lördag 27 april 2019

Om brotten mot svenskarna och de skyldiga - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 87 år, är tillbaka:

När en individ har utfört ett grovt och oförsvarligt brott är det normala att denne förr eller senare erkänner detta.

Men inte Stefan Löfvén och övriga ansvariga för det värsta brott som någonsin begåtts mot Sveriges folk. I stället söker man andra syndabockar - helt oskyldiga - som Sverigedemokraterna.

I Sveriges regering och riksdag sitter i dag den svenska historiens värsta förbrytare. En del sådana har redan hunnit lämnat dessa institutioner men kvarstår ändå som de värsta förbrytare vi haft. Ett mindre antal är nytillkomna och kan troligen inte beläggas med samma brott som de nämnda.

Utmärkande just för 7 av riksdagspartierna är att de inte på minsta sätt erkänner sina brott mot folket utan i stället skyller detta på det oskyldigaste partiet som om detta parti fått bestämma, Sverige fortfarande skulle varit ett av världens tryggaste länder. Detta parti är Sverigedemokraterna, SD.

De har för att kunna genomföra sina brottsliga och kriminella handlingar brutit mot/bryter mot  vår främsta lag, "Regeringsformen".

Vilka är då deras brott?

Deras brott innebär framförallt att de utan hörande av de svenska medborgarna släppt in individer med en annan kultur och religion vars värderingar, normer och krav på individers sätt att leva sitt liv helt strider mot den svenska grundlagen/regeringsformen.

Även invandrare som t ex kvinnor/flickor skall av regering och riksdag skyddas mot sina egna lands lagar, krav etc om dessa strider mot den svenska lagen.Detta sker emellertid inte.

Ur Regeringsformens 1 kapitel.

1§  All offentlig makt utgår från folket. Den offentliga makten utövas under lagarna.
2§  Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden.

DET ALLMÄNNA SKALL TILLFÖRSÄKRA MÄN OCH KVINNOR LIKA RÄTTIGHETER SAMT VÄRNA DEN ENSKILDES PRIVATLIV OCH FAMILJELIV.

Ovanstående är bland det viktigaste i grundlagen. Men som invandrade extremister med Stefan Löfvéns goda minne dagligen bryter mot och påtvingar svenska folket.

Brotten och de skyldiga.
Genom att släppa in hundratusentals individer från en tydligt människofientlig kultur och religion har man förändrat det svenska samhället från att ha varit kanske världens främsta välfärdsland och samtidigt det tryggaste.

Det har också varit det land där kvinnor varit mest trygga och mest jämlika med männen. Våra barn har kunnat gå till skolan utan rädsla. Nu riskerar de livet varje dag de går dit.

I dag meddelade public service att rånen mot ungdomar mångdubblats. Men man säger inte vilka förövarna är därför att de inte är svenskar. Barnens psykiska hälsa påverkas självklart av detta.

I de områden där dessa invandrade barbarer är ett flertal håller de på att förändra samhället till ett skräcksamhälle. Alla som inte lever som deras religion/kultur kräver riskerar livet. Detta gäller såväl den egna befolkningen som invandrare vilka vill lämna sin egen kulturs/religions människofientliga och barbariska sätt att leva.

I Sverige har aldrig kriminalitet och brottslighet varit större. Majoriteten står
utomeuropeiska invandrare för.

Våldet är av bl.a. följande slag: Mord, våldtäkter, rån, förstörelse av privat och allmän egendom genom bränder.

Tvånget att leva efter de invandrade  barbarernas normer som barnäktenskap, månggifte, könsstympning, tvingande klädattribut etc gör 7-klövern ingenting för att stoppa.

De ansvarigas brott får helt absurda och osannolika dimensioner om man inser att de styrande i ett av världens mest utvecklade och trygga länder tillåter en barbarisk kultur som islam - utan att stoppa den -  påtvinga såväl invandrare som landets egna invånare en kultur/religion som saknar rättslig legitimitet på grund av dess helt människofientliga värdegrund enligt Sveriges grundlag.

Vi medborgare måste snarast ta ställning till om dagens ledarskap regering/riksdag är legitima och om inte, vår rätt att störta dem. 

Själv är jag av uppfattningen att medborgarna med en regim (Sveriges) om accepterar att de  urskiljningslöst dödas, kvinnor/flickor våldtas dagligen, och landets invånare påtvingas livsvillkor som kan hänföras till barbari måste ha rätt att reagera genom att få bort den. Med vilka medel kan diskuteras men de är få och innebär ytterligheter om något skall förändras.

Du måste ta ställning Svensson. Våldet från utomeuropeiska invandrare kommer att accelerera inte minska.

Den dag är inte långt borta då dessa blir ett hot på samma sätt som den terror tyskarna utövade  när de ockuperat våra nordiska grannländer. Vi kommer att tvingas ta ställning till om vi skall kunna rädda oss själva och vårt folk - att ta strid eller gå under. Att vänta längre kan vara för sent.

Om Du inte är beredd att handla inom snar framtid är Du medansvarig till vårt folks undergång och dina nära och käras död.

Den situation Sverige pga 7-klövern befinner sig i dag ger dig rätt att välja att försvara dig och de dina. Ingen kan påstå att Du under nuvarande situation inte har rätt att agera för att få slut på våldet och förtrycket från dessa utomeuropéer.

Till slut: Ingen tidigare statsminister har varit så kompromisslös  som Stefan Löfven när det gäller att till varje pris behålla makten. Ideologin är då  betydelselös.

Vi minns från regeringens besök i Iran. Hur Löfven tvingade sina kvinnliga ministrar att bära slöja för att hålla sig väl med Irans barbarer. Detta innebar ett brott mot en av våra viktigaste lagar nämligen - jämställdhetslagen. Vi ser det i dag när han är beredd att ändra arbetsrätten för att få fortsatt stöd från ultrakonservativa personer som Lööf och Björklund.

Får Stefan Löfven fortsätta perioden ut kommer Sverige att drabbas av en terror under hans beskydd som kommer att förändra vårt land helt.

Vårt land kommer då att påtvingas allt mer av icke civiliserad kultur och religion.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Så långt Olle Ljungbeck. Då Olle nämner Sverigedemokraterna i sin text klipper jag också in en text av Mattias Karlsson från SD. Det är en text från Facebook som manar till eftertanke anser jag:

Mattias Karlsson:

Hoten, hatet, våldet...Under hela mitt vuxna liv har det varit ständigt närvarande. Något som man tvingades vänja sig vid och nästan började se som normalt. Värst var det under mina första 10 år som politiskt aktiv när vi helt saknade polisbeskydd och då ingen i det etablerade samhället brydde sig det minsta lilla ifall vi levde eller dog.

För egen del har jag varit med om att sitta och grilla vid en damm i ett naturreservat en ljummen sommarkväll och lyssna på Gyllene tider när en minibuss plötsligt dyker upp och ett tiotal, svartklädda maskerade män med tillhyggen i händerna hoppar ut och börjar springa mot oss med avsikt att slå oss sönder och samman, kanske döda oss.

Jag har blivit slagen medvetslös med järnrör av svartklädda, maskerade män. Jag har sprejats med tårgas i ansiktet och halsen så att jag tappat synen och knappt inte kunnat andas på ett par timmar.

Jag har suttit på en middag med partivänner när alla fönsterrutor plötsligt slagits in och tårgasgranater har kastats in genom glasskärvorna och fått alla att fly i panik över välta bord och stolar.

Jag har suttit på politiska möten där fönsterrutorna plötsligt krossats, där stenar och armeringsjärn kastats mot oss och partivänner fått forslas bort med ambulans.

Jag har hållit tal på torgmöten där rökgranater, behållare med frätande syra och rörbomber kastats emot mig och mina vänner.

Jag har hållit en 18-årig SDU-tjej i handen medan hon pendlade in och ut ur medvetande och vi inte visste om ambulansen skulle hinna fram i tid för att rädda hennes liv.

Jag har deltagit vid debatter som avbrutits av att horder av maskerade män stormat in i lokalen, slagit sönder inredningen och försökt misshandla mig och mina vänner.

Jag har blivit omringad av en grupp svartklädda maskerade män som väntade på mig utanför min arbetsplats på stadshuset i Malmö och förklarade för mig att både jag och min familj skulle få betala ett gruvligt pris om jag inte genast sade upp mig och avslutade mitt politiska engagemang.

Jag har hört mamman till mina barn skrika och gråta i panik efter ha tvingats se sina vänner bli överfallna med järnrör, yxor och knivar.

Jag har sett en gammal, svårt sjuk kvinna bli sparkad nedför en stentrappa av en hord av maskerade män.

Jag har talat i telefon med en vän efter att han och hans fästmö blivit slagna sönder och samman med knogjärn när de var på väg hem från en restaurang.

Jag har talat i telefon med en vän strax efter att han jagats av två knivbeväpnade män som försökte döda honom.

Jag har talat i telefon med en ung ensamstående mamma samtidigt som hon satt instängd på sin toalett och kramade sitt gråtande lilla barn strax efter att fönstren krossats och raketer skjutits in i deras lägenhet och de inte visste ifall förövarna skulle försöka ta sig in för att skada dem.

Jag har talat med en rullstolsbunden partivän som gråtande meddelade att han tänkte ge upp och sluta med politiken efter att för tredje gången på kort tid ha fått en yxa inslagen i sin dörr och dödshot sprejade på väggarna.

Jag har talat med en partikamrat som genom ett under undkommit döden efter att han blivit knivhuggen 27 gånger.

Jag har talat med en partikamrat som i samband med en flygbladsutdelning slogs ned och i medvetslöst tillstånd fick en flera kilo tung sten släppt mot sitt huvud.

Jag har läst redogörelser för hur polisen i sista stund lyckats stoppa veritabla massakrer genom att finna nedgrävda tidsinställda bomber och arrestera maskerade män som förskansat sig på tak för att kasta ned brinnande molotovcocktails på deltagare i en politisk demonstration.

Etc, etc, etc...

Merparten av detta våld har kommit från Antifascistisk aktion, AFA. En organisation som av Säpo klassats som ett hot mot rikets inre säkerhet. En organisation som förvandlat flera av våra städer till veritabla slagfält och som misshandlat poliser, polishundar och polishästar.

En organisation som förkastar demokratin. En organisation som efter att en 17-årig kille, vars åsikter de ogillade, hade fått halsen avskuren och dött, paraderade med banderoller med en bild på en gravsten och texten: ”En fixad- Nu tar vi resten!”.

En organisation som i andra sammanhang paraderat med banderoller med bilder på knogjärn och texten ”Odla ditt politikerförakt”. En organisation som huggit människor i ryggen med yxor och som försökt elda upp människor levande.

Trots allt detta så har hela den samlade, så kallade ”demokratiska vänstern”, från Socialdemokraterna, fackföreningsrörelsen, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Ung vänster, år efter år, fortsatt att samarbeta med dem och stötta dem på olika sätt.

Man har givit dem skattefinansierade samlingslokaler, man har skrivit under gemensamma plattformar och upprop med dem, man har bildat gemensamma ”enhetsfronter”, nätverk och forum med dem, man har gått i samma demonstrationståg som dem.

Och än idag, år 2019, så vägrar Vänsterpartiet, ett parti som stöds av var tionde svensk, ett parti som tillsammans med C och L hjälpte Stefan Löfven att få makten, att ta avstånd ifrån AFA och man kommer att göra reklam för dem och inkludera deras anhängare i sitt valmaterial inför EU-valet.

Samtidigt anklagar vänstern oss Sverigedemokrater för att vara ”mörkerkrafter” som utgör ett ”hot mot Europas tolerans och demokrati”.

Det är helt ärligt svårt att finna de rätta orden för att beskriva mina känslor inför detta, men bottenlöst, vämjeligt hyckleri får väl duga tills vidare...

En annan känd Sverigedemokrat är Julia Kronlid. Så här skriver hon på Facebook (illustrerat med bilder från sitt vandaliserade hem):

Inför det stundande Europaparlamentsvalet 2009 var jag i min man nyligen inflyttade i ett hus på landet utanför Örebro.

Min man var uppe och jag hade just lagt mig på väg att somna.

Plötsligt hörs en kraftig smäll, jag blev så rädd att jag flög upp ur sängen o tankarna snurrade kring vad det kunde vara. Jag blev orolig att det hänt min man något o funderade på en knäpp tanke om kaminen vi eldat i blivit överhettad o exploderat.

Mötte min man som också var på övervåningen o tänkte snabbare än mig att det det kanske var ett attentat. Hjärtat bultade o sakta gick vi nedför trappan för att se vad som hänt o när vi gick in i vardagsrummet började det krasa under fötterna.

Synen man fick se var förskräcklig. Stenar hade kastats in genom vårt fönster o det var glassplitter precis överallt. Till o med i chokladasken vi just fått i present.

Vi ringde polisen omedelbart tittade i alla fönster men förövarna hade hunnit smita iväg. Vi gick vidare ut o hittade då ytterligare ett stort hål i vår glasaltan och klotter där det stod:

Hoppa av SD/ Antifa Örebro.

Känslorna fylldes av en blandning av rädsla, ilska o sorg. En sorg över hur fel saker gått när en grupp extremister använder sig av politiskt våld för att hota demokratin i Sverige. En rädsla över att något skulle ske igen o en ilska över det elände de ställt till med i vårt hem som ska vara en trygg borg.

En tid senare när jag skulle hämta en sak i en bod i vår trädgård när jag var ensam hemma, såg jag spår i snön till boden från skogen, jag blev så rädd att jag fick hjärtklappning rusade in i huset ledsen o skakig.

Visade sig sen att det bara var min man som gått där o jag insåg att attacken skulle påverka mig lång tid framöver o vi kanske aldrig mer skulle känna oss helt trygga i huset. Idag bor vi i lägenhet högt upp o detta är ett av skälen till det även om det finns dagar jag saknar att bo i hus så det gör ont.

Detta Jonas Sjöstedt, detta är bara ett av alla exempel på det politiska våld o hot som AFA sysslar med o tydligen är det inget problem för vänstern att posera med en person som sympatiserar med detta i sin valkampanj inför Europaparlamentsvalet 2019.

Det gör mig bestört o besviken då jag ändå på ett personligt plan uppfattat Jonas som en person som kan skilja på sak person o behandla andra med respekt. Men detta agerande är istället oerhört respektlöst o ett slag i ansiktet mot alla oss som blivit utsatta för AFA:s vidriga angrepp.

Jag har valt att ändå fortsätta mitt politiska engagemang kanske än mer övertygad om vikten att förvara demokratin i Sverige o Europa. Men jag vet andra som inte orkat o istället lagt av på grund av hot o våld från vänsterextrema. Det är förskräckligt.

Att inte tydligt ta avstånd från politiskt våld o organisationer som står för det, det är verkligen ett hot mot demokratin i Sverige och Europa.

Sverigedemokraterna däremot vi försvarar demokratin o alla partiers inklusive vänsterpartiet o Jonas Sjöstedt rätt att föra fram sina åsikter utan att bli utsatt för politiskt våld eller hot för det är det enda rätta. Detta med försvaret av demokrati o yttrandefrihet verkar dock inte va en självklart för Vänsterpartiet.
Så långt Julia Kronlid.

Detta är din framtid Svensson. Nästa gång är det du som drabbas. Har du tur så blir du "bara" misshandlad som denne man från Mattias Karlssons illustrativa bilder från sitt Facebookinlägg.


måndag 15 april 2019

Om hotet mot Sverige från landsförrädarkoalitionen (SAP, MP, L och C) - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 87 år, är tillbaka:

De fyra partierna i "regeringskoalitionen" (SAP, MP, C, och L) assimilerar sig nu för varje dag med den utomeuropeiska våldskulturen för att därmed vinna röster och kunna behålla makten.

HEDERSFÖRTRYCK. 

När riksdagens justitieutskott  för några dagar sedan debatterade hedersförtryck, valde Socialdemokraterna att rösta nej till förslaget att "heder" ska utgöra en egen straffskärpningsgrund.

Detta trots att lagskärpningen redan är färdigutredd och skulle kunna bli ny lagstiftning väldigt snart.
Sverige har omfattande problem med hedersrelaterat våld och förtryck.

Närmare var sjätte niondeklassare i Göteborg, Stockholm och Malmö lever under hedersförtryck och en stor andel har utsatts för våld. Därtill kommer ett enormt stort antal kvinnor - såväl svenska som invandrare.

Vedervärdiga normer

Det finns ingen plats i Sverige för hederskulturen

Oförsvarligt nog har även Centerpartiet och Liberalerna valt att ansluta sig till detta närmast nazistiska ideologiska förhållningssätt!

Nu gäller det i stället att inte på något sätt kritisera de, som står för hedersvåldet, för att i stället försäkra sig om deras röster i framtida val.

Att socialdemokraterna sedan lång tid tillbaka haft en strategi att överse med de inkommande barbarernas hederskultur och deras avståndstagande från demokrati samt tillåta deras förtryck mot kvinnor och flickor har ju varit en sanning sedan länge.

Att såväl ungdomsorganisationen SSU som partiet är starkt infiltrerat av radikala islamister sedan lång tid tillbaka är allmänt känt. När nu Centern och Liberalerna hakar på och följer SAPs exempel är Sverige och svenska folket verkligen allvarligt hotade.

Inte minst socialdemokraternas avsättning av flera av sina främsta hedersvåldsbekämpare är inte endast illavarslande utan ett svek mot allt vad tidigare Socialdemokratiska pionjärer stått för vad gäller jämlikhet mellan kvinnor och män.

När nu C och L anammar ock går över till denna handlingslinje är det verkligen oroande för såväl de svenska som invandrarkvinnorna.

Vänstern har ju redan visat var de står genom att vilja kasta ut de kvinnor ur partiet som mest kämpar för kvinnors frihet och rättigheter.

Vilket parti skall man rösta på. 

Röstar man efter rötterna blir det svårt att hitta något att rösta på.

Under en följd av år inte minst i samband med valet i höstas har partier såväl nationellt som regionalt/lokalt diskuterat vem man kan samarbeta med utifrån de olika partiernas uppfattning i olika frågor.

Inte minst har partiernas ideologiska rötter förts fram, och om det med hänsyn till dessa är möjligt att rösta på det eller samarbeta med det i riksdag eller regering. Inte minst SD har fått vara måltavla för detta.

Då kommer ju frågan om hur gamla "rötter" skall få påverka oss i dag när vi väljer parti eller hur och om partierna kan samarbeta trots sina rötter.

Nedanstående är taget från ett av våra nuvarande riksdagspartiers program, men detta hette då något annat.

Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkan-det av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling.

Så uttryckte sig en gång Centerpartiets föregångare.

Om vi skall ta hänsyn till föregångarnas åsikter är en ofta diskuterad fråga.

Eftersom så gott som alla partier mer eller mindre haft idéer de inte vill stå för så borde utgångspunkten för varje partis politik stå för vad detta har för program i dag och inte i första hand gårdagens. Detta hävdar bl a sjuklöverpartierna, men tillåter inte SD göra detta.

Men sjuklöverpartierna är, även om man går till dagens politik, inte så oskyldiga att de lämnat gårdagen i sin dagspolitik.

För granskar vi dem som jag gjort ovan kommer vi onekligen att bli varse att vissa partier av de nämnda återupprepar sig inte minst vad gäller frågor som mänskliga rättigheter, demokrati, hänsynen till invandrargrupper som företräder hedersvåld, ojämlikhet mot kvinnor och en allmän överslätande attityd mot dessa när de utför kriminella och kvinnoförtryckande handlingar.

När denna attityd gått så lång som den har gjort i dag hos partier som SAP, MP, L och C är nationen och folket i fara. Då håller nämligen en destruktiv kraft att växa fram i samhället som har ledande partiers stöd.

Sjuklöverpartierna har genom dagens politik förändrat Sverige från att vara det tryggaste landet i världen till att vara det otryggaste för framförallt kvinnor/flickor.

Det jag påstod i början att man skulle lämna rötterna och hålla sig till den politik partierna bedriver i dag håller sålunda inte när det gäller sjuklöverpartierna.

Även om de på alla sätt söker dölja sin egen föregående politik och endast peka på SD.s förflutna tror de sig därmed kunna framstå som hederliga partier i dag. Men så är ju inte fallet. Den politik de för i dag mot det egna folket är så fruktansvärd att den överskuggar deras tidigare.

Den enda politik som i dag gynnar och verkar för det svenska folkets bästa är Sverigedemokraternas.

Så Svensson fortsätter Du att rösta på sjuklövern så kommer utvecklingen bara att bli värre än den egna politik de en gång stod för och som de i dag inte vill vidkännas.

Den politik de för i dag för att vinna valboskap bland invandrarna är i sitt våldförande av det egna folket svår att skilja från nazism.

Nedanstående fil visar innehållet på mitt plakat vid min demonstration på Stortorget i Gävle den 13 april 2019.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle