror de skapade den 11/9 2001. 

Allt organiserat enligt deras sataniska master och i enlighet med Albert Pike och deras Luciferianska tro, Alister Crowley mm mm.

Den kontrollerade världskraschen av ekonomin kommer garanterat enligt deras Numerologi, Gematria och Astrologi som de följer och kommunicerar med i bakgrunden. I media, symboler, tecken osv...
Läs detta dokument ”Cestui Que Vie Act 1666”. Börja din resa mot upplysning och frihet från slaveriet.
Här är frimurarsatanisterna som styr Sverige. Med registreringsnummer och allt. Bara att gå in på alla bolag och kolla. 
OSMTH OF THE KINGDOM OF SWEDEN 
Org.nr: 802437-5258 
ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI (OSMTH) - Swiss Federal Registry Number CH-660.1.972.999-4 Information 
Bolagsform: Ideella föreningar 
F-Skatt: Aldrig registrerats Läs mer 
Moms: Har aldrig varit registrerad i Momsregistret 
Registreringsär: 2007 
Kontaktuppgifter co 
PETER SVÄRD
Besöksadress:
KILLHULT 6509 
242 95 Hörby 
Skåne län 

Lyssna även på video nedan om Anders Bak som förklarat sig självständig från slavsystemet och kräver skatter och avgifter tillbaka omfattande 2,75 ton guld från den danska staten..


Läs också här:

Citat:
Your value to society was then and still is calculated using actuarial tables and at birth, bonds equal to this \"average value\" are created. I understand that this is currently between one and two million dollars. 

These bonds are collateralized by your birth certificate which becomes a negotiable instrument. The bonds are hypothecated, traded until their value is unlimited for all intents and purposes, and all that credit created is technically and rightfully yours. 

In point of fact, you should be able to go into any store in America and buy anything and everything in sight, telling the clerk to charge it to your Exemption account, which is identified by a nine-digit number that you will recognize as your Social Security number without the dashes. 

It is your EIN, which stands for Exemption Identification Number.

Instead she studied the highest expression of international law (UCC) and came out after 7 years and 2 months knowing exactly how the rigged system is committing fraud and treason against 7 billion souls on earth.
In this debut-filmed interview with Sacha Stone - Bibi explains the basics. If you wish to sign up to join her online workshops launching soon email Dr. Nancy Ash at NewEarth University: contact@newearth.university and stop paying into the fraud!

denna sida, Common Law Courts, finns massor av information om hur du lämnar slavsystemet. Läs t.ex. denna “Reclaim your name”

Avslutningsvis, presidenten i USA är ledaren för det Jesuitstyrda stadsstatsföretaget i USA:s FÖRENTA STATER.

Jesuiterna använde inbördeskriget för att sätta Förenta staterna i konkurs och fick sedan landsförrädare i kongressen att godkänna lagen från 1871; som skapade en ny enhet i DISTRICT OF COLUMBIA, som inte är en del av de 50 staterna, utan ett separat land (exakt som City of London i UK och Vatikanstaten i Rom).

Presidenterna och alla toppledarna i Washington D.C. arbetar alla för Jesuiternas Supreme General Arturo Sosa.


CIA, FBI, TSA, DHS, etc., arbetar alla för att skydda Jesuitföretaget.  

De stjäl Amerikaners rikedomar för att finansiera sin miljarddollars krigsmaskin, för att ha militära baser runt om i världen och för att attackera alla länder som inte har böjt sig för Rom och som inte har en Jesuit-Rothchildägd centralbank

Därför demoniseras Iran, Syrien och Nordkorea;  att kunna motivera en attack mot dem, att ta kontroll över dem.Den Romerska Jesuit- och Illuminati Ordern på Sveriges Stora riksvapen.


Textstycke från boken Nesta H. Websters bok Secret Societies And Subversive Movements:
Enligt en initierad som i flera år tillhörde Stella Matutina, är den dynamiska kraft som används känd som "Kundalini" helt enkelt en elektromagnetisk kraft, där sexkraften är en del, som adepterna vet hur de ska spela, och "den osynliga handen bakom all den till synes Andliga i dessa Ordnar finns ett system med mycket subtil och listig hypnotism och suggestion. 
Vidare, är syftet med denna grupp, liksom alla subversiva Esoteriska Ordnar att genom sådana processer som eurytmi, meditation, symboler, ceremonier och formler, för att väcka denna kraft och producera falsk "Upplysning" med syftet att få "Andligt Siarskap", som för det mesta är klärvoajans, kläraudiens, etc. 
Ordens ceremonier är hypnotiska, och skapar via suggestion nödvändig mental och astral atmosfär, hypnotiserar och förbereder medlemmarna att vara villiga verktyg i händerna på de kontrollerande adepterna. 
Samma initierade har meddelat mig följande slutsatser angående gruppen i fråga, med tillstånd att citera dem ordagrant: Jag har varit övertygad om att vi som order, har hamnat under kraften hos en mycket ond ockult Order, oerhört kunnig i vetenskap, både ockult och på annat sätt, inte ofelbar, deras metod är SVART MAGI, det vill säga elektromagnetisk kraft, hypnotism och kraftfull suggestion. Vi är övertygade om att Ordern kontrolleras av någon SOL ORDER av Illuminati-natur, om inte av Ordern själv.
ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI (OSMTH)

Ett uppföljande inlägg hittar du här.